De winst van Diederik Samson?

Binnenkort zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten en daar kijken de regeringspartijen niet naar uit. Want in de peilingen staan zowel VVD als PvdA op verlies. Dat moet wel wat zuur zijn, want tenslotte heeft deze regering de crisis-kastanjes uit het vuur moeten halen. Maar de beste stuurlui staan nog altijd aan wal en het kiezersvolk lijkt meer dan ooit te paaien met wat meer extreme, onrealistische uitspraken. Hoe dan ook, omdat vooral voor de PvdA een stevig verlies wordt voorspeld is het interessant om eens een blik te werpen op de radix van socialistenleider Diederik Samson. Klik op de onderstaande link om de geboortehoroscoop van Diederik Samson te kunnen zien.

DIEDERIKSAMSON

Psychologisch gezien is Samson een aardemens, een nuchtere, realistische melancholicus. Dat wordt in de klassieke astrologie bepaald aan de hand van het temperament en niet op basis van het Zonneteken. De psychologische beschrijving van de persoon wordt dan aangevuld met de zogenaamde gedragssignificator, een planeet die een sterke invloed heeft op het denken (Mercurius) en de emoties (Maan). Zo krijg je als psychologische basisbeschrijving een planeet in een element en die gedragsplaneet is hier ook een aardeplaneet, namelijk de strenge Saturnus. Samson is dus een serieus, gedisciplineerd man die zich geen knollen voor citroenen laat verkopen. Hij eet geen vlees, rookt niet, geloof niet in God, studeerde kernfysica, maar van de blauwe knoop is hij niet, voor zover ik na kon gaan.

Maar zeker niet alles is psychologie! We leven tenslotte in een concrete werkelijkheid en daarvan geeft horoscoop een beeld. Op het eerste gezicht is het wat raadselachtig waar zijn succes vandaan komt. Er is wel die sterke Saturnus in het tiende huis, maar Mercurius heer 1 (Samson zelf) staat in het verborgen twaalfde huis van geheimen. Dat is geen teken van succes, maar via spiegelpunt (de planeetpositie gespiegeld in de as nul graden Kreeft / nul graden Steenbok ) belandt heer 1 wel bovenop het MC. Op datzelfde MC staat Algol, een uiterst kwaadaardige ster, maar dat wil niet direct zeggen dat je dan geen succes zult hebben. Het is weliswaar de ster van je hoofd verliezen, en tegenslag, maar ook van grote aantrekkingskracht. Algol is de Kop van Medusa, niet alleen een afzichtelijk monster maar ook een zeer verleidelijke vrouw. Met Algol is het niet alleen kommer en kwel, tenminste niet als je het hebt over succes in de wereld.

Hetzelfde geldt voor de ster waar Mercurius heer 1 op staat, de Lege Kribbe Praesepe, een nevel die onder meer verbonden is met een ongeremde machtswellust. Voor een politicus geen gekke stand. Pas dus op met het duiden van de sterren, er zijn vaak meerdere kanten, bij Samson kunnen deze sterren bijvoorbeeld ook aan geven dat hij al snel tegen crisissituaties aan loopt en daar goed mee kan gaan. Het succes van Samson wordt verder aangegeven door iets wat je ook pas bij nader onderzoek ziet, een sterke synastrie met de horoscoop van de eclips voor zijn  geboorte (hier niet afgebeeld). Als je dat hebt zoals hij, heb je een grotere kans op succes.

SAMSONPROGRESSIES

In 2012 werd Samson fractievoorzitter, een belangrijke stap in zijn loopbaan. De progressies rond die tijd zijn duidelijk. Het MC (in feite de directie van het MC ) staat conjunct Venus Heer 10  en de Zon van leiderschap maakt een vierkant op het radix-MC zelf .

SAMSONSOLAAR2012

De solaar van dat jaar bevestigt het succes, Venus radixheer 10 van de loopbaan, staat op de koninklijke Aldebaran in de solaar.en Mercurius radix 1 is heel sterk op de ascendant. Ook Saturnus in het tiende huis van de radix wordt geactiveerd, maar minder gunstig, Jupiter in vernietiging en de Zuidkoop uit de solaar staan er conjunct mee. Hij werd fractievoorzitter maar geen premier of minister, hij “bleef in de Kamer” zoals men zo mooi zegt.

