De verdwenen poes en het gehaalde examen

Al vaker is op deze blog betoogd dat voorspellen in de astrologie een noodzaak is. Zonder heldere voorspellingen heb je geen objectieve toets om te controleren of je methode correct is. Wat dat betreft neemt de klassieke astrologie een veel duidelijker standpunt in dan de moderne astrologie die er toe neigt alleen over “tendensen” te spreken en niet over gebeurtenissen die zich zullen gaan afspelen en dus te controleren zijn. Dat heeft te maken met de enorme invloed van diverse psychotherapeutische richtingen binnen de moderne astrologie en het doel van psychotherapie is verandering. Dat vooronderstelt dat de mens de mogelijkheid heeft zich op basis van eigen kracht met de nodige ondersteuning te ontwikkelen in een gewenste richting en zo zijn doelen en wensen kan realiseren. Dat mensen zich in hun leven ontwikkelen valt niet te ontkennen maar de vraag is hoe dat tot stand komt, door eigen keuze en inspanning of gewoon omdat het nu eenmaal in je horoscoop staat? Als je het goed door denkt is vrije wil een onmogelijk begrip want iedere “vrije keuze”‘ is ergens op gebaseerd, hoe komt het nu dat je uiteindelijk koos voor wat je koos? Daarmee ben je weer terug bij de horoscoop, want je deed iets omdat je die sterke Saturnus hebt. Het therapeutische ontwikkelingsbegrip is dus niet geschikt om te dienen als fundament voor een effectieve astrologie, het is een beschrijvend medisch begrip en geen metafysisch begrip.

Het is de uurhoekastrologie die het duidelijkst laat zien dat voorspellen mogelijk is en in de traditie begint de student daarom altijd met leren van uurhoekastrologie. Helaas beheersen de meeste moderne astrologen de uurhoekastrologie maar heel gebrekkig, uurhoekastrologie is ondanks zijn eenvoud een zeer subtiel vak, en dat leer je niet in een korte module als deel van een moderne opleiding. De volgende voorbeelden kunnen laten zien hoe scherp uurhoekastrologie kan voorspellen maar ook hoe subtiel het soms is. De eerste vraag gaat over een poes die verdwenen was tijdens de stortregens kort geleden. Natuurlijk luidde de vraag van het bezorgde baasje: leeft poes nog, komt ze terug, wanneer en waar is ze? U kunt op de onderstaande link klikken om de horoscoop van de vraag te zien.

POES

Huisdieren zoals poezen worden aangegeven door het zesde huis en de heerser van het zesde huis Mars is dus de poes, wat sterk bevestigd wordt door het feit dat heer 6 op het MC staat en de hele situatie dus domineert. Het is waar dat ook de vrager door Mars wordt aangegeven maar het gaat om de poes dus geven we Mars aan het dier. Leeft poes nog? Ja want Mars staat aan het einde van de Leeuw in eigen term en face wat bij elkaar een behoorlijke waardigheid geeft. Ook heeft Mars geen contact met heer 8 van de dood achter de rug, de separatie van de conjunctie met het antiscion van de beperkende Zuidknoop geeft alleen de verdwijning aan, iets meer dan een week voor de vraag werd gesteld. Een antiscion duidt op iets verborgens wat natuurlijk heel toepasselijk is. Saturnus vlak voor de ascendant geeft de bedruktheid van de vrager aan, Mercurius heer 8 van de dood in het eerste huis laat nog eens zien wat die vrees is. Maar die is dus onterecht het dier leeft nog en zal ook terug komen, wat wordt aangegeven door de oppositie tussen de Maan mede- significator van de vrager en heer 6 die op komst is over 7 graden. Omdat de Maan snel beweegt zal het wat sneller gaan dan een week en inderdaad was het beestje op19 oktober weer terug enigszins verfomfaaid, maar verder gezond. Zoals voorspeld. Of het dier inderdaad in zuidelijke richting was gegaan (Mars op MC = zuid) en bij de dijk in de omgeving had rondgezworven (tekengrens = overgang/ letterlijk grens of rand) was helaas niet te controleren. Desondanks blijven dit soort nauwkeurige voorspellingen iedere keer weer verbazingwekkend en een bron van grote vreugde. Dat het mogelijk is laat zien hoe sterk onze wereld tot in de kleinste details toe door astrologie wordt bepaald, het is een echt empirisch bewijs geen speculatie.

