De horoscoop van koningin Beatrix

Het grote nieuws deze week was natuurlijk de aankondiging van de abdicatie van koningin Beatrix, tijd dus om de horoscoop van de koningin eens te bespreken. Wat direct in het oog springt, is de dominante positie van de Zon in het elfde huis die conjunct de Maan, Jupiter en Venus staat en deze planeten dus ook verbrandt. De Zon is de natuurlijke significator van het koningschap en dus zal het koningschap het gevolg hebben dat vele dingen worden geschaad, door de verbranding komen maar liefst drie planeten samen met de gebieden van de huizen waarover deze planeten heersen, helemaal niet goed uit de verf. Je kunt inderdaad zeggen dat deze functie nogal wat offers van je vraagt!! Dat wordt nog eens benadrukt door de dominante Saturnus heer 10 van de publieke functie die als dispositor maar liefst 5 planeten beheerst, een leven geheel in dienst van het werk dus.

Dat is niet altijd even leuk want Saturnus heer 10 staat in vernietiging in het eenzame twaalfde huis , al kan de Grote Malefic er uit  komen via de sterke wederzijdse receptie met de Zon. Dat koningin Beatrix de vechtlust heeft om door te zetten, laat de grote kracht van Mars heer 1 in eigen teken Ram zien die de vernietigde Saturnus geheel omgeeft en controleert. Hoeveel het ook vergt, hoe alleen ze er soms ook voor staat in het twaalfde huis, ze kan vechten. De opvallende conjunctie van de esthetische Venus, met de Maan heer 5 van de kunsten en met de expansieve Grote Benefic Jupiter laat een soort reddingsboei zien, haar grote belangstelling voor de schone kunsten. Dat wordt nog eens gevoed door de plaatsing van Mars en Saturnus op Difda een ster uit het Zeemonster die de schone prinses Andromeda bedreigt. Andromeda is onder meer artistieke sensitiviteit die in een moeilijke situatie veel troost kan bieden. Dat is hard nodig ook gezien de positie van Mercurius die dominerend in het tiende huis staat als heer 3 van routines, laten we wel wezen, het zijn vaak ook erg routineuze plichtplegingen, al die linten doorknippen etcetera.

KONINGIN BEATRIX

Maar ze is toegewijd want het Arabische Punt van Roeping ( MC + Maan – Zon) staat op 4.28 Steenbok bovenop het MC. Dit punt geeft als het ware je droombaan aan, wat je ziel in de wereld wil neer zetten. Dat is dus op het MC de hoogste positie innemen wat ze iedere dag zeer intensief doet. Natuurlijk is dat van zeer groot belang omdat het de motivatie geeft om met deze zo veeleisende baan door te gaan, het is exact wat haar ziel wil. Een ander Arabisch Punt, het Pars Fortunae staat zeer sterk op de ascendant wat een sterke op zichzelf gerichte focus geeft, wat je wel nodig hebt om je hoofd boven water te houden als majesteit. Ook is zo’n sterk PF goed voor de bezittingen de Fortuna is niet alle psychologisch, maar ook tastbaar.

Werpen we al vast een blik op de progressies dan springt direct in het oog dat Mars heer 1 en heer 8 van de dood de ellendige doods- en crisisster Algol genaderd is. Dit geeft het dramatische ongeluk van prins Friso vorig jaar aan. Op het moment dat hij verongelukt, verandert de progressieve Maan /  heer 5 van kinderen van teken, hij gaat zijn val in Schorpioen binnen. Als de progressieve Maan dat doet is het altijd opletten, want de Maan loopt dan niet meer alleen in de schadelijke Via Combusta maar ook nog eens in zijn val. Volgende week zullen we kijken naar de solaren van 2012 en 2013.         

