Sylvia Kristel

Afgelopen week overleed Sylvia Kristel, de Nederlandse actrice die grote internationale faam verwierf met de soft-erotische Emmanuelle-films. De horoscoop (zie hieronder, klik op de link) laat meteen zien waarom, de dominante planeet is Venus dichtbij de ascendant die in val in Maagd staat en heerser van het tiende huis van de loopbaan is. Hoe dan ook zal deze Venus zich in haar leven gaan manifesteren, dat de planeet in val staat laat zien dat zij zich van de meest lustvolle kant zal laten zien. Deze Venus is Emmanuelle,wat nog eens versterkt wordt door de positie van Algol op het MC, wat een aspect van Algol toont dat te vaak wordt vergeten. Algol, de Kop van de afgrijselijke Medusa die door Perseus werd afgehakt heeft namelijk niet alleen te maken met grote ellende en mislukking, maar ook met het onweerstaanbaar mooi maken van dingen. Medusa is niet alleen een monster met slangen in plaats van haren, maar ook een hele mooie vrouw. Dat wijst erop dat het ongecontroleerd uitleven van begeertes – de slangen – heel aantrekkelijk is. Vaak zie je Algol dan ook terug bij mensen die van soms onwaarschijnlijke producten electrificerend aantrekkelijke voorwerpen weten te maken, zoals bijvoorbeeld bij de aartsvader van de pop-art  Andy Warhol of bij Steve Jobs (Algol op cusp 3 van routinedingetjes) .

SILVIA KRISTEL

Silvia Kristel had ook hele andere kanten dan deze  Algol/ Venus in val die Emmanuelle aan geven. Ze speelde in talloze niet-erotische films en kreeg ook als schilderes erkenning later in haar leven. Dat kunstzinnige talent zie je in de sterke heer 5 die driehoek Venus staat, een hele serieuze kant van Sylvia Kristel. Met het oog op haar extreem melancholische temperament heeft ze het ook heel hard nodig om al die duistere koude en droge aarde die ze in zich heeft, uit te drukken in concrete producten. Dat is de manier waarop de melancholicus zijn aarde-overmaat effectief kwijt kan raken en ook de reden waarom creatieve therapie werkt bij sommige psychische stoornissen. Hier zie je direct dat de klassieke methode van de temperamentsanalyse beter werkt dan de te sterk gesimplificeerde moderne pop-astrologie van de Zonnetekens. De regelmatig zwaar drinkende en drugs gebruikende Kristel was bepaald geen lichtvoetig sociaal Weegschaal-type, met wel vier maal aarde in haar temperament wat echt extreem is, neigt ze tot diepe melancholie en houdt ze absoluut niet van het sociale leven.

Ondanks het enorme succes als Emmanuelle was er ook de frustratie dat ze niet meer om haar meer serieuze kanten erkend werd. Haar Arabische Punt van Roeping (MC + Maan – Zon) wat als het ware onze ideale (loop)baan aangeeft, staat dan ook in nauw aspect met Saturnus heer 5 van serieuze kunst en creativiteit.Het Pars Fortunae dat onder meer ons diepste zielsverlangen laat zien, staat in het elfde huis van waardering en beloning vanwege het werk, die ze niet genoeg zal krijgen omdat heer 11 zeer verzwakt op cusp 12 staat. Een ander Arabisch Punt, het Punt van Roem (Asc + Zon – Jupiter( in nachthoroscopen) staat nauw vierkant heer 1 die conjunct Mars als algemene aanduider van seksualiteit staat. Dit pars geeft aan waarom we bekend of berucht zijn. Deze heer 1 / Mars conjunctie staat weer op de vaste ster Algorab uit de Kraai die te maken heeft met het in de steek laten van je missie omdat er ergens anders iets leukers te doen lijkt. Dat klopt, Emmanuelle spelen was leuk en erg succesvol maar het was niet haar grote roeping.

 

De Bijlmerramp deel 3, de ingresshoroscoop

Inde vorige post werd de invloed van de eclips besproken die vooraf ging aan de ramp in de Bijlmer op 4 oktober 1992. Een ander belangrijk instrument in de mundane astrologie is de ingresshoroscoop die wordt berekend voor het moment dat de Zon de Ram binnen gaat, met als plaats de hoofdstad van het land. De ingresshoroscoop is te zien als de nationale solaar en toont wat er met  het land dat jaar zal gebeuren. Vaak is er niet zo heel veel opmerkelijks in te zien omdat er niet ieder jaar iets dramatisch gebeurt, wat dat betreft lijkt het leven van een land sterk op het leven van een persoon.

