De ramp met vlucht MH-17

Sinds donderdag vlucht MH-17 neer stortte en zeer waarschijnlijk werd neer geschoten door rebellen, wordt het nieuws totaal gedomineerd door berichten over deze afschuwelijke gebeurtenis. Nederland werd speciaal getroffen, het heeft vele doden te betreuren. Ik zal hier niet herhalen wat uitgebreid in het nieuws is geweest en direct naar de astrologie gaan. Het was al het tweede vliegtuig van Malaysian Airways waarmee dit jaar een dramatisch ongeluk gebeurde en we gaan nog even  terug naar de vertrekhoroscoop van die vorige rampvlucht. Dit soort horoscopen heeft maar een zeer beperkte zeggingskracht omdat ze altijd deel zijn van een meer omvattend kader van andere horoscopen, bijvoorbeeld van de start van de bouw van het vliegtuig en die van de luchtvaartmaatschappij. Maar toch heeft  het zin om de horoscoop van vertrek te bekijken (de horoscoop van het moment van de ramp zegt natuurlijk niets, dat is geen begin maar een eind).Klik op de onderstaande link om de horoscoop van de vorige rampvlucht te kunnen zien.

RAMPVLUCHT MALEISIE

Natuurlijk kijken we alleen naar snel bewegende factoren als hoeken en Arabische punten want alleen die factoren kunnen het verschil maken. Er vertrekken immers meestal heel wat vliegtuigen vlak na elkaar en het gaat om iets dat specifiek is voor deze ene vlucht. In de bovenstaande horoscoop is dat de ascendant zelf die op de zeer krachtige doodsster Antares valt. Het Arabische Punt van Luchtreizen Asc  + 15 Weegschaal – Saturnus valt  bovndien op de zeer grimmige retrograde Mars in vernietiging die via spiegelpunt of antiscion op het IC staat en dus vanaf een hoek zeer veel invloed heeft op de vlucht. Deze Mars is ook nog heer 12 van grote ellende en zelfdestructie in de vertrekhoroscoop. Dat zijn heel wat duistere indicaties en het is nog steeds niet duidelijk wat er is gebeurd. Maar hoe ziet de vertrekhoroscoop van Vlucht MH-17 er uit? Klik op de onderstaande link.

VERTREK MH 17

Wat meteen opvalt is dat in deze horoscoop die zeer grimmige Mars weer terug is op de positie die hij ook innam in de vertrekhoroscoop van de vorige ramp. De conjunctie met de Noordknoop geeft Mars heel veel manifestatiekracht. Wat verder direct opvalt, is de Maan op de descendant in oppositie met en dus schadelijk voor de ascendant, de vlucht. Zowel de Maan als de descendant staan op de zeer kwaadaardige ster Difda waarvoor “(zelf)destructie door bruut geweld” een van de trefwoorden is. Difda is een ster uit het Zeemonster dat grote chaos veroorzaakt en een van de weinige sterren waarvan de aard alleen door de energie van de  grote malefic Saturnus wordt beschreven. Het Punt van Luchtreizen staat via antiscion op cusp 8 van de dood en in, zij het wat ruime, oppositie met weer die grimmige Mars. Het is iets minder dreigend dan de horoscoop van de vorige ramp met Malaysian Airways maar vooral de positie van de Maan is treffend.

Omdat Nederland zo hard getroffen werd, moet de horoscoop van ons land ook dreigende tekenen laten zien. De vraag is altijd welke horoscoop we dan als uitgangpunt nemen. Er zijn andere wegen maar een goede mogelijkheid is de Grote Conjunctie van Saturnus en Jupiter uit 1802 die voorafging aan de omvorming van de oude republiek tot een (moderner) koninkrijk. Deze kan als radix worden gebruikt en staat hieronder afgebeeld.

GC KONINKRIJK

Een van de meest kritische standen in deze horoscoop is de vernietigde Mars in Stier. Als we nu deze Grote Conjunctie zien als de radix van het Nederland en er een solaar op baseren, blijkt de nieuwe solaar van Nederland op de dag van de ramp te zijn in gegaan. Klik op de onderstaande link om de solaar te kunnen zien.

