Alexia en Ariana – prinsessen van Oranje-Nassau

Vorige week was kroonprinses Amalia het onderwerp van deze blog, maar het is natuurlijk ook buitengewoon interessant een blik te werpen op de horoscopen van haar zusjes, de prinsessen Alexia en Ariane. In de radix van Amalia (zie vorige week) was de Zon de heerser van het vierde huis van de familie  en deze Zon, het symbool van de koning, schaadde haar via negatieve receptie. Het opgroeien in de schijnwerpers bevalt haar niet zo. Ook was een zwakke Saturnus in vernietiging in Kreeft Heer 10 van de publieke activiteiten en dat weerspiegelt goed de vele plichtplegingen die de functie als kroonprinses / koningin met zich mee zal brengen. Het is opmerkelijk dat deze thema’s terugkomen in de horoscopen van haar zusjes.

ALEXIA

In de radix van Alexia (klik op de link hierboven om de radix van Alexia te kunnen bekijken) valt direct Heer 3 van zussen op die binnen de gebruikelijke orb van 5 graden voor cuspen in het eerste huis valt. Haar zussen spelen dus een heel prominente rol, haar oudste zus is dan ook kroonprinses en dat zal altijd in haar leven een grote betekenis hebben! Heer 3 staat op de ster Vindemiatrix die niet al te goed  is voor persoonlijke relaties en te maken heeft met meer op je nemen dan je aan kunt en de consequenties daarvan.  Heer 3 staat ook in oppositie met Mars wat het idee dat het niet al te harmonisch toe gaat, versterkt. Welke vorm dit alles ook zal krijgen, het is duidelijk dat het belangrijk zal zijn omdat Jupiter zo dicht bij de ascendant staat. Op de cusp van het derde huis staat ook nog eens Antares, een koninkijke ster dat wel, maar ook een ster verbonden met het einde van een cyclus.

                       AAA 

Nu kunnen we allerlei verhalen gaan verzinnen die bij deze standen zouden passen , maar dat is nooit een goed idee. In het duiden is het altijd slim om zo dicht mogelijk bij de bekende context te blijven en drama te vermijden,deze standen weerspiegelen  simpelweg de weinig ontspannen positie van haar zus.  In de radix van Amalia zien we drie planeten in het tiende huis,  Venus /Heer 1, Mercurius en Saturnus / Heer 4. Het is duidelijk dat de publieke activiteit een heel grote rol speelt en ook komt hier weer de zeer zwakke Saturnus in Kreeft terug, die we als Heer 10 bij Amalia zagen. Saturnus is Heer 4 (familie) in het tiende huis, wat het idee van de vele plichtplegingen  in verband met de familie herhaalt. De conjunctie Venus/Mercurius/Saturnus valt op Procyon de zeer krachtige hoofdster van de Kleine Hond. De Kleine Hond is het slimme, handige beest dat op zijn eigen manier groot succes heeft en de gevestigde machten met zijn handigheid  te slim af is.

ARIANE

De nummer drie in de troonsopvolging is prinses Ariana en weer is er een thema dat direct in het oog springt en de hele horoscoop domineert. Dit is Heer 4 van de familie-afkomst, deze staat pal  op het MC en het is weer Saturnus die weer vernietigd is, alleen dit keer in Leeuw. In de horoscopen van haar zussen kwam een vernietigde Saturnus al nadrukkelijk naar voren in verband met het  tiende en het vierde huis. Het lijkt misschien wel leuk om prinses van Oranje-Nassau te zijn en geeft  je ook zeker privileges, maar het is natuurlijk een  druk en een grote onvrijheid, wat zich weerspiegelt in deze zo prominente Saturnus. Saturnus is ook Heer 3 van zussen en ook voor Ariane zal haar zus, de kroonprinses altijd een zeer dominant thema zijn.

Op het MC staat de ster Algenubi, de Muil van de Leeuw en dat behoeft geen uitleg. De  sterke Zon  (koning) en de sterke  Jupiter (overvloed, adel)  maken allebei een driehoek met die Saturnus en maken het aangenamer. Op het IC staat  echter wel de chaotische Neptunus die  weer laat zien dat zien dat er heel wat spanning op de familie staat.

 

Prinses Catharina Amalia Beatrix Carmen Victoria der Nederlanden

In de post van twee weken geleden werd de horoscoop van prinses Beatrix bekeken, waarin een heel sterke nadruk te zien was op de heerser van het tiende huis. Ook is er in de horoscoop van prinses Beatrix een opvallende samenballing te zien van vier planeten in het elfde huis, die nauw conjunct staan en allemaal combust zijn. De Zon is het koningschap en zo wordt de centrale rol van het koningschap in haar horoscoop duidelijk aangegeven, het is wel een Zon in vernietiging en dat klopt ook wel, als koningin had ze immers nauwelijks echte macht. Ook in de horoscoop van haar zoon, koning Willem-Alexander springt de Zon direct in het oog. De Zon staat in de radix van de koning als Heer 10 van de publieke activiteiten pal op de descendant en op de Noordknoop, die je kunt zien als een soort super-Jupiter die alles geeft en alles wil.

Maar hoe ziet dat er bij de kleindochters van prinses Beatrix Amalia, Alexia en Ariane uit ? En dan is in eerste instantie vooral de radix van de oudste, kroonprinses Amalia interessant want zij zal op een gegeven moment koningin moeten worden. Voor haar zussen is het makkelijker, zij zullen wat meer in de schaduw kunnen blijven, terwijl Amalia op de troon de volle laag van de koninklijke schijnwerpers zal krijgen.  Een eerste blik op de radix van kroonprinses Amalia (klik op de link hieronder om de geboortehoroscoop van de kroonprinses te kunnen zien)  onthult niet direct zulke opvallende standen rond de Zon en /of het tiende huis zoals die in de horoscopen van haar vader en haar grootmoeder wel te zien zijn. Maar het is zeker niet altijd zo dat elke horoscoop de voornaamste thema’s  in een leven direct, op het eerste gezicht heel duidelijk laat zien.

