Nederland – wat staat er in de sterren? Deel 2

Zoals al vaker op deze blog besproken werd, kan de Grote Conjunctie van Saturnus en Jupiter (de “GC”) van voor de stichting van de oude republiek als mundane radix voor Nederland worden gebruikt. Dit is de GC die vooraf gaat aan de afscheiding van Spanje en deze valt op 4 september 1563, dit is de “wortel-energie” waaruit het huidige Nederland is ontstaan. Je kunt deze truc alleen uithalen met landen of organisaties die al eeuwenlang bestaan, anders zouden er te veel landen onder een GC vallen. In onze instabiele tijden komt er helaas met de regelmaat van de klok een nieuw land bij en in die gevallen neem je gewoon het tijdstip voor het uitroepen van de onafhankelijkheid. Er zijn overigens nog nooit zo veel ”landen” geweest. Iedere regio met net even een ander accent of een olievoorraad, of allebei, wil al snel landje gaan spelen. Een triest dieptepunt is de olierijke puinhoop Zuid-Soedan, sinds enige jaren “onafhankelijk” , maar reddeloos ondergedompeld in bloedbaden en chaos. Dit soort landen is een diabolische poppenkast waar alleen moordende graaiers beter van worden. Wat zit er achter, de onstilbare oliedorst van China? Of van de VS?

Enfin, ter zake de horoscoop van Nederland. Er is in september een nieuwe solaar in gegaan en het is de moeite waard die te bekijken. Voor de volledigheid hieronder de oer-GC van Nederland waar de solaren, lunaren en progressies op zijn gebaseerd. Het is zeer leerzaam te analyseren wat er gebeurt in deze horoscoop ten tijde van grote rampen en spanningen bijvoorbeeld toen Fortuin en Van Gogh werden vermoord of op het moment van de vuurwerkramp of de Molukse kapingen. Klik op de link hieronder om de oer-GC van Nederland te kunnen zien.

OERGC NEDERLAND

In de post van twee weken geleden werden de spanningen op het moment van de ramp met de MH-17 besproken en sindsdien is het er niet rustiger op geworden. De problemen met Rusland zijn bepaald niet geklaard, de afwikkeling van de vliegramp verloopt moeizaam. Tegelijkertijd zijn Nederlandse F-16’s actief geworden tegen IS in Irak en in Mali zijn Nederlandse militairen betrokken bij de strijd tegen, ja natuurlijk, radicale moslims. Want het gaat bijna nergens anders meer over. De internationale spanning is dus duidelijk verhoogd, maar wat laat de horoscoop zien voor de komende. maanden? Klik op de link hieronder om de progressies gebaseerd op de mundane oer-GC van Nederland te kunnen zien.

PROGRESSIESOERGCNL 2014

Wat in de progressies het meeste op valt, is de beweging van de Maan die nog steeds de moeilijke zone niet achter zich heeft gelaten. De Maan is net conjunct geweest met het antiscion (spiegelpunt via de as Steenbok/ Kreeft) van de radix Zuidknoop. De Zuidknoop is een punt van pijnlijke beperkingen en dat hangt samen met de MH-17 ramp. De Maan bevindt zich echter in een Zuidknoop-zone want het Tweede Licht is op weg naar de positie van de progressieve Zuidknoop die aan het einde van het jaar zal worden bereikt. Tegelijkertijd loopt het “progressieve” Pars Fortunae naar de noodlotsster Terebellum die ook omstreeks die tijd wordt geactiveerd. Dit progressieve PF wordt berekend op basis van de secundaire standen van Zon en Maan en de ascendant in directie (met Naibod-sleutel via rechte klimming). Terebellum als ster van het noodlot kondigt aan dat er iets zal gebeuren dat al een tijd in de lucht hangt. Er zijn dus toenemende spanningen zichtbaar die zich lijken te concentreren in december / januari.

