De horoscopen van de troonsbestijging

In de posts van de afgelopen weken werd al besproken hoe in de progressies en solaar van Willem-Alexander zichtbaar was dat er een tijd van grote veranderingen zou aanbreken. De belangrijkste beweging die dit aangeeft is de progressie van de ascendant / descendant-as over de as van de zeer krachtige koninklijke sterren Aldebaran/ Antares. Deze sterren verwijzen naar een dramatisch einde gecombineerd met het begin van iets heel nieuws en het zal duidelijk zijn dat dit voor WA inderdaad het geval is. Deze progressie over de Antares /Aldebaran-as geeft echter geen precieze timing, “het” gebeurt niet op de dag dat de progressieve factor exact op de ster staat , als de progressie precies “vol” is. Progressies zijn een zeer doeltreffende voorspellingsinstrument maar wel op het hoogste tijdsniveau, om de maand en de dag te vinden dat iets gebeurt zijn er andere technieken van een lager tijdniveau. Bovendien is het zo dat een bepaalde krachtige progressie die een tijdlang actief is meerdere gebeurtenissen kan aangeven het is niet altijd maar een gebeurtenis.

Bij WA werd zoals we in de vorige post zagen in de solaar het ongeluk van prins Friso duidelijk aangegeven, om goed te kunnen voorspellen combineer je progressies altijd met solaren. De troonopvolging wordt in de solaar ook heel erg duidelijk aangegeven, je kunt het niet missen tenzij je zonder vaste sterren werkt. Want de solaar waaronder de troonsbestijging valt heeft de ascendant/descendant-as ook op de as Antares /Aldebaran, net als in de progressies! Dus in dit jaar zal de meest ingrijpende verandering plaats vinden en zo is het natuurlijk ook. De troonsbestijging is een van de grootste gebeurtenissen in het leven van WA dat hij ooit zijn moeder zou opvolgen heeft zijn leven altijd helemaal  bepaald.

SOLAAR TROONSOPVOLGING

Om de solaar te zien kun je op de bovenstaande link klikken. Wat opvalt in de solaar, naast de ascendant die dus op Antares staat is dat Mars, heer 1 uit de geboortehoroscoop en dus WA zelf vlakbij de Zon staat en dus door de Zon wordt verbrand. Het koningschap zal hem totaal overheersen en deze Mars valt ook op de koningscombinatie in zijn geboortehoroscoop de Zon/Noordknoop conjunctie op de descendant. Het is ook opvallend dat het Pars Fortunae in de solaar, dat aan geeft waar dat jaar de meest intense aandacht naar toe gaat, op de Zon-Mars conjunctie (=koning + WA) staat via antiscion (positie gespiegeld via de Kreeft / Steenbok-as) . Om het PF te kunnen duiden in solaren en in lunaren neem je altijd het Pars geprojecteerd met de boog uit de radix (!), we willen immers weten waar de ziel (PF uit deradix) op gericht is dat jaar.

Nu terug naar de progressies, ook daar zijn meer aanwijzingen te zien dat er iets in zijn publieke functie zal veranderen. De progressieve Maan staat bij de troonsbestijging bijna op het MC (je schuift de Maan altijd 3 graden extra voorwaarts vanaf zijn berekende positie), het progressieve Pars Fortunae maakt een vierkant op de koningsconjunctie Zon / Noordknoop en het MC wisselt van term. Terms of “grenzen” zijn de traditionele indelingen van tekens in vijf zones die allemaal een andere planeetheerser hebben. Hun belang is in de radixduiding niet zo heel groot maar in de progressies wel, daarin werken wisselingen van term van Asc, MC en Zon heel sterk uit.

De solaar geeft in combinatie met de progressies dus heel duidelijk aan dat “het” moment gekomen is vooral door het samenvallen van de hoeken (Asc/Desc en MC / IC)  en die zeer prominente activering van Antares / Aldebaran.