AMALIA

Wat dus direct opvalt is dat er niets direct opvalt. Als we iets dieper graven, en natuurlijk moet dat altijd gebeuren, komt er wel iets naar voren dat in het oog springt. Mercurius, Heer 1 en dus het meest uitgesproken Amalia zelf, staat conjunct het Pars Solis (de formule  voor het Pars Solis is de omgekeerde van die van het Pars Fortunae) , het planeetpunt van de Zon, dat de essentie van de Zonne-energie symboliseert. Dat is natuurlijk wel sprekend en het is nog niet alles want via antiscion (planeetposities gespiegeld in de  as 0° Kreeft – 0° Steenbok) staat Amalia met de Zonne-essentie  aan haar zijde op de descendant, het punt van het contact met de ander. Dat is een soort echo van de dominerende stand in de horoscoop van  haar vader, die de Zon op de Noodknoop op de descendant heeft. Het Pars van de Zon heet ook wel het Pars van Overvloed en je kunt wel zegen dat haar persoon direct met overvloed is  verbonden.

Er zijn verder wel een aantal opvallende standen te zien in haar horoscoop, vooral met betrekking tot het financiële. Pal op cusp 2 van het bezit staat Saturnus retrograde in vernietiging die ook nog eens Heer 10 van het  publieke functioneren is. Nu heeft de Oranje-familie behoorlijk wat bezittingen, maar dit lijkt er op te wijzen dat Amalia minder goed bedeeld zal worden voor haar harde werk als koningin dan haar vader en grootmoeder.  Dat wordt bevestigd door Heer 2 de Maan die net zijn sterke, verhoogde positie in Stier verlaten heeft en in het zwakke twaalfde huis op de ster Alcyone staat, die met tegenslag en teleurstelling te maken heeft.  Inderdaad zijn er in Tweede Kamer al discussies gevoerd over de toelage die de kroonprinses vanaf haar achttiende zou moeten ontvangen, de gebruikelijke  1,5 miljoen Euro of misschien wel  (veel ) minder.

De familie-achtergrond wordt heel passend aangegeven door Heer 4 / de Zon, maar de Zon staat in de Boogschutter en dus in negatieve receptie met Heer 1, Amalia zelf. Iedere planeet schaadt immers de planeten  die hun val of vernietiging hebben in het teken waar ze in staan. In Boogschutter heeft Mercurius zijn vernietiging en dus heeft de Zon een schadelijke invloed op  Mercurius/ Heer 1. Dit wil niet zeggen dat haar vader een nare man is, het laat gewoon zien hoe het is, je kunt je voorstellen dat het niet echt leuk is, te moeten opgroeien in de schijnwerpers. Dat Zon-zijn is wat ze moet gaan doen en dat doet haar niet goed , geen leuk vooruitzicht, waar nog eens  bij komt dat Saturnus / Heer 10  essentieel zo zwak is, net als bij haar oma. De functie die ze zal moeten gaan vervullen heeft zeker wel inhoud, maar is tegelijkerheid ook  wel uitgehold en brengt veel onvrijheid met zich mee. Volgende keer zullen we een blik werpen op de horoscopen van haar zusjes waarin een paar  zeer opmerkelijke standen te zien zijn .

                                  AMALIA 1

Bill Graham – een Amerikaanse hofpredikant

Afgelopen week overleed Billy Graham, die algemeen werd gezien als een van de meest invloedrijke predikanten en evangelisten van de twintigste eeuw. Graham wist goed gebruik te maken van de moderne media en bereikte met zijn typisch Amerikaanse vorm van evangelisatie miljoenen mensen, ook buiten de VS trouwens. Daarnaast was hij een soort protestantse paus van Amerika, die warme banden had met heel wat Amerikaanse presidenten. Het schijnt dat G.W. Bush uiteindelijk de fles kon laten staan omdat hij door de bevlogen preken van Graham geïnspireerd  werd en zelfs met de Engelse koningin Elisabeth onderhield Graham een zeer vriendschappelijke relatie. Een van zijn centrale thema’s was dat je altijd een tweede kans krijgt, hoe groot de puinhoop  ook is die je er van gemaakt hebt, en die directe eenvoudige boodschap sprak heel wat mensen aan.

BILLY GRAHAM

In de radix van Graham (klik op de link hierboven om zijn radix te kunnen bekijken )springt meteen Heer 1 (het meest uitgesproken Graham zelf) in het oog, de strijdbare Mars die in het negende huis van de religie staat. Deze Mars staat ook conjunct het punt van Saturnus (Asc + Sat – PF) , een van de zo belangrijke zeven planeetpunten, die de essentie van de planeetenergie symboliseren. Een conjunctie of een oppositie met een van de planeetpunten is dus een direct contact met de essentie van een planeet en geeft altijd een belangrijk, sterke doorleefd thema aan, een speciaal intens motief in het leven. Het Saturnus-pars is het punt van gevangenschap en ontsnapping en je kunt wel zeggen dat dit de boodschap was van Graham! Mars staat conjunct de Maan van het volk en via antiscion (de planeetpositie gespiegeld in de as 0 °Kreeft- 0° Steenbok) valt de conjunctie op het MC. Dat is niet gek voor succes, het antiscion heeft hier op het MC natuurlijk niet de betekenis van verborgenheid, maar eerder die van ongewoonheid.

Dichtbij de de cusp van het negende huis staat de sterk expansieve Noordknoop, die alles wil en alles geeft, de Noordknoop is een soort  super-Jupiter, niet slecht voor een prediker.  Op de cusp van het negende huis, de cusp is de “hoge energielijn” van een huis, staat de koninklijke Antares, een intens martiale zeer krachtige ster. Het thema van Antares, het Schorpioenshart, is het doodsteken van de geheel stoffelijke , totaal aardse bruut Orion, wel erg treffend dus. Heer 9 is Jupiter, de planeet van leraren en guru’s in verhoging, en daarmee is Jupiter zijn essentieel sterkste planeet , zijn horoscoopheer en  zijn talent. Heer 10, de aanduider van zijn publieke activiteit is Saturnus op Regulus, de meest koninklijke onder de koninklijke sterren die “’naar de troon leidt”, contacten met presidenten en koninginnen dus. Het feit dat Saturnus in het zesde huis staat, werkt niet zo verzwakkend  want via de driehoek met Mars/Heer 1 kan hij zich indirect wel manifesteren.

