Of William op de troon?

De afgelopen weken zijn de horoscopen van de Windsors besproken en werd de voorspelling gedaan dat koningin Elisabeth tot juni 2015 op de troon zal blijven. Daarna werd de horoscoop van zoon Charles onderzocht, zal hij haar dan opvolgen of is het mogelijk dat hij wordt overgeslagen? Uit de progressies en de solaar in 2015 kwam naar voren dat het inderdaad astrologisch gezien goed mogelijk zou zijn dat hij uiteindelijk geen koning wordt en in dat geval zou de horoscoop van zijn zoon William daar ook duidelijke aanwijzingen voor moeten geven. Deze week zal daarom de geboortehoroscoop van William worden bekeken en worden vergeleken met die van zijn vader, volgende week zullen de solaar en progressies aan de orde komen. De levens van mensen hangen nauw met elkaar samen en als je je aan een voorspelling waagt is het een goed idee om alle betrokken relevante horoscopen te bekijken. Geven die horoscopen een coherent beeld dan klopt je voorspelling wellicht. Als je er goed over na denkt dan blijft het natuurlijk verbazend dat horoscopen van individuen zo op elkaar zij afgestemd. Dat verwijst naar de ene kern waaruit alle leven voort vloeit, de ultieme bron die absoluut, een en oneindig is.

PRINCE WILLIAM

De horoscoop van prins William kun u zien door op de bovenstaande link te klikken en wat direct in het oog springt is de merkwaardige positie van Jupiter op het MC. Jupiter is retrograde en beweegt zich van het MC weg, hij lijkt zelfs de tekengrens te gaan passeren om in het negende huis te gaan verdwijnen. Maar een blik in de efemeride laat zien dat Jupiter bezig is om te keren en direct te worden, dat is natuurlijk beter dan een van het MC weg vallende Grote Benefic. Het grote verschil met de horoscoop van zijn vader is dat Jupiter ook heer 1 is , in de meest directe zin van het woord William zelf, en dat is natuurlijk heel gunstig. Want zo komt hij zelf op de hoogste positie terecht, terwijl in de horoscoop van vader Charles, de zeer dominante sterke planeet in het tiende huis de Maan is en zijn moeder Elisabeth symboliseert. Die moeder zit hem dus zijn hele leven in de weg.

Een andere zeer opvallende stand bij William is de Nieuwe Maan die net voorbij is, in het zevende huis staat en zich via antiscion op de descendant bevindt. Ook zijn vader had de Zon via antiscion op de descendant, Charles is de schaduwkoning  (antiscia zijn schaduwpunten), maar bij William wijst het veel meer op een fris nieuw begin, een Nieuwe Maan is het begin van een nieuwe cyclus. Een conjunctie van Zon en Maan is voor een koning niet gek, zeker niet als het in Kreeft gebeurt waardoor deze Nieuwe Maan sterk in balans is want daar is ook de Maan sterk en goed. Op het MC van William staat de ster Princeps uit de constellatie Berenhoeder, Princeps is toepasselijk genoeg Latijn voor prins en heeft een redelijk gunstige werking, al brengt de ster zoals alle sterren uit de Berenhoeder een gevaar van roekeloos handelen met zich mee. De kern van de Beer-mythe is verbonden met ongeleide te botte strijdvaardigheid, maar Princeps is vele malen gunstiger dan de ster die het leven van zijn vader vanaf de ascendant beheerst (Praesepe verbonden met extreme chaos en bloedbaden die meestal, maar niet altijd, figuurlijk zijn op te vatten).

Weer Algol?

Vergeleken met de problematische, gespannen horoscoop van Charles ziet die van William er beter uit, maar ook bij hem springt wel Venus in het oog als mogelijke bron van moeilijkheden. Net als bij zijn moeder Diana is Venus erg sterk in Stier maar de Kleine Benefic staat wel op Algol en bijna precies op cusp 5. Deze stand gaf zijn moeder haar electrificerende aantrekkelijkheid want Medusa (Algol is de Kop van Medusa) is niet alleen monsterlijk maar ook onweerstaanbaar aantrekkelijk. Als je al over “familiekarma”‘ (een vreselijk woord) zou willen spreken is dit wel zo’n vloek. Deze kostte Diana de kop en het is een waarschuwing aan William om niet verstrengeld te raken in de verleidelijke netten van Algol, des te meer omdat het allemaal op cusp 5 van genot staat!

