De Mond van de Vis – Fom al Hut

In deze stille dagen tussen Kerst en Nieuwjaar is het passend om de actualiteit even te laten voor wat hij is en aandacht te besteden aan de ster die heel sterk bij deze tijd past: Fom al Hut. Deze ster is beter bekend als Fomalhout en het is de hoofdster van de Zuidelijke Vis. Het is een hele heldere ster van de eerste magnitude en traditioneel maakt Fomalhout deel uit van het kosmische kruis Aldebaran-Antares-Regulus-Fomalhout. Deze sterren markeerden ooit, lang geleden, het begin van de seizoenen maar ze zijn sindsdien door de precessie verschoven, Fomalhout staat nu op de vierde graad Vissen. Toch wordt de betekenis nog ontleend aan zijn positie in het kosmische kruis, Fomalhout is de ster van het wintersolstitium. Daarom kun je de ster ook zien als de ster van Kerst, er wordt licht geboren terwijl de uiterlijke activiteit op het laagste pitje staat.

Bij die symboliek van de seizoenscyclus sluit de betekenis van de Wachter van het Zuiden, zoals de ster ook genoemd wordt, precies aan. De andere drie sterren van het kosmische kruis zijn koninklijk wat wil zeggen dat ze groot succes in de wereld schenken. Fomalhout is daarop de uitzondering als ster van het zwakke winterlicht, wordt hij niet als koninklijk gezien en hij schenkt dus geen opmerkelijke grote successen. De constellatie waar Fomalhout deel van uitmaakt is de Zuidelijke Vis, die hieronder afgebeeld is.

Deze Zuidelijke Vis maakt geen deel uit van de Vissen, de zodiakale constellatie die verbonden is met het laatste teken van de dierenriem. Maar de symboliek van de vis wijst natuurlijk wel op een verwantschap. De vis is traditioneel is het symbool van het hogere bewustzijn, van de goddelijke dimensie. In de bijbel spelen vissen, vissers en waterdaarom ook een hele grote rol. Jezus loopt over het water, kalmeert het water en een deel van de apostelen is visser van beroep. De vis is bovendien het lichtende positieve tegenbeeld van de walvis of het vernietigende zeemonster, dat ook als constellatie aan de hemel te vinden is. De sleutel tot al deze symboliek is de betekenis van het water als beeld van de begeerte. Alleen als de voortrazende, nooit verzadigde begeerte naar aardse zaken (meestal deze drie: macht, sex en geld) gekalmeerd en overstegen wordt, komt er rust en ruimte voor iets nobelers, iets hoger dan de jacht op bevrediging van de ego-behoeftes. De vis die zich onbekommerd door het water beweegt, is dus de Meester van het Water, van de begeerte en het symbool van de rust die ontstaat als de begeerte ( wat meer) onder controle is. Daarom heet Jezus ook letterlijk Ichtus de Vis en daarom wandelt Hij over het water. Het Zeemonster of de Walvis, Cetus in het Latijn, is als constellatie het tegenbeeld van de Vis,  Cetus is als het ware de geconcentreerde samenballing van de begeertes en veroorzaakt daarom grote chaos en ellende. De Walvis is op weg om de prinses te verslinden wat er op wijst dat het tomeloos woeden van de begeerte de ziel (de prinses) op zal slokken. De ziel is de openheid voor iets meer dan aardse, stoffelijke zaken.

Er is ook een belangrijk onderscheid tussen zout en zoet water in dat verband, het zoute water is het symbool van de ongetemd woedende begeerte, zoet water is drinkbaar en dus begeerte die (meer) onder controle is. In het plaatje van de Zuidelijke Vis is dat goed te zien. Het water dat in de Mond van de Vis stroomt, is afkomstig uit de kruik van de Waterman. In deze kruik zit zoet, gezuiverd water. Dit is het enige zoete water dat in de constellaties en tekens te vinden is en dus is het heel bijzonder. Deze gezuiverde begeerte stroomt in de Mond van de Vis en is daarom voedsel voor de geboorte van iets nobelers, voor de verbinding met het “hogere”, dat door de Vis wordt gesymboliseerd. De Waterman is dus de voorbereidingsfase voor de geboorte van het licht met Ichtus.