                                    BILLY GRAHAM

Weer zijn er twee planeetpunten die Heer 10 een extra intense lading geven, Saturnus is in conjunctie met het Punt van Jupiter (Asc + Jupiter – Pars Solis) en het Punt van Mars (Asc  + PF-Mars). Het Jupiter-punt staat voor “hulp van boven” en het Mars-punt voor het strijden voor meer dan alleen je ego-belang. Weer in de roos, bij bekende succesvolle mensen kun je vaak dit soort verbindingen met de planeetsparsen zien, het directe contact met de planeetessentie geeft een speciale motivatie.  Het feit dat Saturnus in zijn vernietiging staat, is natuurlijk niet positief, maar omdat de rest van de horoscoop zo sterk is, wil dat niet direct zeggen dat hij geen succes zal hebben. Het laat wel zien dat hij niet veel op heeft met  meer traditionele vormen zoals het katholicisme, hij is echte, moderne protestant zonder gevoel voor symbolen.

We zagen Antares en Regulus als koninklijke sterren al actief op belangijke posities en de Zon staat ook nog eens op de Zuidschaal, een derde koninklijke ster. Dus voldoet deze horoscoop ruimschoots aan de criteria voor succes: hoekplaneten, krachtige vaste sterren en verbindingen met de planeetessenties van de punten. En dan hebben we de prenatale synastrie, ook een van de criteria voor roem, nog niet bekeken, en die is zeer krachtig. De horoscoop van de eclips die aan de geboorte van Graham vooraf gaat (hier niet afgebeeld), heeft de eclips op de ascendant en die ascendant /desc-as valt exact op het de IC/Mc-as van Graham! Hij pakt dus met zijn beroep de volle energie van de eclips op, wat maakt dat hij soepel kan aansluiten bij de tijdgeest.

Beatrix van Oranje-Nassau – Prinses der Nederlanden

Eind januari werd prinses Beatrix 80 jaar oud, wat onder meer werd gevierd met een diner in het paleis op de Dam. Dat is een goede aanleiding om een blik te werpen op haar horoscoop waar we natuurlijk wel wat uitgesproken standen in mogen verwachten. Het is bepaald niet een standaardleven wat zij leidt, het  is haar positie, haar functie die alles bepalend is. Vrijwel alles wat in haar leven gebeurt,wordt gedicteerd door de rol die zij geacht wordt te spelen, al is dat voor haar als prinses nu natuurlijk wel minder dan toen zij nog koningin was.  Een korte blik op haar radix stelt niet te teleur, een opvallende samenballing  van planeten maakt direct duidelijk dat dit een leven zal zijn met een zeer sterke focus, klik op de onderstaande link om de radix van prinses Beatrix van Oranje-Nassau te kunnen bekijken.

PRINSES BEATRIX

Er staan maar liefst 4 planeten vlak bij elkaar, samengeperst binnen twee graden in het elfde huis. Dat is niet iets wat je vaak ziet, al zal zij deze constellatie delen met een aantal mensen die min of meer rond dezelfde tijd zijn geboren. Het zou natuurlijk erg leuk zijn om de levens van die mensen met dat van Beatrix te vergelijken, maar we kunnen zonder meer zeggen dat er ook bij die mensen een sterke focus in het leven zal zijn geweest. Natuurlijk verspringt de horoscoop van minuut tot minuut, vooral de hoeken en daardoor ook de zo belangrijke planeetpunten zijn uitermate individueel zoals we zullen zien . Een ding is echter direct duidelijk in de radix van Beatrix, Saturnus en alles waar hij voor staat zal een enorme grote rol spelen, want  Saturnus is de dispositor van de vier planeten in het elfde huis.

Nu heeft het elfde huis niet alleen te maken met vrienden, het is ook een huis dat verbonden is met het werk , het geeft de vruchten van de arbeid aan en ook wat je krijgt vanwege je functie. Die nadruk lijkt me duidelijk ,en ook de betekenis van het elfde huis als dat van de raadgevers en de degenen die je ondersteunen bij het uitoefenen van je functie is helder. Deze planeten beschrijven de hofhouding. Alles in het elfde huis wordt gedomineerd door de Zon want die maakt de andere drie planeten combust, wat logisch is want het draait allemaal om de majesteit. Dat de Zon essentieel zo zwak is in Waterman is al even logisch, het is een koningschap wat van zijn essentie is ontdaan, het brengt geen echte macht met zich mee.  De zo dominerende  Saturnus spreekt ook boekdelen, hij is de heerser van het tiende huis van de publieke functie.

Weer komt bij Saturnus de essentiële zwakte terug, Heer 10 staat in zijn val in het twaalfde huis!  Heer 1 Mars, het meest uitgesproken Beatrix zelf, is wel essentieel sterk en zij is de dispositor van heer 10, zij beheerst haar publieke rol.  Saturnus / Heer 10 zelf heeft weer heel sterke verbinding met de Zon van de majesteit die de zo  zichtbare planeten in het elfde huis domineert. Deze Zon staat in het teken waar Saturnus heerst en Saturnus staat in het teken waar de Zon zijn verhoging heeft  en er is een zeer sterke wederzijdse receptie tussen  Heer 10 en de Zon wat natuurlijk zo is, zij was de koningin. De horoscoop zegt simpelweg dat zij als persoon  zal verdwijnen (Mars Heer 1 in huis 12) ten faveure van een alles overheersende publieke activiteit (Saturnus in receptie met de Zon) waaruit de essentie is weg genomen (Zon in vernietiging en Heer 10 in val). Zeer opvallende standen voor  een uitzonderlijk leven, maar niet echt benijdenswaardig.

                                  BEATRIX

In de horoscoop heeft de Maan de Zon bijna bereikt, de Zon is de koning, de Maan is het volk , een illustratie van de situatie. Dat wil dan ook zeggen dat zowel het Pars Fortunae, het Punt van de Maan en  het Punt van de Zon zich op de ascendant bevinden wat in feite de betekenis van Nieuwe Maan herhaalt. Deze  twee planeetpunten  geven de essentie van de energie van Zon en Maan, maar wat de aandacht trekt is het Jupiter-punt  dat op die constellatie in het elfde huis staat. Dat is de essentie van de Jupiter-energie en op dit punt wordt “ om niet”overvloedig gegeven.  Dat klopt wel heel scherp . Het is niet om enige verdienste dat zij deze positie (Zon) bekleedt, maar vanwege de familie-afkomst  (Maan als Heer 4)  waardoor ze ook nog eens steenrijk is. Venus is Heer 2 van geld, Jupiter de algemene significator van rijkdom en hier staat de Jupiter-essentie bovenop! Dit Jupiter verschuift heel snel, dus is  dit heel erg persoonlijk. Vijf minuten later is die invloed al minder en dit maakt een radix zo sterk individueel. Wat ook op valt is Heer 3 van de routine-activiteiten, die prominent in het tiende huis van het beroep staat: veel plichtplegingen.

