De ramp in Nepal

Deze week werd Nepal getroffen door een ernstige aardbeving, waarvan de precieze gevolgen nog steeds niet te overzien zijn. Het straatarme land verkeert in totale chaos, er zijn vele doden en gewonden gevallen. Een van de meer direct nuttige kanten van de astrologie zou kunnen zijn dat dit soort rampen voorspeld zou kunnen worden, maar daar lijken astrologen toch erg weinig zicht op te hebben. Mundane astrologie, traditioneel de hoogste vorm van de “hemelsche kunst” , is onder de psychologisch astrologen bepaald niet populair. Toch is het een zeer intense aandacht waard, al gaat het dan niet over je Anima of je Animus.

In het geval van Nepal, dat zeer aardbevingsgevoelig is, zou het zeer waardevol zijn als er een goede radix van het land zou zijn. Die is er niet, maar wat we wel kunnen gebruiken is de Grote Conjunctie van Saturnus en Jupiter (GC) voor de eenwording van het land als “Ghurka-prinsdom”. Dan komen op de GC van 1762, die we als radix van Nepal kunnen nemen en te zien is door op de onderstaande link te klikken.

NEPAL

In de horoscoop springt een zeer gespannen oppositie in het oog, namelijk die van de Zon/Venus conjunctie in oppositie  met het antsicion (planeetpositie gespiegeld in de as nul graden Kreeft – nul graden Steenbok)  van Mercurius (op 27 Maagd). Mercurius is de algemene significator van aardbevingen en wordt traditioneel  beschreven als “wind in de aarde”. Mercurius is natuurlijk bewegelijk vandaar “wind”, maar het is ook een planeet die onder het aarde-element valt. Bovendien is Mercurius in de GC Heer 8 van de dood, wat deze oppositie via antiscion nog dreigender maakt. Bij deze stand zijn 3 planeten betrokken en dus bijna de helft van de horoscoop, dit is dus wel een oppositie om in de gaten te houden. Als deze nadrukkelijk wordt geactiveerd , is nader onderzoek op zijn plaats.

NEPALSOLAAR

De  geldige solaar die gemaakt kan worden op basis van deze GC als mundane radix, als geboortehoroscoop van Nepal, is inderdaad zeer verontrustend. De Zon staat op de ascendant, wat een teken is voor een speciaal jaar, maar wat dan precies? Dat wordt duidelijk door de synastrie met de GC zelf ,de  solaarascendant staat op die bevingsoppositie met Mercurius / heer 8 (dood door aardbevingen). Ook valt de solaar-Zuidknoop, het punt van pijnlijke beperkingen, op de graad van de GC zelf! Mercurius in de solaar , die ook de betekenis blijft dragen van zijn radixhuis 8 van de dood, staat uitermate venijnig en schadelijk in val en vernietiging in Vissen. Ook staat deze ellendige Mercurius conjunct de zeer kwaadaardige “ster-achtige”‘ Poseidon (de planeet Neptunus voor de modernen onder ons) en Poseidon heeft te maken  met enorme schokken! Deze Mercurius op Poseidon maakt een sextiel op een van de Lichten in de radix, de Maan, en verbindt zich zo nadrukkelijk  met de GC.

NEPALPROGRESSIES

Als de progressies in de mundane radix dit dreigende thema herhalen, is het tijd voor serieuze zorgen (klik op de link hierboven om de progressies te kunnen zien). En het is vol in de roos! De progressieve Maan loopt exact over de radix-Zon en een conjunctie van de Lichten is hoe dan ook  altijd een belangrijke gebeurtenis. Maar omdat hiermee ook de bevingsoppositie met Mercurius / Heer 8 wordt geactiveerd, wijst het op de ramp die plaats vond. Het progressieve Pars Fortunae (berekend op basis van de directie van de Asc en de secundaire progressies van de Lichten) beweegt over de doodsster Antares. Ook valt op dat de progressieve  Mars / heer 1 op Terebellum staat , een van de drie sterren van het noodlot. Wat lange tijd dreigde, zal nu gebeuren. Al gaat een progressieve Mars niet zo snel en kun je er dus niet echt precies mee timen, het blijft het een factor om mee te nemen.

Met deze techniek, die je overal in de wereld kunt toepassen, kun je komen tot een duidelijke voorspelling van rampen, ook al is er geen exact tijdstip van de stichting van het land bekend. Dan zou heel erg nuttig kunnen zijn om  althans een deel van de ellende te kunnen beperken.

