De oermoeder Victoria

De huidige Engelse koningin zit al lang op de troon en zoals in de post van vorige week werd besproken is dat ook duidelijk te zien in de horoscoop van Elisabeth. Ze heeft echter een illustere voorgangster die je de koningin der koninginnen zou kunnen noemen, namelijk Victoria, zij werd zelfs de naamgever van een tijdperk, in zekere zin de glorietijd van Engeland. Victoria was niet alleen de koningin van Engeland maar met tegenzin ook keizerin van India, in haar rijk ging de zon niet onder. In haar horoscoop springt meteen iets heel bijzonders in het oog namelijk de Nieuwe Maan die op de ascendant staat, die stand zal een aanzienlijk deel van haar leven bepalen. Het zijn immers de twee Lichten die bovenop het meest persoonlijke punt staan en die net aan een nieuwe cyclus zijn begonnen. Klik op de onderstaande link om de horoscoop van koningin Victoria te kunnen zien.

KONINGIN VICTORIA

Deze Nieuwe Maan (NM) wijst op het tijdperk waaraan zij haar naam gaf de NM  beschrijft immer de start van iets heel nieuws. Omdat het net begonnen is, de Maan komt net los van de Zon, zal datgene waar de NM voor staat lang duren, de hele cyclus moet nog afgelegd worden. Het is duidelijk dat de NM ook staat voor haar koningschap zowel de Zon als de Maan zijn er bij betrokken. Het is wel zo dat de Maan heel weinig kracht heeft omdat ze nog maar net los is van de Zon en dus zwaar overheerst wordt door de Zon. Dit laat zien dat Victoria een erg autoritaire persoonlijkheid was, zelfs voor een koningin, ze eiste absolute gehoorzaamheid. De Maan en de Zon zijn bovendien het kosmische echtpaar en dus mag je verwachten dat de twee-eenheid met haar echtgenoot een zeer belangrijke rol zal spelen. Victoria was inderdaad idolaat van haar gemaal  Prins Albert en zijn plotse onverwachte overlijden in december 1816 is zij nooit echt meer te boven gekomen. Na zijn dood ging zij een steeds meer terug getrokken leven lijden, ze bleef in de rouw en ze was vol wrok dat dit wrede lot haar haar moet treffen.

Het is jammer dat ze geen goede hofastroloog meer had, want die had haar meteen gewezen op de kwaadaardige en zeer krachtige doodsster Antares op de descendant, wat wijst zeer pijnlijk verlies van de partner.  Het was dus haar lot, het was voorbestemming en geen grimmig toeval dat dit zou gebeuren, het hoort bij haar leven, het moest zo zijn, er was geen andere mogelijkheid. En dat is nog niet alles want de NM, het koningspaar, staat precies op de Hyaden, de zusternevel van de Pleiaden maar ook sterk verbonden met tegenslagen, teleurstellingen en groot verdriet. Op de ascendant zelf staat de zeer succesvolle en machtige Aldebaran, een koninklijke ster die vooral met een zeer groot stoffelijk gewin is verbonden. Dat is een adequate weerspiegeling van de Victoriaanse tijd waarin niet alleen de preutsheid ridicule hoogtes bereikte, maar ook materialisme en groeiend industrieel succes hoogtij vierde.

Dat Victoria erg lang op de troon zat zie je niet alleen aan de NM aan het begin van de cyclus maar ook aan de expansieve Jupiter in het tiende huis in een vast teken. Op het MC staat de ster Dabih het Oog van de Steenbok ,een constellatie die te maken heeft met grote verandering onder druk van zeer moeilijke omstandigheden die vaak ook met de dreiging van de dood te maken hebben. Steenbok is de uitgang uit het leven en geeft vaak verminderde uiterlijke activiteit, het is  immers de winterzonnewende,  en heel toepasselijk in dit geval. Het was de dood van Prins Albert die “haar loopbaan”  immers zo sterk bepaalde.

Het zal bovendien duidelijk zijn dat een drietal planeten, waaronder heer 1, Victoria zelf, in het twaalfde huis van eenzaamheid en ellende niet zal bijdragen aan een uitbundig publiek optreden. Heer 10 is Saturnus die al dichtbij de overgang naar Ram staat waar hij in zijn val komt, wat wijst op een terugval in de loopbaan of het publieke optreden.