SAMSONPROGRESSIES 2015

In 2015 is de Zon verder opgeschoven en gaat nu op Regulus af, met Venus Heer 10 direct  in zijn kielzog. Regulus duidt op groot succes maar het is ook de Leeuw die zijn ambities moet offeren. Maar wat betekent dat nu, als je ook nog ziet dat na de stand op Regulus zowel de Zon als Heer 10 van teken wisselen? Er komt dus een grote verandering op het gebied van leiderschap en werk in de loop van 2016 / 2017. Dat zou heel goed kunnen betekenen dat hij ergens anders een erg goede baan krijgt. De volgende verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn in maart 2017 en dat kan voor hem de verandering inluiden.

 

 

 

 

 

 

Oproer in het rijk van Koning Gorm

Denemarken werd afgelopen week opgeschrikt door een aanslag, die weliswaar minder bloedig was dan de aanval in Parijs, maar daarom niet minder gruwelijk. Weer waren het “‘islamitische”‘ motieven die de terrorist tot zijn daden brachten. In de horoscopen van Denemarken zullen er daarom op het moment spanningen te zien zijn, maar de vraag is welke we dan gaan bekijken. Een goede mogelijkheid is de horoscoop van het moment van de ondertekening door de Deense koning van een moderne liberale grondwet in 1849. Per slot van rekening is dat de start van Denemarken als moderne staat en de horoscoop van dit moment kunt U zien door op de link hieronder te klikken.

DENEMARKEN

Het eerste wat in het oog springt in deze horoscoop is Mars die als Heer 8 van de dood exact op cusp 8 ook van de dood staat. Dat is dus een stand om in de gaten te houden! Even onder Mars staat de andere malefic onder de planeten, Saturnus die in de Ram in val staat en daarom zeer grimmig uit de hoek zal kunnen komen. Dat wordt nog eens versterkt door de ster waar Saturnus op staat, Algenib de Vleugel van Pegasus, een onaangename Mars/ Mercurius-ster, met “‘ vele vijanden” als een van de trefwoorden. Verder valt op dat Mercurius Heer 1 en Heer 10 op de ster Alhena uit de Tweelingen staat, het land heeft nadrukkelijk tweelingbroers, vooral Zweden maar ook Noorwegen. Op het MC staat de ster Bellatrix de vrouwelijke krijger, erg toepasselijk voor een land dat de loopbaan van vrouwen sterk stimuleert.

DENEMARKENPROGRESSIES

In de progressies (klik op de link hierboven)  zijn de spanningen duidelijk af te lezen. De progressieve Maan loopt vierkant de progressieve – en de radixpositie van Saturnus in val en in oppositie met de progressieve Mars in val in Kreeft. Het  ”progressieve” Pars Fortunae (berekend op basis van de directie van de ascendant en de progressies van de Lichten Zon en Maan) gaat over de altijd zeer pijnlijke Zuidknoop, de radix- en de progressieve posities. De aanslag is dus goed te zien, maar nu maken we even een sprong in de tijd om de essentie van de astrologie duidelijk te maken.

Het was in het jaar 910 dat koning Gorm de Oude voor het eerst wat nu Denemarken heet, onder een troon verenigde. Als radix voor het land kunnen we daarom terug grijpen op de Grote Conjunctie van Saturnus en Jupiter, die direct daaraan vooraf ging. Dit is de mundane radix voor Denemarken, de allerdiepste wortel en oerhoroscoop van het land. En kijk eens, wat een mirakel! De mundane radix van Denemarken heeft  vrijwel exact dezelfde hoeken als de horoscoop van de ondertekening van de nieuwe grondwet uit 1849. Ook valt de conjunctie van Saturnus en Jupiter zelf op Saturnus in de horoscoop van 1849! Dat belangrijke moment in de historie pakte dus terug naar de tijd van koning Gorm de Oude. Het is alsof je zijn zware stem hoort klinken uit die “vervlogen” tijden.

DENEMARKEN OERGC

De oer-GC of mundane radix is te zien door op de link hierboven te klikken. Onzin, zo’n zwaar bejaarde horoscoop? Ik dacht het niet. Want kijk maar eens naar de onderstaande solaar, berekend op basis van de mundane radix. Een vernietigde en dus bloedlinke Mars als solaarheer 8 van de dood, staat op de knopenas en op de as tussen het tweede en achtste huis van de dood, conjunct de Maan en conjunct het spiegelpunt van Mercurius Heer 1 en 10 uit de mundane radix. Hoe duidelijk wil je het hebben?

