De horoscoop van Griekenland

Het grootste zorgenkindje in de EU is ongetwijfeld Griekenland en hoewel de oorsprong van het land verborgen is in de nevelen van de geschiedenis, bestaat er wel een horoscoop van het begin van het politieke systeem dat nu in een zo grote crisis terecht is gekomen en te gronde lijkt te gaan. Dit is een horoscoop gemaakt voor het moment dat het dictatoriale kolonelsregime in 1974 werd vervangen door het huidige democratische staatsbestel.

Deze horoscoop is ronduit schokkend, de grote boosdoener Saturnus staat op de ascendant en is in Kreeft in vernietiging, via spiegelpunt (of “antscion”) staat de sterk inperkende, altijd extreem uitwerkende Zuidknoop hier nog eens bovenop! Mercurius, niet de eerlijkste planeet, staat conjunct deze ellendige Saturnus en is heer 12 van geheime, verborgen activiteiten, dit geeft de zo wijd verbreide cultuur van de “bruine envelop” aan, de omkoperij en het nepotisme. Dat de Maan in het Maanhuis van de Handen staat waarvan het kernthema een te grote handigheid is, helpt ook niet echt. Heer 11 is Venus, de middelen van de staat en die staan zwak in het twaalfde huis, het enige wat de zaak zo lang overeind heeft gehouden is de sterke Jupiter heer 10 in Vissen.

Griekenland

Met een zo’n sterk benadrukt twaalfde huis van zelfdestructief gedrag en die uitermate verzwakte Saturnus op de ascendant is dit een politiek systeem dat zichzelf te gronde gaat richten omdat het weigert zich enige beperking op te leggen. Saturnus die de zaak zou moeten intomen, functioneert totaal niet en er stonden veel te veel Grieken te lang als ambtenaar op de loonlijst bij de staat. Dat was de manier waarop Griekse politici de benodigde stemmen bij elkaar kochten. Op de ascendant en op Saturnus staat de woeste Sirius,de hoofdster van de Grote Hond, een vervaarlijk beest dat beslist niet de leiding mag krijgen omdat hij uit zichzelf geen richting weet te houden.

Het is natuurlijk interessant om de solaren te bekijken en de net ingegane solaar voor 2012 / 2013 springt meteen in het oog. De beperkende Zuidknoop die vaak grote omwentelingen brengt, staat pal op het MC. Dat wil zeggen dat er voor Griekenland inderdaad een cruciaal jaar aan breekt, dat vooral gedomineerd wordt door de Zuidknoop van de pijn en de broekriem. Dit MC valt ook nog eens op de Hyaden, een krachtige sterrennevel die wordt geassocieerd met tegenslag, mislukkingen, mislopende intenties en blindheid. Dit zijn de zeven voedsters van de wijngod Dyonysos die moesten toe zien hoe hun oogappel ondanks al hun goede zorgen uit groeide tot een onverbeterlijke, oncontroleerbare  dronkenlap. Het is natuurlijk de EU die in deze context de rol van de Hyaden lijkt te spelen.

SOLAAR GRIEKENLAND

 

 

De solaar 2012 van Nederland

In een eerdere post werd al de Grote Conjunctie van Saturnus en Jupiter (“oer- GC”) uit 1563 besproken die vooraf ging van de stichting van Nederland als aparte staat. Deze oer-GC van Nederland kun je behandelen als de geboortehoroscoop van het land en dus kun je er gewoon progressies, solaren en zelfs lunaren mee maken. In de horoscoop van de ingress van de Zon in de Ram voor 2012 staat, zoals we al in een eerdere post zagen, een dominante Mars op de descendant als ingress-heer 8, wat onder meer op ruzie in verband met het geld van anderen wijst.