 

 

Menkar, de Witte Haai

Nog een laatste woord over Lance Armstrong, zoals in de voorgaande twee posts werd beschreven is zijn dominerende planeet Mercurius in Maagd in het tiende huis. Waartoe Mercurius in Maagd in staat is, bleek duidelijk tijdens het interview bij Oprah op de sofa, Armstrong vertelde daar zonder blikken of blozen dat hij het woord “‘ bedrog”‘ had opgezocht en dat de definitie ervan strikt genomen niet op zijn handelen van toepassing was!Hoe verzin je het in Godsnaam? Typischer kan het bijna niet voor Mercurius die er toe neigt alles puur technisch op te vatten en al snel naar de letter van de wet kijkt en niet naar de geest of de ethiek. Extreem pragmatisch is de juiste term: wat goed uit komt, wordt gebruikt en wat waar is, doet er niet toe.

Menkar de Wite Haai  

In deze blog wordt het belang van de vaste sterren, geduid volgens het authentieke systeem en dus niet met paranen, altijd sterk benadrukt. Zonder vaste sterren mist de astroloog de helft van de horoscoop, maar helaas is veel van de echte kennis over de sterren verloren gegaan. Een heel mooie en directe methode om de betekenis van de sterren beter te gaan begrijpen bieden boeken en films en dan vooral de absolute blockbusters. Als iets een mega-succes wordt, kun je er van op aan dat een film een of meerdere mythische thema’s verbeeldt. Een goed voorbeeld daarvan is Jaws (deze week worden de drie delen herhaald op televisie), dat zijn enorme succes dankt aan, hoe kan het ook anders, de oude mythe van Cetus, het Zeemonster.

Om dat astrologisch te onderzoeken neem je de horoscoop van de eclips voordat de film uit komt en als we dat voor Jaws doen, is het resultaat verbluffend. Het verhaal van Cetus is dat het ondier een grote chaos veroorzaakt aan de kusten van het koninkrijk. Nu is dat al treffend, maar met de grote nadruk op de kaak mogen we die ook in de horoscoop verwachten. En ja hoor, de opvallende conjunctie van Venus (heer 10) en Jupiter (heer 8 van de dood) staat op de extreem inperkende en ellende veroorzakende, dalende  Zuidknoop op de ster Menkar!! Menkar bevindt zich in de kaak van het Zeemonster, ik verzin het echt niet. Ziehier waarom Jaws zo’n verpletterend succes was, het drijft op een oeroude mythe en dus op de vaste patronen die de wereld van oudsher vorm geven.

ECLIPS JAWS

Dat er iets uit de diepte komt, laat de horoscoop op diverse andere manieren zien. De Maan van zeedieren en heer 12 van de diepzee, staat zeer venijnig in val en dus in zeer slechte toestand (geen aardige vis!) op het IC. De Zon er tegenover, heer 1 bevindt zich op Algol de meest kwaadaardige ster aan het uitspansel die ellende, crisis en dood brengt. De oppositie van Zon en Maan zo sterk benadrukt door de plaatsing op de MC/IC-as geeft een vrij plastisch beeld van de confrontatie tussen een monsterlijke vis, Maan als heer 12, en de bewuste “bovenwereld”, Zon als heer 1 die zijn hoofd dreigt te verliezen (Algol) in het gevecht. Grote beesten horen in huis 12 en kijk eens wat een activiteit, beide malefics Saturnus en en Mars staan pal op de cusp in de slechst denkbare toestand in vernietigng en val en belagen via sextiel de Zon heer 1 op het MC! Dat een verhaal dat aan zou sluiten bij deze eclips een enorm succes kan worden, laat de ascendant zien die op Regulus staat, de absolute koningsster van de onsterfelijke roem voor de (over) moedige strijdende held.

