Demis Roussos is niet meer

Op de dag dat de Grieken massaal een ferme stap deden in de richting van het finale faillissement, gaf ook het Griekse fenomeen Demis Roussos de pijp aan Maarten. Hij kon het waarschijnlijk niet meer aanzien dat zijn land blind achter de extreem-linkse illusies van Syriza aan hobbelde. Als de kas leeg is, is hij leeg en dan kun je schreeuwen wat je wilt, maar er zal eerst weer geld verdiend moeten worden. Maar goed, in deze post zal het gaan over de zanger Demis Roussos. De meningen over zijn muziek zullen nogal verdeeld  zijn, maar een fenomeen was het wel! Wie herinnert zich niet dat forse lijf, dat volle baardige hoofd en niet te vergeten, die overdadige kleurige gewaden en die kettingen. Daarmee zijn we direct bij de meest invloedrijke planeet in zijn horoscoop en dat is Jupiter, want alles aan hem is fors en overdadig. Klik op de link hieronder om zijn radix te kunnen zien.

DEMIS ROUSSOS

De grote Benefic Jupiter staat bij Roussos niet zomaar in het eerste huis, maar binnen een nauwe orb conjunct met de Ascendant. Elke planeet die een nauw aspect maakt op de graad van de ascendant, heeft een grote invloed op het uiterlijk en de lichaamsbouw. Hier zien we dus zijn volle lichaam en ronde gezicht, expansief als de Grote Benefic zelf. Een planeet in het eerste huis bepaalt daarnaast ook het gedrag en de manier van kleden. Vandaar de overdadige gewaden en sieraden, die zo bijdroegen aan zijn imago van “wilde”, romantische Griek. Deze zo belangrijke Jupiter is in sterke wederzijdse receptie met Venus, de planeet van de kunsten in het tiende huis. Jupiter staat immers in het teken waar Venus heerst, Venus staat in het teken waar Jupiter verhoogd is. Dat is een krachtige combinatie, die de planeet van de zang Venus met zijn werk verbindt.

Maar er is meer, want vlakbij Venus in de Kreeft in het tiende huis staat Saturnus, heerser van het vijfde huis van creativiteit. Saturnus is vernietigd in Kreeft en gooit dus alle remmen los. Roussos bracht natuurlijk geen hoge kunst, het waren meer schlagers, gezongen in vele talen, want de man was een talenwonder. Hier is ook zijn succes te zien, het MC met die Saturnus staat op de koninklijke Pollux, ook Hercules genoemd en inderdaad een geweldenaar van een ster die een loopbaan in zijn eentje kan maken. Weer is duidelijk dat succes wordt gegeven en niet gemaakt. Jij doet het niet, de kosmos doet het, zonder Pollux geen loopbaan voor Roussos. Daar komt nog eens bij dat Venus, de andere planeet in het tiende huis op de zeer krachtige en heldere  Procyon staat, die ook veel succes kan schenken! Venus (Aphrodite) en Saturnus als heer 5 van kinderen beschrijven ook letterlijk de naam van de band waarmee Roussos , samen met Vangelis, zijn eerste successen vierde: Aphrodite’s Child.

Roussos had een stem die heel hoog kon komen en ook dat zie je aan Mercurius, de planeet van het verwoorden en formuleren, die via antiscion (planeetpositie gespiegeld in de as nul graden Kreeft – nul graden Steenbok) op de Noordknoop staat. De Noordknoop is de stijgende knoop en de knopen zijn extreem in hun werking, bovendien beweegt Mercurius heel snel. Vandaar de opvallende stem en Mercurius laat als heer 9 van buitenland via antiscion op die Noodknoop op cusp 9 van buitenland ook de polyglot Roussos zien. Zijn Pars Fortunae (PF),  zijn zielsverlangen, staat in het zevende huis van de ander, hij wil een publiek dus. Het Pars van Roeping, het PF geprojecteerd vanaf het MC en dus de ideale baan, maakt een oppositie met Venus, weer het esthetische en de kunsten. Het gaat overigens niet om al te hoge kunst want het blijft een oppositie, maar ieder aspect is een verbinding.

