Israel en de Palestijnen

De afgelopen weken was het weer raak in Israel, bij beschietingen over en weer tussen Israel en de Gaza-strook vielen vele doden en gewonden. De toegenomen spanning is af te lezen aan de horoscoop van de Joodse staat, die zoals mocht worden verwacht een aantal zeer bijzondere standen te zien geeft. De horoscoop is gemaakt voor het tijdstip dat een groep onder leiding van David ben Goerion de onafhankelijkheid van Israel uitriep in 1948. Wat direct opvalt in deze horoscoop is Saturnus, de algemene significator voor het Joodse volk die als heer 4 van wortels vernietigd in het tiende huis staat. Wat zou een treffender beschrjiving kunnen zijn van de staat die in wezen voortkwam uit de vervolging en de vernietiging van de Joden? Maar het is ook een stand die te denken geeft, want hoe kan je iets positiefs scheppen als de bittere reactie op zulke wandaden er de directe oorzaak van is. De pijn van de Shoa – letterlijk “brandoffer”, Saturnus in het vuurteken Leeuw – is ingegraveerd in de ziel van Israel. Maar er is ook veel kracht te zien, dat moet ook wel anders had het land zich nooit kunnen handhaven omringd door een kring van vijanden, het was in feite te verwachten dat ze het niet zouden redden. Op de ascendant staat de beschermende Spica die je verheft tot een veel hogere positie en meer succes dan je zou mogen verwachten en dat is dus zeker van toepassing. In Israel speelt het leger een heel grote rol, het is alleen dankzij zijn grote miltaire kracht dat de Joodse staat er nog is. Mars staat op de zeer krachtige en fanatieke Regulus op cusp 11 van de middelen van de regering waaronder ook de wapens en het leger vallen. Mars is tevens heer 7 van de ander en dat geeft het hardnekkige conflict aan, Regulus dramt net zo lang door tot hij zijn zin heeft of tot hij sneuvelt. Het nauwe vierkant van Mars met de Zon op de uiterst kwaadaardige Algol in het achtste huis van de dood, geeft de dramatische vormen aan die het conflict heeft aangenomen.

ISRAEL            

Op het MC staat de zeer heldere en krachtige ster Procyon uit de Kleine Hond, die zeer veel slagkracht geeft en de Kleine Hond is een handig beest dat zijn logge tegenstanders door zijn wendbaarheid en slimheid vaak te snel af is. Deze constellatie is ook de typische ondercommandant de uitvoerder van de bevelen van anderen. Het zal duidelijk zijn dat er geen Israel zou zijn zonder de steun van de VS.  De Maan heer 10 staat dichtbij de Kribbe Praesepe, de `uitwaseming van opeengestapelde lijken`, wat weer een treffende verwijzing naar de Shoa lijkt te zijn en natuurlijk niet veel goeds belooft voor de toekomst.

Het is dus een uitermate sinistere, maar ook zeer krachtige horoscoop. Zonder bij een partij de schuld te leggen, laat het wel het onwaarschijnlijk grote leed zien dat de stichting van de staat Israel heeft gebracht voor vele miljoenen mensen. Ook het conflict van de afgelopen weken is er in te zien. Het secundair progressieve MC staat precies op de progressieve Mars die door zijn vernietiging in Weegschaal loopt en dus op zijn naarst uit werkt. De progressieve Maan staat in oppositie met de progressieve Venus heer 1 en het progressieve Pars Fortunae maakt een vierkant op de zo grimmige Saturnus in vernietiging in het tiende huis in de radix. Niet heeeel erg dramatisch, maar de ontlading van deze bewegingen hebben we de afgelopen weken op het journaal kunnen zien.          

 

 

 

 

De solaar van de EU

In post van vorige week was direct duidelijk te zien dat de horoscoop van de tekening van het Verdrag van Rome zeer bruikbaar is om de lotgevallen van de EU te volgen. De progressieve Zon, een van de vijf belangrijke factoren bij het voorspellen, beweegt namelijk door de beruchte crisiszone in de laatste graden van Stier en de eerste graden van Tweelingen en staat op het punt van teken te wisselen: een nieuwe fase. Dit zie je alleen als je de vaste sterren bij de duiding betrekt en wel volgens het authentieke systeem van de in de dierenriem geprojecteerde posities. De kennis van dit systeem was in de moderne astrologie verloren gegaan, maar wordt nu weer in ere hersteld. Onder het kopje “‘artikelen”‘ op deze site kunt u gratis PDF’s  downloaden met informatie over de vaste sterren. Wie zonder de vaste sterren duidt, mist de helft van de horoscoop, vaste sterren zijn essentieel.

