Ach, ach Europa

Vandaag kan de wereld helemaal niet eindigen want kort geleden is mijn tweede boek in het Russisch verschenen: “Practicum, medische en uurhoekastrologie”. Het is zo hoopgevend dat echte, authentieke astrologie nu ook in Rusland wordt geleerd dat we al die ellendige en verwarde new age doemprofeten beter kunnen vergeten. Ik heb mijn buik er al lang vol van, maar ik geef u op een briefje dat ze iets nieuws zullen verzinnen zodat de kassa blijft rinkelen, waarschijnlijk iets met het galactisch centrum of wie weet met de oude Burmese urentelling.Laat ze toch lekker van hun Franse berg springen om met een UFO naar de galactische federatie te vliegen!

UURHOEKBOEK    

Dus gaan we gewoon verder met wat wel bestaat, Europa en de grote veranderingen in de wereld die het gevolg zijn van de verschuivingen van de Grote Conjuncties van Saturnus en Jupiter (GC’s) naar de luchttekens. Zo abstract zijn die mundaan-astrologische ontwikkelingen dus helemaal niet, want het nieuws wordt iedere dag beheerst door de zeer concrete uitwerking ervan. Politici zijn zich er niet bewust van dat de “oorzaken” in de verschuiving van de GC’ s liggen, stel je eens voor dat je dat aan Mark Rutte zou vertellen, hoe ver is dit idee niet verwijderd van de politieke waan van de controle? Om wat meer inzicht in de ontwikkelingen te krijgen, kijken we vandaag naar een andere horoscoop van de Europese Unie / EEG, de ‘de jure’ – horoscoop die van het moment dat de instellingen van de EEG/EU officieel begonnen te bestaan. Dat is dus niet de horoscoop van het afsluiten van het Verdrag van Rome, wat je als de conceptie van de EEG zou kunnen zien, maar die van het juridische begin van het functioneren van de organen van de EEG en dat was op 1 januari 1958. Het lijkt wat onnatuurlijk zo’n de jure horoscoop want er gebeurde op die nieuwjaarsdag natuurlijk weinig, maar zoals we wel vaker hebben gemerkt functioneert zo’n horoscoop behoorlijk goed.    

Het meest opvallende in deze EEG ‘de jure’ horoscoop is Mercurius die retrograde en vernietigd staat op het IC en die nota bene nog heer 1 en heer 10 is ook. Wat kan een mooier beeld geven van het fundamentele probleem, de planeet van het kleine (Mercurius) op een dominante positie tegenover het MC, die totaal misplaatst in een teken staat dat beheerst wordt door de planeet van de grootmoedige overstijging van verschillen (Jupiter). Mercurius is ook nog retrograde dus kan de EEG/ EU niet goed voorwaarts, maar wil terug naar het verleden. Hij lijkt op weg naar verbetering maar vlak voor de tekengrens krijgt hij koudwatervrees en keert om. Het is een verzwakking die met een kleine ingreep, een eenvoudige verschuiving van de tijd had kunnen worden voorkomen.Het is dus niet zo vreemd dat er nu een moment aanbreekt waarop een pijnlijke correctie nodig zal blijken. 

 

EEG DE JURE

Maar de astrologische raderen draaien nu eenmaal zoals ze draaien, de mens wikt en God beschikt. Kijk maar hoe de “de jure” horoscoop de horoscoop van het Verdrag van Rome oppakt via synastrie. Heer 1 Venus uit het Verdag van Rome  (VvR) staat op de descendant van EEG de jure (EDJ), het MC in oppositie met de Zon en en Mars in VvR en EDJ staan in oppositie over de as Aldebaran /Antares. Dat conceptie en geboorte zo duidelijk verbonden zijn is niet zo vreemd natuurlijk. Maar echt verbluffend zijn de progressies. Mercurius de belangrijkste planeet in de EDJ is net overgegaan naar zijn val en vernietging in Vissen! Die enorme verslechtering had je al jaren geleden makkelijk kunnen zien aankomen. Je had je dus kunnen voorbereiden op basis van astrologische kennis, u weet wel het verhaal van mier en krekel. Het wil allemaal zeggen dat de fundamentele zwakte van de EEG/EU – Mercurius in een Jupiterteken – sterk actueel wordt nu Mercurius in progressie ook weer in een Jupiter-teken komt, waar hij nog slechter staat.Volgende week kijken we verder naar de progressies voor komend jaar.   