DEMIS ROUSSOS PROGRESSIES ROEM

Roussos vierde zijn grootse triomfen in 1973 en 1974 en in de progressies zie je glashelder waarom een astroloog die de vaste sterren negeert, inferieur werk levert. Want in de jaren ’73 en ‘ 74 beweegt Venus zich over ja, Regulus, het Leeuwenhart (conjunct Mars heer 7 van het publiek), die je op de troon brengt, terwijl de progressieve Zon naar het MC gaat.

De radix heeft met zijn krachtige sterren, vooral de koninklijke Pollux , laten zien waar het mega-succes van deze “romantische”  Griek (zijn wieg stond overigens in Egypte) vandaan kwam. Maar Roussos was typisch iemand die op de golven van de tijdgeest  van de jaren ’70 naar zulke hoogtes kon stijgen, zonder topkwaliteit te leveren, om het zacht te zeggen. Dat zie in de synastrie tussen de radix en de eclips voor de geboorte. Ik zal het hier niet allemaal opnoemen, maar deze is uitgesproken sterk. Dus zijn de drie voorwaarden voor groot succes vervuld: hoekplaneten, krachtige vaste sterren en sterke prenatale synastrie.

Klik op de link hieronder om de synastrie te kunnen bekijken.

DEMIS ROUSSOS ECLIPS PRENATAAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frankrijk en de Aanslag

Europa sidderde de afgelopen week nog na van de gruwelijke moordpartij in Parijs. Er kwam zelfs nog een vervolg in Verviers bij de zuiderburen, waar een aanslag verijdeld werd en weer twee doden vielen. Europa hield zijn hart vast en in Parijs werd het leger de straat op gestuurd. In de post van vorige week keken we naar de radix van de Franse president en naar de geldige ingresshoroscoop om de sterk verhoogde spanningen te kunnen duiden. Een andere benadering is vanzelfsprekend de duiding van een horoscoop van Frankrijk, maar de beruchte vraag is dan altijd welke horoscoop? Er zijn er vele, van alle vijf Franse republieken in de moderne tijd en zelfs nog meer dan dat. De beste optie lijkt echter om een horoscoop te gebruiken die betrekking heeft op de grote waterscheiding in de Franse geschiedenis, de Franse Revolutie. Daarmee begon de moderne tijd in het Rijk der Franken, met de onthoofding van de laatste telg uit het oude geslacht van de Franse koningen. Maar weer is de vraag welke horoscoop dan precies?

FRANKRIJK

Wat heel goed werkt, is de Grote Conjunctie van Saturnus en Jupiter (GC) uit 1782 die vooraf ging aan de revolutie. Deze kan gewoon als radix van Frankrijk worden geduid, zoals we al vaker hebben betoogd op deze blog. Klik op de link hierboven om de GC te kunnen zien, het is als het ware de wortel van de revolutie die de grondslag vormt voor de latere Franse republieken. Wat direct opvalt, is de knopenas die over de MC-IC-as valt, altijd een teken van grote ommekeer. Dat wordt herhaald door de bijna Nieuwe Maan, een nieuwe fase gaat beginnen, en verder valt de gevaarlijke Mars in vernietiging op, hoog in het tiende huis. Als deze Mars wordt geactiveerd door een progressie of door de solaar, kan dat tot geweld leiden.

Het is altijd leerzaam de radix van een belangrijke politicus te vergelijken met zo’ oer-GC, het laat zien hoe een individueel leven door de energie van een land gedragen kan worden. Zo ook bij de huidige president Hollande, zijn radix Asc/Desc -as valt omgekeerd over de Asc/Desc van de Franse GC en zijn Zon valt via antiscion in oppositie met de Nieuwe Maan. Als die synastrie sterk is, wijst dat op de mogelijkheid van een politieke loopbaan, natuurlijk moet dat wel geduid worden in het kader van de hele radixanalyse.