Toch komt het regelmatig voor dat de ingress wel iets bijzonders aan geeft, vooral door de plaatsing van planeten op hoekpunten. Wat dat betreft springt ook de ingress van 1992 er direct uit, Saturnus staat pal op het MC en is heerser van het achtste huis van de dood. Dat is een wat verontrustende stand die uitnodigt tot nader onderzoek. Wat verder opvalt in de horoscoop is de oppositie van de vernietigde Jupiter met Venus heer 6 van tegenslagen en ziekte die via antiscion over cusp 6/12 valt,  waar ook de Maan vlakbij staat. Het Pars Fortunae, de “zielsinteresse” van het land in dat jaar, staat in het huis van de dood en de knopenas valt over de cusp 2/8. Zowel het MC als Mars en Saturnus in het tiende huis vallen op sterren uit de Steenbok, Armus, Dorsum en Deneb Algedi. Het verhaal van de Steenbok is verbonden met de dreiging van de dood, Typhon in de Griekse mythologie, en de veranderingen die het gevolg daarvan zijn. In vervlogen tijden heette de Steenbok ook wel de Dolfijn, die het verlaten van het aardse leven symboliseerde.

INGRESS-OERGC BIJLMERRAMP

Al met al niet echt prettig maar de ramp wordt pas echt zichtbaar als de synastrie met de oer-GC van Nederland uit 1583 wordt bekeken. Heer 8 uit de ingress in een luchtteken op het MC , een nogal plastisch beeld van de dood die uit de lucht komt vallen, staat in T-vierkant met Venus en Mars uit de oer- GC, Venus en Mars kwamen ook in voorgaande analyses steeds weer als rampenpunt naar voren. Ingress-Mars staat conjunct de ascendant van de oer-GC en de Asc/Desc-as van de ingress valt precies op de IC/MC-as van de oer-GC. Het zijn deze duidelijke verbanden en vooral het benadrukte contact met de rampen-Mars op 11 graden Stier van de oer-GC die echt duidelijk maken dat Nederland getroffen zal worden dat jaar.

 

 

De Bijlmerramp – deel 2, de eclips

In de post van vorige week werden de secundaire progressies en de solaar besproken die vooraf gingen aan de Bijlmerramp op 4 oktober1992. Deze werden berekend op basis van de “oerhoroscoop” van Nederland, die van de Grote Conjunctie van Saturnus en Jupiter van 1563, die vooraf ging aan de stichting van de Republiek der Verenigde Nederlanden. Het is duidelijk dat deze oer-GC als een mundane radix van Nederland kan worden gezien, de progressies, de solaren en zelfs de lunaren werken duidelijk uit. Vooral de uitermate venijnige Mars op 11 graden Stier in de oer-GC van Nederland bleek een soort rampenpunt te zijn, wat niet zo vreemd is omdat het een malefic in vernietiging is en omdat Mars in nauw vierkant staat met Venus die Heer 8 van de dood is in de oer-GC.

Een ander belangrijk instrument in de mundane astrologie is de horoscoop van de eclips die direct voorafgaat aan een gebeurtenis, in dit geval is dat de Zonsverduistering van 30 juni 1992, berekend voor de hoofdstad van het land. Deze horoscoop ziet er uitermate verontrustend uit, op het MC staat Venus heer 8 op de ster Canopus, de vaardige kapitein van de Griekse vloot die ondanks zijn grote technische kennis en grote handigheid niet kon voorkomen dat hij door een slang werd doodgebeten. Heer 8 op het MC geeft nogal plastisch aan dat de dood uit de lucht komt, wat nog eens benadrukt wordt door de kwaadaardige ster Vindemiatrix op de ascendant die sterk met vallen als gevolg van zelfoverschatting te maken heeft! De eclipsgraad zelf staat op Al-Hena, een ster die ook bekend staat als “Het Brandmerk”, wat wel een erg sinistere lading krijgt in deze context.