SOLAAR RAMP MH-17

Wat meteen de aandacht trekt is de Maan die ook nog heer 1 is en die bovenop het MC staat. Dat wil zeggen dat dit punt drie maal benadrukt wordt! Dit zal dus het jaar domineren en dat is griezelig. Want deze drievoudige positie valt op de kwaadaardige ster Scheat. Dit is een ster uit Pegasus verbonden met het dramatische verhaal van de berijder Bellerophon die van het paard werd afgeworpen en ter aarde stortte omdat het door een horzel gestoken werd! Dit is een vrijwel letterlijk beeld van wat er is gebeurd is de raket is natuurlijk de horzel. Het is bijna angstig om dit te zien. Het solaar Pars  Fortunae dat laat zien waar de zielsaandacht naar uit gaat dit jaar, staat op cusp 9 van buitenland en via antiscion op die vernietigde  gewelddadige Mars op de Noordknoop. Heer 8 van de dood is in de solaar Saturnus op de zeer krachtige koninklijke vaste ster de Zuidschaal die een zeer kwalijke reputatie heeft. Saturnus staat in nauwe oppositie met de radix-Mars! De Zon op de ascendant staat op de krachtige ster Procyon uit de Kleine Hond, Nederland krijgt  te maken met kleine felle gewelddadige bijtgrage honden die hun grote tegenstanders te slim af zijn: de separatisten.

De lunaar geeft aan waarom nu? Klik op de link hieronder.

LUNAAR VLIEGRAMP

De lunaarascendant valt op Praesepe, een sterrenhoop die chaos en versplintering aan geeft en zo sterk word geassocieerd met vele  dodelijke slachtoffers. De knopenas conjunct Mars in vernietiging valt over de radix -Asc/desc-as.

Ik hoor de, tot op zeker hoogte terechte, kritiek al. Als het zo duidelijk is waarom heb je het dan niet voorspeld? Duistere voorspellingen moeten met zeer grote terughoudendheid worden gedaan om geen constante sfeer van angst te scheppen. Er zijn verwerpelijke astrologen die iedere maand 30 voorspellingen doen en nooit terugkomen op de 29 die niet uitkwamen, maar triomfantelijk vermelden dat zij met hun dertigste voorspelling dood en verderf  weer hebben voorzien. Dat moet ten allen tijde voorkomen worden. Wat niet  betekent dat niet soms na zorgvuldige overweging een rampvoorspelling die levens zou kunnen redden publiekelijk kan worden gedaan. Maar het zal uit het bovenstaande verhaal duidelijk zijn dat een crisismoment nog wel valt te voorzien, maar dat het heel moeilijk is om  het veel specifieker te zijn. De onthutsende betrokkenheid van Pegasus  en de steek van de horzel kan alleen terugkijkend echt specifiek worden gemaakt.

 

 

 

 

 

 

 

 

De horoscoop van Palestina

Het conflict in de Gaza-strook duurt in alle hevigheid voort, er zijn inmiddels 200 doden gevallen aan Palestijnse kant en er dreigt zelfs een aanval van Israel over de grond. Vorige week werd op deze blog de radix van Israel geduid maar de horoscoop van de tegenstander is natuurlijk ook buitengewoon interessant. Maar welk tijdstip kan dan dienen als geboortetijd voor “Palestina”? Het hele probleem is nu juist dat er geen echt onafhankelijk Palestina bestaat.

Een mogelijk tijdstip zou de onafhankelijkheidsverklaring kunnen zijn door Yasser Arafat op een vergadering van de Palestijnse verzetsbewegingen in Algiers. Het probleem is dat dat tijdstip nergens mee correspondeert, het was meer het uitspreken van een wens, maar er was helemaal niets in de werkelijkheid dat er op leek. Het lijkt dus beter, als we de huidige conflicten willen analyseren, om de geboortehoroscoop te nemen van de autonome Palestijnse autoriteit met als hoofdstad Ramallah (Ram Allah, de sterkte van God) op de westelijke Jordaanoever. Klik op de link hieronder om deze radix te zien, we zullen spreken over Palestina als de autonome Palestijnse gebieden worden bedoeld.

