De horoscoop van de Royal Baby

Eindelijk is hij er, de Royal Baby (RB) en zo zullen we  hem blijven noemen in deze post want welke naam de toekomstige koning van het Verenigd Koninkrijk zal krijgen wordt, volgens de traditie, pas later bekend gemaakt. Het is direct duidelijk uit de horoscoop van RB dat het geen al te makkelijk, meegaand mannetje zal worden want met de vurige Mars als heer 1, de Zon in een zomerteken en de Maan nog net in de zomerfase tussen Eerste Kwartier en Volle Maan is zijn temperament dominant cholerisch, vurig dus. Daar komt nog bij dat Mars een zeer grote invloed op het gedrag heeft omdat de oorlogsplaneet via verhoging dispositor is van de Maan, zijn emotionele reacties en ook via tripliciteit een stevige invloed heeft op zijn denken, Mercurius. Omdat Mars in val staat zal de rode planeet zich van zijn beroerdste kant laten zien, dit is dus iemand die de neiging zal hebben met iedereen ruzie te maken.

Druk op de onderstaande link om de horoscoop van de RB te kunnen zien. Let op de geboortetijd is 16:24 Engelse zomertijd, in het horoscoopplaatje staat de tijd aangegeven in UT /GMT (15:24 dus).

KONINGSKIND

Het is bij het verdere duiden van de horoscoop altijd slim om te kijken of er iets direct in het oog springt en dat is hier natuurlijk het feit dat de geboorte net voor Volle Maan plaats vond. Dat is niet zo gunstig want het is een tijd van grote spanning tussen het mannelijke en het vrouwelijk principe en voor een koning meer specifiek tussen de koninklijke autoriteit van de Zon en zijn lunaire volk. De Zon voert weliswaar de boventoon bij een Volle Maan, want de Maan is als het ware verbrand via oppositie maar de Maan is in deze horoscoop ook de dispositor van de Zon en heeft dus ook weer macht over hem. We mogen daarom behoorlijk wat onenigheid verwachten tussen RB en zijn volk en tussen RB en zijn toekomstige partners. In de horoscoop van een koning is een Volle Maan iets wat je bepaald liever niet zou zien.

Wat ook nog opvalt is het Pars Fortunae dat omdat het bijna Volle Maan is op de descendant staat en op de meest kwaadaardige ster aan de hemel Algol. Zijn zielsbehoefte het PF is dus het aangaan van relaties, maar Algol geeft aan dat dat behoorlijk dramatisch zal verlopen. Algol is Medusa de Gorgoon met slangen in plaats van haren op haar hoofd, wat aangeeft dat de ongeremde begeerte hier de controlerende denkende functie van het hoofd totaal overwoekert. Je verliest dus je hoofd en dat heeft dramatische consequenties, ongeremde begeerte leidt tot chaos, begeerte is niet slecht maar moet wel gecontroleerd, getemperd en gestuurd worden.

We mogen dus bij RB dramatische relatieperikelen verwachten te meer omdat heer 7 de toekomstige koningin Venus is die in Maagd verzwakt in val staat en op de extreem krachtige trotse koningsster Regulus, RB zal een koningin aan zijde krijgen die zelf een beroemdheid is en zich zeker niet door hem zal laten kisten. Dat zal de vurige heethoofd RB maar moeilijk kunnen accepteren en met de zeer kwaadaardige Algol op de descendant, mag je zelfs schandalen in de stijl van Charles en Diana verwachten.

De verdere vaste sterren in de horoscoop temperen het wat ongeremde beeld van een heethoofd niet echt. Op het MC staat Denebola de Staart van de Leeuw een trotse ambitieuze ster die als groot nadeel een provocatieve, impulsieve natuur geeft. Op de ascendant staat de krachtige Bungula de Linkerpoot van de ranzige Centaur berucht wegens zijn neiging tot losbandigheid, die ook een nieuwsgierigheid geeft die nogal kwalijke gevolgen kan hebben. Bij dat alles is het opvallend dat Mars heer 1 en dus RB zelf conjunct een zeer weldadige Jupiter in verhoging staat en Jupiter is heer 4 van familie en van de vader. Mars is dan wel een kwaaie jongen in val in Kreeft maar omdat hij in het teken staat waarin Jupiter verhoogd is idealiseert RB zijn familie of zijn vader. Hij zal zich dus door zijn vader laten gezeggen en bijsturen, al zal dat zeker niet zonder spanningen gebeuren. Ook de relaties met broers /zussen staat er wat moeizaam bij in RB’s horoscoop. Heer 3 is Saturnus die sterk door Mars beheerst wordt, dat is logisch hun broer is immers de kroonprins, maar Mars schaadt en haat vanuit de Kreeft heer 3 Saturnus. Dat ziet er niet harmonisch uit al is het opvallend dat de receptie van Mars RB met de Maan, algemene significator van zusters, heel positief is, Mars staat immers in het teken van de Maan en de Maan in de verhoging van Mars. Het conflict zal dus eerder met een broer zijn dan met een zus.

