Ach, Europa !?

In mijn boek over de vaste sterren Vaste Sterren in de horoscoop – Mythologie, Maanhuizen en Constellaties  (Uitgeverij Boekscout, Soest) voorspelde ik voor het jaar 2015 een voorzichtig beginnend economisch herstel. Die voorspelling kwam tot stand op basis van de solaar die gemaakt werd vanaf de Grote Conjunctie van Saturnus en Jupiter in 2000, die vooral in Europa (met Brussel als hoofdstad) dramatische spanningen laat zien met de super-malefics Algol en Praesepe in de hoofdrol. Zo’n Grote Conjunctie toont de hoofdlijnen voor 20 jaar en je kunt de ontwikkelingen in die 20 jaar in meer detail bekijken door gewoon de horoscoop van de Grote Conjunctie als radix te nemen en er solaren vanaf te maken.

SOLAARCRISIS

Dat levert voor 2014 / 2015 bovenstaande solaar op (klik op de link om de horoscoop te kunnen zien). De sleutelpositie in deze solaar is de Nieuwe Maan op de koninklijke ster van de lente, nieuw begin en groei Aldebaran, daar komen de (voorzichtige) positieve economische berichten vandaan, al is het erg pril en gaat het zeker niet overal meteen goed natuurlijk. Want de spanningen zijn nog niet geweken, de zwakste broeder in de Europese familie Griekenland blijft voor heel wat problemen zorgen. De Griekse regering lijkt door een halsstarrige houding recht op een fiasco af te gaan, ze hebben zichzelf klem gezet met totaal onrealistische verkiezingsbeloftes. De vraag is wat de horoscopen van de EU laten zien, gaan de Grieken er echt uit?

INGRESS 2015

De eerste relevante horoscoop is de Ram-ingress (horoscoop gemaakt voor het precieze moment dat de Zon de Ram binnen gaat, voor de plaats Brussel). Het vreemde is dat deze ingress plaats vond een paar uur na een zonverduistering, wat je ziet aan de Nieuwe Maan, die net is geweest en de nabijheid van een Knoop (een eclips is een Volle Maan of Nieuwe Maan op de knopenas). Hoe dan ook dat is niet fijn, net als Heer 10 Mercurius, de planeet van het kleine, die de ingress domineert vanaf het IC en in val en vernietiging staat in Vissen! Dat zou er op kunnen wijzen dat Europa versplintert, Grexit dus?

Een tweede relevante horoscoop is die van het Verdrag van Rome, waarin het fundament van de Europese samenwerking werd gelegd. Er zijn meer horoscopen die relevant zijn voor de EU, maar het Verdrag van Rome is wel een echte radix (Latijn voor wortel) en het tijdstip van de ondertekening is met zekerheid bekend, dat is ook wel fijn. De nieuwe solaar is net ingegaan en als de Griekse problemen echt uit de hand gaan lopen, dan moet dat wel duidelijk te zien zijn in deze solaar.

VERDRAG VAN ROME SOLAAR 2015

Klik op de bovenstaande link om de nieuwe solaar te zien, wat meteen in het oog springt is Mars heer 7 de planeet van strijd en scheiding, die zeer prominent in het zevende huis van partnerschap staat. Mars heeft nog 4 graden te gaan tot de tekengrens en komt dan in vernietiging. Als dit de Grieken zijn is het duidelijk, uitstappen naar je vernietiging is geen goed idee. Mars staat vlakbij Al Pherg, een ster uit de Vissen, op het beroemde koord dat de twee Vissen verbindt. Al Pherg is een van de drie sterren van het noodlot, als ze actief zijn, gaat er iets beslissends gebeuren, dat al een tijd in de lucht hing. Pal op descendant staat de ster Baten Kaitos, de buik van het Zeemonster waarvan de trefwoorden onder meer “afgedwongen verandering en emigratie” zijn. Via spiegelpunt (spiegeling in de as Kreeft-Steenbok) staat de malefic Saturnus pal op het IC een heeft dus veel invloed, en op het MC er tegenover, staat Procyon de hoofdster van de Kleine Hond, het felle beestje dat het de groten altijd moeilijk maakt. Op het IC staat een andere ster van het noodlot Terebellum, met een zeer zwakke lichtkracht van de zesde magnitude, die desondanks veel invloed heeft.

