Geert Wilders en de Zuidknoop

Kort geleden werden mij de horoscoopgegevens van Geert Wilders toe gemaild, deze zouden door de PVV-leider zelf in een gesprek zijn genoemd. Natuurlijk wil dat niet  zeggen dat deze daarom 100 % betrouwbaar zijn maar we hebben nu wellicht een geboortetijd die redelijk klopt en dat is al heel wat. Daarom zal de horoscoop gewoon geduid worden alsof de tijd juist is  en dan zal duidelijk zijn of de horoscoop met een aanvaardbare mate van luciditeit “spreekt”. Wilders heeft nogal een opmerkelijk leven en als de horoscoop heel vlak zou zijn dan klopt de tijd waarschijnlijk toch niet. Maar dat probleem hebben we niet, de radix is zo lucide als het maar kan, dus is de tijd hoogstwaarschijnlijk niet zo ver bezijden de waarheid, mede omdat ook de progressies klare taal “spreken”. Als u op de onderstaande link klikt , kunt u de geboortehoroscoop  van Wilders zien.

GEERT WILDERS

Wilders is zonder enige twijfel de meest spraakmakende Nederlandse politicus van het moment die nog steeds een grote invloed heeft al is het dan nu indirect. Op de ascendant van Wilders wordt duidelijk waarom hij al die nare agressieve dingen doet en zegt, deze valt in de zone van Praesepe en de Ezels. Het mythische motief van deze nevelgroep is het dood trappen van de Kreeft door de held Hercules, de trefwoorden zijn altijd zeer onheilspellend, chaos, bloedbaden en versplintering. Praesepe zou je de tweede Algol kunnen noemen en net als de Demonenkop kan de Lege Kribbe met de Ezels je veel kracht geven om je te manifesteren, zij het dan ook op een meestal wat duistere, negatieve manier. Mensen met de Zon of de ascendant in deze graden zijn vaak behoorlijk door macht geobsedeerd, maar het kan ook zijn dat ze alleen met politieke chaos en bloedbaden te maken hebben, maar deze niet mede veroorzaken. Hoe het ook zij Wilders zou met deze stand niet door onze astrologische ballotage voor politici zijn gekomen! De kans op chaos is eenvoudig weg te groot.

Zuidknoop

Wat gaat hij verder heel opvallend in de wereld zetten? De beperker Saturnus die op de descendant staat en ook nog eens op de extreem beperkende Zuidknoop! Deze combinatie van twee factoren die een duidelijke rigide grens trekken laat zich samenvatten als  “NJET”. Wilders is de de grote nee-zegger: grenzen dicht, uit de EU, moskee sluiten, Koran verbieden, zigeuners weg, je hoort hem zelden echt een plan of een oplossing voorstellen, het is meestal: nee, dicht, terug, over en sluiten. Ook de anti-elite geest van de PVV wordt aangegeven door Saturnus die immers de tegenstander van de Zon is en heerst over het teken Waterman dat in oppositie is met de heersende koning in Leeuw.Toen het er op leek dat hij echt verantwoordelijkheid moest gaan nemen was Wilders ook vertrokken uit het overleg in het Catshuis. Hij is de ultieme opposant tegen het zittende gezag. Ook het feit dat Wilders vanwege de bedreigingen heeft moet onderduiken wordt door de extreem beperkende Saturnus – Zuidknoop conjunctie baangegeven.

Op het MC staat de ster Baten Kaitos, uit de Walvis die weer te maken heeft met chaos en met het beschermen iets wat als waardevol wordt gezien in bedreigende omstandigheden. Via antiscion (spiegelpunt – planeetpositie gespiegeld in de as nul graden Kreeft nul graden Steenbok), staat de Zon als heer 1 en  Wilders zelf dus , op dit Walvis- MC in oppositie met Jupiter heer 9 van religie. Dit laat zien wat hij doet in zijn beroep “Islam-bashen”, de Wilders-Zon haat Jupiter via negatieve receptie en hij haat ook Venus – vrede. Hij is hier met hart en ziel op betrokken want het Pars Fortunae staat er vlakbij en die bepaalt ook mede zijn levenslot want dat is waar Fortuna (Latijn voor lot) onder meer over gaat. Zijn Punt van Roeping (MC + Maan – Zon) staat conjunct de zeer venijnige Mars in val die Jupiter heer 9 van religie weer aspecteert, hij voelt het dus als zijn roeping om strijd te voeren tegen religie. Waar je ook kijkt veel vredigheid is er niet, het is een en al strijd, bloedbad en chaos wat nog wordt gevoed door zijn vuurtemperament en het feit dat die nare Mars in val zijn gedragsaanduider is.