Al met al bepaald een ander beeld dan veel duidingen in de media geven die natuurlijk vaak erg oppervlakkig zijn en meer bedoeld om de lezer een goed gevoel te geven. Er is immers een koningskind geboren. De eerlijkheid gebiedt ons echter te zeggen dat de heethoofd RB heel wat problemen zal gaan veroorzaken vooral op het gebied van relaties, toch al geen sterk punt van de Windsors. Zou het idee dat eigenschappen in families vaak een generatie overslaan hier van toepassing blijken?

 

 

 

 

 

 

De trein die niet wilde rijden

Iedereen zal het drama van de Fyra via de media de afgelopen maanden wel hebben gevolgd. Ook astrologisch is er het nodige te zeggen over de hippe internationale trein die uiteindelijk ongeveer een jaar na zijn eerste rit definitief aan de kant werd gezet. Een horoscoop voor het begin van de bouw van de trein is er helaas niet om die te kunnen maken zou je minstens moeten weten op welk dag het bouwen begon, maar dat valt niet te achterhalen. Wel is bekend wanneer de Fyra de eerste rit maakte die officieel tot de dienstregeling behoorde en die horoscoop kan ook worden gebruikt, het is immers het begin van het “publieke functioneren” van de trein. Klik op de onderstaande link om de horoscoop van de eerste rit  (ER-horoscoop) van de Fyra te kunnen zien.

FYRA

Bij het duiden van een mundane horoscoop zoals deze maar ook bijvoorbeeld als het om een horoscoop van een bedrijf of een land gaat, is het altijd slim om het “electieperspectief” aan te nemen. Dat wil zeggen welke factoren  zou jij, als je een tijdstip had moeten kiezen voor de eerste rit van de Fyra als astroloog, zeker sterk hebben gemaakt? Als je zo naar een mundane horoscoop kijkt komen de zwakke punten al snel naar voren, het focust je op de factoren die er echt toe doen. In een electiehoroscoop moet je er altijd in ieder geval voor zorgen dat heer 1 sterk staat accidenteel en essentieel, de heerser van het eerste huis is immers een soort “‘samenvatting” van de activiteit waar het allemaal om gaat. Verder is het uitermate belangrijk om de algemene significator die hoort bij de activiteit of gebeurtenis sterk te maken, kwaadaardige sterren op hoeken of op relevante significatoren te vermijden en het huis waaronder de activiteit specifiek valt vrij te houden van afflicties.

Als de Eerste Rit-horoscoop van de Fyra op deze manier wordt geduid, blijk direct dat er grote problemen dreigen. De heerser van het eerste huis is Jupiter die vernietigd in het zevende huis staat, weliswaar op de zeer krachtige koninklijke ster Aldebaran, het Oog van de Stier, maar een ster moet ook passend zijn en niet alleen krachtig. Het intens rode Oog van de Stier heeft een pure Mars natuur en is behoorlijk woest, niet iets wat je graag zou zien bij een hypermoderne trein, het is teveel botte kracht. Dat zal nog sterker naar voren komen omdat Mars, die als planeet de aard van de ster omschrijft in de horoscoop vernietigd is net als Jupiter heer 1 zelf die er op staat. Dit is een groot minpunt, waar nog bij komt dat de algemene significator van treinen en vervoer Mercurius uitermate zwak is in de horoscoop. Dat kan echt niet en het zou electie-astrologisch gezien reden zijn geweest om de zaak uit te stellen bijvoorbeeld tot Mercurius in Maagd zou zijn aan beland.

De positie van Mercurius is zo extreem beroerd dat dit de Fyra  direct kansloos maakt. De planeet staat retrograde en combust wat op zichzelf al genoeg zou zijn om de zaak tot stilstand te brengen maar deze hele Zon/Mercurius conjunctie staat ook nog eens op de rampzalige Praesepe (de Lege Kribbe), de “Tweede Algol”, een ster van rampen en bloedbaden. Even voor de lezers met teveel Maagd-invloed in hun horoscoop, Mercurius zelf staat inderdaad niet exact op de Lege Kribbe, maar de Zon de planeet die Mercurius uitschakelt wel en dat maakt de Zon zo extreem kwaadaardig.