VERDRAG VAN ROME PROGRESSIES

Dat is heel veel spanning en noodlot, zeker als je het vergelijkt met de solaar die aan deze vooraf ging. De progressies herhalen de indicaties dat er een belangrijk moment komt. De as van de Ascendant / Descendant (strikt genomen de directie ervan), beweegt zich door de zone van de progressieve en radix-Knopenas. Geactiveerde Knopen wijzen op grote veranderingen, terwijl de progressieve Heer 1 Venus in oppositie met Saturnus (radix en progressief) staat. Als Grexit echt denkbaar en dat lijkt er toch wel op, dan wordt het dit jaar er op of eronder (de lunaren laten verhoogde spanningen zien van mei  tot juli).

 

 

 

 

 

 

 

Edward Snowden: klokkenluider XXL

De klok luiden is een zeer te prijzen actie, maar het is ook bloedlink. Wie smerige praktijken van overheid of bedrijfsleven naar buiten brengt, wordt keihard aangepakt, ook in de zogenaamde vrije Westerse wereld. Dat geldt dus net zo goed voor ons eigen land, ook hier probeert de overheid regelmatig met alle middelen dappere eenlingen die huis en haard op het spel zetten, het zwijgen op te leggen door botte intimidatie, manipulatie en bedrog. Macht corrumpeert en een staat wenst niet door een onafhankelijk individu gecorrigeerd te worden. Je mag dus wel verwachten dat in een horoscoop van een grote klokkenluider de nodige kracht te zien zal zijn. In de horoscoop van Eward Snowden, de man die de Amerikaanse afluisterpraktijken aan het licht bracht, is dat inderdaad het geval. Klik op de onderstaande link om de radix van Snowden te kunnen zien.

RADIX SNOWDEN

Het is direct duidelijk dat er flink wat eigengereidheid in dit leven zal zijn. Mercurius, ook de planeet van computers en data, staat in eigen teken Tweelingen op de koninklijke ster Aldebaran op de ascendant! Een machtige concentratie van kracht, op een ster die heel veel succes schenkt en die ook nog eens een puur martiaal karakter heeft. Omdat de ascendant het meest persoonlijke punt in de horoscoop is, is dit iemand met durf, hij schrikt niet terug voor actie. Daar komt bij dat Mercurius Heer 1 is, Snowden zelf dus, die in eigen teken staat. Dat geeft onafhankelijkheid, hij is sterk op zichzelf gericht. Pal op de ascendant staat opvallend genoeg ook het planeetpars van Saturnus, het Arabische Punt van Gevangenschap en Ontsnapping (Asc + Saturnus – Pars Fortunae).Dit is een van de zeven planeetparsen, ieder planeetpars symboliseert als het ware de essentie van de planeetenergie. Je kunt wel zeggen dat dat zich heeft gemanifesteerd.

Op het MC bevindt zich een ster uit uit de staart van de Steenbok, een constellatie die te maken met grote veranderingen onder hoge druk. Het verhaal van de Steenbok is dat van de bosgod Pan (het gewone, aardse leven) die onverwacht oog-in-oog komt te staan met de monsterlijke Typhon, de dood, en ontkomt door de gedaante van een vis aan te nemen en in de rivier te springen. De VS spelen hier de rol van Typhon en Snowden is de Geit-Vis, die er als een haas vandoor gaat om het vege lijf te redden. De Zon van Snowden staat op de krachtige ster van de eerste magnitude Betelgeuze uit de constellatie Orion, die heel veel succes kan schenken.Het Pars Fortunae van Snowden, zijn grote honger zou je kunnen zeggen, staat conjunct Saturnus Heer 10 die sterk en verhoogd staat in Weegschaal. Dit geeft waarschijnlijk een beeld van zijn diepere motieven. Hij verlangt ten diepste (PF) naar rechtvaardigheid (Saturnus als Heer 9 en 10) en kan daarbij makkelijk vrij ver gaan. Saturnus is immers retrograde en gaat dus tegen de normale gang van zaken in en hij is verhoogd en kan dus behoorlijk overdrijven.

