Maxima, Algol en de parsen

In de post van vorige week werd de horoscoop van koningin Maxima besproken en de opmerkelijke rol die de supermalefic Algol in haar leven speelt. Algol is niet alleen extreme ellende maar is ook sterk verbonden met zeer verleidelijke glamour waardoor mensen hun hoofd verliezen. Dat wil zeggen dat je de zeer krachtige Algol tot op zekere hoogte ook als een koninklijke ster kunt beschouwen omdat je er ook veel succes mee kunt hebben juist door het vermogen om met glamour en lust te verleiden. Dit is niet psychologisch bedoeld, een horoscoop gaat over het leven, er ontstaan eenvoudigweg situaties in het leven waarin dit thema een grote rol speelt. Het is belangrijk om te beseffen dat de horoscoop laat zien hoe het leven is, hoe het zijn zal, wat weer niet wil niet zeggen dat alles totaal voorbestemd is en er geen keuzes kunnen worden gemaakt.

Noch het begrip vrije wil noch het begrip predestinatie mogen verabsoluteerd worden en in wezen is er alleen een verschil tussen deze begrippen gezien vanuit het niveau van het menselijke ego. Om het even concreet te maken de moderne astrologie heeft het begrip van de vrije wil geradicaliseerd terwijl de klassieke astrologie de horoscoop veel meer ziet als een beeld van het leven en niet als “uitgangsmateriaal”‘ dat met allerlei magisch/psychologische technieken veranderd kan en moet worden.

 

Algol zal dus een belangrijk thema in het leven Maxima zijn en hoewel de ster succes geven kan door een verleidelijke glamour, blijft de positie van de Zon/ Saturnus conjunctie op de cusp van het zesde huis van ziekte in conjunctie met Mars via  antiscion toch ook behoorlijk sinister. Een andere vaste ster die een rol speelt in het leven van Maxima is Zosma die op het MC staat, het is de Rug van de Leeuw en sterk verbonden met een bijna schaamteloze eerzucht en het machtsstreven dat bij de constellatie Leeuw hoort. Hoe verder we gaan in de analyse hoe duidelijker het thema ambitie naar voren komt, ook het Pars Fortunae in het tiende huis  geeft aan dat de zielswens een hoge positie is. En er is nog een derde factor die hier op wijst, de Maan bevindt zich namelijk in het Maanhuis van de Dolfijn. Hierbij hoort het verhaal van de dichter Arion van Lesbos die grote rijkdommen verzamelde en dat verbonden is met een sterk gevoel van tijdelijkheid. Daaruit kan een “pluk de dag”-mentaliteit ontstaan die zeer streberig en zelfs gierig maakt, als trefwoord wordt bij dit huis oom vaak een gefortuneerde partner genoemd! Dat het financieel niet al te slecht zal zijn laat de positie van het Pars Fortunae zien in zijn andere rol als significator voor bezittingen, het PF staat buitengewoon krachtig ongeafflicteerd in het sterke tiende huis en in nauw sextiel met Jupiter.

MAXIMAPARSEN

De analyse van de Arabische Punten geeft zoals altijd meer reliëf aan de duiding van de horoscoop. Klik  op de bovenstaande link om de horoscoop van Maxima met de zeven planeetparsen te kunnen zien. Arabische punten worden voornamelijk geactiveerd door een nauw aspect met een planeet, als dat er niet is, zal het Punt weinig invloed hebben in het leven. De Punten hebben namelijk zelf geen licht en hebben dus de kracht van een planeet nodig om zich met leven te verbinden, in de horoscoop van Maxima geeft dat zeker belangrijke extra informatie. Zo maakt de Maan heer 7 van huwelijk en relaties een nauwe driehoek met het Punt van Roem (Asc + Zon – Jupiter, in nachthoroscopen) dat conjunct het Punt van Liefde ( Asc + Pars Solis – Pars  Fortunae , nooit draaien) staat. Via antiscion staat het Punt van Wanhoop (Asc + Pars Fortunae – Pars Solis, nooit draaien) pal op deze conjunctie, dit Punt is sterk verbonden met noodzakelijke beperkingen die een bepaalde keuze met zich mee brengt. Allemaal zeer toepasselijk. De conjunctie van de Zon en Saturnus zo sterk verbonden met haar koninklijk huwelijk maakt een nauw vierkant met het Punt van Moed (Asc + PF – Mars, nooit draaien) dat de bereidheid weerspiegelt individuele belangen te offeren voor iets groters. Dat heb je wel nodig als je een troonopvolger trouwt.