PALESTINA

Wat direct op valt is de Zon die ook nog heer 1 is in het tiende huis en die de planeet in elevatie is (d.w.z. heel hoog in de horoscoop en dus belangrijk). Op zichzelf is dat gunstig voor een autoriteit of een macht, maar er klinken direct duistere tegentonen, de Zon is in oppositie met Jupiter zonder waardigheid dus niet zo “weldoend” die heer 8 van de dood is en Saturnus in huis 8 maakt een sextiel / driehoek op deze oppositie. De Zon staat op sterren Almach / Menkar verbonden met de mythe van Andromeda, de aan de rots geketende prinses die dreigt te worden verslonden door het Zeemonster dat grote chaos veroorzaakt. Dat is een zeer adequate mythische beschrijving van de positie van Palestina. Het MC staat op de felle Noordelijke Hoorn van de woeste Ram hoewel heer 10 Venus op de koninklijke en zeer krachtige Aldebaran staat, ze worden niet zomaar weg geveegd. Verontrustend is de Ascendant die weliswaar niet op de zeer kwaadaardige Praesepe staat maar wel op de Zuidelijke Ezel, minder bedreven in bloedbaden en doodslag dan Praesepe, maar niet echt aangenaam. Als deze horoscoop echter wordt berekend voor Gaza, inmiddels afgescheiden van de Westoever na een Palestijnse burgeroorlog in 2006/ 2007, komt Praesepe wel op de ascendant. In Gaza zijn de grootste problemen, nu ook weer.

PALESTINA PROGRESSIES

Dat deze radix werkt, blijkt uit de progressies, klik op de link hierboven om de progressies te kunnen zien. Het  is onmiddellijk duidelijk, het MC staat pal op de Zuidknoop, die altijd zeer pijnlijke beperkingen geeft. Dat het nu acuut wordt, is te zien aan de progressieve Maan die over de Knopenas – MC/IC loopt, de progressieve Maan is een zeer nuttig en belangrijk instrument om de ontwikkelingen op de wat kortere termijn te kunnen volgen, ook in individuele geboortehoroscopen. De progressieve Maan beweegt ongeveer een graad per maand. Het MC begint Algol, de ster van bloedbaden, crisis, geweld en onthoofding te naderen een zeer onheilspellend teken voor de verdere toekomst. De solaar herhaalt de problemen, klik op de link hieronder.

PALESTIINA SOLAAR

Ook hier is de crisis goed  zichtbaar, tenminste als je ook de vaste sterren in je duiding betrekt! Mercurius solaarheer 1 – Palestina dit jaar – staat op de grootste probleemster Algol in het twaalfde huis van chaos en ellende. Dat is al tamelijk dreigend zeker met het oog op de politieke context, Mercurius is ook nog eens in oppositie met Saturnus solaar 8 van de dood. Het solaar Pars Fortunae, geprojecteerd met de radixboog in de solaar dat aangeeft waar de zielsaandacht naar toe gaat dit jaar, maakt een oppositie met een zeer grimmige Mars in vernietiging in Weegschaal. Er is ook kracht Jupiter verhoogd in Kreeft maar die is voor de tegenstander Jupiter is heer 7 deze heer 7 valt via spiegelpunt (planeetpositie gespiegeld in de as Kreeft / Steenbok) vlak voor de ascendant. Jupiter-Israel controleert de ascendant-Palestina.

De lunaar laat zien waarom nu. De lunaar-asc/desc as valt op de zeer martiale Aldebaran / Antares-as, lunaar-Venus herhaalt de positie op Algol in de solaar en de vernietigde lunaar-Mars, zo grimmig in Weegschaal is in oppositie met de radix-Mars gekomen.

