De watersnood

De afgelopen weken was er veel aandacht voor de watersnood van 1953, het is immers 60 jaar geleden dat de ultieme Hollandse nachtmerrie uitkwam, een dramatische dijkdoorbraak die veel slachtoffers maakte. Zo’n grote traumatische ramp moet zichtbaar zijn in de horoscopen die betrekking hebben op dat jaar. Voordat u nu direct weg klikt omdat het over mundane astrologie gaat en niet over personen, een aantal mundane horoscopen laat zich op precies dezelfde manier duiden als persoonlijke geboortehoroscopen. Een grootse techniek om toe te passen en die heel veel gebieden voor astrologisch onderzoek ontsluit is het werken met de Grote Conjunctie als “mundane radix”. Dat wil zeggen dat je de conjunctie van Jupiter en Saturnus die voor de geboorte van een land valt, simpelweg neemt als radix van een land en er solaren en progressies van maakt. Hoe vreemd het eerst ook moge klinken, het blijkt in de praktijk heel goed te werken. Dat heeft ook het voordeel dat je af bent van de eeuwige discussie wat nu het precieze geboortetijdstip van een stad of een land is, want de Grote Conjunctie kun je altijd exact berekenen.

SOLAAR WATERSNOOD

Als we dat doen voor Nederland is het meteen duidelijk dat het werkt en daar kun je kort over zijn. In de solaar van 1952 afgeleid van de mundane radix van Nederland (4 september 1563, 18:15:30 LMT, Amsterdam, Asc 28.55 Waterman)  zie je meteen dat er groot gevaar dreigt, Algol, de meest kwaadaardige ster aan de hemel die dood en verderf zaait, staat op de solaarascendant! Dat is al genoeg om zeer verontrust te raken, Algol speelt een enorme grote rol in de mundane astrologie en is vaak betrokken bij grote rampen, ook in de horoscopen die betrekking hebben op bijvoorbeeld de Japanse kernramp speelt Algol de absolute hoofdrol. Is het al onmogelijk om zonder vaste sterren een goed compleet beeld te krijgen van een leven uit de geboorthoroscoop, mundane astrologie zonder vaste sterren is een absolute faux-pas. 

INGRESS WATERSNOOD

Zo’n solaar van een Grote Conjunctie combineer je altijd met een andere techniek bijvoorbeeld die van de ingresshoroscoop, gemaakt voor het moment dat de Zon Ram binnen gaat, berekend voor de hoofdstad van het land. Deze ingress van 20 maart 1952, die weer op een andere manier de jaarhoroscoop van het land is, is ook erg duidelijk. Op het IC staat via antiscion een vloeibare zeer kwaadaardige Maan in vernietiging in Steenbok op de absolute doodsster Antares, het Hart van de Schorpioen. Ingressheer 1 Mercurius staat in het achtste huis van de dood conjunct de vochtige expansieve Jupiter, op de ster Baten Kaitos, de Buik van het Zeemonster, dat volgens mythe op instigatie van de zeegod Poseidon grote chaos veroorzaakte in het rijk van koning Cepheus…. Het Zeemonster duikt altijd weer op in horoscopen verbonden met scheepsrampen en overstromingen. Het is opvallend dat zowel het Zeemonster als de Schorpioen te maken hebben met het afstraffen van een al te groot, zeer ongepast zelfvertrouwen. Dat tilt de mundane astrologie naar een hoger vlak, niet alleen kun je voorspellen waneer de klap komt, je ziet ook wat de achtergronden er van zijn. Misschien hadden de autoriteiten toch wat meer aandacht  aan de toestand van de dijken besteed als ze een “Astroloog des Vaderlands” hadden gehad. De rol van de antiscia is opvallend in deze ingress, antiscia hebben omdat ze symbolisch verbonden zijn met de extreme energie van de Knopenas vaak een sinistere uitwerking die met dood en einde te maken heeft en niet alleen met verborgenheid of indirectheid. Mercurius ingressheer 1 staat via antiscion precies op de ascendant dus Nederland krijgt die volle laag.

Ook blijkt het idee dat de buitenplaneten op een zinvolle manier in de klassieke astrologie gebruikt kunnen worden door ze te beschouwen als een aparte categorie vaste sterren prima te werken. De sterachtige factor Poseidon zoals je Neptunus dan beter kunt noemen staat in de ingress in oppositie met de Mercurius ingressheer 1. Als je naar de buitenplaneten kijkt, neem je anders dan bij vaste sterren ook de oppositie met een planeet mee in je duiding. Zo heb je wel de lusten maar niet de lasten van de “sterren” Oeranos Hades en Poseidon.   

Het is gebleken dat niet iedereen in de horoscopen op deze blog ook planeetsymbolen krijgt, sommigen zien alleen letters. Dat heeft te maken met de fonts van het astrologieprogramma dat ik gebruik. Ik zal proberen dit probleem te verhelpen. Wat je natuurlijk al zelf kunt doen is op basis van de wel zichtbare horoscoopgevens zelf de horocopen maken.Ik kom er nog op terug.                    

 

 

 

 

 

 

 

De komst van Petrus Romanus

Het blijft abdicatietijd want deze week kondigde ook paus Benedictus aan te zullen aftreden. Zijn charismatische Poolse voorganger wilde ondanks zijn ziekte van geen wijken weten, Benedictus houdt het niet meer vol. In zijn horoscoop springt direct de ijzersterke Jupiter in Vissen in het oog, heer 9 van religie en heer 1 die pal op de ascendant staat. Het verklaart direct al veel van zijn succes en van zijn leven, maar het laat ook zien dat het iemand is die moeilijk naar buiten treedt om echt contact te leggen. Jupiter is optimistisch dat wel maar in eigen teken voornamelijk op zichzelf gericht. Opvallend is de Zuidknoop die in het tiende huis van het beroep staat en die teleurstellingen zal brengen, wat wordt versterkt door de oppositie met Mars op het IC op de ongeremde brokkenmakerster Menkalinan uit de constellatie Voerman. Makkelijk zal het dus niet worden, en er er zijn veel schandalen geweest.

