De Abdicatie van koningin Beatrix

Volgende week dinsdag is het zover, koningin Beatrix zal afstand doen van de troon van het koninkrijk der Nederlanden en Willem- Alexander zal de eed afleggen als nieuwe koning, later op die dag. Een echte kroning is het niet, al te traditioneel koninklijk mag het in het progressieve Nederland natuurlijk ook niet worden, het blijft allemaal dus wat gewoontjes. De vraag is zoals altijd welk tijdstip we moeten nemen, als we op basis van een horoscoop wat willen zeggen over het koningschap van WA, je zou misschien als astroloog geneigd zijn om het moment van het afleggen van de eed te nemen. Dat is wel de meest duidelijke publieke daad maar het vreemde is dat Willem-Alexander op dat moment al koning is. Die eed is dus een beetje mosterd na de maaltijd want als zijn moeder de Acte van Abdicatie heeft ondertekend is zij meteen koningin af en prinses en WA is direct koning. Het tijdstip om een horoscoop te berekenen is dus de tijd van de abdicatie en die zal waarschijnlijk zo rond 10:15 liggen. Op basis van die tijd krijgen we de onderstaande horoscoop, klik op de link.

ABDICATIE

Direct is duidelijk dat de Oranjes geen hofastroloog hebben in het geheim want al zijn de mogelijkheden om met he  abdicatietijdstip te schuiven natuurlijk wat beperkt, dit ziet er wel erg beroerd uit (al is het tijdstip dus niet helemaal precies, het is nog maar een verwacht tijdstip). Wat direct in het oog springt is de zwakke positie van de  Zon, de algemene significator van het koningschap in oppositie met zeer kleine orb met de koningsvijandige Saturnus die ook nog eens heer 8 is. De Zon staat conjunct een uitermate venijnige Mars die vernietigd is in Stier en op de agressieve Zuidelijke Ramshoren Hamal staat. Het hangt een beetje van het precieze tijdstip af maar Mars zou ook heer 10 kunnen zijn als het wat later is dan 10:15, wat het helemaal rampzalig zou maken. Het tiende huis is immers het huis van de publieke functie. De Maan die als heer 1 natuurlijk ook van groot belang is staat in Steenbok in vernietiging op Manubrium een kwaadaardig nevelcluster. Als je de Maan ziet als het volk is dat natuurlijk niet goed, in directe oppositie met de ascendant, daar doet de driehoek van de Maan met de Zon niet echt veel aan af.

Het is in feit een uitermate zwakke horoscoop, een echte koning zal WA natuurlijk ook niet kunnen zijnen in deze moderne tijd. Het enige dat opvallend sterk is Venus in eigen teken die de dispositor is van Mars en van de Zon de koning en die wat compensatie biedt voor alle zwakte. Deze zo elegante vrouwelijke en krachtige Venus kan alleen maar Maxima zijn die zoals bekend nogal tot de verbeelding spreekt. Het is alleen Venus/Maxima die nog wat positiefs brengt in deze horoscoop, we zouden WA een betere start als koning toe wensen!

 

 

 

Spanning in Korea

Er blijven dreigende geluiden komen van het Koreaanse schiereiland, al zijn de oorlogszuchtige uitingen van het absurde en demonische regime in Noord-Korea meestal wel met een korrel zout te nemen. Toch zijn tijdenlang de spanningen niet zo groot geweest en kunnen we daar astrologisch iets over zeggen? Natuurlijk kun je altijd de simpelste optie kiezen en een uurhoek maken van de vraag of er oorlog komt tussen de Korea’s. Dat werkt ook prima, al moet de vraag dan natuurlijk wel spontaan gesteld zijn zoals altijd. Dat gaan we nu niet doen, we zullen uitgaan van de “echte” mundane astrologie, maar dan is het direct heel moeilijk om een geschikte geboortehoroscoop te vinden. Betrouwbare tijdstippen voor de stichting van de beide Korea’s zijn er niet, dus op die manier kom je niet zoveel verder.

Wat goed werkt als alternatief bij het ontbreken van een “geboortetijd”,  tenminste in het geval van landen die eeuwenlang bestaan, is de mundane radix, dat is de Grote Conjunctie van Saturnus en Jupiter die vooraf gaat aan de stichting van het land. Het voordeel daarvan is dat je altijd een precieze tijd hebt en de praktijk wijst uit dat de mundane radix tot en met solaren, lunaren en progressies toe behoorlijk goed werkt. In het geval van Korea valt de stichting van het land  samen met de het begin van de Joseon-dynastie, een oeroud geslacht van koningen dat onafgebroken regeerde van 1392 tot 1897 en dat de confucianistische Koreaanse volksgeest sterk vormde.

JOSEON KOREA

Druk op bovenstaande link om de mundane radix van Korea, de Grote Conjunctie van Saturnus en Jupiter van 1385, als PDF te kunnen zien en downloaden.