PALESTINA LUNAAR

Al deze technieken hier toegepast op het mundane vlak kunnen ook zonder al te veel aanpassingen in de individuele radix worden gebruikt. Maar de dringende boodschap blijft: gebruik de vaste sterren! Als je dat niet doet, mis je meer dan 50% van de astrologische informatie. En waarom zou je dat  in hemelsnaam doen?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crisis in Israel – al weer

Terwijl heel Nederland in de ban was van de prestaties van Oranje groeide Israel langzaam naar de zoveelste crisis. Het blijft een vreemde zaak maar drie Joodse tieners werden door leden van Hamas ontvoerd en vermoord, specifieke motieven lijken echter te ontbreken. De altijd als een veer zo gespannen Israelische maatschappij brulde om wraak en een aantal kolonisten, gevaarlijke meedogenloze fanatici en altijd de lont in het Israel-kruitvat, ontvoerde een Palestijnse jongen die op zeer brute wijze werd vermoord. De regering kon niet meer terug en inderdaad barstte een bombardement op de Gaza-strook los, zoals zo vaak is het een diep trieste diabolische herhaling van zetten. De haat regeert en de enige die lacht is de duivel, de zwarte duivel. De beide partijen laten zich gebruiken door het kwaad.

Er is geen land in de wereld dat zo geladen is met mythische motieven als Israel en dat moet zichtbaar zijn in de horoscoop. In de boeken worden er diverse tijdstippen gegeven voor de geboorte van het land, de hier gebruikte radix is gebaseerd op het tijdstip dat de Joodse leider Ben Goerion de onafhankelijkheid proclameerde. En inderdaad wemelt deze horoscoop werkelijk van de krachtige vaste sterren die van het grootste belang zijn in de mundane astrologie. Klik op de onderstaande link om de radix van Israel te zien.

ISRAEL

Op het MC vinden we direct een zeer toepasselijke ster, Procyon de hoofdster van de Kleine Hond. Dit is een hele heldere ster en dus zeer krachtig in zijn werking en de Kleine Hond is het felle, handige beest dat de grote jongens te snel af is. Dat kun je van Israel wel zeggen het is onwaarschijnlijk hoe het land te midden van zoveel Arabische vijanden overleeft. Tegenover het MC op het IC, staat een veel minder heldere ster die niet minder veelzeggend is, het is Terebellum verbonden met noodlottige profetie. Als je bedenkt dat het IC het land en de wortel is, zie je hier duidelijk de hele zionistische cultus van de terugkeer naar de eigen Joodse bodem. Heer 4 is Saturnus op zijn  grimmigst in vernietiging in het vuurteken Leeuw, het land wortelt in de Shoa. Op de Ascendant staat Spica die je tot onverwacht hoge posities brengt en je beschermt, dat hebben ze wel nodig. De Zon geeft een zeer duistere tegentoon deze staat op de ultieme slachter Algol die via antiscion conjunct de Maan heer 10 in het tiende huis staat. Dit verklaart de niet te stoppen bloedbaden en het blinde geweld want de Maan staat op de Tweede Algol, de Kribbe of wel Praesepe, de Uitwaseming van Opeengestapelde Lijken, je mag hier een wat ruimere orb aan houden van twee graden zo krachtig is de werking van de Lege Kribbe. En hoe duidelijk toont deze positie het hele probleem. De zionisten perverteerden de spirituele symboliek van het Beloofde Land tot een botte bezetting van een tastbaar land, het is een typisch moderne denkfout om alles letterlijk te nemen. Juist hier zou het Kind, de geestelijke dimensie en het goddelijke ordenende centrum, in de Kribbe moeten liggen, maar de Kribbe is leeg en de chaotische wervelwind van de emoties en van de begeertes regeert. Mars de algemene significator van militaire kracht staat op de zeer machtige koninklijke Regulus, het Israelische leger heeft een grote faam en het land heeft zelfs kernwapens. Het zal duidelijk zijn, zonder de vaste sterren te bekijken begrijp je niet veel van deze horoscoop, de onwaarschijnlijke cumulatie van mythische kracht. Israel is de lont in het wereldkruitvat.

Met zoveel kracht en zoveel duisternis, lijden en ellende (Algol en Praesepe op de Lichten Zon en Maan die via antiscion conjunct staan) is het onvermijdelijk dat het land van crisis naar crisis gaat. De verhoogde spanningen van het moment zijn ook duidelijk zichtbaar in de solaar gebaseerd op deze radix. Klik op de link hieronder om de solaar te kunnen zien.

