Paus Mercurius de Eerste

In het Vaticaan zal binnenkort op initiatief van paus Franciscus, de zogenaamde Amazone-synode,  worden gehouden, een vergadering van bisschoppen die speciaal zal zijn gewijd aan de ecologische, religieuze en sociale noden van het Amazone-gebied. Daarbij zullen ook een aantal heikele onderwerpen aan de orde komen, zoals bijvoorbeeld de mogelijke wijding van getrouwde mannen tot katholiek priester om wat te kunnen doen aan het grote tekort aan priesters in het gebied. Dat zal natuurlijk leiden tot felle discussies tussen de conservatieven die het celibaat principieel willen handhaven en de progressieven die de kerk verder willen moderniseren. Die strijd speelt in feite al sinds het Tweede Vaticaanse Concilie dat in 1962/’63 werd gehouden en waarmee vele veranderingen in de kerk werden in gevoerd, onder meer werd de traditionele Latijnse mis toen vervangen door een nieuwe mis.

Pachamama

Met het aantreden van de “ondogmatische”’ en zeer modernistische paus Franciscus en nu zijn synode over de Amazone, lijkt deze modernisering in een stroomversnelling te zijn gekomen. Dat werpt natuurlijk de vraag op wat daar in de horoscoop van de huidige paus van terug te vinden is, ook als je dat vergelijkt met de horoscopen van zijn twee conservatievere voorgangers Johannes Paulus de Tweede en Benedictus de Zestiende. Daarbij zal natuurlijk het negende huis van spiritualiteit en kerken een grote rol spelen, maar ook het temperament en de planeet die laat zien hoe iemand zich opstelt. Nu mogen we bij Franciscus wel wat “losse”’ standen verwachten! Voorafgaand aan de Amazonesynode, heeft de paus bijvoorbeeld in de tuinen van een Vaticaan een heidense Pachamama-ceremonie voor Moeder Aarde laten houden! Dat gaat wel heel ver als je denkt aan de katholieke traditie.

FRANCISCUS DE EERSTE

Het eerste dat in het oog springt in de radix van paus Franciscus de Eerste, is de prominente Mercurius die vlakbij de descendant staat. Dat geeft dus aan hoe Franciscus zich in de omgang met anderen opstelt en dat is behoorlijk flexibel, Mercurius is de planeet die zich makkelijk aanpast, die vele gedaantes kan aan nemen en ook graag experimenteert. Hij zal zich niet erg plechtig of traditioneel presenteren, zijn eerste woorden tot het volk vlak na zijn verkiezing tot paus waren eenvoudigweg “buona sera”, goedenavond.  Mercurius staat wel op Pelagus op de pijl in de constellatie Boogschutter, heel toepasselijk een constellatie die te maken heeft met het uitdragen van denkbeelden. De Boogschutter is Cheiron de grote leraar en de pijl geeft aan dat hij, als het nodig is die denkbeelden met de nodige kracht en precisie kan afvuren.

PACHAMAMA

Pachamama-ceremonie met monnik

Dat Franciscus , een zacht gezegd niet-katholieke ceremonie in de Vaticaanse tuinen plaats liet vinden, laat wel iets zien van die zeer flexibele Mercurius-opstelling. Natuurlijk is Heer 9 van kerk en spiritualiteit ook belangrijk voor een kerkleider en dat is de toepasselijke Jupiter die echter wel in zijn vernietiging staat. Dat is niet zo goed want deze Jupiter zal zich in vernietiging van zijn negatieve kant laten zien, het wat al te rigoreus doorbreken van grenzen. Nu staat Jupiter wel in sterke wederzijdse receptie met de behoudende Saturnus die beperkingen op legt, het speelt zich dan ook af binnen een instituut met behoorlijk wat tradities! Op de cusp van het negende huis staat ook nog de ster Scheat uit de constellatie Pegasus en de berijder van Pegasus Bellerophon zet op eigen initiatief, op zijn eigen manier, koers naar de godenwereld uiteindelijk met desastreuze gevolgen ! We zien dus een persoon die heel handig en pragmatisch kan zijn en die specifiek op het vlak van religie vooral grenzen wil doorbreken.

Geen polonaise

Hoe zit dat bij zijn voorgangers, die niet heel erg traditioneel maar toch duidelijk minder wild waren ?De Poolse “reispaus”  Johannes Paulus de Tweede had Saturnus in Maagd op zijn ascendant, een heel wat minder flexibele opstelling. In het negende huis had hij de vrouwelijke Venus en de Maan allebei sterk in Stier, hij had een bijzondere devotie voor de Moeder Gods wat hem in ieder geval deels bij de traditie hield. De “gepensioneerde” paus Benedictus de Zestiende had Jupiter / Heer 9 in Vissen op de ascendant. Dat is een Jupiter in zeer goede conditie dus die, heel anders dan Jupiter in zijn vernietiging, niet in is voor al te wilde experimenten en het al te driest doorbreken van grenzen zoals we bij Mercurius-paus Franciscus zien.

Nog altijd Beatlemania

Afgelopen week  was er veel aandacht voor het feit dat vijftig jaar geleden is het beroemde album Abbey Road van The Beatles uit kwam. De fameuze foto op de hoes van de “fab four” die de zebra op Abbey Road achter de opname-studio oversteken, heeft veel bijgedragen aan het succes van de plaat. Dat laat nog eens zien hoe groot de “beatlemania”’ was en is want eerlijk gezegd, lijken de naam en de foto toch ook niet een beetje op een snelle noodgreep omdat echte inspiratie ontbrak? Maar alles wat de beroemdste band aller tijden aanraakte, leek in goud te veranderen en zo ook Abbey Road. Dat maakt natuurlijk wel nieuwsgierig naar de relevante horoscopen en vanwege de grote roem van de band is ook te achterhalen  wanneer en waar het eerste publieke optreden als The Beatles plaats vond.