SOLAAROERGCNL2014

En wat laat de solaar zien die net is ingegaan? Direct springen de standen op de descendant in het oog. De beide malefics Saturnus en Mars staan vlakbij de descendant, wat er op wijst dat de problemen inderdaad nog niet voorbij zijn. Mars is natuurlijk de planeet van de oorlog en Saturnus is radixheer 1 en dus Nederland zelf, ook in de solaar. Via spiegelpunt valt solaarheer 8 van de dood Jupiter precies op de ascendant van de solaar in oppositie met beide malefics. Ook het spiegelpunt van de radix-Venus, radixheer 8 van de dood valt op de solaarascendant en de solaar-Venus staat op de radix-Mercurius in oppositie met de ascendant. Wel veel heer 8 en uitgesproken verkrampte standen. Met zo’n solaar kan er zeker wat naars gebeuren, maar dat is niet direct een grote ramp, mundane astrologie vraagt ook enige bezon nuchterheid.

LUNAAROERGCNL NOV DEC

Om te kijken wanneer zo’n gebeurtenis zou kunnen plaats vinden zijn de lunaren het aangewezen instrument. Dat is niet alleen zo in de mundane astrologie maar ook in de geboorte-astrologie. De bovenstaande lunaar laat een concentratie van spanningen zien en is geldig voor het grootste deel van december wat samen valt met de indicaties uit de progressies. Deze lunaar heeft niet alleen de Knopenas over de MC-IC-as maar ook een Nieuwe Maan conjunct Saturnus. Deze opvallende constellatie staat natuurlijk op de radix-Maan die in val staat en in de radix op cusp 9 van buitenland valt. Rond 3 december komt de transit-Mars over Terebellum en in oppositie met de GC-graad uit de radix. Dat kan het moment zijn dat de opgebouwde spanningen zich zullen ontladen.

Maar nogmaals dat is niet noodzakelijk iets van zeer dramatische proporties, ook de moord op Els Borst werd op deze blog tot bijna op de dag nauwkeurig voorspelt met behulp van deze technieken. Echt fijn is zoiets natuurlijk niet maar het was geen gebeurtenis die het land diep schokte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nederland – wat staat er in de sterren?

Op deze blog worden regelmatig mundane horoscopen geanalyseerd, soms gaat het om geboortehoroscopen van een land maar vaker om een ander soort horoscoop. Er is hier ook al vaker betoogd dat een van de meest effectieve trucs in de mundane astrologie het gebruik van de Grote Conjunctie van Saturnus en Jupiter betreft. Als er van een land dat al eeuwenlang bestaat, geen geboortetijd bekend is, en dat is meestal zo, kan de horoscoop van de Grote Conjunctie (de “GC”) van de chronocratoren (Saturnus en Jupiter) als radix worden gebruikt. Dan gaat het om de GC die vooraf gaat aan de stichting van het land en dat levert je dus altijd een exact tijdstip op. Van deze GC-radix, kun je solaren, progressies en lunaren berekenen en zo heb je dus een eenvoudig maar effectief instrument om voor een land  voorspellingen te doen. Met deze techniek werd de moord op Els Borst op deze blog voorspeld vrijwel op de dag nauwkeurig.

NEDERLANDOERGC

Door op de bovenstaande link te klikken is de GC-radix van Nederland te zien het betreft de conjunctie van de “Heren van de Tijd” Saturnus en Jupiter die vooraf ging aan de afscheiding van Nederland van Spanje. Dat werd officieel gedaan met het Plakkaet van Verlaetinghe, waarmee men zich onafhankelijk verklaarde van de Spaanse kroon. We gaan deze horoscoop nu niet uitgebreid duiden, dat is al eerder gedaan, maar er springen wel twee punten direct in het oog. Een daarvan is Mercurius op de descendant die als enige hoekplaneet laat zien wat Nederland in de wereld zal zetten. Dat is dus heel treffend hier zie je de handelsnatie, het nauwe aspect met de  waterplaneet Maan op cusp 9 van buitenland, vult dat aan tot de zeevarende handelsnatie. Het tweede punt is de positie van Mars zeer venijnig als malefic in vernietiging in de Stier deze plaatsing van Mars heeft al tot heel wat geweld en moorden geleid onder die op Fortuin en Van Gogh. Het is belangrijk bedenken dat je hier kijkt naar de absolute basisenergie waaruit het land is gegroeid. Als je hetzelfde voor bijvoorbeeld de VS doet, staat heer 1 vernietigd op de descendant. Dit is Amerika als de politie-agent van de wereld, het land is constant betrokken in een hele serie oorlogen, in vele tientallen conflicten ook veel minder bekende dan in Irak.