Een aardige, zij het ietwat grove aanvullende techniek is de profectie via teken. Je schuift daarbij de planeten en hoeken in de radix ieder jaar een teken verder en dan kijk je wat die profectie-“jaarhoroscoop” laat zien. In het jaar dat WA zijn moeder opvolgt belandt Mars heer 1via profectie op het radix-MC, wat de aanwijzingen uit solaar en progressies bevestigt. Alle astrologische voorspellingssystemen, mits ze natuurlijk de vereiste minimumkwaliteit hebben, laten altijd het zelfde zien. Het zijn namelijk niet meer dan verschillende brillen waarmee je naar hetzelfde leven kijkt en een leven gaat natuurlijk niet anders verlopen als je er vanuit een andere hoek naar kijkt!

 

 

 

 

King Willem-Alexander – het ongeluk van Prins Friso en de kroning

In de post van vorige week werd de geboortehoroscoop van onze nieuwe koning besproken (27 april 1967, 19:57 MET, Utrecht, Asc 7.56 Schorpioen)  en gezien de ingrijpende gebeurtenissen van de afgelopen tijd moeten er ook duidelijke indicaties voor veranderingen zichtbaar zijn in de progressies en de solaren van Willem-Alexander. Weer wordt daarbij duidelijk dat als je de vaste sterren niet in de duiding betrekt, je als astroloog ongeveer de helft van de belangrijke indicaties mist. Dan heb ik het wel over het echte, authentieke aloude systeem met de geprojecteerde posities van de sterren en niet over het inferieure en onlogische systeem met de paranen. In de praktijk blijken de geprojecteerde posities zeer duidelijk uit te werken en dat is ook heel goed te controleren door naar de progressies te kijken. Beweegt er een belangrijke progressieve factor over een krachtige vaste ster dan mag je ingrijpende gebeurtenissen verwachten en dat is precies wat de horoscoop van koning Willem-Alexander de afgelopen tijd laat zien.

Want begin 2012 rond het ongeluk van prins Friso loopt de progressieve Asc/Desc -as over de zeer krachtige koninklijke sterren-as Antares / Aldebaran. Zonder verdere aanwijzingen laat dit alleen  al dramatische jaren zien, Antares/Aldebaran is de meest fundamentele uitdrukking van sterven / nieuw begin in de ruimste zin van het woord omdat dit de sterren-as van lente en herfst is. Als we weten dat de Prins van Oranje bijna toe is aan troonsopvolging geeft deze progressie al aan dat het rond deze tijd te verwachten is. Om de tijd exacter te bepalen zijn  echter andere technieken nodig progressies geven nooit een exacte tijd aan dat iets gebeurt. Wat ook nog op valt is dat de progressieve  MC/IC-as over een zeer gemene progressieve Saturnus in Ram  beweegt en Saturnus is heer 3 van broers in de geboortehoroscoop. Hoewel de troonsopvolging in de lucht hangt, zouden er zo lang deze progressie actief ook nog andere dramatische dingen rond “einde”‘ kunnen gebeuren.

 

Om dat verder te bekijken, kunnen we de solaar er bij pakken die van kracht was op het moment dat Friso verongelukte op 17 februari 2012. Die solaar (van 2011 dus) is heel erg duidelijk over de solaar MC/IC-as staat de oppositie Saturnus -Mercurius en Saturnus is heer 3 van broers in de geboortehoroscoop en Mercurius heer 8 van de dood. In de solaar zelf zijn die huisheerserschappen omgekeerd maar ze drukken dus wel hetzelfde uit, in een solaar kun je een planeet beschouwen als heerser over een solaarhuis en over een radixhuis, hij heeft twee rollen dus. De ascendant van de solaar staat in de Praesepe-zone rond 7 Leeuw, deze ster is te zien al een tweede Algol en wordt ook de Uitwaseming van Opeengestapelde Lijken genoemd, iets wat regelmatig zeer letterlijk uit werkt. Klik op de onderstaande link om de solaar te zien.