BEATLES

Dat eerste optreden vond, onverwacht genoeg, plaats in Hamburg en de bovenstaande horoscoop (klik op de link) is gemaakt voor het tijdstip dat The Beatles begonnen te spelen, niets vermoedend over wat hen de komende tien jaar te wachten stond. De plaats was de Indra Club aan de Grosse Freiheitstrasse die nog altijd bestaat omdat The Beatles daar voor het eerst speelden, net als Abbey Road, is het een bedevaartsoord voor de liefhebber geworden. De horoscoop van het eerste optreden, die je kunt zien als de horoscoop van hun loopbaan, ziet er ook veelbelovend uit, het eerste wat in het oog springt is de koninklijke ster Antares die op het MC staat. Niet alleen is dat goed voor groot succes, het is ook passend voor een band die het grote symbool zou worden van de tegencultuur die protesteerde tegen de materialistische waarden van hun ouders.

INDRA CLUB

De Schorpioen is immers het giftige beest dat de arrogante puur stoffelijk Orion dood steekt, en of dat nog niet genoeg is, staat Mars op het Oog van de Stier Aldebaran op het IC, nog een koninklijke ster! Zowel Aldebaran als Antares zijn puur martiale sterren, er zit dus heel veel vechtkracht in deze horoscoop. Zowel Heer 1 Saturnus als Heer 10 Jupiter zijn retrograde, het gaat allemaal sterk tegen de gebruikelijke gang van zaken in, hier zie je letterlijk de  tegencultuur. Heer 1 is essentieel sterk maar staat op cusp 12 van psychedelica, de Grote Benefic Jupiter is niet alleen essentieel sterk in eigen teken maar heeft op cusp 11 ook veel kracht zich te manifesteren en Jupiter is Heer 10 van “het beroep”. Niet gek allemaal.

Huis van plezier

Het vijfde huis van plezier laat zich ook zien, Mercurius /Heer 5 staat sterk vlakbij de Descendant, in het huis van de anderen en de Maan, essentieel sterk in eigen teken en in het vijfde huis valt via antiscion (positie gespiegeld in de as 0° Kreeft- 0° Steenbok)  op de cusp van het vijfde huis. Door een plaatsing op een cusp wordt een huis extra benadrukt, een cusp is een lijn van hoge energie. Dat de Zon essentieel sterk staat in Leeuw , in het zevende huis van anderen, is natuurlijk prima als je gezien wilt worden.

Einde verhaal

Om te controleren of deze horoscoop nu wel echt klopt, kun je bijvoorbeeld naar het uiteenvallen van de band kijken in april 1970, tien jaar na het eerste optreden in Hamburg. En ja hoor, in de solaar van dat jaarberekend op basis van de horoscoop van eerste optreden, staat Mars (scheiding) op de descendant (samenwerking) op Antares (einde cyclus), en deze valt dus ook op Mars op het IC van de oorspronkelijke horoscoop. Zelfs de lunaar voor april 1970 is glashelder, de lunaar MC/IC-as is omgekeerd ten opzichte van de oorspronkelijke horoscoop , een letterlijk beeld van wat er gebeurde!

 

Een brug te ver – Een Maan te vroeg

Afgelopen week waren de groots opgezette herdenkingen van Operatie Market Garden, de beruchte luchtlanding in Nederland in WO-2, volop in het nieuws. Market Garden was bedoeld om de oorlog te bekorten door een aantal strategische bruggen in Nederland te veroveren en zo direct door te stoten naar het Ruhr-gebied, het industriële hart van Duitsland. De operatie mislukte omdat een cruciale brug bij Arnhem niet bezet kon worden gehouden en het gevolg was dat de oorlog nog meer dan een half jaar voort woedde en noord-Nederland nog een hongerwinter voor de kiezen kreeg. Dat roept de vraag op wat je daarvan astrologisch kunt zien, astrologie is immers door de eeuwen heen ook altijd veel gebruikt in de oorlogsvoering, zeker voor het bepalen van de juiste tijd voor een aanval.

Nieuwe Maan?

Er waren op diverse plaatsen luchtlandingen, met dus enigszins verschillende plaatsen en tijden maar een cruciale landing was die op de Renkumse Heide ten westen van Arnhem, waar zich de brug bevond die een zo beslissende rol zou spelen bij het mislukken van de hele operatie. Als je een horoscoop van zo’n gebeurtenis bekijkt, is het altijd slim om er van uit te gaan dat jij als astroloog een electie had moeten maken. Zou jouw electie er ook zo uit hebben gezien als de horoscoop van de werkelijke gebeurtenis, in die vergelijking vallen de zwakke punten, en daar gaat het vaak natuurlijk om, direct op. Overigens is het zeer onwaarschijnlijk dat de geallieerden gebruik maakten van astrologie, aan de Duitse kant was dat anders, het nazisme had een sterke neiging tot “het occulte”. Misschien moeten we dus maar blij zijn dat er toen alleen nog maar moderne astrologie was, die immers grotendeels  ineffectief is bij het maken van electies.

