Wilders likt zijn wonden

De verkiezingen voor het Europese parlement zijn over het algemeen verlopen zoals verwacht, al was in een aantal landen de schok toch wel groot. Vooral in Frankrijk was men ontdaan over de grote overwinning voor het Front National, maar dat was in de vorige week op deze blog besproken horoscoop van Marine Le Pen al duidelijk zichtbaar. De komende jaren laten bij Le Pen nog meer sterke vaste sterren zien die actief worden. Het is ook duidelijk dat het FN vanaf nu veel meer invloed in de Franse politiek zal krijgen. Voor de evenknie van het FN in Nederland waren de verkiezingen echter een domper, ze brachten Wilders niet het succes waar hij zo vurig op hoopte en nu likt hij zijn wonden.

In een documentaire die kort geleden werd uitgezonden, kwam Wilders naar voren als een aan paranoia lijdende dictator en de PVV als een club waarin wantrouwen en intimidatie de boventoon voeren. Hoe kan het toch dat iemand  die niet beschikt over enig bestuurlijk talent  of verantwoordelijkheidsgevoel het zo ver schopt in de politiek? Klik op de link hieronder om de radix van Wilders te zien. Ik moet toegeven dat er onzekerheid is over zijn geboortetijd, deze tijd zou door Wilders zelf zijn genoemd. Een AA- rating krijgt hij dus niet maar het is interessant eens te kijken wat deze radix laat zien.

GEERT WILDERS

Door de analyse van het temperament (het veel effectievere klassieke alternatief voor het  moderne Zonneteken) wordt direct heel veel duidelijk. Wilders is een cholericus, een uitgesproken vuur-mens, een soldaat dus en er is een sterke bijmenging van aarde. Zowel vuur als aarde zijn droog in de traditionele elementenleer en droogheid wijst op het niet -verbinden. Nu is Wilders extreem droog, vijf keer, hij verbindt zich dus met niets of niemand, hij trekt  helemaal zijn eigen plan. Al dat vuur zal in de horoscoop via een vuurplaneet naar buiten komen en dat is hier Mars die een hoekhuis staat en op de zeer krachtige vaste ster Spica. Deze ster schenkt je een onverwacht hoge positie en het geeft een helder beeld van zijn loopbaan als aarts-querulant (Mars in vernietiging en dus zeer venijnig) en aarts-opposant (heer 10 in het vierde huis dus tegenover het huis van de macht). Deze positie op Spica is al een deel van de oplossing van het mysterie waarom deze talentloze man zover komt. Maar er is meer. Op het MC staat een ijzersterke conjunctie van de Maan (volk) en Jupiter /heer 9, Jupiter is de planeet van de bestuurselite en de politiek en huis 9 heeft te maken met religie en / of visie. Via antiscion (spiegelpunt in de as Kreeft / Steenbok) voegt zich daar de conjunctie van Zon / heer 1 (Wilders zelf) en Venus bij! Daardoor komen er 4 planeten op het MC en dat is nogal wat.

De ascendant staat dichtbij Praesepe en de Ezels die zo sterk verbonden zijn met een tomeloze machtswellust, chaos en bloedbaden. Dit is een uitermate kwaadaardige ster maar hij kan ook daardoor juist veel kracht en succes geven. Hier zie je de paranoïde dictator en in het zevende huis er tegenover wat hij de wereld laat weten. Daar staat Saturnus, grenzen dicht dus, Saturnus is retrograde dus gaat  hij tegen de stroom hij wil terug naar hoe het was. Met de 4 planeten op het MC (waarvan twee via spiegelpunt), heer 10 op de uiterst krachtige Spica en de bloedbadster op de ascendant is veel van zijn succes gegeven.

Maar in de klassieke astrologie kijk je ook altijd naar de eclips en lunatie voor de geboorte. Als er sterke verbindingen zijn tussen de geboortehoroscoop en deze eclips en lunatie (Volle Maan of Nieuwe Maan) maakt dat de kans op succes in de wereld veel groter. Klik op de onderstaande link om de horoscoop van de prenatale lunatie te zien.

