Polen verloor zijn hoofden

De afgelopen twee posts hebben we de geboortehoroscopen bekeken van de Poolse tweeling die de Maan stal, de broers Lech en Jaroslaw Kaczynski. Het vergelijken van horoscopen van tweelingen is altijd zeer interessant omdat zo duidelijk wordt welke punten cruciaal zijn. Lech had een horoscoop met veel meer zwakke kanten dan Jaroslaw en het was dus ook Lech die omkwam bij een vliegtuigramp op 10 april 2010 samen met een groot deel van de Poolse regeringstop. Lech was op dat moment president, Jaroslaw premier. Hun lot was anders en dat verschil was ook duidelijk te zien in het verschil tussen beide horoscopen. Nu moet zo’ ongeluk waarbij een groot deel van de regeringstop van een land om komt ook op mundaan niveau zichtbaar zijn en om dat te bekijken gaan we uit van de onderstaande horoscoop, klik op de link om de oerhoroscoop van Polen te kunnen zien.

POLEN

Dit is de horoscoop van het precieze moment van de Grote Conjunctie van Saturnus en Jupiter die vooraf ging aan het eerste ontstaan van een eenheid die je Polen kan noemen. Dat moment viel in 966 toen vorst Mieszko de Eerste zich bekeerde tot het Christendom, Polen verenigde en zo de stamvader werd van de Piasten-dynastie die het land eeuwenlang zou regeren. Bij landen die al zo lang bestaan als Polen kun je deze truc toepassen en de Grote Conjunctie – de GC – als radix gebruiken. Vaak zijn er in de geschiedenis nog meerdere momenten die een effectieve GC opleveren, in het geval van Polen lijkt deze uit 948 echter goed te werken. Het laat zien dat het gevleugelde woord van Plato klopt, dat de tijd het bewegende beeld van de eeuwigheid is. Dat wil zeggen dat de tijd een illusoire sluier over de bron waaruit alles voortkomt is. Een horoscoop uit 948 levert namelijk een lunaar op die de maand aan geeft waarin 1062 jaar later de regeringstop verongelukt! Dat is de essentie van de astrologie om het illusoire karakter van de tijd te laten zien.

Wat op valt in deze oer-horoscoop van Polen is de nadruk op het negende huis van religie, de katholieke kerk speelt nog steeds een grote rol in het land. Er staan maar liefst vijf planeten in een vast teken in het Godshuis. Heer 1, het land, is Mars in vernietiging in Stier op cusp 6 van tegenslag en onder dispositie van Venus heer 7 de tegenstander. Heel sprekend voor een land dat zo vaak werd bezet en verdeeld. Deze vernietigde heer 1 staat via spiegelpunt conjunct de Grote Conjunctie zelf en dat is dus een punt dat we in de gaten moeten houden. Een andere gevoelige stand is Mercurius heer 8 van de dood conjunct de extreem beperkende Zuidknoop die weer driehoek de Maan staat. De secundaire progressies in april 2010, toen Polen zijn regeringstop verloor geven duidelijke aanwijzingen. Klik op de link hieronder om de Poolse progressies te zien.

POLENPROGRESSIESDOODLECH

Het MC beweegt zich tussen de Zuidknoop en heer 8 van de Dood een gevaarlijke zone, de Maan staat in oppositie met de progressieve Mars en maakt in hoog tempo ook opposities met de vele planeten in de Leeuw. De solaar geldig in april 2010 herhaalt de spanningen, klik op de link hieronder.

POLENSOLAARDOODLECH

De MC/IC-as in de solaar valt precies op de graad van de Grote Conjunctie in de oerhoroscoop en dus ook op het antiscion (spiegelpunt) van Mars die in vernietiging zijn meest venijnige kanten laat zien. Het solaar-MC wordt benadrukt door de conjunctie met het Pars Fortunae dat in een solaar  altijd aangeeft waar de grootse aandacht dat jaar naar toe gaat. Dat is duidelijk, het maakt een oppositie met Mercurius radixheer 8 van de dood, die zeer sterk in het oog springt door zijn plaatsing op het IC. Mercurius staat ook op de positie van de koninklijke Regulus in 2010, een koninklijke dood dus verbonden met het laagste punt, het IC: het regeringsvliegtuig dat neerstortte. De solaar-knopenas ligt omgekeerd over de radix-knopenas, altijd een teken van een ingrijpende ommekeer.