Natuurlijk kent een mythe diverse lagen net als het leven dat immers mede vorm krijgt door de werking van mythische thema’s. Op concreet niveau gaat het lettellijk om een grote, bloeddorstige haai maar meer symbolisch geeft dit een beeld van onbeheersbare kolkende instincten die grote chaos kunnen veroorzaken en de ziel opslokken. Dat is wat je ten diepste ziet in Jaws, de strijd van de ziel om niet met het Zeemonster ten onder te gaan in de bedreigende chaos van de rauwe begeertes waarvan het zoute water het ultieme symbool is. Het is uiterst intrigerend om te bedenken wat de mogelijkheden zijn van dit soort verbanden in de electie-astrologie!                                                      

 

 

Bij Oprah op de sofa

Deze week ging de zwaar onder vuur liggende Lance Armstrong te biecht bij Oprah Winfrey, het interview is nog niet uitgezonden maar het was direct aanleiding tot drukke speculaties. Het cynische aan het geheel is dat Armstrong, de vlees geworden ultieme Amerikaanse Droom, deze illusie nu zelf genadeloos door prikt, alleen door zich vol te pompen met verboden middelen kon hij de schijn van de ongenaakbare sportman en grote held, die na een zware ziekte terug kwam, op houden. Het is zelfs niet ondenkbaar dat hijzelf de veroorzaker was van zijn ziekte het is niet echt gezond om je jarenlang vol te spuiten.Toch waren er ook heel veel mensen die net zo graag in zijn Amerikaanse Droom geloofden als hij en hem daarom niet al te kritisch beoordeelden.Het is dus niet alleen een individueel probleem van iemand met iets teveel Mercurius in zijn horoscoop, het is collectief.  

Daarin zit een belangrijke les voor de astrologie want de moderne mentaliteit van “technische” maakbaarheid is in onze tijd zeer wijd verbreid. Vermomd als “psychologie” is deze totaal on-astrologische gedachte zelfs de basis voor de moderne astrologie maar een kort biografisch onderzoek van de belangrijkste propagandisten van deze benadering maakt al duidelijk dat het niet werkt. In de levens van deze mensen blijkt helemaal niets van meer stabiliteit, geluk, harmonie, gezondheid, wijsheid, onthechting of wat voor positiefs dan ook. Het zijn net mensen. De klassieke astrologie koestert de ongezonde illusie van maakbaarheid niet, al vervalt ze ook niet in het andere uiterste: een geestloos determinisme. De vraag naar de vrije wil, want daar gaat het in wezen om, is een verkeerde vraag. Als je wat wilt ben je dan vrij geweest om dat te kiezen wat je wilt? Hoe kun je dat nu weten? Daar komt nog eens bij dat de klassieke astrologie met griezilige precisie kan voorspellen. Mijn studenten zijn bijvoorbeeld in staat om op basis van de geboortegegevens alleen een sterfdag correct te bepalen. Op zijn minst zet dat de gedachte van maakbaarheid behoorlijk onder druk. In de klassieke uurhoekastrologie zijn er ook voorbeelden te over van exacte controleerbare voorspellingen.

SOLAAR LANCE ARMSTRONG

Maar terug naar Armstrong, zijn progressies, die vorige week werden besproken, lieten een nieuwe fase zien vanwege de overgang van de progressieve ascendant naar een nieuw teken en dit wordt in de solaar herhaald! De solaarascendant staat net in Weegschaal en het thema van keerpunt wordt benadrukt door de grote activiteit van de Knopen, die uitermate belangrijk zijn bij het voorspellen. Mars heer 1 in de solaar staat via antiscion (geheim) in oppositie met Venus solaarheer 12 (verborgen zaken) in solaarhuis 10 van werk die weer op de radix-zuidknoop (zeer pijnlijk) staat. Via antiscion (geheim) staat de solaar-Zuidknoop (zeer pijnlijk) pal op het solaar-MC, geheimen komen op zeer pijnlijke manier aan het licht wat de repuatie aantast. De solaarknopenas staat ook nauw conjunct de radix-Asc/desc-as, een zeer nadrukkelijke knopenactivering dus. Ook weer via antiscion staat de solaar-Maan uit solaarhuis 12 in oppositie met de radix-Maan in het tiende huis, het solaar-PF in oppositie met de zo dominante Mercurius radixheer 10 in het tiende radixhuis en solaar-Saturnus uit solaarhuis 12 in oppositie met het radix-MC. Drie opposities via antiscion van planeten afkomstig uit het twaalfde huis! Of dat nog niet genoeg is, in de solaar heeft Mercurius radixheer 10 net zijn eigen teken en verhoging in Maagd verlaten en staat op het punt het twaalfde huis in te gaan, een enorme verzwakking dus. Als je weet dat de man zo onder druk staat, is de conclusie dat er dit jaar een pijnlijk keerpunt zal worden bereikt waarbij bedrog en geheimen een grote rol zullen spelen.

