Heeft Trump toekomst?

Het vreemde lid van een uitgestorven gewaande primitieve stam, dat zich president van de VS noemt, hoopt in 2020 herverkozen te worden! Natuurlijk weten we niet of hij dat jaar in het ambt haalt, want er is altijd heibel  en er zijn diverse mensen die naar buiten zouden kunnen komen met voor Trump zeer belastende informatie. Maar tot nu toe heeft hij alles doorstaan en als een volleerde teflon-Don glibbert hij van het ene schandaal naar de andere rel. Daar gaan we dit keer niet naar kijken, we veronderstellen dat hij 2020 haalt en dat hij inderdaad zijn presidentschap zal kunnen verdedigen. Dat is een veronderstelling want Trump moet natuurlijk nog wel wat hordes nemen voor het werkelijk zover is.

Maar als het zover zou komen, gaat Trump het dan redden? Kan hij zijn overrompeling van 2016 herhalen? De relevante solaren, lunaren en progressies zullen dat natuurlijk laten zien, maar het is heel leuk om eerst eens andere voorspellingstechnieken te gebruiken en te kijken wat die laten zien, namelijk de Firdaria en de profecties. De Firdaria zijn langjarige periodes die beheerst worden door een planeet of een Knoop, de positie en de aard van die planeet (of Knoop) in de horoscoop beschrijft in grote lijnen hoe die periode is. Deze Firdaria laten een heel duidelijk beeld zien, de politieke opkomst van Trump vond namelijk plaats onder een Firdar van Mars.

DONALD TRUMP

Klik op de link hierboven om de horoscoop van Donald Trump te kunnen bekijken. Ik moet zeggen dat ik zelden een radix gezien heb waar zoveel kracht in zit!!  Een van de ultieme krachtsfactoren is Mars op de ascendant op Regulus, de beroemde koninklijke ster die naar de troon leidt. De koning der koninklijke sterren is hier dubbel bezet, zowel Mars als de ascendant staan er op. Je mag dus verwachten dat hij in zijn Mars-Firdar groot succes zal hebben, en zo was het dus ook. Na de Mars-Firdar begint de periode waarvan de Noordknoop heerser is en in deze Noordknoop –fase werd hij gekozen in het hoogste ambt. De Noordknoop, die groot succes schenkt, staat ook heel sterk conjunct de koninklijke Zon / Heer1 (het meest uitgesproken Trump zelf) op de sterke ster Capella van de eerste magnitude.

Maarrrrr, vette jaren , magere jaren – na de  Noordknoop komt de Zuidknoop die succes weg neemt en om offers vraagt. De Zuidknoop staat ook nog eens conjunct de Maan, de algemene significator van het volk, dat ziet er niet al te gunstig uit, zeker als je dat vergelijkt met de glorieuze positie van de Noordknoop. De magere Zuidknoop-fase begint in juni volgend jaar en duurt twee jaar. Op basis van de Firdaria ziet het er niet best voor hem uit, het tij zal  halverwege volgend jaar gaan keren, zijn teflon gaat de nodige krassen vertonen en hij glibbert niet meer zo lekker. Wordt dat bevestigd door de profecties? Er zijn diverse systemen voor profecties maar dat is logisch want het is geen systeem maar een principe, namelijk van een cyclus met twaalf fases, en dat principe kan je op diverse manieren in de praktijk uitwerken.

TRUMP 2

Wat heel goed werkt, is profecties per Placidus-huis. Het eerste jaar van het leven wordt beschreven door het eerste huis enzovoort, de huisheer , de eventuele planeten in het huis, een ster op de cusp en de aard van het huis, geven aan hoe dat jaar zal zijn. Nu voerde Trump zijn overrompelende campagne met de profectie in het zeer toepasselijke tiende huis. Dus is Algol, waarmee hij het volk het hoofd op hol kan brengen, op het MC actief en de sterke Zon van het koningschap in het tiende huis op de succesvolle Noordknoop op de krachtige Capella. Heer 10 is Venus op de zeer krachtige Procyon, de handige, slimme Kleine Hond, die altijd de heersende machten verschalkt. President werd hij onder de profectie in het zo positieve elfde huis van de vruchten van je werk, dat de succesvolle krachtige Betelgeuze op de cusp heeft. Heer 11 is Mercurius die via antiscion (planeetpositie gespiegeld in de as 0° Kreeft-0°Steenbok) weer op de zo krachtige koningspositie Zon-Noordknoop-Capella staat. De profecties bevestigen dus het beeld uit de Firdaria.

Maar in 2020 (3 november zijn de verkiezingen) staat het sein van de Firdaria dus op rood, wat laten de profecties zien? Trump, inmiddels 73 (vitaal is hij wel, voorlopig althans) zou dan campagne voeren met de profectie in het tweede huis, waarvan de sterke Mercurius de heerser is. President  zou hij dan moeten worden/blijven onder de profectie in het derde huis, waarvan Venus de heerser is. Venus staat op Procyon maar ook conjunct Saturnus in vernietiging, niet zwak maar beslist veel zwakker dan het elfde huis uit 2016, Saturnus is Heer 7 van zijn tegenstanders die hem dus kunnen schaden. Twee graden van de cusp 3 staat de koninklijke Spica wat heel positief is, vier graden voor de cusp, en dus nog binnen orb, staat de stationaire benefic Jupiter. Hummm, het ziet minder goed uit dan vier jaar geleden, maar een gedetailleerder onderzoek is nodig, vooral van de maand november 2020 als Trump het weer voor elkaar zou moeten krijgen. Daar zullen we volgende week naar kijken.

Storm voor Trump?

Er lijken zich weer donkere wolken samen te pakken boven Donald Trump, maar dat is bepaald niet de eerste keer. Het onderzoek naar de Russische connectie vordert gestaag en daar komt nog eens bij dat ook Stormy Daniels zich roert. Stormy Daniels is de porno-actrice waarmee Trump een (zeer) kortstondige affaire zou hebben gehad en aan wie tijdens de campagne zwijggeld zou zijn betaald. Berichten over een affaire met een porno-ster zouden Trump zeker vele stemmen van de evangelicale christenen (waarom stemmen christenen in Godsnaam op deze Neanderthaler?) hebben gekost en dus was het zaak dat ze zou zwijgen. De voormalige advocaat van Trump Michael Cohen heeft nu gezegd dat het verhaal klopt, en dat zou betekenen dat de campagnewet is geschonden.