Daarmee zijn we terug bij Kerst, bij het wintersolstitium, de betekenis van Fomalhout als Kerstster en de terugkeer van het licht. Op basis van het begrip van deze symboliek kan Fomalhout geduid worden. De ster keert zich af van wereldse activiteit en in de stilte van de winter kan iets hogers geboren worden. Dus geeft ster in de praktijk een sterk idealiserend, soms bijna onwerelds karakter. Bedenk wel dat dit in de meeste gevallen niet direct “spiritueel” zal zijn maar een meer nuchtere uitwerking zal hebben op een wat minder verheven vlak.Maar het idealiserende zal er zijn.

In mijn boek Vaste sterren in de horoscoop – Mythologie Maanhuizen en Constellaties (Boekscout, Baarn, 2013) vindt u veel meer informatie over de symboliek en de uitwerking van sterren en constellaties. Dit boek is een van de weinige bronnen van informatie over de sterren.

Vanaf volgende week donderdag zal de actualiteit weer centraal staan op deze blog , zoals u gewend bent, met iedere donderdag het hele jaar lang een kakelverse post.

Voor nu wenst Pegasus  Advies u een gelukkig en gezond 2015!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lorde en de Royals

Een van de bijzondere fenomenen in de popmuziek is het piepjonge talent uit Nieuw-Zeeland de singer-songwriter Lorde. Het kind werd geboren in 1996 en zit nog op school, terwijl ze in 2013 al doorbrak met de wereldhit Royals. Haar artiestennaam en de titel van de wereldhit weerspiegelen haar fascinatie voor de aristocratie, het is een van haar steeds weer terugkomende motieven. Iemand die zo opvallend jong wereldwijd doorbreekt ,moet wel een bijzondere horoscoop hebben. Wat we mogen verwachten is minstens een koninklijke ster of een ster van de eerste magnitude op een belangrijk punt, een planeet op een hoek, een nadruk op het tiende huis en het thema creativiteit. De radix van Lorde stelt ons niet teleur, klik op de link hieronder om haar geboortehoroscoop te kunnen zien.

LORDE

Wat onmiddellijk in het oog springt, is natuurlijk Jupiter op de ascendant als hoekplaneet. Alles waar die Jupiter voor staat, zal hoe dan ook een grote rol spelen in haar leven, en ja inderdaad Jupiter is de planeet van de aristocratie. Het thema in “‘Royals” is dat wij maar gewoon zijn en dus geen royals. Jupiter staat dan ook in zijn val in Steenbok en zal zich dus van zijn minst plezierige kanten laten zien. Maar de planeet staat wel met de ascendant op de krachtige ster van de eerste magnitude Wega, de hoofdster in de Dalende Gier. Het verhaal dat bij de Dalende Gier hoort, is verbonden met het streven om dat wat “boven” is gezien op aarde bekend te maken in de vorm van onderwijzing of van kunst. Wega is een van de grote kunstenaarssterren en is in de horoscoop ook heer 4 van het verleden, wat het thema van een weemoed naar aristocratie onderstreept.

Deze zo dominante Jupiter maakt een sextiel met de Zon in het zeer gunstige elfde huis en deze Zon staat, jawel, op de koninklijke Zuidschaal. Deze ster die in de mundane astrologie vaak nogal grimmig uitwerkt, geeft in een radix meestal veel succes. Met de Zon de koninklijke planeet op de deze koninklijke ster in sextiel met de aristocratische Jupiter op de ascendant, wordt haar fascinatie en haar succes met “Royals ” steeds duidelijker. De Zon de algemene significator van koningen, verbrandt Mercurius, de algemene significator van knechten, die weer heer 10 van de loopbaan is waarmee we weer terugkomen op het centrale thema.