MARKET GARDEN

In de horoscoop (klik op de link hierboven)  van het begin van Market Garden (het moment van de sprong van de eerste parachutisten boven de Renkumse Heide) valt direct op dat het met Nieuwe Maan gebeurde. Nu zou dat wel begrijpelijk zijn als het een nachtelijke operatie zou zijn geweest, met Nieuwe Maan heb je geen Maanlicht en dan ziet de vijand je niet. Maar dat kan niet de reden zijn geweest, de landing begon immers overdag en astrologisch gezien is een Nieuwe Maan niet gunstig. Heel algemeen gezegd is er nog heel weinig kracht om iets succesvol te realiseren, de Maan die de Zonne-impuls in concrete vorm op aarde zet, heeft immers helemaal geen licht. Het is een moment om in electies te vemijden, waar nog bij komt dat de Nieuwe Maan op Labrum staat. Labrum is een van de sterren van het noodlot, de hoofdster van de Beker, die niet aan je voorbij zal gaan. Dat is niet om vrolijk van te worden.

MARKET GARDEN

De Nieuwe Maan staat in Maagd onder dispositie van Mercurius die zelf heel sterk is in eigen teken en Mercurius is Heer 7, het Duitse leger dus. Heer 7 is niet alleen heel sterk, hij is ook de dispositor van Jupiter Heer 1, de geallieerden die heel zwak in vernietiging staan, totaal beheerst door Heer 7! Via antiscion (planeetpositie gespiegeld in de as 0 ° Kreeft -0° Steenbok)  valt Heer 7 ook nog op het IC, het laagste punt tegenover het MC, niet fijn als je de situatie wilt beheersen. Op het MC staat wel een sterke planeet maar dat is Venus waar je nu niets aan hebt, of je uniformen mooi zijn, dat is nu even niet zo heel belangrijk!Tegenpool Mars, die je wel hard nodig hebt als je de aanval opent, staat juist weer heel zwak, in zijn vernietiging. Er is in feite nauwelijks iets positiefs te vinden in deze horoscoop en het is dus niet zo  heel vreemd dat Market Garden uitliep op een van de meest beruchte mislukkingen van WO-2.

Iets heel anders, op deze blog wordt al een jaar lang voorspeld dat Donald Trump het vanaf half juni dit jaar moeilijker zou gaan krijgen, Teflon Don wordt nu niet meer beschermd door zijn Noordknoop-Firdar, de moeilijke Zuidknoopfase is begonnen .En nu komt het bericht dat er een afzettingsprocedure zal worden gestart (wat natuurlijk niet wil zeggen dat dat ook gaat lukken)!   

De Kapitein

Een van de kenmerken van onze tijd is een zeer sterke polarisatie, hele landen zoals de VS en het Verenigd Koninkrijk worden verscheurd door politieke kwesties. Over de hele wereld neemt dit de vorm aan van een globaliseringstendens die alle verschillen, grenzen, tradities en specifieke identiteiten wil uitwissen en het onvermijdelijke nationalistische, “populistische” verzet hiertegen: Trump versus Clinton, Rutte versus Baudet en Macron versus Le Pen. Beide kampen hebben zo hun punten, de EU heeft zeker nadelen maar toch ook positieve kanten. Alleen is er voor nuance niet veel plaats meer en dat heeft er mee te maken dat het globaliseringsproces bijna niet te stoppen lijkt, mensen voelen zich machteloos en dan is een extreem standpunt snel ingenomen.

Deze gespannen fase heeft ook te maken met de definitieve overgang volgend jaar van de Grote  Conjuncties van Saturnus en Jupiter van Aarde-tekens naar Lucht-tekens, het conservatieve Aarde houdt vast aan specifieke identiteit en hoe het was, het expansieve Lucht wist grenzen uit. Zo’n overgangsfase brengt altijd conflicten en onvermijdelijk zullen er dan figuren zijn die het astrologisch aangegeven conflict belichamen.

Het Italiaanse schip

Je zou kunnen zeggen dat de populisten vechten voor het behoud van alles wat in de Aarde-fase tot stand kwam zoals de natie-staat, en een van de nieuwe sterren aan het populistische firmament is “El Capitano” Matteo Salvini een Italiaanse populist met de gebruikelijke anti-EU en anti-immigratie agenda. Het is van het grootste belang te zien dat politici zoals Salvini in de de overgang van Aarde naar Lucht hun macht vergaren en geen partij te kiezen, dan geeft de astrologie je het vermogen om gebalanceerd te blijven en niet te worden mee gesleept in een gepolariseerde discussie die onvruchtbaar is. Astrologie is inherent zuiver en vrij van iedere vorm van ideologische of politieke oriëntatie. Het is natuurlijk ook zeer interessant om een blik te werp op de radix van El Capitano die een goede kans maakt om inderdaad het Italiaanse roer in handen te krijgen.

MATTEO SALVINI

Wat direct in het oog springt in deze horoscoop is de Maan die verhoogd staat in het zevende huis van de anderen. Een sterke verhoogde Maan is natuurlijk niet zo gek voor een politicus die het verzet  van het volk tegen een door de machthebbers opgelegde globalisering wil belichamen. In zijn algemene betekenis is de Maan de significator van het volk, dat tegenover de machthebbers gesymboliseerd door de Zon,  staat. In het sterke zevende huis kan Salvini die Maan heel makkelijk naar buiten brengen en omdat de Maan zoveel waardigheid heeft kan hij dat heel effectief doen. Veel waardigheid laat namelijk zien dat iemand goed begrijpt hoe een planeetenergie functioneert, hij kan er goed mee omgaan, in de zin van effectief gebruiken. De met veel publiciteit omgeven tour in zwembroek die Salvini als deel van zijn campagne maakte over de stranden van zuid-Italië laat dat goed zien.