Een ander wat subtieler voorbeeld is de volgende vraag: haal ik mijn huisartsexamen? Een examen / diploma is heer 10, het tweede huis vanaf het huis 9 van kennis en we zien in de horoscoop de Maan appliceren op een sextiel met heer Jupiter heer 10. Het antwoord is dus ja, wat niet wil zeggen dat de normale voorbereiding, die integraal onderdeel is van het doen van een examen, niet hoeft te gebeuren. De vraag was namelijk niet: haal ik mijn examen zonder het voor te bereiden? Het Pars Fortunae geeft in deze horoscoop mooi aan waar het in wezen om gaat op het MC: het diploma.

HUISARTSEXAMEN

Dat was ook nog niet zo heel moeilijk, maar subtiel is de volgende vraag die door dezelfde zeer onzekere vrager werd gesteld een dag nadat hij het examen had gedaan. Hij vroeg: heb ik het inderdaad gehaald zoals voorspeld? Anders gezegd: gaat alles zoals verwacht of komt er nog wat tussen? De Maan / heer 1 is afhoudend en gaat zonder dat er wat tussen komt naar het einde van het teken. Ja hij heeft het gehaald en zo was het ook. Er is geen contact met heer 10 en dat is ook niet nodig omdat  de context en de essentie van de vraag inmiddels anders zijn dan bij de vorige vraag. Zo subtiel kan het soms ook zijn.

EXAMEN GEHAALD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Australische bosbranden

Het is ieder jaar weer raak in de Australische zomer, er breken grote bosbranden uit die regelmatig hele dorpen in de as leggen en ook dodelijke slachtoffers vergen. Als je daar astrologisch iets over wilt zeggen, moet je dus uitgaan van dit gegeven, er zullen branden zijn, daar hoef je in de relevante horoscopen geen speciale indicaties voor te vinden. Zoals alle andere vormen van astrologie wordt ook mundane astrologie altijd in context gedaan, kennis van wat er gaande is in de omgeving of het leven waarop je horoscopen betrekking hebben is cruciaal voor goede duidingen en voorspellingen. Dus dat betekent voor de Australische bosbranden dat alleen als er in de relevante mundane horoscopen extra sterke negatieve aanwijzingen zijn, je mag verwachten dat de bosbranden in dat jaar ook extra erg zullen zijn. Omdat er op dit moment een enorme, ongekende mega-brand lijkt te ontstaan, is het de moeite waard een blik te werpen op de relevante horoscopen.

AUSTRALIE

Er zijn om dat te doen diverse mogelijkheden, je kunt bijvoorbeeld kijken naar de horoscoop van de `ingress`, het moment dat de Zon de Ram binnen gaat, maar je kunt ook een radix van het land bekijken, als die er tenminste is. Voor heel wat landen heb je  zo´n radix niet omdat er geen duidelijk tijdstip voor de stichting van het land is, maar voor “down under” is die er wel. Er is historisch een tijd voor het begin van de kolonisatie bekend en de horoscoop van dat tijdstip kunt u zien door te klikken op de bovenstaande link. Onmiddellijk is duidelijk dat deze horoscoop in ieder geval geen totale onzin is, Mars staat in Kreeft in val op de ascendant. Dat is wel heel toepasselijk voor het zo sportgekke land en deze Mars staat via antiscion conjunct Jupiter in vernietiging op cusp 12 van gevangenissen. Dat is wel een hele mooie weerspiegeling van het feit dat het land begonnen is als strafkolonie en dat de bevolking deels afstamt van vrij gekomen misdadigers. Ook staat het land niet bekend om zijn elegantie en verfijnde omgangsvormen iets wat natuurlijk heel goed past bij een wat grove Mars in val, zeker als deze nog verder wordt opgejaagd door de conjunctie met de vernietigde Jupiter. Dat Mars op de zeer heldere Sirius staat, een ster uit de Grote Hond met een Jupiter/Mars natuur en berucht om zijn  wat directe optreden maakt het plaatje helemaal rond.           