Het tiende huis van de loopbaan versterkt de aanleg voor het succes alleen maar. De Maan het tweede Licht, staat pal op het MC en dat is niet zo gek voor succes, de Maan is heer 7 van het publiek en de algemene significator van het volk. In het tiende huis staat Venus, de planeet van de kunst, conjunct de sterk expansieve Noordknoop en Venus is heer 5 van kunst en creativiteit. Venus functioneert in eigen teken optimaal volgens haar lieflijke natuur, hardrock is niet bepaald het genre van Lorde. Venus staat in Weegschaal, een esthetisch luchtteken dat een stem heeft, haar geluid zal niet ruig en doorrookt zijn. Venus staat ook nog eens op Caphir, een ster uit de Maagd die te maken heeft het verfijning en hoffelijkheid. Zij is niet bepaald de typische popster. Caphir heeft een Venus/Mercurius-natuur, wat natuurlijk prima past bij haar kwaliteiten als zangeres. Deze Venus staat weer vierkant Jupiter op Wega op de ascendant wat het hele plaatje rond maakt. Een zeldzame convergentie van energie, talent en kracht door sterke vaste sterren, hoekplaneten en een zeer krachtig tiende huis.

Haar doorbraak begon in 2013 en de progressies laten dat duidelijk zien. Klik op de link hieronder.

ROYALSPROGRESSIES

De progressie van het MC (strikt genomen de directie) is in de jaren ervoor over de Venus/Noordknoop-conjunctie gelopen, dat weerspiegelt haar opkomst. Maar op het moment dat Royals een wereldhit wordt, is het MC vierkant Jupiter gekomen, de planeet die bij Lorde de sterkste werkingskracht in de wereld heeft. Ook weer zien we hier de merkwaardige ster Terebellum uitwerken, een van de drie sterren van het (nood)lot. De progressie van de ascendant beweegt zich over deze minuscule ster van de zeer zwakke zesde magnitude, die ondanks het zwakke licht veel invloed heeft. Een activering van Terebellum wil zeggen dat wat al een tijd in de lucht hing, zich nu zal manifesteren. De Maan is net  haar verhoging in de Stier binnen gegaan, wat op een sterke activering van Venus als heerser van de Stier wijst. Het zal duidelijk zijn dat je de progressies als ontwikkelingen duidt, de opbouw van de loopbaan is een proces dat juist door het continue karakter van een progressie  goed wordt weerspiegeld.

ROYALS SOLAAR

De solaar waaronder de doorbrak kwam, is er kort en duidelijk over. De expansieve Noordknoop, die veel succes in de wereld schenkt, staat op de ascendant. De Maan staat op het MC en herhaalt daarmee de radix-positie van de Maan door mundane conjunctie. Mundane aspecten zijn aspecten via huispositie en niet via zodiakale graad en vooral bij synastrie-duiding erg belangrijk. De Zon is heer 10 in de solaar en die staat weliswaar in het zwakke twaalfde huis maar via het nauwe aspect met de sterke Maan op het MC wordt de Zon uit huis12 gevist.

Pegasus Advies wenst u een zalig Kerstfeest!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JK Rowling, een Regulusradix

In deze donkere dagen komen weer de gebruikelijke verfilmingen in het fantasy-genre op televisie zoals The Lord of the Rings en natuurlijk de Harry Potter-serie. De schrijfster van de Harry Potter-serie J. K. Rowling is een van de meest succesvolle auteurs ooit en is zelfs puissant rijk geworden met haar verhalen. Dat moet wel een heel bijzondere radix zijn maar helaas is er geen betrouwbare geboortetijd beschikbaar bijvoorbeeld uit een geboorte-acte. Overigens moeten de betrouwbaarheidsratings die aan geboortetijden gegeven worden in de diverse horoscooparchieven zoals die van Lois Rodden bijvoorbeeld, wel met een stevige korrel zout worden genomen. Soms blijkt de hoge AA-rating bijvoorbeeld afkomstig te zijn van een geboorte-acte waarin alleen 10 uur op staat. Dan weet je dus niet of dat misschien een afronding is van 9:45. Blijf dus altijd zelf denken, zeker als zogenaamde “autoriteiten” iets met veel aplomb beweren.