Zelfs de lunaar waaronder het ongeluk plaats vond is uitgesproken, niet te missen. Lunaarheer 1, het land die maand, staat combust in val en vernietiging en via antiscion valt de Saturnus-Maan oppositie op Mercurius. Lunaar-Mars is net de gevarenzone aan het begin van de Leeuw binnen gekomen en staat conjunct de ellendige Zuidknoop. Als je met behulp van lunaren zoekt naar de maand dat iets zal  gebeuren in een jaar van grote spanningen, kijk je vooral naar een opeenhoping van dit soort opvallende standen.

POLENLUNAARDOODLECH

Om het plaatje rond te maken, kan de ingress worden bekeken. Dat is de horoscoop van het moment dat de Zon de Ram binnen gaat, berekend voor de hoofdstad van het land. Deze ingress – een soort nationale solaar – heeft de Maan op de top-killer onder de sterren Algol, wat duidt op verlies van het hoofd. Natuurlijk is dat het geval in iedere ingress van elk land ter wereld . Maar wat het specifiek maakte voor Polen is het feit dat de Maan heer 10 is – de regering- en deze killer-Algol-Maan staat vierkant het gevoeligste punt in de Poolse oer-horoscoop de graad van de Grote Conjunctie met het antiscion van Mars. Het is dus Polen die zijn hoofden zal verliezen.

POLENINGRESSDOODLECH

 

 

 

 

 

 

En toen was er nog maar een..

In de post van vorige week werden de geboortehoroscopen geduid van een opvallende tweeling die vijf jaar geleden de macht greep in Polen. Het gaat om Jaroslaw (kortweg “‘Jaro”) en Lech Kaczynski die tegelijkertijd respectievelijk premier en president van het land werden. De tweeling werd al op jonge leeftijd heel bekend in Polen toen ze in de zeer succesvolle musical “De Tweeling die de Maan stal” speelden en dat succes herhaalden ze later dus op een veel grotere schaal toen ze volwassen waren. Er kwam echter aan het succesverhaal een dramatisch einde toen de jongste broer Lech om kwam bij een vliegtuigongeluk in april 2010 samen met een groot deel van de Poolse regeringstop. Jaro bleef alleen achter en leidt nu de nogal autoritaire oppositiepartij voor “Recht en Rechtvaardigheid PiS die rabiaat nationalistische trekjes heeft. Voor de astrologie van het uiterlijk is het interessant om vast te stellen dat de broers erg op elkaar leken en dat er op dat gebied geen verschillen tussen de horoscopen zijn (wat natuurlijk wel zo had kunnen zijn). Ze hebben het zelfde teken op de ascendant, hetzelfde temperament en geen planeet in nauw aspect met de ascendant.

Wel verschillen natuurlijk de hoeken en dus de vaste sterren op die hoeken, in de post van vorige week was te lezen waarom Lech stierf en Jaro niet. Maar het is natuurlijk ook zeer interessant om van beide horoscopen de solaren en progressies te bekijken op het moment dat Lech zijn vliegtuigongeluk had. Deels zijn die hetzelfde maar vooral de hoeken zullen de verschillen laten zien, klik op de onderstaande link om de progressies in de horoscoop van Lech op het moment van zijn dood te kunnen zien.

LECHPROGRESSIESDOOD

Het eerste wat op valt is dat de progressieve Ascendant over het radix-IC beweegt, met de progressieve Venus / heer 1 boven op het progressieve IC. De twee meest individuele factoren Ascendant en heer 1 staan dus, allebei op een andere manier, op het punt dat traditioneel het einde van dingen en ook het graf aan duidt. Natuurlijk ligt dat bij Jaro anders omdat hij een heel andere ascendant heeft, bij Jaro staat overigens de progressieve heer 3 van broers en niet heer 1 op het progressieve IC van het einde! In de progressies van Lech springt verder de Maan in het oog die door de beruchte gevaren- en crisiszone 26 Stier- 6 Tweelingen loopt en op het moment van zijn dood op de hoofdster van de ellendige Hyaden is aan gekomen, de Hyaden zijn de halfzusters van de rampzalige Pleiaden. Het progressieve MC, en deze beweging is weer specifiek voor Lech, staat op de ster Scheat uit Pegasus, de constellatie die te maken heeft met een dramatische val van het vliegende paard. Dat is letterlijk wat er gebeurde (vliegtuigongeluk). Dit soort dingen is verbluffend. Het is mij een compleet raadsel waarom er zoveel astrologen zijn die zich serieus en intensief  bezig houden met totaal onnozele zaken als asteroïden, centauri en de hypothetische planeten  Vulcanus en Persephone en de vaste sterren glad negeren.