Daniels zoekt ook zo nadrukkelijk de publiciteit uit veiligheidsoverwegingen. Natuurlijk zijn er heel wat mensen die haar definitief, eventueel met geweld, het zwijgen zouden willen opleggen en in het volle licht van de publiciteit is dat lastig. Donald Trump bereidt zich serieus voor op zijn herverkiezing in 2020 en kan deze berichten missen als kiespijn, zeker nu Daniels beweert informatie te hebben die Trump ten val zou kunnen brengen. Al met al, is het interessant om eens een blik te werpen op de horoscoop van Stormy Daniels ,haar echte naam is Stephany Gregory Clifford, Stormy is haar artiestennaam. Klik op de link hieronder om haar geboortehoroscoop te kunnen zien.

STORMY DANIELS

Natuurlijk kun je niet zomaar in een geboortehoroscoop zien dat iemand er voor zal kiezen in de porno-industrie te gaan werken. Er is echter wel een heel opvallende stand die daarbij past en dat is  het MC dat in Weegschaal staat, wat betekent dat iemand er “automatisch’’, als eerste keus, toe neigt om in beroepen te gaan werken die met Venus te maken hebben. In het geval van Stephany Clifford was dat wel heel letterlijk waar, ze zou gaan studeren maar met strippen viel er toch wel makkelijk geld te verdienen en van het een kwam het ander. Er moeten natuurlijk wel meer aanwijzingen zijn, “three logs is a fire” wordt er wel gezegd, je bouwt een duiding altijd op uit meerdere aanwijzingen die een zelfde richting op wijzen, een zwaluw is nog geen zomer. In dit geval zijn er echter wel meerdere zwaluwen in de lucht, maar om die te zien heb je de planeetpunten en de sterren nodig.

Want vlakbij het MC staat het planeetpunt van Venus (Asc + Pars Solis – Pars Fortunae),dat de pure essentiële energie van de planeet symboliseert, dus van de aantrekkingskracht van de schoonheid en het vrouwelijke. Het Punt van Venus staat in oppositie met Heer 7 van relaties en de ander, wat natuurlijk heel passend is. Mercurius is retrograde en gaat dus tegen de normale stroom in, heeft geen waardigheid en staat op de Pegasus-ster Algenib, die geen leiding accepteert. Dit werk zal  natuurlijk grote spanningen in relaties veroorzaken, ze is net voor de vierde keer gescheiden, het is de oppositie met het Venus-punt, dat dit zo specifiek voor haar maakt. Daar komt nog eens bij dat het Venus –punt op de ster Vindemiatrix staat, die met scheidingen is verbonden en het losmaken van krachten die moeilijk te beheersen zijn…

STORMY DANIELS

Ook een conjunctie of oppositie van twee planeetpunten kan iets zeggen zonder dat die punten een aspect maken met een planeet, het zijn twee essentiële energieën die samenkomen. Hier staan het Punt van Mars en het Punt van de Zon conjunct in het vijfde huis van seksualiteit en plezier, Mars en de Zon zijn natuurlijk de twee mannelijke planeten! Een psychologisch astroloog zou waarschijnlijk op zoek gaan naar de emotionele  schade uit haar jeugd  die haar ertoe brachten dit werk te doen, maar vaak is dat niet veel meer dan al dan niet feministisch moralisme, vermomd als horoscoopduiding.

Voor haar was het gewoon een goede manier om geld te verdienen. Klassiek-astrologisch kun je wel zeggen dat die zo centrale Mercurius ook Heer 9 van de verbinding met het “hogere” is. Mercurius is altijd pragmatisch, het is de minst “’vrome” planeet, dus zal ze wat losjes met normen kunnen omspringen, wat NIET wil zeggen dat ze een gewetenloze, kwaadaardige persoon is! Maar natuurlijk is het zo dat strippen en pornografie feitelijk van de maatschappelijke norm afwijkt en dat is wat de horoscoop laat zien. Het is verder niet aan ons om te oordelen en in een horoscoop kun je het ethische niveau van iemand ook niet duidelijk aflezen.

Haar profectie, die ieder jaar een huis verder schuift, is in het vierde huis gekomen, wat de hele boven beschreven sleutelconstelllatie  over de MC/IC-as nadrukkelijk activeert. In de solaar (hier niet afgebeeld) staat de Zon op het MC (de “roem” die haar nu ten deel valt) en Saturnus op de descendant (de strijd en de recente scheiding van haar man). In de progressies is een Nieuwe Maan op komst wat duidt op het afsluiten van een periode en het begin van een nieuwe fase. We hopen dat haar onthullingen de onberekenbare Neanderthaler die zich president van de VS noemt inderdaad ten val zullen brengen. Volgende week zullen we eens kijken of daar tekenen voor zijn.

Het Zweedse paradijs?

Op de lijstjes van de gelukkigste landen ter wereld staat Zweden steevast op een van de hoogste plaatsen. Het land is welvarend en de voorzieningen zijn er heel goed, er wordt stevig belasting betaald, maar daar krijgen de Zweden dan ook wel wat voor terug. Zweden lijkt soms wel een beetje een socialistisch land en het is op vele vlakken ook in de wetgeving nogal vooruitstrevend, vooral als het gaat om de gelijkheid tussen de geslachten. Het is oppassen in Zweden, voor je het weet wordt een one-night stand gezien als een verkrachting, er dient dan namelijk eerst een overeenkomst te worden getekend waaruit blijkt dat het allemaal vrijwillig is gebeurd.

Er zitten dus wat ridicule trekjes aan de Zweedse progressieve neigingen, maar politieke correctheid kan zoals altijd ook al snel leiden tot bizarre en gevaarlijke misstanden. In maart dit jaar pleegde de Zweedse theaterdirecteur en acteur Benny Frederiksson zelfmoord nadat hij via MeToo beschuldigd was van seksueel wangedrag. Uit onderzoek kwam geen enkel bewijs naar voren voor de beschuldigingen en sindsdien trekt Anne-Sophie von Otter, de beroemde mezzosopraan en vrouw van de overleden Frederiksson, fel ten strijde tegen de MeToo-praktijken. Ook in de VS zijn mensen ontslagen na MeToo-beschuldigingen waarvoor (nog steeds) geen bewijzen zijn, maar in het extreem politiek-correcte en puriteinse Zweedse klimaat komt het tot zelfmoorden. Ongetwijfeld heeft de psychische constitutie van Frederiksson hierbij ook een rol gespeeld , maar het past bij de zo “progressieve”’ tendensen van het land.