In de volgende post zullen de progressie en solaar ten tijde van de ingrijpende dood van prins Albert aan de orde komen. Ook zullen we kijken naar de toekomst van de huidige koningin Elisabeth, hoe lang heeft zij nog?

 

 

 

 

 

 

De Windsors – deel 1

Kort geleden overleed prins Friso na meer dan een jaar in een toestand van minimaal bewustzijn te zijn verpleegd. De lunaar waaronder prins Friso uiteindelijk stierf is een heldere illustratie van de juiste manier waarop een astroloog met Maan-terugkeerhoroscopen kan omgaan. Heel belangrijk hierbij is altijd de context, de kennis van de situatie, zonder die contextinformatie is het niet goed mogelijk een correcte voorspelling te doen en dit speciale geval maakt dit wel heel duidelijk. We weten immers dat Friso op het randje van de dood zweeft en dat dus iedere sterke negatieve indicatie de dood zal brengen. En inderdaad heeft de lunaar waaronder zijn dood kwam het MC op Algol, de meest kwaadaardige ster die er is die sterk te maken heeft met het verlies van het hoofd. Gegeven de uiterst fragiele situatie is deze lunaar genoeg om het einde aan te geven. Klik op de onderstaande link om de lunaar te zien.

Hoewel dit een zeer speciaal geval betreft, laat het wel goed zien hoe helder en simpel een lunaar de timing van een al te verwachten gebeurtenis aan geeft.

LUNAARDOODFRISO

We vervolgen de astrologische analyse van de royals met de meest bekende vorstin, de Engelse koningin Elisabeth de Tweede (de Eerste was “Good Queen Bess”)  die zoals bekend nogal een volhouder is. Ze dwingt daarmee  behoorlijkrespect af want ze is inmiddels 87 jaar oud maar ze houdt het nog steeds prima vol. Een eerste idee hoe oud iemand ongeveer zal worden krijg je door te kijken naar afflicties op de ascendant, heer 1, de hyleg en de dispositor van de hyleg (de zogeheten alcocoden). De hyleg is een van de Lichten en in deze nachthoroscoop is dit de Maan wat betekent dat de Zon alcocoden is. De ascendant, de Zon en de Maan zijn alle vrij van afflicties alleen heer 1 is  wat verzwakt door retrogradegang, maar al met al geeft dit een heel positief beeld met zeer weinig afflictie en dus een meer dan gemiddeld lang leven. De factoren die je op deze manier bekijkt hebben allemaal met vitaliteit maken, de Lichten als algemene energieverschaffers en heer 1 en de ascendant als bij uitstek als het lichaam en de persoon.

ELISABETH2

Verder valt op in deze horoscoop dat maar liefst 5 planeten in vaste tekens staan, dit is iemand die zal vol houden als zij ergens aan begint. Het gedrag wordt mede bepaald door de Zon die de dispositor is van de Maan (de emoties en de dagelijkse dingen) en Mercurius (het denken en het spreken), wat natuurlijk niet gek is voor een monarch. De Zon kan ook worden genomen als algemene significator van koningschap en het feit dat de Zon net de stabiele Stier is binnen gegaan maakt duidelijk dat het niet voor korte tijd zal zijn. De meest in het oog springende planeet is Saturnus heer 1, Elisabeth zelf, die in het tiende huis staat, hoog in de horoscoop “in elevatie”, haar eerste aandacht gaat dus uit naar het beroep, wat nog eens bevestigd wordt door de zeer sterke wederzijdse  receptie tussen heer 1 (Saturnus) en heer 10 (Mars), Saturnus staat in het teken van Mars en Mars in het teken van Saturnus. De sterkste planeet in haar horoscoop is Venus heer 4 van dynastie, traditie en afkomst en heer 9 van religie, dit is de horoscoopheer de planeet die altijd een anker in het leven is.