Goed, de progressies van de EU laten de al jaren aanhoudende crisis zien waarin dus spoedig een nieuwe fase zal aanbreken. Daarom is het zinvol ook een blik te werpen op dat andere belangrijke instrument om te voorspellen, de solaren. De solaar van dit jaar ziet er nog niet zo heel dramatisch uit, maar die van 2013 lijkt wat meer aanleiding tot zorg te geven (de zonneterugkeer valt op 25 maart). Want de ascendant van de solaar valt (weer) in de laatste graden van de Stier op de sinistere koppensneller Algol. Het recept bij een activering van Algol is dat er een zeer pijnlijk onderscheid moet worden gemaakt tussen  wat je nog echt nodig hebt en wat alleen nog maar destructief is. Datgene wat niet meer voldoet moet gedecideerd en hard moeten worden weg gehakt, wat met een crisis gepaard gaat, dat geldt ook voor een activering van Algol in de individuele  horoscoop. De andere standen in de solaar van de EU vullen dit beeld nog aan, solaarheer 1 Venus , de EU zelf in 2013 staat in vernietiging in Ram verbrand door de Zon, op de cusp van het extreem zwakke twaalfde huis.

SOLAAR EU

We mogen op basis van de progressies en de solaar in 2013 verdere problemen verwachten, het leed is nog niet geleden. Als uit de solaar en progressies duidelijk is dat er wat belangrijks zal gebeuren, kun je de lunaren gaan bekijken om vast te stellen wanneer dat gebeurt. Lunaren zijn pure instrumenten voor tijdsbepaling, ze zetten zelf niets in gang maar als je weet dat er iets zal gebeuren, laten ze dat duidelijk zien. Bij het voorspellen van het verlies van Mitt Romney werd ook gebruik gemaakt van een lunaar, dat kon omdat zijn solaar en progressies hem al niet veel kans gaven (weer Algol in het spel). Hetzelfde geldt voor transits, het zo gekoesterde speeltje van de moderne astrologie, 98 % van de transits doet niets van enig belang, alleen als er wat het vat zit, kan een transit een trigger voor een gebeurtenis zijn.

Bij het doorkijken van de lunaren van de EU, springt direct die van 1 mei 2013 in het oog. Deze lunaar heeft de Kopenas over de ascendant/ descendant-as en lunaarheer 7 van samenwerking op de extreem remmende Zuidknoop op de cusp van het zevende huis. Lunaarheer 1, de EU zelf in die maand, is een vernietigde Mars in het zwakke zesde huis die door de Zon wordt verbrand. Het ziet er naar uit dat mei 2013 een hete lente zal worden in Europa.

LUNAAR EU

 

 

 

 

De Horoscoop van de Europese Unie / EEG

Hoewel er meerdere horoscopen zijn waarmee je de lotgevallen van de Europese Unie en de EEG astrologisch zou kunnen ontleden, lijkt de horoscoop van het tekenen van het Verdrag van Rome in 1957 een heel goede optie. Het is direct duidelijk dat zelfs de Italianen niet hebben aangedrongen op het heimelijk raadplegen van een astroloog, want het verdrag werd getekend bij het ondergaan van de Zon. Het is niet zo slim om het symbool van trotse zelfstandigheid op de cusp van het huis van de samenwerking te hebben, voor altijd in oppositie met de ascendant: de EU zelf. De problemen worden nog eens benadrukt door een vernietigde en retrograde Jupiter die via antiscion of spiegelpunt pal op die Zon staat. Jupiter is de planeet van het overstijgen van grenzen, wat je hard nodig hebt, maar dat gaat niet lukken zo. Jupiter, het grote functioneert niet omdat hij in Tweelingen beheerst wordt door Mercurius, het kleine. Bovendien staat Jupiter op de noodlotsster Labrum de Beker die niet aan je voorbij zal gaan en die je tot op de bodem zult moeten leeg drinken.

Heer 1 Venus de EU (/EEG) staat ook nog op Scheat een kwaadaardige ster uit Pegasus die te maken heeft met een te grote eigenzinnigheid die ontstaat uit een eerste stap die succesvol verlopen is (de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal die aan de EEG vooraf ging). Ook Mercurius heer 9 van het buitenland in huis 7 van samenwerking staat op Algenib, weer een ster uit de te eigenwijze, overmoedige Pegasus in sterke wederzijdse receptie en dus sterk verbonden met de vurige Mars heer 7 van samenwerking op cusp 9 van buitenland op de Hyaden, die goede intenties altijd compleet in het honderd laten lopen. Je zou je toch wel een andere heerser van het zevende huis wensen dan de rode krijgsplaneet in niet al te beste conditie. Dat de Maan heer 10  van het publieke functioneren op de sterk bevlogen Altair staat geeft wel veel vurige Europese idealen maar niet de zo gewenste harmonie.