WILDERS LUNATIE

Het is direct duidelijk, de Asc/Desc -as met Mars op de descendant valt op zijn sterke radix-Mars heer 10 op Spica! De graad van de lunatie valt op zijn radix Zon/Venus conjunctie die via antiscion op zijn radix-MC staat. Lunatieheer Jupiter (dispositor van de Maan, het Licht boven de horizon) staat conjunct de radix-Jupiter op het MC en het lunatie-MC staat vierkant de Maan/Jupiter op het radix-MC. De verbindingen zijn uitgesproken sterk en dat geldt ook voor de (hier niet afgebeelde) prenatale eclips. Het is duidelijk de horoscoop maakt de man, het is niet Wilders zelf die op een of andere manier zijn loopbaan voor elkaar bokst. Succes wordt gegeven niet gemaakt. Volgende week zullen we een blik werpen op zijn progressies en solaar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Horoscoop van Marine Le Pen – deel 2

Vandaag zijn de verkiezingen voor het Europees parlement en vorige week werd op deze blog de horoscoop van Marine Le Pen besproken. Het Front National, de rabiaat nationalistische partij waar zij nu de leider van is, zit in de lift en de vraag is hoe dat astrologisch zichtbaar is. De Europese verkiezingen zijn maar tussenstation voor het FN, men denkt in Frankrijk natuurlijk ook aan 2017 als er een nieuwe president wordt gekozen. Le Pen werd in 2011 na een felle machtsstrijd binnen het FN partijleider en dat was in de progressies goed te zien omdat het MC van teken wisselde en over de koningsster Regulus bewoog. Tegelijkertijd bewoog de ascendant over de al even krachtige koninklijke Zuidschaal, die je niet alleen als een deel van de constellatie Weegschaal kunt zien maar wellicht duidelijker als de Zuidelijke Schorpioensklauw. Dit is Atilla de Hun die zijn tegenstanders doet sidderen en niet al te zachtzinnig de zaken naar zijn hand zet. Die progressie is natuurlijk voorbij, maar hoe ziet het er nu uit? Klik op de onderstaande link om de progressies te kunnen zien. Je kunt de loopbaan van iemand volgen door eenvoudigweg te kijken naar de beweging die het MC maakt door de jaren heen. Klik op de link hieronder om de  progressies van het moment te kunnen zien.

MARINE LE PEN PROGRESSIES 14

Het MC is inmiddels over Regulus heen gegaan, maar de progressieve  Maan doet op het moment deze beweging over. Dat lijkt te duiden op een gunstig resultaat voor het FN wat geen verrassing zou zijn. De Maan maakt een conjunctie met de progressieve Mars en ook dat is voor Le Pen niet slecht. Mars is weliswaar in de radix heer 7 van tegenstanders maar dit wil niet zeggen dat de tegenstanders hierdoor heel sterk worden. Opvallend is ook de beweging van de andere belangrijke snelle progressieve factor het Pars Fortunae dat op weg is naar een conjunctie naar een conjunctie van de progressieve Mercurius en Venus, heer 1 (Marine) en heer 10 ( de baan), ook dat is natuurlijk niet slecht voor haar. De tekenen van een sterke opkomst van Le Pen worden herhaald in de nu geldige solaar. De solaar-Maan staat conjunct solaar Mercurius (heer 10 van loopbaan in de solaar) in het sterke elfde huis op de zeer krachtige sterren Pollux (Mercurius) en Procyon (de Maan). Deze combinatie van de koninklijke  Onsterfelijke Broer Pollux en de handige woeste Kleine Hond vallen in het tiende huis van de radix en conjunctie met de strijdbare radix-Mars. De Mc-IC-as valt vlakbij de koninklijke sterrenas Aldebaran/Antares, met het MC op de ster van de lente en de groei, het intens rode Oog van de Stier (Aldebaran).