Horoscopen van het water

Vorige week werden de horoscopen rond de watersnood van januari 1953, die 65 jaar geleden plaats had , bekeken, waarbij werd uitgegaan van de “mundane radix” van Nederland. Dit is horoscoop van het exacte moment  van de Grote Conjunctie van Saturnus en Jupiter, die vooraf ging aan de stichting van Nederland als aparte, zelfstandige staat.  Op basis daarvan kunnen gewoon progressies, solaren en lunaren worden gemaakt en ook andere voorspellingstechnieken worden gebruikt, net als in een radix van een persoon. Dat werkt goed en deze techniek gebaseerd op de  Grote Conjuncties is een  echte doorbraak in de mundane astrologie, maar er zijn natuurlijk ook nog andere mogelijkheden om te bekijken wat er met een land gebeurt.

Een daarvan is de horoscoop van de Ram-ingress, van het exacte moment dat de Zon de Ram weer in gaat, astrologisch Nieuwjaar zeg maar. In het verleden was het soms ook zo dat het nieuwe jaar niet in ging op 1 januari maar pas rond 21 maart en daar is ook wel wat voor te zeggen, het is tenslotte ook het begin van de lente. Een Ram-ingresshoroscoop kun je zien als de solaar van een land en wordt gemaakt voorde  hoofdstad van een  land of soms ook voor het centrum van een bepaalde regio. Er bestaat niet alleen een Ramingress,je kunt ook een ingress maken voor de seizoenen en  voor ieder teken dan kun je  zelfs op maandschaal zien wat er gebeurt. De Ramingress waaronder de laatste grote ramp met  het water in Nederland in januari 1953 plaats vond, laat deze ramp duidelijk zien. Zoals altijd zijn de vaste sterren hierbij onmisbaar, een astroloog die zonder vaste sterren werkt , is halfblind, klik op de link hieronder om de ingresshoroscoop  voor de watersnood te kunnen bekijken.

INGRESS WATERSNOOD

Wat direct in het oog springt, is de MC /IC-as die precies op de beruchte sterren-as Aldebaran-Antares valt. Dit zijn allebei koninklijke sterren die dus altijd een zeer sterk effect hebben, en het zijn allebei intens rode sterren met een zuiver martiaal karakter. Dat werkt  dus niet altijd plezierig uit in de wereld, waarbij vooral het Schorpioenshart Antares een bijzonder kwalijke reputatie heeft als de Doodsster. Het is Antares die op het IC staat en het IC is het meest uitgesproken de grond en het land, dat onder water kwam te staan.  De heerser van het vierde huis is Jupiter die in het achtste huis van de dood staat op de vaste ster Baten Kaitos, de buik van het Zeemonster en een ster met een zuivere Saturnus-natuur. Het is het Zeeemonster dat in de mythe van prinses Andromeda grote verwoestingen aan richt in het koninkrijk van de vader van de prinses , het  Zeemonster duikt vaak op in horoscopen rond rampen die met water te maken hebben.

                                         Andromeda 2

Conjunct deze Jupiter/ Heer 4 van het land dat geteisterd wordt door het Zeemonster, staat Mercurius die als Heer 1 het meest uitgesproken staat voor Nederland en deze conjunctie valt via antiscion (planeetpositie gespiegeld in de as 0 ° Kreeft / 0 ° Steenbok) op de ascendant. Daardoor worden de activiteiten van het Zeemonster sterk benadrukt waar nog eens bij komt dat Jupiter/ Heer 4 van de bodem en de grond in oppositie staat met Neptunus. Dat is een nauwe oppositie die valt binnen de voor buitenplaneten te gebruiken orb van twee graden, alleen conjuncties en opposities met de buitenplaneten tellen mee in de  duiding.  Weer op het IC valt het antiscion van de Maan, de planeet van het water en de zee , die in zeer slechte conditie is in zijn vernietiging in Steenbok en zich dus van zijn naarste kant zal laten zien. Dat is bijna letterlijk een beeld van overstroming!

 

STEENBOKINGRESS WATERSNOOD

Er zijn in de Ram-ingresshorosoop die geldig is voor het hele jaar, duidelijke aanwijzingen dat er iets gaat gebeuren en als je dat weet, kun je met behulp van de andere ingresshoroscopen de periode vinden dat het gebeurt. Net zoals je met lunaren in een horoscoop van een individu de maand kunt vinden dat iets gebeurt, kun je met de ingressen van de seizoenen meer detail zien. De horoscoop voor de winter, de ingress van het exacte moment dat de Zon de Steenbok in gaat, is inderdaad uitgesproken. Mercurius Heer 1  en 10 in de Steenbok-ingress staat op Antares, de Doodsster die ook al in de Ram-ingress de hoofdrol speelde!

 

En het water kwam..

Afgelopen week werd de watersnoodramp van 31 januari 1953 herdacht, het is inmiddels 65 jaar geleden dat de beukende zee tijdens een stormnacht in Zeeland door de dijken brak. De grote nachtmerrie van Nederland werd bewaarheid, delen van Zeeland kwamen onder water  te staan met een enorme schade en vele dodelijke slachtoffers als gevolg . De ramp gaf de impuls tot de Deltawerken om Zeeland beter te beschermen  en tot op de dag van vandaag leeft de ramp voort in het nationaal bewustzijn. De  spreekwoordelijke  strijd van de Hollanders tegen het water is sindsdien zeer intensief gevoerd en is nog  altijd, met de stijgende zeespiegel, uitermate actueel. Ik woon zelf  in Gorinchem, in het hart van  het Rivierenland, waar in 1995 nog werd geëvacueerd en het water stond ook de afgelopen week heel hoog, maar mede door het project “Ruimte voor  de Rivier” (het water niet botweg tegen houden maar ruimte geven , niet er tegen in gaan, maar meebuigen waar het kan) liep het niet uit de hand.