VERDRAG VAN ROME

Alle betrokken planeten zijn zwak, alleen de Zon op de descendant is in verhoging in Ram maar daar zit je nu juist niet op te wachten. Op het MC staat de ster Alhena uit de Tweelingen wat het hele thema van de ambivalentie en de spanning tussen de twee kanten van samenwerking en zelfstandigheid nog eens benadrukt. Een meer ambivalente ster is er niet, de werking van Alhena is niet ronduit negatief, maar ook niet positief, het hele idee van de twee broers die in grote spanning sterk met elkaar verbonden blijven behoeft geen verdere uitleg. Het is geen stevig bouwsel dus, het meest rampzalig is de Zon op de descendant, de vernietigde retrograde Jupiter die daar via antiscion bovenop staat en de te sterke invloed van Pegasus.

Als deze horoscoop inderdaad geldig is voor de EU/EEG dan moeten de problemen van de afgelopen jaren goed zichtbaar zijn. En inderdaad, je hoeft niet ver te zoeken. De secundair progressieve Zon beweegt zich door de zeer beruchte crisiszone tussen 26 graden Stier en 6 graden Tweelingen waar zich Algol, de Pleiaden en de Hyaden bevinden die allemaal te maken hebben met extreme problemen en tegenslagen. De Zon staat op het punt van teken te wisselen wat erop wijst dat er een nieuwe fase in de crisis aanbreekt. Er is nog geen licht zichtbaar aan het einde van de tunnel die pas bij 6 Tweelingen weer bovengronds gaat. Volgende week zullen daarom de solaren en lunaren bekeken worden om te zien wat 2013 voor de EU in petto heeft. Het feit dat de progressieve Asc/Desc-as op weg is naar de Knopenas wijst er op dat er een belangrijk keerpunt zal worden bereikt.

Maar hoge heren in Brussel en Den Haag: als u nog eens een keer een verdrag sluit: bel dan even met een astroloog, het voorkomt een hele hoop vergaderingen!

VERDRAG VAN ROME PROGRESSIES 2012

 

De horoscoop van Rutte-2

In de post van vorige week werd op basis van de lunaar van Mitt Romney de herverkiezing van Barack Obama voorspeld. Daarbij speelden de vaste sterren een grote rol, vaste sterren zijn onmisbaar in de astrologie en het gaat daarbij specifiek om het correcte, authentieke systeem van de in de dierenriem “geprojecteerde” posities. Ook een ander instrument uit de klassieke astrologie is belangrijk in deze lunaar van Romney ,het Arabische Punt van Terugtrekken en Ontslag dat berekend wordt met de formule Saturnus  + Jupiter – Zon. Het staat op 7.41 Ram in nauwe driehoek met de lunaar-Mars op de doodsster Antares. Het is nog een aanwijzing dat Romney niet kon winnen, het zat voor hem gewoon niet in vat.

Rutte- 2

Afgelopen maandag trad het nieuwe kabinet Rutte-2 aan. Dat is een geboortemoment en daar kun je dus een horoscoop van maken, alleen is de vraag welke tijd je precies moet hebben. Je hoort wel eens dat de tijd van de geboorte van het kabinet de beroemde presentatie op het bordes is, maar dat is een beetje onzin. Een kind wordt ook niet geboren pas als het aan de grootouders wordt getoond, maar bij de eerste ademtocht, het begin van het onafhankelijke bestaan op aarde. Zo is het ook voor het kabinet, het bestaat als alle ministers de eed hebben afgelegd. Of dat zichtbaar is of niet maakt niet uit, het is een soort moderne “social media” mentaliteit om te denken dat iets pas bestaat als het volk het ziet.

KABINET RUTTE-2

Bekeken vanuit het het oogpunt van de electie-astrologie is dit niet zo’n goede horoscoop. Het voornaamste punt is de zeer zwakke Jupiter die heer 1 is en retrograde en vernietigd staat in het zwakke zesde huis van tegenslagen. Als ze twintig minuten later de eed hadden afgelegd, had het er veel beter beter uit gezien, dan was Saturnus heer 1 geweest en die staat sterk in het tiende huis! Misschien was het toch niet zo’n slecht idee van de koningen uit vroeger tijden om een hofastroloog in dienst te hebben. Vaak kun je met relatief eenvoudige ingrepen heel wat problemen voorkomen.