MARINE LE PEN SOLAAR 14

Hoe zal het verder gaan ? De vader van Marine Le Pen verloor ooit de tweede ronde van de presidentsverkiezingen en natuurlijk droomt ze ervan dat over te doen en de eerste FN-president te worden. En kans maakt ze, haar vader is een openlijke bruine wolf maar Marine heeft de schaapkleren aan getrokken. In 2017 als de nieuwe president wordt gekozen is te zien dat de al genoemde progressieve conjunctie van heer 1 en Mercurius de koninklijke Spica, die je een heel hoge positie kan schenken, al voorbij is. Ze heeft te vroeg gepiekt, wat bevestigd wordt door de progressieve Maan die conjunct de zeer pijnlijke beperkende Zuidknoop staat. Het progressieve Pars Fortunae wisselt van teken en komt onder dispositie te staan van Jupiter die vernietigd is in de radix, de Zon wisselt ook van teken en gaat naar zijn val in Weegschaal.Tegelijkertijd wil dat zeggen dat de Zon – het koningschap – onder dispositie van Venus – Marine – komt te staan.

Er zijn geen unanieme aanwijzingen voor een presidentschap. De solaar die geldig is dat jaar is merkwaardig, klik op de link hieronder.

MARINE LE PEN SOLAAR17

Venus radixheer 1 en dus Le Pen staat op de krachtige Regulus dat wel maar op het IC, het punt in oppositie met de loopbaan. De Maan heer 10 uit de radix staat conjunct een zeer sterke Mercurius solaarheer 1 en de Noodknoop, maar vierkant Saturnus solaarheer 10  en 8 die op de dodelijke Antares staat. De remmende Zuidknoop staat in het tiende huis en alle planeten staan onder de horizon. Weer geen unaniem beeld van eclatant succes. Het lijkt op dat de Fransen zich zullen op tijd zullen realiseren dat Le Pen of Le Pen lood om oud ijzer is en dat een wolf in schaapskleren nog altijd een wolf is, al is haar vachtje nog zo wit.

Opvallend is dat voor het zover is in 2016 een progressieve Nieuwe Maan plaats vindt op de rand van de tekengrens Maagd-Weegschaal. Dat wijst op een hele grote verandering die vaak met crisis gepaard gaat. In de bovenstaande duiding is er echter van uit gegaan dat Le Pen in 2017 ook kan meedoen, maar 100 % zeker is dat natuurlijk niet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De horoscoop van Marine Le Pen

Volgende week op 22 mei worden de verkiezingen voor het Europees parlement gehouden en het zouden wel eens de anti-Europese verkiezingen kunnen worden. Want in heel wat landen zijn er inmiddels partijen opgekomen die je misschien niet meteen allemaal extreem-rechts zou kunnen noemen maar toch wel rabiaat rechts of nationalistisch- populistisch. Een gunstige uitzondering is Duitsland, dat zijn lessen heeft geleerd en verder ontwikkeld en beschaafder is dan de rest van Europa, radicaal rechts van welk pluimage dan ook, wordt er met uiterste argwaan bekeken.

Een van de partijen die flink de wind in de zeilen hebben is het Franse Front National, ooit opgericht door het ongeleide projectiel Jean-Marie Le Pen die inmiddels is opgevolgd door een van zijn dochters Marine Le Pen. Marine Le Pen is in haar publieke optreden gematigd en vermijdt het extreem provocerende  gedrag van haar vader, wat de partij geen windeieren legt. Van de bruin getinte duisternis aan de uiterste rechterkant laveert het FN voorzichtig naar de rechterbinnenkant. Net als in veel andere landen drijft het populistische FN op de angst voor de grote veranderingen in onze tijd en hoewel die angst ook zeker soms terecht lijkt, is de reactie natuurlijk veel te fel en intolerant.