SOLAARAUSTRALIE

Dat is dus de radix van het land maar om te zien wat er dit jaar zal gebeuren kan er een solaar worden gemaakt net zoals je dat doet met een radix voor een persoon. Klik op de bovenstaande link om de solaar te kunnen zien. Dat ziet er direct al behoorlijk beroerd uit want de MC/IC-as van de solaar valt over de as Antares-Aldebaran, allebei zeer krachtige koninklijke sterren met een uitgesproken martiaal karakter. Ook staat het antiscion van Venus solaarheer 8 van de dood op een dominante positie op het MC en Jupiter heer 1 en heer 10 is vernietigd in Tweelingen en retrograde in conjunctie met het IC en nog eens extra benadrukt door de conjunctie met de Maan via antiscion. De positie van de Maan is altijd extra aandacht waard in een solaar, het is immers het Licht dat niet automatisch  op zijn radixpositie staat.

De solaar laat dus zien dat er extra gevaar dreigt voor het land dit jaar en dat zou de vorm van een mega-bosbrand kunnen aannemen. Dat het om een brand zou kunnen gaan kun je niet direct heel duidelijk opmaken uit de solaar, die mogelijkheid wordt  simpelweg gesuggereerd door de kennis dat dit veel voor komt. Zou het een regio zijn die gevoelig is voor vulkaanuitbarstingen dan zou je in een andere richting denken natuurlijk. De progressies berekend op basis van dezelfde nationale radix bevestigen het negatieve beeld, de MC/IC-as beweegt over dezelfde zeer vurige Antares/Aldebaran-as die ook al de solaar domineerde en ook de progressieve Knopenas staat er mee conjunct! Het wil zeggen dat het land twee jaar lang uitermate gevoelig voor dramatische martiale zaken. De snelle progressie van het Pars Fortunae bevestigt de negatieve indicaties, het staat in oppositie met het antiscion van de radix-Mars.

PROGRESSIES AUSTRALIE

Er zijn ook weer diverse technieken om de maanden te vinden dat het zo dreigende potentieel uit de radix uit de solaar en de progressies zich zal gaan uiten, maar als we onze voorspellingen en duidingen baseren op de radix van het land zijn de lunaren belangrijk. De nu geldige lunaar die viel op 3 oktober heeft Mars lunaarheer 1 in oppositie met de Saturnus/PF-conjunctie uit de radix, de Maan in oppositie met de lunaar-Zon via antiscion (“verbrand via oppositie”) en Mars staat via antiscion op de kwaadwaardige Zuidknoop in het eerste huis van de lunaar. Dat ziet er beroerd uit en het vuur woedt op het moment op een rampzalige manier, terwijl het echte brandenseizoen nog moet komen.     

LUNAARAUSTRALIE

Een lokale Australische astroloog kan op deze manier zien wanneer de grootste gevaren dreigen en dat is ook de manier waarop een mundane astroloog altijd werkte: vanuit een lokaal perspectief. De fundamentele vraag van de koning aan zijn astroloog was immers altijd: wat zal er dit jaar met het koninkrijk gebeuren dit jaar? Het is dus niet de bedoeling dat een mundane astroloog voorspelt waar de volgende ramp in de wereld ergens zal gaan plaats vinden, het gaat in eerste instantie om het eigen land, dat geeft het overzicht. Maar je kunt natuurlijk ook regio’s waar groot gevaar dreigt astrologisch in de gaten houden.             

 

 

 

Shutdown

De afgelopen week stond het nieuws in het teken van de politieke strijd tussen Democraten en Republikeinen in Amerika en het was een uitermate beschamende vertoning. Politiek is vaak al een afstotelijk schouwspel maar dit sloeg alle records. Een radicale minderheid binnen de Republikeinse partij, gedreven door ideologische blindheid en beperkte intellectuele vermogens, dreef het land heel dicht naar de economische afgrond. De fundamentele en arrogante incompetentie van de Amerikaanse politici is zelden duidelijker aan het licht gekomen, het was een schande dat het op het laatste nippertje gesloten akkoord nog met enige trots gepresenteerd werd. Maar de astrologische vraag is natuurlijk zijn dit soort crises te zien in de relevante horoscopen?

