Rutte en de ramp met MH-17

De ramp met vlucht MH-17 dreunt nog steeds door in Nederland. Veel mensen kennen iemand, die weer iemand kent die verongelukt is. De manier waarop het is gebeurt, maakt de hele ramp nog gruwelijker, de mensen zijn op schokkende wijze het slachtoffer geworden van een cynisch en hersenloos machtsspel. Zo’n dramatische gebeurtenis zal, astrologisch gezien, niet alleen zichtbaar zijn in de relevante mundane horoscopen van Nederland, maar ook in die van de premier. Voor Mark Rutte als premier is deze ramp, ook als deel van het hele conflict met het Rusland van Poetin, de bepalende gebeurtennis van het jaar. Gisteren werd nog bekend  gemaakt dat het kabinet zelfs tot een nationale herdenkingsdag voor de ramp heeft besloten. De radix van Mark Rutte kunt u zien door op de onderstaande link te klikken, zijn horoscoop werd al eerder op deze blog besproken met een aantal relevante progressies en solaren.

RUTTE

Als we nu naar de geldige solaar kijken, is er direct iets dat in het oog springt. Dat is de dominante Mars die vanuit zijn positie in het tiende huis in elevatie – op het hoogste punt in de horoscoop – het hele jaar overheerst. Het is opvallend dat de buitenplaneten in deze solaar geen invloed hebben, tenzij je hele grote orbs gebruikt en allerlei vreemde mineure aspecten mee telt. Bij de duiding van een solaar kijk je ook altijd hoe een bepaald aspect of een positie door verbindt met de radix, dat levert meer informatie op. Hier is dat ook het geval, deze dominante Mars vlakbij het solaar-MC staat in oppositie met de radix-Maan van Rutte op radix-cusp 9. Maar laat ons eerlijk zijn. Wat zou deze duidelijk belangrijke stand ons hebben laten zien als we niet hadden geweten wat er was gebeurd? Mars wijst natuurlijk op strijd als overheersend thema. De planeet van conflict en oorlog staat in vernietiging en zal zich dus van zijn meest venijnige kant laten zien. Mars is in de radix heer 9 van buitenland en hij valt, zoals gezegd in oppositie met de radix-Maan op radix cusp 9. Dat wijst sterk op een ernstig conflict, niet in het kabinet of zijn partij, maar met een ander land. Dat Mars in de solaar op de beschermende Spica staat wil niet zomaar domweg zeggen dat alles toch nog goed af loopt, maar duidt op verzachtende omstandigheden. Het land is tenslotte niet in een echte oorlog verwikkeld geraakt. Dat Mars dit jaar zo’n grote invloed zal hebben, blijkt ook uit het antscion (spiegelpunt) van de solaarpositie die op de radix-descendant valt!

Voorspellen?

Het is dus duidelijk dat Mars, conflict, het jaar zal overheersen en dat het naar zal zijn. Maar om preciezer te worden (een vliegramp met veel doden) dan dat zonder te weten wat er is gebeurd is, is niet zo makkelijk. Dat laat wel een soms wat problematische kant van het voorspellen op basis van de radix zien want een bepaalde stand kan veel betekenen. Nu helpt kennis van de context je wel op weg, dat het hier om een radix van een premier gaat, wijst met de duidelijke invloed van huis 9 van buitenland in een bepaalde richting. Maar je zou, als Rutte getrouwd zou zijn, aan een scheiding kunnen denken, al wijst de positie van de solaar-Mars in het tiende huis van de solaar meer op strijd in het beroep. Het is belangrijk om je als astroloog te realiseren dat voorspellen met behulp van de radix niet zo glashelder werkt als met uurhoeken. Je kunt crises, grote successen, en grote veranderingen vrijwel feilloos voorspellen, tientallen jaren van te voren, mits je natuurlijk de vaste sterren gebruikt. Maar in een doorsnee-solaar in een doorsnee-jaar is het wat minder duidelijk. Dat heeft er ook mee maken dat er vaak in een leven niet zo heel veel belangwekkends gebeurt en er dus geen dramatische dingen te zien zijn. Wat ook vaak wordt onderschat is het belang van kennis van de situatie van een klant. Als iemand met een solaar als die van Rutte op  het punt staat als militair te worden uitgezonden naar Afganistan denk je natuurlijk aan andere dingen dan als het een 70 -plusser achter de geraniums betreft. Laat je als astroloog  dus niet afschrikken of teleurstellen als je er een keer naast zit. Dat kan en dat mag, maar het wil niet zeggen dat het systeem niet werkt. Het werkt alleen niet zo als je denkt of wilt dat het zou moeten werken, maar dat hoort bij je professionele ontwikkeling. Klik op de link hieronder om de solaar te kunnen zien.