ZWEDEN GC

Het is natuurlijk interessant om eens te kijken wat er in de horoscoop van Zweden te zien is van dit karakter van het land. We gebruiken hiervoor de bekende techniek, waarbij de horoscoop van een land wordt berekend voor het exacte moment van de Grote Conjunctie van Saturnus en Jupiter, die vooraf ging aan de onafhankelijkheid of de eenwording. Hoewel Zweden een langere geschiedenis heeft, die ook het bestuderen waard zou zijn, kan het moment van uittreden uit de middeleeuwse  Unie van Kalmar met Noorwegen en Denemarken aan het begin van de zestiende eeuw, als beginpunt worden genomen (klik op de link hierboven om de radix van Zeden te kunnen bekijken).

De Grote Conjunctie (GC) zelf valt in Kreeft en dat is direct al veelzeggend. De toekomstgerichte “’progressieve “Jupiter is hier zeer idealistisch en sterk in verhoging, verhoging duidt ook op overdrijving. De vertragende, conservatieve Saturnus daarentegen heeft geen enkele kracht in Kreeft, in de snel bewegende cardinale wateren van de Kreeft (Water is het element van de begeerte!) houden de muren van Saturnus geen stand. Nu gold dat natuurlijk overal ter wereld op dat moment, maar deze algemene tendens wordt heel specifiek gemaakt voor Zweden doordat de Grote Conjunctie via antiscion (planeetpositie gespiegeld in de as 0° Kreeft-0°Steenbok)  precies op de Zon valt! De Zon is Heer 1 en dus het meest uitgesproken Zweden zelf en daarmee wordt het land bij uitstek de plaats waar deze GC-energie zich uitdrukt.

De Grote Conjunctie via antiscion op de Zon is uitermate krachtig, de GC staat op de koninklijke Pollux, de Zon is ook Heer 2 van de bezittingen en Jupiter is heerser van het tiende huis. Dat belooft dus veel materieel succes, waar nog bij komt de expansieve Jupiter-achtige Noordknoop conjunct het MC staat. Ook dat is goed voor succes en het versterkt een optimistische “toekomstgerichte” houding. De Zon /Heer 1 staat op Bellatrix, de vrouwelijke krijger, wat het thema van de vrouwenrechten laat zien dat zo’n grote rol speelt in Zweden. Venus, de Algemene Significator van vrouwen staat dan ook heel sterk in eigen teken Stier, maar wel in oppositie met die beroerde Maan in val en in de Verbrande Weg in Schorpioen. Deze Maan kan niet vrij stromen in het vaste water van de Schorpioen op cusp 5 van plezier en seksualiteit, hier zie je de verkrampte politieke correctheid met betrekking tot Venus, met betrekking tot alles wat met vrouwen en liefde te maken heeft.

ZWEEDS PARADIJS

Er zijn meer duistere tegentonen, die het Zweedse karakter versterken. De Ascendant valt op Praesepe, onder meer bekend als de Lege Kribbe, het Kind ligt er niet in en er is geen verbinding met het goddelijk principe. Zweden is het land met de meeste atheïsten ter wereld, die zo zwakke Saturnus is Heer 9 van religie, ze zetten hun spirituele traditie zo overboord om het in te wisselen voor een aards geloof in vooruitgang. De Pegasus-ster Scheat staat tussen de Noordknoop en het MC, de mythe van Pegasus heeft te maken met ongehoorzaamheid, de berijder van Pegasus probeert op eigen initiatief naar de Olympus te vliegen. Zonder de toestemming en de steun van de goden komt hij uiteindelijk ten val, ziedaar de barsten in het Zweedse paradijs.

Ook is er een belangrijke les te leren uit het Zweedse voorbeeld. Een zich steeds extremer en ridiculer manifesterende politieke correctheid is niet ongevaarlijk. Het is een teken dat de breuk met de geestelijke wortels en de materialistische oriëntatie steeds radicaler wordt. De mythe van Pegasus laat zien waar dat op uit loopt.

Bij zonsondergang geboren

Deze week overleed John McCain, de meest prominente criticus van Donald Trump in diens eigen Republikeinse partij. Nu zijn er maar heel weinig politici, en zeker geen Amerikaanse, die een gevoel van respect oproepen, maar McCain is daar wellicht een uitzondering op. McCain heeft altijd een grote persoonlijke moed getoond, ook als militair en was altijd bereid om, als hij dat nodig achtte, tegen de gevestigde orde, ook in zijn eigen partij, in te gaan. Altijd een uitzonderlijk goede eigenschap! De laatste jaren uitte zich dat als een niet-aflatende stroom van kritiek op Donald Trump, die er niet voor terug deinsde om McCain op een zeer onkiese manier te beledigen.

JOHN MCCAIN

In de horoscoop van John McCain (klik op de link hierboven om zijn radix te kunnen bekijken) is er direct een ding dat in het oog springt. Hij is geboren bij zonsondergang, de Zon staat dus op zijn  Descendant en in oppositie met zijn Ascendant. Planeten die in het zevende huis staan zullen zich natuurlijk in het leven heel duidelijk gaan manifesteren, des te sterker naarmate ze dichter bij de cusp staan. Er is wel altijd spanning mee verbonden, want het zevende huis is het huis van de ander, die tegenover jou staat. Deze Zon, de algemene significator van de gevestigde macht, laat dus zien dat McCain zich altijd wat eigenzinnig tegenover de zittende macht zal opstellen.

Niettemin deed hij twee keer een poging zelf president te worden, een keer strandde hij in de voorkiezingen, de tweede keer verloor hij de verkiezingen van Barack Obama. Een ondergaande Zon  is niet alleen een indicatie voor conflicten met autoriteiten, maar ook een teken dat het moeilijk zal zijn om zelf de hoogste baas te worden. De Zon, de energie van de koning, staat immers in het huis van de ander en wordt dus maar moeilijk echt van jou.  Enerzijds is deze Zon een krachtig instrument om je te manifesteren als autoriteit, anderzijds vermindert het je kansen op het hoogste leiderschap. Daar staat bij McCain wel veel tegenover, er zijn diverse andere tekenen voor een glansrijke loopbaan.