ISRAELSOLAAR

Subtiel is het niet heer 1 en heer 7 uit de solaar en uit de radix staan beiden in vernietiging en in oppositie over de solaarascendant / descendant-as! Dat zou al genoeg zijn om de verhevigde strijd te voorzien maar deze vernietigde Mars zo dichtbij de ascendant en dus zeer dominant dit jaar staat op Vindemiatrix, de Tovenaarsleerling, de ster die uit domheid en ijdelheid krachten los maakt die niet meer te beheersen zijn. Het is een goede beschrijving van de volstrekt incapabele premier Benjamin Netanjahoe de verkeerde man op de verkeerde plaats op de verkeerde tijd. Maar zo gaat het in Israel. De extreme spanningen worden herhaald in de solaar doordat het een Volle Maan conjunct Saturnus  is die op de Noordschaal valt. De Schalen hebben te maken met gerechtigheid en corrigerende actie om de balans te herstellen.

Maar je kan als astroloog  ook vanuit een andere hoek naar de gebeurtenissen kijken namelijk met de horoscoop van de Ramingress, berekend voor het exacte moment dat de Zon de Ram in gaat met als plaats Tel Aviv. Klik op de link hieronder om de ingresshoroscoop te zien.

ISRAELINGRESS

De oorlogs-Mars is niet te missen in het eerste huis in vernietiging op zijn grimmigst en op de extreem vergrotende Noordknoop, de Muil van de Draak die het onderste uit de kan wil. Via antiscion staat Mercurius, op zijn allerslechtst in val en vernietiging in Vissen, conjunct deze Mars, Mercurius is heer 12 van geheimen en zelfdestructie. Omdat ook een antiscion wijst op iets wat niet zichtbaar is, zou dat een aanwijzing kunnen zijn dat het allemaal een doelbewuste provocatie was. Maar wat er ook achter, zit zelfdestructief is het zeker.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Beet van Luis Suarez

De afgelopen week was de Beet ongetwijfeld een van de meest spectaculaire nieuwsonderwerpen. De hele wereld was er getuige van dat de Uruguayaanse voetballer Luis Suarez op het WK een Italiaanse tegenstander in de schouder beet! Het was niet de eerste keer dat Suarez op deze manier toesloeg, hij had het al twee keer eerder gedaan. Als het om voetbal gaat dreigen mensen nog wel eens geschift te reageren en dat was ook buiten het veld het geval. De pers in Zuid-Amerika vond de Beet helemaal geen probleem en zelfs de president van Uruguay sprak er vergoeilijkend over. Dan begrijp je dat er wel eens oorlog is uitgebroken in Zuid-Amerika om een voetbalwedstrijd. De sport ontketent nogal wat Mars-krachten en dat is sommigen gewoon te veel.

Het zou natuurlijk heel leuk zijn om de horoscoop van de drievoudige bijter te bekijken maar helaas is er geen voldoende exacte geboortetijd bekend. Een van de trucs om toch wat te kunnen zeggen over de persoon of over zijn publieke optreden is de Zon-op-de Ascendant of de Zon-op-het-MC horoscoop. Dat is natuurlijk wel een noodgreep want zo’n horoscoop geldt voor alle mensen die op die dag in die plaats zijn geboren en het is veel minder specifiek individueel dan een radix met een exacte tijd. Toch is het geen onzin want deze strategie werkt heel duidelijk bij schepen (dan neem je de zonsopgangshoroscoop van de dag van de kiellegging) bij de astrologische analyse van rampen. Een ander argument is dat Suarez verreweg de beroemdste persoon is die op die dag op die plaats is geboren en dus de astrologische energie van die groep mensen het meest opvallend tot uitdrukking brengt. Of om het astrologisch te zeggen zijn radix zal de Zon-op Asc of Zon-op-MC horoscoop opvallend raken. Omdat het om zijn reputatie en publieke optreden gaat gaan we gewoon kijken of er iets  zinnigs uit de Zon-op-MC horoscoop komt. Klik op de link hieronder om deze horoscoop te kunnen zien.