RUSSOLAAR2014

Hoe scherp en duidelijk het, ondanks de nadelen, toch werkt laat de lunaar van vlak na de ramp zien. Lunaren tonen hoe een bepaalde maand zal zijn, meestal gaat dat om niet meer dan relatief onbelangrijke gebeurtenissen, die je overigens wel duidelijk in de lunaar kunt zien. Maar als de solaar (in samenhang met de progressies) aan geeft dat er iets dramatisch gebeurt dat jaar, laat de lunaar zien in welke maand en hoe het gebeurt. Klik op de link hieronder om de relevante lunaar te zien. Mars staat in de lunaar weer terug op zijn solaarpositie op lunaarcusp 8 van de dood in oppositie met de Maan over de altijd zo belangrijke Knopenas. Dat wil dus zeggen dat het malicieuze Mars-thema uit de solaar in die maand een climax bereikt en zo was het ook.

RUTTELUNAARRAMP

 

 

 

 

 

 

Nigeria in crisis: Ebola en Boko Haram

De wereld staat op het moment weer eens op vele manieren in brand. Irak, Gaza en Oekraine, er wordt op vele plaatsen zwaar gevochten en geleden. De vraag is wat je daar astrologisch in algemene zin van kunt zeggen. Op deze blog worden regelmatig mundane horoscopen besproken die duidelijk werkzaam blijken, mits je ook de vaste sterren bekijkt natuurlijk. Zo blijkt de horoscoop van Bagdad uit de achtste eeuw tot op de dag van vandaag de gebeurtenissen in Irak te beschrijven, tot en met de er van af geleide lunaren toe. Dat laat een van belangrijkste functies van de astrologie zien het doorprikken van de illusie van de tijd en het empirisch en controleerbaar zichtbaar maken van onze directe verbinding met het Principe “achter de sluier van de tijd”, dat alles bepaalt. Ik weet ook niet hoe ik het anders moet noemen maar het is de kern die absoluut een (geen tegenstellingen kent) en oneindig (alle mogelijkheden in zich heeft)  is. Jij zou dit natuurlijk ook God kunnen noemen. In het Principe de absolute  eenheid valt ook de illusoire tegenstelling vrije wil – predestinatie weg en het is het astrologische voorspellen dat dit  praktisch laat zien.

Buitenplaneten?

Maar hoe werkt dat uit in de huidige spanningen? In de astrologische bladen wordt al een tijdlang veel geschreven over het huidige vierkant tussen Pluto en Uranus de moderne astrologie wordt zeer sterk gedomineerd door de buitenplaneten. Aan dit vierkant wordt van alles en nog wat opgehangen, natuurlijk gaan we collectief voor de zoveelste keer transformeren naar een hoger bewustzijn in de blijde verwachting van de uiteindelijke komst van het Waterman-tijdperk. Dat is natuurlijk nonsens, onze tijd verschilt niet essentieel  van het verleden, er is niets nieuws onder de zon en er is geen evolutie van bewustzijn. Maar als een astroloog deze buitenplaneten met wat meer terughoudendheid en vanuit een nuchtere  kritische geest inzet, kan je er wel wat mee. Dat wil zeggen dat je ze als sterachtige factoren koppelt aan een  specifieke horoscoop zoals bijvoorbeeld een solaar, Pluto op de ascendant van een solaar van een land heeft wel degelijk grote invloed! Maar algemene duidingen waarbij Uranus bijvoorbeeld domweg als synoniem voor Rusland wordt genomen omdat de Russen communistisch waren, is slechte, simplistische astrologie. Ook moeten boude voorspellingen kritischer en preciezer worden gecontroleerd. Toen Mars half april van het Pluto-Uranus vierkant in transit een T-vierkant maakte waren er grote spanningen met Rusland. Maar die waren er al heel veel langer en zijn de spanningen nu niet groter en wijder verbreid? Meer objectiviteit en meer nuchtere precisie zijn hard nodig in de astrologische wereld aan algemene uitspraken die je overal op kunt toepassen heeft niemand wat.