NEDERLAND OER GC

Natuurlijk is het voor een land als Nederland uitermate interessant en relevant om de horoscopen rond de laatste watersnoodramp van 1953 te bekijken . Uitgangspunt is de echte geboortehoroscoop van ons land, gebaseerd op de Grote Conjunctie van Saturnus en Jupiter van 1563, die vooraf ging aan het opstellen van het “Plakkaat van Verlatinghe” waarmee de Hollanders zich losmaakten van de  Spaanse koning en Nederland een feit werd. Klik op de bovenstaande link om deze radix van Nederland, al vaak besproken op deze blog, te kunnen bekijken. Het  gevaar van het water wordt er duidelijk in aangegeven, in elevatie hoog in de horoscoop, staat de waterplaneet de Maan in vernietiging, vierkant op de Asc/Desc-as en vierkant de prominente Mercurius op dedesendant.

De Maan in vernietiging zal zich van zijn venijnigste kant laten zien en hij staat conjunct Uranus die als mythisch thema te maken heeft met pijnlijke beperkingen, Uranus is immers de hemelgod die gecastreerd wordt door Saturnus. Ook staat de Maan op Graffias, een kwaadaardige ster in de Kop van de Schorpioen, terwijl een andere ster op een prominente plek,  Fomalhout op de ascendant, de nadruk op water nog versterkt. Fomalhout is de Mond van de Zuidelijke Vis , die het water uit de kruik van de Waterman opvangt, water dat zoet is, en symbolisch dus getemd! Op het MC staat het planeetpunt van Saturnus (Asc + Saturnus – Pars Fortunae)  , de essentie van zijn energie, en dat is wel treffend voor een land dat gebouwd is op het weghouden van water met behulp van dijken (= Saturnus) .

WATERSNOOD SOLAAR

Het grote voordeel van zo’n mundane radix is dat je er gewoon solaren, progressies en lunaren mee kunt maken en dat je altijd een exact tijdstip hebt voor de geboorte van een land. De solaar voor de ramp van 1953 is uitgesproken, de Ascendant valt in het laatste deel van de Stier in oppositie met de boven beschreven radix-Maan van het zo venijnige Hollandse water. De laatste graden van de Stier vormen een crisizone, de Ascendant valt bovendien precies op de meest kwaadaardige ster die er is, Algol die te maken heeft met bloedbaden en massa-slachtingen. Jupiter is Heer 8 van de dood en staat binnen de gebruikelijke vijf graden orb nog op de ascendant en er is sprake van en toenemende Volle Maan, de waterplaneet  komt in oppositie met het licht van de Zon. De Maan staat conjunct het Pars Solis (Asc + Zon – Maan) , ook wel het punt van de overvloed genoemd en dat kun je wel zeggen.

 

WATERSNOOD

Op het MC staat de ster van het noodlot Terebellum, die ondanks zijn zwakke lichtkracht een sterke uitwerking heeft. Hij duikt heel vaak op in horoscopen die te maken hebben met dramatische momenten en keerpunten net als Labrum en Al Pherg, de andere twee noodlotssterren. Verder valt Mercurius op die terugkeert aan zijn radixplaats in oppositie met de Ascendant en die conjunct  de kwaadaardige Pluto en de pijnlijke Zuidknoop staat. Al met al, laat deze solaar overduidelijk de ramp van 1953 zien! Volgende week meer over het Hollandse water.

 

 

Een truffelsoepje voor de president – In memoriam Paul Bocuse

Kort geleden overleed de Franse topkok en restauranteigenaar Paul Bocuse, die algemeen werd gezien als een van de grootste gastronomen van onze tijd. Bocuse schreef diverse kookboeken  en was een van de eerste koks, die opklom tot een publieke sterrenstatus, iets wat nu voor top-chefs vrij normaal lijkt te zijn. Een van zijn wapenfeiten was de creatie van de soupe V.G.E. speciaal voor de toenmalige president Valéry Giscard d’Estaign. Deze truffelsoep beviel  de president zo goed dat Bocuse er een onderscheiding voor in ontvangst mocht nemen. Bocuse was, God zij dank, wars van de woeste experimenten van de culinaire avantgarde maar werkte voort op de degelijke basis van de aartsvader van de haute cuisine Auguste Escoffier.

PAUL BOCUSE

Alle reden dus om een blik te werpen op de horoscoop van Bocuse, klik op de op de link hierboven om deze te kunnen bekijken. Een ding is in ieder geval direct duidelijk , dit is iemand waarvan we veel zullen horen met maar liefst vijf planeten in het zevende huis, de Maan en Jupiter staan binnen de gebruikelijke klassieke vijf graden orb ook al in dit huis. Dit ziet er niet uit als een overzichtelijk liefdesleven, maar daar is mij verder weinig over bekend, de vraag is natuurlijk hoe zien we zijn culinaire talenten en successen terug? Hoewel over de hele wereld het ongetwijfeld vrouwen zijn die het meeste dagelijkse routine-kookwerk (routinematig voeden en verzorgen valt onder de vrouwelijke Maan )  doen, zijn topchefs vrijwel altijd mannen en dat klopt ook met de algemene significator van het koken, dat is masculiene Mars. Het gaat bij het koken immers in wezen om martiale zaken als messen, vuur en snelle fysieke actie, een kijkje in een topkeuken zal dat bevestigen, de keuken-“brigade” heeft wel wat weg van een militaire eenheid.

In de radix van Bocuse is Saturnus natuurlijk van het allergrootste belang, het is de planeet die maar liefst vijf andere planeten disponeert.  Zo’n planeet die de sterkste dispositie heeft, wordt traditioneel aangeduid als Almutem Figuris (Figurus betekent horoscoop) en geeft altijd een thema aan dat heel belangrijk is in het leven. Saturnus is heerser van het zevende huis van de ander, dus Bocuse zal in het algemeen heel veel met de ander, het publiek, zijn gasten, de partners bezig zijn. Saturnus is overigens ook Heer van het zesde huis van ziekte en dat laat iets anders zien, de Parkinson waar hij aan leed en overleed. De inperkende, koude  Saturnus in de koude Schorpioen, geeft een goed beeld van een verlammingsziekte.

Ook geeft de traditionele aard van de deze zeer invloedrijke Saturnus aan dat Bocuse niet van een postmoderne hipster-keuken  houdt,maar van degelijk werk op basis van vertrouwde, doorwrochte principes. Maar die Saturnus heeft geen essentiële waardigheid en kan dus niet zijn talent aangeven, het is de zeer sterke wederzijdse receptie die Saturnus maakt met Mars de kookplaneet,die het talent aan geeft. Mars is immers de planeet van de koks en deze Mars is niet alleen in verhoging heel sterk maar staat ook nog eens in het vijfde huis, dat met plezier, genieten en restaurants te maken heeft. Met zijn dagsnelheid  van 42 boogminuten is dit een hele snelle Mars, die bovendien in een cardinaal teken staat dat ook met snelle beweging te maken heeft, wat natuurlijk goed past bij de semi-militaire operaties van een keuken-brigade.