Dat is meer dan voldoende om de Fyra te diskwalificeren al zijn er ook positieve punten, zoals de sterke heer 3 van routinebewegingen, een verhoogde Saturnus op de lieflijke beschermende Spica. Je kijkt hier naar het derde huis en niet maar het negende omdat de Fyra weliswaar naar het buitenland gaat, maar met een routineuze beweging en de dagelijkse sleur valt onder het derde huis, het is het negende huis dat aan de routine ontsnapt, daarom staat het ook voor vakanties. In de astrologie gaat het altijd om de symbolische essenties.

Hoe dan ook, de sterke heer 3 is in zijn eentje niet in staat de Fyra te redden en wanneer zal het dan afgelopen zijn? Een solaar maken op basis van deze horoscoop is op zo korte termijn wat onhandig maar een lunaar kan heel goed. De lunaar waaronder 3 juni valt, de dag waarop de Fyra defintief stil kwam te staan, laat het duidelijk zien met 5 planeten in het twaalfde huis in oppositie met de Maan lunaarheer 1. Klik op de link hieronder om de lunaar te zien.

FYRA LUNAAR

 

Nog een andere mogelijkheid op een zo korte termijn zijn tertiaire progressies, met de sleutel 1 dag = 1 maand. In deze tertiaire progressies loopt de ascendant over de doodsster Antares en is de retrograde Mercurius uit de “radix” ER horoscoop net helemaal tot stilstand gekomen en zo was het dus ook.

FYRA TERTIAR

 

Om alle verwarring te voorkomen: er rijden ook nu nog enkele treinen met Fyrawagons, maar geen complete treinen met locomotief meer.  

 

 

Gouden Uren

Het is in de uurhoekastrologie dat de essentie van onze hemelse kunst het duidelijkst en meest direct zichtbaar wordt. Uurhoekastrologie doet zeer concrete voorspellingen vaak met een vermelding van het tijdstip dat iets zal gebeuren en deze voorspellingen zijn dus ook heel helder te controleren. Vaagheid is uit den boze het gaat over concrete gebeurtenissen in de wereld, over het verkopen van een huis dat wel of niet lukt en over prijzen die stijgen of dalen. Er is geen ontkomen aan, je ziet in een uurhoekhoroscoop direct en soms op een onthutsende manier hoe de gebeurtenissen op aarde worden bepaald door de astrologische standen. Die astrologische standen en bewegingen hebben op hun beurt hun oorsprong in wat je het Hoogste Principe zou kunnen noemen, de oneindige en absolute bron van alles, of wel God.

Astrologie laat dus zien hoe die bron zich via de planeten  as leven op aarde manifesteert, en dat is een van de belangrijkste functie van onze hemelse kunst, het toont hoe direct we verbonden zijn met de bron. Terugkeer naar de bron is het grote doel van het leven en dus kan het beoefenen van astrologie, mits het op de juiste manier gebeurt, daar aan bijdragen. Je zou onze hemelse kunst ook L’art pour Dieu  kunnen noemen. Deze denkbeelden zijn gebaseerd op de traditionele metafysica, het is authentieke spirituele filosofie die zijn wortels heeft in diverse tradities en deze kan dienen als een gezonde basis voor de astrologie.

Genoeg gefilosofeerd, als voorbeeld om te illustreren wat ik bedoel kan deze vraag dienen van een klant die een deel van haar vermogen in goud had belegd. Echter op 13 april was de goudprijs, om onverklaarbare redenen en totaal onverwacht, in vrije val gekomen en er waren nog geen tekenen van herstel te zien. De vraag was of deze vrije val zou doorzetten en wat ze dus met haar goud moest gaan doen. Klik op de onderstaande link om de uurhoek van deze vraag te zien.