Nigeria

Nigeria is een van de landen, behalve Irak, Oekraine en Gaza waar het op het moment behoorlijk crisis is. De “islamitische” terreurbeweging Boko Haram, zaait op duivelse wijze dood en verderf en daar bovenop komt nu een epidemie van Ebola, besmetting met Ebola, en dat gaat heel snel, leidt in 80 % van de gevallen tot overlijden. Wat is daar van te zien in de mundane horoscopen? Als geboortehoroscoop van Nigeria kan het moment dienen dat het land onafhankelijk werd in oktober 1960, klik op de link hieronder om deze mundane radix te kunnen zien. De toegepaste duidingstechnieken zijn overigens dezelfde als die je in een horoscoop van een persoon zou gebruiken.

NIGERIA

Er zit een duidelijk zwak punt in deze horoscoop en dat is de malefic Mars die in val in het zo belangrijk eerste huis, Nigeria zelf, staat. De strijdplaneet in slechte toestand op zo’n prominente positie zou je, als je de horoscoop als astroloog zou kiezen, natuurlijk vermijden. Maar helaas worden er geen astrologen meer geraadpleegd zoals in vroeger tijden, dan had je ook de kwaadaardige ster Scheat op het MC bijvoorbeeld  kunnen vermijden door het tijdstip van onafhankelijkheid iets te verschuiven. Maar interessanter dan de radix zijn de progressies, laten deze bewegingen iets zien van de grote chaos waar het land  in gedompeld wordt ? Klik op de onderstaande link om de progressies te kunnen zien.

NIGERIAPROGRESSIES

Het is duidelijk dat het land geen fijne fase tegemoet gaat! Want het MC, een van de belangrijkste “‘ hylegische” factoren bij het voorspellen beweegt zich geleidelijk de zone rond Algol aan het einde van de Stier binnen. Dit is een de meest beruchte zones van crisis, ook in de individuele horoscoop, hoewel het MC nog niet op de Demonenkop Algol zelf staat. Wel heeft het de Zwaardhand van Perseus bereikt, de hand van de held die het diabolische monster (Boko Haram) de kop af moet hakken. Capulus is al deel van de Algolzone en omdat het MC de komende jaren dieper de crisiszone in gaat, ziet het er erg somber uit voor het land. De progressieve Zon staat pal op radix 6 van ziekte en het progessieve Pars Fortunae gaat naar het Mars-teken Schorpioen waardoor de energie van Mars (strijd) nadrukkelijk word geactiveerd.

NIGERIASOLAAR

Klik op de bovenstaande link om de geldige solaar van Nigeria te zien. Wat meteen in het oog springt  is de nauwe conjunctie van de Maan en Mars in Leeuw in oppositie met de radix-Maan: strijd. Omdat de Maan het Licht is in de solaar is dat niet automatisch op dezelfde plaats staat zoals de Zon, is de Maan altijd extra aandacht waard in de solaaranalyse. Op het MC staat de wonderlijke ster Terebellum die wijst op noodlottige gebeurtenissen, het is een ster met weinig lichtkracht maar met grote invloed. Hij is vaak in het spel bij dramatische gebeurtenissen die al een tijd in de lucht hingen en kan niet worden genegeerd. Op een opvallende plaats in het zevende huis, vlakbij de descendant, staat Mercurius heer 6 van ziekte in de solaar. Tegen de achtergrond van de progressies, is de solaar behoorlijk negatief solaar en  progressies worden altijd in samenhang geduid. Geen van de buitenplaneten speelt hierbij overigens een rol, wat overigens niet wil zeggen dat ze  nooit een rol spelen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In memoriam Robin Williams