LECHSOLAARDOOD

Ook de solaar waaronder Lech om kwam is bijna schokkend plastisch. Venus heer 1 in de solaar en in de radix staat pal op solaarcusp 8 van de dood! Het is dit soort dingen dat laat zien dat de Placidus-cuspen zeer effectief zijn, de cuspen kun je beschouwen als een concentratie van de energie van het huis. Daarom geldt ook dat naarmate een planeet verder weg staat van de cusp zijn verbinding met de betekenis voor het huis steeds minder nadrukkelijk wordt. Venus heer 1 staat ook nog eens conjunct de malefic Mars in vernietiging in Stier die dus zijn meest dodelijke kant zal laten zien. De solaar MC-IC as valt omgekeerd op de radix MC/IC-as, altijd een teken van een belangrijke “ommekeer” met het solaar -MC op Pollux! Pollux is de krachtigste koninklijke ster uit de constellatie Tweelingen en natuurlijk verbonden met het verhaal van de strijdlustige tweelingbroers van wie er een sterft in de strijd. Weer  behoorlijk verbluffend. In een solaar is altijd de Maan als het tweede Licht speciale aandacht waard en deze staat als heer 10 van de loopbaan op de descendant op het punt van de ondergang de descendant.

JAROSOLAARDOODLECH

De vergelijking met de solaar van Jaro is uitermate leerzaam. Het maakt duidelijk hoe de precieze posities van cuspen en hoeken het lot van een mens bepalen. Weliswaar staat ook bij Jaro Venus heer 1 conjunct de uiterste venijnige Mars in het achtste huis van de dood, maar niet meer pal boven op de hoog-energetische cusp!  Ook de Maan- positie illustreert de verschillen deze staat niet meer precies op het punt van de ondergang. Het is juist in de vergelijking tussen de horoscopen van de tweeling dat dit soort verschillen duidelijk worden. Bij allebei is het gespannen maar bij Lech het meest.

JAROPROGRESSIESDOODLECH

Zoals gezegd staat in de progressies van Jaro Mercurius heer 3 van broers op het  progressieve IC van het einde terwijl de asc op Mars  staat in val in Kreeft. Mars in val heeft natuurlijk een kwaadaardige werking  en het is ook de algemene significator van broers. De progressieve Ascendant met deze Mars loopt over de ster Wasat ja inderdaad uit de Tweelingen. Wasat is een van de weinige sterren met  een zuivere Saturnus werking en dus niet al te prettig.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De tweeling die de Maan stal

In de post van vorige week werd de geboortehoroscoop van de nieuwe voorzitter van de Europese Raad besproken, de Pool Donald Tusk. Het is opmerkelijk dat een Pool deze zeer invloedrijke functie krijgt, maar dat is natuurlijk een erkenning van de steeds grotere rol van de landen in Oost-Europa. Met de Russische beer die weer zo te keer gaat, ligt Polen ook nog eens plotseling aan een mogelijke oorlogsgrens, in ieder geval zijn de spanningen heel hoog opgelopen. Nu de zo populaire Tusk naar Brussel vertrekt, zal  een van zijn grote politieke concurrenten in Polen zich in zijn handen wrijven. Dat is Jaroslaw Kaczynski, de overlevende helft van de infame Kaczynski-tweeling die zijn loopbaan ooit begon met het stelen van de Maan. Dat zit zo. Samen met zijn tweelingbroer Lech kreeg Jaroslaw – kortweg “Jaro” – in 1962 al grote bekendheid in Polen door het spelen in de populaire film “De tweeling die de Maan stal”. Het waren toen schattige blonde jochies, maar in het moderne Polen veroverden ze, niet zo heel schattig meer, hoge politieke posities, het premierschap en het presidentschap. In april 2010 stortte  echter een vliegtuig neer met aan boord een groot deel van de Poolse regeringstop inclusief president Lech, maar zonder Jaro. Jaro kan, zonder Tusk als populaire concurrent, nu de macht weer terugveroveren met zijn Partij voor Recht en Rechtvaardigheid de “PiS”. Klik op de link hieronder om de horoscoop van de omgekomen Lech te zien, deze zal worden vergeleken met die van zijn oudere tweelingbroer Jaro die drie kwartier eerder weer geboren.