 

 

 

 

De val van Lance Armstrong

Het afgelopen jaar is voor ex-wielrenner en veelvoudig Tourwinnaar Lance Armstrong niet al te best geweest. Hij kwam voor de hele wereld te kijk te staan als een geniepige bedrieger die iedereen schaamteloos belazerd, belogen en gemanipuleerd had en afgelopen week was hij weer in het nieuws vanwege dreigende verdere aanklachten onder meer wegens meineed. In zijn horoscoop springt een planeet meteen in het oog, de alles dominerende Mercurius heer 10 die ijzersterk in Maagd in eigen teken en verhoogd vlakbij het MC staat. Het is waar dat de opgegeven geboortetijd van 12 uur rond te denken geeft, maar we zullen gewoon aannemen dat het klopt en kijken waar het schip strandt. In ieder geval is die dominante Mercurius erg passend, de planeet van de flitsende bewegelijkheid die volkomen vrij staat en nog eens meer dan gemiddeld snel beweegt ook. Het succes wordt nog verder versterkt doordat beide Lichten Zon en Maan in het tiende huis staan allebei onder dispositie van die Mercurius die hierdoor dus wordt ondersteund. Mercurius is ook zijn gedragsplaneet, een hele handige jongen maar zoals wel vaker bij Mercurius soms een beetje te handig, zelfs als hij essentieel sterk staat.

LANCE ARMSTRONG

Heer 1 is Mars conjunct de expansieve Noordknoop die ook tot op zekere hoogte gezien kan worden als een vaste ster van de eerste magnitude, met als mythisch thema de Draak die de levensenergie zelf verbeeldt en op de noordelijke knoop specifiek de onblusbare ontembare ambitie om alles te ervaren en te veroveren. Ook een heel passende positie, zeker omdat omdat het om Mars de algemene significator van sport in het derde huis van korte reizen en bewegingen gaat. Conjuncties van planeten met de Knopen zijn uitermate belangrijk omdat de Drakenenergie van de Knopen vaak zo extreem uitwerkt.

Het zeer grote belang van Mars wordt onderstreept door het nauwe vierkant dat de planeet maakt op zijn zielsverlangen, het Pars Fortunae, dat ook nog eens onder dispositie van Mars staat en er via antiscion conjunct mee staat ! Sport en strijd dat is zijn diepste verlangen. Op de ascendant staat de ster Agena van de eerste magnitude, de krachtige rechterpoot van de Centaur een prachtig letterlijk beeld van een wielrenner. Zo zie je hoe uit de horoscoop zijn leven als wielrenner zich op bouwt, uit de flitsende, zeer krachtige bewegelijke Mercurius en  Mars heer 1 op de extreem ambitieuze Noordknoop in het derde huis van bewegingen wat dan focust door Agena de Centaur die door zijn achterlijf van een paard een geweldige drijfkracht heeft. 

Maar er is ook een mindere kant aan de Centaur hij wordt gedood omdat hij te nieuwsgierig is naar het gif op de pijlen van Herculus, hoe kan zo iets kleins zo veel effect hebben vraagt hij zich daarbij af. Dat zal vaak door Armstrong heen zijn gegaan als hij volgepompt met EPO en andere middelen zijn zoveelste lauwerkrans in ontvangst nam, maar het werd hem fataal zoals de mythe laat zien. Ook Pholus de Centaur kwam te dichtbij het gif wat zijn dood werd. Voor alle duidelijkheid we hebben het hier over de echte Pholus aan de hemel, de oeroude constellatie Centaur en niet over de betekenisloze stukjes rots met dezelfde naam. U mag zelf kiezen wat het meeste hout snijdt. In het eerste huis valt verder de ijzersterke heer 2 Jupiter op, voldoende fondsen dus, wat nog eens versterkt wordt door het nauwe aspect van Jupiter met de al even sterke Venus heer 11. Jupiter is als heer 2 ook wat hij gebruikt om zijn lichaam op gang te houden, Jupiter is grenzeloos en staat op Yed Prior uit de Slangendrager een ster berucht om zijn oneerlijkheid, de ster is de duistere linkerhand die dus al snel in de pillenpot graait.