Tijd is een illusie, zoals astrologie steeds weer laat zien. Alles blijft altijd onverbreekbaar verbonden met de uiteindelijke ene onbewegelijke  Bron. Want Denemarken blijkt nog altijd het rijk te zijn van koning Gorm den Gamle!

DENEMARKEN OER SOLAAR

 

 

 

 

 

 

 

 

Merkel for president

De afgelopen dagen speelde de Duitse bondskanselier Angela Merkel de hoofdrol op het wereldtoneel. Als een ware president van Europa, vloog ze in hoog tempo op en neer van Berlijn, naar Washington en weer door naar Minsk. Ze nam het voortouw in de diplomatieke pogingen om het conflict in Oekraine te beteugelen, nu de separatisten oprukken en de VS openlijk spreken over wapenleveranties. Merkel zette daarbij ook haar eigen verleden als een soort voorbeeld in, opgegroeid in de DDR zag zij immers de Muur geweldloos vallen. Haar inzet is om het nu ook geweldloos op te lossen, maar met Poetin als tegenspeler zal ze daar een harde dobber aan hebben. En o ja, de Franse president Hollande schuift ook aan, maar veel meer dan een excuus-Frans lijkt hij niet te zijn. Mevrouw Merkel is duidelijk de baas.

MERKEL

Klik op de link hierboven om de geboortehoroscoop van Angela Merkel te kunnen zien. Wat meteen in het oog springt is het MC, waar de koninklijk ster Spica bovenop staat. Hoe toepasselijk, Spica brengt je groot succes, maar vaak is dat op een of andere manier veel groter dan je zou mogen verwachten op basis van je afkomst of je achtergrond. Het is een ster met een soort superbonus en dat had Merkel, opgegroeid in de DDR ook wel nodig. Het is niet echt een aanbeveling om te slagen in de Duitse politiek, als je afkomstig bent uit een gezin dat uit Hamburg naar Oost-Duitsland vertrok. Die omgekeerde, tegendraadse beweging is goed te zien in heer 4 van de familiewortel, een retrograde Mars, die prominent in het eerste huis op Acumen staat, een nevelige wolk sterren die blindheid geeft. Je moet ook wel een beetje je ogen sluiten, als je je vrijwillig onder de rode knoet begeeft, deze verhuizing of beter gezegd emigratie, wordt herhaald door de ster Baten Kaitos op het IC. Een van de trefwoorden in de oude teksten bij deze ster is letterlijk gedwongen emigratie (Merkel had geen keus als kind, ze moest mee). Baten Kaitos is de Buik van het Zeemonster en daarmee is de situatie in de DDR wel afdoende beschreven.

Die emigratie heeft haar echter niet zo geschaad, afgezien van de voor de hand liggende nadelen, heer 4 staat immers in het eerste huis, het huis van Merkel zelf dus,  en in het teken dat op de ascendant staat. Het wordt dan eerder haar instrument en dit lijkt ook te laten zien dat zij daar slim heeft leren vechten, want dat kan ze. Dat wordt weer bevestigd door de ster op de Ascendant, die dus heel sterk met haar persoonlijkheid te maken heeft en dat is Sabik uit de Slangendrager Ophiuchus .Ophiuchus is de constellatie die de schadelijke, duistere energie van de Slang hanteert en dat is natuurlijk een vaardigheid die goed te pas kwam in het persoonlijke en politieke mijnenveld DDR. En als je met Poetin van doen hebt, is bekendheid met de Slang geen luxe. Overigens maakt Sabik ook soms wel heel erg handig en pragmatisch, helemaal onverdacht is het DDR-dossier Merkel niet.

Dat Merkel het ver zou gaan schoppen, zie je niet alleen aan het MC op de koninklijke Spica, maar ook aan de Zon, de planeet van het leiderschap, die op een andere koninklijke ster staat. Dit is de zeer krachtige Pollux, ook wel Hercules genoemd, een naam die het effect van deze geweldenaar prima beschrijft. Maar ook het feit dat Pollux tot de constellatie Tweelingen behoort, is zeer treffend. Castor en Pollux, in de mythe is het de tweelingbroer Castor die sterft, zijn natuurlijk de DDR en de Bondsrepubliek, Castor -DDR gaat dood en Merkel/BRD/Pollux-met Zon overleeft en wint. De tweelingstaten vormden het politieke decor, waarin Merkel groot kon worden en de Zon op Pollux laat zien dat zij persoonlijk aan het langste eind trekt.