LECH

Wat direct op valt in deze horoscoop is Jupiter die hoog in de radix in het tiende huis van de loopbaan staat. Jupiter was de planeet van de aristocratie maar in moderne termen is dat de politieke elite die het land bestuurt. Jupiter wordt verzwakt door retrogradegang (het katholieke conservatisme van de broers) maar krijgt veel kracht door zijn plaatsing in het tiende huis en door zijn positie op de zeer krachtige vurige Adelaarsster Altair van de eerste magnitude. In het eerste huis – Lech zelf – staat  de vechtplaneet Mars die zijn gedrag beschrijft, conjunct een zeer sterke Mercurius in eigen teken op de zeer krachtige koninklijke Mars-ster Aldebaran het Oog van de Stier. Heel wat power dus in de huizen 1 en 10, wat nog wordt versterkt door de Zon op de Orion-ster Betelgeuze, ook van de eerste magnitude die veel succes kan schenken. Of dat nog niet genoeg is staat Venus heer 1 op Sirius de zeer brute hoofdster van de bijtgrage Grote Hond een van de allerhelderste sterren aan de hemel die veel bekendheid kan geven. Er is niet alleen veel sterren-power, maar ook veel Mars-invloed wat wijst op de militant-intolerante politieke voorkeuren van de broers. Bij Jaro zijn een aantal dingen hetzelfde als bij Lech maar er zijn ook verschillen die laten zien waarom  Lech om kwam en Jaro nog steeds op het presidentschap aast. Klik op de link hieronder om de horoscoop van Jaro te zien.

JAROSLAW

Natuurlijk zijn Asc en Mc heel anders, Jaro werd drie kwartier eerder geboren dan Lech wat het lot van Lech bezegelde. Want Lech heeft zijn ascendant precies in de beruchte crisiszone aan het einde van de Stier staan op de hoogst beroerde Alcyone de hoofdster van de ellendige Pleiaden en Jaro niet. Op het MC van Lech staat de onheilspellende ster Terebellum, een grimmige ster van het noodlot en dat behoeft geen commentaar. De bij Lech zo opvallende Mars-Mercurius conjunctie in zijn eerste huis, schuift bij Jaro naar de cusp van het tweede huis en dus wordt de directe invloed op de persoon en het leven  hiervan wat minder sterk. Via deze Mars op de koninklijke zeer martiale Aldebaran met Mercurius op de hoofdster van de grimmige Hyaden werkt een heftige energie die dus een grotere invloed heeft bij de omgekomen Lech. Opvallend is de sterke benadrukking van het “dubbele” in deze conjunctie : in de dubbele Tweelingen met de dubbele planeet Mercurius samen met de algemene significator van broers Mars. Hierin zie je de grote rol terug die de broers in elkaars leven spelen, bij Jaro is Mercurius zelfs heer 3 van broers. Op cusp 3 van Jaro staat de Zon op Betelgeuze de zeer krachtige Jager-ster die de sterke connotatie heeft dat het succes kort duurt. Zijn broer was president (de Zon van het land) toen hij neer stortte. Dat kan je natuurlijk niet  zo voorspellen maar het staat er wel, heel toepasselijk precies op de Placidus-cusp. En dat de tweeling veel van de Maan houdt die ze ooit stalen is duidelijk, Venus heer 1 in Kreeft houdt veel van de Maan en de Maan in Vissen staat in de verhoging van Venus en is dus dol op Venus. De Maan is natuurlijk ook de algemene significator voor het hart van het volk, en het is wel heel handig voor een politicus als je dat kunt stelen. Volgende week kijken we naar de progressies en solaren rond de dood van Lech.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een bikkelharde vredesduif

Afgelopen week werd bekend gemaakt dat voor het eerst een Pool een van de topfuncties in de Europese Unie gaat bekleden: Donald Tusk wordt voorzitter van de Europese Raad van ministers. Tusk is op het moment premier van Polen en zijn vertrek naar de EU wordt, zeker door zijn partij, betreurd, hij is behoorlijk populair. Want Tusk lijkt de enige  te zijn in Polen die een echt tegenwicht  kan bieden tegen de rabiaat-nationalistische partij (de “PiS”) die geleid wordt door de overgebleven helft van de infame Kaczynski-tweeling. Kaczynski is een voorstander van een bruut-autoritair bewind, wat zijn pijlen richt op alles wat niet Pools en niet-katholiek is, een soort Poolse Wilders. In de post van volgende week zullen we nader ingaan op  de horoscopen deze charismatische politieke tweeling waarvan er een om kwam bij de beruchte Poolse vliegtuigramp.

Bij Tusk vind je geen confronterend boerenkoolnationalisme hij wordt juist geprezen om zijn diplomatieke kwaliteiten. Hij is de meester van het compromis en al heel lang een groot voorstander van toenadering  tussen Oost en West. Nu de Russische beer steeds schaamtelozer gromt en zijn vlijmscherpe gele tanden heeft ontbloot, zijn de diplomatieke kwaliteiten van deze Pool welkom. Ook is het natuurlijk een sein aan Rusland om van Polen niet het volgende slachtoffer van het hernieuwde Sovjet-imperialisme te maken. De horoscoop van Tusk laat heel duidelijk de eigenschappen zien waar hij zo om geroemd wordt. Klik op de link hieronder om de geboortehoroscoop van Donald Tusk te kunnen bekijken.