Algol heeft te maken met je hoofd verliezen want Medusa heeft slangen (een symbool voor begeerte) in plaats van haren op haar hoofd: begeertes overheersen de weldenkende controle. Je kunt als astroloog iemand met zo’n stand aanbevelen om artistiek actief te zijn. William heeft zeker ook een groot artistiek talent, Venus de planeet van de kunst en esthetiek in een aardeteken op cusp 5 van creativiteit die ook nog eens heer 5 is, heeft heel wat kunstzinnige potentie. Het is natuurlijk maar de vraag of hij er tijd voor heeft maar door Venus zo op een wat “hogere ” manier te gebruiken kan hij uitstijgen boven de intense destructieve begeertes die Algol geven kan. Het is namelijk zeker niet ondenkbaar dat deze Venus op een gegeven moment opduikt in de persoon van een onweerstaanbaar verleidelijke vrouw,  waardoor hij in een soortgelijke situatie als zijn vader terecht zou komen. Venus is in negatieve receptie  met Mars zijn heer 10,  zijn positie en kan dus zijn reputatie flink schaden.  

Het is opvallend dat deze Venus ook heer van het vierde huis is, wat in ruimere zin de familiewortel beschrijft, de sfeer in het gezin. Venus op massamoordenaar en onthoofdingsster Algol geeft hiervan een adequaat beeld, een jongen die zijn moeder op zo’n dramatische manier verliest op zo jonge leeftijd in zo’n gespannen atmosfeer, dat moet te zien zijn in de horoscoop. De aanduider van de moeder heer 10 is een uitermate verzwakte Mars in vernietiging op de zeer ongunstige ster Vindemiatrix die te maken heeft met grote overmoed en de onaangename consequenties daarvan. Hier zie je hoe de situatie van de ouders door speelt in het leven van het kind en ook hoe dat dus al voor bestemd is, anders stond het niet in de horoscoop.

Vader overslaan?

Maar zijn er aanwijzingen in de horoscoop van William dat hij zijn vader aan de kant zal schuiven en zijn oma zal opvolgen? De Zon die in een daghoroscoop ook de algemene significator van de vader is, staat op het punt om onder te gaan ook via antiscion. Dit herhaalt de positie van de Zon in de radix van Charles en dat zou er op kunnen wijzen dat zijn vader als koning van het toneel verdwijnt, des te meer omdat daarmee tegelijkertijd een nieuwe cyclus begint aangegeven door de Nieuwe Maan. Als huisheer 4 is Venus in meer specifieke zin de vader en ja Jupiter heer 1 (William)  op het MC schaadt Venus via negatieve receptie, terwijl heer 4 zo problematisch staat op Algol. Ja het zou dus goed kunnen en volgende week kijken we naar de solaar en progressies in de horoscoop van William in juni 2015.                     

 

 

 

 

 

Prins Charles op de troon?

In voorgaande posts zijn de horoscopen van koningin Elisabeth en prins Charles aan de orde gekomen en bleek dat er in de horoscoop van de Engelse koningin in juni 2015 nogal wat spanningen te zien zijn. Dat zou er mede gezien haar leeftijd op kunnen wijzen dat ze  in die maand overlijdt en Charles zijn moeder eindelijk zou gaan op volgen. Dat is tenminste hoe het normalerwijs zou lopen maar Charles is nogal beschadigd door de hele toestand met Diana en hij is in 2015 66 jaar oud en zou dus de troon aanvaarden op het moment dat hij de pensioenleeftijd al gepasseerd is. Natuurlijk het zou kunnen want afstand doen van rechten op de troon is nogal wat, maar een scenario dat ook niet onwaarschijnlijk is dat Charles zal worden overgeslagen. Het zou heel wat pijnlijkheden vermijden en ik kan me voorstellen dat hij zelf ook niet staat te trappelen om als bejaarde gekroond te worden. Als hij inderdaad zijn moeder niet zou gaan opvolgen, dan moet dat zichtbaar zijn in de progressies en de solaar in juni 2015.