SOLAAR WA 20011

In combinatie met de progressie over de uiterst kwaadaardige doodsster Antares, de activering van de zeer zwakke progressieve Saturnus heer 3 van broers laat deze solaar het dramatische ongeluk van prins Friso zien. Het is opvallend dat de volgende solaar heer 8 op de descendant heeft staan het thema dood beheerst dat jaar, solaren moeten altijd geduid worden als een met elkaar verbonden serie en dus op basis van de kennis van de situatie en de ontwikkelingen.

Dus om het samen te vatten de progressie over Antares geeft het algemene kader voor de te verwachten ontwikkelingen, maar de solaren laten zien hoe dat in een bepaald jaar vorm krijgt. In de post van volgende week kijken we naar de horoscopen die de troonsopvolging aangeven.

 

 

 

 

 

 

 

De horoscoop van de koning

In de posts van de afgelopen weken werd de nodige aandacht besteed aan de horoscoop van de abdicatie van koningin Beatrix en het begin van het koningschap van koning Willem- Alexander. Natuurlijk is het ook interessant om eens een blik te werpen op de geboortehoroscoop van onze nieuwe koning, de bron van de geboortegegevens is de RVD dus kunnen we er van uit gaan dat deze betrouwbaar zijn. We leven niet meer in een tijd dat astrologie een geaccepteerd deel van de cultuur is en dus is het  zeer onwaarschijnlijk dat er opzettelijk onjuiste gegevens worden verspreid zoals in vroeger tijden wel regelmatig gebeurde (ter bescherming van de koning). Een weldenkend mens weet immers dat astrologie niet werkt. De gegevens van de horoscoop van de koning zijn 27 april 1967, 19:57 MET, Utrecht, ascendant 7.56 Schorpioen, klik op de onderstaande  link om de horoscoop te zien.

KONING WILLEM-ALEXANDER

Nu kun je aan alleen een horoscoop niet aflezen of iemand van koninklijke geboorte is of niet, dat is te specifieke informatie. Maar wat je wel kunt zien is hoe het leven er uit ziet in wat meer algemene termen en dat komt er direct wel al heel dicht bij. Want wat meteen in het oog springt als meest bepalende factor in de horoscoop is de Zon die bijna pal op de descendant staat. Het is de enige planeet op een hoek en wat dit ook is het zal zich zeker gaan manifesteren in dit leven. Het zal ook een wat extreem karakter hebben omdat de Zon nauw conjunct de Noordknoop staat en de Noordknoop versterkt de manifestatiekracht in de wereld enorm, je kunt de NK in bepaalde opzichten zien als een soort super-Jupiter. De Zon is ook nog eens heer 10 van het beroep en de Zon staat via antiscion (planeetposities gespiegeld langs de as Kreeft/Steenbok, de enige echte spiegelpunten) pal op het MC. Dus al had je niet geweten dat dit een koning was dan had je puur op basis van astrologische techniek kunnen zeggen dat deze persoon in zijn leven een zeer opvallende (Noordknoop, hoekplaatsing) maar ongewone (antiscion Zon op MC) vorm van leiderschap (Zon) zou gaan laten zien. Dat klopt natuurlijk prima met zijn (moderne) koningsrol al had je dat er niet letterlijk uit kunnen halen.

Natuurlijk is de Knopenas een echte as met twee kanten wat wil zeggen dat de zeer beperkende zeer pijnlijke Zuidknoop op zijn ascendant terecht komt precies tegenover de zo dominante Noordknoop / Zon-heer 10 conjunctie. Dat laat zien dat hij zijn persoonlijk leven zal moeten offeren (Zuidknoop op ascendant = individu bij uitstek) aan zijn rol als koning en voor zover ik weet heeft hij dat al op een redelijk vroege leeftijd bewust gedaan. Dat is ook het enige effectieve antwoord op een Zuidknoopplaatsing. Maar de Zuidknoop blijft een pijnpunt, al kun je door het bewuste offer van het hiermee verbonden thema de persoonlijk geestelijke groei zeer versnellen. Voor alle duidelijkheid in de gemoderniseerde psycho-astrologie worden de knopen precies verkeerd om geduid, de Noordknoop is NIET iets wat je moet ontwikkelen het is juist dat wat al gegeven wordt. Dit is niet mijn persoonlijke opinie het is een feit wat een ieder die serieus de symboliek en de werking van de knopen bestudeert zal kunnen beamen.