SALVINI

Deze Maan is ook Heer 9 van denkbeelden en van buitenland en staat ook nog eens op de zeer krachtige Algol, die je het vermogen geeft om mensen het hoofd te doen verliezen door een glamour-achtige uitstraling (Trump heeft hem op het MC) . De belangrijke volks-Maan is ook nog via  een sextiel direct verbonden met de Zon (de baas) /Heer 10 van het beroep: El Capitano (heeft hij een misschien een astroloog?). Ook het negende huis (buitenland) wordt benadrukt, de Zuidknoop staat vrijwel exact op de cusp in conjunctie met het antiscion (planeetpositie gespiegeld in de as 0° Kreeft- 0° Steenbok) van Saturnus. Dat is wel heel erg saturnaal, de Zuidknoop is een soort super-Saturnus :grenzen dicht dus.

Het Punt van de Maan, het Pars Fortunae, dat onder meer onze zielswens aangeeft staat er recht tegenover op cusp 3 in oppositie met het buitenland dus. Het PF staat onder dispositie van, en wordt dus beheerst door Saturnus die thema van grenzen sluiten herhaalt. Omdat het PF ook het Punt van de Maan is, de essentiële energie van de Maan, kun je dit ook zien als de volksziel die Salvini wil  beschermen tegen het boze buitenland aan de overkant.

 

 

Bakermat Griekenland?

De afgelopen weken was ik in Griekenland en dat riep naast vakantiestemming de nodige (astrologische) vragen op. De alom aanwezige antieke ruїnes leidden natuurlijk tot gedachten over Griekenland als “bakermat” van onze beschaving, maar ook de recente historie deed zich nadrukkelijk gelden, onder meer in het zeer lage prijsniveau. Met grote zakken buitenlands geld is het land de afgelopen jaren uit de economische afgrond gevist en het gaat net sinds een paar jaar weer wat beter. Wat zou daarvan te zien zijn in de relevante horoscopen? Als radix voor het land nemen we de horoscoop van het exacte moment van de Grote Conjunctie van Saturnus en Jupiter die vooraf ging aan de stichting van Griekenland als onafhankelijke staat in 1821, want daar praten we over.

Natuurlijk ging dar wel een veel langere historie aan vooraf, maar een verbinding van het huidige Griekenland met het roemruchte antieke Hellas is er niet echt. Wel is duidelijk dat de positie van Griekenland op de grens van Europa en Azië het land bij uitstek geschikt maakt als doorgeefluik en dat is ook wat het antieke Hellas is geweest. De oude Grieken pikten in allerlei regio’s in het oosten en het zuiden kennis en ideeën op en brouwden daar een eigen mengsel van, waaraan zij dan wel hun zeer specifieke draai gaven, een sterk rationalistische draai.

Zo is het ook gegaan met de astrologie die zeker niet in Griekenland zijn wortels heeft en die via vele andere kanalen ook is overgeleverd. Zogenaamde “hellenistische”astrologen (iets wat je helemaal niet kunt zijn) hebben nog wel eens de neiging te beweren dat onze hemelse kunst uit Griekenland komt en dat zij die echte oorspronkelijke astrologie als enigen beoefenen, wat historisch gezien helemaal niet klopt (lees bijvoorbeeld het uitstekende boek “’The Dawn of Astrology”’ van Nicholas Campion).

GRIEKENLAND OER GC

Maar een doorgeefluik en draaischijf van buitenlandse invloeden is het land wel degelijk altijd geweest. Eeuwenlang maakte het deel uit van het Romeinse Rijk, daarna van het Byzantijnse Rijk (Oost-Romeinse Rijk) en tenslotte van het Ottomaanse Rijk ( de Turken), waar het land zich in 1821 van los worstelde. In de Griekse radix  (GC uit 1802, klik op de link hierboven om de radix te kunnen zien) is de invloed van de ander goed te zien, want al werd het land een zelfstandige natie, het bleef een klein land en het grote Turkije was altijd dichtbij. Dat is een van de dingen die wordt aangegeven door de zeer prominente Mars op de ascendant, Mars is Heer 7 van de ander. Het is nooit echt fijn voor een land als de anderen zich zo sterk manifesteren, het wijst op een sterke invloed van het buitenland. Hier zie je in feite de erfenis van het verleden van bezettingen en van die positie als draaischijf, wat zich de afgelopen jaren weer uitte in de stroom vluchtelingen.

Acropolis, Athens (Greece)

Acropolis, Athens (Greece)

Dat het stevig uit de hand kan lopen, daar zijn meerdere aanwijzingen voor. Mars maakt bijvoorbeeld een nauwe oppositie met Neptunus die als mythologische factor vooral wanorde kan veroorzaken. Daar komt nog  eens bij dat Mars niet alleen Heer 7 van de ander is, maar ook Heer 12 van zelfdestructie en Mars is een malefic in vernietiging. Hier zie je dus potentieel van een land waar niet bepaald alles tot in de puntjes geregeld is en waar het helemaal mis kan gaan. Het kan wijzen op een gebrek aan daadkracht om desnoods met harde hand orde op zaken te stellen dat is wat Mars in goede conditie kan doen. Zoals een Griek met de nodig zelfkennis zei, als er een probleem dan gaan we even koffie drinken en erover praten, dat kunnen we heel erg goed. De horoscoop suggereert dat dat gebrek aan daadkracht te maken heeft met die grote invloed die anderen altijd hebben, het ontmoedigende gevoel geen baas in eigen huis te zijn.

