En er gebeurde: niet veel..

Het is onder astrologen gebruik om in de laatste weken van maart artikelen te publiceren waarin de nieuwe ingresshoroscoop van het land wordt geanalyseerd. De ingresshoroscoop is een instrument uit de mundane astrologie en wordt berekend voor het exacte tijdstip dat het astrologische jaar begin,t dus als de Zon weer de Ram in gaat. Nog maar een paar eeuwen geleden wisselde het jaartal niet in de nacht van 31 december maar rond 20 maart, dat is ook in feite correct want dan is het astrologisch nieuwjaar. De ingresshoroscoop kun je daarom zien als de nationale solaar het toont wat er dat jaar met het land zal gebeuren en de ingress wordt daarom berekend voor de hoofdstad van het land.

Als je duidingen van de ingress van vorig jaar hier en daar nog na leest, blijkt het een een nogal heikele kwestie om er iets concreets van te zeggen dat nog correct is ook. Meestal blijkt dat er van de analyses van vorig jaar eigenlijk geen snars klopte en dat kan natuurlijk te maken hebben met de ervaring en kennis van de astroloog die de analyse maakte maar het zegt ook iets over de aard van de ingress. Het is namelijk behoorlijk moeilijk om iets treffends over een ingress te zeggen, doodgewoon omdat vele ingresshorocopen helemaal niet zo veel laten zien. Het leven van de natie is net als het leven van de individuele mens, het gaat zo zijn gangetje met zijn ups en downs, maar het is gelukkig niet ieder jaar drama. Het is overigens wel zo dat als er iets  echt dramatisch gebeurt, dit in de ingress goed te zien zal zijn. Als regel bij de duiding van ingresshoroscopen kun je dus aanhouden dat niet echt veel gebeurt tenzij er heel duidelijke  aanwijzingen voor iets dramatisch.

INGRESSWATERSNOOD

Om te illustreren hoe dit in zijn werk gaat, kan de ingress van Nederland worden bekeken die geldig was op het moment van de watersnoodramp van 1953. De watersnood staat van alle gebeurtenissen van na WO-2 als ramp het sterkste in het collectieve geheugen gegrift, ook omdat overstroming natuurlijk de nationale angst van de Hollanders is.  Er zijn ook andere rampzalige gebeurtenissen geweest in de meer recente geschiedenis zoals de Bijlmerramp, de vuurwerkramp en natuurlijk de moord op Pim Fortuyn, maar de watersnood is wel de grootste ramp. In de ingresshorocoop – klik op de link hierboven om de horoscoop te kunnen zien-  is de ramp niet direct  heel duidelijk te zien. Tenminste het is niet zo dat deze horoscoop het uitschreeuwt zoals sommige horoscopen regelmatig doen. Maar als je de horoscoop duidt met vaste sterren en niet te vergeten met antiscia (planeetposities gespiegeld in de as nul graden Kreeft / nul graden Steenbok) zie je wel een  duidelijk beeld van drama op doemen.

Het begint met de MC/ IC-as op de  zeer krachtige sterrenas Aldebaran / Antares. Het Hart van de Schorpioen, de doodsster Antares op het IC is natuurlijk een duidelijke indicatie voor een ramp, maar ook de al even martiale en intens rode Aldebaran het Oog van de woeste Stier is geen fijne ster. De IC/ MC -as wordt benadrukt door het antiscion van de ultieme waterplaneet de Maan die conjunct het IC staat. De Maan is in Steenbok in vernietiging en zal zich dus van zijn slechtste kant laten zien! Mercurius heer 1 en heer 10 en dus heel belangrijk staat in het achtste huis van de dood conjunct Jupiter op de ster Baten Kaitos, de Buik van het Zeemonster dat sterk verbonden is met scheepsrampen en overstromingen. En ja daar is hij Neptunus, die in de klassieke aanpak als een speciaal soort ster wordt gezien, en natuurlijk ook verbonden met overstromingen, die in oppositie staat met Mercurius. De buitenplaneten spelen soms duidelijk een grote rol en dus is het altijd slim om even naar hun positie te kijken, maar in de klassieke astrologie zijn ze zeker niet zo dominant als in de moderne astrologie. Ook de klassieke astroloog dient echter open te staan voor nieuwe dingen, als ze na grondig testen hout blijken te snijden, kunnen ze aan het astrologisch instrumentarium worden toegevoegd. Het fundamentalistische en wel erg dogmatische standpunt dat alleen dat wat een oude Griek over astrologie heeft geschreven Waar is, zoals sommige hellenistische astrologen beweren, moet worden verworpen. Waarom zou je alles wat na de Oudheid door astrologen is gedaan (Placidushuizen, secundaire progressies) principieel afwijzen, dat gaat te ver!