Alsof de koninklijke sterren Spica en Pollux nog niet genoeg zijn, staat Jupiter ook nog eens sterk. Want de Grote Benefic is ook de planeet van de bestuurselite en de politiek en is verhoogd in Kreeft in het zevende huis. Dat maakt Jupiter, ook Heer 1 / Merkel, tot de horoscoopheer, de sterkste planeet in de horoscoop die altijd een soort anker in een leven is. Dat Jupiter ook nog eens op Sirius staat, maakt het hele plaatje rond, Sirius is volgens de boeken dan wel niet koninklijk, de ster is wel een van de allerhelderste, van adel zou je hem zeker wel kunnen noemen. Dat geldt overigens niet voor zijn natuur, het is de Bek van de Grote Hond, een constellatie die zeer stevig en bot kan intimideren. Dat kan je in de politiek natuurlijk prima van pas komen.

Deze Jupiter maakt een nauw sextiel op het Arabische Punt van Roeping  (MC + Maan – Zon), de politiek is Merkel’s ideale baan. Het valt verder op dat de Maan een nauw sextiel maakt op de ascendant, de Maan heeft dus grote invloed op het uiterlijk. De Maan is bleek en daarover is natuurlijk al heel veel gezegd. Haar publiek uitgebreid besproken gebrek aan vrouwelijkheid, zie je terug aan Venus in val in Maagd als Heer 10. Deze Venus maakt een vierkant op het Pars van Roem, dat niet zozeer direct  alleen roem laat zien, maar ook iets waarom je bekend staat of berucht bent (en dat hoeft dus zeker niet iets positiefs te zijn).

Waarom is Merkel nu zo in het nieuws? Het Pars Fortunae in progressie / directie loopt nu over haar MC over Spica! Dat geeft natuurlijk natuurlijk een stevige wind in de rug. Maar zoals te zien aan de progressie van de Maan, is er op langere termijn zwaarder weer op komst. Over een jaar staat de Maan in de Algolzone een langdurige crisiszone aan het einde van de Stier, en waar dat precies op wijst, zou ik nu nog niet weten, maar plezierig of glorieus wordt dat zeker niet.

Het progressieve PF wordt berekend op basis van de secundaire progressie van de Lichten Zon en Maan en de primaire directie van de Ascendant. De duiding van deze “hylegische” (voor het voorspellen zeer belangrijke) factor, verloopt ongeveer net als de duiding van de progressieve Maan.

MERKELPROGRESSIES

 

 

 

 

 

 

 

Een nieuwe Griek: Alexis Tsipras

De afgelopen week maakte Europa kennis met de nieuwe Griekse regering onder leiding van de jonge Alexis Tsipras. Met zijn 40 lentes is Tsipras een opvallende nieuwkomer maar ook zijn politieke opvattingen zijn ongewoon, hij komt uit een klassiek extreem-links nest. Uit die hoek was lang niet veel meer vernomen, maar de economische crisis heeft de “roden”  als de verdedigers van de armen weer vleugels gegeven. Na het rechts-populisme lijkt nu ook een links-populisme op te komen, vooral in het zuiden van de EU. Klik op de onderstaande link om de radix van de nieuwe Griekse premier te kunnen zien.

ALEXIS TSIPRAS

Tsipras staat bekend als groot bewonderaar van de archetypische guerilla- strijder Che Guevara en dat past heel goed bij zijn temperament. Met de beide Lichten Zon en Maan in de vuur-fase en de vurige Zon als essentieel sterkste planeet in zijn horoscoop, is hij een volbloed cholericus. Cholerici zijn strijders en dat wordt nog eens versterkt door het feit dat Mars de planeet is die een sterke invloed heeft op het gedrag van Tsipras. De Maan, zijn gevoelsleven wordt sterk gecontroleerd door Mars als heerser van Schorpioen en Mercurius, zijn gedachten, heeft ook Mars als een van zijn dispositoren. In de watertekens heerst Mars namelijk “via tripliciteit”, dat wil zeggen dat de vurige, impulsieve Mars zich goed thuis voelt in het al even ongeremde, door begeertes geleide waterelement. Mars is de heer van het waterlement, wat minder sterk is dan een heerschappij via teken, maar niet verwaarloosd kan worden