Dat de Arabische Punten zo goed kloppen is nog een aanwijzing dat de tijd juist is, want die verschuiven heel snel. Een ander leuk detail: dat onwaarschijnlijke haar!! De planeet van het haar Saturnus (harde delen) staat op de extreme Zuidknoop in nauw aspect met de ascendant en heeft dus grote invloed op het uiterlijk. Het haar zegt het dus al: NJET!

 

 

 

 

De dood van Els Borst

De trouwe lezers van deze blog zullen weten dat na de analyse van diverse mundane horoscopen in een van de vorige posts 12 februari werd genoemd als datum dat de spanningen in deze mundane horoscopen zich zouden ontladen. Dat zou volgens mijn voorspelling gaan om een gebeurtenis die met (natuur) geweld en/ of politiek te maken zou kunnen hebben en die duidelijk meer dan triviaal was. Rond deze datum waren de spanningen inderdaad verhoogd, minister Plasterk kroop door het oog van de naald, in Groningen beefde de aarde op een schaal van Richter die een half jaar lang niet was voorgekomen en er werd zware storm verwacht. Allemaal tekenen van verhoogde spanning in de natuur en in menselijke activiteiten, dat zijn allebei vlakken waarop een komische spanning zich ontladen kan. Deze gebeurtenissen ontstijgen nog niet het niveau van het triviale er doen zich wel vaker dit soort concentraties voor, maar de dood van Els Borst die op 11 februari werd gevonden in haar garage is wel zeer opmerkelijk. Het werd al snel duidelijk dat het om een misdrijf ging en het onderzoek loopt nog steeds. Er zijn geen sporen van inbraak of diefstal dus een betrapte dief lijkt onwaarschijnlijk, zou het dan om moord gaan? En zou die moord te maken hebben met het feit dat Borst ook in het buitenland bekend / berucht is vanwege de liberale euthanasie wetgeving die zij als minister realiseerde. Dat zou een behoorlijk sinistere en schokkende daad zijn in overeenstemming met de voorspelling, maar voorlopig blijft het de vraag wat er precies gebeurd is.

ELS BORST

Als u op de bovenstaande link klikt, ziet u de radix van Els Borst. Behalve minister was zijn vooral arts en heer 10 is Mercurius de algemene significator van de geneeskunde, het tiende huis en zijn heerser geven aan wat altijd een rol speelt rond onze publieke activiteiten. Het omschrijft zeker niet altijd letterlijk het beroep maar het laat wel zien waar we ons zeer toe aangetrokken voelen al kan bijvoorbeeld een planeet op een hoek zich veel krachtiger manifesteren en beter laten zien wat we in de wereld zetten. In dit geval geeft het dus wel het beroep aan al is het de Zon die toomnt waar Borst het meest bekend door is geworden. Deze Zon is verhoogd in Ram en heeft dus veel kwaliteit, ze weet goed hoe ze de rol van koning of leider moet spelen. De krachtige Zon kan zich ook zonder veel problemen uiten in de wereld hij staat in het vierde huis, een hoekhuis, dat altijd laat zien wat  er sterk naar buiten komt. De term hoofdhuis die je wel hoort in de moderne astrologie is onjuist en onlogisch omdat alleen tekens zich in de snelle  cardinale (hoofd-) modus kunnen manifesteren. Tekens zijn geen huizen.

Het is echter een antiscion ( planeetpositie gespiegeld in de as nul graden Kreeft / nul graden Steenbok) dat het meest sprekend is. De Zon, de algemene significator van het leven staat via spiegelpunt conjunct de Zuidknoop in het tiende huis. De Zuidknoop heeft te maken met extreme zeer pijnlijke beperkingen en de Zon als vitale energie op dit punt laat dus zien wat Borst in haar functie als minister heeft gedaan. De Zuidknoop wordt namelijk geascocieerd met de uitgang uit het leven, bij de Noordknoop kom je er in en bij de Zuidknoop ga je er uit, euthanasie dus. En of de duvel er mee speelt, deze positie komt ook weer terug in de progressies , de solaar en de lunaar die haar dramatische trieste dood  overduidelijk aan geven. De tijd op aarde zat er op voor Els Borst, de zandloper was leeg.