Maar waarom zij? De horoscoop van de prenatale lunatie, de Volle Maan die vooraf ging van haar geboorte licht een tipje van de sluier op. De lunatie-ascendant valt op precies op de Zon-Saturnus conjunctie en de MC/IC-as in de lunatiehoroscoop valt over de MC/IC-as van de geboortehoroscoop. Een dergelijke uitgesproken synastrie vergroot altijd sterk de kans op succes, roem en een hoge positie, al blijft de grote rol die Algol ook hierbij speelt verontrustend.

MAXIMA2

Koningin Maxima

De horoscoop van onze nieuwe koningin werpt direct de vraag op of het geboortetijdstip dat in diverse bronnen wordt vermeld wel exact het juiste is. Want de horoscoop berekend voor de tijd van 20:05 BZT-2 in Buenos Aires heeft de ascendant op 0.11° Steenbok dus een iets vroegere tijd geeft een andere ascendant. Omdat vrijwel alle methodes om de geboortetijd te corrigeren op zijn minst wat dubieus zijn, zo niet uitermate onbetrouwbaar, zit er in zo’n geval weinig anders op dan in eerste instantie uit te gaan van de gevonden tijd en dan te kijken of daar opvallende pluspunten of minpunten aan zijn In de horoscoop van koningin Maxima is zo’n aanwijzing er heel duidelijk, als Saturnus heer 1 is, de meest individuele aanduider van Maxima zelf dus, dan staat  ze zeer nauw conjunct met de Zon de algemene significator van koningen!

Klik op de onderstaande link om de horoscoop van Maxima te zien. Het probleem dat sommige lezers van deze blog in plaats van planeetsymbolen alleen letters zagen is inmiddels verholpen. Mocht u nog geen planeetsymbolen zien stuur dan een mail naar info@pegasus-advies,com, ook andere reacties op de blog  zijn welkom op dat adres!   

Maxima

Deze conjunctie is zo’n duidelijke aanwijzing dat we er voorlopig van uitgaan dat dit de juiste radix is. Als de andere factoren, met name de planeten als huisheren en de zo snel verschuivende Arabische punten ook bij haar leven passen dan kan dat worden gezien als verdere bevestiging van de juistheid van de geboortetijd. Het eerste wat opvalt aan de Zon-Saturnus conjunctie is de plaatsing op de extreme malefic Algol en dat maakt meteen iets duidelijk over deze zo enorm krachtige ster. Want Algol staat niet alleen maar voor ellende, levensbedreigende ziekte, onthoofding, extreme lusten en andere aardigheden, het is ook de ster van de onweerstaanbare glamour. Algol is het hoofd van de monsterlijke Gorgoon maar wordt tegelijkertijd ook in andere gedaante vaak voorgesteld als een zeer verleidelijke mooie vrouw. Dat klinkt bekend en het maakt ook iets duidelijk over de motieven van Maxima want wat heeft er meer glamour dan een koningschap? Dat deze conjunctie in het verzwakkende en kwaadaardige zesde huis van ziekte en tegenslagen staat, bevestigt dat het niet zo’n pretje is als het misschien lijkt.

Het thema van charme, glamour en verleidelijkheid wordt herhaald door de planeet die de gedragsaanduider is van Maxima, Venus die de dispositor is van Mercurius (het denken en het communiceren) en een nauw sextiel maakt met de Maan (de emoties). Venus staat in vernietiging maar dat maakt deze vrouwelijke planeet nog  aantrekkelijker omdat zij in vernietiging meer het lustaspect laat zien. Natuurlijk moet je zoiets altijd in context opvatten, het wil niet direct zeggen dat Maxima altijd met zware decolletés rond loopt maar het brengt wel een zeer verleidelijke wat opwindende charme in haar optreden. Daar zullen de meeste Nederlanders zich wel in kunnen vinden.