FRANKRIJKSOLAAR

Dat deze “mundane radix”, zoals we de Grote Conjunctie kunnen noemen, werkt, blijkt uit de bovenstaande solaar waaronder het bloedbad in Parijs werd aangericht. Het kan niet duidelijker, de Zuidknoop, een soort super-Saturnus die veel ellende brengt, valt pal op de ascendant! Ook in solaren van individuen wijst een knopenas die over de Asc/Des-as valt op ingrijpende gebeurtenissen. Dat het Pars Fortunae precies op de Zuidknoop staat, versterkt de nadruk op ellende nog eens aanzienlijk, dit is het PF geprojecteerd in de solaar met de radixboog. Het laat zien waar de meest intensieve aandacht naar uit gaat dat jaar, het PF is ook het punt van het gemis.

De Maan staat opvallend in het eerste huis en is in de mundane radix heer 8 van de dood. In een solaar heeft iedere planeet altijd twee huisheerschappen, die uit de oorspronkelijke radix en die uit de solaar zelf. Mars, de planeet van het geweld, staat dominant op het MC van de solaar, samen met het MC op de zeer agressieve ster Facies die met blinde agressie te maken heeft. Mars is in de solaar zelf heer 8 van de dood, maar wat het al zo dreigende plaatje compleet maakt, is de synastrie met de (mundane) radix. In de solaarduiding bekijk je altijd ook hoe de solaarstanden doorverbinden met de posities in de radix. En dat brengt ons weer bij Mars want de Noordknoop op de descendant van de solaar valt precies op de vernietigde Mars in het tiende huis van de mundane radix!

FRANKRIJKLUNAAR

De lunaar geeft de maand van de aanslag aan. Het gaat in de lunaarduiding altijd om opvallende standen, vooral posities op hoeken. Soms moet je om die te zien net even verder kijken, zoals ook in dit geval. In deze lunaar valt Mars via antiscion (spiegelpunt in de as Kreeft/Steenbok) precies op de descendant, wat laat zien dat het geweld dat werd aangegeven door de solaar in deze maand los barst. Laat het duidelijk zijn dat een lunaar alleen binnen het kader van de solaar zo betekenisvol kan zijn. Had de solaar niet zulke sterke spanningen laten zien, dan had de lunaar nooit zulk grofgeweld kunnen brengen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De horoscopen rond Charlie Hebdo

Waar kan het  anders over gaan deze week dan over de schokkende gebeurtenissen in Frankrijk? De horoscopen die betrekking hebben op de aanslagen moeten wel vrij duidelijk zijn, want dit is veel meer dan doorsnee. Er zijn meerdere mogelijkheden om er astrologisch naar te kijken, maar het lijkt in ieder geval ook een goed idee om de progressies en solaar van president Hollande te analyseren. Daarnaast moeten de mundane horoscopen ook de nodige spanningen vertonen. Wel laat dit weer eens zien hoe complex mundane voorspellingen zijn, want geen astroloog heeft hiervoor gewaarschuwd. Er worden wel veel voorspellingen van rampen gedaan, te veel, maar het is eerlijk gezegd vaak weinig overtuigend. Niettemin is het duidelijk dat er een verband is tussen mundane horoscopen en grote dramatische gebeurtenissen zoals deze ingresshoroscoop van Frankrijk laat zien.

INGRESSFRANKRIJK 2014

Een ingress is een horoscoop van het exacte moment dat de Zon de Ram in gaat, gemaakt voor de hoofdstad van een land. Dat laatste is belangrijk want in feite is een ingress niet meer dan een plaatje van het begin van het astrologische jaar voor een bepaalde plaats. Het laat dus zien wat er op die plaats zal gebeuren, maar als die plaats de hoofdstad van het land is, vat het symbolisch alles wat het hele land betreft samen. Zo kun je de Ramingress dus duiden als een soort nationale solaar en die van Frankrijk zag er niet zo goed uit. Natuurlijk verschillen de ingresshoroscopen van dicht bij elkaar geleden hoofdsteden vaak niet al te veel. Dat weerspiegelt dat het bloedbad in Parijs heel Europa raakt, maar ook laat het zien dat een ingress altijd in samenhang met bijvoorbeeld een nationale radix moet worden geduid om hem specifieker te maken.