Deze horoscoop is dus te zien als de radix van Korea die de beide noordelijke en zuidelijke delen waarin het, waarschijnlijk tijdelijk, is uiteengevallen omvat. Wat meteen op valt is de Knopenas die pal op de ascendant/descendant-as staat en een duidelijk symbool is van de huidige splitsing. De Knopenas is namelijk de Kop en de Staart van de gekliefde draak, de Noordknoop is het positieve extreem expansieve deel (Zuid-Korea) en de extreem beperkende Zuidknoop staat voor het  doodarme dictatoriale Noorden. Natuurlijk is Korea lange tijd wel een verenigd land geweest, maar het heeft zich altijd erg sterk van het buitenland afgesloten. De Knopenas kun je dus ook zien als Korea (eerste huis) tegenover de ander (zevende huis) waar alleen maar ellende vandaan komt (Zuidknoop), het land kon het ook altijd prima redden in isolatie (“het Kluizenaarsrijk”) en werd uiteindelijk met de wapens gedwongen de grenzen open te gooien. Op die manier bekeken is de huidige scheiding tussen Zuid en Noord alleen maar uit het buitenland komende ellende en dat is ook zo want het Zuiden is op het Westen gericht en het Noorden op China. Het is in wezen een buitenlands conflict dat de Korea’s verdeeld houdt en niet een Koreaans conflict en dat zie je duidelijk aan de ellendige Zuidknoop op de descendant, op het punt van de (buitenlandse) anderen.Je kunt die knopenas dus op diverse niveau’s duiden, als scherpe tegenstelling tussen Korea en het buitenland maar ook als een daarmee verbonden conflict binnen het land.

Dat Korea als land op zo sterk zichzelf was gericht kun je zien aan de Zon heer 1 die in Ram staat, het teken waar de Zon verhoogd is en dat wil altijd zeggen dat hij zich zelf geweldig vind.De ander, heer 7 ziet er heel wat minder uit het is Saturnus conjunct Jupiter in vernietiging wat dus een zeer kwaadaardige Jupiter is. Je zou ook kunnen zeggen dat in deze situatie de sterke Zon het sterke Zuiden is en de door de vernietigde Jupiter geafflicteerde Saturnus het altijd zo ridicuul bombastische (Jupiter!) Noorden. Hoe het ook zij je kunt deze horoscoop nemen om de ontwikkelingen rond beide Korea’s te duiden en als je terug gaat naar belangrijke momenten in de Koreaanse geschiedenis wordt dat keer op keer bevestigd  Een van de meest gevaarlijke planeten in deze mundane radix is overigens oorlogsplaneet  Mars in vernietiging in Stier die op de supernaarling Algol in het tiende huis staat, een zeer dreigend potentieel.

De solaar van 2013 gemaakt op basis van deze mundane radix uit 1385 die op 17 april begint is zeer opvallend. De hoeken van de solaar vallen namelijk zeer nauw samen met die van de mundane radix (een belangrijk keerpunt, dat geldt ook in geboortehoroscopen van personen), Mars staat conjunct heer 1 in de solaar, de solaar-Zuidknoop (het punt van de grote pijn) precies op de zeer gevaarlijke radix-Mars op Algol , terwijl solaar-Saturnus heer 7 op het IC staat. Dat ziet er niet uit alsof de spanningen al voorbij zijn. Het is de lunaar van 7 mei die ook weer de hoekpunten herhaalt, de spanningen zullen dus kort na het begin van de lunaar, half mei naar een hoogtepunt gaan.

Druk op de onderstaande link om de solaar 2013 van Korea te zien.

SOLAAR KOREA

 

 

 

 

 

 

 

Paus Franciscus de Eerste

In vergelijking met de vorige paus heeft Franciscus de Eerste in zijn horoscoop niet al op het eerste gezicht een zeer in het oog springende planeet die direct al “veel verklaart” over zijn verkiezing tot hoofd van de kerk. Joseph Ratzinger had namelijk Jupiter in Vissen als heer 9 van religie op de ascendant, tsja daar hoef je eigenlijk weinig aan toe te voegen. Nadeel van deze Jupiter in eigen teken is wel dat hij wat in zichzelf gekeerd is een planeet richt zich namelijk altijd op zijn dispositor maar in eigen teken wordt hij dus sterk in beslag genomen door de eigen beslommeringen. Dat verklaart dat Ratzinger weliswaar een uitstekende theoloog en geleerde was (Jupiter) maar toch minder communicatief soepel dan gewenst.

PAUS FRANCISCUS

Klik op de bovenstaande link om de horoscoop van Franciscus te zien (met dank aan Koos Landers uit Den Bosch voor het doorsturen van een kopie van de geboorteakte). 

In de horoscoop van Franciscus is dat duidelijk anders, de tegenpool van de theoloog en filosoof Jupiter, de flexibele communicatieplaneet van de verbindingen Mercurius staat in het zevende huis vlakbij de descendant. Dat geeft een wat ander beeld samen met de ernstige Saturnus die een sterke invloed heeft op Mercurius via dispositie is dit een man die zich op eenvoudige  waardige wijze (Saturnus) onder de mensen mengt (Mercurius). Saturnus is ook dispositor van de emoties de Maan die in het Saturnus-teken Waterman staat. Zijn hele rustige bescheiden manier van doen die zo in de smaak valt bij pers en publiek wordt nog eens versterkt door zijn dominant flegmatische temperament. De flegmaticus wordt vooral geleid door (mede) gevoelens, de behoefte dichtbij mensen te zijn, hun zorgen te delen en een arm om ze heen te slaan.