Opvallend is dat deze Mars in de radix in Maagd en dus net niet op de koninklijke ster Regulus staat, die “‘naar de troon leidt”. Maar door de precessie bevindt Regulus zich sinds kort wel in het begin van Maagd en het lijkt erop dat dit wel invloed heeft, het is een soort sterprogressie. Verder springt in het oog dat de sterk remmende Zuidknoop pal op de ascendant staat, dat heeft vaak te maken met een offer van het persoonlijk leven, ten behoeve van de anderen op cusp 7. Op de ascendant staat verder nog de krachtige ster Rigel van de eerste magnitude uit de constellatie Orion, die een Jupiter/Mars karakter heeft. Orion de Jager is een wat platte, botte constellatie maar de helderste sterren uit Orion schenken wel veel succes. Zo is er al heel wat uit de horoscoop naar voren gekomen: een zeer strijdbare persoon (cholericus met Mars als gedragsaanduider), die groot succes zal hebben door bot door te drammen (Rigel) en die zijn persoonlijk leven zal kunnen opofferen voor een (linkse) zaak (Zuidknoop op de ascendant).

Maar er is meer dat je zonder iets te weten over zijn leven al had kunnen zeggen, puur op basis van de horoscoop. Want de Zon is essentieel zijn sterkste planeet en dus een groot talent. Dat wil zeggen dat Tsipras heel goed weet hoe hij de leidersrol moet spelen, de Zon in eigen teken heeft veel kwaliteit. Moreel goed maken zulke essentieel  sterke planeten iemand nog niet, het gaat puur om een “technisch” aspect, Zon in Leeuw kan goed Zon zijn, hij weet hoe dat moet. Ook de andere planeet in eigen teken Jupiter in Vissen is veelzeggend. Jupiter is niet de allersterkte planeet in de horoscoop maar heeft in het tiende huis veel kracht. De Grote Benefic is de planeet van de politiek, van plannen en visies en wordt van oudsher met de aristocratische bestuurselite verbonden, in onze tijd bestaat die natuurlijk niet meer uit adellijke lieden. Jupiter is bij Tsipras retrograde, hij gaat tegen de stroom in en de planeet staat op de krachtige ster Achernar van de eerste magnitude uit de constellatie De Rivier. Dit is een van de zeer weinige sterren die een zuiver Jupiterkarakter hebben en die veel succes schenkt, maar ook vaak verbonden is met succes door usurpatie. De mythe van de Rivier is het verhaal van het kapen van de Zonnewagen en je kunt wel zeggen dat Tsipras dat heeft gedaan. Minder is dat mensen met Achernar prominent in de horoscoop de gekaapte Zonnewagen meestal niet naar behoren kunnen besturen, in vlammen neer storten en het land totaal verschroeien. Bezint eer ge begint, maar zelfkritiek is niet het sterkste punt van de Jupiterster Achernar. Even terzijde, het is opvallend hoe vaak Achernar betrokken is bij ongelukken in het Formule-1 racen, de neer vlammende zonnewagens zij dus zeker niet altijd symbolisch.

TSIPRAS SOLAAR

Bovenstaande solaar die nu geldig is (klik op de link) is wel heel uitgesproken. Meteen springt Mars in het oog die pal op het MC staat als solaarheer 10 van de loopbaan en net in eigen teken is aan gekomen. Dat is wel een heel sprekend beeld van een nieuw begin dat ook een enorme verbetering is. Mars heeft net zijn vernietiging in Weegschaal verlaten en voelt zich kiplekker in eigen teken.Tsipras steeg op van leider van een wat obscure extreem-linkse beweging naar het premierschap! Het nieuwe begin en het grote succes worden bevestigd door de Nieuwe Maan die net voorbij is en de positie van Saturnus radixheer 10 van de loopbaan in het tiende huis van de solaar op de Zuidschaal, een koninklijke ster die groot succes schenkt. De Zuidschaal is de ster van Atilla de Hun die op grimmige en hardhandige wijze orde op zaken kwam stellen in het chaotische, gecorrumpeerde Europa!