GOUD VERKOPEN

Wat de uurhoek van de vraag zal tonen is de ontwikkeling van de goudprijs die de komende maanden mag worden verwacht. Het is goed om te beseffen dat de prijs op het moment van het stellen van de vraag nog twee keer zo hoog was als in januari 2008! De essentie van de vraag is dus zal de goudprijs definitief totaal instorten, als dat zo is kan ze maar beter snel verkopen en nog een behoorlijke winst binnen halen. Als het om de ontwikkeling van de goudprijs gaat kijken we simpelweg naar wat de Zon gaat doen want goud is het metaal van de Zon, wat er met de Zon gebeurt, gebeurt er met het goud: zo boven zo beneden. In de horoscoop staat de Zon in Stier en heeft net een oppositie met de beperkende Saturnus achter de rug. De afstand tot de oppositie is twee graden dus dit laat zien dat de goudprijs twee weken geleden is begonnen te dalen en zo was het ook. Om te zien hoe het verder gaat wordt de Zon vooruitgeschoven en deze komt na 7 graden op de beperkende Zuidknoop. Dus na zeven weken, eind juni dus, bereikt de prijs een dieptepunt en die voorspelling klopte. Maar dat geeft de fluctuaties in de goudprijs aan. Een definitieve diepe val van de prijs, als dat al denkbaar zou zijn, zou moeten worden aangegeven door bijvoorbeeld de Zon die op het punt staat zijn val in Weegschaal binnen te gaan. In dat geval zou het  inderdaad slim kunnen zijn te verkopen, maar de Zon staat aan het begin van de vaste Stier dus zo’n definitieve val komt er niet. Wel is het verstandig om als de goudprijs eind juni een dieptepunt op de Zuidknoop bereikt juist tegen zeer lage prijs fors goud bij te kopen!Want de Zon gaat de Zuidknoop ook weer voorbij.

Dat dat een goede strategie is, blijkt uit deze tweede vraag over de goudprijs. Klik op de onderstaande link om de horoscoop te kunnen zien.

GOUDPRIJS VERDER

In deze horoscoop staat de Zon in het achtste huis, het laatste aspect van de Zon was een driehoek met de beperkende Saturnus, 12 graden en dus 12 weken geleden. Dat is inderdaad half april toen de val van de goudprijs begon! Het is net Nieuwe Maan geweest wat wijst op de start van een nieuwe cyclus  en waar dat toe zal leiden zie je door de Zon vooruit schuiven. Over een kleine 14 graden gaat hij zijn eigen teken Leeuw binnen en schiet de goudprijs dus weer omhoog. Dat is 14 weken de derde week van oktober dus. Koop je dus dus nu heel gunstig in, dan kun je in de herfst fiks cashen. Als je te lang wacht met verkopen in oktober, zakt de prijs weer in, na de tekenwisseling maakt de Zon al snel een vierkant met de beperkende Saturnus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De solaren van Maxima

Bij het duiden van het solaren is het uiterst belangrijk om te denken vanuit het beroemde perspectief van de hofastroloog. Het grote kenmerk van de hofastroloog is dat hij al zijn aandacht aan een persoon en diens familie kan schenken, dat hij deze familie jarenlang kan volgen en dat hij alle informatie krijgt die hij nodig heeft. Natuurlijk zijn deze omstandigheden voor de beroepsastroloog in onze tijd niet te realiseren, maar het laat wel zien dat een effectieve voorspelling alleen maar kan worden gedaan met behulp van kennis van het leven van de klant. Je kunt wel duidelijke aanwijzingen voor een huwelijk of een relatie zien, maar als de klant 92 is of een monnik is (of allebei), dan zijn die aanwijzingen natuurlijk anders te interpreteren dan als het om een vrijgezel van 25 gaat. De duiding van de horoscoop wordt hoe dan ook gedaan “in context” maar dat neemt niet weg dat je  wel een aantal belangrijke dingen in een horoscoop in algemene termen ook zonder kennis van het leven kunt aflezen. In de horoscoop van onze nieuwe koningin kun je bijvoorbeeld op basis van de Zon-heer1 conjunctie zeggen dat ze een sterke verbinding zal hebben in haar leven met een machtige figuur (Zon) wat haar zal overheersen (heer 1 combust) en waar een sterk negatief aspect aan zit van schone schijn en glamour waarin ze zich zal verliezen (Algol).Dat ze koningin van Nederland  zou worden dat is niet zo af te lezen, dat is de contextkennis die je nodig heb om de duiding  specifieker te maken.

Bij de duiding van solaren gaat het net zo, als voorbeeld kun je solaar van Maxima nemen van het jaar 2001 waaronder het huwelijk met Willem-Alexander werd gesloten.  Klik op de onderstaande link om de solaarhoroscoop te zien.