Gratis PDF’s met informatie over de vaste sterren zijn te downloaden via www.pegasus-advies.com/artikelen, de komende weken verschijnen twee PDF’s over de precessie en de wonderlijke ster van het noodlot Al Pherg in het Koord van de Vissen.

Pegasus Advies wenst u een zalig Kerstfeest!  

 

 

 

 

 

 

 

Happy end of the world?

Bent u al een beetje zenuwachtig aan het worden? We hebben nog een week te gaan en dan loopt de zo veel besproken Maya-kalender af, althans 21 december is de meest genoemde datum daarvoor. Er zullen zeker groepen mensen zijn die op die dag op een bepaalde berg gaan zitten in de verwachting gespaard te blijven, terwijl de rest van de wereld vergaat. Dat zijn natuurlijk malloten, maar het geeft wel aan hoe sterk de verwachtingen van de eindtijd leven. Is er nu echt iets om bang voor te zijn volgende week? is er vanuit de serieuze astrologie iets zinvols over te zeggen?

Het eerste wat op valt is dat er zo vaak gesproken wordt over het einde van de wereld. Dat is strikt genomen niet juist, want het gaat niet om een einde van de wererld maar om het einde van een cyclus en het begin van een nieuw tijdperk. Het idee van historische cycli is in de diverse tradities heel gangbaar. Een goed voorbeeld daarvan in de westerse mundane astrologie zijn de Grote Conjuncties (GC’s) van Saturnus en Jupiter, door de gang van de GC’s door de tekens zijn de grote historische cycli goed te volgen. De opkomst van het Romeinse Rijk, de Renaissance, het begin van de moderne tijd van industrialisering, het wordt allemaal heel duidelijk aangegven door de GC’s. En ja ook in onze tijd is er een belangrijke overgang van de GC’s gaande vandaar de grote economische en politieke verschuivingen in de wereld. Dus dat zou wel overeenstemmen met het aflopen van een cyclus in de Maya- kalender.

Maar dat geldt niet voor het feit dat er een specifieke datum wordt genoemd voor dat einde en ook niet voor het feit dat er op die dag een grote ramp wordt verwacht. Dan krijgt het hele idee van de afloop van de cyclus merkwaardige apocalytische proporties. Op zich zelf genomen is het idee van een apocalyps ook helemaal niet vreemd, alle tradities spreken over een eindtijd waarna een nieuw begin zal volgen. Wat wel heel afwijkend is, is dat er een specifieke datum wordt gegeven. In geen enkele traditie wordt duidelijk onthuld wanneer de Apocalyps zal los barsten, in de Bijbel wordt bijvoorbeeld gezegd dat de tijd alleen aan de Vader bekend is. Ook in de vedische traditie uit India worden alleen de kenmerken van het IJzerenTijdperk, de Kali Yuga, uitgebreid en zeer treffend beschreven, maar er wordt niet onthuld wanneer het IJzeren Tijdperk zal eindigen. Er wordt alleen duidelijk dat we ons inmiddels in het laatste stuk van de Kali Yuga bevinden, maar het wordt niet als heilzaam gezien preciezer te zijn over de eindtijd.

Dus mogen we concluderen dat het hele idee van een grote ramp of het einde van de wereld op 21 december niet kan kloppen. Als in alle tradities de einddatum verborgen wordt gehouden, zou het wel erg merkwaardig zijn als dat in de Maya-cultuur niet gebeurde. Ook als we er van uit gaan dat er geen rekenfouten zijn gemaakt bij het bepalen van de einddatum van 21 december, en dat is zeker niet duidelijk, blijft het hele idee in deze vorm volstrekt krankzinnig. U kunt dus rustig gaan slapen volgende week. Alleen zullen de onheilsprofeten die de afgelopen jaren een goede boterham hebben verdiend aan het ophitsen van de angstgevoelens zo langzamehand moeten gaan uitzien naar nieuwe bezigheden.      