DONALD TUSK

Een van de meest effectieve “toegangsdeuren” tot een horoscoop zijn de planeten op de hoekpunten. Deze krijgen daardoor veel kracht om zich te manifesteren, ze hebben dan zoals men in de klassieke astrologie zegt, veel accidentele waardigheid. Wat direct op valt bij Tusk is de conjunctie op het IC  van Venus en de Zon, die hem zijn diplomatieke kwaliteiten schenkt. Venus is ook innerlijk heel sterk, hij heeft veel essentiele waardigheid in eigen teken Stier wat wil zeggen dat de essentie van Venus optimaal functioneert. De conjunctie van Venus met de Zon, de macht van de koning, laat direct zien waar hij deze Venus met optimale essentie zal gaan inzetten. Venus wordt niet verzwakt  door de nabijheid van het zonnevuur, de planeet is technisch niet combust (verbrand) omdat Venus in eigen teken staat en dus ook de dispositie (macht) heeft over de Zon. Venus krijgt daarom de volle steun van de koningsmacht in de rug en zo zegt deze conjunctie dat hij macht zal kunnen verwerven via vredelievende activiteiten.

Deze Venus kan zich ontplooien binnen een sanguinisch- flegmatisch temperament ofwel een lucht-water temperament. De analyse van het temperament is in de klassieke astrologie de basis en beschrijft het gedrag. Een mengsel van lucht en water, beide vochtige elementen duidt op gedrag waarin het verbinden centraal staat, de kwaliteit vocht is psychologisch contact maken en afstemmen. Temperament beschrijft het gedrag en dat is wat psychologie moet doen. Deze temperamentsanalyse werkt beter dan de wat te simpele duiding waarin het Zonneteken zo centraal staat. Tusk is dus geen hardnekkige trage, koppige, sensuele Stier, en ieder die zijn biografie leest zal zien dat een lucht-water temperament hem beter beschrijft. Probeer het eens uit, het is een prima psychologisch instrument.

Zoals altijd geven de Arabische punten verhelderende accenten. Het Punt van Roeping(MC + Maan  – Zon) wat toont wat je ziel in de wereld tot stand wil brengen, staat op 6 graden Leeuw vierkant de Zon-Venus conjunctie. Het Punt staat ook op de chaos/bloedbad-ster Praesepe, hij wil dus vrede brengen in conflictsituaties. Zijn Punt van Roem (Asc + Jupiter – Zon)  maakt ook een aspect met deze diplomatie-conjunctie. Dat is typisch hoe de Arabische punten werken, via nauwe aspecten met planeten geven ze duidelijk herkenbare accenten in het leven aan. Maar het is niet allemaal pais en vree bij Tusk, hij zit tenslotte in de politiek en dat is een bikkelhard bedrijf. Hij wordt ook omschreven als een opportunistische politieke killer die concurrenten hardhandig weet weg te werken. Dat zien we in een andere hoekplaneet, Mars heer 10 van de loopbaan wat een zeer strijdbare, scherpe kant van Tusk toont. Dat wordt nog eens herhaald door de positie van Venus op de vurige Sharatan, een van de Ramshorens die te maken heeft met het juist gedoseerde gebruik van vurige strijdkracht. Mars als heer 10 van de loopbaan en het contrapunt van Venus in deze horoscoop, staat pal op een andere Hoorn, die van de Stier, de ster El Nath. El Nath heeft als een van de weinige sterren aan het uitspansel een zuivere Mars-natuur. De beide in deze horoscoop dominerende planeten Venus en Mars op Horens geeft aan dat Tusk ook de ruwe slagkracht heeft die de politiek van je vraagt.

TUSK SOLAAR

De bovenstaande solaar van Tusk laat duidelijk zijn promotie naar Brussel zien. De solaar-ascendant valt pal op het MC van de radix! De as Asc/descendant activeert zijn Zon-Venus conjunctie met de Zon als solaarheer 10 van de loopbaan dit jaar op de descendant.

TUSK PROGRESSIES

De progressies zijn al even duidelijk over de grote verandering in zijn loopbaan. Het MC wisselt van teken, dat gebeurt maar eens in de pakweg 30 jaar, geen progressie om over het hoofd te zien dus! Verder beweegt het progressieve Pars Fortunae zich over Antares, de zeer krachtige ster die het einde van een cyclus aan geeft in oppositie met de progressieve Mercurius op Aldebaran, de al even krachtige en koninklijke ster van een nieuw begin.