MCCAIN

Daar is bijvoorbeeld Jupiter die heel erg sterk in zijn eigen teken staat en in het tiende huis. Jupiter is de planeet van de bestuurlijke elite, de mensen die de plannen maken voor het land, dit is een keuze waar hij bijna niet omheen kan. Want deze zo prominente Jupiter is ook nog eens de heerser van het eerste en het tiende huis! Tegelijkertijd duiken vlakbij direct de tekenen op dat het niet allemaal van en leien dakje zal gaan, het MC staat op de zeer krachtige koninklijke Antares, het hart van de Schorpioen en de Doodsster, die het einde van een cyclus aankondigt. Antares is een zuiver martiale ster en McCain begon zijn loopbaan bij de marine als vlieger, Jupiter Heer 10 in Huis 10 vlakbij is tenslotte ook een luchtplaneet.

Hij werd echter neergeschoten boven Vietnam en gevangen genomen en gemarteld door de communisten. Dat is typisch Antares, die je ver kan brengen, maar het ook weer weg neemt. De Zon op de descendant speelt hier weer mee, hij heerst over het zesde huis van tegenslag en ziekte. Aan zijn tijd in krijgsgevangenschap, hield McCain altijd een handicap aan zijn arm over. Donald Trump merkte er over op dat hij meer hield van mensen die zich niet gevangen lieten nemen. Met Antares op het MC hebben we automatisch de al even koninklijke en martiale Aldebaran op het IC van de familie. Zowel de vader als de grootvader van McCain waren admiraal, dat was de reden dat hij zijn loopbaan bij de marine begon, maar zijn zo sterke Jupiter laat zien dat hij beter geschikt is voor het landsbestuur.

McCain zal toch ook herinnerd worden als de man die geen president werd. De Zon op de descendant en Antares laten dat zien. Maar het Zonnepunt (Asc + Zon – Maan) , de intense essentie van de energie van de Zon, is ook interessant in dit verband.  De planeetpunten voegen via conjunctie of oppositie met radixfactoren belangrijke informatie aan de duiding toe. Het Zonnepunt staat op cusp 8 van de dood op Vindemiatrix, de ster van de val door een premature oogst. Via antiscion (planeetpositie gespiegeld in de as 0 ° Kreeft- 0 ° Steenbok) valt het Zonnepars ook nog eens op Saturnus in het eerste huis, die Heer 12 van gevangenschap en zelfdestructie is en geen waardigheid heeft. Weer een indicatie dat hij niet de hoogste baas zal zijn.

Water

In het zuiden van India, in de deelstaat Kerala voltrekt zich op het moment een ramp, naar schatting een miljoen mensen zijn op de vlucht voor een enorme overstroming, en er zijn al vierhonderd dodelijke slachtoffers gevallen. De moessonregens hebben geleid tot een vernietigende watervloed en de diverse betrokken partijen beschuldigen elkaar van fouten en nalatigheid. Daar kan natuurlijk wel iets van waar zijn, maar hoe zit het met de astrologie? Kun je zo’n overstroming in de relevante horoscopen duidelijk voorzien? Dat zou van grote waarde kunnen zijn omdat je dan voorbereid zou zijn en tijdig maatregelen zou kunnen nemen.

Zoals bij iedere voorspelling is de context van groot belang. Gaat het om een land met veel bergen waar het water geen grote bedreiging vormt, dan kijk je in de horoscoop naar andere factoren dan als je een laag gelegen streek aan de kust onderzoekt. Het maakt nogal wat uit of je een voorspelling doet voor Nederland of voor Zwitserland. Verder is natuurlijk alle informatie over de toestand van het gebied en de problemen die er eventueel zijn van belang, daar hoort informatie over de gebruikelijke weersomstandigheden en de recente meteorologische ontwikkelingen bij. Zoals altijd geldt dat een goede astrologische voorspelling alleen op basis van een grondige kennis van de situatie kan worden gedaan. Dat is zo in alle vormen  van astrologie, of het nu om uurhoekastrologie gaat, de duiding van een individuele geboortehoroscoop of om een mundane horoscoop.

De omstandigheden in Kerala zijn wat dat betreft direct veelzeggend. Het is bij uitstek een waterland. Het ligt niet alleen aan de kust, het wordt ook door vele rivieren doorsneden. De zogenaamde “backwaters” vormen een belangrijk deel van de deelstaat, de backwaters zijn een zeer complex en fijnmazig netwerk van waterwegen, deels natuurlijk, deels aangelegd. De bevolking gebruikt de backwaters intensief voor visserij en transport en ze vormen een belangrijke toeristische trekpleister. Als je de verhalen mag geloven is Kerala in betere tijden een van de meest ontspannen delen van het vaak zo hectische India. Dat klopt wel met de aard van het water, het is element dat oplost en ontspant, daarom zoeken mensen altijd het water op.

Maar het water kan, astrologisch gezien, je ook totaal overspoelen en in de problemen brengen, het is het element van de begeerte dat met zijn ongeremde aard alle grenzen overschrijdt en alle structuren om ver blaast. Dat geldt niet alleen op het psychologische vlak, dat is ook concreet zo. Omdat Kerala zo uitgesproken een waterstreek is, komen al deze kanten van het water naar voren en zou je bij het voorspellen in de relevante mundane horoscopen dus vooral zoeken naar natte factoren. Natte factoren zijn natuurlijk het waterelement, de waterplaneten Venus en vooral de Maan en Jupiter, die niet alleen een vochtige natuur heeft, maar ook staat voor het overspoelen en overschrijden van grenzen.

KERALA OVERSTROMING

Om te kijken wat er in een streek of een land zal gebeuren, nemen we de ingresshoroscoop van het moment dat de Zon de Ram in gaat, gemaakt voor de hoofdstad of het centrum van dat land of die regio. De hoofdstad van Kerala is Trevandrum en het moment dat de Zon de Ram in gaat, geeft de onderstaande ingress (klik op de link hieronder om de Ramingress te kunnen zien). Deze Ramingress is meteen alarmerend omdat de knopenas over de MC/IC-as valt, de knopenas duidt vaak op dramatische gebeurtenissen, die een stevige impact zullen hebben. Dat is nog niet alles want via antiscion ( positie gespiegeld in de as 0 ° Kreeft / 0 ° Steenbok)valt de zeer pijnlijke beperkende Zuidknoop op de ascendant! Vlakbij diezelfde ascendant en dus zeer prominent, staat de vochtige grensoverschrijder Jupiter in het waterteken Schorpioen.

INGRESS TRIVANDRUM

Jupiter staat op de venijnige Unukalhai, het Slangenhart en de ascendant valt op de Noordschaal, die dan wel een positievere pers heeft dan de genadeloze komische  wreker de Zuidschaal, maar nog altijd ook een Schorpioensklauw is. De Schorpioen straft arrogantie en zelfoverschatting af. Via antiscion staat Heer 1, Kerala dit jaar, conjunct het Pars Fortunae, het Pars van de Maan of wel de essentie van het lunaire water! Genoeg om je zorgen te gaan maken dus.