 

 

 

 

Moeamar Khadafi – prins der duisternis

In het drama van de bootvluchtelingen dat deze week weer zo acuut werd, speelt de Libische chaos een grote rol. Het land werd tientallen jaren met zeer harde hand geregeerd door “kolonel” Khadafi, maar sinds de kolonel het veld moest ruimen, na een opstand in 2011, is het er totale anarchie. Ieder centraal gezag ontbreekt en criminele mensenhandelaren en bendes hebben er vrij spel. De ijzeren greep van Khadafi wordt cynisch genoeg nu gemist. De horoscoop van de man die dit land 40 jaar lang in zijn greep hield, moet wel een aantal opvallende standen laten zien. Klik op de onderstaande link om de geboortehoroscoop van deze aartsschurk te kunnen zien.

KHADAFI

Veertig jaar lang hield Khadafi zich intensief en aan de lopende band bezig met moorden, martelen en verkrachten en dat werpt direct de vraag op of je dit soort extreme morele degeneratie kunt zien in een horoscoop? Omdat niemand ooit verplicht is om te moorden en te martelen, is het antwoord: ten dele. De mens is immers geen automaat en kan zich bewust en uit vrije keuze naar het licht van het goede toe keren, of zich er ook van af keren. Die vrije beslissing heeft invloed op de manier waarop de standen in de horoscoop uitwerken. Maar het is ook zo dat de ene horoscoop meer aanleg geeft voor het kwaad dan de andere.

De Hades

Dat is in de radix van Khadafi ook direct zichtbaar. Pluto, de onbarmhartige, meedogenloze heerser van de naargeestige Hades staat op de ascendant. Ja, Pluto komt uit de moderne astrologie, maar je kunt hem als klassiek astrologie mee duiden als een vaste ster. “Nil miserans”, werd de hellevorst ook genoemd, “zonder mededogen” en dat is voor de demoon Khadafi een treffende beschrijving. Macht is een centraal thema in de Pluto-mythologie, hij duikt onverwacht op om zijn buit te grijpen en zet de situatie met genadeloze manipulatie en geweld naar zijn hand. Daar komt nog eens bij dat de ascendant van Khadafi op Praesepe staat, een ster van bloedbaden, die ook sterk met ongebreidelde machtswellust te maken heeft.

Venus?

In het tiende huis staat wel een heel mooie Venus in eigen teken, dat niet lijkt te kloppen met de sinistere aard van Khadafi. Maar 1 essentieel sterke planeet maakt je nog niet ethisch goed, hij werkt alleen technisch goed. Zo was het ook, want Khadafi legde het land 40 jaar vrede op en hij had een groot gevoel voor esthetische enscenering, hij verscheen altijd in rijke gewaden. Heer 10 laat de andere kant zien achter de schijn, het is Mars op de zeer krachtige Sirius, de brute Grote Hond die zonder scrupules intimideert en geweld gebruikt. Dit is de kolonel die de macht greep in 1970 en zijn medestanders daarna direct uitschakelde. Heer 10 staat in het zeer verzwakkende twaalfde huis maar met kleine orb vierkant het MC en kan dus wel uitwerken in de wereld.

Antiscion Mars

Bovendien valt deze Mars in val, die daardoor de minder aangename kanten van de vechtplaneet laat zien, via spiegelpunt (planeetpositie gespiegeld in de as nul graden Kreeft – nul graden Steenbok) conjunct Saturnus, die weer op de “vaste ster”‘ Uranus valt. Uranus heeft te maken met het pijnlijke inperken van mogelijkheden, in de mythe gesymboliseerd door het castreren van de luchtgod. Dus hier zien we een dubbel inperken, Saturnus en Uranus, op een gewelddadige manier (conjunct het antiscion van Mars in val die alle kracht van de brute Sirius bij zich draagt). Deze conjunctie van Saturnnus bepaalt in hoge mate zijn gedrag, want Saturnus staat sextiel de Maan (het gevoel) en is dispositor van Mercurius (het denken). Saturnus staat ook nog eens in de kwaadaardige Hyaden, de voedsters van Dyonisus als baby, die hun oogappel ondanks al hun goede zorgen zagen uitgroeien tot een onberekenbare, gevaarlijk dronkenlap. Als klap op de vuurpijl staat het planeetpars van Mars (Asc + Pars Fortunae – Mars)  pal op deze conjunctie, dit pars is “super-Mars”, en voegt dus de essentie van gewelddadigheid toe aan deze toch al zo explosieve cocktail.