De sleutelpositie in deze ingress (klik op de link hierboven om de ingress te kunnen zien) is Mercurius heer 1 en heer 10 in Vissen die er in vernietiging en in val zeer beroerd bij staat. Als heer 1 is Mercurius Frankrijk dit jaar en dat heer 1 in het malefic zesde huis van ziekte en tegenslag staat, maakt het er niet beter op. Daar komt nog bij dat Mercurius via spiegelpunt (planeetpositie gespiegeld in de as Kreeft- Steenbok) conjunct een vernietigde retrograde Mars in Weegschaal staat. Dat is een Mars die zich dus van zijn slechtste kant laat zien en de geweldsplaneet krijgt veel kracht om zich te manifesteren door de conjunctie met de Noodknoop. Daar komt nog eens bij dat Mars heer 8 van de dood is in de ingress en dat maakt het plaatje rond.

HOLLANDE SOLAAR

Schakelen we nu naar de solaar van president Hollande (klik op de link hierboven) dan valt direct het MC op. Het staat conjunct Jupiter wat op zichzelf genomen niet dramatisch is, maar de MC/Jupiter conjunctie valt op Prasesepe, de Lege Kribbe. In de Chinese astrologie heet deze ster “de Uitwaseming van opeengestapelde Lijken” en dat is geen woord te veel gezegd. Net als Algol is Praesepe een ster van bloedbaden en moordpartijen, je kunt deze sterrennevel beschouwen als de Algol de Tweede. Jupiter is heer 7 van vijanden in de radix van Hollande, wat samen met de plaating op Praesepe die Jupiter wat minder weldadig maakt. Verder valt in de solaar de positie van Mars op in het eerste huis, maar Saturnus even verderop is de grimmigste indicatie. De Grote Malefic zal zich van een slechte kant laten zien, hij heeft geen waardigheid in Schorpioen en hij staat op de Zuidschaal of wel de Schorpioensklauw. Lucida Lancis zoals de Zuidschaal ook wel wordt genoemd, is een koninklijke zeer krachtige ster met vaak een kwaadaardige, meedogenloze uitwerking. Het is opvallend dat de sleutelpositie van Mars in de ingress precies op de descendant van de solaar van Hollande valt. Omdat je weet dat je naar de radix van de Franse president, het symbool van de natie, kijkt, krijgt dat een extra betekenis. Tot op zekere hoogte is ook Hollande Frankrijk.

LUNAARHOLLANDE

Zoals vaak laat de lunaar op weinig subtiele wijze zien in welke maand “‘het”‘ (dat wat de solaar al aangeeft) zal gebeuren. Op de ascendant van de lunaar staat de martiale en koninklijke doodster Antares en deze as is een omkering van de ascendant / decendant in de radix van Hollande.

 

 

 

 

 

 

 

 

Grexit – Deel 2?

Einde deze maand zijn er verkiezingen in Griekenland en dat leidt tot toenemende onrust in Europa en daarbuiten. De extreem links-populistische partij die niet veel moet hebben van bezuinigingen, is natuurlijk bijzonder populair en dreigt de verkiezingen te winnen. Dat betekent grote problemen met de EU want deze partij wil het huidige strikte beleid dat is overeengekomen met de buitenlandse verschaffers van leningen heronderhandelen. Het zijn deze lenigen die het land nog enigszins overeind houden, maar dat ligt moeilijk bij de kiezers omdat er zo veel voorwaarden aan verbonden zijn. Zou een extreem-linkse winst tot een Grexit gaan leiden, een vertrek van Griekenland  uit de Euro? Het is in dat verband interessant de horoscoop van Griekenland eens tegen het licht te houden. Alleen is natuurlijk altijd de vraag welke is dat dan?