In de eerste jaren van de economische cisis, in 2010 en 2011  liep de primaire ascendant, berekend op basis van de Grote Conjunctie over deze oppositie en over de actuele positie van de Zuidschaal. Dus werd de meest problematische positie in de horoscoop geactiveerd in combinatie met de genadeloze koninklijke ster die met harde hand rekeningen vereffent en orde op zaken stelt. Ook de Firdaria, de heersers over langere tijdfases laten de problemen zien, vanaf 2009 is de Firdar-heerser Mercurius die Heer 2 van de financiën is en verzwakt staat door verbranding en retrogradegang!

 

Traangas over de Geurige Haven

Het is al weken lang onrustig in Hong Kong, de protesten tegen de pogingen van China om zijn invloed op de relatief vrije havenstad geleidelijk uit te breiden, stuiten op felle weerstand van de bevolking. In Hong Kong – volgens de overlevering betekent de naam “Geurige Haven” vanwege de wierook die er ooit werd verhandeld – wordt massaal gedemonstreerd en het aanvankelijk milde karakter van de protesten is omgeslagen, het wordt steeds grimmiger en gewelddadiger. China provoceerde dit geweld ook door criminele bendes op de demonstranten af te sturen en het is maar de vraag hoe lang de hoogste autoriteiten in Peking zullen blijven toekijken.

HONG KONG PROTEST

We mogen verwachten dat de relevante mundane horoscopen grote spanningen laten zien, er zijn diverse manieren om daar naar te kijken, maar een goede keuzes is altijd de ingress, de horoscoop van het exacte moment dat de Zon weer naar de Ram gaat. Natuurlijk zijn de planeetstanden in die horoscoop in de hele wereld dezelfde en dat zegt iets in het algemeen over de sfeer in de wereld in het jaar dat je bekijkt. Echt specifiek en interessant wordt de ingress natuurlijk pas door de localisering, waardoor planeten in een bepaalde plaats op de assen kunnen komen en zo kunnen laten zien dat er daar iets belangrijks zal gaan gebeuren. In de ingress van 2019 voor Hong Kong is dat inderdaad het geval, klik op de onderstaande link om deze ingresshoroscoop te kunnen bekijken.

INGRESS HONG KONG

Wat onmiddellijk op valt aan deze horoscoop is dat Heer 1, bij uitstek Hong Kong zelf en Heer 7, de significator van de ander of de tegenstander op de assen staan!  Gezien de situatie van de stad zal het direct duidelijk zijn dat Heer 7 China wel moet zijn en je ziet dat Heer 7 iets voor de ascendant staat, China roffelt met zijn vuist op de poorten van de stad.  Aanleiding voor de protesten was een nieuwe wet die het mogelijk zou maken dat Hong Kong verdachte burgers ook zou kunnen gaan uitleveren aan China. Mercurius/ Heer 7 is retrograde wat de situatie goed beschrijft, ze komen om terug te nemen wat ooit Chinees was, voordat de Britten het in bezit namen.

Heer 7 wordt sterk benadrukt door de oppositie met de twee Parsen van de Zon en de Maan! Dat deze Parsen van de Lichten op de descendant staan, is niet relevant omdat het Volle Maan in deze horoscoop is en dan staan deze Parsen automatisch op die plek. Alles wat automatisch gebeurt in een horoscoop louter vanwege de techniek, is niet relevant in de duiding, je duidt bijvoorbeeld ook de tekenpositie van de Zon in de solaar nooit omdat die per definitie altijd hetzelfde is. Maar de oppositie met Mercurius /Heer 7  van deze Parsen is wel relevant, want dat gebeurt niet automatisch en dat wijst dus zeer krachtig op de vijand die aan de poort (de ascendant) staat. Heer 7 is ook nog eens conjunct de mythische factor Neptunus, die altijd ellende en chaos brengt,de wolken traangas over de Geurige Haven zijn een bijna letterlijke verbeelding van deze stand.

Heer 1 (Hong Kong) is Jupiter en die Jupiter staat uitermate sterk in eigen teken op het MC, een helder beeld  van de stad die zich de vrijheid niet wil laten ontnemen door het genadeloze regime in Peking. Jupiter in eigen teken zal niet naar anderen luisteren, alleen naar zichzelf, in Boogschutter heeft Mercurius zijn vernietiging, dus Heer 1 heeft een grote hekel aan Mercurius, een negatieve receptie. De Heren 1 en 7 staan beiden op de hoeken, en zijn daarom via huis “in mundo” in vierkant wat samen met die negatieve receptie op een stevig conflict wijst. Dat wordt nog eens aan gevuurd door Mars die een sextiel maakt met Mercurius /Heer 7. Mars is vernietigd in Stier zal zich van zijn meest gewelddadige kant laten zien, de positie van Mars op de zeer kwaadaardige Algol wijst erop dat de zaken echt heel erg uit de hand kunnen lopen.

Ridder Floris van Rosemondt

Kort geleden overleed Rutger Hauer, een van de Nederlandse acteurs die ook groot succes hadden in Hollywood, en die ooit begon met de TV-serie Floris (van Rosemondt). Het is dan 1969 en Hauer speelt de rol van de ridder Floris in deze serie met zoveel zwier dat hij direct een bekende acteur is. De zeer succesvolle serie over ridder Floris (ook uw blogger zat toen, 7 jaar, oud aan de buis gekluisterd), gesitueerd in de Middeleeuwen, blijkt een effectief platform voor de lancering van een loopbaan met grote successen waarin Hauer in diverse grote producties belangrijke rollen speelde, onder meer met Harrison Ford in Blade Runner. De eerste serie afleveringen van Floris in 1969 werd nog uitgezonden in zwart-wit, het kan verkeren..