Demonische bruut

Om het af te ronden: op het MC staat de ellendige Vertex-nevel en de Zon valt op de zeer krachtige Rigel, de hoofdster van de weinig fijngevoelige Jager Orion. Het Pars Fortunae, staat in het tiende huis op de ster Capulus, de zwaardhand die onthoofdt, het zielsverlangen is dus om wat voor te stellen in de wereld (tiende huis) en als daar koppen bij moet rollen, des te beter. Wat we zien, is een zeldzame cumulatie van bruutheid: de grimmige machtsbezeten Pluto en Prasepe op de ascendant, Mars op de gewelddadige Sirius in val via spiegelpunt op de onderdrukkings-conjunctie Saturnus /Uranus op de onberekenbare, ellendige Hyaden, conjunct het Marspars, de Zon op Rigel de hoofdster uit de brute Jager.

De verbinding met iets hogers dat deze ellende had kunnen temperen, is er niet. Jupiter Heer 9 staat in vernietiging in Tweelingen onder dispositie van Mercurius, de pragmaticus, die geen hogere waarden kent. Dat de ellendeling Khadafi zijn duivelse duisternis over de wereld zou kunnen gaan uitstorten is duidelijk, alle 7 echte planeten staan boven de horizon.

Om het ethische aspect samen te vatten: veel essentieel sterke planeten maken niet goed, maar de kans op morele degeneratie wordt wel vergroot door een cumulatie van kwaadaardige sterren en essentieel zwakke planeten. Maar waarom de een wel het licht de rug toe keert en de ander niet, blijft ten dele een zielsmysterie. Hieris de vrije wil in het spel omdat mensen geen computergestuurde machines zijn.

 

 

 

 

Arabia Infelix

In de streek die lang geleden bekend stond als Arabia Felix, ongeveer het huidige Jemen, ging het vorige week helemaal mis. Felix wil zeggen gelukkig, maar dat is al lang niet meer zo, chaos en oorlog lijken in het zeer arme land nu de overhand te krijgen. Om daar astrologisch naar te kijken, kun je diverse wegen bewandelen en een daarvan is de duiding van de ingresshoroscoop, die gemaakt wordt voor het exacte moment dat de Zon weer de Ram in gaat. Het is het astrologische en dus echte begin van het jaar. Klik op de onderstaande link om de ingress gemaakt voor de hoofdstad Sanaa te kunnen zien.

JEMEN INGRESS

Het drama dat Arabia Felix te wachten staat, is direct duidelijk. De ascendant staat op de ster Wega, een krachtige ster van de eerste magnitude, die in de boekjes vaak veel te positief wordt beschreven als ster van de kunstenaars en leraren. In de mundane astrologie laat Wega echter vaak zien dat hij inderdaad de hoofdster van de constellatie Dalende Gier is. Een gier daalt als er lijken zijn en dat kun je in de mundane astrologie vaak genoeg letterlijk nemen. Ook Pluto, in de klassieke astrologie mee te duiden zoals je een vaste ster duidt, op de ascendant laat zien dat de vorst van de onderwereld zijn prijs zal komen halen. Zoals overal in de wereld, viel deze ingress net na een eclips, de Maan, heer 7 van vijanden,  separeert van de Zon en staat op de altijd pijnlijke Zuidknoop. Oorlogsplaneet Mars staat op het IC en wordt daarmee de meest invloedrijke planeet van het jaar. Dat is niet best als je weet dat de toestand al zeer gespannen is.

Om de ontwikkelingen verder te bekijken, zouden we natuurlijk de horoscopen voor het moment van de onafhankelijkheid kunnen nemen, maar de geschiedenis van Arabia (In)Felix gaat veel verder terug dan de relatief recente Engelse of Turkse koloniale bemoeienissen. Want van 878 tot 1963 (!!) werd de streek die nu Jemen heet, geregeerd door een Imam, een soort priester-koning dus. Natuurlijk hebben we geen begintijdstip hiervoor, maar wat wel kan, is de Grote Conjunctie voorafgaand aan het begin van deze periode als radix voor Jemen nemen. Klik op de link hieronder om deze mundane radix van het Imanaat te kunnen zien.

