Karl Marx, satanist?

De zeer gespannen situatie in Rusland heeft diverse wortels, maar een van de meer directe invloeden is de erfenis van het communisme. Rusland was, met China, een van de landen die het communisme met groot enthousiasme begroetten en de lange jaren van rode tirannie en terreur hebben het land zwaar getraumatiseerd en gedemoraliseerd. Het is ook dat post-communistische klimaat van nieuw kapitalisme, nationalisme en gevoelens van vernedering dat de Russische president nu de wind in de zeilen geeft. De aartsvader van het communisme Karl Marx zou zeer tevreden zijn geweest met deze agressieve en chaotische voortzetting van zijn “‘Sovjet-kind”, hij schreef immers dat hij “de wereld met zijn voortdurende vervloekingen aan stukken wilde smijten”. Keer op keer uitte Marx zich op deze manier, er is geen spoor te vinden van medegevoel met de armen, van het idealisme dat hem zo vaak wordt toegeschreven.

MARX

Het is daarom interessant om de horoscoop van deze man, die een zo enorme invloed op de wereld heeft gehad en indirect nog steeds heeft, eens te bekijken (Rodden rating AA). Het lijkt zinvol om te beginnen met Saturnus in het eerste huis die aspecten maakt met maakt met maar liefst vier planeten waaronder de Lichten Zon en Maan. Het is duidelijk dat deze Saturnus hoe dan ook een grote invloed in zijn leven zal hebben en dat is geen gunstige invloed. Want Saturnus heeft geen waardigheid en de Grote Malefic zal zich daarom van zijn minst aantrekkelijke kant laten zien, het maakt hem kil grof en onverschillig. En dat was hij ook in zijn persoonlijke leven, hij verwaarloosde zijn gezin, hij leefde op de zak van anderen, miste iedere vorm van verfijning en hij was een aartsopportunist. Dit wordt allemaal zo erg omdat Saturnus ook heer 12 is, en dus verbonden met zelfdestructie, overschrijding van grenzen en chaos. Saturnus maakt een sextiel met Jupiter, de enige planeet boven de horizon, die op de zeer krachtige ster Wega staat en via antiscion op het MC. Zijn Jupiter-visie in val in Steenbok zal dus een grote invloed hebben, Wega is de Dalende Gier die op aarde wil brengen wat hij “boven”‘ heeft gezien. Dat is een mooi beeld voor het communisme, wat zich nog een keer spiegelt in Mars heer 9 van visie, ook weer in val, en op cusp 6 van het knechtenhuis maar ook op de onsterfelijke en zeer strijdbare Pollux die koninklijk succes kan geven: klassenstrijd dus. Dat het volk in opstand in komt tegen het gezag zie je aan de Maan, de planeet van het gewone volk, die overheerst wordt door de stralen van de Zon maar verhoogd is in Stier en grote kracht ontvangt door de conjunctie met de Noordknoop. Dit is dus een “‘applicerende” zonsverduistering waarbij het volk/ de Maan het licht van het gezag /de Zon uitdooft! Dit gebeurt allemaal op de sterren Menkar en Almach die te maken hebben met het Zeemonster dat grote chaos veroorzaakt omdat het als pure stoffelijke begeerte de ziel komt opslokken. Dit treffende beeld wordt compleet gemaakt door de mythe van zijn Maanhuis, het is het tweede Ramhuis, dat van het Gulden Vlies, wat onder meer wijst op een compromisloze , fanatieke activist.

Satanist?

Er was in het leven van Marx een opmerkelijk keerpunt in zijn studiejaren, zo rond 1837. Voor die tijd uitte hij zich in de voor die dagen “normale” christelijke termen, na die tijd raken zijn geschriften steeds meer vervuld van een vurige haat tegen religie en ijzingwekkende, onthutsende, bijna profetische uitspraken (denk aan Stalin). “Ik wens voor mijzelf  een troon op te richten op een bergtop, koud en geweldig, omgeven door een verschansing van menselijke angst, beheerst door droefgeestig lijden.”‘ Wat is er gebeurd in deze jaren, hoe kan iemand zo iets op schrijven? Uit onderzoek is bewijs naar voren gekomen dat Karl Marx contact had met een groep die zwarte missen en andere duistere rituelen organiseerde. Het zou veel verklaren maar zien we in de horoscopen rond deze tijd daar ook aanwijzingen voor? Er zijn twee planeten die de duivel kunnen symboliseren Saturnus en Mercurius, en in het geval van Marx gaat het ook zeker om Saturnus die zo’n grote invloed heeft in zijn horoscoop en heer 12 van duistere rituelen is.