Hoewel het een goede gewoonte is het Maanhuis niet in de duiding te betrekken voordat de hele analyse van de horoscoop is gedaan, zal ik het hier wel prematuur doen omdat het Maanhuis hier een zeer beslissende rol speelt. In mijn net verschenen boek “Vaste sterren in de horoscoop – Mythologie, Maanhuizen en Constellaties”‘ beschrijf ik hoe je dit systeem aan de duiding van de horoscoop kunt toevoegen. Net als de vaste sterren waarmee de Maanhuizen zeer nauw verbonden zijn vormen ze een echte “‘missing link” in de horoscoopduiding. Zo ook in dit geval want het Maanhuis dat altijd het mythische kernverhaal van het leven geeft, is het Huis van de Adelaar met als heersers de sterren Altair, Alshain en Tarazed. De Adelaar of ook wel de Gier verbeeldt bij uitstek de spirituele aspiratie, het streven naar het hogere en enkele van de traditionele trefwoorden zijn dan ook letterlijk relgieuze leraren en rituelen! Om dit duidelijk te zien heb je de duiding van het Maanhuis nodig, dan weet je dat zijn kernverhaal spirituele ontwikkeling is.

Heer 9 van religie en spiritualiteit staat er in zijn horoscoop op het eerste gezicht minder sterk bij in val in Steenbok, ook weer beheerst door die sobere Saturnus en in het verzwakkende zesde huis. Maar er zijn wat meer verborgen versterkende omstandigheden die er voor zorgen dat heer 9 toch aardig wat kracht krijgt. Via spiegelpunt – planeetposities gespiegeld in de as Steenbok / Kreeft – komt namelijk de zeer vergrotende Noodknoop met de Zon op Jupiter heer 9 te staan en Jupiter kan deels aan het zesde huis “ontsnappen” door de driehoek die de Grote Benefic maakt op de graad van het MC. Een planeet krijgt alleen de volle verzwakkende laag van een malefic-huis als het zesde, het achtste of het twaalfde als hij er niet via aspect of wederzijdse receptie uit kan.

CORRECTIE?

Natuurlijk is hier  waarschijnlijk dat de opgegeven geboortetijd van exact 21:00 wat onprecies is, het zou net zo goed vroeger kunnen zijn en als het vroeger zou zijn, staat heer 9 al snel zeer dominant binnen de gebruikelijke vijf graden orb accidenteel heel sterk op de descendant! Dat zou duidelijker passen bij een paussschap. Maar we laten de kwestie van correctie even rusten, de”methodes” die men gebruikt zijn nogal speculatief en meestal erg ondeugdelijk, en er wordt heel wat onzin over verteld.    

HET DERDE HUIS

Het is opvallend dat Mercurius de enige planeet die dichtbij een hoek staat en zich dus ook heel duidelijk in het leven zal manifesteren, de heerser van het derde huis is. In meer spiritueel opzicht is heer 3 vooral het praktiseren van het geloof, het derde huis van de routines laat zien hoe we de religie uit het negende huis in de praktijk zetten. Het zal duidelijk zijn dat dit een van de thema’s is die Francicus al naar voren heeft gebracht bij hem geen vol traditioneel ritueel maar een begroeting van een gehandicapte man op het Sint-Pietersplein. Deze gerichtheid op de wereld en niet op de theologische of liturgische binnenkamer blijkt ook al uit de plaatsing van bijna alle planeten in de rechterhelft van de horoscoop, wat de helft van de ander is. 

PRENATALE KRACHT   

Al met al is het, als we de geboortetijd op de akte inderdaad precies aanhouden, echter geen horoscoop die we echt sterk kunnen noemen, al laat de vergelijking van de radix met de horoscoop van de eclips voor de geboorte duidelijk zien dat er stevig wat potentieel is. Zo valt de eclipsgraad via spiegelpunt pal op de radixdescendant, de eclipsheer – de dispositor van de eclipsgraad – op de radix-Jupiter, de eclipsascendant in oppositie met de radix-Zon/ Noordknoop/ antiscion-Jupiter en de eclips MC/IC-as op de radix-Mars. Alle vier de belangrijke factoren in de eclips (Asc,MC, eclipsgraad, eclipsheerser) maken een sterk aspect (oppositie of conjunctie) met radixfactoren. Dat is altijd een indicatie van groot succes.   

Klik op de onderstaande link om de radix-eclipsvergelijking te zien.

FRANCISCUS ECLIPS PRENATAAL

Rest nog de vraag of als we de hofastroloog van het Vaticaan waren geweest we deze kardinaal het groene licht hadden moeten geven. Het antwoord is dat dit misschien wel de man is die de wereld graag ziet met zijn ernstig bescheiden flegmatisch-Saturnale-heer 3 nadruk op de praktische zorg voor de zwakken, maar die heer 9 in val geeft toch aanleiding tot grote  zorg. Daar zou je toch wel wat meer essentiele waardigheid willen zien!