Of iemand oneerlijk of immoreel is kan een horoscoop niet feilloos laten zien, maar je kunt wel uit een serie indicaties een beeld opbouwen zoals hier de zeer dominante van nature immorele Mercurius, Jupiter in het eerste huis op de oneerlijke Yed Prior, het pars Fortunae in het twaaflde huis van geheimen zo sterk verbonden met Mars heer 1 en heer 12 van geheimen op de superambitieuze Noordknoop wat allemaal nog wordt aangedreven door de paardeninstincten van de Centaur. Zo krijg je wel al een beeld.

LANCE ARMSTRONG PROGRESSIES

In de progressies zien we een zeer grote verandering die op komst is in de hele situatie, de progressieve Ascendant staat op het punt naar Steenbok te gaan, wat de tekenheer Saturnus zal activeren die veel minder gunstig voor hem staat dan Jupiter, de heer van Boogschutter. Het progressieve PF loopt in oppositie met de progressieve Zon wat de actuele conflicten met de autoriteiten aangeeft en het progressieve MC is in oppositie geweest met het antiscion van de Maan. Dat de progressieve Maan op weg is naar de altijd zo positief omschreven ster Achernar biedt geen soelaas. Achernar is ook sterk verbonden met het thema van je iets toe eigenen wat niet van jou is, uit zelfoverschatting of te grote ambitie dit is Phaeton die de zonnewagen kaapt en in vlammen neer stort. Sic transit gloria mundi.    

Vergeet u niet de gratis PDF´s te downloaden onder het kopje artikelen op deze site. Er zijn nu PDFs beschikbaar over de Graalbeker Labrum, over Achernar, over het Vissenkoord Al Pherg en over de precessie.

Er worden zeer regelmatig nieuwe PDFs geplaatst over vaste sterren en radixduidingen , hou het dus in de gaten!                                                                        

 

 

Ach, ach Europa – deel 2

Het komende jaar zal voor Europa een jaar worden waarin belangrijke knopen worden door gehakt. Ondanks alle maatregelen en de astronomische bedragen die in de economie zijn gepompt houdt de crisis aan, Griekenland is nog lang niet uit de gevarenzone en ook Spanje en een aantal andere landen zijn zeker nog niet op het droge. Het meest cynische is wel dat de man die zijn land te gronde richtte, Silvio Berlusconi, nu zelfs gebruik probeert te maken van de situatie om terug te komen als premier. Als de Italianen dat laten gebeuren, moeten ze uit de EU worden gezet!  

EEG PROGRESSIES MEI 2013

In een vorige post werd al een eerste belangrijke progressie genoemd die de aanhoudende porblemen in de EU aan geeft, de progressieve Mercurius / radixheer 1 die net de tekengrens tussen Waterman en Vissen is gepasseerd. Niet alleen wijst een tekenovergang in progressie op een grote verandering, zeker als het heer 1 betreft, in dit geval is het duidelijk dat het om een een enorme verslechtering gaat. Want de progressieve Mercurius komt in Vissen in zijn vernietging en in zijn val te staan, het moment dat zoiets gebeurt geeft een crisis-achtige overgang aan, al wil het niet zeggen dat er nooit meer een stabiele situatie zal ontstaan. Voor alle duidelijkheid, het gaat hierbij om de “de jure” horoscoop gemaakt voor het moment dat, juridisch gezien, de belangrijkste organen van de EU / EEG begonnen te functioneren. Er is ook een horoscoop van de EU van het Verdrag van Rome maar die laat in wezen dezelfde ontwikkelingen zien. Ik wil er nadrukkelijk op wijzen dat de technieken die in deze blog op mundane horoscopen worden toegepast, ook zeer goede resulaten geven als ze in geboortehoroscopen worden gebruikt.