Hieronder vind je de Kreeftingress, die laat zien wat er in de zomer gebeurt en deze horoscoop heeft dezelfde hoeken als de Ramingres met die natte Jupiter die nu op de grimmige, genadeloze Zuidschaal staat! Wat in de Ramingress werd aangegeven, gebeurt dus in de zomer.

KREEFTINGRESS TRIVANDRUM

De Leeuwingress toont wat er in augustus zal gebeuren, en deze horoscoop heeft de natte Maan op de descendant, terwijl de Asc/Desc –as op de zeer krachtige Aldebaran/Antares (Doodsster) -as valt. In de context van de voorafgaande ingressen weet je dan dat het water nu zal komen.

LEEUW INGRESS TRIVANDRUM

In het twaalfde huis: Ierland

De afgelopen vakantie bracht ik door in Ierland, in meerdere opzichten een opmerkelijk land. Het werd pas in de vorige eeuw onafhankelijk, het was eeuwenlang bezet door de Engelsen, die er stevig hebben huisgehouden. De “troubles”, het conflict rond Noord-Ierland is daar nog steeds een direct gevolg van en de geschiedenis van het land is er een van veel lijden en armoede. Nu is dat natuurlijk wel vaker zo, maar in Ierland is het wel heel sterk, het land is lange tijd een afgelegen, arm wingewest geweest. Het is in verband daarmee interessant om eens een blik te werpen op de horoscoop van Ierland, alleen is dan natuurlijk de vraag welke horoscoop je moet nemen.

Het land werd pas in 1949 compleet onafhankelijk en in de moderne mundane astrologie, wordt deze horoscoop vaak als de Ierse radix gezien. Daar valt wel iets voor te zeggen, maar het vreemde is dat aan dat moment wel een lange Ierse geschiedenis vooraf gaat en als je deze horoscoop uit 1949 gebruikt, zeg je in feite dat dit van niet zo heel groot belang is. Het zal duidelijk zijn dat dat absurd is, Ierland begint zijn bestaan niet op het moment dat het officieel  modern-juridisch gezien een onafhankelijk land wordt! Er is een al lang voor die datum een Ierse historie, cultuur, taal en identiteit! Dit laat zien dat een te sterke nadruk op recente onafhankelijkheidsshoroscopen in de mundane astrologie te oppervlakkig is. Radix betekent wortel en dus moet je vaak verder terug.

Om een goede mundane radix te maken kun je, zo is al vaak op deze blog beschreven, de horoscoop van de Grote Conjunctie van Saturnus en Jupiter  (“GC”) nemen die vooraf ging aan een heel belangrijk keerpunt in de geschiedenis van een land. Dat keerpunt kan onafhankelijkheid zijn, maar ook eenwording of een complete cultureel-maatschappelijke omslag, bijvoorbeeld vanwege een bezetting. Voor Ierland is het goed zoeken naar zo’n belangrijk moment, maar de kroning van Rory O’ Connor tot Hoge Koning in 1166 lijkt een goed moment. Het was voor het eerst dat de kroning van een Hoge Koning onomstreden was en dit moment is een moment van Ierse eenheid. De horoscoop van de GC die aan deze kroning vooraf ging, laat een aantal zeer opmerkelijke standen zien, klik op de link hieronder om de mundane radix te kunnen zien.

IERLAND

De nadruk op het twaalfde huis is enorm, zes van de zeven planeten staan in dit huis van isolatie en lijden. Dat weerspiegelt zeker de dramatische geschiedenis van Ierland, altijd onder het juk van de Engelsen en hun positie als armoedig wingewest. De graad van de GC zelf, natuurlijk van zeer groot belang in zo’n horoscoop, staat in het twaalfde huis op Alcyone, de hoofdster van de Pleiaden , de Wenende Zusters. Alcyone heeft te maken met verdriet en teleurstelling en dat maakt het er natuurlijk niet beter op. De nadruk op het twaalfde huis laat ook een andere bekende neiging van de Ieren zien: hun grote liefde voor de drank. Heer 1, het meest uitgesproken het land en zijn positie, bevindt zich ook in het twaalfde huis nauw conjunct de Zon.

Het zou voor de hand liggen dat de Zon, die duidelijk een grote rol speelt, de Engelsen zou representeren, er is een opmerkelijke receptie tussen de Zon en Heer 1. Enerzijds wordt Heer 1 –Ierland – door de Zon verbrand en overheerst, maar anderzijds is Heer1 de dispositor van de Zon, Heer 1 heeft dus ook macht. Dat weerspiegelt de situatie want de Engelsen hadden zeker geen controle over het hele land vanaf het begin van de bezetting, vooral de streek rond Dublin, bekend als “The Pale” was onbetwist in Engelse handen. Maar de afgelegen streken in het wilde Keltische westen onttrokken zich vaak met succes aan de invloed van de bezetters.

IERLAND WAPEN

Wat verder op valt, is de stand van Venus, sterk in het eigen teken Stier en dispositor van de Grote Conjunctie zelf. Ierland is een heel muzikaal land, in de vele kroegen zijn er vaak spontane optredens “sessions” waarbij iedereen zich met een eigen instrument kan aansluiten. Het is natuurlijk ook niet voor niets dat het wapen van Ierland een gouden harp op een blauw veld is. De al even sterke Mercurius in Tweelingen, Heer 5 van creativiteit en dispositor van vier planeten,  maakt het muzikale nog sterker. De nadruk op het twaalfde huis van contacten met de astrale wereld laat ook zien dat Ierland het land van The Little People is, de astrale entiteiten die ook bekend staan als de feeën.

Het is altijd cruciaal zo’n horoscoop met progressies en solaren te testen en deze mundane radix lijkt in de progressies prima te werken. Tijdens de rampzalige Grote Hongersnood van 1845 tot 1849 bewegen de Zon, Venus en de ascendant zich over Algol, de kosmische koppensneller, die in mundane astrologie altijd rampen aankondigt.