De Maan is, als we uitgaan van deze geboortetijd, de heerser van het zevende huis en dus de significator van relaties en huwelijk. Deze heer 7 staat in nauw vierkant met de boven al genoemde zo opvallende Zon-Saturnus conjunctie die de voornaamste aanduider is van het koninklijke huwelijk. Dat brengt dus Maxima (Saturnus, heer 1) het huwelijk (Maan, de koningin  heer 7) en de Zon de koning samen in een zeer passende constellatie. Als we dan nog een stap verder zetten in de analyse en naar het niveau van de Arabische punten gaan, komt er nog meer bevestiging. Het Pars Solis, het Punt van de Zon staat op 28.39 Vissen in nauw sextiel met de koninginnenconjunctie Zon-Saturnus. De formule van dit Zonnepars is Asc + Zon – Maan en het wordt net als het Pars Fortunae niet gedraaid in nachthoroscopen (horoscopen met de Zon in huizen 1 tot en  met 6). Het Zonnepars heeft diverse lagen van betekenis maar kan hier worden opgevat als de essentie van de Zonne(konings)-energie die zich in de horoscoop van Maxima dus direct met haar huwelijk verbindt.

Er is veel in de horoscoop dat in connectie kan worden gebracht met de koninginnenconjunctie (de “KC”) wat niet zo vreemd is natuurlik. Via antiscion (planeetpositie gespiegeld in Kreeft/Steenbok-as) valt Mars de heerser van het twaalfde huis van geheimen en zelfdestructieve acties precies op de KC wat natuurlijk geen prettige invloed zal zijn. Antiscia duiden altijd op iets verborgens wat de hele connotatie van een geheim nog eens versterkt en wat ons naar het twaalfde huis voert. Prominent in het huis van geheimen, overtredingen en “zonde” staat een essentieel zeer sterke Jupiter in eigen teken die echter geschaad wordt door zijn retrogradegang (disharmonie met de omgeving) en de duistere positie in huis 12. Jupiter is heer 4 dit is de vader van Maxima die als minister betrokken was bij de diabolische dictatuur van generaal Videla. In hoeverre hij echt verantwoordelijk kan worden gehouden voor de excessieve gruwelijkheden van dat regime is een moeilijk te beantwoorden vraag, feit is dat zijn betrokkenheid als een slagschaduw over het leven van zijn dochter hangt. Om Maxima een krans te zien leggen op de Dam tijdens de dodenherdenking heeft onvermijdelijk een wat bittere bijsmaak gekregen door de verwikkelingen rond haar vader, of dat nu terecht is of niet. De trefwoorden die Vivian Robson geeft voor de ster Isidis waar heer 4 op staat zijn wel erg passend:  slecht gezelschap, oneerlijkheid, gevaar van gevangenschap. Dat Jupiter zoveel waardigheid heeft laat de hoge, bijna aristocratische afkomst van Maxima zien, zij was tenslotte de dochter van een minister! Dit leidt de aandacht weer verder naar het Pars Fortunae dat in het tiende huis staat in nauw sextiel met deze Jupiter. Het Gelukspunt is je diepste wens, je diepste begeerte in het leven, je kunt het ook opvatten als de reden dat je op aarde bent gekomen.

In het tiende huis wijst dat op een diep ingesleten begeerte om echt iets in de wereld voor te stellen, verbonden met aristocratie en rijkdom (Jupiter) en ook verbonden met een dynastie en met respectabele familiewortels (Jupiter als heer 4). Arabische  punten worden voornamelijk geactiveerd door nauw aspect met planeten, maar hier illustreert ook de dispositor  van het PF Venus haar rol als charmerende glamourkoningin.

 

Volgende week zullen we verder kijken naar het Maanhuis, de andere vaste sterren die actief zijn, de prenatale standen en de Arabische punten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het ongeluk van Prins Friso – solaar en lunaar

In de post van vorige week werden de radix van prins Friso en de secundaire progressies op het moment van zijn ongeluk besproken. De progressies geven al een goed beeld van wat er gaat gebeuren maar ze worden  bij het voorspellen altijd aangevuld met een analyse van de solaren en de lunaren. Dat laatste soort horoscopen wordt in feite alleen gebruikt om de maand te bepalen dat iets, waarvan we al hebben gezien dat het gaat gebeuren, ook daadwerkelijk zál gebeuren. Het is niet veel meer dan een timingsinstrument want natuurlijk kan een lunaar als maandhoroscoop niet werkelijk iets belangrijks in het leven “veroorzaken”. Deze term “veroorzaken” wordt wel met de nodige terughoudendheid gebruikt, astrologie veroorzaakt nooit iets, het maakt slechts zichtbaar wat er gebeurt. Daarom geven de verschillende deugdelijke astrologische technieken  ook hetzelfde beeld van een leven, het is namelijk hetzelfde leven wat zichtbaar wordt gemaakt met die technieken.