OERGCPROGRESSIESMH17

Maar nu gaat om de analyse van de GC van Nederland en vooral van de progressies en de solaar die betrekking op de ramp met de MH-17. Een ramp van dat kaliber moet terug te zien zijn in de bewegingen van de progressies en in de jaarhoroscoop van Nederland berekend vanaf de oer-GC. Door op de bovenstaande link te klikken kunnen de progressies rond de ramp worden bekeken. De spanning is direct duidelijk, er is nog steeds een progressieve Volle Maan gaande, al is het moment van de hoogste spanning, de precieze oppositie al voorbij. Maar dat wil niet zeggen dat het direct allemaal weer koek en ei is want de Maan wordt belegerd door de oppositie met de progressieve Zon en het antiscion van de radix-Zuidknoop op 14.38 Tweelingen. Een Volle Maan op een knoop is een eclips en dus heb je hier een soort eclips, zij het via spiegelpunt. Dat ziet er niet fijn uit zeker omdat de Maan ook nog op weg is naar de progressieve Zuidknoop-positie.

Als de posities van de vaste sterren van nu worden gebruikt loopt de Maan ook over de gewelddadige Aldebaran, het  martiale Oog van de Stier en maakt een vierkant met de positie van de progressieve Jupiter vernietigd in Maagd. Het progressieve Pars Fortunae loopt over de radix-knopenas, activering van de Knopen duidt altijd op een belangrijke gebeurtenis. Als de posities van de vaste sterren uit 1563 worden gebruikt, nadert het PF de noodlotsster Terebellum. Zowel de sterrenpositie nu als die van de tijd van GC kunnen worden bekeken net als je van progressies zowel de aspecten met de radixposities als met de progressieve posities bekijkt. Ten tijde van de ramp loopt het MC over de ster Achernar (de positie van de ster uit 1563 !), die keer op keer blijkt ook zeer kwaadaardig te kunnen uitwerken. De mythe van Achernar is verbonden met de Zonnewagen die in vlammen neer stort en de werking van de ster is bij lange na niet zo positief als je in de boekjes leest. Boekjes en teksten zijn niet meer een uitgangspunt, ze bevatten geen Waarheid. Er zijn dus heel wat spanningen te zien in de progressies en die zijn nog niet voorbij, maar daarover volgende keer meer.

OERGCSOLAARMH17

Door te klikken op de link hierboven is de solaar berekend op basis van de radix-GC van Nederland te zien. Direct springt Saturnus in het oog in het tiende huis die conjunct de Noordknoop staat wat zijn werkingskracht nog veel groter maakt. Deze Saturnus  vierkant solaar-Mars valt op de positie van de zeer grimmige Zuidschaal uit 1563, en Saturnus is heer 1 uit de radix. Maar wat het helemaal dreigend maakt is de oppositie van Saturnus met heel nauwe orb met de zeer gewelddadige Mars uit de radix-GC die boven al werd genoemd. Deze Mars maakt in de radix een nauw vierkant met Venus die radixheer 8 van de dood is. De Maan in de solaar valt via spiegelpunt conjunct dezelfde killer-Mars en omgekeerd valt de solaar-Mars via spiegelpunt op de radix-Maan op radixcusp 9 van buitenland.Het solaar-PF valt in oppositie met de Zon die  solaarheer 8 van de dood is en conjunct het spiegelpunt van solaar-Venus die radixheer 8 van de dood is. Technisch wat complex maar er is veel te veel Mars en heer 8 te zien. Ook valt de grote hoeveelheid spiegelpunten – antiscia – op, spiegelpunten zijn vaak zeer actief rond dramatische gebeurtenissen als de dood – ook in de individuele radix – omdat ze innerlijk verbonden zijn met de Knopenas die ook vaak wijst op een grote ommekeer.

