Het koninkrijk, de republiek

De afgelopen weken werden diverse mundane horoscopen besproken die betrekking hebben op Nederland, onder meer de mundane radix, dat wil zeggen de Grote Conjunctie van Saturnus en Jupiter die vooraf ging aan de stichting van de Republiek der Verenigde Nederlanden. Deze horoscoop van de Grote Conjunctie kan worden gebruikt als de radix van Nederland compleet met progressies, solaren en lunaren. In de progressies in deze horoscoop is een Volle Maan op komst wat altijd op crisis wijst en deze zeer gespannen progressie (“eerste mundane lijn”) was de aanleiding om verder te kijken naar de eclipsen en lunaties (tweede mundane lijn) en de ingresshoroscoop (de derde mundane lijn).

Voor er een conclusie wordt getrokken wat dit alles nu betekent  zal er deze week nog naar een vierde mundane lijn worden gekeken. Deze is gebaseerd op de horoscoop van de Grote Conjunctie van Saturnus en Jupiter die vooraf ging aan het moment dat de oude Republiek na de Franse bezetting door de troepen van Napoleon veranderde in een moderne(re) staat. Paradoxaal genoeg veranderde toen wel de republiek officieel in een koninkrijk maar het was in wezen een modernisering. Klik op de link hieronder om de horoscoop van het koninkrijk te kunnen zien, ook van deze GC kunnen progressies en solaren worden gemaakt.

GCRADIXKONINKRIJK

De Zon-Mercurius conjunctie in deze horoscoop staat op de GC-graad van de Republiek, Venus staat conjunct de Republiek-Mercurius, de Zuidknoop staat bovenop de Zon van de Republiek en meest opvallend de uiterst linke vernietigde Mars in Stier van de Republiek wordt herhaald in de Grote Conjunctie van het koninkrijk. Zoals je mag verwachten zijn er dus sterke verbindingen tussen de beide horoscopen, het koninkrijk is immers de voortzetting van de oude republiek. Het is daarom de moeite waard om de solaar en de progressies die je kunt berekenen op basis van de GC van het koninkrijk te bekijken. Klik op de onderstaande link om de geldige solaar te kunnen zien.

SOLAARKONINKRIJK

Meteen valt op in deze horoscoop hoe slecht Mars heer 1 erbij staat, in val in Kreeft heel sterk benadrukt door zijn positie op het IC en op de zeer gewelddadige ster Menkalinan op de schouder van de Voerman. Deze venijnige Mars maakt een nauw vierkant op de Saturnus-Maan conjnuntie in Schorpioen, waarmee Venus via antiscion in oppositie staat. De Zuidknoop in de solaar, het pijnpunt in dat jaar, valt precies op de gevaarlijke Mars in Stier, ook in de horoscoop van de Republiek. De Knopenas wordt sterk benadrukt door de conjunctie van het Pars Fortunae met de Noordknoop. Deze spanningen worden herhaald in de progressies de progressieve Ascendant heeft de radix-descendant bereikt (in een mundane horoscoop kan dat)!

De lunaar voor de komende maand is ook opvallend, klik op de onderstaande link om de februari-lunaar te kunnen zien.

LUNAARKONINKRIJK

Als er wat gebeurt, zal het deze maand zijn. De lunaarascendant valt over het radix-MC/IC, de Venus/Jupiter oppositie valt over de lunaar-Asc/desc-as, het IC valt op de gevaarlijke Mars, lunaar-Mercurius staat op de radix-Maan in oppositie met de (radix)GC-graad. Voor de modernere liefhebbers, de kwaadaardige “sterachtige factor” Pluto valt pal op de ascendant. Hoe dan ook uitgesproken spanningen. De hier gebruikte technieken kun je ook toepassen op een geboortehoroscoop.

Goed maar wat betekent dit alles nu? Wat steeds weer wordt bevestigd door de horoscopen uit de diverse lijnen is dat er dit jaar in Nederland een hogere spanning is dan normaal. Ook lijkt die spanning op een hoogtepunt te komen in februari bij uitstek in de dagen rond 12 februari.

Ok terug naar de nuchterheid wat dat klinkt wel heel dreigend. Wat we kunnen zeggen dat er iets zal gebeuren deze maand dat betrekking heeft op Nederland waardoor de spanning zich ontlaadt. Dat zal gezien de horoscopen niet iets triviaals zijn. Maar wat het is, (natuur)geweld, of iets in de politiek (of op de Winterspelen?) dat is te moeilijk om te detailleren.

