De Precessie van de Wachters

Een van de belangrijkste bewegingen die de veranderingen in onze tijd in een stroomversnelling brengt, is naast de Grote Conjuncties die van element wisselen, de overgang van de ster Regulus van de vaste Leeuw naar de bewegelijke Maagd. Regulus is een van de vier Wachters, 4 zeer heldere sterren die een soort kosmisch kruis vormen en in zekere zin de hele wereld symboliseren. Naast de zomerster Regulus (het Hart van de Leeuw) zijn dat de lentester Aldebaran (het Oog van de Stier), de herfstster Antares (het Hart van de Schorpioen) en de winterster Fomalhout (de Bek van de Vis). Van deze sterren is alleen Fomalhout geen koninklijke ster, de andere drie wel. Deze vier sterren nemen een heel speciale positie in, iedere keer als ze in precessie van teken wisselen, brengt dat de historische ontwikkelingen in een stroomversnelling.

De overgang van Aldebaran en Antares naar de Tweewlingen veroorzaakte de eerste symtomen van de Renaissance, de overgang van Fomalhout naar de Vissen bracht de “Verlichting”‘ – een beter woord zou Verduistering zijn – en begin dit jaar is de vierde Wachter over gegaan naar een bewegelijk teken. Alle vaste posities zijn dus nu verlaten, wat er op wijst dat we grote bewegingen mogen verwachten. Vaste tekens, die in de klassieke astrologie geassocieerd worden met de hoekhuizen, vertegenwoordigen de relatief stabiele fase waarin alle mogelijkheden die een situatie biedt worden uitgewerkt en onderzocht. De beweglijke fase echter is de oogst, waarin de voorbereidingen worden getroffen voor de uiteindelijke opheffing of afsluiting en voor de overgang naar iets nieuws.

Omdat Regulus de vierde en laatste Wachter is die over gaat, mag de conclusie worden getrokken dat het proces dat begon in de Renaissance, tot wasdom kwam in de Verlichting / Verduistering nu voltooid zal worden.

In het afzetten van de tirannen in de Arabische wereld bijvoorbeeld zien we de positieve kant van deze ontwikkeling die meer concrete vrijheid en democratie brengt. Hoe gebrekkig democratie af en toe ook functioneert, het is veel beter dan het regime van een alleenheerser of een elite van tirannieke corrupte ” rode prinsen” zoals in China. Maar natuurlijk had de Verlichting / Verduistering ook heel negatieve kanten zoals de monomane ontwikkeling van techniek, de radicale breuk met de traditie en het verlies van echte spiritualiteit. De Franse Revolutie, het grote historische symbool van de Verlichting, ontaardde al heel snel in bloedige onderdrukking, rationele kleingeestigheid en intellectuele intolerantie. Het is te verwachten dat dit rationaliseringsproces in onze tijd zal worden voltooid. Er zullen wel meer tirannen worden afgezet, wat natuurlijk heel verheugend is, maar de breuk met de traditie en de rol van destructieve techniek zullen nog nadrukkelijker naar voren komen. Het idee dat de mens zijn lot zelf in de hand heeft – in wetenschappelijk -technische vorm of in de vorm van een pseudo-spirituele “psychotechniek”, dat is om het even – zal nog sterker worden.  

Wie echter eerlijk zijn eigen leven bekijkt of ontwikkelingen in de wereld, zal tot de conclusie komen dat de mens niet, en steeds minder “aan de knoppen” zit. Het is deze verdwaasde hybris van de autonomie die de kern vormt van de Verduistering en dit zal, als we de lijn eenvoudigweg doortrekken, de komende eeuwen verder ontaarden in een onbeheersbare toestand, economisch, ecologisch en demografisch. De enige weg uit de crisis is de terugkeer naar de traditionele metafysica door de verwerping van rationalisme en techniek asl centraal beginsel. De traditionele visie is stabiel, realistisch, bescheiden en humaan. Maar de kans dat dat op collectieve schaal  gebeurt is helaas klein. De gevolgen van dit gebrek aan menselijke bescheidenheid beginnen zich nu al heel duidelijk af te tekenen.