Om even terug te komen op de radix van prins Friso (25-9-1968, Utrecht, 8:48 MEZT, Asc 14.53 Weegschaal), de duiding in de post van vorige week liet zien dat een van de gevoeligste punten de conjunctie is van Venus heer 1 met Mercurius heer 12 van zelfdestructie en domme dingen in oppositie met een heel venijnige  vernietigde Saturnus en met het antiscion van Mars (zie vorige week). Dit is als het ware de Achilleshiel van de radix die we dus goed in de gaten moeten houden. In de praktijk zouden we als hofastroloog van de Oranjes al verontrust zijn door de dreigende progressies, de solaar van het jaar van het ongeluk maakt dit plaatje compleet. Want wat direct op valt in de solaar is de knopenas die op de solaar MC/IC-as staat, wat altijd een teken is van dramatische veranderingen. Het hoeft niet direct per se de dood of een ongeluk te zijn maar het is wel altijd een grote ommekeer. Als we de solaren zouden hebben doorgekeken om vast te stellen welk jaar de grootste gebeurtenissen zou hebben gebracht, zou deze solaar er onmiddellijk uit gesprongen zijn. De Maan in de solaar die als het Licht dat niet automatisch op zijn radixpositie staat altijd wat extra aandacht waard is, valt via anstiscion (positie gespiegeld in de Kreeft/Steenbok-as), op de boven genoemde Achilleshiel. Venus die in de solaar en in de radix heer 8 van de dood is, staat bijna precies op de radix-ascendant, wat natuurlijk een veeg teken is ondanks het feit dat Venus zoveel waardigheid heeft. Dat dreigende beeld wordt nog eens versterkt doordat Venus ook nog eens conjunct de kwaadaardige Zuidknoop in radixhuis 12  staat, terwijl Saturnus die heer 12 van domme zelfdestructieve dingen in de solaar is, op de radix-ascendant valt. Dat is meer dan voldoende om de negatieve indicaties uit de progressies te bevestigen.

Klik op de onderstaande link om de solaar te kunnen zien.

SOLAAR FRISO

Om te bepalen wanneer “het” zal gebeuren is de lunaar een prima instrument, het geeft de maand nog niet de dag. Transits waarvan het belang ernstig overschat wordt, komen pas in beeld als de maand al gevonden is, maar de dag nog moet worden bepaald. Ze zijn niet meer dan een laatste “trigger”‘ voor de gebeurtenis waarvan al bekend was dat deze zou plaats vinden. In de lunaar waaronder het ongeluk valt , springt direct weer Venus in het oog, heer 8 uit radix en solaar die in vernietiging staat op het lunaar-MC en dus een accidentele malefic is geworden, een hele kwaaie jongen. Saturnus lunaarheer 8 staat vrijwel stil op de Achilleshiel in de radix en de lunaarascendant die op het punt staat van teken te wisselen laat zien dat de “ommekeer” in deze maand zal komen. De opvallende Venus radixheer 8 die op het MC staat is de belangrijkste aanwijzing, dat zijn de typische uitgesproken lunaarstanden, al te subtiel zijn lunaren meestal niet.

LUNAAR FRISO

Naast lunaren en solaren kunnen de profecties worden bekeken, een heel simpele aanvullende techniek die ook makkelijk zonder computer is toe te passen. Je schuift de planeetstanden en hoeken ieder jaar een teken voorwaarts en kijkt hoe ze in die profectiepositie staan, op een belangrijke ster met veel of juist weinig waardigheid. In het jaar van het ongeluk schuiven alle posities 210 graden of 7 tekens vooruit en dat bevestigt de ellende. De Achilleshiel komt in de crisiszone (Algol / Alcyone) aan het einde van de Stier, de ascendant komt op cusp 8 van de dood, de Maan op de altijd ook gewelddadige Aldebaran en de knopen op de radix-Maan.

Volgende week werpen we een blik op de horoscoop van onze nieuwe koningin.

Friso 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het ongeluk van Friso

Op het MC van de horoscoop van prins Friso staat een ster die je stil maakt. Het is Castor een van de beroemde Tweelingen Castor en Pollux en Castor is zoals bekend de sterfelijke helft van het broederpaar die het onderspit delft in de strijd. Het is de ster op het MC dus geeft dit het thema aan waar Friso publiekelijk om bekend is en dat is zo toepasselijk dat je er zoals gezegd stil van wordt. Natuurlijk is het niet zo dat iedereen met Castor op het MC een ernstig ongeluk zal krijgen het thema van Castor en de Tweelingen moet breder worden geduid maar ook in die zin is het heel toepasselijk. Castor heeft namelijk een sterke broer die “wint”, het is Willem-Alexander die de troon erft en dat is altijd bepalend geweest voor zijn publieke positie (MC).  Dat Friso het waarschijnlijk helemaal niet zo erg vond dat de troon op het bordje van zijn broer lag, is een tweede, de toepasselijkheid van de symboliek van Castor wordt er niet minder om.