De solaar voor het jaar 2012 afgeleid van de oer-GC van Nederland die kort geleden begonnen is op 9 september, herhaalt die nadruk op heer 8 die ook al in de ingress te zien was. Venus staat als solaarheer 8 pal op het MC van de solaar op de woeste ster Procyon en wordt nog eens extra benadrukt doordat het MC precies op de graad van de oer-GC van Nederland valt, in de laatste graad van de Kreeft. Een “mundane solaar” zoals deze wordt net zo geduid als een solaar afgeleid van een echte geboortehoroscoop van een persoon, dus op basis van  opvallende posities in de solaar zelf en op basis van synastrie met de geboortehoroscoop. Er zijn in deze solaar 2012 meer standen die wijzen op een belangrijk, gespannen jaar voor Nederland, de Knopenas van de solaar valt bijvoorbeeld op de Maan in de oer-GC. Het antscion van de Zon staat  ook nog eens op 18.45 Ram op de descendant van de solaar, een ondergaande schaduw-Zon  in Nederland dus, nooit een goed teken vanwege de oppositie met de ascendant.

SOLAAR NL 2012

Net als je solaren kunt maken, zijn er ook progressies te berekenen op basis van de oer-GC. Daarin maakt de Maan op het moment opvallende bewegingen, hij is over Mars gelopen, maakt een oppositie met de progressieve Mars en loopt over het antiscion van Venus die in de oer-GC heer 8 is. Ook hier veel Mars en heer 8 en op de langere duur gaat de Maan naar de zeer problematische “crisiszone” van kwalijke vaste sterren die loopt van 26 Stier tot aan 5 Tweelingen waar zich Algol, de Pleiaden, Alcyone en de Hyaden bevinden. Als klap op de vuurpijl zal de Maan een oppositie met de progressieve Zon gaan maken, een progressieve Nieuwe Maan dus, wat altijd wijst op een crisismoment. Het zal in 2013 bepaald geen rustig jaar worden voor Nederland.

De horoscoop van Nederland

Het is jammer maar Nederland heeft geen echt betrouwbare geboortehoroscoop. De vaak gebruikte horoscoop uit 1815 toen Napoleon verslagen was, is een daghoroscoop, een precieze tijd is niet bekend. Ook een daghoroscoop en dan exacter een Zon-op-het MC horoscoop kan tot op zekere hoogte functioneren, maar er zijn betere alternatieven, bijvoorbeeld de Grote Conjunctie (GC) van Saturnus en Jupiter die vooraf ging aan de vorming van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Dit kun je zien als de echte radix, dat wil zeggen de wortelenergie (radix= wortel) van wat zou uitgroeien tot het land Nederland. Dat lijkt geen gek idee als we de horoscoop van het exacte moment van de GC berekenen, krijgen we als meest opvallende stand Mercurius op de descendant in nauw vierkant met de Maan op cusp 9. Dat is toch een toepasselijke constellatie voor een grote handelsnatie, de zeevarende Maan in een waterteken wijst op het sterk maritieme karakter van ons land.

OERGC NEDERLAND

Wat verder opvalt is het gespannen vierkant tussen Venus en de conjunctie van het Pars Fortunae met de vernietigde Mars in Stier. We mogen verwachten dat als dit vierkant wordt geactiveerd er problemen zullen ontstaan.

Als deze oer-GC als radix kan worden genomen zullen de secundaire progressies en de solaren moeilijke tijden ook moeten aangeven.Tussen 1974 en 1978 had Nederland te maken met een golf schokkende en zeer gewelddadige acties, onder meer van Molukkers. En inderdaad loopt de secundair progressieve Ascendant van de oer-GC in deze jaren over de Hyaden, een sterrengroep die altijd crises en problemen brengt, wat ook wil zeggen dat de Asc/Desc-as in de richting van de zeer martiale sterren Antares en Aldebaran gaat. Het progressieve MC loopt in oppositie met de GC-graad zelf en met het antiscion van de GC-Maan, terwijl de progressieve Mercurius het bovengenoemde Vennus/Mars vierkant activeert. De zeer gespannen standen komen tussen 1974 en 1978 tot een kookpunt wat zich uitte in de gewelddadige acties. De komende weken zullen we kijken naar de solaren van de oer-GC en naar wat de progressies voor de komende tijd voor ons land beloven.