Tussen al het zeer dramatische wereldnieuws door kwam ook nog het bericht dat een van de grootste komische acteurs van onze tijd Robin Williams is overleden. Zeer waarschijnlijk heeft hij zelf een einde aan zijn leven gemaakt, hij worstelde altijd al met verslavingen, grote angsten en depressies. Dat is minder verrassend dan het lijkt want heel wat komieken en grappenmakers zijn in hun persoonlijke leven bepaald geen vrolijke Fransjes, ook de cabaretier Wim Kan bijvoorbeeld leed aan zware depressies. Williams kreeg zijn eerste bekendheid door zijn rol als buitenaards wezen in de serie “Mork and Mindy” maar wat hij later verder ook deed zijn grote talent laat zich samenvatten als de “stem”. Wie “Good morning, Vietnam” heeft gezien zal dat kunnen beamen, naast zijn werk als acteur op het witte doek sprak hij ook vele tekenfilms in. In zijn vele komische rollen excelleerde hij als manische spraakwaterval, in interviews was hij altijd kwikzilverachtig gevat, Willams had  bij uitstek datgene wat in het Engels “”wit”‘ wordt genoemd. Komiek, manische spraakwaterval, onnavolgbare stemkunstenaar, dat kan maar een planeet zijn. Het is weer een van die momenten van pure vreugde in de astrologie als je vervolgens zijn horoscoop ziet (waarvan de gegevens volgens het rating-systeem van Rodden de hoogste AA-betrouwbaarheid hebben). Klik op de link hieronder om de horoscoop te kunnen zien.

ROBIN WILLIAMS

Kijk daar nu toch eens naar! Op eenzame hoogte in de horoscoop, alles dominerend vrijwel exact op het MC staat Mercurius, de planeet van de stem en de radde tong. Zonder verder nog iets meer te weten over het leven van deze persoon of van de horoscoop, kun je al zeggen dat er bekendheid zal zijn met iets dat met Mercurius te maken heeft. Want de planeet kan geheel vrij zijn gang gaan, er is geen enkele afflictie, hij is niet combust, hij is niet retrograde, er zijn geen aspecten met schadelijke planeten en de snelheid is behoorlijk hoog. Er is wel een aspect met het Pars Fortunae wat aangeeft dat zijn zielsaandacht, want dat is een van de betekenissen van het PF, op deze alles overheersende Mercurius op het punt van de loopbaan is gericht. Mercurius staat in het vuurteken Leeuw en je zult hem dus horen, hij gaat niet stilletjes in een hoekje mooie dingen zitten schrijven. De Leeuw is ook het teken dat in de klassieke astrologie in zijn geheel als “‘woest”‘ of “‘feral” bekend staat, het is meest animale teken dat stevig te keer zal gaan. Het andere deel van de zodiak dat “‘feral” word genoemd is het tweede deel van de Boogschutter, het animale onderlijf van de Centaur. Tekens worden in de klassieke astrologie alleen op zulke zeer algemene trekken geduid, maar het is vaak zeer treffend zoals ook in dit geval.

Bekken en muilen

Als we verder kijken valt op dat de Zon, de Maan en de ascendant in watertekens staan. Ik vraag mij af wat een moderne astroloog daar mee aan moet. Wordt het gedrag van deze hyperactieve maniakale komiek en spraakwaterval  die de provocatie  bepaald niet schuwde werkelijk beschreven door het zachte, sensitieve meegaande waterelement? Het gaat bij een psychologisch-astrologische duiding, die je ook in de klassieke astrologie hebt, om een adequate beschrijving van de gedrag en NIET om  het noemen van eigenschappen die nog ontwikkeld zouden moeten of kunnen worden. Zodra je dat laatste modern-astrologische uitgangspunt accepteert, valt alle vaste grond onder je weg. Je kunt dan namelijk niets meer controleren en je kunt alles beweren want wat je niet ziet in het leven of gedrag van een persoon is eenvoudigweg wat nog ontwikkeld moet worden.