SOLAARHUWELIJKMAX

Het perspectief is dat je al weet dat Maxima zal trouwen met WA alleen weet je nog niet wanneer. Met die kennis kijk je de solaren van 1999 tot 2003 door en als je een passende solaar tegen komt dan weet dat er in dat jaar zal worden getrouwd. Wat je mag verwachten in de solaar van zo’n belangrijk keerpunt is een benadrukking van de knopenas, een planeet of een hoek op een krachtige vaste ster en vooral passende planeten op de hoeken. De solaar van het huwelijksjaar springt er direct uit solaarheren 1 en 7, staan conjunct op het IC van dynastie en familie op een krachtige succesvolle vaste ster van de eerste magnitude Rigel, de Voet van de Jager. De Maan radixheer 7 van huwelijk staat vierkant op deze conjunctie en het Pars Fortunae geprojecteerd met de radixboog staat op het MC wat laat zien dat haar zielsinteresse (PF) dat jaar bij haar positie is. Ook de knopenas is actief deze staat via antiscion (posities gespiegeld rond de as 0 ° Steenbok / 0° Kreeft) op de MC/IC-as van de solaar. Bij de duiding van antiscia neem je  een orb van twee tot drie graden en je kijkt alleen naar conjunctie en opposities, antiscia zijn erg belangrijk je kunt ze niet weglaten zonder relevante informatie te verliezen.

Dezelfde benadering kan worden toegepast op de solaren rond de troonsbestijging, we weten dan al dat het in de lucht hangt en we zouden natuurlijk als hofastroloog de horoscoop van Beatrix al hebben doorgespit. In de solaar van Maxima waaronder het jaar valt dat ze voor het eerst haar nieuwe rol als koningin vervulde, de solaar van 2013, is de verandering goed zichtbaar. De expansieve Noordknoop staat zeer opvallend bovenop het MC van de solaar conjunct het Pars Fortunae (projectie met radixboog!) op de Zuidschaal, een van de sterren uit de koninklijke superelite. De positie van de Maan, die altijd wat extra aandacht verdient in een solaar omdat de Maan het Licht is dat niet automatisch op dezelfde plaats staat als in radix, maakt een op  vierkant de MC/IC-as vanaf de descendant. Dat is natuurlijk heel passend voor een verandering in positie die zo sterk met de partner te maken heeft.

Ja het is waar, strikt genomen valt de inhuldiging van koning Willem-Alexander nog net onder de vorige solaar. Maar dat laat zien dat je je gezonde verstand moet gebruiken en solaren ook altijd als serie moet beoordelen. De grote verandering in haar leven kreeg natuurlijk pas echt beslag in dit jaar  vlak na de inhuldiging, wat ook weer laat zien hoe belangrijk kennis van de context is.

Klik op de onderstaande link om de solaar 2013 van Maxima te zien.

SOLAARMAXIMA

 

 

 

 

Correctie Horoscoop Prins Friso

Verschillende oplettende lezers van deze blog hebben mij er op gewezen dat er een fout zit in de berekening van de horoscoop van prins Friso. Zonder te letten op wat het programma precies deed, nam ik de horoscoop gewoon over, maar door een instellingsfout gebruikte het programma zomertijd! Dat wil zeggen dat de juiste horoscoop een andere is, druk op de onderstaande link om deze horoscoop te zien.

FRISO CORRECT

Wat opvalt in deze juiste versie van de horoscoop is dat de hele gevaar-constellatie met Mercurius-Venus- (contra) antiscion Mars in oppositie met Saturnus in vernietiging, die al opviel in de onjuiste horoscoop, nog veel prominenter wordt. Het geheel komt over de ascendant/decsendant-as te staan, wat de invloed ervan nog veel groter maakt! Passen we de methode toe om de lengte van het leven grofweg te bepalen en evalueren we de accidentele afflicties van de Lichten, de ascendant en heer 1, dan ziet dat er zeer beroerd uit, Saturnus en Mars, beide malefics in slechte conditie schaden zowel heer 1 als de ascendant en de Zon staat uitermate zwak op cusp 12. Met zoveel afflicties op deze belangrijk punten zie je dat hij de 75-80 niet zal bereiken maar eerder zal sterven (hij is niet officieel niet overleden, maar in feite wel).

Ook in de progressies ten tijde van het ongeluk verandert er natuurlijk wat, maar de progressieve Zon beweegt zich ook in de correcte horoscoop over de gevaarlijke Zuidschaal. Het antiscion van de radix-Zon staat in oppositie met de progressieve Mars en de descendant gaat over Algol. Dat ziet er niet goed uit maar helemaal uitgesproken is de solaar, die de Zon, de bron van de vitaliteit en het leven, op de descendant heeft! Zijn Zon gaat onder en zo was het ook.

SOLAAR FRISO

Moge dit weer een les zijn om niet blindelings op programma’s te vertrouwen en altijd ook zelf te kijken of er niet iets helemaal mis zit. Ik zeg dat wel altijd aan mijn studenten maar ik moet het zelf natuurlijk ook doen!