                           PAUL BOCUSE

Zijn Mars-talent staat op de ster Polis op boog van de Boogschutter, een ster met een Jupiter-Mars-natuur, waarbij als een van de trefwoorden grote martiale ambities en dominantie wordt gegeven. Het zal duidelijk zijn dat ook de constellatie Boogschutter te maken heeft met de vurige snelheid die in de keuken nodig is. Dat Mars net zijn verhoging is binnengegaan, geeft nog meer vreugde en schwung aan de vuurplaneet, het is alsof hij net een deur  is door gegaan naar een nieuw huis, waar hij het helemaal naar zijn zin heeft en waar hij zich helemaal kan uitleven. Je ziet in de levens van mensen dat zij op de langere duur meestal hun talent, de planeet met de meeste essentiële waardigheid in hun radix, in hun werk ook gaan  gebruiken. Dat talent wordt dus niet aangegeven door het tiende huis, wat meer in het algemeen de publieke activiteiten omschrijft, maar in het geval van Bocuse is de heerser van tiende huis ook weer Mars. Hij kwam dus direct bij zijn talent uit, hij groeide op in, ja het restaurant van zijn ouders. En dat truffelsoepje waarvoor de president hem onderscheide, truffels vallen natuurlijk onder Saturnus!

 

                             TRUFFELSOEPJE

Soupe V.G.E.

Cazimi Winfrey for president?

Een van de kenmerken van Amerika die in Europa nogal verbazing kan wekken, is de zo grote rol die emoties en sentimenten spelen in het openbare leven. Dat is misschien te verklaren uit de bikkelharde vechtcultuur in het land, het ligt allemaal alleen aan jou en jouw vermogen om harder te knokken dan de ander. Die onevenwichtige nadruk op het louter voor zijn eigen belangen vechtende  individu vraagt om compensatie door een zachte kant, emotionele uitbarstingen van sentiment, zoals je bijvoorbeeld ziet in het overdreven patriottisme in God’s own country. In de horoscoop van de VS wordt dat weerspiegeld door de Maan, de planeet  van de emoties die in vernietiging op de descendant in de cardinale, dus snel bewegende  Steenbok, staat. Een planeet in vernietiging functioneert niet zoals het volgens zijn natuur zou moeten, hier zien we het sentiment en de sterke vatbaarheid voor emotionele opwellingen.

Een voorbeeld is de roep die nu in de VS te horen is om talkshow host en “machtigste en rijkste vrouw van Amerika” Oprah Winfrey ‘’for president”. Tegenover de botte (extreem-) rechtse agitatie van Trump, welt nu de behoefte op aan de zachte, sentimentele compensatie en Oprah Winfrey is de koningin van de zachte compensatie. Haar shows staan in het teken van een emotionele bekenteniscultuur,  aangevuld met een al even typisch Amerikaans streven naar zelfverbetering. Vlak haar niet uit, haar steun voor Obama lijkt de balans destijds in zijn voordeel te hebben laten doorslaan, Oprah is immens populair en wordt  door velen als gids beschouwd. Voeg daarbij dat ze een zwarte vrouw is met een schijnbaar kansloze, problematische familie-achtergrond,  en het zal duidelijk zijn dat ze de ultieme Amerikaanse droom vertegenwoordigt. God is voor Oprah een Kracht die je in staat stelt het mogelijke en het  onmogelijke te doen.

OPRAH WINFREY

Wij astrologen weten natuurlijk wel beter. Die Amerikaanse vlieger gaat niet op. Wat je niet gegeven is, zal je ook niet gegeven worden , hoe je ook je best doet jezelf te verbeteren en hoeveel “godskracht” je ook voelt of aan roept. De horoscoop van Winfrey zelf (klik op de link hierboven om de radix van Winfrey te kunnen zien ) laat heel duidelijk zien dat ze het niet bij het rechte eind heeft, ze heeft het niet gemaakt, ze is gemaakt. De horoscoop geeft aan wat wij in het aardse leven gaan ervaren en dat is meestal niet wat we zelf willen, het wordt ons gegeven, en de bedoeling is dat we inzien dat het gegeven is  en niet door ons gemaakt wordt. Je kunt niet iets worden wat je niet bent, je kunt geen Donald Trump worden als je niet zo geboren bent, het bewustzijn dat we niet autonoom ons leven bepalen is een van de rijke gaven van de hemelsche kunst.

                          OPRAH

In de radix van Winfrey is dat duidelijk te zien. Haar Maan staat onder dispositie van Jupiter en Mercurius maakt een driehoek met Jupiter, dus haar denken en haar emoties worden sterk bepaald door de Grote Benefic. Deze laat zich echter in vernietiging van zijn slechtste kant zien, het overdrijven en doorbreken van grenzen en dat zal stevig naar buiten komen want Jupiter maakt ook een driehoek met nauwe orb met het MC .Jupiter staat op de krachtdadige  Orion-ster Rigel van de eerste magnitude retrograde (tegen de gebruikelijke stroom in) in het zesde huis van problemen , hier zie je het hele motief van het eindeloze streven naar zelfverbetering.

In het tiende huis is een opmerkelijke samenstand te zien van de belangrijkste twee planeetpunten. Het Pars Fortunae, het Maan-punt is in conjunctie met het antiscion (positie gespiegeld in de as 0 ° Kreeft – 0 ° Steenbok) van het Zonnepunt, het Pars Solis op Spica en in conjunctie met Neptunus. De planeetpunten zijn de energie-essenties van de planeet en een contact met deze punten geeft altijd een krachtig motief aan, en dat is zeker zo met de essenties van de Lichten. Hier zien we dat het  stralende leiderschap van de Zon de honger van het Maan-volk  voedt tegen de achtergrond van de emotionele schokken  van Neptunus en de bescherming die Spica biedt. Dat lijkt toch een heldere beschrijving van wat ze in essentie doet, actieve planeetpunten kunnen bijdragen aan succes omdat ze de wezenlijke planeetenergie zijn.