MARXSOLAAR

De solaar van 1837 (klik op de link hierboven) , het jaar waarin hij zich op een ijskoude bijna angstwekkende manier begon te uiten, lijkt dit  idee te bevestigen. Er is een Nieuwe Maan in het achtste huis, die de radix-eclips dus activeert en die in oppositie staat met Saturnus, de radix-duivel van Marx. Mercurius solaarheer 12 wordt sterk benadrukt door zijn terugkeer naar de radixpositie en Mercurius is de andere duivelsplaneet!

MARXPROGRESSIES

De progressies (klik op de link boven) laten ook een grote omslag zien, er zijn 5 factoren  (MC, Asc, Zon, Mars, Mercurius) die in deze  jaren van teken zijn gewisseld, de Zon is al lange tijd onderweg door de crisiszone aan het einde van de Stier / begin Tweelingen. De progressieve Maan loopt over de noodlotster Terebellum aan het einde van de Steenbok en staat op het punt de Waterman binnen te gaan, wat wijst op een nadrukkelijke activering van zijn “diabolische” Saturnus / heer 12  (die traditioneel  heerser van Waterman is).

Gaat dit niet allemaal veel te ver? Is dit niet bizar en fantastisch? Het komt niet veel voor maar dergelijke satanische groepen bestaan en, hoe serieus je dat ook wilt nemen, er zijn bewijzen dat Marx contact had met zo’n groep, zijn horoscoop wijst sterk in die richting net als zijn schofterige persoonlijke leven. Als je denkt aan het enorme, ongehoorde lijden dat het Marxisme heeft veroorzaakt  (Culturele Revolutie, genocide in Cambodja, rode terreur in Rusland) op zijn sinistere dodenmars door de wereld, is de connectie wellicht minder vreemd dan hij lijkt. Hoe dan ook, dat hij de aanzet gaf, onder een verleidelijke dekmantel van idealisme, tot het uitroeien en onderdrukken van vele miljoenen mensen, zou Marx met diepe voldoening hebben vervuld.

 

 

 

 

 

 

 

De Russische crisis

Deze Stille Week is bepaald niet stil dit jaar, sterker nog er begint zich een dreiging af te te tekenen uit tijden die al lang voorbij leken. De Russische president Poetin lijkt, koste wat het kost, uit te zijn op herstel van het Russische imperium, hij heeft ook nooit onder stoelen of banken gestoken dat hij het uiteenvallen van het Sovjet-rijk als een grote ramp beschouwt. Na de annexatie van de Krim is nu Oekraine aan de beurt, en het is maar de vraag of dat het scenario zoals dat zich nu weer afspeelt niet ook vaker herhaald zal worden, bijvoorbeeld in de Baltsche staten. Ook daar wonen grote Russische minderheden al is dit inmiddels NATO-gebied, wat de zaak echt op scherp zou zetten.

In een vorige post over Rusland werden de progressies in de Grote Conjunctie van Saturnus en Jupiter (GC) van 848 geduid, deze GC kan als mundane radix voor Rusland dienen. Deze progressies tonen een MC dat de Algolzone binnen gaat, de opeenvolging van crisissterren aan het einde van de Stier, de progressieve Maan loopt in oppositie met Mars (oorlog) en het progressieve Pars Fortunae komt nu ongeveer op de successter Aldebaran te staan. Dat lijkt een duidelijke aanwijzing dat Rusland een  groot succes behaalt en dat tekent zich ook al duidelijk af. In de opeenvolgende lunaren berekend op basis van deze GC-radix is het hele politiek-militaire spel goed te volgen. De eerste echte spanningen rond de Krim worden zichtbaar in de loop van februari en in de onderstaande lunaar (klik op de link) staat de oorlogsplaneet Mars op zijn venijnigst in vernietiging in Weegschaal, via antiscion op het lunaar-MC. Strijd zal deze maand dus overheersen want de rode planeet staat “in elevatie” op de hoogste plaats van de horoscoop maar via antiscion, wat op iets verborgens kan duiden. Iets verborgen martiaals is wel een heel sprekend beeld voor de gemaskerde, natuurlijk niet Russische, soldaten en voertuigen zonder merktekens die de Krim bezetten.

RUSLUNAARFEBRUARI

De annexatie werd een triomfantelijke realiteit onder de volgende lunaar die van maart, die heel sprekend door een andere planeet op het MC wordt beheerst: Jupiter in verhoging in Kreeft. De planeet van de expansie op de hoogste plaats in de maand-horoscoop heeft wel een zeer duister tintje want hij staat in nauwe oppositie met Pluto die in de klassieke astrologie kan worden mee geduid als een soort vaste ster (alleen via nauwe conjunctie of oppositie). Klik op de onderstaande link om de annexatie-lunaar te kunnen zien.