LUIS SUAREZ

Het eerste wat direct op valt is de plaatsing van Mars. Mars staat heel sterk in eigen teken Ram en is zelfs horoscoopheer. Dat wil zeggen dat Mars en alles wat daarbij hoort zijn grote talent is, dat is duidelijk hij is een bekende succesvolle sportman. Deze Mars staat conjunct de Noordknoop de “demonische” Kop van de Draak. De uitwerking van een van de knopen in conjunctie met een planeet is altijd extreem, de Noordknoop maakt de planeet zeer heftig. De Noordknoop wordt als “demonisch” gezien omdat dit de Kop van de Draak is die het onderste uit de kan wil en zich teugelloos in de wereld manifesteert, daarom geeft de Noordknoop ook vaak succes. Ook is hier het directe beeld van de kop van de Draak  (of de Slang) die bijt nogal treffend.

Deze Mars/Noordknoop conjunctie staat in het twaalfde huis maar mogen we de huizen wel mee duiden omdat het een Zon-op-MC horoscoop is? Jawel als we dit zien als de domme dingen (huis 12)  die hij doet die specifiek zijn loopbaan schaden (Zon op MC) wel en dan klopt het natuurlijk ook. De Mars/ Noordknoop conjunctie heeft in zijn horoscoop verder een hele grote invloed. De Maan (ofwel zijn emoties) staat in Schorpioen en wordt dus heel sterk beheerst door de vurige Mars, en Mercurius (of wel zijn denken) maakt een nauw sextiel met Mars. Mars die vanwege de Drakenkop tot extremiteiten neigt staat via antiscion (planeetpositie gespiegeld in de Kreeft/Steenbok-as) in oppositie met  de expansieve Jupiter wat niet direct meer beheersing geeft. Jupiter is heer 8 van de dood, maar in deze Zon-op-MC horoscoop is dat de dood van de loopbaan. Het bijten kan hem zijn loopbaan kosten maar Jupiter is de Grote Benefic (Weldoener) en in uitstekende toestand in eigen teken. Hij komt er weer met een relatief lichte schorsing van af.

De Zon op het MC telt natuurlijk niet mee in de duiding omdat die daar automatisch staat maar wat wel telt is de conjunctie van de Maan via antiscion met de Zon. Dat is dus een soort Nieuwe Maan, wat altijd op een verzwakking duidt van de Maan die ook op de ster Agena staat uit de Centaur Pholus. Het thema van deze heldere invloedrijke ster van de eerste magnitude is impulsieve actie die grote schadelijke consequenties heeft! De Zon waarmee de Maan via antiscion conjunct staat is in vernietiging in Waterman wat de zaak er niet beter op maakt. De conjunctie van Saturnus en Venus in Boogschutter staat op de ster Sabik, de Linkerknie van de Slagendrager. Deze ster heeft een slechte reputatie: succes in het kwaad en geperverteerde moraal zijn detrefwoorden. Waarom? Omdat wie de slang draagt al snel, jawel, gebeten wordt.

Zelfs met deze truc die natuurlijk sterke beperkingen heeft krijgen we een behoorlijk beeld van de Bijter. Maar is het niet een beetje te creatief? Nee toch niet. Want kijk eens naar de lunaar gebaseerd op deze Zon-op -MC horoscoop. Dit is de lunaar waaronder Suarez weer beet. Op de ascendant van de lunaar staat Algol, de ster waarmee je je hoofd verliest en de meest kwaadaardige ster aan de hemel. De Maan, verbonden met de impulsieve actie van Agena, staat op de descendant, Saturnus staat in oppositie met Venus lunaar heer 1 en de lunaar-Mars staat in vernietiging en dus op zijn venijnigst precies in oppositie met de zo centrale radix-Mars op de Noordknoop. Het werkt! Zelfs als we deze wat gedurfde astrologische acrobatiek uit halen. De kosmos is onuitputtelijk creatief. Er zijn niet alleen comfortabele heerwegen die naar Rome leiden maar ook kronkelige bergpaadjes. Klik op de link hieronder om de lunaar te kunnen zien.

LUNAARBEET