 OERGC VS

Het beste mundaan-astrologische instrument om dat te bekijken is de bovenstaande Grote Conjunctie van Saturnus en Jupiter, die vooraf ging aan de stichting van de VS van Amerika. Je kunt deze oer-GC van de VS als een radix behandelen en er dus gewoon solaren, lunaren en progressies van maken, net zoals je bij een persoon zou doen. Hoewel je in de mundane praktijk ook naar andere horoscopen kijkt om ondersteunend bewijsmateriaal voor een bepaalde gebeurtenis te krijgen, werkt het gebruik van de oer-GC als mundane radix heel goed. Om dat te laten zien is het slim om eerst de oer-GC te duiden alsof het een radix betreft en te kijken of dat wat treffende zaken over de VS laat zien. Het eerste wat op valt in deze oer-GC is dat de Maan als heer 1 vernietigd in Steenbok staat pal op de descendant. Dat is buitengewoon ongunstig want het laat zien dat de VS een ongeneselijke bemoeial is,  ze zal zich steeds maar weer inmengen in de zaken van anderen. Dat zal niet echt op een subtiele manier gaan want de Maan staat heel dichtbij het nevelcluster Manubrium in het gezicht van de  vurige Boogschutter, ze schieten wel pijlen af maar niet  met de nodige visie, Manubrium heeft een Zon/Mars-karakter. Deze niet bepaald vreedzame stand word nog eens versterkt door de plaatsing van Sirius de hoofdster uit de Grote Hond op de ascendant. Deze zeer heldere en krachtige ster staat voor brute kracht en intimidatie, het is de VS als de politie-agent van de wereld, het land is in tientallen oorlogen betrokken.

Difda en Scheat

In elevatie, dat wil zeggen op de hoogste plek van de horoscoop, staat de Zon met een sterke Venus in verhoging in Vissen, maar ook deze twee planeten bevinden zich op zeer ongunstige sterren. De Zon staat op Deneb (staart) Kaitos (ook Difda geheten), de Staart van het Zeemonster dat volgens de mythe grote chaos veroorzaakt in alle landen en Venus staat op Scheat een ster uit Pegasus die te maken heeft met zeer eigengereide overschatting van de eigen kracht die tot grote problemen zal leiden. Het plaatje Vietnam is compleet. Ook de aspecten voegen spanningen toe, de zo belangrijke Maan staat vierkant de Saturnus-Jupiter conjunctie in Ram, Saturnus is hier in vernietiging en dus uitermate kwaadaardig, de Zon/Venus-conjunctie is in oppositie met Mercurius via antiscion. Geen malse horoscoop, vooral die Maan en die brute Sirius zijn verontrustend. De VS veroorzaken met hun militaire interventies grote problemen in de wereld, al zijn ze zeker niet de enigen, en de economische instabiliteit van het land is een bedreiging voor de wereldeconomie. Zei de heilige Hildegard von Bingen niet al dat ongebreidelde hebzucht de wortel van al het kwaad is? Overigens is het niet zo dat de VS alleen maar kwaad doen, beslist niet, maar het land is stekeblind voor zijn grote zwaktes omdat het zichzelf als de kroon op de evolutie van de mens  beschouwt: God’s own country  – waar gek genoeg iedereen een Magnum of een Kalasjnikov in huis heeft.   

OERGCLUNAAR

In de bovenstaande horoscoop zijn de spanningen van afgelopen tijd duidelijk te zien, het gaat om de lunaar, berekend op basis van de oer-GC die naast de oer-GC zelf is gezet. Let wel een lunaar dient meestal om een gebeurtenis, die je al op een andere manier had gezien, te timen het kan geen grote dingen aangeven als die niet te gebeuren staan. Wel geeft het de algemene teneur van een maand aan, kleinere gebeurtenissen. En die zijn in de lunaar goed te zien: de lunaar MC/IC -as valt over de oer-GC Asc-Desc en de lunaar-Asc in is in oppositie met oer-GC Mercurius/antiscion Zon/Venus. De snelle progressies bevestigen dit beeld van spanning, de progressieve Maan gaat over het MC en staat bijna op Venus, het progressieve PF beweegt zich door de crisiszone (Algol/ Alcyone/Pleiaden/ Hyaden aan het einde van de Stier. We zijn nog niet van ze af.           