Op www.pegasus-advies.com/artikelen vindt u regelmatig nieuwe PDF’s over de vaste sterren en andere astrologische ondewerpen die gratis te dowloaden zijn.  

 

 

 

 

 

De Syrische opstand

Van alle conflicten waartoe de Arabische Lente heeft geleid is de Syrische opstand het langst slepende en bloedigste conflict. Het duurt nu al meer dan anderhalf jaar en het einde van de strijd lijkt nog niet in zicht. Er bestaat van het land een horoscoop, die wordt berekend voor het moment van de maandaatoverdracht door de Franse kolonisatoren aan de nieuwe Syrische autoriteiten op 1 januari 1944. Dit moment van de overdracht is een “de jure” tijdstip, een geboortemoment volgens het recht, dat vaak in tegenstelling wordt gezet tot een “‘de facto”‘ tijdstip dat correspondeert met een feitelijke toestand. Een “de jure”‘ moment geeft aan vanaf wanneer er juridisch gezien iets bestaat, in dit geval dus een land en soms hoor je wel eens dat zo’n tijdstip wat te kunstmatig zou zijn omdat het in principe alleen juridisch is. Nu lijkt inderdaad een spontane historische gebeurtenis meer “‘natuurlijk of “‘echt” te zijn dan een puur juridisch gegeven, al kun je in heel wat gevallen wat moeilijk zo’n “de facto”‘ moment bepalen. In de praktijk blijken echter ook heel wat “de jure”  horoscopen prima te werken en dat is ook zo bij de Syrische mandaatoverdrachtshoroscoop.

SYRIE PROGRESSIES

Als we deze progressies in de Syrische horoscoop  bekijken wordt het conflict heel duidelijk aangegeven en de vaste sterren blijken hierbij weer onmisbaar. Als de strijd begint in maart 2011 loopt de secundair-progressieve Ascendant/ Descendant-as  over de as Antares-Aldebaran. De progressieve ascendant beweegt daarbij over Antares, het Hart van de Schorpioen en ook de “Doodsster” die het einde van een cyclus markeert. Aldebaran is het Oog van de Stier en de Ster van de Lente die te maken heeft met de groei van nieuwe dingen wat in dit geval natuurlijk wel heel toepasselijk is. Beide sterren zijn koninklijk dat wil zeggen zeer krachtig en hebben ook beide een zeer uitgesproken en zuiver Mars-karakter. De progressieve Asc/desc-as is nog niet over deze Antares/Aldebaran-as heen gegaan, eerder zal de spanning de komende tijjd tot een kookpunt komen. Er is namelijk ook een progressieve Volle Maan op komst, een oppositie van de “Lichten”, wat bij uitstek een moment is van crisis en grote spanningen, ook in geboortehoroscopen werkt dat zo.Tegelijkertijd beweegt het progressieve Pars Fortunae over de progressieve Asc/Desc-as wat de zaak natuurlijk zeer acuut maakt. Van de vijf belangrijkste factoren in de progressies, de zogenaamde “hylegische” factoren Zon, Maan, Ascendant, MC en het  Pars Fortunae staan er dus vier op scherp. Op deze manier kun je helder voorspellen zonder bijvoorbeeld buitenplaneten of primaire directe directies, niet alleen in mundane horoscopen maar ook in individuele geboortehoroscopen. De hylegische factoren geven de hoofdlijn van de ontwikkelingen aan, in combinatie met de solaar heb je zo een uitermate effectief instrument waarbij toch het aantal factoren dat je bekijkt heel overzichtelijk blijft.

Op deze site kunt u ook gratis PDF’s downloaden, met artikelen over de zo verwaarloosde vaste sterren en andere belangrijke astrologische onderwerpen. Deze PDF’s worden zeer regelmatig aangevuld, de komende tijd onder meer met radixanalyses van beroemde personen.  

Kijk bij www.pegasus-advies.com/artikelen om de PDF’s te kunnen downloaden.