Met de Europese verkiezingen op komst is het interessant om de horoscoop van Marine Le Pen eens onder de loupe te nemen, je mag verwachten dat de invloed van haar vader er in haar radix uit zal springen. Inderdaad is de planeet die de vader aangeeft de eerste die in het oog springt, het is Saturnus in vernietiging in Ram in een hoekhuis die heerser is van het vierde huis van de vader. Saturnus maakt ook een vierkant met de andere malefic Mars die in val staat in Kreeft in een ander hoekhuis. Het hele thema van thuis en vader wordt dus beschreven door de twee malefics in de slechtst denkbare conditie en het geeft een goed beeld van hoe het thuis was met zo’n agressief projectiel van een vader.Veilig is anders het huis van de Le Pen’s werd ook af en toe belegerd door tegenstanders. Klik op de onderstaande link om de radix van Marine Le Pen te zien.

Marine le Pen

Het is duidelijk dat het optreden van haar vader Marine Le Pen geen goed heeft gedaan, Saturnus heer 4 (pa) en Venus heer 1 (Marine ) schaden elkaar via negatieve receptie. Zo’n negatieve receptie wil dus niet automatisch zeggen dat ze een hekel aan elkaar hebben, het wijst er op dat de situatie van de een de situatie van de ander op een of andere manier geen goed doet. Wel is deze Saturnus zeer invloedrijk in haar leven in een hoekhuis en in aspect met Mars in elevatie in het tiende huis. Zo is het natuurlijk ook, zij zet de strijd van haar vader aangegeven door het Saturnus-Mars aspect voort, zij het op haar eigen manier. Deze Saturnus staat op de ster Al Pherg, de enige ster in de constellatie Vissen die in de astrologie relevant is en een van de drie sterren van het noodlot. Je kunt wel zeggen dat haar vader voor Marine en soort noodlot is geweest, Al Pherg is een ster met een zeer duistere kant, hij wordt geassocieerd met de Kop van Typhon, een monster dat totaal bestaat uit slangen.

Op het MC staat de ster Castor uit de Tweelingen, Castor is de sterfelijke broer en dus de zwakkere die wel innig verbonden blijft met de onsterfelijke koninklijke Pollux. Dat gaat zeker op voor het FN waar ze nu leiding aan geeft, de partij is altijd de underdog en het is maar de vraag of het FN een andere rol zou kunnen spelen. Ook het feit dat Castor de duistere broer is die naar de Hades gaat is toepasselijk, het FN bestaat niet uit fanatieke nazi’s maar het “gedachtengoed” is bot en erg onsmakelijk. Heer 1 Venus, Marine zelf bevindt zich op Alphard de enige astrologisch relevante ster in de Hydra, het gifwolken verspreidende monster. Alphard is de essentie van de dodelijke begeertenatuur en kan daardoor een diep inzicht schenken in politieke manipulatie, je weet hoe de mensen denken en vooral hoe de onderbuik bromt en rommelt. Het is heer 1 die hier bovenop staat en dus is deze ster met de mythe van de Hydra haar belangrijkste verhaal, Marine is de waterslang die kan vergiftigen. Ze weet overigens wel hoe ze leiding moet geven met de Zon zeer sterk in eigen teken Leeuw  kan ze de rol van koningin met verve spelen.

Zoals altijd geven de Arabische punten spitse extra informatie, het Punt van  Roem (Asc + Jup – Zon) staat op 11.29 Schorpioen in nauw vierkant met de koninklijke Zon, leider-vader- voorbeeld. Het Punt van Roeping (MC + Maan – Zon), je ideale baan, staat op Antares de ster van de felle strijd op leven en dood en driehoek Mercurius heer 9 van denkbeelden en visies. Het was op 16 januari 2011 dat Marine Le Pen het leiderschap van het FN overnam van haar vader na een behoorlijk felle interne strijd in de partij. Dat zie je terug in de progressies rond dat jaar (klik op de link hieronder), het MC is over de koningsster Regulus (groot succes) gelopen en van teken gewisseld (grote verandering in de loopbaan) net als het progressieve Pars Fortunae.