PROGRESSIES CHARLES

Via de bovenstaande link kunt u de progressies van prins Charles bekijken en er is inderdaad rond juni 2015 een erg opvallende beweging te zien. De progressieve Zon namelijk die heer 1 is en de algemene significator van het koningschap en als het Eerste Licht sowieso een van de belangrijkste progressieve factoren, ondergaat een grote verandering. Dat is natuurlijk te verwachten als hij zijn moeder op volgt maar het is de aard van de verandering die te denken geeft want de Zon passeert de tekengrens en gaat de Waterman in! Dat wil zeggen dat de Zon naar zijn vernietiging gaat en dat is als beeld van een bestijging van de troon wel wat onwaarschijnlijk, al beweegt de Zon wel direct over de krachtige ster Altair van de eerste magnitude in de Adelaar. Het andere progressieve Licht de Maan beweegt zich over het IC en dus in oppositie met het MC en gaat conjunct Venus waar ook het Arabische Punt van Ontslag  en Terugtreden staat (zie vorige post over de geboortehoroscoop van Charles. Dat zou natuurlijk passen bij het afzien van de troon omdat het tegenover het MC gebeurt en die Venus is onlosmakelijk verbonden met Diana. Ook valt op dat de progressieve Maan op het punt staat de Via Combusta te betreden wat vaak een moeilijke tijd van tegenslagen aan geeft. Ook op het moment dat de Maan zijn vernietiging in Schorpioen in gaat gebeuren er meestal minder plezierige dingen. De ascendant gaat over Denebola een ster uit de Leeuw die met impulsieve daden te maken heeft maar ook met spijt en publiekelijk eerverlies. Al met al een beeld wat wel zou kunnen passen bij afstand doen van de troon, in ieder geval is het duidelijk dat er in juni 2015 heel veel dingen in zijn leven zullen veranderen.

SOLAAR CHARLES

Het is altijd goed om ook met behulp van andere technieken naar de gebeurtenissen rond deze tijd te kijken en de belangrijkste andere voorspellingsmethode is de solaar. Deze bevestigt de grote veranderingen die de progressies al aanduiden want de hoeken van de solaar die geldig is in het grootse deel van 2015 zijn dezelfde als die van de radix! Het is alsof zijn hele radixpotentieel dit jaar geactiveerd en uitgespeeld zal worden, compleet met de rampzalige vaste ster Praesepe op de ascendant. De knopenas valt over de MC/IC-as wart een verdere aanwijzing is voor een radicaal keerpunt, de beperkende Zuidknoop, een soort super-Saturnus valt op het MC van de loopbaan. De Zon in de solaar staat conjunct Saturnus op cusp 5 vierkant de Maan-Jupiter conjunctie in Leeuw, het vijfde huis is het achtste huis vanaf het tiende wat kan slaan op de dood van de moeder maar ook op het einde van de baan of de positie. Al met al zijn het geen standen die wijzen op een glorieuze troonbestijging, het is wel duidelijk dat er wat fundamenteels gaat gebeuren.  

LUNAAR CHARLES

Als het klopt dat Charles afstand inderdaad afstand doet, zou ook de lunaar van de bewuste maand het beeld moet bevestigen. Inderdaad de Zon staat in de lunaar op Algol de meest kwaardaardige ster aan de hemel, Mars radix heer 10 maakt een oppositie met Saturnus en de Knopenas staat via antiscion op de lunaar MC/IC-as. Vooral die Zon op Algol is dreigend, een stand die wordt herhaald in de profecties. Dat is weer andere voorspellingstechniek waarbij je ieder jaar de planeten en de hoeken een teken op schuift en dan hun kracht evalueert (er zijn andere varianten maar deze variant lijkt het beste te werken). In de profecties komt dus niet alleen de Zon op Algol, het andere Licht de Maan komt in vernietiging te staan op de Zuidknoop en het profectie-MC valt op de radix-Venus. Weer geen standen voor een gladde troonbestijging. Maar als Charles inderdaad afstand zou doen, wat toch een behoorlijk radicale stap blijft, dat moet dat zichtbaar zijn in de horoscoop van Prins William en daar zullen we volgende week naar kijken.                      