PROGRESSIESBORST

Want kijk eens naar deze progressies, heer 1 Mars, op zijn gemeenst vernietigd  in Stier loopt over de radix-descendant door de moorddadige Algolzone. Het progressieve Pars Fortunae, het voortschrijdende punt “van het lot”‘ staat precies conjunct deze gevaarlijke Mars en activeert deze dus sterk. Omdat het progressieve PF net als de Maan een snelle factor is, kun je daar exacter de tijd mee vinden dat iets gebeurt, ook de progressieve Maan spreekt boekdelen. Deze maakt een oppositie met de radix-Zon, een soort Volle Maan dus en altijd een belangrijk keerpunt, maar hierbij is via antiscion natuurlijk ook de knopenas betrokken, wat het tot een soort “eclips via antiscion” maakt. Antiscia zijn een soort Maansknopenpunten en altijd zeer actief als het aardse bestaan op zijn einde loopt. Dat is al heel veel en dan staat het MC nog eens op de doodsster Antares!

Beste astrologen, voorspellen kan dus wel maar dan moet je niet weigeren om de effectieve technieken bij te leren omdat je docent ze ook niet kende. Het is toch onbestaanbaar dat de AVN, de “vakvereniging” van astrologen, ontkent dat voorspellen mogelijk is. Dat zij het niet zelf  kunnen wil dus zeggen dat het ueberhaupt niet kan?? Een zeer conservatieve en dogmatische opvatting die niet op de praktijk is gebaseerd.

SOLAARBORST

In de solaar komt weer haar “euthanasie-Zon” op de Zuidknoop heel sterk terug, de drievoudige conjunctie in de solaar Mars-Venus-Zon, staat er bovenop (voor de Zon is dat natuurlijk automatisch zo maar niet voor Venus en  voorMars die ook radixheer 1 en dus Borst zelf is). De solaar-knopenas ligt ook nog over de adix-Asc/desc met de pijnlijke Zuidknoop op Venus heer 7 de tegenstander.

LUNAARBORST

Nu al duidelijk is dat er grote spanningen  zijn uit de solaar en de progressies, dient de lunaar om de maand te vinden waarin het al aangegeven geweld  zal los komen. De lunaar waaronder zij stierf is overduidelijk: de ascendant staat op Antares de doodsster die we al eerder zagen! De Maan lunaarheer 8 van de dood staat dominerend op het MC en lunaarheer 1 treft een tegenstander over de cuspenas 2/8 van de dood. Het laatste zand loop er uit deze maand en de dader gaat op weg.

 

 

 

 

 

 

Oranjerevolutie op herhaling

Het is al een aantal maanden zeer onrustig in Oekraine waar een deel van de bevolking eist dat hun land zich meer op het Westen gaat richten. Het is een conflict zo oud als de wereld wat ook in het aangrenzende Rusland een grote rol speelt. Het leidde in de Oekraine in 2004 al tot de Oranjerevolutie, als gevolg waarvan de op Rusland gerichte president, die verkiezingsfraude had gepleegd, het veld moest ruimen. Poppetjes komen en gaan maar de grote thema’s blijven het zelfde want in feite gaat de Oranjerevolutie nu op herhaling, de demonstranten eisen verdere toenadering tot de EU, terwijl de Russische beer op achtergrond gromt dat hij daar niet van gediend is. Het in daarom interessant eens te kijken wat daarvan astrologisch te zien is. Als radix van het land is gekozen voor de horoscoop  berekend voor het moment van het uitroepen van de onafhankelijkheid in 1991, klik op de onderstaande link om de horoscoop te zien.