GRIEKENLAND

Een goede mogelijkheid is de bovenstaande horoscoop (klik op de link om de horoscoop te zien) gemaakt voor het tijdstip dat er in 1974 een einde kwam aan het dictatoriale kolonelsregime.Dat was het begin van de republiek die er nu ook nog is en wat direct op valt is de afschuwelijke Saturnus in vernietiging in Kreeft die pal op de ascendant staat. Saturnus is heer 7 van de ander en dat wijst ook op een potentieel van grote problemen met partners. Hadden de Grieken maar een electie laten maken! Het is de buitenplaneet Pluto die al jaren in oppositie met Venus en Mercurius aan het begin van de Kreeft loopt en nu op de oppositie met Saturnus toeloopt, die de crisis mede aan geeft. Maar dat blijft wat globaal en voor meer precisie kan de Grote Conjunctie van Saturnus en Jupiter (GC) uit 1802 worden gebruikt. Dit is de GC die vooraf ging aan de vorming van een onafhankelijke Griekse staat en deze kan als mundane radix van Griekenland worden gezien. Klik op de onderstaande link om de GC te kunnen zien.

GRIEKENLAND OER GC

En kijk eens, weer staat er een malefic in vernietiging pal op de ascendant en weer is het heer 7. Het voornaamste thema uit de radix van 1974 wordt dus herhaald! Daar komt nog eens bij dat Mars heer 12 van zelfdestructie en oneerlijkheid is. Laten we zeggen dat er in Griekenland wel heel veel spreekwoordelijke ambtenaren waren en dat ze de extreme crisis toch ook sterk aan zichzelf te danken hebben. Ook heeft de Griekse regering de EU lang bedonderd met verkeerde cijfers, is de beruchte bruine envelop te veel ingeburgerd en laat de transparantie te wensen over. Heer 1 in deze GC is Venus die op cusp 5 van de kunsten staat op de koninklijke Regulus. Dat laat het glorieuze verleden zien  van het land als wieg der Europese beschaving, een imago dat nog steeds hordes toeristen trekt.

GRIEKENLANDPROGRSSIES

Bekijken we nu de progressies dan is het duidelijk dat deze mundane radix prima werkt. Klik op de link hierboven om de progressies van nu te zien. De crisis was op zijn hoogtepunt in de jaren 2010-2012 en dat zie je heel simpel aan de progressieve Maan .(Maan terugschuiven)  Deze bewoog zich toen namelijk precies in de zwaarste crisisjaren door de Via Combusta, die loopt van 15 Weegschaal tot 15 Schorpioen. Ook in de individuele radix leidt de progressie van de Maan (en alleen van de Maan!)  door deze zone meestal tot grote spanningen: burnout, grote conflicten en / of relatieproblemen. Griekenland had het allemaal. Bovendien liep de ascendant in die jaren over de Zuidschaal, een koninklijke ster die keihard kan optreden om problemen recht te zetten.

Maar dat is al een tijd voorbij en dat was ook duidelijk want het ging langzaam wat beter de acute crisis was weg. Maar hoe gaat het nu verder? Het MC (in feite de primaire directie van het MC) is de oppositie met Venus heer 1, die mede de crisis veroorzaakte weliswaar voorbij, maar het Pars Fortunae (samengesteld  uit de secundaire Zon en Maan en de primaire Asc ) doet die oppositie de komende tijd nog eens dunnetje over. Hernieuwde spanningen dus. Het MC is op weg naar een tekenwisseling, een grote verandering over een jaar of twee. De progressieve Maan komt over een half jaar op Antares, een ster van het einde van een cyclus.

GRIEKENLANDSOLAAR

Ook de solaar laat wel de nodige spanningen zien. De Zon staat als heer 1 (het land dit jaar) in het twaalfde huis van ellende en zelfdestructie en wordt sterk geafflicteerd door solaarheer 10 Mars in vernietiging.Mars staat op de Noordknoop die hem veel manifestatiekracht geeft, maar ook op de weldadige Spica wat de negatieve indicaties wat compenseert. De solaar-Saturnus heer 7 van partners staat echter op grimmige Zuidschaal en exact op de radix-descendant in oppositie met de venijnige radix-Marsheer 7! Alles wijst dus op sterke conflicten met anderen de komende tijd. Het wordt een hete lente met de Grieken. Ook de volgende solaar die in juli 2015 van kracht wordt, is niet bepaald vredig, vecht- en scheidingsplaneet Mars staat als heer 7 van relaties in val dominerend op het solaar-MC.