Het Pars Fortunae, dat onder meer de zielswens aangeeft, staat in het derde huis van routines, ook dat komt mooi uit, alle plichtplegingen goed afwerken is uitermate belangrijk voor haar. Het Arabische Punt van Roeping (MC + Maan – Zon), staat conjunct Mars heer 10, het uitoefenen van haar koninklijke taak is haar idee van de ideale baan. Aan een horoscoop kun je niet zien of deze van een koningin is maar de vaste ster op het MC is wel heel suggestief, het is de zeer positieve Alphecca uit de constellatie Noorderkroon. Saturnus heer 1 staat op Agena de rechter- en dus meer positieve poot van de Centaur, een zeer krachtige ster van de eerste magnitude die veel succes kan geven. De horoscoopheer Venus, haar “levensanker”‘ staat op een andere ster van de eerste magnitude Achernar die de  werking van Venus krachtig ondersteunt. In de post van volgende week zullen we een blik in de toekomst werpen hoe lang blijft Elisabeth nog op de troon?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egypte over de Knopenas

Ongeveer 80% van het nieuws gaat tegenwoordig over conflicten of gebeurtenissen die op een of andere manier met de Islam of met moslims te maken hebben. Egypte, Irak, Afghanistan, Mali, Jemen, Turkije, Iran, Palestina, het houdt niet op. Ook in het binnenland zijn er regelmatig strubbelingen, al hebben die gelukkig een veel minder gewelddadig karakter. Deze conflicten zijn een uitdrukking van een strijd tegen het modernistische, liberale en materialistische Westen dat steeds verder oprukt in de wereld, ook in de islamitische landen en waartegen het verzet dus intensiveert. Het Verre Oosten, India en Afrika bezuiden de Sahara lijken de westerse geest te accepteren althans gedeeltelijk, het is vooral de Islam die weerstand biedt. Dat is wel begrijpelijk de Islam is de jongste, meest frisse en strijdbare wereldreligie en zeer gericht op de organisatie van het maatschappelijk leven door traditionele religieuze regels en wetten. Dat botst natuurlijk enorm met de pragmatische en liberale Westerse geest waarin alles voornamelijk praktisch op basis van geld en productie wordt georganiseerd.

Astrologisch is het de al veel op deze blog besproken overgang van de Grote Conjuncties van Saturnus en Jupiter naar de luchttekens die deze grote veranderingen in gang zet, het is een soort definitieve export van de Verlichting in al zijn aspecten naar de rest van de wereld. Maar ook de horoscopen van de diverse betrokken landen laten de nodige spanningen zien zoals bijvoorbeeld de horoscoop van Egypte, die berekend is voor het moment dat het land  juridisch gezien zijn onafhankelijkheid kreeg. Klik op de onderstaande link om de horoscoop van Egypte te zien.

EGYPTE

Het is wel heel passend dat een land dat voornamelijk bekend is door zijn verleden een sterke verhoogde retrograde Saturnus als heer 2 (inkomsten uit toerisme) op het MC conjunct de Noordknoop heeft staan. Maar natuurlijk zegt dat ook iets meer het wijst op een machtige rol van oude dingen en van tradities, die op uiterst gespannen voet staan met de lustvolle vernietigde Venus op het IC. Venus is heer 10  en is de dispositor van Saturnus dus zal een moderniserende regering (heer 10) uiteindelijk de overhand krijgen over de traditie. Dat religie een zeer grote rol speelt is te zien aan het antiscion van de Zon heer 9 dat pal op Saturnus op het MC staat. In het twaalfde huis van verborgenheid staat Mars het leger op de zeer krachtige koninklijke ster Antares, Mars maakt aspecten op de planeten in het tiende  huis en zal dus  achter de schermen wel degelijk invloed kunnen uitoefenen.

Het is duidelijk dat de voornaamste spanningsas  in de horoscoop de Venus-Saturnus oppositie over het IC/MC is, als deze wordt geactiveerd door progressies en solaar, is er gedonder. De progressies laten dat direct zien, de progressieve Asc/Desc-as beweegt zich met de Knopenas over de spanningsas in de radix, een zeer uitgesproken beeld. Een geactiveerde Knopenas, op welke manier dan ook, duidt altijd op diepgaande veranderingen, op een ommekeer zowel in het “leven” van landen als in het leven van personen. In dit geval beweegt de progressieve Asc / Desc-as zich tussen de radicale Knoop en de progressieve Knoop wat op een langere periode van ommekeer wijst, het zal allemaal weer echt stabiliseren als de progressieve Asc de radicale Noodknoop is gepasseerd.

