De moord op Kennedy

We onderbreken de duiding van de horoscopen van Nederland deze week om te kijken naar de horoscoop van president Kennedy, de moord op Kennedy werd vorige week herdacht. Het is inmiddels 50 jaar geleden dat deze dramatische gebeurtenis, die nog steeds met mysterie omgeven is, zich af speelde. De familie-Kennedy is zo’n beetje de koninklijke familie van Amerika en nog altijd roept de naam alleen al bij mensen zeer positieve gevoelens op van hoop op een gouden toekomst. Dat is volstrekt onterecht want de familie bestaat voornamelijk uit onbetrouwbare schuins marcherende gevaarlijke gekken waarmee  je maar beter niet van doen kan hebben. Maar goed daar gaat het hier niet over, mensen zien graag in politici en leiders iets wat ze willen zien en dat heeft vaak niet zo heel veel met werkelijke capaciteiten of prestaties te maken. Ook Silvio Berlusconi is daar een goed voorbeeld van , hij heeft uiteindelijk vrij weinig kunnen realiseren van wat hij beloofde, terwijl hij zo lang aan de macht is geweest.

Goed terug naar John Fitzgerald Kennedy wiens grootste wapenfeit, waardoor hij nooit zal worden vergeten, was dat hij vermoord werd. In de horoscoop van Kennedy wordt de dramatische manier waarop dit gebeurde duidelijk aangegeven door de “dodende planeet” de anareta, dit is Mars in vernietiging die pal op cusp 8 staat. Deze anareta beschrijft helder de omstandigheden rond het sterven, een nare vernietigde Mars kan natuurlijk heel goed een moord zijn en Mars staat conjunct Mercurius heer 12 van geheimen wat ook heel toepasselijk is. Klik op de onderstaande link om de horoscoop van Kennedy te zien ( door technische problemen waren in de vorige post de horoscopen niet goed zichtbaar, deze problemen zijn inmiddels verholpen).

KENNEDY

Wat verder direct op valt in de horoscoop is de dominante Saturnus in vernietiging die vlakbij het MC op de zeer krachtige vaste ster Procyon staat die veel succes kan schenken. Ook vlakbij staat de koninklijke Pollux, uit de Tweelingen, zo sterk verbonden met het thema broers waarvan er een wordt gedood, wat ook toepasselijk is. Of dat nog niet genoeg is, valt de Zon de algemene significator van koningen die op de koninklijke Aldebaran staat, via antiscion pal op het MC! Dat is een zeer opmerkelijke concentratie van zeer krachtige vaste sterren rond het MC: Procyon, Pollux en op een indirecte manier ook Aldebaran, een planeet neemt namelijk altijd de werking van de ster waarop hij staat mee naar zijn antiscion-positie. Deze drie sterren zijn niet alleen heel krachtig ze zijn ook alle drie erg martiaal en gewelddadig, het was ook Kennedy die de rampzalige inzet van troepen in Vietnam flink uitbreidde. De concentratie van sterren op het MC zou  al genoeg zijn voor aardig wat bekendheid, op de ascendant staat ook nog eens Spica, weer een koninklijke ster die vaak charisma  en een onverwacht hoge positie schenkt.

Er wordt ook vaak van Spica gezegd dat het een beschermende ster is die voor een goede afloop zorgt en dat kun je bepaald niet zeggen hier. Dat laat weer eens zien dat je iets nooit kunt duiden buiten de context van de rest van de horoscoop als er groot gevaar of geweld wordt aangegeven zoals hier, kan ook Spica de zaak niet redden. Die vernietigde Saturnus die zo opvallend in het tiende huis staat wijst onder meer op het belang van de familie-achtergrond in de loopbaan, de Kennedy-glamour. Het wijst er ook op dat het thuis niet echt gezellig was, Saturnus is heer 4 en maakt een sextiel met Jupiter die weer op de kwaadaardige Algol staat. Het is inderdaad zo dat het in huize-Kennedy een nogal ongelukkig zooitje was en dat veel ondergeschikt werd gemaakt aan de alles overheersende politieke ambities. Dat dit voor Kennedy een belangrijk thema was zie je aan zijn Pars Fortunae (zijn zielsbetrokkenheid) die in het vierde huis van de familiewortel staat in oppositie met heer 4.