Maar er is nog een stand die het succes onmiskenbaar aan geeft, zonder die stand (als je zoiets kunt zeggen tenminste) hadden we nooit van haar gehoord. Venus Heer 10 van de loopbaan staat cazimi, in het Zonnehart in het tweede huis van bezittingen en dat maakt onstuitbaar! Ziehier de sleutel tot haar succes en rijkdom, het heeft niets te maken met  ‘’self-empowerment”, dit  is de ultieme, gezonde ontnuchtering door de waarheid die alleen  astrologie kan bieden. Deze Zon die haar Heer 10 cazimi maakt is haar God-Force, de Zon is Heer 8 de waardering die ze krijgt van anderen. De sterke Mars in Schorpioen staat via antiscion (planeetpositie gespiegeld in de as 0° Kreeft- 0° Steenbok) conjunct cusp 2 met de cazimi –Heer 10 , een van de rijkste vrouwen van de VS  juist ja. Zij is Cazimi Winfrey. De synastrie met de prenatale eclips (hier niet besproken ) is ook zeer sterk en dat is weer een indicatie voor groot succes.

En “for president”? Pas in 2024 begint de sterk expansieve Noordknoop-firdar (levenfase) en dat wijst meestal op groot succes. En ja, dat is inderdaad wel een verkiezingsjaar.

Algol onthoofdt de Bitcoin

De afgelopen maand is gebeurd waarvoor in de financiële wereld al lang werd gewaarschuwd , de koers van de Bitcoin is in een duikvlucht beland. Sinds half december lijkt er aan de spectaculaire stijging in 2017 van de koers van de meest bekende crypto-munt een einde te zijn gekomen.  Een scherpe daling is ingezet , waarschijnlijk doen de late instappers van vorig jaar hun cryptomunten nu in hoog tempo weer van de hand, terwijl de ware speculant wacht tot de bodem bereikt is om dan fiks in te kopen. In de post van vorige week werd de horoscoop van de bitcoin gepresenteerd, de tijd en de datum van de geboorte van de bitcoin zijn exact bekend, alleen de plaats is wat onzeker omdat het niet vast staat wie de ontwerper  van de crypto-munt is. Met de woonplaats van de waarschijnlijke ontwerper Hal Finney, kwamen we echter tot een horoscoop die heel  goed overeenstemt met de werkelijkheid  van de digitale munt op een groot aantal punten.

BITCOIN

Klik op de link hierboven om de radix van de Bitcoin te kunnen bekijken, voor een bespreking van de horoscoop verwijs ik naar de post van vorige week. De echte test of een horoscoop werkt, zit hem natuurlijk niet alleen in de duiding van de radix, maar vooral in de effectiviteit van de voorspellingstechnieken, de progressies, de solaren en de lunaren.  Als die het “leven”’ van de bitcoin helder genoeg weerspiegelen, dan is dat een bevestiging van de radix. Daarbij moeten we wel kritisch blijven natuurlijk, als je vastbesloten bent positieve aanwijzingen voor iets te vinden  in een horoscoop, zul je die waarschijnlijk wel vinden. Dat is ook de reden waarom er terughoudend moet worden omgegaan met de  correctie van horoscopen, dat blijft in de meeste gevallen een wat glibberige aangelegenheid.

Desondanks is correctie van horoscopen uitgegroeid tot een ware plaag, ook met de online- databanken, hoe handig die ook zijn, moet je oppassen, men zegt het er niet altijd bij als er gecorrigeerd is. Het is altijd een gevaar voor de astroloog die de diepste, vormende krachten van de kosmos bestudeert om te denken dat hij met zijn technieken dan ook alles kan doorzien. Zo zijn er zelfs dwazen die alle horoscopen consequent tot op de seconde corrigeren, wat getuigt van een gebrek aan inzicht in astrologie en een totaal gebrek aan zelfkritisch vermogen. In sommige gevallen kun je een horoscoop wel corrigeren op een aanvaardbare manier, maar er zijn geen technieken die het mogelijk maken dat bij elke horoscoop te doen. Het is verbazend hoe sterk de weerstand tegen deze verstandige bescheidenheid is in Astro-land .

                            BITCOIN 2

Goed, we zijn dus gewaarschuwd, bij het zoeken naar aanwijzingen dat de radix van de Bitcoin klopt, moeten we heel kritisch te werk gaan en alleen die aanwijzingen accepteren die er erg heel duidelijk uitspringen. De neiging om kleine positieve indicaties te gaan sprokkelen moet resoluut de kop in worden gedrukt en het is belangrijk om zoveel mogelijk het “’voorspellingsperspectief” aan te nemen. Dat wil zeggen dat je je voorstelt dat je zou moeten voorspellen hoe de koers van de Bitcoin zich gaat ontwikkelen het komende jaar omdat je nu ook wilt gaan investeren. Het eerste jaar dat het waard is om te bekijken is 2013, aan het einde van 2013 was er voor het eerst een korte piek in de waarde van de Bitcoin te zien. Komt dat terug in de solaar van 2013 gemaakt op basis van de Bitcoin-radix?

BITCOINSOLAAR 2013

Wat direct in het oog springt, is de Noordknoop conjunct het MC, de Noordknoop is sterk verbonden met succes en expansie, niemand kan zeggen dat dit behoort tot het sprokkelhout (dat wil zeggen een opeenstapeling van kleine aanwijzingen die iets moeten gaan bewijzen wat je  per se wilt bewijzen). Ook valt Heer 10 op die zich sterk kan manifesteren in het eerste huis  en via antiscion (planeetpositie gespiegeld in de as 0° Kreeft- 0°Steenbok ) pal op het MC staat! Verder staat de ascendant van de solaar op de krachtige vaste ster van de eerste magnitude Altair, de hoofdster van de Adelaar die zeer gedecideerd opwaarts wiekt. Dat Heer 1 Saturnus conjunct het Pars Solis staat, ook wel het Pars van Overvloed genoemd, verwerpen we als sprokkelhout,  maar er zijn drie hele duidelijke aanwijzingen in de solaar voor een piek in de koers.

Zoals vorige week al werd genoemd, loopt in 2017 de directie van de MC/IC –as over de koninklijke sterrenas Antares/Aldebaran wat de koninklijke koersstijging weerspiegelt. Echter  de solaar voor 2018 laat zien dat het dit jaar minder zal gaan. Solaarheer 1 is Venus die ernstig verzwakt wordt door verbranding, de solaar-Zuidknoop, verbonden met inkrimpen en beperkingen, valt op de radix-ascendant en op de ascendant staat de zeer krachtige Algol,de grote kosmische koppensneller verbonden met massale verliezen.  En dat is beslist geen sprokkelhout!