In deze ingress van de watersnood zijn de aanwijzingen voor een ramp dus te zien. Maar hoe ziet dat eruit in een gewoon jaar zoals het jaar dat net is afgelopen? Want eigenlijk is er afgelopen jaar niet echt veel gebeurt. Het meest dramatische was de moord op Els Borst en die moord werd overigens op de dag nauwkeurig op deze blog voorspeld. Hoe ernstig deze gebeurtenis ook was, het is geen groot nationaal drama. De ingress van vorig jaar – klik op de link – is dan ook niet echt dramatisch.

INGRESSNL2013

De Maan heer 1 staat in huis 12 maar is essentieel sterk, heer 1 maakt wel een driehoek met heer 8 Saturnus een aspect dat bij de voorspelling van de moord een grote rol speelde. Het meest verontrustend is  de vernietigde Jupiter / heer 10 op cusp 12 en op de wilde Aldebaran die via antiscion op de ascendant valt.  Dit laat de voort durende  economische problemen zien, spanningen zijn er zeker maar vergeleken met de ingress van de watersnood wel minder. Hier wordt duidelijk hoe subtiel het is, wat is genoeg om een echt drama te laten zien?

De ingresshoroscoop van dit jaar is te bekijken onder de link hier beneden. Heer 1 is Mercurius vernietigd en in val in Vissen in het zwakke zesde huis wat er niet zo heel fijn uitziet. Dit wordt wel stevig gecompenseerd door de zeer sterke verhoogde Jupiter in Kreeft die via antiscion pal op het MC staat en daarmee “Jaarheer”‘ wordt, dit wijst, samen met de Maan die net de problematische Via Combusta verlaten heeft op het voorzichtig doorzettend economisch herstel. Natuurlijk wordt de ingress altijd verder geanalyseerd door de synastrie met andere relevante mundane horoscopen te bekijken (met name de solaar en de progressie vanaf de Grote Conjunctie  van Saturnus en Jupiter die vooraf ging aan de stichting van het land).

INGRESSNL2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tony Benn – de Vuurrode Baron

Afgelopen week overleed een zeer markante Engelse politicus,Tony Benn, ooit een van de grote voormannen van radicaal links en dat was in Engeland in zijn tijden niet rood maar vuurrood. Tony Benn was de tegenhanger van Margaret Thatcher, allebei uiterst koppig en zeer radicaal in hun politieke opvattingen, ondanks deze verschillen konden ze elkaar wel waarderen omdat ze allebei zo extreem waren. Tony was radicaal links en werd naarmate zijn politieke loopbaan vorderde steeds linkser, maar opvallend genoeg was hij wel van adellijke geboorte hij was Viscount wat zich laat vertalen als burggraaf. Dat scherpe contrast tussen afkomst en politieke visie heeft hem populariteit  en publiciteit opgeleverd , maar we mogen blij zijn dat hij nooit echt tot een machtige positie is opgeklommen, hij bleef altijd in de coulissen van de macht. Zijn denkbeelden waren te radicaal om echt veel steun te verwerven, in Labour werd hij meer als rode clown getolereerd vooral toen het gematigde New Labour van Tony Blair op kwam, verloor hij aan invloed.

TONY BENN

In de radix van Benn  – klik op de link hierboven – is het succes van deze aristocratische rode onrustoker direct te zien. Het is natuurlijk die Mars die prominent in het tiende huis van de loopbaan staat, dat geeft al heel wat kracht en ja Mars is natuurlijk rood. De vechtplaneet is de heerser van het negende huis van levensvisies en dat geeft aan waar Benn voor zal knokken. Of dat nog niet genoeg is: Mars staat op de koninklijke Aldebaran, het Linkeroog van de Stier dat heel veel succes en ook stoffelijke rijkdom schenkt. Aldebaran is een van de weinige sterren die een zuivere Marsnatuur hebben en hierdoor verkleurt het rood van de strijdbare socialist tot het vuurrood van de communistische revolutionair. De mythe van de Stier heeft te maken met het bereiken van het land van oorsprong of wel het paradijs door de stoffelijkheid heen maar het grote gevaar is dat je in de stof blijft steken. Dat is natuurlijk precies wat een communist doet, streven naar een ideale toestand, met puur stoffelijke middelen en dat kan niet want je kunt alleen de stoffelijke beperking overwinnen door de hechting er aan radicaal los te laten. Dat is precies waar de mythe van de Stier over gaat. Als je zonder vaste sterren werkt, mis je dit allemaal en laat je dus de helft van de horoscoop weg. Dat kan echt niet meer in 2014!