 

 

Het einde van de crisis?

Afgelopen week zorgde de president van de Nederlandsche Bank Klaas Knot voor nogal wat opschudding. Hij stelde dat het einde van de economische crisis in zicht is en riep het kabinet op deze zeer prille tekenen van echt herstel niet kapot te bezuinigen. Het is wel leerzaam om te horen dat de zaak in Nederland weer uit het slop lijkt te komen simpelweg door het aantrekken van de mondiale handel en economie. Dat laat zien dat de rigoreuze maatregelen die genomen zijn weliswaar niet zinloos waren om de acute problemen te bezweren maar ook dat er geen duidelijk effectief recept is om de economie weer gezond te maken. Je moet gewoon afwachten tot het weer beter gaat. Als je economen met elkaar hoort praten wordt de verwarring alleen maar groter, ze kunnen wel goed monitoren wat er gebeurt maar als het om maatregelen en voorspellingen gaat, spreken ze elkaar vrijwel altijd tegen. Een wetenschap kun je economie nauwelijks noemen.

Dit alles is natuurlijk wel in overeenstemming met de principes van onze hemelse kunst die zegt dat de dingen pas zullen gebeuren wanneer ze moeten gebeuren en ook zoals ze moeten gebeuren. Dit zie je duidelijk terug in de mundane horoscopen die betrekking hebben op het verloop van de crisis en zo kan ook de vraag beantwoord worden of Klaas Knot met zijn optimistische schot voor de boeg dan misschien toch gelijk heeft? De wortels van de crisis worden aangegeven door de horoscoop van de Grote Conjunctie (GC) van Saturnus en Jupiter in 2000 berekend voor Brussel om de specifieke effecten ervan op Europa te laten zien. GC’s vinden eens in de 20 jaar plaats en vormen de ruggengraat van de mundane astrologie, aan de hand van GC-series kun je historische periodes verklaren en ook al honderden jaren van tevoren voorspellen wanneer er een grote overgang zal zijn die gepaard gaat met crisis. Als je het zo bekijkt is astrologie veel meer een echte wetenschap dan economie.

GC CRISIS

Als u op de bovenstaande link klikt, ziet u de GC die de periode tussen 2000 en 2020 bepaalt en deze horoscoop is rampzalig. Omdat ik deze GC als meerdere malen heb besproken kan het kort worden afgedaan, de GC -graad zelf staat op Algol, het MC op de vrijwel even rampzalige Praesepe en 6 van de 7 planeten bevinden zich in het achtste huis van dood, einde en geld van de ander. Deze rampzalige standen komen vooral naar voren als de horoscoop voor Brussel wordt berekend, in Europa dus. Als we nu willen weten wanneer de aangegeven ramp zich zal voltrekken, kan deze GC eenvoudigweg als een radix worden genomen en kunnen de solaren vanaf deze GC worden bekeken. Een solaar is meer een algemeen idee dat je op heel diverse manieren kunt toepassen dan een bepaald soort horoscoop en het blijkt ook in dit geval goed te werken. Dit is overigens niet iets dat je in een oud boek over mundane astrologie zult vinden maar het is wel 100 % klassieke astrologie.

De kredietcrisis 2007/2008

Het is al weer een tijdje geleden maar het begon allemaal in de zomer van 2007 toen de hypotheekmarkt in de VS begon in te storten. De oorzaak was het verstrekken van hypothecaire leningen door banken aan mensen die dat in feite niet konden betalen (de zogenaamde “‘subprimes”). Dit risico werd weg gepraat door te gokken op de stijging van de huizenprijzen, bovendien verkochten de banken de gebundelde riskante leningen door als obligaties (schuldbewijzen zeg maar). Daardoor waren ze zelf van het risico af maar op deze transacties verdienden ze wel goed omdat ze fikse percentages opstreken voor hun diensten! Zou iemand nog kunnen twijfelen dat het hele bankwezen onder de bedriegersplaneet Mercurius valt, hier wordt het wel erg duidelijk: deze hypothekenhandel is in feite gelegaliseerde zwendel. Het zeer mercuriale woord windhandel is wel heel erg toepasselijk hier.