Maar goed voor Rowling  (de tweede voorletter K werd toegevoegd omdat J Rowling te kaal werd geacht als auteursnaam) is er zelfs geen tijd met een lage rating. Wel is er een correctie, waar ik over het algemeen sceptisch over ben. Want je gaat er dan vanuit dat je precies weet welke standen in een leven bepaalde gebeurtenissen kunnen weerspiegelen en welke niet. Dat is problematisch zoals ook bijvoorbeeld het feit dat veel astrologen nog steeds zonder de onmisbare vaste sterren werken. Die geven zoveel wezenlijke extra informatie dat een correctiepoging zonder sterren zeer dubieus zal zijn. Niettemin is deze correctie van de radix van Rowling door Isaac Starkman zo spectaculair dat ik hem toch serieus neem. Klik op de onderstaande link om de radix van Rowling te zien.

JK ROWLING

Als iemand zo beroemd wordt, moet er een koninklijke ster of minstens een paar sterren van de eerste magnitude prominent in de horoscoop staan. En dat is inderdaad zo in deze correctie. Wat direct op valt, is die dominante Jupiter heer 7 pal op de ascendant die veel betekent maar in deze positie ook een duidelijke invloed op het uiterlijk zal hebben. Jupiter geeft vlezigheid of volheid en dat is, voor zover dat vast te stellen was via beelden in de media, inderdaad het geval. Ook staan Jupiter en de ascendant op de krachtige ster van de eerste magnitude Capella, verbonden met onder meer innovaties. Als trefwoorden worden traditioneel eer, rijkdom en roem genoemd. Een dubbele stand van het belangrijkste punt in de horoscoop de ascendant met de grote benefic Jupiter op deze ster is zeker zeer passend.

Maar er is meer. Heer 10  van de loopbaan is Saturnus retrograde dus haar publieke optreden zal iets te maken hebben met oude dingen en terug gaan. Harry Potter is niet echt historisch gesitueerd, maar de magie waar het allemaal om draait is iets van vervlogen tijden bovendien speelt het offer in het verhaal een grote rol.  Saturnus is ook de planeet van het offer. Heer 10 staat weer op een ster van de eerste magnitude Achernar uit de constellatie Rivier die een zuivere Jupiternatuur heeft. Achernar heeft volgens de trefwoorden te maken met groot succes en met religie. Religieuze en ethische thema’s spelen zeker een rol in Harry Potter maar niet zo uitgesproken als in de Narnia -cyclus bijvoorbeeld. Met deze twee krachtige sterren op prominente punten zijn we al een eind gekomen maar wat de kroon spant. is Mercurius op de meest krachtige koningsster Regulus “die je de troon geeft”.

Mercurius de planeet van het schrijven is bovendien heer 1, Rowling zelf en heer 5 van creativiteit! Vol in de roos. Deze stand maakt de horoscoop echt bijzonder. Maar waarom duurde het dan zo lang tot we van haar hoorden? Dat heeft alles te maken met de zeer bijzondere beweging die Mercurius in progressie maakt. De schrijfplaneet gaat eerst naar de Maagd waar hij heel sterk verhoogd en in eigen teken staat, maar wordt dan retrograde en loopt heel lange tijd terug . Het succes wordt als het ware uitgesteld, lang uitgesteld. Rowling was altijd aan het schrijven, het was haar grote passie maar het idee dat haar wereldberoemd zou maken, kwam pas in 1990. Toen verzon ze in een trein die uren lang stilstond het verhaal van de jonge tovenaar.Mercurius wordt op dat moment in progressie weer direct voor het eerst sinds haar vroege jeugd! Zelfs het feit van de trein die stil stond past natuurlijk bij de stationair-directe Mercurius. Het geheel keert om en komt in beweging op meerdere vlakken. Met Mercurius direct in progressie gaat het eindelijk goed stromen en kan het koninklijke potentieel er uit komen. Mercurius loopt in de jaren 2004-2007 over de eigen radixpositie en gaat dan de Maagd binnen wat een enorme extra kracht geeft aan haar koninklijke talent. Mercurius komt eindelijk thuis en haar roem is gevestigd, haar fortuin gemaakt. In 2007 verschijnt het laatste boek in de serie.