Nog zonder te kijken naar de prenatale horoscopen zie je Kenndey’s  roem duidelijk afgetekend vooral door de krachtige vaste sterren rond de hoeken. Ook heel wat  klassieke astrologen betrekken nog steeds de sterren niet bij hun duiding of gebruiken het zeer inferieure en onlogische paraansysteem en dat is een beetje fietsen op een wiel en waarom zou je dat doen? Keer op keer blijkt dat je wezenlijke zaken mist als je de sterren niet als integraal onderdeel van je duiding gebruikt, hoe zou je hier anders Kennedy’s roem kunnen aflezen?

SOLAARMOORD

Maar ook bij het voorspellen zijn de sterren cruciaal en hier zie je heel duidelijk hoe een hofastroloog in het verleden werkte. Hij zou de gewelddadige standen in de radix hebben gezien en zou dus goed opletten wanneer deze geactiveerd zouden worden, natuurlijk tegen de achtergrond van de concrete situatie waarin de vorst zich bevond. Als president loop je sowieso meer gevaar en als je dan een solaar ziet komen met solaarheer 8 van de dood op de descendant op die moorddadige Mars uit de radix en op de Mercurius-Jupiter conjunctie op Algol in het achtste huis van de radix, dan weet je dat het gevaarlijk wordt (klik op de onderstaande link om de solaar te zien). De progressies worden hier niet getoond maar die zijn even helder: de Maan loopt over de radix -Zon in huis 8  (radicale ommekeer) en de Asc/Desc -as staat op ja hoor: Algol.

SOLAARMOORD

 

 

 

 

Home sweet home

In deze blog wordt vaak op de actualiteit gereageerd, als ergens op de wereld iets gebeurt, worden de mundane horoscopen besproken die daarop betrekking hebben. Mundane astrologie is echter niet zo populair omdat het bekend staat als heel ingewikkeld en veel astrologen het leuker vinden als het over personen gaat waarbij de eigen horoscoop natuurlijk favoriet is. Alles en goed en wel, ik kijk ook vaak naar mijn eigen horoscoop, maar de mundane astrologie heeft deze impopulariteit niet verdiend. Want omdat je een deel van de mundane horoscopen gewoon duidt alsof het geboortehoroscopen betreft, kun je er enorm veel van leren ook wat betreft geboorteastrologie. Ook is de mundane astrologie, dankzij wat handige kunstgrepen bij lange na niet zo complex als het lijkt. Een helder boek over effectieve mundane astrologie moet echter nog geschreven worden, de moderne astrologie zit te veel verstrikt in de cycli van de buitenplaneten en negeert de vaste sterren terwijl de meeste klassieke astrologen er ook niet erg duidelijk over zijn.

OERGC NEDERLAND

Omdat ik altijd benadruk dat voorspellen het echte strenge criterium is om je methoden te testen, zullen we de komende weken kijken naar de horoscopen van Nederland. Dat past ook bij het juiste werk-perspectief van de astroloog: het eigen land. De mundane astroloog moet er niet naar streven als een soort goochelaar  alle rampen met de juiste plaatsen en tijden uit zijn hoge astro-hoed te toveren. Begin nu maar eens bij het eigen land en probeer daar wat zinnigs over te zeggen. Als u op de bovenstaande link klikt  ziet u de horoscoop van de Grote Conjunctie van Saturnus en Jupiter ( “GC”) die vooraf ging aan de stichting van de Republiek die uiteindelijk Nederland werd. Deze horoscoop kun je gebruiken als de radix van Nederland en dat kun je in de praktijk testen. De meest gespannen posities in deze horoscoop zijn het nauwe vierkant van Venus heer 8 van de dood met een hele nare vernietigde Mars, de Mercurius (handelsnatie) in oppositie met de ascendant en de vernietigde Maan op cusp 9 (maritieme natie).