Behalve deze rampzalige overgang van heer 1 naar zijn val en vernietiging in Vissen, zijn er duidelijke indicaties in de “de jure”- horoscoop dat een belangrijk keerpunt zal worden bereikt, in mei van dit jaar. De progressieve Ascendant beweegt over de radix-knopenas, die een zeer krachtige energie van ommekeer symboliseert, de knopenas is als het ware de levensenergie zelf. Het is veelzeggend genoeg de progressieve descendant, het punt van samenwerking, dat over de extreem remmende Zuidknoop gaat. De progressieve Zon, het symbool van de vitaliteit maakt een vierkant met Mars radix-heer 8 van de dood die op de doodsster Antares staat. Het progressieve Pars Fortunae komt half mei op de ster Terrebellum te staan, een ster van het noodlot. Dat wil dus zeggen dat iets wat al een hele tijd in de lucht hing, zich zal gaan voltrekken, een beeld dat nog word aangevuld door de beweging die de progressieve Maan gaat maken. Deze staat namelijk op het punt om de beruchte “crisiszone” einde Stier / begin Tweelingen binnen te gaan waar zich Algol, de Pleiaden en de Hyaden bevinden, allemaal sterren met een zeer negatieve uitwerking van mislukking, onthoofding en verdriet. Dat ziet er dus tamelijk dreigend uit. Volgende week kijken we naar de solaar en de lunaar om te zien of deze het beeld van een keerpunt in mei dit jaar bevestigen. 

Op www.pegasus-advies.com/artikelen kunt u gratis PDF’s downloaden met de zo onmisbare informatie over het authentieke systeem om de vaste sterren te duiden. Er zijn inmiddels vier PDF’s beschikbaar: over het Vissenkoord Al Pherg, de usurpator Achernar, de Graalkbeker Labrum en over de precessiebeweging en de illusie van het Watermantijdperk. De PDF’s worden zeer regelmatig aangevuld met nieuwe artikelen, ook over radixduidingen van bekende personen waarin duidelijk wordt hoe de vaste sterren uitwerken in het leven van een individu (binnenkort een radixportet van Bruce Lee).                                           

 

 

 

De toekomst van de astrologie

Het begin van het jaar is een mooi moment om terug te blikken en om vooruit te blikken, hoe zal onze geliefde “hemelse kunst” zich gaan ontwikkelen? Het is duidelijk dat de astrologische wereld zich, net als de “‘echte”‘ wereld, in een fase van zeer grote veranderingen bevindt.Tot ver in de jaren ’80 was de situatie redelijk stabiel en leek de astrologie zich min of meer een vaste positie te veroveren en verder mee te groeien met de langzaam opkomende populariteit van New Age. Er waren, niet alleen in Nederland vrij grote scholen aan het ontstaan, goed bezochte congressen, goed lopende uitgeverijen en verenigingen met een groeiend ledental. In Duitsland bereikte de DAV, de nationale vereniging van astrologen zelfs een ongekende grootte van meer dan 1000 leden! Er was nog geen spoor van klassieke astrologie te bekennen, de dominantie van de psychologische vooral jungiaanse astrologie was onaangetast. Het waren ook wat makkelijke jaren voor de gevestigde astrologen, je hoefde maar een workshop aan te kondigen of het stroomde vol.