Deze stand bij koning Willem-Alexander laat dus heel duidelijk zien hoe zwaar de wissel is die het koningschap trekt op het persoonlijke leven. De Zon is de planeet met de grootste manifestatiekracht, maar de planeet met de meeste kwaliteit, met de meeste essentiële waardigheid dus, is Jupiter in verhoging in Kreeft in het negende huis. Dit is zijn grote talent en het weerspiegelt de diverse internationale functies (huis 9 ) die hij heeft uitgeoefend, de planeet van beleid en visie Jupiter in het waterteken Kreeft wijst op zijn bevlogen rol in het internationale waterbeleid en Jupiter is daarnaast  heer 5 van sport en spel wat past bij zijn lidmaatschap van het Internationaal Olympisch Comité. Dat was niet alleen omdat hij een prins was, hij hééft ook een visie. De internationale uitwerking van Jupiter wordt sterk benadrukt  door de plaatsing in het negende huis en de wederzijdse receptie van heer 9 de Maan met Jupiter. Jupiter is ook heer 2 van het bezit en heer 5 van het familiebezit , zoals bekend behoren de Oranjes tot de allerrijkste families. Deze Jupiter staat ook nog eens op Procyon de stralend heldere hoofdster in de Kleine Hond wat zijn krachtige werking alleen nog maar sterker maakt.

De Noodknoop-Zon precies op het punt van de relatie laat zien dat de partner meer dan normaal toevoegt aan zijn koninklijke functioneren, het komt met nadruk naar buiten door zijn huwelijk. Heer 7 de partner is verder Venus op de uitzonderlijk ambitieuze Rigel een zeer heldere en succesvolle ster in de Jager, Maxima is bepaald geen muurbloempje dat genoegen neemt met een  bescheiden rol wat meer op de achtergrond.

Het grootste gevaar voor de koning komt van de uitermate zwakke Mars in vernietiging in het twaalfde huis van “een beetje domme dingen” en retrograde die ook nog heer 1 is! Mars heeft een grote invloed op zijn gedrag, hij beheerst Mercurius (zijn denken en communiceren) via dispositie en oppositie en zijn gevoelens (de Maan) via sextiel. Er is een duidelijke neiging door te impulsief ondoordacht (vernietigde Mars) optreden zichzelf te schaden (huis 12), het nauwe sextiel dat Mars maakt met het MC laat zien dat dit al snel kan terugslaan op zijn reputatie en publieke functioneren. Toch biedt ook hier Jupiter, die ook een sterke invloed heeft op denken en emotie weer soelaas, hij kan de consequenties goed overzien en zich dan beheersen.

In de post van volgende week  zullen we kijken naar de progressies en solaren van het afgelopen jaar.

 

 

 

 

De horoscoop van het koningschap van Willem-Alexander

In de post van vorige week werd de horoscoop van het begin van het koningschap van Willem-Alexander al in het kort besproken. Vorige week was er echter nog geen precies tijdstip bekend, simpelweg omdat de gebeurtenis nog niet had plaats gevonden. Nu is dat wel het geval en kan de duiding van deze koningschapshoroscoop worden voortgezet. Het juiste tijdstip van WA’s start als koning is het moment van de abdicatie van zijn moeder, vanaf dat moment is hij koning dat begint niet pas als hij de eed heeft afgelegd. Dat tijdstip was 10:07:43 precies en omdat we zo’n precies tijdstip hebben kan deze horoscoop ook heel betrouwbaar worden geduid, ook bijvoorbeeld wat betreft de vaste sterren op de hoeken.

Klik op de onderstaande link om de koningsschapshoroscoop van Willem-Alexander te zien (30 april 2013, 10:07:43, Amsterdam, Asc 16.17 Kreeft).