Ook dat Benn nooit echt veel macht kreeg is goed te zien. Venus als heer 10 de loopbaan staat vlakbij de koning maar dus wel verbrand en ook vernietigd in Ram in het verzwakkende achtste huis. Deze Venus staat op de ster Algenib uit de constellatie Pegasus, het Vliegende Paard, dat veel problemen veroorzaakt door extreme eigenzinnigheid en de pertinente weigering leiding te aanvaarden. Op het MC staat bovendien Alcyone de leider van de Pleiaden, de kampioenen van de teleurstelling, wiens plannen altijd op een botte manier doorkruist worden, heel toepasselijk zou je zeggen. De eerste belangrijke stap in de loopbaan is ook goed te zien in de solaar en progressies, in oktober 1964 werd Benn minister van Posterijen – “Postmaster- General” – in het kabinet-Wilson.

BENNPROGRESSIESPOSTMASTER

In de progressies zie je Venus zijn heer 10 van de loopbaan op het radix-MC komen, terwijl het progressieve Pars Fortunae over zijn loopbaan-Mars-op Aldebaran gaat en de progressieve Zon op het antiscion (spiegelpunt) van de Maan staat, wat als Nieuwe Maan via antiscion op een belangrijk keerpunt duidt. De solaar van dit jaar heeft Venus radixheer 10 precies op dezelfde plek op het radix-MC wat de loopbaan zeer benadrukt, het solaar-MC, het punt van het werk bij uitstek, staat op de zeer succesvolle koninklijke Zuidschaal.

BENNSOLAARPOSTMASTER

Ook zijn dood deze week wordt in de horoscoop helder aangegeven. Benn was al een tijd ernstig ziek, als je dat weet en je ziet de progressieve Maan door de ellendige Via Combusta (van 15 graden Weegschaal tot 15 graden Schorpioen) lopen, terwijl de Maan inmiddels in Schorpioen in val verder is verzwakt en op de progressieve Ascendant op Saturnus is gekomen, is de doodsvoorspelling makkelijk. Als de Maan in secundaire progressie door de Via Combusta loopt, is er vaak een groot probleem in je leven wat tot een hoogtepunt (en dan tot een oplossing) komt als de Maan naar de Schorpioen gaat. Een ander punt wat hier duidelijk naar voren komt is dat je heel goed moet weten wat er speelt in het leven van je klant, zonder dat blijven je voorspellingen wat  te algemeen. Als je er niet van op de hoogste bent dat Benn ernstig ziek is, zou je die Maan in progressie wellicht anders duiden.

Voorspellen kan dus en moet ook in de astrologie anders kun je niet helder controleren of je technieken werken. Maar om goed te voorspellen zijn aantal veranderingen nodig in de gebruikelijke methodes:

– vaste sterren bekijken in progressie en solaar anders mis je de helft! Dat kan echt meer in 2014.

–  het aantal instrumenten beperken niet 45 progressies, directies en transits tegelijk bekijken, 5 secundaire factoren (+ solaar) is meer dan voldoende, daar kan je alles mee zien. Met teveel factoren kun je alles bewijzen en verlies je overzicht totaal. Less is more in de astrologie.

– Duiden met grondige kennis van de situatie van de klant dan wordt helder waar een bepaalde dominante planeet in solaar of progressie voor staat.

Als je het zo doet bereik je een hoge mate van precisie in het voorspellen. Daarmee doe je ook recht aan de kern van de astrologie: objectief kijken naar “dat wat is”.

Het is dus tijd dat astrologen echt weer trots voor hun vak gaan staan en ronduit gaan voorspellen. Als ze dat zouden doen zou de publieke minachting voor ons vak snel verbleken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vlucht MH-370 antwoordt niet meer

Het nieuws werd de afgelopen week beheerst door het vliegtuig dat op mysterieuze wijze verdween toen het van Kuala Lumpur op weg was naar Peking. Er is door het vliegtuig geen noodsignaal uitgezonden, er zijn geen brokstukken gevonden en sinister genoeg gaan de mobiele telefoons van sommige passagiers nog over als ze gebeld worden. Ook zijn er telkens weer berichten dat het vliegtuig op andere plaatsen op de radar zou zijn gezien, maar het wordt eigenlijk alleen maar onduidelijker wat er nu precies gebeurd is. Het meest voor de hand liggend is toch dat het vliegtuig in zee is verdwenen compleet met passagiers en bemanning. Er zijn andere scenario’s denkbaar, maar die hebben wel een wat hoog Kuifje-gehalte. Zou het vliegtuig gekaapt kunnen zijn of opgeblazen door terroristen? Maar waarom dan? De meeste terroristen eisen een aanslag uiteindelijk op want als je niet weet voor wie je bang moet zijn heeft het allemaal ook weinig effect.