BENEDICTUS PROGRESSIES

In de progressies is de abdicatie goed zichtbaar, maar niemand verwachtte het, dus niemand keek er naar, een paus sterft immers altijd in het harnas. Het progressieve MC loopt over de radix-ascendant een duidelijke aanwijzing dat er iets ingrijpends zal gebeuren op beroepsgebied. Er zijn nog steeds astrologen die hardnekkig blijven beweren dat de progressieve hoeken niet bekeken mogen worden bij het voorspellen misschien dat daarom hun voorspellingen meestal niet zo goed kloppen. Ook gaan in de progressies de Maan en het PF tegelijkertijd over naar de Boogschutter, wat Jupiter als tekenheer sterk activeert, Jupiter is heer 1 en heer 10. Maan en PF lopen over de progressieve Saturnus en de radix-Saturnus die op de zeer relevante cusp 9 staat op Antares, de ster die het einde van een cylus aan geeft. Het is duidelijk dat er een grote veranderingen in het beroep op komst zijn, zijn tijd is voorbij.

Dat  wil zeggen dat we de komende tijd wel meer zullen horen van de profetie van Sint Malachias van rond 1140. Deze profetie bestaat uit een opsomming van pauzen met korte aanduidingen soms wat cryptisch maar meestal redelijk helder. Onwaarschijnlijk als het klinkt, klopt de serie die doorloopt tot nu toch vrij redelijk en Benedictus was de voorlaatste aangeduid met “gloria olivae” , de olijftak is als symbool verbonden met de benedictijnen. Het blijft wat merkwaardig, maar de hele serie is vaak te treffend om terzijde te schuiven zonder deze (kritisch) te onderzoeken. Als je met astrologie voorspellingen kunt doen voor zelfs eeuwen vooruit, waarom zou een heilige als Sint Malachias dat dan niet kunnen?

Als we er van uitgaan dat er iets van waarheid in zit, is het nu de beurt aan “Petrus Romanus” en de profetie is de meest dreigende in de hele reeks.

“Tijdens de uiteindelijke vervolging van de Heilige Roomse Kerk, zal de romeinse Petrus (Petrus Romanus)  op de troon zitten en hij zal zijn kudde voeden temidden van groot onheil en als deze dingen geschied zijn, zal de stad van de zeven heuvelen (Rome) worden vernietigd en zal de verschrikkelijke Rechter de volken komen oordelen.”     

Als er iets in zit, dan wijst het op zeer grote, ingrijpende veranderingen, het is duidelijk dat de kerk inmiddels in zeer roerig vaarwater is gekomen en onder grote druk staat. Maar de directe verwijzing naar de apocalyps moet natuurlijk meer symbolisch genomen worden, in geen enkele traditie wordt daarvan een exact tijdstip genoemd.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De abdicatie

Vorige week werden al kort de progressies besproken die samen hangen met de abdicatie van Beatrix, waarbij de beweging van de secundair-progressieve heer 1 over de ster Algol heel belangrijk is. Algol is een zeer kwaadaardige ster die meestal een heftige crisis brengt waarbij je gedwongen wordt dingen op te geven. Dat heeft bij koningin Beatrix natuurlijk niet alleen te maken met de abdicatie, maar ook en waarschijnlijk meer met het ongeluk van prins Friso. Naast de progressies is de solaar het belangrijkste astrologische instrument om ontwikkelingen te voorspellen en ook daarin zullen de standen die wijzen op abdicatie terug te vinden zijn. Het is belangrijk om te beseffen dat een astroloog nooit zomaar naar een solaar kijkt om dan snel een feilloze voorspelling uit de mouw te schudden. Het is cruciaal om te weten wat er gaande is in het leven van de klant, anders blijft het toch wel een beetje giswerk om te bepalen wat een prominente planeet in de solaar nu eigenlijk is.

Om het concreet te maken, van Beatrix weten we dat ze al jaren abdicatie overweegt, we weten ook dat de jaren tellen voor haar en voor Willem-Alexander en dat de viering van 200 jaar koninkrijk er aan komt. Dat alles bij elkaar geeft al een behoorlijke focus, er zou bijvoorbeeld in de solaar iets benadrukt kunnen worden dat met het vijfde huis te maken, het achtste huis vanaf het tiende huis, de “dood” van de baan dus. En ja hoor dit jaar staat de Maan, radixheer 5  in de solaar op het IC, het punt tegenover het MC van de loopbaan. Dat is al een sterke aanwijzing. Verder is de Knopenas altijd van heel groot belang de knopen hebben te maken met grote veranderingen zowel in de solaar als in de progressies. De solaarknopenas valt op het antiscion van de enorm belangrijke conjunctie van Maan, Jupiter, Venus en Zon in het elfde huis van de radix! Samen met de progressies is dit voldoende om met kennis van de context de abdicatie te voorzien.   

SOLAAR BEATRIX

De lunaar is bij uitstek een instrument om de maand te bepalen waarin iets gaat gebeuren. Je moet dan al wel weten dat er iets zal gebeuren door de analyse van de progressies en de solaar, want een lunaar kan zelf geen echt belangrijke dingen “oproepen”. Als je dat weet ga je eenvoudigweg door alle lunaren van een jaar heen en kijk je welke lunaar er uit springt. Dat is hier de lunaar van 5 april die drie planeten op het IC heeft die weer op de radix-ascendant vallen!

LUNAAR BEATRIX