Volgende  week meer over de nu geldige solaar en de lunaren van Nederland de komende maanden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Twee Pauzen

In Rome is de afgelopen week vergaderd door de bisschoppen over relaties, seksualiteit en gezin. De Rooms-katholieke kerk heeft, op basis van een zeer eenzijdige en onjuiste interpretatie van bepaalde uitspraken van de apostel Paulus altijd een zeer ascetische en extreme houding aangenomen tegenover alles wat met seksualiteit te maken heeft. Het gevolg is dat het in de kerk over helemaal niets anders meer gaat dan over seks voor het huwelijk, sexschandalen, anticonceptie en homoseksualiteit. Onder leiding van paus Franciscus wordt nu voorzichtig geprobeerd deze houding wat realistischer en minder conservatief te maken en het lijkt erop dat hij daarvoor steun krijgt. Zo’n beweging was onder de vorige paus Benedictus ondenkbaar geweest en het is leerzaam om de horoscopen van beide pauzen eens te vergelijken. Zoek de verschillen.

BENEDICTUS

Waarom Benedictus voor de kerk koos is direct duidelijk uit zijn horoscoop, daar hoef je niet al te lang voor te kijken. Pal op de ascendant staat Jupiter die heer 1 is en heel veel kwaliteit (waardigheid) heeft in het eigen teken Vissen. Deze Jupiter is bovendien heer 9 van religie, kerk en spiritualiteit en de natuurlijke significator van theologen, geleerden, leraren en bisschoppen. Benedictus stond voor hij paus werd, ook bekend om zijn grote kennis als theoloog, hij doceerde aan diverse universiteiten. Ook was hij een gevreesd en scherp debater, zijn Mercurius in het eerste huis maakt een vierkant met Mars die via spiegelpunt op de uitvergrotende Noordknoop staat. Deze Mars de planeet van scheiding en ruzie zal wel problemen in zijn publieke functioneren gaan veroorzaken de vechtplaneet staat immers in oppositie met het MC. Wat we hier zien is een theologische vechtjas die vooral op basis van zijn grote kennis zal handelen.

Een van de grote problemen van Benedictus was zijn zeer stroeve relatie met de pers waar hij een uitgesproken hekel aan had.Tegenwoordig ligt er een excessieve macht bij de media dus dat leidde voortdurend tot grote fricties. Dat probleem zie je astrologisch ook terug in diezelfde Jupiter, die heer 1 is en dus Benedictus zelf, en die onder dispositie van zichzelf staat! Jupiter is immers de heerser van het teken Vissen en hij laat zich dus alleen leiden door zichzelf, hij heeft een groot communicatieprobleem. Want een planeet in eigen teken heeft altijd een hekel aan de heerser van het teken er tegenover en dat is hier Mercurius de algemene significator van pers en communicatie! Die relatie is ook niet meer goed gekomen. En in een tijd van voortdurende onthullingen over sexschandalen heb je eerder een talentvolle communicator nodig dan een heldere maar stroeve theoloog. Dat zal een grote rol hebben gespeeld bij het vervroegde terugtreden van Benedictus.

FRANCISCUS

Nee dan Franciscus (klik de link hierboven om zijn radix te kunnen zien). Wat direct op valt aan zijn horoscoop is dat 6 van de 7 echte planeten aan de westkant van de horoscoop staan, de kant van de anderen. Het grootste deel van zijn energie gaat dus zitten in het contact met de ander. Wat een contrast met de in zichzelf gekeerde Jupiter-theoloog. Het MC staat op een tekenovergang wat een situatie van overgang in zijn werk weerspiegelt, wat behoorlijk toepasselijk is. Vlakbij de descendant staat de pragmatische communicatieve Mercurius. Een planeet die zo dichtbij cusp 7 staat zal zich duidelijk in het leven manifesteren, dit symboliseert altijd wat iemand met nadruk in de wereld zet. Mercurius staat op de ster Pelagus op het pijlblad van de constellatie Boogschutter, de echte Cheiron in de astrologie. Dit weerspiegelt zijn functie als leraar en geestelijk leider, Cheiron was immers de mentor van vele helden. Maar weer: wat een verschil met zijn voorganger. Je kunt dat verschil bijna samenvatten als de pragmatische Mercurius die slim mee beweegt contra de leerstellige Jupiter die vooral wil overtuigen. Planeten op hoeken zijn altijd van zeer groot belang.