De vraag is wat we hier met astrologie over kunnen zeggen. Vaak zie je als er een ramp gebeurt artikelen verschijnen waarin de horoscoop van het tijdstip van de ramp bekeken wordt. Maar dat is onlogische “achterstevoren”-astrologie , een horoscoop is een radix – Latijn voor wortel – en je kijkt altijd wat er uit die wortel groeit, je zou dus moeten kijken naar de horoscoop van het vertrek van een rampvlucht of bijvoorbeeld naar de horoscoop van het verongelukte voertuig zelf. Dat laatste is vaak moeilijk maar in mijn boek “‘ Vaste Sterren in de horoscoop” beschrijf ik een techniek die dat vaak toch mogelijk maakt  (vooral voor schepen) maar die is voor vliegtuigen weer wat minder praktisch. Laten we daarom eens kijken naar de horoscoop van vertrek van Vlucht MH-370, de vluchtradix. Het tijdstip is gebaseerd op gegevens en berichten op internet onder op meer scans van tickets van de passagiers. Klik op de onderstaande link om de horoscoop van het vertrek van de vlucht te zien.

RAMPVLUCHT MALEISIE

Omdat er iedere 5 minuten, en heel soms ook nog vaker, een vliegtuig op stijgt van Kuala Lumpur International Airport, moet de horoscoop ook tot in de details iets naars aanwijzen, want alleen dan wordt duidelijk waarom het precies met deze vlucht en niet met een iets latere of iets vroegere mis ging. Daarbij gaat het dus vooral om Arabische punten en cuspen die heel snel opschuiven. De horoscoop van het vertrek is niet mals. Het eerste wat op valt is de Maan die heer 8 van de dood is en vrijwel op de descendant staat op de zeer krachtige martiale en woeste ster Aldebaran. Dat wil zeggen dat de al even krachtige doodsster Antares, de tegenhanger van Aldebaran, op de ascendant staat en omdat dit om hoeken gaat is dit al specifiek, 5 minuten later ziet het er anders en minder gespannen uit. Maar er is meer, de uiterst venijnige Mars in vernietiging, heer 12 van geheimen en domme zelfdestructieve acties, die heel veel kracht krijgt van de conjunctie met de Noordknoop staat via antiscion (planeetpositie gespiegeld in de as nul graden Steenbok / nul graden Kreeft) conjunct het IC. We hebben dus al drie hoeken die specifiek problemen aangeven, waar nog bij komt dat het Pars Fortunae een driehoek maakt met deze uitermate nare Mars in vernietiging. Dat is voldoende en voldoende specifiek voor deze tijd om een heel slechte afloop aan te geven. Het is bij reizen door de lucht altijd slim om ook het bijbehorende Arabische Punt te bekijken en dat is Asc + Saturnus – 15 graden Weegschaal wat precies op de ster Wega staat, de Adelaar die uit de hemel neer komt dalen! Wat minder tijdspecifiek omdat het om het alleen de dag laat zien is de positie van de Zon op de zeer krachtige ster Achernar, deze ster is verbonden met de mythe van de Zonnewagen die in vlammen neer stort  in de rivier (!)  Eridanus omdat zijn bestuurder uit zelfoverschatting te veel risico nam. Achernar wordt vaak te positief omschreven in de boeken, de ster heeft ook te maken met arrogantie die zeer schadelijke gevolgen heeft vooral op gebieden iets met lucht, snelle voertuigen of kennis te maken hebben (het is een Jupiter-ster, Jupiter is de grote luchtplaneet).

De zeer grote problemen zijn duidelijk en specifiek genoeg voor precies dit tijdstip (vooral de Maan en het PF). Hadden we een radix van dit vliegtuig gehad dan waren daar ook spanningen in zichtbaar geweest maar dat  kan ons alleen laten zien waarom het juist dit vliegtuig was dat verongelukte en dus op dit tijdstip vertrok. Maar zegt dat ook iets over wat er gebeurd is? Heer 12 van domme acties die je schaden heeft veel invloed, Wega en Achernar wijzen allebei op neer komen (met Achernar val je zelfs in het water!). Het lijkt er dus op dat het toestel door een domme nalatigheid in zee is gestort. Tenminste dat scenario zou bij het plaatje kunnen passen, alleen wie zal het zeggen?

Maar dit  is ook alleen een minder belangrijke toegift op de horoscoopduiding  want de verzameling problemen die daar in staat, is zeer indrukwekkend.