Natuurlijk is ook de synastrie met de prenatale eclips belangrijk maar het is weer overduidelijk dat de sterren onmisbaar en zelfs doorslaggevend zijn. Wilt dat nu zeggen dat de correctie klopt? Die conclusie kan je niet direct trekken en het lijkt erop als je preciezer gaat kijken dat de tijd misschien wat later is, zo rond 2:00. Dat klopt beter met de hoeken in directie. Maar dat verandert de zo eminente positie van Mercurius en de progressies van de planeet van het schrijven (en van de “occulte kunsten”) niet wezenlijk.

 

 

 

De horoscoop van Hong Kong

Afgelopen week werd duidelijk dat de demonstraties van studenten in Hong Kong voor meer democratie en openheid weinig effect zullen hebben. De regering van Hong Kong heeft de poot stijf gehouden en alleen een kleine groep radicalen wil de handdoek nog niet in de ring gooien. Op de achtergrond staat natuurlijk China waarvan Hong Kong sinds 1 Juli 1997 weer deel uit maakt, al heeft de stad dan een eigen politiek systeem dat meer vrijheden en democratie kent dan de rest van China. De historie van Hong Hong is het typische verhaal van Europese olifanten in de Oosterse porseleinkast. De Chinese keizer weigerde het Hemelse Rijk open te stellen voor de westerse handel maar de Britten zetten hem kort gezegd het mes op de keel. Zo dwongen ze China zich te openen en werd de traditionele cultuur gedestabiliseerd, waarbij Hong Kong dat in Britse handen was, een hele belangrijke rol speelde als poort naar het Westen. De gevolgen waren uiteindelijk de Rode Horror van Mao als eerste reactie en nu een ongebreideld kapitalisme. Hong Kong is nog steeds het punt waar China en het Westen op elkaar breken en de studentenprotesten zijn een uitdrukking van deze geschiedenis van spanning. De horoscoop van Hong Kong is daarom interessant om eens te bekijken. De tijd waarvoor de horoscoop is berekend is die van het hijsen van de vlag van het nieuwe tot China behorende Hong Kong, kort nadat de Union Jack was gestreken. Dit was middernacht op 1 Juli 1997 toen het 100-jarige pachtverdrag met de Britten was verlopen. Prins Charles verbleef wat larmoyant  koloniaal op zijn schip in de haven. Klik op de onderstaande link om de horoscoop van Hong Kong te kunnen zien.

HONG KONG

Deze horoscoop geeft een beeld van Hong Kong dat weer deel is van China maar dat wel de komende 50 jaar een eigen systeem houdt. Kan een horoscoop het duidelijker zeggen hoe de verhoudingen liggen?  Heer 1 is in de meest algemene zin van het woord Hong Hong en dit is Mars die zeer verzwakt in het huis van de ander staat. Ze worden geheel gecontroleerd door China en ze hebben in feite weinig te zeggen. China is dus de dispositor van heer 1 en dat is Venus heer 7. Er is een zeer interessant netwerk van recepties te zien tussen Mars heer 1 en dus Hong Kong, Venus heer 7 en dus China  en Saturnus heer 10 , de regering van Hong Kong. Heer 10 staat in vernietiging in het eerste huis van Hong Kong, ze zijn wel autonoom maar heer 10 is zo zwak dat het niet veel voorstelt. De zeer zwakke Mars en de zeer zwakke Saturnus zijn wel in sterke wederzijde receptie, wat aan geeft dat ze een autonoom bestuur hebben maar het betreft twee zeer zwakke broeders. Ze hebben geen werkelijke macht dus. Het is Venus-China die aan de touwtjes trekt en Venus is in zeer sterke negatieve receptie met heer 10 het stadsbestuur. Venus staat in het teken Leeuw waar Saturnus zijn vernietiging heeft. Dat wil zeggen dat Venus Saturnus “haat of schaadt”. Natuurlijk is dat zo China er voor heeft gezorgd dat het stadsbestuur vleugellam is en uitvoert wat China wil. Opvallend is de sterke Maan verhoogd in het tweede huis van het geld vierkant Jupiter heer 9 van buitenland, in Hong Kong werd altijd goed verdiend aan de internationale contacten.Het Arabische Punt van Roem, wat aangeeft waardoor je bekend of berucht bent, staat ook precies in oppositie met Jupiter heer 9.