Maar er is nog meer dat op mogelijk zeer doortastende actie wijst. Mars staat opvallend in het eerste huis op de ster Al Hecka, die een puur martiale natuur heeft en sterk verbonden is met heftige, impulsieve daden. Al-Hecka is een van de horens van de Stier wat de uitwerking van de ster duidelijk illustreert.

SOLAAR SNOWDEN

In de solaar van 2013, als Snowden toeslaat (klik op de link hierboven), zien we directe grote beroemdheid samen met grote ramp. De Ascendant staat op de koninklijke Reguus en het MC op de rampzalige Algol.

 

 

 

Het Rode Gevaar

Afgelopen week was niet de beste voor premier Rutte. Minister van Justitie Opstelten moest opstappen in verband met het toch gevonden bonnetje en in zijn kielzog hield ook staatssecretaris Teeven het voor gezien. In de aanloop naar de verkiezingen voor de Provinciale Staten, komt dit Rutte wel heel ongelukkig uit, zeker na de recente reeks schandalen binnen de VVD. In zijn horoscoop beweegt de directie van het Pars Fortunae dan ook op de crisiszone van de Ezels en Praesepe (op 6-8 graden Leeuw) af. Dat ziet er niet leuk uit, net als de volgende lunaar, die de waarschijnlijk niet al te beste verkiezingsuitslag weerspiegelt. Deze heeft Saturnus pal op de ascendant en de Zon van het leiderschap op het IC, het laagste punt in de horoscoop. Klik op de onderstaande link om deze lunaar te zien.

RUTTELUNAARPS

Muisstil waren de regeringspartners van Rutte de PvdA, met wie het, als we de peilingen mogen geloven echter nog slechter gaat dan met de liberalen. Het is natuurlijk altijd erg leuk om die ontwikkelingen bij te houden met behulp van de horoscoop van een partij. Van veel partijen is de precieze tijd van oprichting helaas maar moeilijk te achterhalen, maar van de PvdA ontdekte ik een tijd in een archief die aannemelijk is en die ook behoorlijk goed lijkt te werken. Met de Ram-ascendant en de Maan in de hete en droge “zomer”-fase tussen Eerste kwartier en Volle Maan, domineert het vuur in het temperament en dat is natuurlijk wel heel passend voor de “roden”.

Klik op de onderstaande link om de radix van de PvdA te kunnen zien.

PVDA

In het eerste huis bevindt zich de Maan van het volk in verhoging in nauw sextiel met het Pars Fortunae (PF). Het PF geeft de zielshonger aan, de verheffing van het volk op een hele concrete, stoffelijke manier dus (Maan verhoogd in de aardse Stier). Saturnus vernietigd in Kreeft en Heer 10, staat er vlakbij en maakt een nauw sextiel met diezelfde Maan, het gaat er om de arbeiders te verlossen van hun armoedige levensomstandigheden. Heer 1 is Mars in Kreeft, de “roden”, op de krachtige ster van de eerste magnitude Canopus, de hoofdster in het Argonautenschip. De mythe van de Argonauten heeft te maken met een lange tocht, waarbij veel geleden en gestreden wordt, op weg naar het einddoel: het Gulden Vlies. Dat Vlies is in dit geval natuurlijk de socialistische heilsstaat hoewel dat idee inmiddels wel behoorlijk verwaterd is (en deels overgenomen door andere partijen).