De astrologie van de hittegolf

Er lijkt deze week een einde te komen aan de hittegolf die Nederland en de omringende landen al zo lange tijd in zijn greep houdt. Het komt niet zo vaak voor dat het zo lange tijd zo droog en warm is, voor de vakantievierder is dat heel prettig, al veroorzaken de extreme omstandigheden op veel andere gebieden wel problemen. Het is dus echt een uitzonderlijke situatie en dat zou je in de relevante horoscopen ook terug moeten kunnen zien. Want de astrologie bepaalt alles wat er op aarde gebeurt, niet alleen de politiek en jouw carrièrekansen, maar ook de weersomstandigheden.

Nu behoort de astrologische weersvoorspelling in onze tijden niet meer tot de standaardactiviteiten van astrologen. In vroeger tijden was dat anders en de technieken die daarvoor werden gebruikt, zijn nog bekend en zouden in principe nog steeds kunnen worden gebruikt. Voor de voorspelling op de hele korte termijn, is dat praktisch gezien weinig relevant omdat het KNMI nu eenmaal zeer betrouwbare voorspellingen doet. Maar op de langere termijn, staat ook de wetenschap met lege handen en kan de astrologie wellicht tot betere resultaten komen. Als we astrologisch naar het weer willen kijken, zijn er specifieke zaken die de nadruk krijgen.

                                  ZON 2

Zo beperkt de astrologische weersvoorspelling zich uit de aard van de zaak tot de algemene tendens in een seizoen, waarvoor je de seizoensingress-horoscoop gebruikt. Die ingresshoroscoop wordt gemaakt voor het exacte moment dat de Zon een van de hoofdtekens binnen gaat en is dus geldig voor drie maanden. Want het heeft niet zo heel veel zin om de Ram-ingress te gaan bekijken, de Ramingress is immers geldig voor het hele jaar en dat is te weinig specifiek als je iets over het weer wilt zeggen. Natuurlijk zullen grote rampen die met het weer te maken zoals overstromingen bijvoorbeeld, wel in de Ramingress aangegeven worden, maar je kunt er weinig mee zeggen over het weer in een bepaalde periode van het jaar.

In The Real Astrology van John Frawley is in Hoofdstuk 13 een goede samenvatting te vinden van de weerastrologie, waar het hoofdzakelijk om gaat zijn de sterren en de hoeken. Een planeet op een hoek in een seizoensingress zal het weer in die periode bepalen, de natte Jupiter in de natte Vissen op de descendant zal meer regen brengen dan normaal. Hetzelfde doen we met de sterren, waarbij we hoofdzakelijk kijken naar de planeetaard van die ster, een krachtige Jupiterster op de descendant kan ook meer buien brengen dan normaal. Heel belangrijk is zogenaamde occultatie, waarvan sprake is als een planeet en een ster niet alleen dezelfde lengtegraad (conjunctie) hebben maar ook dezelfde breedtegraad. Zo’n occultatie die maar weinig voorkomt, heeft, zo zegt men, een zeer grote invloed op het weer. Naast de ingress wordt, aldus de teksten, ook de horoscoop van de lunatie,  horoscoop van de Nieuwe of de Volle Maan bekeken die aan de ingress vooraf gaat, bekeken. Dus om het samen te vatten: je kijkt naar de hoeken en de sterren in de relevante seizoensingress en in de lunatie die daaraan voorafgaat.

ZOMER INGRESS 2018

Maar werkt dit ook echt? Is in de ingress van deze zomer te zien dat het heel heet zal worden in onze streken? Klik op de bovenstaande link om de horoscoop van het exacte moment van het binnengaan van de Zon in Kreeft te kunnen zien. Natuurlijk kan zo’n seizoensingress ook andere betekenissen hebben, maar nu ligt de focus op het weer. Als we dus kijken naar de hoeken en de sterren, is er een ding dat in het oog springt. Op het MC staat Aldebaran, een koninklijke ster die dus een krachtige invloed heeft. Aldebaran is een ster met een zuiver Mars-karakter en Mars is het hete en droge verschroeiende vuur! Kijk naar het gele gras buiten en je ziet het. Omdat Aldebaran een as vormt met de al even koninklijke en martiale Antares, is hier een zeer sterke Mars/vuurinvloed te zien.

Als we de teksten volgen, is dus ook de lunatie voor de zomeringress van de Zon in Kreeft van belang (klik op de link hieronder om de lunatie te kunnen bekijken).

Wat hier in het oog springt, is de Zon-Maan conjunctie zelf die bijna op de descendant staat en dus een zeer grote invloed heeft. Deze lunatie valt op de ster El Nath, een de horens van de Stier die ook weer een zuivere Mars-natuur heeft! Er zijn maar vier sterren waarvan de aard wordt beschreven door alleen de verschroeiende Mars dat is dus wel iets heel bijzonders. De overgeleverde methodes lijken dus in dit geval prima te werken en ze zijn simpel genoeg om zonder uitputtende studie uitgetest te kunnen worden.

LUNATIE ZOMER 2018

Lang leve het baljuwschap!

In de Brexit-perikelen duiken ook regelmatig berichten op over de Kanaaleilanden, de“ baljuwschappen” Guernsey en Jersey, gelegen tussen Engeland en Frankrijk. Deze eilanden hebben een heel bijzondere positie, ze behoren namelijk, anders dan je misschien zou denken, niet tot het Verenigd Koninkrijk, en ook niet tot Frankrijk. Het zijn zelfstandige zogenaamde baljuwschappen met een eigen parlement, die als kroondomein direct onder de Engelse koningin vallen, in haar hoedanigheid van Hertogin van Normandië. Engeland heeft hier dus niets te zeggen, en daarom konden de eilanden uitgroeien tot beruchte trust-paradijzen, waar menig rijkaard zijn fortuin kan stallen buiten de nieuwsgierige blik van de belastingdienst. De eilanden verdienen er een goede boterham aan.

Het enige wat ze wel door de Engelsen laten doen, is de landsverdediging en de buitenlandse zaken, waarvoor ze jaarlijks een  bedrag afdragen en daar zit hem de kneep. Engeland onderhandelt ook voor de baljuwschappen met de EU over de Brexit en het is maar de vraag of dat goed uitpakt voor hen. Komen er geen beperkingen op handel met de EU en blijft een onbelemmerde financiële dienstverlening mogelijk? Ze worden er in de baljuwschappen af en toe flink nerveus van en Plan B is al op tafel gelegd , een totaal zelfstandig land worden, helemaal los van Engeland. Hoog tijd dus om eens een blik te werpen op de relevante horoscopen. Sinds 1204 is Guernsey (bijna) zelfstandig en daarom kijken we naar de Grote Conjunctie van Saturnus en Jupiter die daaraan vooraf ging van 1186. Klik op de link hieronder om de mundane radix van het baljuwschap Guernsey te kunnen bekijken (berekend voor de hoofdstad St Peter Port).