De vaste sterren voegen hier, zoals altijd, nog zeer beeldende informatie aan toe. Op de ascendant staat Difda, de Staart van het Zeemonster. Dit is het grote brute beest dat de prinses Andromeda, vastgeketend aan een rotseiland dreigt te verslinden. Hoe beeldend kan het zijn? Hong Kong is letterlijk een stad op een eiland en de stad wordt opgeslokt door de grote Walvis China! De Zon in de horoscoop van Hong Kong staat op de ster Alhena in de linkervoet van Pollux, wat wil zeggen dat het mythische thema van de Tweelingen door de stad werkt. Dat thema is het “dubbele”, de ambivalentie en je kunt wel zeggen dat dit de essentie van Hong Kong is. Oost en West, moderne handel en traditie gaan er samen. Wat kan dat mooier uitdrukken dan het beeld van een traditionele Chinese boot tegen de achtergrond van wolkenkrabbers? Alhena wordt ook het Brandmerk genoemd en dat is vanuit het Chinees perspectief zeer begrijpelijk. De stad is en blijft een Westers brandmerk met bruut Brits wapengeweld gezet aan de rand van het Hemelse Rijk. Alhena verwijst ook naar verwonding aan de voet, aan de uiterste rand van het lichaam. Mercurius als de planeet van de handel, het verkeer en verbindingen staat op de zeer krachtige Sirius een zeer heldere ster die veel succes schenkt. Sirius is deel van de Grote Hond en het is daadwerkelijk de verbinding met een grote hond (China) die de stad zo welvarend maakte.

HONG KONG SOLAAR

In de solaar van dit jaar zijn de protesten en confrontaties goed te zien. Het springt meteen in het oog dat Saturnus heer 10 in de solaar (en her 10 in de radix) op de descendant staat. Het bestuur heer 10 is dus in conflict met de stad. Dat wordt benadrukt door de oppositie van Saturnus met de radix-Maan. Saturnus staat echter op de zeer machtige compromisloze Zuidschaal, dit zijn de keiharde Schorpioensklauwen die korte metten maken met iedere tegenstander. Saturnus staat ook mundaan conjunct de radix -Mars wat het idee van conflict versterkt. Mundane aspecten komen tot stand door huispositie en niet door zodiakale positie.

HONG KONG PROGRESSIES

De progressies bevestigen het beeld van conflict. Het “‘progressieve”‘ Pars Fortunae  is net in oppositie geweest met het spiegelpunt van weer die radix-Mars. Het PF staat op het punt Weegschaal binnen te gaan waar het onder dispositie (macht) van Venus komt te staan en Venus is China  dat de touwtjes weer strak trekt.

Kijken we ver vooruit dan zien we dat over ongeveer 50 jaar Mars in progressie over gaat naar eigen teken. Dat is de tijd dat volgens de afspraken Hong Kong zijn speciale status verliest en volledig terugkeert in de boezem van het moederland. Een planeet die terug keert naar het eigen teken waar hij thuis hoort, geeft daar wel een helder beeld van.Tegelijkertijd lijkt de kosmos de Chinezen gelijk te geven, Hong Kong is natuurlijk Chinees en niet Brits of westers. Hoe het ook zij, voor de stad zal het alleen maar goed zijn want in Schorpioen krijgt Mars heel veel waardigheid.