Deze kabinetshoroscoop wordt gedomineerd door Saturnus (beperkingen) die op het MC staat en heer 2 van het geld is, het dominerende thema is inderdaad bezuinigen. Saturnus staat in de Schorpioen en heeft daarom een schadelijke invloed op de Maan (negatieve receptie), het volk dat door de bezuinigingen wordt getroffen. De vaste ster waarop Saturnus staat is Princeps uit de constellatie Berenhoeder die verbonden is met het thema van doortastende concrete actie maar zonder echt leidend principe. Rutte-2 is bij uitstek een pragmatisch compromiskabinet dat onder de druk van de omstandigheden werd gevormd, er was geen andere keuze en de crisis vraagt om maatregelen. Het thema van keiharde corrigerende actie wordt nog eens benadrukt door de Zon die op de zeer krachtige koninklijke ster Zuidelijke Schaal staat, ook bekend als de zuidelijke Schorpioensklauw. De energiezone die tegenwoordig door het teken Weegschaal wordt gesymboliseerd, werd in vroeger tijden verbeeld door de Klauwen van de Schorpioen. Dat heeft een diepere betekenis maar deze blog is niet de aangewezen plaats om dat uit de doeken te doen.

Hoe het ook zij, zowel de Schorpioensklauwen als de Schalen hebben te maken met herstel van de balans en de Zuidelijke Schaal symboliseert dan vooral de harde pijnlijke kant van de corrigerende actie. Aangezien de Zon de macht is in het land, is dit wel een zeer treffende beschrijving van hoe deze macht de komende jaren gebruikt gaat worden.Dit is zeker het sterkste punt van de kabinetshoroscoop. Of het lang zal houden? Op zo’n korte termijn zeggen progressies natuurlijk niet zo heel veel, maar de volgende solaar afgeleid van de kabinetshorocoop (van 5 november 2013) heeft de ultiem kwaadaardige koppensneller Algol op de ascendant…

 

Mitt Romney

Binnenkort is het dan zover, Amerika gaat naar de stembus. Over de horoscoop van Barack Obama bestaat erg veel onduidelijkheid, dus zullen we kijken naar de horoscoop van zijn republikeinse uitdager Mitt Romney. Als Romney er in zal slagen koning Obama van de troon te stoten, wat geen geringe prestatie zou zijn en het hoogtepunt van zijn loopbaan tot nu toe , zou dat duidelijk te zien moeten zijn in de progressies en de relevante solaar en lunaar. De geboortehoroscoop van Mitt Romney heeft het Pars Fortunae (PF)  op het MC staan conjunct Venus heer1. Zijn diepste zielsverlangen, een van de betekenissen van het PF, is dus om een heel belangrijke positie in de wereld te hebben. Een andere betekenis  van het PF is de omvang van de bezittingen die er hier op het MC sterk bij staan .Maar de kracht wordt pas echt zichtbaar via het spiegelpunt van de conjunctie van Jupiter (politiek) en de Maan (volk) dat ook op het MC valt. Deze conjunctie krijgt een grote drijfkracht doordat hij op de vaste ster Bungula valt, een zeer heldere ster van de eerste magnitude uit de constellatie Centaur. Deze concentratie van Venus, PF en Maan-Jupiter via antiscion met Bungula op de achtergrond is de voornaamste  bron van zijn rijkdom en zijn succes.

ROMNEY LUNAAR

De progressies van het moment zien er voor Romney  echter niet direct hoopvol uit de Zon beweegt zich over Algol, de meest rampzalige ster aan de hemel, die sterk met onthoofding te maken heeft. Aangezien de Zon ook de algemene significator van het koningschap is, lijkt dat niet de ideale progressie om de belangrijkste troon in de wereld te bestijgen. De solaar laten we hier even terzijde, om de lunaar onder de loupe te nemen. Natuurlijk kan een lunaar je nooit iets brengen wat niet al in het vat zit. Maar als er iets in het vat zit, laat de lunaar dat wel zien en vooral wanneer. Stel nu eens dat Romney president wordt dan mogen we een glorieuze lunaar verwachten. De lunaar waaronder de verkiezingen vallen is die van 17 oktober waarin de meest opvallende stand een retrograde Jupiter in vernietiging vrijwel op het IC is. Jupiter is heer 10 in de lunaar en is dus van zijn hoge positie naar beneden “gevallen”, wat niet direct een aanwijzing is voor een grote stap voorwaarts in de loopbaan. Wat ook opvalt is de Mars / MC conjunctie in de lunaar die rond de zeer krachtige ster Antares staat, de ster van de dood en het afsluiten van cycli. Deze positie van Mars valt precies op de pijnlijke Zuidknoop in de radix, de Zuidknoop is als het ware de uitgang. Hoewel de Maan in de lunaar versterkt wordt door zijn positie op de Noordknoop, gaat de eerste aandacht in de lunaar  toch uit naar de Zon. Deze staat op de zeer krachtige en  beschermende Spica maar ook in val en in het achtste huis van einde en dood. Wat tegenstrijdige posities hier en daar, maar een glorieuze troonsbestijging van de nieuwe koning? Nee, dat zie ik er niet in. Het ziet dat er naar uit dat Obama nog 4 jaar verder mag.