Deze kredietcrisis breidde zich snel uit naar Europa en dat zie je in de solaar die dit jaar beheerst. Deze solaar heeft namelijk de ascendant op het MC van de GC-horoscoop op de kwaadaardige geweldenaar Praesepe en activeert dus het duistere potentieel uit die GC. In het eerste huis staat de malefic Saturnus in vernietiging, benadrukt door de oppositie met het antiscion van de Maan (heerser van het zelfdestructieve huis 12 in val en in de Verbrande Weg) en op het solaar-MC bevindt zich het antiscion van de altijd zeer pijnlijk beperkende Zuidknoop. Het is duidelijk dat het dit jaar zal gaan beginnen want dit is de eerste solaar sinds 2000 die er zo slecht uit ziet. 

Klik op de onderstaande link om de solaar te zien  die de crisis inluidde.  

GCSOLAARCRISIS

De Eurocrisis – 2009

De kredietcrisis leek van korte duur te zijn en na een aantal pijnlijke dieptepunten en dramatische faillissementen al snel weer overwonnen maar vooral in Europa moest het ergste nog komen. De eurocrisis brak los, Griekenland moest met mammoetkredieten van een bankroet worden gered, de EU beleefde benauwde uurtjes. Vooral in de zuidelijke landen liep de werkeloosheid razendsnel op, vele bedrijven redden het niet en overheden voerden harde bezuinigingen door. De solaar die betrekking heeft op het begin van de Eurocrisis is helder: de ascendant staat op de doodsster Antares, de Maan als heer 8 in huis 8 weer op de bloedbadster Praesepe die in de GC al zo werd benadrukt, Mercurius op de graad van de GC op koppensneller Algol en de Zon is net onder gegaan.

Klik op de onderstaande link om de solaar van de eurocrisis te zien.

GCSOLAAREUROCRISIS

Einde van de crisis – 2014-2015?

Nu is het dus inmiddels 5 jaar crisis en omdat je weet dat het ooit allemaal weer aan zal trekken, kijk je als mundane astroloog uit naar een solaar die een nieuwe start duidelijk zou kunnen aangeven. De solaar die begint in mei volgend jaar ziet er hoopvol uit, een Nieuwe Maan op lentester Aldebaran, Jupiter heer 1 en heer 10 zeer sterk in verhoging in Kreeft is net weer direct gaan lopen, Venus heer 2 separeert van de beperkende Zuidknoop en staat op het punt zijn vernietiging te verlaten en zijn eigen teken binnen te gaan. Het lijkt er op dat Klaas Knot gelijk zal gaan  krijgen. Misschien is het een goed idee om de politieke onderhandelingen zo lang te rekken dat de economie uit zichzelf al weer is hersteld. 

GCSOLAARCRSISEINDE

Algol en Praesepe

Deze hele episode wordt door twee rampsterren beheerst: Algol en Praesepe. Om de effecten van Algol te temperen moet je alles wat je niet werkelijk echt nodig hebt weg gooien, dat pleit dus voor het met harde hand  en radicaal  opruimen van te dure regelingen en structuren die mensen te veel bevoordelen. Praesepe vraagt om de juiste actie zonder je te laten afleiden, zachte heelmeesters zijn hier dus bepaald niet op hun plaats.

Om te laten zien dat we niet alleen na-spellen doen: de bovenstaande voor-spelling werd in zeer verkorte,  summiere vorm al gedaan in mijn boek “Vaste Sterren in de horoscoop”.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koning William

Vandaag volgt de laatste aflevering in de serie van de afgelopen weken over het Engelse koningshuis en de vraag of de inmiddels gepensioneerde Charles zijn moeder nog zal opvolgen of dat William direct aan de beurt zal komen? Het was al duidelijk geworden dat er in juni 2015 een grote verandering zal komen en uit de analyse van de solaar en progressies van Charles rond die tijd bleek dat het inderdaad mogelijk zou zijn dat hij afstand zou doen van zijn rechten. Een van de  belangrijke factoren bij Charles is de progressieve Zon, significator van koningschap en heer 1 in zijn horoscoop, die de Waterman binnen gaat en dus in vernietiging komt te staan. Dat is niet direct een beweging die op een troonsbestijging duidt.