Als deze GC werkelijk functioneert als radix moet dat duidelijk te zien zijn en daar voor gaan we terug naar de meest dramatische gebeurtenis in Nederland in het afgelopen decennium, de moord op Pim Fortuyn op 6 mei 2002.

PROGRESSIES FORTUYN

Als u op de link hierboven klikt ziet u de progressies op dat moment. De spanningen zijn duidelijk: de MC/IC-as beweegt over de radix (GC)-ascendant, progressieve Mars staat op het venijnige radix Mars/Venus vierkant en het progressieve Pars Fortunae staat op de graad van de Grote Conjunctie. Bingo, bingo niet moeilijk toch die mundane astrologie?

SOLAARFORTUYN

Ook de solaar is helder genoeg gespannen. Venus solaarheer 8 staat dominerend (“jaarheer”)  op de descendant op de bloedbadster Praesepe vierkant die nare vernietigde Mars uit de GC. Het solaar- MC staat op de positie van doodsster Antares in de horoscoop van 1563, de solaarascendant staat (net nog) op het spiegelpunt van de vernietigde Maan uit de GC  en solaarheer 1 Saturnus staat op het IC van de GC en op de ellendige Zuidknoop  van de GC. Dat is al wat complexer maar in het duiden van solaren moet je goed letten op de antiscia  (spiegelpunten), op de positie van de knopenas, vaste sterren en op hoekplaneten.

LUNAAR FORTUYN

De ultieme proef op de som of dit allemaal goed genoeg werkt is de lunaar van voor de moord (klik op de link hierboven). Als je weet dat er iets naars zal gebeuren in een jaar kun je de lunaar gebruiken om de maand te vinden dat het gebeurt en daarbij hoef je meestal niet subtiel te zijn. Lunaren zijn schreeuwers en deze ook, de concentratie van Saturnus, Mars en de Knopenas over het MC / IC van de lunaar spreekt boekdelen en lunaarheer 1 staat  ook nog eens in de crisiszone aan het einde van de Stier. Dit is allemaal precies zoals je een geboortehoroscoop zou duiden.

Maar is het niet verbluffend?! Dat de horoscoop uit 1563 een  zeer dramatische politieke moord meer dan 400 jaar later laat zien?? Tot en met de lunaar toe! Dit onthult ook iets wezenlijks van de astrologie, want afgezien van de directe medische, psychologische en praktische toepassingen is astrologie in wezen contemplatief, het laat zien hoe alles wordt bepaald “door boven” en het verbindt daardoor met boven, via de weg van de kennis, controleerbare kennis. Want dit soort dingen herhaalt zich steeds weer en daar zullen we de komende weken naar kijken om uiteindelijk uit te komen bij een voorspelling. Want er zijn wat gespannen standen op komst in de horoscoop van Nederland.

LUNAARFORTUYN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De tyfoon op de Filipijnen

Het nieuws wordt deze week overheerst door de ramp op de Filipijnen, waar een tyfoon met vloedgolven onvoorstelbare verwoestingen aan richtte. Harde stormen zijn normaal voor het land maar deze storm overtrof alle voorgaande in rampzaligheid, door de voortgaande ontbossing is de natuurlijke bescherming tegen stormen op veel plaatsen ook meer en meer verdwenen. Hoewel harde storm in het land dus normaal is, waren er al wel abnormaal veel geweest dit jaar en dat moet zichtbaar zijn in de horoscopen die nu van toepassing zijn. De technieken die je gebruikt om de horoscopen te analyseren zijn (deels) het zelfde als in de geboorte-astrologie, zeker als er een echte radix van het land beschikbaar is. Je kunt dus door mundane astrologie te doen, ook heel veel leren over geboorte-astrologie.