BITCOINSOLAAR 2018

 

 

De geboortehoroscoop van de Bitcoin

Een van de meest besproken onderwerpen van 2017 is ongetwijfeld de Bitcoin, de digitale munt waarvan de koers vorig jaar ongekende hoogtes bereikte. Heel wat mensen hoopten met de Bitcoin snel rijk te worden en daardoor schoot de koers op een extreme manier de ruimte in, terwijl iedereen zijn hart vast hield omdat deze zeepbel ieder moment uiteen zou kunnen spatten. De afgelopen dagen heeft de cryptocurrency inderdaad fors aan waarde verloren , al is het maar de vraag of daarmee de hele zaak op instorten staat. Met een dalende koers worden ook de speculanten wakker die goedkoop willen inkopen en dat zou natuurlijk weer compenserend kunnen gaan werken.

BITCOIN

 

Als cryptocurrency heeft de Bitcoin een duidelijk geboortemoment , het is immers niet meer dan een complex programma, dat op een bepaald moment werd geactiveerd. Dat gebeurde allemaal in de digitale wereld, dus is het moment van de geboorte ook precies geregistreerd, op 3 januari 2009 om 18:15:05 GMT (!!!) werd de eerste Bitcoin ge-“mined” zoals men dat noemt, wat je zou kunnen vertalen met “digitaal opgedolven”. Het verschijnen van cryptovaluta – want er zijn er meer dan alleen de Bitcoin –kon verwacht worden,  er is immers een brede algemene tendens  gaande tot loskoppeling van de concrete realiteit op vele vlakken. Dat zie je bijvoorbeeld in de steeds brutalere leugens van politici als Donald Trump, de “alternatieve feiten” maar ook in het gemak waarmee mensen door onbewezen beschuldigingen in de digitale media ernstig geschaad kunnen worden. Deze algemene subjectivering en loskoppeling  van concrete feiten uit zich op monetair gebied in de ontwikkeling van digitale valuta, die helemaal niets meer met een concrete munt te maken hebben.

Al zijn de precieze tijd en datum bekend, de plaats die we nodig hebben om een horoscoop te berekenen, geeft meer hoofdbrekens . Het is namelijk niet bekend wie de ontwerper van de Bitcoin is, het enige wat bekend is, is het Japanse pseudoniem van de ontwerper, Satoshi Nakamoto, maar wie daar achter schuil gaat, is onduidelijk. Een van de meest waarschijnlijke kandidaten is echter de Amerikaanse ICT-expert Hal Finney die op het moment van de geboorte van de Bitcoin werkzaam was in het Californische Menlo Park. Finney was de ontvanger van de eerste Bitcoin-transactie, afkomstig van Satoshi Nakamoto en hij zat dus sowieso dichtbij het vuur, erg dicht. Het lijkt dus geen onverantwoorde speculatie als we zijn woonplaats op dat moment als geboorteplaats nemen en dat levert de volgende horoscoop op, klik op de link hieronder om de radix van de Bitcoin te kunnen zien.

BITCOIN

Een munt in algemene zin als middel voor de handel is Mercurius en in deze horoscoop staat Mercurius in het twaalfde huis van geheimen. Dat is natuurlijk wel heel passend voor een crypto-currency, die met zoveel geheimen en onduidelijkheden omgeven is. Crypto is Latijn voor overdekken, vandaar de cryptes onder kerken, en dit overdekken is precies wat de ontwerpers voor ogen hebben. Ze willen het geld onttrekken aan overheidstoezicht, waardoor de Bitcoin direct zeer aantrekkelijk wordt voor criminelen, die ook onder het twaalfde huis vallen. Huis 12 heeft in essentie te maken met het breken van regels en beperkingen en de consquenties daarvan. Mercurius staat op een krachtige ster van de eerste magnitude Altair, de hoofdster van de Adelaar, die grote bevlogenheid geeft.

Mercurius is ook via een zeer sterke wederzijdse receptie verbonden met Saturnus die Heer 1 is en door zijn retrogradegang aan geeft dat het hier tegen de normale stroom in gaat. Heer 10, een andere belangrijke huisheer, is Jupiter van rijkdom en expansie die ook in het geheime twaalfde huis staat, maar via spiegelpunt ( planeetpositie gespiegeld in de as 0 ° Kreeft- 0° Steenbok) pal op het MC staat. Het crypto-element wordt zo zeer sterk benadrukt, want niet alleen staat Heer 10 in Huis 12, antiscia hebben ook met verborgen zaken te maken.

Op het MC staat de ster Yed Prior, de Linkerhand van de Slangendrager waarbij als trefwoorden “immoreel, schaamteloos, revolutionair”’ worden gegeven. De Slangendrager is een al te handige gladjakker en wat de linkerhand doet, daar weet niemand wat van. Het Pars Fortunae, die je in deze context als de kernkwestie kunt zien, staat op cusp 3 van routine-uitwisselingen en Heer 3  is Venus die net zijn verhoging in is gegaan en zich dus opgelucht heeft losgemaakt van het toezicht (dispositie) van Saturnus in het vorige, vaste teken Waterman. Het lijkt allemaal heel goed te kloppen en bij een digitale valuta, mercurialer krijg je het niet, zou je mogen verwachten dat het planeetpunt van Mercurius, de Mercurius-essentie,  ook benadrukt wordt. Via spiegelpunt (verborgen) staat het Punt van Mercurius met de formule Asc+  PF – Pars Solis  op het IC, tegenover de autoriteiten op het MC dus.

Het lijkt allemaal een heel sprekend en passend beeld, maar het is inmiddels bekend van de proof en de pudding, werkt dit ook in progressies en met solaren?  Ja! De MC/IC-as is vorig jaar over de koninklijke sterrenas Antares-Aldebaran gelopen, wat de koninklijke koersstijging verklaren kan. In de solaar van 2018 die net is ingegaan, staat  echter Algol de onthoofder op de ascendant, dat ziet er spannend uit, er zullen koppen gaan rollen in verband met de Bitcoin! Volgende week zullen we dit wat nader bekijken.

 

                                BITCOIN KOERS