ECLIPS – OERGC BIJLMERRAMP

De hele eclipshoroscoop ademt ellende die zich focust door heer 8 op het MC als brandpunt, zo maakt Jupiter in vernietiging en dus zeer kwaadaardig, als heer 6 van ziekte en tegenslag een nauw sextiel op Venus. Maar zo mogelijk nog dreigender is het andere sextiel op Venus dat gemaakt wordt door de vernietigde extreem kwaadaardige Mars, in Stier die ook nog eens in het Huis van de Dood staat. Dat is al heel naar, maar het wordt nog erger omdat dit precies de positie is die Mars heeft in de Nederlandse oer-GC en die al eerder als rampenpunt naar voren kwam! De eclips activeert dus het rampenpotentieel uit de oer-GC. Dat dit Nederland hard zal treffen blijkt uit de positie van het MC met heer 8 uit de eclips die precies op de kwaadaardige Zuidknoop uit de oer-GC staat. De mundane radix is dus inderdaad de oerenergie van ons land die de achtergrond vormt voor een effectieve duiding van mundane horoscopen zoals ingressen en eclipsen.

 

De Bijlmerramp

Gisteren was het 20 jaar geleden dat de Bijlmerramp plaats vond, een van de grotere rampen in Nederland in de afgelopen 25 jaar. In een eerdere post werd al de horoscoop van de Grote Conjunctie van Saturnus en Jupiter besproken uit 1563 die vooraf ging aan de stichting van de Republiek der Verenigde Nederlanden. Deze “oer-GC” van Nederland is te gebruiken als een geboortehoroscoop, als een mundane radix van ons land. Het is fascinerend om te zien dat een horoscoop uit de zestiende eeuw inderdaad duidelijk aangeeft wat ook nu in onze tijd met ons land gebeurt. Het toont hoe sterk we verbonden zijn met het verleden, de kaders zijn net als in een individueel leven al bij de geboorte vast gelegd.

Als we simpelweg de secundaire progressies bekijken voor het moment van de ramp in oktober 1992 is direct duidelijk dat Nederland met spanningen te maken heeft rond dat jaar. De progressieve MC/IC-as staat immers precies op de progressieve Saturnus, de Grote Malefic die vernietigd staat in de Leeuw en dus op zijn grimmigst uit werkt. Maar dat is nog niet alles, dezelfde progressieve as beweegt zich over het antiscion (spiegelpunt) van de uitermate venijnige Mars in vernietiging uit de oer-GC. Dit spiegelpunt staat op 17.56 Leeuw, antiscia worden vaak geactiveerd in mundane horoscopen als er veel slachtoffers gaan vallen.De twee malefics Saturnus en Mars in vernietiging worden dus door de progressies benadrukt terwijl de progressieve Maan vierkant de oerGC-Maan, oppositie de oerGC-ascendant en over de vurige koninklijke ster Regulus gaat die ook verbonden wordt met geweld en ongevallen en zeker niet alleen met roem en groot succes.

PROGRESSIES BIJLMERRAMP

De oer-GC van Nederland is hierboven afgebeeld naast de progressies, de zo nadrukkelijk geactiveerde Mars in Stier lijkt een uitermate gevoelig punt te zijn in de horoscoop van Nederland.Hij is heel vaak in het spel bij nare gewelddadige gebeurtenissen wat natuurlijk logisch is voor een zeer venijnige want vernietigde Mars, maar deze Mars staat ook nog eens vierkant Venus die heer 8 van de dood is en op de zeer onaangename, brute en destructieve ster Algenubi staat. Het hele beeld in de progressies van Saturnus en via antiscion Mars die op het het laagste punt op het IC staan, zou goed passen bij iets destructiefs  dat uit de lucht naar beneden komt.

Ook de solaar afgeleid van de oer-GC voor het jaar 1992 die ingaat op 3 september dat jaar, ziet er beroerd uit. Weer zien we veel antiscia, solaar-Venus, heer 8 uit de GC staat via antiscion op het solaar-IC (!), de solaar-ascendant staat in oppositie met het antiscion van de Saturnus-Jupiter conjunctie uit de GC en de zeer kwaadaardige Mars/Zuidknoop conjunctie staat via antiscion precies op cusp 8 van de dood. De Saturnus/PF conjunctie in de solaar staat in oppositie met weer het antiscion van Mars uit de oer-GC. Ook de vaste sterren compenseren de ellende niet, de Maan solaarheer 8 van de dood staat zeer benadrukt in solaarhuis 1, met de ascendant op de doodsster Antares (posities met de precessiesleutel omgerekend voor 1563!) en Venus oerGC-heer 8 bevindt zich op de ellendige Vindemiatrix, een ster die ook sterk met vallen verbonden is.

De progressies en de solaar van de oer-GC laten de ramp dus duidelijk zien en dan hebben we nog niet eens de ingressen en eclipsen bekeken.

SOLAAR BIJLMERRAMP