 

 

 

Crisis in Rusland

Het leek zich allemaal toch in de goede richting te ontwikkelen maar door de opstand in Oekraine zijn er grote problemen met Rusland ontstaan. Rusland gaat niet accepteren dat de Krim onder het nieuwe gezag in Oekraine gaat vallen en zegt ook bereid te zijn de belangen van de Russen in het oosten van Oekraine te verdedigen eventueel zelfs gewapenderhand. Zulke grote spanningen tussen Oost en West hadden we lang niet gezien. Voor we een al te snel oordeel uitspeken, ook het Westen heeft boter op zijn hoofd, maar dat is allemaal politiek en daar gaat deze blog niet over. Het is wel  interessant om te bekijken of de hoogspanning in Rusland  terug te zien is in de horoscopen. Zoals altijd is dan de vraag welke horoscoop er moet worden bekeken. Om te laten zien hoe wonderlijk astrologie kan zijn heb ik deze gekozen voor de oudste “radix” van Rusland. Dat is de Grote Conjunctie van Saturnus en Jupiter die vooraf ging aan de vorming van de eerste Russische staat. Dat is wel een hele tijd geleden want het gaat terug op de negende eeuw toen Oleg de Wijze (ja die had je ook het is niet allemaal Ivan de Verschrikkelijke wat de klok slaat)  een eerste Russisch rijk vormde. Oleg de Wijze was de vorst van Novgorod en daarom is de horoscoop, die u kunt zien door op de onderstaande link te klikken gemaakt voor die plaats. Uit deze “wortel”‘ waarvoor het Latijnse woord “radix” is, is alles gegroeid wat later Rusland werd.

RUSLAND

Het wonderlijke is dat deze horoscoop uit wat je met recht lang vervlogen tijden mag noemen nog altijd lijkt te te werken als er gewoon solaren en progressies mee worden berekend. Deze kunnen simpelweg met dezelfde technieken worden geduid als in de geboortehoroscoop, alleen worden de vaste sterren zowel in hun huidige positie als in hun oude positie in de radix bekeken. Vaste sterren zijn van zeer groot belang in de mundane astrologie en het is cruciaal om te begrijpen dat de sterren ook de dierenriem transiteren net als de planeten, alleen veel en veel langzamer. Per 72 jaar schuiven de sterren een graad verder door de tekens, in een mensenleven is dat nog niet zo van belang maar op de historische tijdschaal natuurlijk wel.

RUSLANDPROGRESSIES

Het blijft verbluffend om de progressies te bekijken. Want valt er direct op in deze progressies? Het MC (strikt gesproken is dit een directie) beweegt zich  over Algol, de “‘koningin der duisternis” onder de sterren die te maken heeft met je hoofd verliezen en grote rampen. Dat is wel heel toepasselijk en het is fascinerend te bedenken dat dit een horoscoop is uit de negende eeuw! Ook de snelle secundaire progressie die van het Tweede Licht, de Maan is zeer treffend, de Maan staat in oppositie met de radix-Mars: oorlog. De andere snelle progressie, die van het Pars Fortunae geeft ook verhoogde  spanningen aan, het PF beweegt zich over de Hyaden een nevel van sterren die met grote tegenslagen en teleurstellingen te maken heeft. Ook staat het PF conjunct de radix-Mercurius heer 12 van ellende, geheimen, wetsoverstredingen en zelfdestructie.

RUSLANDSOLAAR

Het ziet er uit alsof deze radix inderdaad goed werkt en omdat het MC de komende jaren verder zal ploegen door de moeilijke crisiszone in de laatste graden van de Stier ziet het er niet al te veel belovend uit. De solaar (klik op de link hierboven) bevestigt de spanningen Een moorddadige Mars in Stier in vernietiging staat vlakbij het IC dat ook weer boven op Algol valt, ook de Zon is vlakbij en dus verbindt deze gespannen positie op een hoek direct door met de radix. Mars staat in de solaar ook nog eens conjunct de altijd zo extreem pijnlijke Zuidknoop en de solaar-Mercurius heer 12 keert terug op zijn radixpositie wat de thema’s van het twaalfde huis sterk benadrukt.

De conclusie kan alleen maar zijn dat deze antiek radix werkt, uit de negende eeuw maar zo fris als een hoentje, waarmee we dus een uitermate nuttig stuk astrologisch gereedschap hebben. De voorwaarde is wel dat de vaste sterren bij de duiding worden betrokken worden. Zonder sterren ben je astrologisch gezien aan het hinkelen en dat geldt net zo goed voor de duiding van  gewone geboortehoroscopen