PROGRESSIES WILLIAM

In de progressies van William (klik op de bovenstaande link)  is het beeld heel anders wat dat betreft. De  progressieve Zon staat namelijk al enige tijd in de Leeuw, maar belangrijker is het vierkant dat deze Zon maakt met radix Jupiter en met de progressieve Jupiter, die inmiddels weer direct loopt. Jupiter is immers heer 1 en zegt des te meer over zijn maatschappelijke positie omdat heer 1 in de radix op het MC staat. Een verbinding van deze loopbaanfactor met een sterke koningsenergie zou een heel passend beeld zijn van een troonsbestijging. Daarbij komt nog dat Mars heer 10 van William over de zeer krachtige koninklijke ster Spica gaat, Spica tilt je vaak op naar een niveau dat veel hoger is dan je voor mogelijk zou hebben gehouden. De snellere progressieve factoren de Maan en het Pars Fortunae staan allebei op het punt van teken te wisselen, wat het beeld van grote verandering zou ondersteunen. Het progressieve PF gaat de Ram binnen, activeert daarmee Mars heer 10 en maakt direct een vierkant op de radix-Nieuwe Maan, die als een nieuw begin kan worden gezien dat William brengt. Ook de progressieve Maan zal meteen na de tekenwisseling de radix-Zon van William aspecteren, dat het allemaal via vierkant gaat, kun je als teken zien dat het toch met heel  wat spanningen gepaard zal gaan als Charles inderdaad zou worden overgeslagen.

SOLAARWILLIAM

Er zijn dus in de progressies wel degelijk aanwijzingen voor een troonsbestijging, maar wordt dat door de solaar bevestigd? Wat direct op valt in de solaar is dat Mars radix heer 10 op de ascendant staat wat laat zien dat er iets met betrekking tot zijn loopbaan kan gaan gebeuren. Zo’n stand kan ook wijzen op het begin van een belangrijke relatie omdat Mars heer 7 in de solaar is en als ware op de ascendant “valt”. Maar laten we niet in speculaties vervallen want er is een andere zeer opvallende stand in de solaar die direct de aandacht trekt. Dit is Jupiter heer 1 in elevatie – dat wil zeggen hoog en dominerend aan de hemel – die in het tiende huis van de loopbaan staat en in Kreeft in zeer goede conditie is, de rijke gaven van de Groet Benefic zullen duurzaam zijn. Hier komt dus weer de zo belangrijke  Jupiter / radixheer 1 terug die in zijn horoscoop al zo sterk met zijn positie is verbonden en dat is nog niet alles. Want zowel Jupiter, die je als een optimistische spong voorwaarts in de toekomst zou kunnen zien, als het solaar-MC vallen op de zeer krachtige koninklijke ster Pollux, die altijd zeer veel succes geeft. Dat lijkt toch wel een beslissende stand, te meer omdat Jupiter via sextiel verbonden is met de radix-Venus op Algol, de vader en het astrologische spoor van de hele toestand met Diana in de horoscoop van William.

De solaar bevestigt dus dat troonsbestijging mogelijk zou kunnen zijn vooral door die sterke positie van Jupiter. Als extra controle kun je nog kijken naar de profecties, ieder jaar worden de planeten en de hoeken daarbij een teken vooruitgeschoven. In het bewuste jaar van de mogelijke opvolging van zijn grootmoeder staat bij William het profectie-MC met Jupiter op de radix Zon en Mars heer 10  valt op de radix Noordknoop een extreem expansieve factor die je als een super-Jupiter kunt beschouwen, dus dat past ook in het beeld. Om het plaatje  rond te maken nog een blik op de lunaar, die een Maan/antiscion-Zon conjunctie met Mars heer 10 op de radix Nieuwe Maan laat zien.

LUNAAR WILLIAM

Er zijn zo dus voldoende astrologische  aanwijzingen voor William op de troon, maar is het denkbaar in een land als Engeland dat zo sterk aan formaliteiten hecht? Het ligt niet voor de hand maar het is denkbaar de voordelen lijken erg groot om een schone lei te beginnen met een koning die een Nieuwe Maan in zijn radix heeft, ik zet mijn kaarten op koning William.