OEKRAINE ONAFHANKELIJK

Wat direct opvalt in deze horoscoop is het stellium aan het einde van  de Leeuw in oppositie met de Maan waar ook de koninklijke ster Regulus bij betrokken is. Hoe dan ook zal dit een erg gevoelige zone zijn voor het land. In progressie loopt de vrijheidslievende Jupiter direct over het hele stellium en tijdens de Oranje revolutie stond hij er inderdaad midden in. Natuurlijk is de progressieve Jupiter een trage factor maar het gaat in de mundane astrologie ook om ontwikkelingen op de lange termijn. Het lijkt er op de strijd op de spits zal worden gedreven want Jupiter is inmiddels in de Maagd in vernietiging gekomen en uit zijn expansieve, vrijheidslievende natuur dus op een extreme manier. Jupiter staat daar bovendien op de ontembare Regulus de ster van de koning en het machtsstreven bij uitstek, daardoor zal het er niet rustiger op worden. Klik op de onderstaande link om de progressies te kunnen zien.

PROGRESSIES OEKRAINE

Voor degenen die geen fan zijn van de mundane astrologie deze technieken kun je met kleine aanpassingen ook in de geboorte-astrologie toepassen. Ook is het belangrijk je te realiseren dat een individu geen zelfstandige psychologische eenheid is die in eigenmachtigheid zijn leven bepaalt, maar altijd heel sterk een deel is van een cultuur of een land wat iemand als persoon meer bepaalt dat men vaak denkt.

Behalve die Jupiter zijn er meer progressies die op conflict wijzen. De progressieve Venus staat in oppositie met de Maan in de radix, Mars beweegt over de ellendige ster Vindemiatrix en de progressieve descendant, het punt van contact met de ander bij uitstek, over de Lege Kribbe, oftewel Praesepe, de ster van bloedbaden. De progressieve Maan activeert het sensitieve stellium in de Leeuw, het “Oranjegevoel” via een driehoek en de andere snelle progressieve factor het Pars Fortunae, het Punt van het “Lot”, is op weg naar het IC in oppositie met het MC en komt eind dit jaar in de gevaarlijke Algolzone.

SOLAARUKRAINE

De geldige solaar is helemaal uitgesproken, klik op de link hier boven om te zien dat de Asc/desc-as is omgekeerd ten opzichte van de radix, altijd een teken van ommekeer en /of strijd. Voor de buitenplaneetjunkies ja inderdaad staat Pluto op de ascendant wat in dit geval heel sprekend is. Maar bedien je met mate van deze factoren, de moderne astrologie is er totaal door overwoekerd geraakt, terwijl je zonder de buitenplaneten horoscopen heel goed  kunt duiden, de buitenplaneten kunnen hoogstens iets verduidelijken wat al aangeven wordt door de rest van de horoscoop. Ongebreidelde expansie en groei is de plaag van de moderne tijd ook in de astrologische methodiek, less is more. More clarity.

Behalve de omgekeerde assen in de solaar staat de Maan solaarheer 1 – het land dit jaar –  in  oppositie met Venus die weer op die duivelse Vindemiatrix staat. De solaarknopenas valt over de radix-descendant/ascendant, weer zo’n typisch teken van ommekeer en strijd, het gaat immers om de as van ik en de ander. Ook Jupiter is in de solaar weer van de partij, in verhoging in het eerste huis zeer bevlogen en idealistisch dit keer. Om het beeld compleet te maken de solaar MC/IC-as staat op weer op de radix-knopenas, bij het voorspellen zijn de knopen als tekens van grote verandering cruciaal net als de vaste sterren  en de antiscia (spiegelpunten) die je kunt zien als een soort “Knopenpunten”.

 

 

 

 

 

De affaire van Hollande

Het waren zware weken voor de Franse president Hollande, zijn affaire met Julie Gayet kwam in de publiciteit en het leidde tot  een dramatisch einde van zijn langdurige relatie met Valerie Trierweiler. Het is opmerkelijk dat de affaire zo veel opgewonden aandacht kreeg, in Frankrijk is de pers over het algemeen wat terughoudender en discreter als het om dit soort zaken gaat. De Franse president blijft nog altijd een verre opvolger van de Franse koning en heeft dus zo zijn recht op affaires. In Frankrijk houdt men zich verre van de ranzige manipulatieve Engelse riooljournalistiek en van het hypocriete moralisme van de Amerikanen. Waarschijnlijk is het u ontgaan dat Trierweiler en Hollande niet officieel getrouwd waren, zij was zijn partner zoals dat zo mooi heet al maakt dat voor de kosmos niet zo veel uit een relatie, een affaire en een huwelijk worden allemaal aangegeven door het zevende huis van de ander.