 

 

 

 

 

 

 

 

De Ingresshoroscoop 2013-2014

De afgelopen weken zijn op deze blog diverse soorten mundane horoscopen besproken die betrekking hadden op Nederland. Er is gekeken naar de Grote Conjunctie van Saturnus en Jupiter uit 1563 met de daarvan afgeleide solaar, progressies en lunaar. Ook kwam een tweede  “lijn” van mundane horoscopen aan de orde, wat je het “spel van de Lichten” zou kunnen noemen, de horoscopen van Volle Maan en Nieuwe Maan, de zogeheten lunaties en van de speciale super-lunaties die op de Knopenas vallen, de eclipsen. Deze twee mundane lijnen lieten steeds weer meer dan normale spanningen zien, vooral in het begin van deze winter al is het heel moeilijk om te zeggen wat dat nu precies betekent. Desalniettemin is het altijd heel belangrijk om  te proberen tot een controleerbare voorspelling te komen, in alle soorten van astrologie omdat alleen dat een echte, objectieve toetssteen is.

De Ramingres

Daarom kijken we deze week naar een derde mundane “lijn” die van de ingresshoroscopen. Ingress wil niet meer zeggen dan “binnengaan” en dat duidt meestal op het binnengaan van de Zon in het teken Ram wat astrologisch het begin van het jaar markeert. Er zijn echter ook, voor de verfijning van mundane analyses, ingressen op kleinere schaal bijvoorbeeld de winteringress als de Zon de Steenbok in gaat en zelfs tekeningressen die dus geldig zijn voor ongeveer een maand. Deze week zullen we kijken naar de Ramingress die geldig is tot aan maart dit jaar (tot aan de volgende Ramingress dus) want als er iets van belang zal gebeuren dat echt de normale gang van zaken overstijgt, dan moet dat ook in deze jaarhoroscoop zichtbaar zijn. Je kunt de Ramingress vergelijken met een solaar, klik op de onderstaande link om de Ramigress van Nederland te kunnen zien.

INGRESS 2013

Het is altijd belangrijk om alle technieken te gebruiken bij het duiden van een ingress dus ook vaste sterren en spiegelpunten of anstiscia anders zijn er al snel dingen die je ontgaan. Zo ook in deze ingress die op het eerste gezicht vrij “rustig”‘ lijkt, er staan geen malefics of rampzalige vaste sterren zoals Algol of de Zuidschaal op de Lichten of de hoeken, al trekt de zeer venijnige Jupiter in vernietiging op cusp 12 van verborgen of subversieve actviteiten wel de aandacht. Deze Jupiter heeft omdat hij in Tweelingen in vernietiging is geen positieve invloed meer, hij is een “accidentele malefic”. Deze negatieve werking van Jupiter krijgt wel de volle kracht mee van de koninklijke ster Aldebaran het machtige en intens rode Linkeroog van de Stier. Zoals de martiale  kleur van deze ster al laat zien is dit  meestal geen vreedzame invloed, de stier is ook een woest beest. In het bekende boek van Vivian Robson over de vaste sterren wordt als trefwoord genoemd: veel militair succes. Dit ziet er, zeker op cusp 12 al niet goed uit maar via antiscion of spiegelpunt komt deze nare Jupiter op de ascendant het meest prominente  punt in de hele horoscoop!

Dat is toch verontrustend en de andere standen in de ingress vullen dit aan. De Maan heer 1 – Nederland dit jaar – is essentieel sterk in eigen teken maar staat in het zeer verzwakkende twaalfde huis en driehoek Saturnus heer 8 van de dood in de ingress en met Mercurius heer 12 vernietigd en in val in Vissen vormt dit geheel een nogal zorgwekkende grote driehoek. De rol van Mercurius wordt nog eens benadrukt doordat het Pars Fortunae, het Punt van het Lot via antiscion op Mercurius valt. Saturnus heer 8 is bovendien in zeer sterk wederzijdse negatieve receptie met de Maan, heer 8 zal het land nadrukkelijk schaden en deze Saturnus staat weer in oppositie met Mars uit de radix van Nederland (zie vorige blogs), de Grote Conjunctie uit 1563.  Daar komt nog eens bij dat de ascendant van de ingress precies op de altijd pijnlijke Zuidknoop van deze Grote Conjunctie staat.  Om het goed te kunnen vergelijken is via de link hieronder nog een keer de oer-horoscoop van Nederland te zien.