Marien Lepen PROGRESSIES

De ascendant, het meest persoonlijke punt in de horoscoop, is intussen over de machtige Zuidschaal gegaan, wat je de kracht van Atilla de Hun geeft, je tegenstanders zullen sidderen. De solaar waaronder ze haar vader opvolgde (hier niet afgebeeld) is overduidelijk, Mercurius staat in eigen teken en in verhoging in Maagd als solaarheer 10 pal op het MC: triomf, triomf!!Volgende week zullen we kijken of dat het was of dat er nog meer voor haar in het kosmische vat zit.

 

 

 

 

 

 

 

De Horoscoop van Maxima – Gecorrigeerd?

Kort geleden gaf ik een lezing voor een groep astrologen waarin ik de radix van onze koningin besprak. Natuurlijk gebeurt het dan vaak dat iemand uit het publiek op merkt dat het allemaal wel leuk en aardig is, maar dat de horoscoop niet klopt, omdat er ergens een ander document circuleert of een bron is die de ” juiste betrouwbare” gegevens levert. Meestal meent de criticus ook dat de duiding op basis van de “‘echte” data veel beter klopt en dat brengt ons meteen bij een heel belangrijke vraag in de astrologie die van de controleerbaarheid van de horoscoopduiding en de daarmee samenhangende methodes van correctie. Om de geboortetijd te corrigeren zijn er even veel methodes als astrologen lijkt het soms wel en vaak is het met de objectiviteit van die methodes niet al te best gesteld. Je mag en moet er echter wel hoge eisen aan stellen want als je een geboortetijd die toch meestal ergens een bron heeft die dichter bij het vuur zat dan jij als astroloog, wil gaan corrigeren moet je echt wel heel zeker zijn.

Omdat de moderne psychologische astrologie meestal niet heel concreet of heel precies wil en / of kan voorspellen, maar alleen tendensen aangeeft, kun je de meeste moderne methodes schrappen. Er is geen objectief criterium, als je geen concrete specifieke duidingen produceert dat hoeven niet direct alleen voorspellingen te zijn, maar het moeten wel concrete en specifieke uitspraken zijn. Bij Maxima is het de vraag of ze een Boogschutter- of een Steenbok-ascendant heeft, dat scheelt maar een paar minuten en een astroloog die al meer dan 40 jaar in het vak zit, meende deze kwestie snel te kunnen oplossen door te constateren dat ze veel reist en dus een Boogschutter-ascendant heeft! Onthutsend, al was het alleen maar omdat ze ook heel ambitieus is en waar past dat ook al weer bij, Steenbok toch?

Zo kan het natuurlijk niet maar ook klassieke astrologen maken er vaak een potje van, een voorbeeld is de astroloog die  met behulp van de zogenaamde alcocoden-methode voor het voorspellen van het moment van overlijden (die overigens helemaal niet goed werkt) de gebruikelijke ascendant in de radix van Marilyn Monroe twee tekens vooruit verschoof!! Dat wil zeggen dat hij er voor 100 % en zeer kritiekloos van uit gaat dat deze methode klopt. Weer een ander voorbeeld is de ” -1″ methode  die beweert zeeeer nauwkeurig te kunnen corrigeren met behulp van een systeem dat naar de progressies van een jaar terug kijkt! Een theoretisch al wat bizarre gedachte en hoe is het te verklaren dat de normale progressies van nu, dus niet van een jaar terug  “ook” zo duidelijk werken? Het kan toch niet allebei juist zijn? Het probleem blijft de controle van de gecorrigeerde radix want je blijft zitten met het feit dat jij als astroloog meent dat bepaalde standen of progressies iets moeten laten zien, maar ze kunnen net zo goed iets anders laten zien. Je kunt als astroloog nooit alle mogelijke uitwerkingen van combinaties van progressies en planeetstanden overzien dus hoe check je of iets klopt?