 

 

 

 

 

 

 

Charles, Prins van Wales

In de serie posts over het Engelse koningshuis is vandaag Charles aan de beurt, die zijn hele leven al Prins van Wales is, zijn moeder blijft immers maar op de troon zitten. Dat is tragisch want zo wordt Charles in feite lam gelegd, hij zit maar in de wachtkamer die hij inmiddels wel kent. Het andere grote leed in zijn leven is natuurlijk het zo dramatisch afgelopen huwelijk met Diana wat een enorme dreun was voor het hele huis Windsor. Het is zelfs mogelijk dat in verband met die oude maar nog niet geheelde wonde Charles zal worden overgeslagen en nooit koning zal worden, wat misschien niet zo heel erg is omdat Charles inmiddels al de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. Als een laatste genoegdoening voor Diana zou Charles afstand kunnen doen van zijn rechten ten gunste van zijn frisse zoon aan wie (nog) geen smetten kleven.

PRINS CHARLES

In de bovenstaande geboortehoroscoop (klik op de link) van Charles is direct zichtbaar dat deze persoon met de nodige problemen te kampen zal hebben in zijn leven. Het eerste wat ernstig te denken geeft is de sterrenhoop Praesepe die op de ascendant staat, je kunt deze sterrenhoop ook zien als het Hart van de Kreeft. Maar omdat een kreeft geen hart, geen regulerend ordenend centrum, heeft is Praesepe in feite de grote chaos die wordt veroorzaakt door het ongebreideld najagen van begeertes. Praesepe is de tweede Algol en de trefwoorden zijn altijd bijzonder dramatisch, het wordt een enorme puinhoop die ook veel slachtoffers in de omgeving zal maken. Zoals altijd zijn de planeten op de hoeken van groot belang en natuurlijk springt de sterke Venus op het IC direct in het oog. Er zal dus een zeer aantrekkelijke vrouw in zijn leven komen in verband met het IC, het voortzetten van de dynastie, dat laatste kan worden toegevoegd aan de duiding omdat we weten dat hij een kroonprins is.  Deze Venus is natuurlijk Diana.

Kwaadaardige Venus

En Venus lijkt zo geldig zo mooi en lieflijk in eigen teken, maar blijkt bij diepgaander astrologisch onderzoek, met name van de recepties, de nagel aan zijn doodskist. Want Venus schaadt niet alleen Mars heer 10, maar is ook in wederzijdse negatieve receptie met de Zon heer 1, Charles zelf en de algemene significator van koningschap. Venus staat ook nog eens conjunct het Arabische Punt van Ontslag (Saturnus + Jupiter – Zon), een kundige hofastroloog had Charles zeker gewaarschuwd voor al te Venus-achtige types, ze kunnen zijn positie alleen maar schaden. Op de descendant staat dan ook nog eens het spiegelpunt van de Zon, zijn koningschap dus, maar het staat als schaduwpunt op de plek waar de Zon onder gaat, dat maakt hem letterlijk tot de schaduwkoning die ten onder gaat!

Koppige Maan

Ook in zijn tiende huis van loopbaan en positie springt een planeet direct in het oog en dat is de Maan die net de Stier is binnen gegaan en er dus nog een hele lange tijd zal blijven. Dat zal zijn positie geen goed doen want via negatieve receptie schaadt de Maan Mars heer 10, de Maan is natuurlijk zijn moeder die als enige planeet boven de horizon zijn leven domineert. Dat er iets extreems een rol speelt bij deze invloed van de Maan blijkt uit de conjuntie van het tweede Licht met de Noordknoop die altijd een extreem vergrotende en expansieve werking heeft. De Noordknoop is de Kop van de Draak, het grote symbool voor de begeerte dat wil zeggen dat de Noordknoop alles en alles wil, je kunt de Knopen duiden als zeer krachtige koninklijke vaste steren, als ze conjunct een planeet staan zal dat altijd heel duidelijk uitwerken in het leven.