Onthoofding en versplintering

In de eerste post van deze blog werd al de Grote Conjunctie van Jupiter en Saturnus van 2000 besproken die het beeld geeft van de economische crisis die Europa teistert. In deze Grote Conjunctie berekend voor Brussel als hoofdstad van de EU , valt de GC-graad op de ster Algol en het MC op de ster Praesepe. Zowel Algol als Praesepe zijn zeer kwaadaardige sterren, Algol leidt altijd tot een crisis waarbij iemand zijn hoofd verliest, meestal symbolisch natuurlijk maar het kan soms ook grimmig concreet worden. Het mythische verhaal dat bij Algol hoort is verbonden met de onhoofding van de Gorgoon Medusa door de held Perseus. Medusa is een monster met slangen als hoofdharen, een beeld van de overheersing van het verstand door oncontroleerbare begeertes. De slang is ook het grote symbool van de verwarrende en verscheurende dualiteit van onze wereld, van de tegenstellingen die ons voortdurend belagen.Niet voor niets zien we de slang in de Tuin van Eden in de Boom van kennis van Goed en Kwaad, ook een symbool van dualiteit en tegenstellingen.   

Dat Perseus het monster Medusa  met een ferme gedecideerde klap van zijn zwaard onthoofdt, laat zien wat er gedaan moet worden bij een actieve Algol. Er moet iets geofferd worden wat niet meer nodig is en daarvoor is een scherp onderscheidingsvermogen nodig. Als eenmaal duidelijk is wat niet meer nodig is en wat kan worden geofferd, moet het zonder genade worden weg gegooid. Ook op politiek niveau is dit relevant, zonder een zeer pijnlijk offer komen en een ferme klap met het zwaard komen we niet uit de crisis. Dat is altijd moeilijk. Want de Gorgoon Medusa wordt ook vaak voorgesteld als een verleidelijke vrouw, wat er op wijst dat het  blijven volgen van begeertes, de slangen op het hoofd, heel aantrekkelijk lijkt.

GC 2000

De tweede zeer kwaadaardige ster die actief is in de crisis-GC, is Praesepe op het MC, verbonden met verhaal van de Kreeft die door Hercules vertrapt wordt en versplintert. Praesepe is dan ook geen ster maar een nevelige hoop van honderden kleinere sterren. De “ster” staat in het hart van de Kreeft maar een kreeft heeft geen hart en dus geen leidend principe, vandaar het thema van de versplintering. Ook het Maanhuis in de GC is mundaan relevant, de Maan staat in het Huis van de Vleugel, wat verbonden is met met het verhaal van Bellerophon die op eigen initatief naar de Olympus vloog. Maar de goden bestraften zijn eigenzinnige hoogmoed en hij stortte neer op de aarde, een betekenis van dit huis is traditioneel het opgeven van stoffelijke rijkdommen….             

 

Praesepe: het afwezige hart van de Kreeft  

 

 

 

 

Ramingress Nederland 2011 en 2012

In de mundane astrologie is de jaaringress, de horoscoop van het moment dat de Zon op nul graden Ram staat, berekend voor de hoofdstad van het land, een van de belangrijkste instrumenten. De Ramingressen van de afgelopen jaren laten duidelijk zien dat het niet de makkelijkste tijden zijn voor ons land. De ingress van vorig jaar (2011) had Mars in Vissen op het IC, zeer invloedrijk op een hoek dus. Mars in die positie werd wel de “jaarheer”‘ genoemd en het duidt op problemen, ruzie en scheiding, we hoorden niet anders. Maar Mars staat in de ingress van 2011 nog in Vissen, een waterteken waar hij tripliciteitswaardigheid heeft en dat verzacht zijn uitwerking. In 2012 komt Mars echter op de descendant te staan in Maagd waar hij geen waardigheid meer heeft. Weer ruzie en scheiding als hoofdthema maar nu scherper omdat Mars peregrien is – zonder waardigheid – en op de descendant staat op de cusp van het huis van partners dus! Daar komt nog bij dat Mars ingressheer 8 is van de dood en het geld van partners en nog eens retrograde ook, het probleem komt terug.  Deze jaaringressen laten zien dat het negatieve potentieel dat al zo sterk werd aangegegeven door de Grote Conjunctie – zie de vorige post – zich in deze jaren sterk zal manifesteren.

 RAMINGRESS 2011