Een van methodes om dat te vermijden is correctie via uiterlijke kenmerken, hoe je dat kunt doen, wordt aan de hand van twee versies van de horoscoop van Maxima hieronder uitgelegd. Het voordeel is dat het heel objectief is, alleen kan je het niet altijd gebruiken.

MAXIMA

Door op  de link hierboven te klikken, kan je de gebruikelijke radix van Maxima met Steenbok-ascendant zien. De belangrijkste punten:

Heer 1 Saturnus conjunct de Zon de koning op Algol die een hele sterke glamour-uitstraling geeft.

Heer 4 de vader Jupiter (van hoge bestuurders)  in huis 12 van geheimen

Venus gedragsaanduider geeft ook de stijl van kleden: de haute couture voorkeuren van de koningin

Lucht-aarde temperament ( de dominante elementen) met nadruk op aarde vanwege de Ascendant – aarde, dat maakt langer

Mercurius in zeer nauw aspect met de ascendant – maakt langer

MAXIMA SAG

Boven onder de link de horoscoop van Maxima met de “bereisde” -ascendant Boogschutter. Dit geeft:

Heer 1 Jupiter verdwijnt is huis 12 en staat niet meer conjunct de Zon-koning

Het temperament wordt veel meer lucht dat maakt korter en breder.

Venus en de Maan staan in zeer nauw aspect met de ascendant, deze planeten maken allebei korter.

En wat wil het geval? Maxima is 10 centimeter langer dan gemiddeld! Niet alleen is de de radix met de Steenbok-ascendant dus treffender op een aantal belangrijke punten, de lengte is een objectief feit waar je niet om heen kunt. Zo kun je dankzij het feit dat planeten die in zeer nauw aspect staan met de ascendant een zeer sterke invloed op het uiterlijk hebben, soms heel simpel een objectieve, betrouwbare keuze maken uit de mogelijkheden.

En dan hebben het nog niet eens over het voorspellen van de plekken op het lichaam waar zich littekens, wijnvlekken of moedervlekken bevinden want ook dat is mogelijk. Alleen is dat vaak wat minder makkelijk te controleren bij koninginnen.

 

 

 

 

 

 

 

Estland onder druk

De gebeurtenissen in Oekraine volgen elkaar in hoog tempo op, de spanningen uit de Koude Oorlog zijn bizar genoeg weer helemaal terug. Dat maakt de positie van meer landen die ooit tot het Sovjet-Imperium behoorden behoorlijk precair, in de Baltische staten is men op zijn minst nerveus. De bevolking van Estland en Letland bestaat voor ongeveer een kwart uit etnische Russen, in Litouwen is dat maar 6 %. Het is dus interessant om de horoscoop van Estland te bekijken met het oog op het scenario wat zich op de Krim en in Oekraine heeft afgespeeld. Toch is de context anders omdat Estland lid is van de NATO en de EU, maar de vraag is zeer of dat de situatie minder explosief maakt, in ieder geval mogen we in de horoscoop van Estland forse spanningen verwachten. In de geschiedenis van Estland is niet echt een beginmoment  te vinden voor het land tot aan het uitroepen van de onafhankelijkheid in 1991, de horoscoop van dit moment zal worden gebruikt als radix. Deze zal worden geduid net alsof het een gewone individuele radix betreft, met behulp van dezelfde technieken als in de geboortehoroscoop van een persoon. Klik op de onderstaande link om de radix van Estland te kunnen zien.

ESTLAND

Opmerkelijk is de positie van het MC op het koninklijke Hart van de Schorpioen de doodsster Antares en de concentratie van planeten aan het einde van de Leeuw op de al even koninklijke en machtige Regulus. Er zit dus heel wat koninklijke kracht in deze horoscoop Estland is, na een heftige crisis, economisch koploper binnen de EU, tenminste tot aan de Russische crisis. In het eerste huis  staat heer 1 Saturnus zeer comfortabel in het eigen teken Waterman maar wel verzwakt door retrogradegang en op de rand van de tekenovergang naar Steenbok. Dat wijst op een soort grenssituatie en je kunt wel zeggen dat dit voor Estland op gaat, de Russische beer is nooit ver weg, je kunt hem altijd wel op zijn minst zachtjes horen grommen.