Even onder descendant zie je de conjunctie die Franciscus het pausschap schonk. Jupiter heer 9 van de kerk staat er conjunct met het spiegelpunt van de Zon/Noordknoop conjunctie. De Noordknoop schenkt veel succes en kracht in de wereld, en de Zon is de natuurlijke significator van leiderschap. Deze Zon staat bovendien op de krachtige Orion-ster Betelgeuze, een ster van de eerste magnitude die ook heel veel succes schenkt.

Zal Franciscus zijn liberaliseringsprogramma kunnen voortzetten de komende jaren? Het lijkt er wel op want zijn ascendant (in directie) loopt op Spica toe, de koninklijke ster van grote bescherming en grroty  succes. Een beetje meer realisme over seksualiteit zou de kerk ook wel ten goede komen. Dan gaat het  eindelijk ook eens over wat anders dan over homo’s en condooms.

 

 

 

 

Eurodisney – hoe lang nog?

Deze week kwam het bericht dat het Amerikaanse moederbedrijf van Eurodisney haar Europese zorgenkindje een enorme kapitaalinjectie van 1 miljard dollar moet gaan geven. Als sinds de opening loopt het park niet naar verwachting, de Europeanen zijn veel minder enthousiast over het Disney-suikergoed dan de Amerikanen. Dat had je misschien ook wel kunnen verwachten zo’n park heeft iets extreem kunstmatigs dat voor Amerikanen, de kampioenen van de schijn, slechte smaak en de namaak, nog wel verteerbaar is maar dat de Europeanen heel wat zwaarder op de maag ligt. Hoe het ook zij, het park maakt verlies en met deze zeer forse investering probeert het Disney-concern het tij te keren. Je voelt ook wel aan dat dit de laatste keer is, als dit niet lukt zal het park worden af gestoten.

Astrologisch gezien zijn de problemen niet bepaald een raadsel omdat de horoscoop van de opening van het park zo zwak is. Deze horoscoop is gemaakt voor het moment  dat het park voor het eerst zijn deuren opende voor het publiek. Dat moment kun je zien als de geboorte van het park, alle processen die hier toe leidden zijn meer de conceptie dan de geboorte. En wat is die horoscoop beroerd, had Disney maar een goede astroloog in de arm genomen dan hadden ze zich dat miljard  kunnen besparen. Klik op de onderstaande link om de radix van Eurodisney te kunnen zien.

EURODISNEY

Het is altijd handig om naar zo’n bedrijfshoroscoop te kijken vanuit het perspectief van een electie. Wat had je sterk willen hebben als je als Disney-bedrijfsastroloog de horoscoop had moeten kiezen? In ieder geval heer 1 die je als een soort samenballing van de hele onderneming kunt zien en heer 1 is Venus in vernietiging in Ram in het twaalfde huis. Zwakker kan het bijna niet en dat is al een heel groot probleem. Er is weliswaar een heel sterke wederzijdse receptie met Mars die Venus dus ook hulp kan bieden en er voor kan zorgen dat de hele zaak niet meteen in elkaar stort. Mars is als dispositor van heer 1 de eigenaar en dit is dus het moederbedrijf dat de zaak overeind houdt. Verder is van heel groot belang hoe het bedrijf er financieel aan toe is en dat staat er onthutsend beroerd bij. Heer 2 is Mercurius vernietigd en in val  In Vissen op de kwaadaardige ster Scheat en weer in het destructieve twaalfde huis! Dit is echt einde verhaal, de sterke wederzijdse receptie met Jupiter zal geen soelaas kunnen bieden, Jupiter is daar te zwak voor in vernietiging en retrograde. Heer 11 is financieel ook van belang het zijn de vruchten die je plukt van je activiteiten en die staat beter het is Saturnus sterk in eigen teken. Saturnus zal nooit overvloed schenken, het blijft hoe dan ook een inperkende energie maar wat de mogelijke positieve invloed van Saturnus ondermijnt is de oppositie met de Maan. Dit is het volk dat een goed gevoel moet krijgen van het park maar Saturnus geeft een koude douche, de oppositie valt over cusp 5 van plezier, dat wil niet echt. Via spiegelpunt valt deze oppositie precies op de ascendant / descendant-as wat dit gebrek aan plezier nog eens krachtiger maakt. Heer 5 van de lol, zo belangrijk voor een pretpark, staat ook weer in het zo zwakke twaalfde huis weliswaar in nauw aspect met het MC maar toch. Op het MC zelf staat een ster uit de Steenbok, de constellatie die verbonden is met weinig succes in de wereld en veranderingen die in gang gezet onder druk van zeer moeilijke omstandigheden. Op de ascendant staat Menkar een kwaadaardige chaos-ster uit het Zeemonster en een van de weinige sterren met  een puur Saturnus-karakter.