De derde planeet in een hoekhuis is Jupiter, de planeet van de visie en plannen, die ook nog eens Heer 9 van denkbeelden en ideologie is. Jupiter zal zich dus heel krachtig in de wereld manifesteren, dit is wat de PvdA onder de mensen brengt. Dit laat natuurlijk het progressieve karakter zien, Jupiter wil het altijd beter maken en vooruit, hij is een optimist, gericht op een betere toekomst. Het Arabische Punt van Roem staat in het negende huis op de Zuidknoop en maakt een nauw sextiel met deze Jupiter. Dit punt is ook “het werk dat gedaan moet worden”‘ Dat wil zeggen: water bij de al te knalrode socialistische wijn doen, de Zuidknoop is sterk inperken en het gebeurt allemaal in het negende huis van denkbeelden en visies in aspect met Heer 9. Dit werk dat hoort bij het Punt van Roem, is ook datgene waarom je bekend of berucht wordt, of je het nu prettig vindt of niet. Voortgekomen uit de echte socialistische arbeidersstrijd, is de PvdA  langzamerhand een gewone middenpartij geworden.

PVDA PROGRESSIES

Klik op de link hierboven om de progressies van de PvdA op het moment te kunnen zien.

Om te weten dat het nu niet goed gaat met de socialisten, hoef je geen astroloog te zijn, maar de directie  van de ascendant laat het allemaal wel heel duidelijk zien. Deze beweegt zich door het deel van de Kreeft waar de radix-Mars in val, de radix-Saturnus en de progressieve Saturnus (Heer 10!)  in vernietiging staan. Dat kun je met recht een malefic-zone noemen en dat duurt nog wel twee jaar, ze zijn voorlopig nog niet uit de problemen. De Zon het symbool voor de macht, gaat op een tekenwisseling af, er komt een verandering met betrekking tot macht en leiderschap over een jaar. Het progressieve PF (berekend op basis van de directie van de ascendant en de secundaire progressies van de Lichten Zon en Maan) staat op het punt het twaalfde huis van ellende in te gaan. Met de slechte positie in de peilingen zal het duidelijk zijn waar dit om gaat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De oren van Mr Spock

Afgelopen week overleed Mr Spock, of wel de wereldberoemde acteur uit het nog altijd razend populaire Star Trek, Leonard Nimoy. Nimoy speelde in die serie en later in een aantal films de intrigerende Mr Spock, ondercommandant van het ruimteschip Enterprise. Spock was van gemengde geboorte, half mens maar ook half “Vulcaans” en dat zag je aan zijn lange puntoren. Maar ook zijn gedrag  was opvallend, Vulcanen kennen namelijk geen emoties en Spock was dus altijd hyper-rationeel en amusant verbaasd over het “onverklaarbare” menselijke gedrag. Nimoy heeft ook andere rollen gespeeld maar dit was zijn grote rol, waarmee hij altijd sterk verbonden bleef, vooral in de ogen van de “‘ trekkies”, de fanatieke fans van de serie. Die verbinding was zo sterk dat Nimoy zelfs twee boeken schreef “Im am not Spock” en “I am Spock”, het was dus meer dan een rol, maar duidelijk ook deel van zijn identiteit.

SPOCK

We mogen dus in de horoscoop van “Spock” wel wat verwachten dat wijst op die rol van zijn leven, iets met die beroemde oren, met de ruimte en met rationaliteit (klik op de bovenstaande link om de radix van Nimoy te kunnen zien). Het eerste wat in het oog springt in deze horoscoop is de ascendant die op de koninklijke ster Aldebaran valt, dat is al een teken van mogelijk groot succes. Dat wordt nog  eens bevestigd door andere planeten op krachtige zeer heldere vaste sterren van de eerste magnitude, de Maan op Betelgeuze en Jupiter op Sirius. Jupiter is de algemene significator van rijkdom en zeer sterk in verhoging in het tweede huis van bezittingen. De rol van Spock maakte Nimoy rijk.