PROGRESSIES EGYPTE

 

Voor de duiding van wat er binnen dat langere proces op jaarschaal gebeurt, is de solaar het geschikte instrument. De solaar laat onmiddellijk zien dat het idee om de buitenplaneten in de klassieke astrologie op te nemen als een krachtig soort vaste sterren wel degelijk hout snijdt. Want op de ascendant staat de confronterende Pluto die we in zijn rol als sterachtige factor beter Hades kunnen noemen zodat het onderscheid met zijn rol als “planeet” duidelijk is. Maar ook zonder te kijken naar Hades zou de solaar nogal verontrustend zijn geweest, want de spanningsas in de radix wordt door de solaar nadrukkelijk geactiveerd. Mars het leger is net in zijn volle kracht gekomen in zijn eigen teken Ram en staat precies op de Venus/Saturnus oppositie in de radix van Egypte. Jupiter heer 1 in de radix en dus Egypte ook in de solaar, staat op de woeste martiale Aldebaran het Rode Oog van de Stier in oppositie met Mars in de radix op Antares. Overal Mars, Mars, Mars!

In de solaar heeft die zo belangrijke Mars via negatieve receptie een enorme hekel aan de retrograde Saturnus. Dit is de aanduider van Morsi en zijn Moslimbroeders die op de terugtocht (retrogradegang) zijn en ondanks hun verkiezingswinst (positie in het tiende huis) geen kans maken tegen het leger Mars dat sterk staat (in Ram), Morsi weg wil hebben (negatieve receptie) en ook de macht heeft om hem te verwijderen (Mars als dispositor van Saturnus). Het volk (Maan) vindt het prachtig want ook zij haten  de traditionele Morsi (negatieve receptie met Saturnus vanuit Ram) en zij houden van het leger (Maan in Mars-teken). De solaar geeft een duidelijk beeld van de machtsverhoudingen en gebeurtenissen maar om dat te kunnen duiden moet je wel weten welke planeet welke partij aangeeft.

Klik op de onderstaande  link om de solaar te zien.

SOLAAR EGYPTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prins George van Cambridge

De naam van de Royal Baby van wie de horoscoop vorige week al deels werd besproken is inmiddels bekend, de kroonprins heet George en zal tot hij koning wordt als de Prins van Cambridge door het leven gaan. In de vorige post werd al duidelijk dat George geen typische Kreeft zal zijn zoals een moderne astroloog zou zeggen, maar dat hij in zijn gedrag eerder het tegendeel zal laten zien, George is een cholericus een vurige strijder dus. Dat wordt nog eens versterkt door de rol van Mars als aanduider van het gedag die in val in Kreeft niet al te fijn uit de hoek zal komen, wat overigens getemperd zal worden door zeer sterke weldadige Jupiter in verhoging die er conjunct mee staat. Jupiter is heer 4 van de familie en bij uitstek van de vader, George zal dus zijn vurigheid intomen vanwege de koninklijke en  aristocratische verplichtingen die zijn afkomst zich mee brengen, noblesse oblige.

Klik op de onderstaande link om de horoscoop van prins George te kunnen zien, de vermelde tijd is in GMT, de lokale geboortetijd (British Summer Time, BST, + 1 )  was 16:24.

KONINGSKIND

Het temperament beschrijft niet alleen het gedrag in algemene termen het laat ook de lichaamsbouw zien en bij een cholericus is dat het lijf van een sportman, wat pezig, van gemiddelde lengte, een goede aanleg voor de ontwikkeling van spieren en niet dik. Omdat het droge en hete vuur als element overheerst is het belangrijk voor George vooral veel koude en vochtige voedingsmiddelen te eten zoals fruit, salades, komkommer, melk en zachte jonge kazen. Dat zal het overheersende vuur dempen en zo meer balans kunnen scheppen op het fysieke vlak maar zeker ook op het psychologische vlak.

Vlakbij cusp 6 van ziekte (niet van ziekte EN gezondheid want het zesde huis is malefic) staat de Zuidknoop met een kleine orb van drie graden en omdat de Zuidknoop een extreme uitwerking kan hebben is dat potentieel  gevaarlijk, zeker omdat heer 6 Venus in val is in Maagd en zich dus op een venijnige manier zal manifesteren. Maar als de basisbalans in het lichaam door de juiste voeding wordt gehandhaafd dan is de kans op kwalen veel minder.