RUSLUNAARMAART

Deze technieken kun je natuurlijk net zo goed gebruiken bij het voorspellen op basis van een geboortehoroscoop van een persoon, lunaren meestal zijn weinig subtiel en laten duidelijk zien wat de maand waarop ze betrekking hebben, domineert. Wat dat betreft is de net op 12 april ingegane nieuwe lunaar weinig hoopvol. Want de MC/IC-as van deze lunaar valt op de as Antares/Aldebaran met op het MC de doodsster Antares die cycli afsluit. Beide sterren zijn zeer martiaal en hebben dan ook een intens rode kleur. Dit lijkt er op te wijzen dat de hele crisis deze maand tot een climax komt en dat zal niet gebeuren zonder dat er bloed vloeit. Op de ascendant van de lunaar staat, als we de gebruikelijke orb iets oprekken, en dat kan je wel doen op de hoeken Asc en MC, de onooglijke ster Terebellum. Dit is een ster die aangeeft dat het noodlot zich zal gaan voltrekken.

RUSLUNAARAPRIL

Op 19 mei gaat de nieuwe solaar in als we werken op basis van deze mundane radix (de GC) en die laat zien dat de hele zaak hiermee nog niet geklaard is. De Maan is heer 1 in de solaar en staat in vernietiging in het achtste huis van de dood en weer op deze wonderlijke ster Terebellum.  Dat dit een grote invloed zal hebben in Rusland is duidelijk, de Maan staat in oppositie met de radix-ascendant wat tegen de achtergrond  van de progressie van het MC door de Algolzone niet echt rustgevend is. Voorlopig zijn we nog niet van Poetin af.

RUSSOLAAR2014

Maar het is ook bijna Pasen, morgen is het Witte Donderdag en zaterdag viert de Westerse kerk haar belangrijkst feest. Het feest dat de overwinning van de Geest op tirannen, op de stof en het kwaad symboliseert.

Pegasus wenst u allen een zalig Pasen!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De massamoord in Ruanda

Het was afgelopen week 20 jaar geleden dat een van de meest gruwelijke en onthutsende gebeurtenissen in de moderne geschiedenis begon, de grootschalige moordpartij in Ruanda. De hel barstte daar los op 6 april 1994, de ene bevolkingsgroep slachtte, voornamelijk met machetes als wapens, de andere bevolkingsgroep genadeloos af. De internationale gemeenschap stond er bij en keek er naar de VN bleek weer eens voornamelijk een tandeloze praatgroep, niet in staat tot enige effectieve actie. De wonden die deze genocide heeft geslagen zijn nog altijd niet geheeld en het zal nog wel een generatie duren voor er echt weer enig vertrouwen kan terugkomen.

Welke radix?

In de horoscopen die betrekking hebben op Ruanda is deze gruwelijke episode ook goed te zien, het potentieel voor zo’n onthutsende grootschalige slachting moet ook zichtbaar zijn in de horoscoop die als radix (Latijn voor wortel) voor het land kan dienen. Maar welke horoscoop nemen we, het moment dat het land zich onafhankelijk verklaarde, dat het juridisch de onafhankelijkheid kreeg of misschien de Grote Conjunctie (GC) van Saturnus en Jupiter die vooraf ging aan de onafhankelijkheid? De GC is voor een pas in moderne tijden ontstaan jong land als Ruanda ongeschikt omdat er in onze tijd om de haverklap nieuwe landen bij komen. Een GC kun je alleen als radix gebruiken voor een robuust land dat als het ware organisch is gegroeid en al eeuwen en eeuwen min of meer als eenheid bestaat bijvoorbeeld voor Polen kun je een GC uit de achtste eeuw als radix gebruiken. Voor Ruanda zouden de horoscoop van het uitroepen van de onafhankelijkheid of de “De Jure”‘ horoscoop ((juridische onafhankelijkheid) veel geschikter zijn.Tussen die horoscopen zit een jaar verschil maar een korte blik op deze beide mogelijke radixen laat direct zien dat de “de jure”‘ radix de juiste is en niet zoals je misschien zou denken het meer spontane moment van het uitroepen van de onafhankelijkheid.