Een ander punt dat in het oog springt is Venus in het tiende huis van het beroep, als planeet van de kunsten is dat natuurlijk bijzonder toepasselijk voor een acteur. De heerser van het tiende huis Saturnus, staat op de cusp van het negende huis van verre reizen en is ook Heer 9. Via spiegelpunt (de planeetpositie gespiegeld in de as nul graden Kreeft / nul graden  Steenbok)  komt Saturnus precies op de descendant en wordt daarmee als hoekplaneet, via een omweg, de dominerende planeer in de horoscoop. Alles wat met Saturnus te maken heeft, zal dus een grote rol spelen in zijn leven, alleen op een indirecte manier, want dat is de specifieke betekenis van een antiscion of een spiegelpunt. Saturnus als de aanduider van verre reizen is duidelijk, Spock vloog met het ruimteschip Enterprise naar de verste hoeken van de het heelal, iedere aflevering van Star Trek begin met de beroemde woorden: “‘Space, the final frontier..” .Saturnus staat op de ster Deneb Okab, de Staart van de Adelaar, de vogel die onverschrokken naar de hemel vliegt! Maar Saturnus is ook, en dit is nu echte astrologie waarbij je vreugdekreten slaakt, anatomisch de oren, waar Spock zo beroemd mee werd! Het antiscion (spieglepunt) is ook duidelijk, Nimoy-Spock, deed het allemaal in de film op een “indirecte manier”, hij reisde niet echt de aardbol af en hij had niet echt die duivelse puntoren. Aan de andere kant, de identificatie ging wel ver, niet alleen voor de trekkies maar ook voor Nimoy zelf, anders zou je er niet twee boeken overschrijven. Misschien droeg hij thuis ook wel stiekem puntoren. Er is ook een serieuze kant aan Saturnus, Nimoy was van Joodse afkomst en zeer betrokken bij het Joodse geloof. Saturnus is natuurlijk ook de grote planeet van de traditie.

Het Arabische Pars van Roem laat ook het nodige zien, het wordt samen gesteld uit de ascendant, de Zon en Jupiter, wat direct de betekenis is. Het heet ook wel het Punt van “het werk dat gedaan moet worden” en het toont waar we, soms tegen wil en dank, bekend om staan. Het valt hier op de cusp van vijfde huis van creativiteit en, weer via spiegelpunt, op Mercurius Heer 1 conjunct de Noorknoop. Mercurius is natuurlijk de ultieme, emotieloze nerd-planeet bij uitstek en de conjunctie met de sterk expansieve Noordknoop wijst erop dat dat heel erg ver ging. Hier zie je zijn “‘Vulcaanse”‘ afkomst in Star Trek, zijn hyper-rationaliteit, waar hij zo beroemd mee werd. Een ander belangrijk Arabische punt, het Pars Fortunae,dat je ook “het punt van de zielshonger” kunt noemen, staat op Regulus, het Leeuwenhart, de meest trotse en ambitieuze ster die er is. Spock hongert dus naar onsterfelijke roem, die hij ook kreeg (en dat is natuurlijk niet voor iedereen zo met deze stand).

SPOCKPROGRESSIES

De serie Star Trek, die het leven Nimoy bepaalde, vestigde zijn grote reputatie in de jaren 1966 tot 1969 (en ja toen was deze astroloog een kleine jongen van zeven jaar oud en fanatiek fan van Mr Spock). Dat is in de progessies van die jaren goed te zien, klik op de link hierboven. De ascendant (strikt genomen de directie van de ascendant) beweegt in deze  jaren over de ijzersterke Jupiter in verhoging in Kreeft, die ook Heer 11 van de waardering voor je werk is. De Ascendant gaat in die drie, vier jaren van de doorbraak van de radixpositie naar de progressieve positie van Jupiter en bevindt zich dus in een succesvolle Jupiter-zone .Mercurius Heer 1 staat in 1966 in progressie cazimi, in het hart van de Zon, een positie die onstuitbaar maakt, terwijl de kunstplaneet Venus over de radix-Zon gaat.

Helaas Mr Spock is niet meer, maar zijn puntoren zullen ons altijd bij blijven.