Maar daar kwam vrij onverwacht en dramatisch de klad in. Niet alleen begon de klassieke astrologie in de jaren ‘ 90 met zijn nadruk op authentieke vakkennis en concrete, controleerbare horoscoopduiding uit te groeien tot een geduchte concurrent van de new agers, de opkomst van internet veranderde ook heel erg veel. In 30 jaar tijd zijn de structuren die de moderne astrologie had opgebouwd vrijwel volledig ingestort, de ene na de andere school en uitgeverij moet de deuren sluiten, verenigingen – zelfs de ooit zo machtige DAV – kampen met een zware terugloop van het ledenaantal, congressen lopen leeg. Het jaarlijkse congres in Soesterberg was nog niet zo heel lang geleden een echt event met honderden astrologen, tegenwoordig is de zaal voornamelijk angstwekkend leeg. De enome wereldcongressen die jarenlang in Zwitserland plaats vonden en waar iedereen die astrologisch iets voorstelde aanwezig was, zijn al lang gestopt zoiets groots is met geen mogelijkheid meer te financieren.

Ongetwijfeld zullen er nog meer koppen gaan rollen, en dat is jammer. maar er zit toch ook een heel positieve kant aan want het is ook een soort “astrologische lente”. Internet ondermijnt altijd gevestigde structuren, het maakt onafhankelijker en in de astrologie is er meer ruimte gekomen voor kleinschalig kwalitatief hoogstaand vakwerk op maat, gericht op het individu zowel in de opleiding als in de consulten en in de uitgeverij. Dat is de toekomst en op zijn meest positieve manier bezien, leidt dit er toe dat astrologen de  gevestigde “autoriteiten” veel kritischer zullen gaan bekijken. Het is hoog tijd dat eens echt kritisch de bezem gaat door al die onzin over de Centauri, Sedna, fotonenbundels, hypothetische planeten, familie-opstellingen en zwarte, rode en paarse lichten. Het is tijd om de boel goed op te kuizen en weer veel meer terug te keren naar de sobere kern: waardigheden, vaste sterren, receptie-analyse, Arabische punten, naar gedegen en gedisciplineerd vakwerk zonder al die barokke fantastische toeters en bellen.Het is natuurlijk allemaal prikkelend maar het heeft de astrologie er niet duidelijker of effectiever op gemaakt. Als we onszelf als professionals willen zien is een grote schoonmaak hard nodig en het is de positieve kant van internet dat zoiets makkelijker wordt.   

TOEKOMST ASTROLOGIE

Tot slot, in navolging van de grote meester Willam Lilly,  een uurhoek over de toekomst van de astrologie. Ik ben zelf de vrager, als overtuigde voorvechter van de authentieke klassieke benadering, dus is Mars als heer 1 de klassieke astrologie. Mars heeft heel veel kwaliteit, in eigen teken heeft de planeet zeer veel essentiele waardigheid, al is de manifestatiekracht in de wereld in het verzwakkende twaalfde huis nog niet zo groot. Toch zal Mars na zo’n graad of 10 het twaalfde huis verlaten en dus een grote sprong in kracht gaan maken. Dat wordt bevestigd door de expansieve, succesvolle Noordknoop in het eerste huis. Dit wil direct zeggen dat het zevende huis van de ander, de moderne astrologie, sterk wordt geremd en geschaad door de Zuidknoop.Cusp 7 van de moderne astrologie staat ook eens nog op de rampzalige Algol, wat de dramatische terugval aangeeft. Venus heer 7 is peregrien, wat op een gebrek aan een vaste koers en klare lijn wijst.

De uurhoek is duidelijk, de klassieke astrologie zal op de duur gaan domineren, de moderne astrologie zal niet herstellen want heer 7 gaat niet aan kracht winnen, zeker op de langere duur niet. Dat wordt nog eens bevestigd door heer 10, de publiek-maatschappelijke kracht van de klassieke astrologie, Mercurius die essentieel zeer sterk staat in eigen teken en verhoogd en nog eens cazimi is ook, een sterkere positie is niet mogelijk. Het is duidelijk. De dagen van de moderne astrologie zoals wij hem gekend hebben zijn geteld. Maar de kansen op creatieve innovatie liggen er ook, voor wie ze kan zien en er gebruik van wil maken.