RUANDARADIX

Het doet altijd een beetje kunstmatig aan zo’n “de jure” moment omdat het vaak op twaalf uur ’s nachts valt. Maar toch werkt de bovenstaande radix prima (klik op de link hierboven om de horoscoop te zien), het potentieel voor gruwelijkheden wordt helder aangegeven door heer 1, Mars, de geweldsplaneet op zijn gevaarlijkst in vernietiging boven op de genadeloze koppensneller Algol! Deze uitermate gevaarlijke Mars, heer 1 en heer 8 van de dood, die op zich zelf al te vrezen zou zijn, staat via antiscion nog eens op de Noordknoop, die hem veel meer kracht geeft. Het zal duidelijk zijn welke belangrijke rol een goede electie-astroloog had kunnen vervullen, als het moment van de onafhankelijkheid twee weken was verschoven, was het niet tot deze grootschalige genocide gekomen. Maar zoals altijd geldt: er is geen “als”‘ de dingen zijn gegaan zoals ze zijn gegaan.

RUANDASOLAAR

In de solaar van het genocidejaar staat, het is niet te missen, Venus solaarheer 1 exact op deze uiterst gevaarlijke Mars in het solaarhuis 8 van de dood, zeer sterk benadrukt door de oppositie met de solaar-Maan. Als het Licht dat niet automatisch op dezelfde plaats valt, is de Maan altijd speciale aandacht waard in de solaar, net als de Zon in de lunaar. De opvallende Jupiter is in de radix heer 12 van chaos en zelfdestructie en valt op de descendant, waar de ster Vindemiatrix staat, de Tovenaarsleerling, die duivelse krachten op roept die niet meer te beheersen zijn.

RUANDAPROGRESSIES

De progressies herhalen de uitgesproken spanningen in de solaar ook dat is niet te missen! De progressieve MC/IC -as loopt over de altijd extreme Knopenas met Saturnus conjunct waar de Zon in oppositie mee staat op de crisiszone rond Praesepe (6-9 Leeuw) de “uitwaseming van opeengestapelde lijken”! De snelle progressieve factoren de Maan en het Pars Fortunae maken het plaatje af , de Maan staat vierkant radix- Mars op Algol, het PF staat er bovenop.

RUANDALUNAAR

De lunaar van de maand dat de hel losbrak heeft de Maan op de IC/MC-as, een teken dat het potentieel voor dat jaar los zal komen, Venus lunaarheer 8 van de dood in vernietiging staat in lunaarhuis 1, de lunaar- Zon staat op de ascendant (weer een teken dat er iets zal gebeuren) en de Zuidknoop valt op de radix-Mars. Ook Pluto die in de klassieke astrologie als krachtige extra factor mag meedoen, doet een duit in het zakje, de heerser van de onderwereld loopt in oppositie met de “genocide-Mars”. Het is belangrijk de buitenplaneten niet een te grote rol te geven, maar even belangrijk is het hun posities in de duiding wel mee te nemen. Want soms geven ze verhelderende informatie die het duiden makkelijker maakt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volkert de Voltrekker

Vorige week was er commotie rond de vrijlating van de moordenaar van Pim Fortuin Volkert van der G. die inmiddels twee derde van zijn straf heeft uitgezeten. Het was een wat voorspelbaar gebeuren, de broer, de chauffeur en Matt Herben kwamen weer allemaal vertellen dat het een schande was dat Van der G. nu al vrij kwam. Daarmee gingen ze er aan voorbij dat het in onze rechtsstaat nu eenmaal zo geregeld is dat er niet op basis van emoties wordt gehandeld maar op basis van principes die voor iedereen gelden. Dat is een groot goed omdat het de willekeur van de macht en een te grote invloed van de publieke opinie, tegenwoordig toch al zo groot, indamt. Het zou te gek worden als de actiefste twitteraars beslissen of iemand vervoegd kan worden vrijgelaten of niet. Maar er is natuurlijk ook een astrologische kant aan de zaak.

Laat het duidelijk zijn: de moord op Fortuin is een gruwelijke, verwerpelijke misdaad. Maar de horoscopen van Nederland rond de moord op 6 mei 2002 laten wel zien dat er in Nederland iets gruwelijks ging gebeuren. Als de kosmos dat aangeeft zal het ook gebeuren en in die zin is Volkert van der G. alleen de voltrekker van het noodlot. Ik wil ook benadrukken dat iedereen verantwoordelijk voor zijn daden, maar er is altijd wel een gek te vinden die bereid is de negatieve energie in de horoscoop in noodlottige acties om te zetten. Om het ruimere verband waarin dingen gebeuren duidelijk te maken zal het lot van Fortuin worden geduid in verband met de horoscopen van Nederland. De meest effectieve basishoroscoop voor Nederland is de grote conjunctie (GC) van 4 september 1563 die vooraf ging aan de vorming van de van Spanje onafhankelijke republiek. Eerst bekijken we de synastrie van Fortuin met deze GC. Die moet sterk zijn anders is het niet te begrijpen waarom deze ijdele beroepsrelnicht zonder echt veel talent of scherpe inzichten het zo ver schopte. Klik op de onderstaande link om de horoscoop van Fortuin te zien.