FLORIS

Acteren is een vorm van kunst en dus mogen we  in de horoscoop van Hauer een nadruk op factoren verwachten, die met Venus van de esthetische aantrekkelijke vorm en het vijfde huis van creativiteit te maken hebben. In de moderne astrologie wordt typisch genoeg altijd de Zon genoemd als significator voor acteren omdat je dan “in het centrum van de belangstelling” staat. Een redelijk bizarre gedachte omdat acteren daar in essentie helemaal niet om draait, die misvatting komt onder meer voort uit de gelijkstelling van teken en huis die ten grondslag ligt aan de moderne astrologie (“het ABC-tje”). Het vijfde huis hoort volgens de modernen bij het vijfde teken Leeuw, waarover de Zon heerst en Leeuw wil de aandacht trekken dus heeft acteren met de Zon te maken. Het is een op vele punten misleidende gedachtegang, het idee dat een acteur zijn vak beoefent omdat hij aandacht wil, is niet alleen technisch onjuist maar simpelweg banaal.

RUTGER HAUER

Klik op de link hierboven om de geboortehoroscoop van Hauer te kunnen bekijken, een van de punten die direct in het oog springt is Jupiter die in het eerste huis staat. Het eerste huis is met nadruk de persoon zelf en dus zal alles wat met Jupiter te maken heeft sterk naar voren komen in zijn leven. Jupiter is de Grote Benefic en heeft in deze nachthoroscoop tripliciteitswaardigheid (hij staat in een passend  element), dat is helemaal niet gek, hij kan zijn expansieve, genereuze natuur behoorlijk effectief laten zien. Jupiter duidt als algemeen significator al op het overschrijden van grenzen wat nog eens benadrukt wordt doordat Jupiter ook Heer 9 van buitenland is. Jupiter is echter ook retrograde en ondanks zijn successen in Hollywood is Hauer nooit naar de VS geëmigreerd, wat wellicht zijn loopbaan nog een extra zet had kunnen geven.

De Gordel van de Prinses

De zo prominente Jupiter is ook heerser van het vijfde huis van creativiteit en maakt een driehoek met de esthetische Venus in het vijfde huis van creativiteit die nog eens extra wordt benadrukt door een conjunctie met het antiscion (planeetpositie gespiegeld in de as 0° Kreeft – 0 ° Steenbok)  van de Maan. Een zeer sterke benadrukking van creativiteit via het vijfde huis en Venus, wat herhaald wordt op het MC dat op de Gordel van de Prinses Mirach valt , een Andromeda-ster met een zuivere Venus-natuur, de constellatie Andromeda is sterk verbonden met de schone kunsten.  De cusp van het vijfde huis staat op de koninklijke Antares, wat activiteiten rond Huis 5 heel krachtig maakt, Mars Heer 10 van de loopbaan staat aan de overkant vlakbij cusp 11, die op de zeer krachtige koninklijke Aldebaran valt.

Ridder Jupiter

Heer 10 staat op Uranus, de sikkel waarmee Saturnus de hemelgod castreert wat Hauer’s grimmigheid in vele rollen weerspiegelt. Heer 10 maakt een driehoek met de Zon /Heer 1 (heer 1 geeft altijd “de persoon in zijn leven” aan) die op de krachtige Adelaarsster Altair (Mars/Jupiter)  staat, een gunstige directe verbinding tusssen de loopbaan en de persoon.  Mars / Heer 10 staat ook nog op de hoofdster van de Hyaden, die verbonden is met teleurstelling, een negatieve tegentoon in het  krachtige geheel die het succes weer vermindert, Hauer werd nooit een van de absolute top-acteurs (hij werd ook nooit Amerikaan , Jupiter / Heer 9 retrograde). De Firdaria, de heersers over de langjarige levensfases, zijn weer zeer  illustratief, als Hauer in 1969 door de Floris-serie gelanceerd wordt, is Jupiter Firdar-heerser en Venus (in Huis 5 driehoek Jupiter en Heer 4 van thuis)  heerser van de sub-firdar. Floris van Rosemondt is een aristocraat ( Jupiter) die na lange reizen terugkeert naar huis ( retrograde, driehoek Venus /Heer 4), astrologie is een caleidoscoop van over elkaar vallende betekenissen.

Boom boom, geld weg?

Kort geleden verschenen er berichten in de media dat de voormalige ster-tennisser en drievoudig Wimbledon-winnaar Boris Becker een veiling van zijn trofeeën en bezittingen heeft georganiseerd om aan geld te komen. Dat roept wel wat vragen op, want het kapitaal dat de vanwege zijn grote slagkracht ’boom-boom Becker” genoemde tennisser vergaarde, bedroeg rond de 170 miljoen. Met de beste wil van de wereld, hoe kun je nu in relatief korte tijd 170 miljoen spenderen en failliet gaan.. Ik kan me daar niet zo heel erg veel bij voorstellen, maar hoge alimentaties en dure auto’s en huizen hebben het nodige gekost. Het meest verbazende was wel dat bekend werd dat de failliete Becker net een nieuw “boom-boom” penthouse in centraal-Londen heeft betrokken…

BORIS BECKER

In zijn radix mogen we wel wat opvallende standen rond geld en bezittingen verwachten en we worden niet teleurgesteld, klik op de bovenstaande link om de geboortehoroscoop van Becker te kunnen bekijken. Het eerste wat in het oog springt, is de zeer krachtige koninklijke Antares die op de Ascendant staat, het meest persoonlijk punt in de radix en die een zuiver martiale natuur heeft. Er zijn niet veel sterren die beschreven worden door maar één planeetenergie en dat dit bij Antares Mars is, is natuurlijk niet zo gek voor een sportman. Antares is het Hart van de Schorpioen, het giftige beest dat de arrogante Jager Orion  genadeloos dood steekt, de grote koninklijke “killer-ster op de meest prominente plaats van de horoscoop spreekt boekdelen.