Friso stond als we de berichten mogen geloven bekend als “‘dare devil” als iemand die graag de kick van het grote risico opzocht. In de horoscoop is daarvoor zeker bevestiging te vinden. In het eerste huis en dus bepalend voor zijn gedrag staat een Venus / Mercurius-conjunctie die er op het eerste gezicht overigens niet zo heel ruig uit ziet. Venus is immers niet bepaald de planeet van de wilde ondoordachte actie en Venus staat nog eens heel goed in eigen teken ook. Maar bij nader onderzoek blijkt deze ogenschijnlijk zo onschuldige conjunctie toch wat meer sinistere kanten te hebben. Ten eerste is er de oppositie met die vreselijke Saturnus in Ram in vernietiging in het zevende huis die ook nog eens retrograde is, slechter kan je het niet krijgen. Deze Saturnus zal geen enkele beteugeling of inperking accepteren en dat de Grote Malefic op de ster Baten Kaitos staat, maakt de zaken er niet beter op, Baten Kaitos is de Buik van het Zeemonster sterk verbonden met ongelukken en een van de weinige sterren met een zuivere Saturnusnatuur. Het beschrijft bijna letterlijk wat hem gebeurd is, het opgeslokt worden door het Zeemonster.Ten tweede is er de oppositie met de andere malefic Mars via antiscion (planeetpositie gespiegeld in de Kreeft/ Steenbok-as), Mars heeft geen essentiële waardigheid en werkt dus behoorlijk venijnig uit. Dat wordt nog eens zeer versterkt door de zeer krachtige wederzijdse negatieve receptie tussen Venus (heer 1, Friso zelf) en Mars die laat zien dat Mars hem zeer grote schade zal toe brengen. Een derde factor is het feit dat Mercurius, die zo nauw verbonden is met Venus-Friso, heerser van het twaalfde huis is en dus een element van zelfdestructie met zich mee brengt, van domme acties. Al met al kan deze belangrijke conjunctie worden geduid als een impulsieve neiging tot wilde actie (Mars) om alle grenzen te overschrijden (Saturnus vernietigd ) en daarbij zichzelf grote schade toe te brengen ( Baten Kaitos en Mercurius als heer 12). Dat Venus ook nog de dodende planeet is, de zogenaamde anareta, als heerser van het achtste huis maakt deze hele stand nog dreigender.

Klik op de onderstaande link om de horoscoop te zien (25-9-1968, Asc 14.53 Weegschaal, 8:48 MEZT, Utrecht).

PRINS FRISO

Er is dus in de horoscoop van Friso een sterke neiging tot gevaar en de progressies ten tijde van het ongeluk laten zien dat hij misschien dat jaar beter wat voorzichtiger had kunnen zijn. Het progressieve MC staat exact op de hierboven besproken Mars en activeert dus heel nadrukkelijk de zo gevaarlijke “dare devil” constructie. Dat gaat dus om een aspect via antiscion, maar antiscia worden altijd actief rond dramatische keerpunten. Ze zijn namelijk innerlijk verbonden met de Knopenas. Dat zou al genoeg zijn om extra op te letten, maar als je ziet dat dan ook nog de progressieve Zon en de progressieve Ascendant over de Zuidschaal bewegen is het echt tijd om binnen te blijven! De Zuidschaal is de zeer krachtige Zuidelijke Schorpioensklauw die je de Vereffenaar zou kunnen noemen, het is de kosmische Dirty Harry. Het is een van de meest kwaadaardige sterren aan het uitspansel en heel sterk verbonden met ongelukken en ernstige ziektes. Als je je bedenkt dat de Schorpioen het beest was dat door de goden werd gezonden om af te rekenen met de overmoedige Orion is buiten de piste skiën zonder veiligheidsmaatregelen bij lawinegevaar niet echt een goed idee. Volgende week kijken we naar de solaar en de lunaar ten tijde van het ongeluk.

PROGRESSIES FRISO