PIM FORTUIN

De sleutelpositie in deze horoscoop is Mars heer 1 die in het tiende huis op de koninklijke Regulus staat. Zonder die stand hadden we nooit van hem gehoord. Deze zeer machtige Mars is retrograde en gaat dus tegen de stroom en is in oppositie met de Zon heer 10 het gezag. Deze provocatie-oppositie valt exact over de Ascendant/descendant-as van de oer-GC uit 1563, Fortuin kan Nederland dus op zijn grondvesten doen trillen. Zeer onheilspellend is ook Saturnus in vernietiging en dus op zijn venijnigst die pal op het MC staat en via spiegelpunt op de moord-Mars in Stier in de oer-GC valt. Deze Mars in Stier geeft in de horoscoop van Nederland heel vaak grof geweld aan. De nadrukkelijke synastrie stelde Fortuin in staat te handelen, het gaf hem zijn succes. Succes wordt altijd geschonken en niet gemaakt dat is de fundamentele boodschap van de astrologie ook om de altijd ijdele aanspraken van het ego op “prestaties” de kop in te drukken. Het is het ego dat ons altijd in de weg staat. IJdelheid der ijdelheden, alles is ijdelheid en jagen naar wind aldus Prediker.

De progressies berekend op basis van de oer-GC uit 1563 – het blijft een mirakel dat deze horoscoop zo duidelijk uit werkt – laten zien dat er iets naars zal gebeuren. De progressieve Mars loopt in 2002 tussen de oppositie met de zeer venijnige moord-Mars in de oer-GC en het vierkant met Venus heer 8 van de dood, het progressieve MC staat in oppositie met Mercurius op de vijand-cusp 7 die weer op de radix-Mars van Fortuin valt. Het progressieve PF loopt over de graad van de GC en de Maan staat op de progressieve knopenas wat altijd op een dramatisch keerpunt wijst. De solaar berekend op basis van de GC heeft Venus Heer 8 van de Dood in de solaar en de GC op de moorddadige Praesepe op descendant en vierkant de moord-Mars in Stier uit de GC. De solaar-ascendant valt op het spiegelpunt van de Maan in val in de GC, solaar-Mars staat via antiscion op de altijd extreme Zuidknoop.

FORTUINGCSOLAAR

De lunaar waaronder de voltrekker van het noodlot toesloeg schreeuwt het uit met Saturnus en Mars rond het MC op de zo koninklijk martiale geboorte/dood-sterrenas Aldebaran / Antares, dat behoeft geen verdere uitleg, klik op de link hieronder.

FORTUINGCLUNAAR

Sta er even bij stil wat dit betekent! Het is duizelingwekkend dat een horoscoop uit 1563 de maand aangeeft dat er een politieke moord wordt gepleegd meer dan 400 jaar later. Dit lag allemaal al besloten in het mosterdzaadje van de GC, wat laat zien dat de tijd in wezen een illusie is die ons het zicht op de eeuwige bron daarachter ontneemt. Het doel van de astrologie is door deze illusie van tijd heen te kijken naar precies die bron en niet om het ego te versterken en kosmisch te strelen zoals maar al te vaak gebeurt.

Ook de ingresshorocoop van het jaar van de moord is uitgesproken deze horoscoop berekend voor het moment dat het astrologische jaar begint, als de Zon de Ram weer binnen gaat, is heel dreigend met weer Venus als de Heer van de Dood pal op de descendant in vernietiging.

Het is duidelijk dat dit jaar 2002  het gewelddadige noodlot zich zou voltrekken en dan hebben we nog niet eens de progressies en solaar van Fortuin zelf bekeken die ook aan geven dat zijn tijd gekomen was en dat hij de hem geschonken levensspanne had op gebruikt. Volkert van der G,. is natuurlijk 100 %  verantwoordelijk voor zijn gruwelijke daad, maar de astrologie relativeert de gebeurtenissen wel. Er is geen toeval en er is geen “als”, de dingen gaan zoals uit de eeuwige bron achter de tijd bestemd zijn.