OERGC NEDERLAND

Al met al kan worden geconcludeerd dat deze derde “lijn” van ingresshoroscopen meer dan een normale dosis spanning laat zien voor Nederland. Maar het blijft nog altijd de vraag op welke schaal we dit moeten duiden, is dit iets wat veel schade zal veroorzaken of zijn het gewoon de laatste loodjes van de economische crisis? In de post van volgende week zal geprobeerd worden de onmiskenbare spanning op de juiste schaal te plaatsen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antisemitische grappen?

Het nieuws is de immer voortjagende waan van de dag. Aan het begin van de afgelopen week was Frankrijk in de ban van de “antisemitische”‘ komiek Dieudonne M’bala M’bala. In allerlijl werd zelfs een voorstelling van de komiek verboden tot grote woede van zijn fans. M’bala maakt in zijn voorstellingen voortdurend insinuerende en flauwe toespelingen op de Jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog en hij “introduceerde” de zogenaamde quenelle, een “variant” op de Hitlergroet. Het zijn smakeloze grappen van een bedenkelijk niveau  hoe je het ook bekijkt maar ze worden door zijn fans met groot enthousiasme begroet. Voordat de rel rond de komiek echter ten einde was werd het Franse nieuws al weer overstemd door de berichtgeving over de minnares van de Franse president Hollande. Toch willen we deze week een blik werpen op de horoscoop van de zouteloze komiek M’bala die de frustraties onder de jonge Arabieren in Frankrijk zo kundig weet te bespelen. Klik op de onderstaande link om de horoscoop van de komiek te zien.

DIEUDONNE

Een van de sleutels tot een effectieve duiding van een horoscoop, vooral die van bekende mensen, is het bekijken van de hoekposities. Een planeet of een vaste ster die daar staat zegt meestal al heel veel over het leven, de vier hoeken zijn lijnen met een zeer hoge energie, iets wat daarop staat zal zich met kracht in het leven manifesteren. Van de vier hoeken is de ascendant de meest prominente dat punt is als het ware de samenvatting van de incarnatie van de ziel die zich in dit leven op aarde zal gaan uiten. Ook in deze horoscoop spreekt de ascendant boekdelen want de duistere koningin van de nacht Algol staat er precies boven op. Algol de Kop van het monster Medusa heeft te maken met het verlies van het hoofd – meestal, maar niet altijd, symbolisch – wat in de mythe wordt verbeeld door de slangen van de begeerte die als haren het abstraherende denkvermogen van Medusa overwoekeren. Hier overheersen de duistere slangenkrachten van de onderbuik en daarom wordt als een van de trefwoorden “‘geweld van de massa’s  ” genoemd.

Iemand met deze ster op een belangrijk punt kan mensen collectief hun hoofd doen verliezen (ook bij Mick Jagger speelt Algol bijvoorbeeld een grote rol) en Algol kan dus ook heel veel succes schenken, de ster kan een betoverende  aantrekkingskracht geven. Dat neemt niet weg dat Algol een zeer duister randje heeft en daarvan maakt M’bala met zijn “grappen” over de Shoa en zijn quenelle duidelijk gebruik. Op het MC staat Venus heer 1 wat laat zien dat hij Venus met grote kracht in de wereld kan zetten, Venus is retrograde dus als grappenmaker gaat hij tegen de hoofdstroom in. Venus is in sterke wederzijdse receptie met Saturnus de planeet van de harde humor die weer heer 10 van de loopbaan is en sterk staat in het elfde huis op de zeer krachtige ster Achernar. Deze ster wordt vaak zeer positief beschreven maar heeft ook heel vaak te maken met een sterke zelfoverschatting, het spelen van een rol waarvoor je in feite de capaciteiten niet hebt en waardoor je je omgeving en je vak grote schade toe brengt. Achernar is immer verbonden met het  mythische verhaal van de neerstortende zonnewagen die het land verschroeit.

Of dat (Algol op de  Asc, heer 1 op het MC, Saturnus heer 10 op Achernar) nog niet genoeg is, staat de Maan op de Zuidschaal, een zeer krachtige onverbiddelijk harde Dirty Harry-ster  dei via antiscion op de Zon op cusp 11 valt .Omdat een antiscion altijd de werking van de ster in zijn oorspronkelijke positie “”mee neemt”‘ naar zijn gespiegelde positie zien we hier een enorm samenballing van kracht. Daar komt nog bij dat de Maan in het Huis van  de Kruivaarder staat waarvan de kernmythe bikkelharde strijd is, wat het hele plaatje compleet maakt.