Het Tijdperk van de Waterman???

Het is duidelijk dat we leven in een tijd van grote verandering, de economische crisis is deel van deze verandering, maar de overgang is meer dan alleen economisch. Zoals in de post van vorige week te lezen valt, hangen deze ontwikkelingen samen met de verschuiving van de laatste Wachterster Regulus, het Hart van de Leeuw, naar de bewegelijke Maagd, waardoor het hele kosmische kruis van de vier wachtersterren nu op bewegelijk staat. Tegelijkertijd schuiven de Grote Conjuncties van Saturnus en Jupiter, de Heer van de Tijd en de Heer van de Ruimte, in de periode 1980-2020 op naar de luchttekens. Daarmee komt de aardeperiode die 260 jaar geleden begon met als ijkpunt het grote revolutiejaar1848 tot een einde. Deze aardetijd, waarin alle Grote Conjuncties in tekens van het element aarde vielen, was tevens de dominantie, politiek, economisch en cultureel, van het Westen. Deze is dus voorbij en wat Barack Obama ook moge roepen: no you can’t. Dat wil zeggen dat niemand deze ontwikkelingen kan terug draaien. 

Theosofische bagger

Dit is een voldoende astrologische verklaring voor de onmiskenbare fundamentele veranderingen in onze tijd. Helaas bestaat er in astrologische kringen het hardnekkige idee dat dit iets te maken zou hebben met het roemruchte Tijdperk van de Waterman. Dat idee is niet astrologisch gefundeerd en ooit ontstaan in dubieuze theosofische kringen. Men zegt dat het lentepunt door de 12 tekens beweegt en dat iedere keer als het lentepunt overgaat naar een ander teken, een nieuw Tijdperk aanbreekt. Omdat de hele rondgang, de precessie, 25.920 jaar duurt, zou ieder Tijdperk ongeveer 2000 jaar duren. We zouden nu leven op de overgang van het Tijdperk van de Vissen naar dat van de Waterman, wat zou blijken uit de teloorgang van het Christendom in onze tijd, Christus is immers Ichtus, de vis.

Dit idee is onjuist en astrologisch ohoudbaar. Ten eerste beweegt het lentepunt niet door de tekens maar door de constellaties, de zichtbare sterrenbeelden. Deze constellaties zijn van ongelijke lengte en hebben vage grenzen. Dat wil zeggen dat er geen duidelijke tijd te bepalen is waarin deze “overgang”‘  zich vol trekt, het zou rond1600 kunnen zijn maar ook rond 2600. Ten tweede, omdat de constellaties van ongelijke lengte zijn, zou je dus ook tijdperken van ongelijke duur mogen verwachten. De constellatie Weegschaal is bijvoorbeeld veel korter dan de constellatie Schorpioen. Dus zou het Tijdperk van de Weegschaal ook korter moeten zijn dan dat van de Schorpioen. Maar dat zie je niet terug, alle tijdperken zouden even lang zijn en dat is dus onlogisch en onhoudbaar.Ten derde is Waterman een vast teken en als we naar naar het Watermantijdperk zouden overgaan, zou alles vast worden.Juist het tegengestelde is gaande, alles wordt bewegelijk. Ten vierde begon het verval van het  Christendom rond 1600 en niet in onze tijd. Hoe je er ook naar kijkt het hele idee is ondeugdelijk en onhoudbaar, astrologisch technisch en logisch gezien.

Het is een ideo-logisch concept, geen astro-logisch concept.De theosofie was virulent anti-christelijk en daarom werd dit idee omhelsd want het kondigt het onvermijdelijke einde van het christendom aan! De theosofie stond ook aan de wieg van de moderne astrologie die dus nog steeds sterk verontreinigd is met dit soort inconstitenties en niet-astrologische denkbeelden. Het is hoog tijd dat astrologen zelf kritisch gaan nadenken om de astrologie te ontdoen van alle verwarrende theosofische ballast.