ESTLANDSOLAAR 2013

In de solaar die nu geldig is, zijn de toegenomen spanningen zichtbaar, de solaar-Maan, altijd extra aandacht waard als het Licht dat in de solaar niet automatisch op dezelfde plaats staat als in de radix, bevindt zich in het zevende huis van conflicten. Op de ascendant vinden we Praesepe, de Tweede Algol  en het zeer kwaadaardige en chaotische “harteloze”  Hart van de Kreeft. Praesepe heeft een uitermate prominente rol in de mundane astrologie en staat garant voor uit de hand lopende situaties en vaak voor bloedbaden. Jupiter heer 10 uit de Estse radix staat in huis 12 in oppositie met de sterachtige factor Pluto, ook geen fijne jongen. Leuk ziet het er niet uit maar interessanter is waar het heen gaat, dus hoe ziet de volgende solaar er uit? Klik op de onderstaande link.

ESTLANDSOLAAR 2014

Solaarheer 1 is Venus die opvallend conjunct Jupiter staat en op weer op Praesepe, ze zijn er nog niet vanaf. Via antsicon (het echte authentieke spiegelpunt via de as Steenbok/ Kreeft) komt de solaar-Maan op het MC te staan waardoor de Maan de meest invloedrijke planeet wordt in de solaar. De Maan is heer 7 in de radix wat, gegeven de situatie, weer op het thema conflict wijst, heer 1 uit de radix Saturnus staat conjunct de krijgsplaneet Mars op de zeer machtige Zuidschaal. Deze ster is ook de Schorpioensklauw en dat is precies wat hij doet: genadeloos afknijpen en omdat de Klauwen ook de Schalen van de Weegschaal zijn, heeft dit te maken met wrekende gerechtigheid. De grimmige Mars-Saturnus op Atilla  de Hun (zo kun je de Zuidschaal ook zien) conjunctie in de solaar valt ook nog eens op de radix-knopenas, knopen activering laat altijd belangrijke keerpunten zien. Deze solaar wijst dus niet op afnemende spanningen in de loop van dit jaar, maar wordt dit bevestigd door de progressies?Klik op de onderstaande link om de progressie te kunnen bekijken.

FORTUINGCPROGRESSIES

Meteen zie je het! De progressieve Ascendant -Descendant-as (strikt genomen een directie) beweegt zich zeer opvallend  naar de progressieve Mars in Weegschaal toe! Dit is een Mars in vernietiging, in het hemelse huis (zo worden de tekens traditioneel genoemd) van Venus waar hij absoluut niet thuis hoort en dus zijn meest grimmige kant laat zien. En of dat nog niet genoeg is gaat de progressieve Asc ook nog eens op een conjunctie met het antiscion van de radix-Mars af. Dat is dus een dubbele Mars-activering door het belangrijkste progressieve punt in de horoscoop en deze dubbele Mars-activering is nog toenemend. Het wordt een jaar van scherp conflict dus, wat bevestigd wordt door het progressieve Pars Fortunae dat zich door de crisiszone tussen 24 Stier en 10 Tweelingen beweegt en door de progressieve Maan die in de Verbrande Weg (Via Combusta) staat. De gang van de progressieve Maan (alleen van de Maan!) door de Via Combusta van 15 Weegschaal tot aan 15 Schorpioen wijst altijd op een moeilijke tijd met veel spanningen, conflicten en problemen. Dat geldt ook heel sterk voor deze progressie in de radix van een persoon en zeker niet alleen voor een radix van een land!! Dat kunt u zelf makkelijk controleren.