SOLAAR MBALA

De bovenstaande solaar laat zien waarom het schandaal nu los barst, de (bijna) Nieuwe Maan in  de solaar staat op de Zon / antiscion Maan conjunctie in de radix (een verdubbeling van de “Nieuwe Maan” energie dus) , de solaar Mars/Mercurius conjunctie staat op zijn radix-Mars en de solaar-Saturnus op zijn radix-Maan (die dan weer via antscion op de radix-Zon staat natuurlijk). Belangrijke posities in de radix worden door de solaar zeer krachtig geactiveerd, M’ bala komt dit jaar nadrukkelijk in de belangstelling. En als je ooit nog twijfels had over het gebruik van de lunaar: in de geldige lunaarhoroscoop keert Venus terug op zijn radixpositie, een duidelijk teken dat er deze maand iets belangrijks in zijn loopbaan gebeurt.

Volgende week zal de duiding van de horoscopen van Nederland worden voortgezet, ijs-en weder dienende natuurlijk.

 

 

 

 

 

 

 

De eclips van november 2012

In de post van vorige week werd beschreven hoe de spanningen in de oerhoroscoop van Nederland – de Grote Conjunctie van Saturnus en Jupiter van 1563 –   deze maanden langzaam toenemen, voornamelijk doordat er een progressieve Volle Maan op komst is, die ook nog eens op de machtige Mars-sterren Aldebaran en Antares valt. Dat zou op een belangrijke of dramatische gebeurtenis kunnen wijzen maar dan moeten ook andere  relevante horoscopen het zelfde laten zien. Behalve naar Grote Conjuncties als radixhoroscoop kijk je in de mundane astrologie ook altijd naar wat de lunatiehoroscopen laten zien, de horoscopen van Volle Maan en Nieuwe Maan  en wel speciaal naar de bijzondere “superlunaties”, de eclipsen. Want eclipsen zijn niet meer dan een speciaal soort lunaties namelijk Nieuwe Manen of Volle Manen die op de Knopenas vallen. Het lijkt logisch dat van de eclipsen de Zonsverduisteringen de belangrijkste zijn en de horoscopen van Nieuw Maan de belangrijkste van de lunaties. Een Nieuwe Maan markeert immers het begin van een nieuwe cyclus en in de astrologie gaat het altijd om beginmomenten.

Dus om te onderzoeken of de spanningen in de oer-horoscoop van Nederland  in februari werkelijk iets te betekenen hebben, wordt de horoscoop van de meest recente eclips bekeken. Dit is de Zonsverduistering die plaats vond op 3 november vorig jaar en natuurlijk wordt de horoscoop van deze eclips berekend voor Amsterdam we willen immers weten hoe de energie van de eclips uitwerkt in Nederland. Het is al direct duidelijk dat deze eclipshoroscoop een speciale is want vlakbij de conjunctie van de Lichten staan ook nog eens Saturnus en Mercurius en een pergriene Mars maakt een nauw sextiel op de eclipsgraad. Klik op de onderstaande link om de horoscoop van de eclips te kunnen zien.

ECLIPS

We zien dus een samenballing van maar liefst vijf planeten, dat is bijzonder maar dat is natuurlijk overal ter wereld zo. Wat nu de specifieke uitwerking van een eclips voor een bepaald land kan laten zien, zijn de hoeken maar vooral de verbindingen van de eclipsposities met belangrijke standen in de oer- horoscoop van Nederland. Als die er zijn gaat de eclips Nederland raken. Bij de vergelijking van de eclipshoroscoop  met die van de radix van Nederland valt direct op  dat de samenbundeling van planeten rond de elfde graad van Schorpioen precies in oppositie is met de gevaarlijke Mars in Stier in de Nederlandse radix! Verder valt de Ascendant/descendant-as precies op de graad van de oer-Grote Conjunctie van Nederland op 29 graden Kreeft.  En om het plaatje van opvallende synastrie rond te maken valt de nare Mars uit de eclipshoroscoop die de eclipsgraad aspecteert precies op de Zon in de oerhoroscoop van Nederland. Dat is niet niks, er zijn zeer sterke verbindingen tussen de eclips en Nederland. Het begint  er nu echt op te lijken dat er “iets” zal gebeuren maar wat is moeilijk te zeggen, al is het opvallend dat het negende huis zo sterk wordt benadrukt. Zou het iets zijn waar bij het buitenland en / of religie een rol spelen. De stap naar moslimterrorisme is dan al snel gemaakt, veel te snel, in de mundane  astrologie moet je vooral nuchter blijven anders voorspel je voor je het weet iedere week het einde van de wereld. Wat echter geconcludeerd kan worden is dat de spanningen in februari duidelijk bevestigd worden door de eclips van november vorig jaar. In de volgende post zal daarom het mundane onderzoek worden voortgezet, dat lijkt nu toch echt de moeite waard te zijn. Als u op de onderstaande link klikt kunt u de oer-horoscoop van Nederland nog een keer zien. Overigens kan het vergelijken van eclips en radix op de geschetste manier ook worden toegepast in de geboorte-astrologie dat laat dan zien wat voor invloed een eclips zal hebben op het leven van een persoon.