GUERNSEY RADIX

Tsja, wat springt er direct in het oog, de Maan die op het MC staat! De Maan is natuurlijk de planeet van de zee en dit kun je wel de essentie van de “offshore” noemen. De Maan is ook nog eens Heer 8 van het geld van anderen, en zo heeft het vorm gekregen in onze tijd. Het MC valt op Vindemiatrix, een ster die onder meer met premature oogst en scheiding wordt geassocieerd, zo’n (semi-)autonoom, half afgescheiden baljuwschap, blijft natuurlijk  een beetje vreemde constructie. Het leent zich makkelijk voor allerlei minder legale activiteiten, Vindemiatrix is ook de ster die  onbeheersbare, chaotische krachten kan losmaken. De baljuwschappen zullen ongetwijfeld met de nodige smokkel te doen gehad hebben door de eeuwen heen.

Even verderop in het tiende huis staat de Grote Conjunctie van Saturnus en Jupiter (GC) zelf, krachtig hoog aan de hemel én op de koninklijke vaste ster Spica. Spica is niet zo  brandend machtsbelust als Regulus (de ster op de ascendant van Engeland), maar het is wel een koninklijke ster en brengt je vaak veel verder dan je op basis van je achtergrond had mogen hopen. Je kunt wel zeggen dat dit  van toepassing is op de Kanaaleilanden, de beperkende Zuidknoop die conjunct de GC staat laat zien dat het om een klein, wat weg gesloten gebied gaat. Toch is dit uitermate gunstig, wat zowel Jupiter als Saturnus heersen over belangrijke huizen, Jupiter is Heer 1 en de verhoogde Saturnus Heer 2  van de middelen.  Dat ziet er dus behoorlijk sterk uit en deze plaatsing op Spica in het tiende huis is de belangrijkste reden dat de baljuwschappen tot op de dag van vandaag hebben kunnen overleven.

GUERNSEY FLAG

Heer 10 van de publieke activiteiten is de flexibele pragmatische Mercurius, die zich in het twaalfde huis van de verborgen activiteiten bevindt en nog combust is ook. Wat ze ook doen, je ziet het niet. Die Zon maakt een sextiel met de Maan op het MC (je neemt voor een cusp een orb van vijf graden)  en dat wijst op het feit dat Guernsey een domein van de Kroon is. De Maan weerspiegelt namelijk het licht van de Zon, waar de Maan van afhankelijk is, al is deze Maan heel sterk op het MC en is de Zon (de Engelse koningin) ver weg en achter de schermen in het twaalfde huis. Venus is Heer 11, de opbrengsten van de publieke activiteiten, staat prominent in het eerste huis en in receptie en sextiel met Jupiter / Heer 1 in het tiende huis. Allemaal niet slecht, er is veel kracht in deze horoscoop.

En als kers op deze baljuw-taart het Pars van Overwinning en Hulp van Boven, het planeetpunt van Jupiter staat via antiscion  op het IC. Zo’n pars geeft altijd een speciaal motief aan, ook op concreet niveau.  Jupiter is rijkdom en een antiscion geeft iets indirects en verborgens aan, en ja daar zijn  sommige mensen heel erg blij mee.

Het mysterie van Serena Williams?

De sport vliegt je deze dagen om de oren, niet alleen is het WK-voetbal in Moskou net afgesloten, ook de Tour de France en Wimbledon zijn aan de gang. Onze eigen Kiki Bertens was een eind op slag op Wimbledon, ook omdat ze Venus Williams op spectaculaire wijze uitschakelde, maar werd een ronde later zelf verslagen. De andere beroemde zus Williams, die net moeder is geworden, is nog in de race en heeft de finale gehaald. Dat is een hele prestatie want Serena draait al een hele tijd mee in de allerhoogste tennis-regionen, ze is uit 1981 en dus moet haar horoscoop wel een aantal interessante punten laten zien. Klik op de link hieronder om de radix van Serena Williams te kunnen bekijken, maar raak niet direct ontmoedigd!

SERENA WILLIAMS

Want wat is dit? Met vijf planeten in het zesde huis van ziekte en tegenslag, voldoet deze horoscoop nu niet direct aan je verwachtingen. Dit zijn wel de juiste geboortegegevens, ze krijgen de hoogste categorie van betrouwbaarheid (AA) . Het toont maar weer een aan hoe creatief de kosmos is en hoe beperkt het menselijk verstand, dat al snel geneigd is al te voor de hand liggende wegen te volgen. Toch is het succes van Serena Williams wel in de horoscoop te zien maar het ligt er niet direct dik bovenop. Je hebt er antiscia, planeetpunten en vaste sterren voor nodig. Het is niet vreemd dat de moderne astrologie beweert dat je succes  hoofzakelijk zélf schept, als je deze technieken niet gebruikt, kun je het ook niet zien in de radix.

Het eerste wat opvalt in de horoscoop van Serena Williams is Venus/ Heer 1, het meest uitgesproken Williams zelf, die prominent in het zevende huis van partners en tegenstanders staat. Dit is geen dame die thuis blijft zitten, het is voor haar een natuurlijke beweging om de ander op te zoeken. De positie van Heer 1 toont namelijk op welk gebied iemand zich al snel manifesteert, het is wat automatisch op je pad komt. Heer 1 staat niet alleen in het zevende huis, maar ook onder dispositie van Mars, de planeet van strijd en sport, die Heer 7 is en vierkant Venus staat. Dat is nog niet alles want via antiscion( planeetpositie gespiegeld in de as 0 ° Kreeft- 0° Steenbok) staat Mars conjunct het Pars van de Zon (Asc + Zon – Maan) in het eerste huis.

Die antiscion-positie staat weer in oppositie met Venus / Heer 1, er is dus een soort kortgesloten circuit tussen Heer 1 (Serena)  en Mars (strijd) /Heer 7 (tegenstander) . Alle betrokken factoren staan in vaste tekens, dus gaat het allemaal lang door (ze staat weer in de finale op haar 36ste) , de vaste modus exploreert alle mogelijkheden in een situatie. Er is een ook nog een soort receptie via huis, Heer 1 staat in huis 7 en Heer 7  via antiscion in huis 1.  Mars de planeet van de strijd en de sport staat in het vijfde huis van het spel en maakt een sextiel met Heer 10 van de loopbaan, een essentieel verhoogde Saturnus. Tennis is als sport redelijk Saturnus-achtig, het is heel puur het verdedigen van een lijn waar geen ballen overheen mogen gaan. Zo hard mogelijk fietsen of heel hard inslaan op iemand, is toch een beetje ander verhaal.