De duiding van deze horoscoop is een litanie van zwakheid, chaos, beperking en gebrek. Sluiten die tent nu, elke investering is weg gegooid geld .Toen de ascendant in progressie (strikt genomen is dit een primaire directie) door de crisiszone aan het einde van de Stier / begin Tweelingen liep 10 jaar geleden, ging het ook al heel slecht maar hoe ziet het er nu uit? Klik op de link hieronder om de progressies te kunnen zien.

EURODISNEYPROGRESSIES

Het is de progressieve Maan die hier de ontwikkelingen heel duidelijk aangeeft. Er is eerst een progressieve Nieuw Maan geweest altijd een moment van crisis of zwakte en daarna is de Maan door de beruchte crisiszone einde Stier  / begin Tweelingen gelopen. Dat was het afgelopen jaar, nu is de Maan net uit de crisiszone en staat op de krachtige Aldebaran een ster van rijkdom en groot stoffelijk succes. Dat is de kapitaalinjectie van 1 miljard dollar. De solaar  (hier niet afgebeeld) herhaalt de problemen met het solaar-MC precies op koppensneller Algol!

Voorlopig zijn de problemen “‘opgelost” de Maan is uit de crisiszone. Maar er is op de langere duur heel zwaar weer op komst. Want de progressieve Zon gaat rond 2023 de Algolzone in. Dan zullen er weer hele grote problemen ontstaan en zal het pretpark dicht gaan. De Amerikanen zullen niet weer met een reddende injectie komen.Mijn advies aan Disney: nu al sluiten, alle  investeringen zijn weg gegooid geld en raadpleeg voortaan een astroloog voor je zoiets doet. Het kan je miljarden besparen.

 

 

 

 

 

 

 

Komt Sarko terug?

Afgelopen week kondigde Nicolas Sarkozy, zoals verwacht, aan dat hij kandidaat is voor het voorzitterschap van zijn partij de UMP. Het is een eerste opstap naar zijn mogelijke herverkiezing als president. Na zijn verlies tegen de nu nog zittende socialist Hollande, is Sarko in feite maar kort weg geweest. Hij was duidelijk in de coulissen aanwezig, hij maakte veel lawaai en zo was het duidelijk dat hij nog een keer een gooi wilde gaan doen naar het  Franse presidentschap. Die verkiezingen zijn pas in 2017 dus Sarko heeft nog een lange weg te gaan. Het zullen overigens wat merkwaardige verkiezingen worden omdat de socialisten na de rampzalige Hollande weinig kans zullen maken en Marine Le Pen een geduchte concurrent zal zijn. Maar zover is het nog niet, laten we eerst eens kijken naar de radix van Sarkozy, als je een voorspelling wilt doen moet altijd eerst de radix worden geduid. Klik op de link hieronder om de radix van Sarkozy te kunnen zien.