HOLLANDE

Klik op de bovenstaande link om de horoscoop van de Franse president te kunnen zien en het zal meteen duidelijk zijn dat er bij Hollande een meer dan normaal sterke neiging bestaat tot het dramatisch afbreken van relaties. De Ascendant staat namelijk op de koninklijke ster Aldebaran, het Oog van de Stier dat heel veel succes schenkt en dat is een van de indicaties voor zijn presidentschap. Maar dat betekent ook dat Antares, het Hart van de Schorpioen, op de descendant staat, Antares is de Doodsster en is even intens martiaal rood als het Oog van de Stier. Er werkt dus een zeer sterke Mars-invloed over de as die de relatie met de ander symboliseert, vandaar dat Hollande zo terughoudend is met trouwen, alsof hij de scheiding al direct in calculeert. Natuurlijk is heer 7 erg sterk het is een verhoogde Jupiter in Kreeft maar de zeer remmende en inperkende Zuidknoop staat niet ver weg. Heer 7 valt  bovendien op de destructieve ster Wasat, de rechterarm van de sterfelijke Tweeling Castor en het zal duidelijk zijn dat de oppositie met de vernietigde Maan in Steenbok niet gunstig is voor relaties. De altijd veranderlijke Maan zal in Steenbok in vernietiging zijn meest instabiele kant laten zien, zij zal er sterk toe neigen vaste structuren op te lossen. Het is natuurlijk zeer opmerkelijk dat een hoge Franse politicus die nota bene  president wordt niet trouwt maar heel gewoontjes diverse relaties heeft.

HOLLANDEPROGRESSIES

In de progressies die u kunt zien door op de bovenstaande link te klikken, is de crisis  direct zichtbaar, sterker nog je had dit als zijn hofastroloog al jaren van te voren kunnen zien aankomen. De progressieve Ascendant/descendant wisselt namelijk van teken en omdat de progressieve ascendant een van de drie belangrijkste “hylegische” factoren is bij het voorspellen, wijst dit op een grote verandering. Dat het de as van “ik en de ander” betreft die overgaat wijst in de richting van relaties wat wordt bevestigd door het feit dat een andere prominente progressieve factor de Zon een vierkant maakt met Jupiter heer 7. De Maan, waarmee exacter de tijd dat iets gebeurt te bepalen is, maakt een sextiel met de progressieve Mars de scheidingsplaneet en beweegt zich over de sterren Markeb en Scheat uit de constellatie Pegasus die met een dramatische val zijn verbonden. Het Pegasus-gevaar wordt nog eens versterkt doordat het progressieve MC over een derde ster uit het gevleugelde paard loopt, over Algenib, de hardnekkige eigengereidheid die Pegasus brengt  kan dus grote problemen veroorzaken. De andere snelle progressieve factor het Pars Fortunae , de “ontvouwing van het lot”‘ beweegt zich over de knopenas wat een ommekeer of een grote verandering laat zien.

HOLLANDESOLAAR

De bovenstaande solaar bevestigt de spanningen. De inperkende pijnlijke Zuidknoop staat vlakbij het MC dat weer een vierkant met de Zon maakt en het Pars Fortunae (PF)  valt op de wonderlijke noodlotsster Terebellum. Dit is het PF geprojecteerd met de radixboog vanaf de solaarascendant, het laat zien waar de ziel op geconcentreerd is dit jaar en het wil zeggen dat iets wat al tijden in de lucht hing zich nu gaat voltrekken (noodlot). Dat het een kwestie rond een relatie betreft, wordt duidelijk uit de prominente positie van solaarheer 7 (de relatie dit jaar) Saturnus die via antiscion op het relatiepunt bij uitstek – de descendant – staat en door de Maan die op de ster Vindemiatrix valt die sterk te maken heeft met zelfoverschatting maar ook met scheidingen. Het zal duidelijk zijn dat de aloude gewoonte van vorsten om een astroloog in dienst te hebben geen slecht idee was!