Razendsnelle  Mars

Via antiscion (posities gespiegeld in de as 0 ° Kreeft – 0° Steenbok) valt bovendien Mars zelf op de Ascendant en deze Mars is sterk in zijn verhoging – hele harde slagen,  boom-boom, verhoging is overdrijven  –  en heeft een hele hoge snelheid, een hele mooie combinatie. De rode planeet van de strijd staat in het tweede huis van geld en bezit en geeft aan waar hij zijn geld mee verdient, de cusp van het tweede huis valt op de krachtige ster van de eerste magnitude Wega. Het valt op dat Mars de dispositor is van Mercurius (het denken) en een aspect maakt op de Maan (emoties) en dus ook zijn gedrag sterk stuurt. Er is al met al aardig wat te verdienen met de sport, wat nog eens bevestigd wordt door Venus die zeer krachtig in het tiende huis van beroep staat en Heer 5 is van spel en ontspanning is.

BORIS BECKER

Het grote probleem is echter te vinden op een andere hoek, op het IC, waar Saturnus staat retrograde en in zijn val, uitermate zwak dus. Saturnus is de heerser van het tweede huis van bezittingen en zal  door gebrek aan discipline en beheersing kunnen leiden tot grote verliezen. Saturnus staat in het teken van Mars en Mars in het teken van Saturnus, een sterke wederzijdse receptie, ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Mars brengt het geld binnen maar die ongedisciplineerde  Saturnus geeft het nog harder weer uit. Meer psychologisch gezien wijst Saturnus als algemene significator van de vader op het IC, de cusp van  het huis van de vader, op een probleem in die relatie, Saturnus laat zich in val van  zijn minst prettige kant zien. Jaagt hij zijn fortuin erdoor om zijn vader te overvleugelen?

Punt van wanhoop

Dat alles wordt nog eens versterkt door het Planeetpunt van Mercurius ( Asc + Pars Fortunae- Pars Solis), ook wel het Punt van Wanhoop genoemd, dat conjunct Saturnus op het IC staat. Dit punt symboliseert de intense pure energie van Mercurius, de planeet van de aardse details en dus moet er hier een keuze worden gemaakt, of het een of het ander en niet allebei. Ziedaar het probleem, het nieuwe Londense penthouse. De Firdaria, de heersers over langere levensfasen laten Becker’s financiële afglijden duidelijk zien, die zo zwakke Saturnus / Heer 2  heerste van 2007 tot 2018 en nu is de heerser Jupiter, de planeet van de rijkdom die vernietigd staat!

 

Mercuriaal Marmiet

Zijn biografe Sonia Purnell vergelijkt de kersverse premier van de UK Boris Johnson met het typische Engelse broodbeleg Marmite. Het is tegelijkertijd vies en lekker, men ziet wel dat Johnson een opportunistische draaikont is, die weinig respect heeft voor de feiten maar toch weet hij zich geliefd te maken. Zijn humoristische aanpak en zijn warrige haardos zijn daarbij belangrijke hulpmiddelen  Die haardos wordt overigens altijd voor een publiek optreden nauwgezet warrig gemaakt, het suggereert een eenvoudige oprechtheid die er in werkelijkheid natuurlijk niet is. Wat verder een terugkerend thema is, is de veranderlijkheid, Johnson is een kameleon die bijvoorbeeld zegt: “ Als het klimaat kan veranderen, dan zie ik niet in waarom mijn gedachten erover dat niet zouden kunnen veranderen”.

BORIS JOHNSON

Heel geestig, maar ja wat schiet je daar nu mee op?  Als je dat allemaal zo aan hoort, kun je verwachten dat Mercurius een grote rol speelt in zijn horoscoop. Inderdaad blijkt dat het geval te zijn, klik op de link hierboven om de radix van Boris – zijn eigenlijke naam is overigens  Alexander of Al, weer zoiets mercuriaals  – Johnson te kunnen bekijken. Het negende huis van kennis en denkbeelden is nadrukkelijk bezet met drie planeten en Mercurius is de dispositor van deze drie planeten plus nog van een vierde planeet. Dat maakt Mercurius verreweg de meest invloedrijke planeet in de horoscoop, hij is Heer 9 en staat in huis 9.  Johnson begon zijn loopbaan als journalist, als  EU-correspondent in Brussel (huis 9!) waar hij vooral uitblonk in half-verzonnen artikelen die wel veel ophef veroorzaakten.

Kwikzilver

Mercurius heeft veel waardigheid in eigen teken, maar dat wil alleen zeggen dat hij heel goed is in wat Mercurius kan, voortdurend van gedaante wisselen, spitse grappen maken, een loopje met de feiten nemen en schrijven. Want hij heeft ook serieuze boeken geschreven, het zijn bij hem niet alleen maar kwinkslagen en provocaties, en dat klopt natuurlijk ook goed met het sterke negende huis van kennis en denkbeelden. Het negende huis geeft de politieke focus, op de cusp van Huis 9 staat de koninklijke Aldebaran die succes schenkt conjunct het Pars van de Zon, het Pars van Overvloed.