SARKO

De grote troef in de radix van Sarkozy is de zeer sterke Jupiter verhoogd in Kreeft in het tiende huis van de loopbaan en, dat is doorslag gevend, op de koninklijke ster Pollux. Pollux wordt ook wel Hercules genoemd en dat geeft goed aan welke invloed hij heeft, de ster schenkt een formidabele vechtkracht en veel succes. Pollux is de Tweelingbroer die alle gevechten overleeft en dat is natuurlijk stukken beter dan Castor die in de strijd het onderspit delft. Zonder deze zeer krachtige Jupiter, ook de planeet van de bestuurselite, zou de wereld nooit van Nicolas Sarkozy gehoord hebben. Jupiter is ook heer 4 en het vierde huis beschrijft het gezin en de familie, dat was bij Sarko Hongaarse adel, die voor de barbarij van het communisme naar Frankrijk moest vluchten (Jupiter is retrograde: terugtrekken). Deze hoge afkomst heeft hem geen windeieren gelegd in zijn loopbaan, Jupiter is de planeet van de aristocratie en  vande rijkdommen. Nu had de familie veel bezittingen moeten achterlaten in Hongarije maar armoede werd er thuis niet geleden en connecties hadden ze. Op het IC staat de andere benefic Venus heer 9 van buitenland wat heel treffend de Hongaarse afkomst beschrijft en laat zien dat het thuis niet onaangenaam was. In het zevende huis is zijn felheid te zien, de Maan staat er conjunct Mars in eigen teken. Hij weet deze Mars dus vaardig te gebruiken, een planeet die essentieel sterk is symboliseert energie die je optimaal kunt hanteren. De conjunctie staat wel op de ster Algenib uit de constellatie Pegasus die te maken heeft met overmoed en de weigering leiding te aanvaarden, wat het goed gedoseerde gebruik van Mars gecompliceerder maakt.

SARKOSOLAAR

Dat Sarko nu zijn terugkeer begint, is goed te zien in zijn geldige solaar (klik op de link hierboven om de solaar te kunnen zien). Wat direct op valt in deze solaar is Mars die pal op het MC staat. Dat wil zeggen dat hij zich dit jaar weer nadrukkelijk zal manifesteren, Mars is de vechtplaneet. Het MC met Mars er bovenop staat op de koninklijke ster Spica, die zeer beschermend werkt en ook veel succes kan schenken. Jupiter zijn grote troef in de radix staat in sterk in het zevende huis, Venus solaarheer 10 is net als Jupiter retrograde en staat ook in een hoekhuis. De retrogradegang is in deze context niet verzwakkend maar beschrijvend, Sarko komt immers terug. Venus is in zeer sterke receptie  met die Mars op het MC en staat op de krachtige Wega, een zeer heldere ster van de eerste magnitude. De sterke receptie tussen Mars en Venus, Mars staat in een Venus-teken en Venus in de verhoging van Mars, geeft een sterke verbinding tussen de twee planeten. Als je verwacht dat Sarko zijn terugkeer aan zal kondigen, is het duidelijk dat het nu zal zijn, hij zal er ook wel in slagen om UMP-voorzitter te worden.

SARKOPROGRESSIES

Zijn progressies bevestigen het beeld uit de solaar. De progressieve Maan is als snellere factor ook erg geschikt om te volgen wat er binnen een jaar gebeurt. In de tijd na zijn verlies liep de Maan door crisiszone eind Stier / begin Tweelingen maar dat ligt nu een heel stuk terug. De Maan is bijna op het radix MC gearriveerd en zal de komende jaren, treffend genoeg, door zijn tiende huis gaan lopen. De progressieve Zon, de algemene significator van leiderschap maakt vanuit de Ram een sextiel met zijn radix-Zon.

Hij is er dus klaar voor, voor de lange mars naar het presidentschap maar wordt hij het ook? Wat zeer verontrustend is de progressieve Mars in Stier die de komende jaren de rampzalige Algol-zone in zal gaan. Maar om te analyseren hoe het zal gaan, moeten de solaren tot aan 2017 worden bekeken, want er zijn nog vele beren op de weg en dat Sarko zal struikelen is zeker niet uitgesloten. Wat wel op valt is dat in 2017, als hij weer president zou kunnen worden zijn grote planeetfases, de firdaria, wisselen. Zo’n wisseling wijst altijd op grote veranderingen in het leven maar wat voor verandering zal dat zijn? Als Sarko mee doet en verliest verlaat hij de politiek en dat kan het ook laten zien. Wordt vervolgd.