SERENA WILLIAMS

Het Pars van de Zon waar Mars via antiscion op staat, is ook het punt van de overvloed, wat een heleboel Mars geeft. Venus /Heer 1 staat  bovendien op de koninklijke Zuidschaal die veel succes geeft en altijd tot het uiterste gaat, de ster heeft een Saturnus/Mars –natuur. Op de ascendant staat Sheratan, ook een Saturnus /Mas-ster, een van de Ramshoorns die dus de nodige, felle stootkracht schenkt. Op diezelfde ascendant valt via antiscion de Noordknoop die alles wil en geeft, wat niet  natuurlijk niet slecht is voor succes (je kunt de gebruikelijke orb van twee graden voor antiscia hier wel iets oprekken, het is de ascendant.) Dit is goed voor haar en het wil zeggen dat de tegenstander de remmende Zuidknoop krijgt.

Kijken we naar de Firdaria, de langjarige planeetfases in het leven: Williams zit nog midden in de Firdaria van Mars, die zo betrokken is bij haar succes.  Pas in september 2020 begint de volgende fase , die wordt beheerst door de zwakke Zon in val in het zesde huis, dus zullen we voorlopig nog wel wat meer van haar horen.

 

Brexitbesognes

Het gaat er heet aan toe in het Verenigd Koninkrijk, de Brexit blijft zorgen voor veel politiek gesteggel en zou zelfs kunnen uitgroeien tot een waar koningsdrama.  Afgelopen week vertrokken twee belangrijke ministers uit het kabinet van Theresa May omdat zij het niet eens zijn met haar te zachte opstelling in de onderhandelingen met de EU over de Brexit. Daarmee geven de twee uitdrukking aan de mening van de harde, radicale vleugel van de Conservatieve Partij van May, die liefst zo weinig mogelijk banden met de EU ziet overblijven. Astrologisch gezien zijn deze opstelling en de steun voor de Brexit in Engeland te verklaren uit de positie van Regulus, het Leeuwenhart op de ascendant van Engeland. Regulus wil altijd ten koste van alles de baas zijn en als dat niet gaat, stapt hij eruit.

UK GC

De horoscoop van Engeland waar we het over hebben, is die van de Grote Conjunctie van Saturnus en Jupiter (GC), die vooraf ging aan de totstandkoming van het moderne Engeland. Dat gebeurde met de invasie van de Normandiërs in 1066 en de slag bij Hastings, waarmee er een einde kwam aan de Saksische heerschappij en een nieuwe Normandische elite voortaan de politieke en culturele lakens uit zou delen. Deze GC valt in 1047 en de horoscoop wordt berekend voor het exacte tijdstip van de conjunctie. Deze  GC is op deze blog al eerder besproken dus dat wordt hier niet herhaald, wat ons nu interesseert zijn de progressies die de ontwikkelingen van het moment weer geven. Want je kunt op basis van zo’n GC gewoon progressies lunaren en solaren maken, hoe oud de basishoroscoop ook is. De essentie van de astrologie is immers dat de energie van de radix (wortel) alles bepaalt. Astrologie is altijd en op ieder niveau een aanval op de moderne illusie dat de mens zelf de touwtjes in handen heeft.

Het bekijken van progressies solaren en lunaren is ook de ultieme test van de validiteit van zo’n horoscoop, als keer op keer de gebeurtenissen, zelfs op de maandschaal van de lunaren, adequaat worden weerspiegeld, dan is het duidelijk dat de horoscoop werkt. Dus hoe staat dit er nu voor in het Verenigd Koninkrijk van het zo trotse Leeuwenhart?  Er is weinig reden voor trots want het is kommer en kwel. Er zit een wankele regering, het land is verscheurd, er zijn vele terreur-aanslagen geweest en een gruwelijke brand, waar de regering houterig en afstandelijk op reageerde. Nu is het tonen van emotionele warmte niet het grootste talent van de Engelsen, de befaamde stiff upper lip, die in de GC aangegeven door de zeer zwakke Maan in val in het vaste teken Schorpioen, maar je zou toch wat meer compassie mogen verwachten, zelfs van de Engelsen.

UK PROGRESSIES 2018

In de progressies – klik op de link hierboven om de progressies te kunnen bekijken – gemaakt op basis van de GC,  zijn de problemen van de afgelopen tijden duidelijk te zien. Het eerste wat opvalt is de progressieve Maan die door de Algol-crisiszone loopt. Deze zone begint op 26° Stier waar Algol de Koppensneller staat en dan volgen de Pleiaden rond de tekenovergang en de Hyaden rond 5° Tweelingen. De Pleiaden en de Hyaden hebben te maken met grote tegenslag en teleurstelling, een nieuw begin wordt pas gemaakt op 10 Tweelingen waar Aldebaran staat, de machtige ster van de lente.

MAY 1

De Maan heeft dus nu ongeveer de helft van het traject afgelegd en heeft zojuist zijn verhoging in Stier verlaten. Dat verlies aan waardigheid duidt op een crisismoment in de ontwikkeling, waarin er pas over een ruim een half jaar echt verbetering komt. Het progressieve Pars van de Zon  – Asc +Zon – Maan – die net als het Pars Fortunae behoort tot de belangrijkste progressieve factoren, heeft ook net het hele traject door de Algolzone afgelegd! Let op dat het Zonnepars vanwege zijn berekeningsformule achterwaarts door de tekens beweegt. Het Zonnepars is nu net in oppositie gekomen met de Maan, wat op grote spanningen duidt.  Zowel de snel bewegende Maan en het even snel bewegende Zonnepars geven dus het precieze crisismoment aan.  Het MC, bij uitstek de regering beweegt over giftige Aculeus in de angel van de Schorpioen, die de arrogante Jager Orion dood steekt.

UK LUNAAR JULI

De koninkrijk van het Leeuwenhart is dus nog uit de problemen en de volgende lunaar die begint op 21 juli is nogal wild. Pluto staat op de descendant, Castor de stervende broer op de ascendant, en Heer 10 op genadeloze  Zuidschaal en cusp 8 van het einde wordt benadrukt door de Zuidknoop conjunct Mars. Het ziet er niet naar uit dat Theresa May rustig op vakantie kan, maar ja daarom heeft deze baan ook niet aangenomen.