PHILIPIJNEN

Door op de bovenstaande link te klikken kunt u de radix van de Filipijnen zien, het is een horoscoop van het moment dat de vlag van de Filipijnen voor het eerst werd gehesen in het net onafhankelijk geworden land. Hadden ze er maar een kundige electie-astroloog bij gehaald want Mercurius heer 1 en heer 10 staat in het ellendige twaalfde huis en ook nog eens op de zeer kwaadaardige Praesepe, een nevel van chaos in het hart van de Kreeft. Mars als heer 8 in het eerste huis is ook niet echt fijn, terwijl een uitermate venijnige Saturnus in vernietiging via antiscion (planeetpositie gespiegeld in de Kreeft / Steenbok-as)  pal op het MC op de zeer teleur stellende Hyaden staat. Het is een meer dan beroerde radix en het was erg een slechte start voor het land. Een positie die speciaal in de gaten moet worden gehouden is deze zeer zwakke Mercurius in het twaalfde huis.

SOLAAR FILIPPIJNEN

Via de bovenstaande link kunt u met een klik de solaar van de Filipijnen zien, deze viel op 3 juli. Het is niet zo vreemd dat het stormseizoen zo excessief  uit viel want deze solaar ziet er erg dreigend uit. De solaar-Venus staat met het MC in de Praesepe-zone, een dubbele activering van het boven genoemde gevoelige punt in de radix! De solaar-Maan, als het Licht dat niet automatisch op dezelfde plaats staat in de solaar altijd extra aandacht waard, staat op de extreem beperkende en kwaadwaardige Zuidknoop en op de het sterrenpaar Menkar-Almach. Deze sterren maken deel uit van de mythe van het Zeemonster dat door Poseidon werd gestuurd om de kusten van het koninkrijk te terroriseren! Het Zeemonster duikt heel vaak op in horoscopen van scheepsrampen maar ook bij overstromingen en tsunami’s. Of dit nog niet genoeg is staat de malefic Saturnus bijna op de ascendant, wat heel helder laat zie dat het geen goed jaar zal zijn voor het land.

PROGRESSIES FILIPIJNEN

Omdat we deze geboortehoroscoop van het land als een gewone radix bekijken zijn ook de progressies van belang . En ja hoor het progressieve MC  beweegt zich ook weer door de moeilijke Praesepe-zone die in de radix en in de solaar al zo sterk benadrukt werden! De ascendant gaat over het radix-Pars Fortunae dat weer vierkant die uitermate beroerde Mercurius staat. Om het compleet te maken de lunaar (hier niet afgebeeld), waaronder de ramp zich voltrok IC/MC-as valt weer bovenop die zelfde “‘ramp”-Mercurius. Het zal duidelijk dat als je met behulp van deze technieken, waarbij je de vaste sterren niet kunt missen, rampen nauwkeurig kunt voorspellen veel leed kan worde verzacht omdat je degelijk kunt voorbereiden.

 

 

 

 

 

 

Twitter naar de beurs

Vanmiddag Nederlandse tijd 15:30 (9:30 in New York) gaat de zo populaire microblog-site Twitter naar de beurs. Het lijkt allemaal sterk op de beursgang van Facebook vorig jaar alleen is het nog wonderlijker, want Facebook maakte op het moment van de beursgang winst, Twitter verliest alleen maar. Toch kan het aandeel op voorhand op grote belangstelling rekenen en de aangekondigde openingskoers werd zelfs de afgelopen dagen nog wat verhoogd. De “social” media hebben de toekomst zo is de algemene gedachte en misschien is dat puur commercieel gezien uiteindelijk ook wel zo, alleen is de vraag waar dit onuitputtelijke etaleren van vaak zo onnozele zaken uiteindelijk toe zal leiden? Bedachtzamer wordt het er niet door, wat dat betreft sprak de eerste tweet van de eerste Nederlandse twitteraar ooit al boekdelen. Op de vraag “wat ben je aan het doen?”, luidde zijn geniale getwitterde antwoord “ik ben thuis”. Meer is het niet maar goed het houdt je wel van de straat en er kan, moet en zal uiteindelijk mee verdiend worden.