KONINGSCHAP WA

Het is altijd zinvol  om zo’n mundane gebeurtenishoroscoop te duiden uitgaande van het perspectief van een electie. Vraag je dus af wat je zeker sterk had willen hebben als je als hofastroloog het tijdstip van de abdicatie had kunnen kiezen. Dan zou je heer 1 (bij uitstek datgene waar het  allemaal  om gaat, dat wat geboren wordt) zelf veel kracht hebben gegeven, net als heer 10 de publieke functie (zo mogelijk nog belangrijker) en natuurlijk de Zon als algemene significator van koningen. Verder is het altijd verstandig aspecten met malefics zo veel mogelijk te vermijden, net als belangrijke posities op kwaadwaardige vaste sterren. Natuurlijk is dit geen electiehoroscoop , dus weerspiegelt deze horoscoop noodzakelijkerwijs  ook het moderne koningschap, dat wil zeggen het hoofdzakelijk symbolische koningschap zonder werkelijke macht. Maar zelfs als we daar rekening mee houden, is en blijft het , zoals we vorige week ook al zagen een tamelijk beroerde horoscoop.

Heer 1 is de Maan en staat vernietigd tegenover zijn eigen huis wat hoe dan ook geen erg positieve stand is. Wat die negatieve invloed van de Maan heel acuut maakt is de oppositie binnen een graad orb met het antiscion (spiegelpunt) van Jupiter die de heerser is van het zo belangrijke tiende huis van het publieke optreden. Heer 10 Jupiter is echt een totale mislukking, hij staat in het zwakke twaalfde huis van domme dingen die je doet die je zelf schaden en in Tweelingen in vernietiging. De Maan heeft in Steenbok een grote hekel aan Jupiter omdat Jupiter in val is in Steenbok (negatieve receptie) en dat is  natuurlijk niet zo fijn voor de populariteit van de koning. Twee factoren die we graag sterk hadden willen hebben voor het begin van dit zo afmattende en veeleisende werk, heren 1 en 10  staan dus al onaanvaardbaar zwak, de derde belangrijke factor voor een koning de Zon is er al even beroerd aan toe. Hij is in oppositie met de beperkende Saturnus heer 7 van partners maar ook van tegenstanders en nog erger, in nauwe conjunctie met een vernietigde Mars die zich dus van zijn aller-venijnigste kant zal laten zien. Mars staat op de ster Hamal, de gevaarlijk impulsieve Zuidelijke Hoorn van de Ram en is heerser van het elfde huis van adviseurs in de publieke functie. Volgens de oude teksten duidt Mars op Hamal op een invloedrijke positie die men verliest en op “in ongenade vallen”. Het is dus verstandig voorzichtig te zijn met het kiezen van adviseurs en vooral zo veel mogelijk mensen en activiteiten die verbonden zijn met  de planeet Mars op een afstand te houden, er gaat een zeer schadelijke invloed van uit op de Zon.

Natuurlijk is Mars niet heer 10 of heer 1 maar hij staat te dichtbij de Zon om te negeren. Gelukkig  zijn er ook wat positieve standen zoals de sterke Venus in eigen teken die alle planeten in Stier beheerst en die zeer waarschijnlijk de sprookjesachtige Maxima aanduidt en ook de vaak zo positieve en krachtige Jupiterster Achernar op het MC. Maar al met al overheersen de negatieve verzwakkende indicaties sterk, ook als we vooruit kijken met secundaire progressie en solaren. Want de Zon loopt op de zeer schadelijke Zuidknoop toe en bereikt deze al in 2017, terwijl op datzelfde moment de progressieve Mars precies op de Zon staat samen met het progressieve Pars Fortunae en Venus over de dodelijke onthoofdende Algol gaat. De solaar van dat jaar heeft de Zuidknoop ook op het solaar-MC en dus zal hoe dan ook 2017 voor zijn koningschap niet bepaald een hoogtepunt worden.

PROGRESSIES WA KONINGSCHAP 2017