BORIS JOHNSON HAAR

Merurius zelf staat op de krachtige, voortvarende Capella en valt via antiscion (planeetpositie gespiegeld in de as 0° Kreeft – 0° Steenbok) op het MC, een antiscion geeft iets aan dat indirect, verborgen of ongewoon is. Niet echt een stand  voor een goudeerlijke idealist. Dat wordt nog eens benadrukt door het Pars van Mercurius (Asc + Pars Fortunae – Pars Solis) dat de zuivere mercuriale energie aangeeft en dat ook via antiscion op het MC valt!! En als je hem hebt horen praten, zal het verder niet verbazend zijn dat Mercurius een extreem hoge snelheid heeft. Het is verbluffend hoe sterk de Mercurius-energie steeds maar wordt benadrukt in deze radix. Boris is Mr Mercury.

Geen Trumpje

Dit is dus geen tweede Donald Trump (Mr Mars) die vooral wil heersen, vechten en veroveren (met Mars op Regulus op zijn ascendant) maar een totaal opportunistische kameleon. Het snoeven wat hij wel met Trump gemeen heeft, komt voort uit de ster op zijn Ascendant Vindemiatrix, die verbonden is met de ”premature oogst”, en die al te snel meent dat hij iets kan zonder de nodige vaardigheden te hebben. Vindemiatrix is daarom ook de tovenaarsleerling die krachten losmaakt die hij dan niet meer beheersen kan.

Heer 1 – het meest uitgeproken Johnson zelf –  is Venus die op de zeer krachtige Betelgeuze staat, een ster uit de botte maar zeer succesvolle Jager die via antiscion op de expansieve Noordknoop staat en conjunct de Zon: een zeer sterk benadrukt Betelgeuze-thema. De Zon is natuurlijk de macht die zo heel dichtbij komt, hij schurkt er automatisch al snel tegenaan en nu zit hij dan zelf eindelijk op de troon. Of dat benijdenswaardig is, valt gezien de complexe situatie nog te bezien maar het is duidelijk dat we van dit politieke slangenmens nog heel wat verrassende Houdini-acts kunnen verwachten.

 

Mannen op de Maan

Het is deze week precies een halve eeuw geleden dat er voor het eerst mannen op de Maan stonden. De astronaut Neil Armstrong maakte zijn fameuze “reusachtige sprong voor de mensheid” in het stof van onze satelliet in een tijd dat Amerika nog onbetwist het rijkste en machtigste land ter wereld was (het kan verkeren) . Met deze spectaculaire landing op de Maan, die ook toen al een groot media-gebeuren was, bevestigde Amerika die positie als leider van de wereld, na de eerste geslaagde landing van de Apollo-11, volgden er nog zes. In de horoscoop die betrekking heeft op de eerste maal “mannen op de Maan”, zijn dus wel wat uitgesproken standen verwachten, alleen is het natuurlijk de vraag welke horoscoop dan het beste bekeken kan worden.

MAANLANDING INGRESS

Een heel goede keuze is altijd de jaarhoroscoop van het land, de ingress, dat is de horoscoop van het exacte moment dat de Zon weer de Ram binnen gaat, klik op de link hierboven om deze ingresshoroscoop van 1969 te kunnen bekijken. De ingress is berekend voor Washington, de Amerikaanse hoofdstad en dat maakt de horoscoop, die wereldwijd natuurlijk dezelfde posities van de planeten in de tekens heeft, specifiek voor de VS. En we worden niet teleurgesteld want op het MC van de ingress, de jaarhoroscoop van Amerika voor 1969, prijkt jawel de Maan!!  Dat is zo’n adembenemende horoscoop waar je stil van wordt, dit is de schoonheid van de astrologie. Het is ook nog eens een Maan in verhoging en je zou dus kunnen zeggen dat daarmee een positie helemaal boven wordt bereikt. De Maan is ook net een nieuw teken binnen gegaan, het gaat om iets heel nieuws en verhoging heeft ook met overdrijven te maken en ja hiermee overschrijd je wel grenzen.

Overwonnen aarde

De Zon is als Heer 1 natuurlijk erg belangrijk en ook de Zon is net zijn verhoging binnen gegaan! Sterker nog, de Zon staat niet alleen verhoogd via zijn stand in Ram maar ook nog eens pal op de Noordknoop, die een sterke vergrotende werking heeft. Dat alles gebeurt in het negende huis van verre reizen, waarbij de Zon in oppositie met Jupiter/Heer 9 en Uranus staat. Uranus is de hemelgod die door de castratie door Saturnus naar de aarde wordt gedwongen en dat is precies waar deze verre reis via oppositie aan ontsnapt.

                      MAANLANDING

Dat wordt herhaald door Heer 4 / Mars die op Antares staat, een koninklijke ster die een oude cyclus afsluit, Heer 4 de aarde wordt achtergelaten. En geloof het of niet, op deze Mars/Heer4 van de binding aan de aarde, staat het planeetpunt van Jupiter, de Punt van  Overwinning (Asc + Jup – Zonnepars). Dat wordt herhaald in de oppositie die de dominante verhoogde Maan op het MC maakt met het planeetpunt van Saturnus (Asc + Saturnus – Pars Fortunae) op het IC, wat je als de “aarde daar beneden” kunt zien. Het planeetpunt van Saturnus heet nog eens het punt van gevangenschap en ontsnapping.

Al Pherg

Venus is in de horoscoop Heer 10, met Heer 1 altijd een van de belangrijkste huisheren en ook deze staat in het negende huis van verre reizen conjunct Saturnus van aardse beperkingen die weer verzwakt staat in zijn val, de achtergelaten aarde dus. De ster waarop Heer 10 staat is Al Pherg de enige ster uit de Vissen die in de astrologie een effect heeft en van de Vissen zijn er twee een verticale die het hemelse verbeeldt en horizontale die het aards verbeeldt. Al Pherg staat op het koord dat de twee Vissen verbindt: ja een reusachtige sprong voor de mensheid.