Volle Maan

Wat verder een grote invloed zal hebben op het lichaam en het uiterlijk, is de Volle Maan waarvan de vernietigde Maan in Steenbok een heel nauw aspect maakt met de ascendant. Omdat ook de Zon hierbij betrokken is maken beide Lichten direct contact met de ascendant en de Lichten zijn de ogen, vaak zie je dat een kind dan zeer opvallende ogen heeft of het kan ook zijn dat er iets niet goed is met de ogen. Temeer omdat het Punt van Ziekte Asc + Mars – Saturnus  precies conjunct de Zon staat, Arabische punten geven altijd extra indicaties die de duiding verder kunnen specificeren. Deze stand duidt in meer algemene medische zin ook op de Zon die het vocht in het lichaam (Maan) verschroeit en daarmee de kans op droge ziektes vergroot.

Hyleg?

De zachte weke Maan die het nauwste aspect met de ascendant maakt, heeft ook invloed op het uiterlijk, het wordt daardoor  minder gespierd en geeft een neiging tot corpulentie al zal deze verslapping weer meevallen omdat ook de vurige droge Zon veel  invloed heeft. Een planeet die een nauw aspect maakt met de ascendant heeft altijd een duidelijke invloed op de uiterlijke verschijning naast het temperament en de tekens van de Maan en de ascendant. De Volle Maan in de horoscoop is ook belangrijk bij de bepaling van de vitaliteit en de lengte van het leven met behulp van de zogenaamde hyleg- methode. Over deze methode is door veel astrologen heel veel onzin verkondigd en laten we er daarom heel duidelijk over zijn: je kunt hiermee niet het aantal levensjaren exact berekenen. Wat je wel kunt is grofweg zien of iemand (veel) korter of (veel) langer dan gemiddeld zal leven. Je kijkt om dat vast te stellen naar sterke afflicties op de Lichten, op  de ascendant en heer 1 en naar de hyleg (“de planeet die het leven geeft”) en zijn dispositor als die er is tenminste. Omdat er geen hyleg is in deze horoscoop (wat in de literatuur wordt gezegd hierover kun je vergeten, het werkt niet) gaat het hier om Zon, Maan en heer 1 Mars. Zowel Zon als Maan zijn door de oppositie van Volle Maan geafflicteerd en die oppositie maakt een nauw sextiel/driehoek met de ascendant die dus ook wordt geafflicteerd, drie punten worden dus al verzwakt. Heer 1 echter wordt ondersteund door die goede Jupiter en dat is heel belangrijk want een aspect met een goede planeet brengt redding, niet alle vier punten in de analyse zijn dus verzwakt. Wat wil zeggen dat de levensduur wat korter zal zijn dan gemiddeld. maar niet heel kort. Als je het tijdstip van overlijden zou willen bepalen ga je kijken naar progressie en solaren wat in principe zeer precies kan. Mijn studenten zijn in staat op basis van de geboortegegevens alleen de datum van overlijden van een hen onbekende persoon correct te bepalen. Ik zeg niet dat het leuk is maar het kan wel en het laat zien dat ieder van ons bij de geboorte een vast staande levensspanne krijgt “uitgereikt”. Zolang zul je leven en niet langer maar ook niet korter.

Arabische Punten

Om de duiding van de horoscoop van prins George verder in te vullen, kunnen we kijken naar de volgende Arabische punten:

Punt van Roem: Asc + Jupiter – Zon op 3.11 Schorpioen conjunct heer 3 van routines Saturnus op cusp 12

George zal extra bekendheid krijgen om een broer of zus of – wat net zo goed kan – om de strakke manier (Saturnus) waarop hij  routines (heer 3) afwikkelt.

Punt van Broers Asc + Jupiter – Saturnus, op 28.10 Kreeft – zwaar combust

Zijn broers worden overschaduwd door zijn koningschap.  Dat versterkt de indicaties George zijn broers schaadt en domineert.

Punt van Roeping MC + Maan – Zon  conjunct het IC

De dynastie en de traditie voortzetten (IC van wortels) is zijn wezenlijke taak.

Punt van Huwelijk Asc + cusp 7 – Venus, via antiscion conjunct de kwaadaardige  beperkende Zuidknoop. Dit versterkt de al zo negatieve indicaties rond huwelijk en relaties.

 

Zo kun je op een simpele en directe manier Arabische punten gebruiken, na de hoofdanalyse kunnen ze het zicht op bepaalde thema’s verder aanscherpen. De punten worden voornamelijk geactiveerd door een nauw aspect met een planeet (ook via antisicion), maken ze zo’n aspect niet dan zal hun invloed in het leven meestal gering zijn en kun  je ze in de horoscoopduiding negeren.