Volgens de klassieke temperamentsleer wordt Williams bepaald door de elementen vuur en aarde. Dus vurig-actief afgewisseld met meer melancholiek-aardse trekken, aarde heet ook zwarte gal (melan-chole in het Grieks) en laten we nu eens eerlijk zijn beschrijft dat niet veel duidelijker wat ze zien bij deze man? Astrologie gaat over wat je ziet en over wat er is, dan kun je het controleren. Kijken we verder in de horoscoop naar de vaste sterren dan valt direct de koninklijke, zeer krachtige Zuidschaal op die op het meest persoonlijke punt van Williams staat, op de ascendant. De Zuidschaal is beter te begrijpen als de Schorpioensklauw die je genadeloos te grazen neemt, en zonder deze koninklijke ster op de ascendant hadden we nooit van Williams gehoord. Succes wordt geschonken, niet gemaakt. De Schorpioensklauw laat de scherpe venijnige en rebelse kant van Williams zien, de Schorpioen doodt  immers de arrogante Jager Orion die al te zelfbewust en overheersend te werk gaat. Mercurius conjunct het MC staat technisch gezien net buiten orb van de ster Algenuni, de brullende  Muil van de Leeuw. Maar de Leeuwenmuil is zo treffend dat je je kunt afvragen of je, als het om een hoek gaat samen conjunct de belangrijkste planeet in de hele horoscoop, de orb niet net iets ruimer kunt nemen. Verderop komt nog een grote muil terug, Mars heer 1, Williams zelf, staat op de Bek van de Grote Hond de zeer heldere Sirius die ook veel werelds succes kan schenken. Het Maanhuis is het Huis van de Schenker verbonden met de mythe van de Waterman, twee treffende trefwoorden van dit huis zijn grof taalgebruik en excentriciteit. Opvallend veel bek, muil en taal komen we tegen wat natuurlijk heel toepasselijk is.

Depressie en verslaving

Maar waar zien we zijn psychische labiliteit en zijn verslavingen die hem uiteindelijk de kop kostten? Heer 12 van verslavingen en zelfdestructie is Venus, die zwak in val in Maagd staat en dus voornamelijk zijn genotzuchtige kant laat zien. Dat is al niet zo best maar deze Venus staat ook op de Zuidknoop, het punt van extreme pijnlijke beperkingen. Wat je dan kunt doen is dat wat je zo wreed ontnomen wordt door de Zuidknoop totaal aanvaarden, dan wordt de pijn veel minder en misschien handelbaar. De Zuidknoop is de poort naar verdere geestelijke ontwikkeling maar dat kan alleen als Sint Joris deze draak doodt (de Zuidknoop is de Staart van de Draak) . Aangezien Venus niet alleen liefde is maar ook heer 7 van relaties had Williams de extreem pijnlijke beperkingen in de liefde  die op zijn pad komen, moeten omhelzen als noodzakelijk deel van zijn leven. Dat is de sleutel waarmee de poort van de Zuidknoop open kan gaan.

Prenataal

Met Mercurius zo extreem sterk op het MC, de koninklijke Zuidschaal  op de ascendant, heer 1 (Williams zelf) op de zeer krachtige Sirius de Hondenmuil zien we al duidelijk potentieel voor succes. Dat komt nog krachtiger naar voren als de horoscopen van de prenatale eclips en Volle Maan worden bekeken berekend voor zijn geboorteplaats. Hoe meer synastrie tussen de radix en deze horoscopen, hoe groter de kans is dat succes wordt gegeven.

ROBIN WILLIAMS SAN

En kijk eens: de horoscoop van de Volle Maan vlak voor de geboorte is min of meer een kopie van de radix met ook die zo belangrijke Mercurius in top!

ROBIN WILLIAMS ECLIPS

De eclips herhaalt deze aanwijzingen voor roem. De zeer opvallende concentratie van planeten midden in Vissen in de eclipshoroscoop valt via spiegelpunt op zijn radix-Jupiter heer 5 van creativiteit. Bingo!!! De kosmos zal roem gaan schenken.