OERGC NEDERLAND

 

 

 

 

 

De Nieuwe Maan van Nieuwjaar?

U zult het waarschijnlijk niet hebben opgemerkt maar precies op nieuwjaarsdag was er een Nieuwe Maan, zo rond een uur of 12 ’s middags. Het feit dat deze Nieuwe Maan op Nieuwjaarsdag viel heeft in astrologische kringen tot enige ophef geleid want, zo hoor je, een lunatie krijgt een extra grote betekenis als deze op de eerste dag van het jaar valt. Als je daar even over na denkt, zul je zien dat niet waar is. Want nieuwjaarsdag is niet veel meer dan een conventie en deze datum heeft puur astrologisch gezien geen enkele speciale betekenis. In vroeger tijden liet men het jaar dan ook beginnen op het moment dat de Zon de Ram binnen ging rond 21 maart en dat tijdstip heeft natuurlijk wel extra betekenis omdat het in de kosmos is geworteld. Nog steeds wordt in de mundane astrologie de horoscoop van het exacte moment dat de Zon de Ram ingaat, berekend voor de hoofdstad van een land, gezien als een van de belangrijkste horoscopen om te bekijken hoe het dat land dat jaar zal vergaan.

Klik op de onderstaande link om de horoscoop van de “NieuwjaarsnieuweMaan”‘ te kunnen zien.

NIEUWJAARSNIEUWEMAAN

Maar heeft de Nieuwe Maan van 1 januari 2014 dan helemaal geen betekenis? Puur op zich zelf genomen niet maar wel als deel van een ruimere context van mundane horoscopen zoals bijvoorbeeld de progressies in de oer-horoscoop van Nederland (Grote Conjunctie van Saturnus en Jupiter van 2 september 1563), waaraan op deze blog als eerder aandacht werd besteed. In die progressies is namelijk een Volle Maan op komst over de as van de vaste sterren Aldebaran/Antares. Een progressieve Volle Maan wijst altijd op een moment van grote spanning niet alleen in mundane horoscopen ook in geboortehoroscopen. Tegen die achtergrond kan een lunatie (een Volle Maan of een Nieuwe Maan) zoals die van Nieuwjaar wel een (wellicht wat dreigende) betekenis krijgen. Want berekend voor Amsterdam staat een zeer venijnige Mars in Weegschaal precies op de descendant en vormt met de lunatiegraad (die op de “sterachtige” Pluto valt) dus een T-vierkant op de ascendant. Dat ziet er wat beroerd uit. Temeer omdat ook de volgende lunatie, de Volle Maan van 16 januari, er ook niet al te fijn uit ziet met dezelfde vernietigde Mars nu op het MC in de Vollemaanshoroscoop berekend voor Amsterdam. Dat de Zon in die horoscoop ook nog eens op de ster Terebellum staat is extra opmerkelijk, Terebellum is een van de drie “sterren van het noodlot”. Dat wat al lange tijd in de lucht zal nu werkelijkheid worden.

Maar er zijn talloze beroerde horoscopen en de vraag is dus of dit werkelijk een negatieve betekenis heeft voor Nederland. Nog steeds is er niet meer zichtbaar dan opmerkelijke spanningen in een aantal horoscopen en een ramp is veel te snel voorspeld, de fantasie gaat al snel met de astroloog aan de haal. Bij het voorspellen is nuchterheid en scepsis erg belangrijk als rem op de altijd alle kanten op slingerende gedachten en beelden. Daarom zullen de komende weken verdere horoscopen die relevant zijn worden bekeken om te zien of de gespannen progressieve  Volle Maan uit de oer-horoscoop van Nederland wordt herhaald.