Goed hoe ziet de horoscoop van de beursgang er uit en wat kan je er mee? Het moment dat de handel start, gaat niet over het bedrijf zelf maar over de waarde van het aandeel dus in feite geeft de hele horoscoop een beeld puur van de lotgevallen van het aandeel. Het is dus niet alleen heer 2 van waarde en bezit waar we naar kijken, ook de beweging van heer 1 is belangrijk en in de progressies die van de hylegische factoren: de Lichten Zon en Maan, de hoeken en het Pars Fortunae. Als u klikt op de onderstaande link kunt u de horoscoop van de start van de handel in Twitter-aandelen zien.

TWITTER

Het is bij de duiding van zo’n horoscoop altijd een goed idee om te bedenken wat je sterk zou willen zien, en in ieder geval is dat de heerser van het eerste huis. Heel treffend is dat Jupiter, die sterk staat in een hoekhuis in verhoging, wat overigens wel wijst op de overschatting van de waarde (exaltatie = overschatting). Jupiter is echter net retrograde gaan lopen wat niet goed is maar nog slechter zou een heer 1 zijn die op het punt staat retrograde te gaan want dan moet de verslechtering nog komen. Maar natuurlijk is het feit dat Jupiter terug loopt en spoedig een oppositie met de Maan zal gaan maken niet goed. Als je als astroloog een electie zou hebben gemaakt voor het optimale moment voor de beursgang zou je ook de plaatsing van Jupiter op Castor hebben vermeden, de sterfelijke broer van de mythische Tweelingen is niet wat je hier het liefste ziet. Op het MC staat bovendien de kwaadaardige ster Vindemiatrix die te maken heeft met vallen en verliezen omdat je prematuur probeert te oogsten wat zeer toepasselijk zou kunnen zijn voor Twitter. Het Pars Fortunae dat ook financieel vaak van belang is, staat in het tweede huis vierkant een verbrande heer 2 Saturnus van waarde en bezit, wat er ook niet zo heel leuk uit ziet.

De hamvraag is natuurlijk wat heb je nu hier nu aan? Ik kan er natuurlijk wel wat interessante dingen over zeggen, maar de belegger wil cash zien. Of het een goede idee is om vanmiddag Twitter-aandelen te kopen, valt te betwijfelen, heer 1 die vanaf nu terug gaat lopen en een schadelijke oppositie met de Maan gaat maken? Het had een stuk sterker moeten zijn voor echt een stevige snelle winst.

PROGRESSIES FACEBOOK

Om meer zicht te krijgen op dit soort horoscopen kunnen we terug gaan naar de horoscoop van de beursgang van Facebook op 18 mei vorig jaar. Ook die horoscoop had behoorlijk wat minpunten en de start was inderdaad beroerd. Pas sinds augustus dit jaar is de koers weer op startniveau gekomen maar nu gaat het heel goed. Had je dus je aandelen gewoon bewaard, dan sta je inmiddels op winst, ondanks de slechte start. Beleggen is toch vooral vaak geduld hebben. Het lijkt er op of de progressie van het Pars Fortunae in de Facebook horoscoop de koersontwikkelingen goed weer geeft. Het PF begon in het zwakke twaalfde huis heeft een sextiel met  de expansieve Jupiter achter de rug en is nu op weg naar de ascendant. Dat zou aangeven, dat op de wat kortere termijn de koers van Facebook verder zal doorstijgen. Als we dit op Twitter toepassen, is het progressieve PF niet erg veel belovend, het komt direct conjunct het antiscion van de beperkende Saturnus.  Ook hier lijkt het dus meer een zaak van geduld dan van grote snelle winst.