Maar wat kan Charles in de wachtkamer wel doen? Heer 10 Mars is via redelijk sterke wederzijde receptie verbonden met Jupiter de planeet van visies, denkbeelden  en leraarschap, Jupiter is ook heer 9 van spiritualiteit en visie. Charles staat bekend om zijn zorg voor het behoud van schoonheid te midden van de kaalslag van de lelijke moderne technologische samenleving. Niet alleen heeft hij een school (Jupiter, heer 9) gesticht waar traditionele kunst wordt onderwezen (ook de praktische vaardigheden), hij heeft bij een van zijn  kastelen een prachtige tuin aan gelegd. Dit is allemaal terug te zien in de positie van Venus die via antiscion ook op cusp 9 staat, omdat Venus ook heer 4  (tuin, traditie) is dit een heel duidelijk beeld van de zorg om traditionele kunst en schoonheid. Jupiter heer 9 van visie staat in oppositie met Arabische Punt van Roem (Asc + Jupiter – Zon, formule omkeren in nachthoroscopen) wat aangeeft dat hij bekend wordt vanwege zijn tegendraadse (oppositie) visies (Jupiter heer 9). Op het MC staat bovendien de ster Alpheratz, het Hoofd van de Prinses, dit heeft betrekking op de mythe van Andromeda, zo sterk verbonden met handhaven van schoonheid in bedreigende omstandigheden!    

Volgende week zullen we kijken naar de solaar en progressies ten tijde van het voorspelde einde van het koningschap van Elisabeth in juni 2015.        

 

Koningin Elisabeth – hoe lang nog?

In de vorige twee posts kwamen de geboortehoroscopen van koningin Elisabeth en die van haar illustere voorgangster koningin Victoria aan de orde. Elisabeth houdt het zoals bekend heel goed vol en de vraag is hoe lang ze nog zo door kan gaan. Het is bij voorspellen altijd belangrijk de context te kennen en het feit dat Elisabeth de respectabele leeftijd van 87 jaar heeft bereikt is dus zeer relevant, net als het feit dat de Engelse koningen geen watjes zijn en dus niet voortijdig aftreden zoals de paus of de koningen van de Lage Landen. Een echte Engelse vorst sterft in het harnas en dus kunnen we er van uitgaan dat de eerste dramatische verandering in de horoscoop van Elisabeth het tijdstip zal aangeven dat zij sterft en door iemand (wie?) zal worden opgevolgd. Het zou natuurlijk ook zo kunnen zijn dat ze rond dat tijdstip ernstig ziek wordt en daardoor haar functie niet meer kan uitoefenen.

Nog een woord over het belang van het voorspellen in de astrologie, het is essentieel hoewel voorspellingen niet het kerndoel en de bestaansreden van de astrologie vormen. Voorspellen en het controleren van de voorspelling is cruciaal omdat dit de enige echte toetssteen is om je duidingsmethodes aan te testen en op te scherpen, je kunt niet zomaar aannemen wat je in een boek leest, in heel wat gevallen werkt dat eenvoudigweg niet. De hele discussie rond voorspellingen in de astrologie wordt natuurlijk ingegeven  door de claim van de moderne astrologie dat de mens verregaande vrijheden heeft om zijn leven vorm te geven, mits hij zichzelf, onder meer door een horoscoopduiding, goed genoeg kent. Dit moderne idee is een misvatting, als dat mogelijk zou zijn waarom is de astrologische beroepsgroep zelf dan bijvoorbeeld vaak zo weinig succesvol? Kunnen ze de methodes om het leven vorm te geven die ze anderen aanraden dan zelf niet toepassen? Of is de werkelijkheid eenvoudigweg anders en is er veel meer voorbestemd dan het lijkt en zijn de mogelijkheden om je leven te sturen heel wat beperkter dan het lijkt? Dat is de visie van de klassieke astrologie en dat is heel wat realistischer dan de moderne fantasie dat je zelf  heel sterk bepaalt wat er gebeurt in je leven.

METAFYSICA

Op een metafysisch niveau heeft dit te maken met het feit dat alles uiteindelijk voorkomt uit een bron (God) die oneindig (alle mogelijkheden bevat) en absoluut (een) is. Dat wil zeggen dat je leven een noodzakelijke uitdrukking is van wat jij bent als ziel en als deel van die bron. Wat jij bent manifesteert zich noodzakelijkerwijs als een leven in de tijd als een opeenvolging van beslissingen, maar dat is alleen de vorm waaronder het zich toont. Dat wil zeggen dat vrije wil en predestinatie op een hoger niveau hetzelfde begrip zijn. Vrije wil is de actieve modus van de predestinatie, zou je ook kunnen zeggen. Het zijn ontoereikende termen voor concepten die je niet moet radicaliseren. De moderne astrologie radicaliseert de vrije wil, het fatalisme radicaliseert de predestinatie en dat klopt allebei niet.   

HET EINDE VAN ELISABETH – de VOORSPELLING

Deze metafysische waarheid toont zich in de mogelijkheid om te voorspellen, het duidelijkst in de uurhoekastrologie maar ook in de geboortehoroscoop en in mundane horoscopen. Als we dus willen weten hoe lang Elisabeth nog heeft – en dat staat vast – is de beste strategie om de solaren van de komende jaren door te kijken tot er een tussen zit die er nogal dramatisch uit ziet, om vervolgens na te gaan of de progressies dit bevestigen. De eerste solaar die er uit springt is die van 2015, het MC staat met de Maan op de grote ellendeling Algol, de meest kwaadaardige ster aan het uitspansel. Deze solaar MC/Maan conjunctie is bovendien in oppositie met radixheer 1 Saturnus in het tiende huis van de geboortehoroscoop en in de solaar staat  radixheer 10 Mars in vernietiging en dus zeer verzwakt in Stier conjunct solaar-Jupiter / solaarheer 8 van einde en dood via antiscion. Het zijn voldoende aanwijzingen dat er iets dramatisch zal gebeuren. Klik op de onderstaande link om de solaar van 2015 te kunnen zien.

SOLAAR ELISABETH

Als er inderdaad iets dramatisch gebeurt in het solaarjaar 2015 / 2016 dan moet de andere hoofdtechniek voor het voorspellen, de progressies, dat ook laten. Verschillende technieken zijn niet meer dan andere manieren om dezelfde gebeurtenis zichtbaar te maken. Met een andere techniek kijk je als het ware vanuit een andere hoek naar hetzelfde leven en dus naar dezelfde gebeurtenis. Het valt meteen op dat de progressieve Ascendant/ Descendant-as over de zeer krachtige sterrenas Aldebaran/Antares beweegt, dit zijn de koninklijke sterren van herfst en lente, van sterven en nieuw begin. De progressieve Maan beweegt zich in val in Schorpioen door de altijd extra ellendige Via Combusta en over het radix-MC wat op onprettige veranderingen kan wijzen. Ook hier zijn er voldoende aanwijzingen voor iets dramatisch. Klik op de onderstaande link om de progressies te kunnen zien.

PROGRESSIES ELISABETH

Als je weet dat er zoiets zal gebeuren kan je de maand vinden met behulp van de lunaren. De lunaar die valt op 23 mei en dus de maand juni beslaat, springt er direct uit. De lunaar ascendant/descendant-as herhaalt de stand op Antares /Aldebaran, de knopenas ligt over de lunaar MC/IC-as en Mars (radixheer 10) en de Zon (radixheer 8, in oppositie met lunaar Saturnus) zijn bezig onder te gaan in de lunaar. De conclusie  kan alleen maar zijn dat het koningschap van Elisabeth in juni 2015 zal eindigen. Volgende week zullen de horoscopen van andere leden van het Huis Windsor worden bekeken want een dergelijke grote gebeurtenis zal ook zichtbaar moeten zijn in de horoscopen van haar naaste familieleden, met name in die van Prins Charles.

Klik op de onderstaande link om de lunaar die juni 2015 beslaat te zien.

LUNAARELISABETH