JEMEN GC

Wat direct in het oog springt in deze oer-horoscoop van Jemen, is dat alles onder de horizon staat. Het land is extreem in zich zelf gekeerd, het blijft uit beeld. Dat klopt, tot 1963, het einde van het Imanaat dat dus meer dan 1000 jaar duurde, ging iedere modernisering aan het land voorbij, het was een totaal vergeten middeleeuwse uithoek.

Ook de koloniale machten, de Turken en de Engelsen, bezetten niet meer dan een brede kuststrook en een aantal havens, het kernland onder de imam bleef altijd vrij en onderging geen buitenlandse invloeden. Het is altijd verbluffend om te zien hoe duidelijk zo’n horoscoop uit een heel ver verleden ook vandaag de dag nog uitwerkt. Als er een burgeroorlog uitbreekt in 2012 loopt bijvoorbeeld de progressieve Maan  van Jemen door de Via Combusta (15 Weegschaal – 15 Schorpioen) ,altijd een periode van grote instabiliteit voor de Maan. En ook nu is het oplaaiende geweld in de progressies goed te zien. Klik op de link hieronder.

JEMEN PROGRESSIES

De ascendant (strikt genomen de directie van de ascendant) is de afgelopen jaren door de probleemzone eind Stier begin Tweelingen gelopen, het was ook een langdurige fase van toenemende instabiliteit. Al-Quaida en ander strijdgroepen roerden zich steeds meer en het rebelse noorden zorgde ook voor nog grotere problemen dan normaal. De progressieve Maan is nu net over de progressieve Mars gelopen en de Boogschutter in gegaan. Daardoor wordt de heerser van Boogschutter, Jupiter actief en Jupiter is Heer 8 van de dood in de horoscoop van Jemen.

JEMENLUNAAR

Voor wie het maar vreemd vindt dat een horoscoop uit 888 de ontwikkelingen in onze tijd nog bepaalt, de bovenstaande lunaar. De knopenas op de Asc/ Desc -as wijst op een belangrijk keerpunt in deze maand. Dat kwam er ook, de rebellen namen de macht in Sanaa over en de president vluchtte naar het zuiden! Er is niets nieuws onder de zon, alleen andere verschijningsvormen.

 

 

 

 

 

“Yesterday, when I was young”

Binnenkort begint de zanger van de bovenstaande beroemde zin aan een nieuwe wereldtournee. Dat zou niet zo opmerkelijk zijn, ware het niet dat de zanger dan ook 91 wordt! Het is Charles Aznavour, de “Franse Sinatra” die als hoogbejaarde een serie wereldsteden zal aan doen en deze tournee is nu al uitverkocht. Het is daarom bijzonder interessant om eens een blik te werpen op de radix van Aznavour, daar moeten wel bijzondere dingen in te zien zijn. Klik op de onderstaande link om de geboortehoroscoop van een van de beroemdste chansonniers te kunnen zien.

CHARLES AZNAVOUR

Op het eerste gezicht lijkt dit niet zo’n hele opmerkelijke horoscoop, er staan bijvoorbeeld geen planeten op het MC  of op andere hoeken of  pal bovenop koninklijke sterren. Maar dat lijkt alleen op het eerste gezicht  zo, want wat heel bijzonder is in deze radix is een hele keten planeten, die door aspecten met elkaar verbonden zijn. Het begint bij de Grote Benefic Jupiter die in eigen teken sterk is en via antiscion conjunct staat met de Maan. Deze Maan is de algemene significator van het publiek en Heer 7 van anderen en staat in oppositie met Venus, de planeet van schoonheid en liefde. De Maan staat ook op de krachtige vaste ster van de eerste magnitude Wega, de hoofdster van de Dalende Gier, die sterk verbonden is met de schone kunsten. Een antiscion (gespiegelde positie van de planeet in de as nul graden Kreeft / nul graden Steenbok ) brengt altijd de invloed van de ster waarop hij oorspronkelijk stond mee naar de gespiegelde positie.

Vanuit deze sleutelpositie van de Grote Benefic wordt een sextiel gemaakt op Mars Heer 10 van de loopbaan, Heer 10 maakt op zijn beurt een sextiel op Mercurius Heer 5 van creativiteit, en Mercurius maakt weer een sextiel met Venus van kunst en schoonheid, die weer met de Maan verbonden is via oppositie. Een uitzonderlijk netwerk van aspecten, het sextiel tussen Venus en Mercurius is natuurlijk erg goed voor het mooie verwoorden, wat versterkt wordt door de positie ven Mercurius op Almach, een ster uit de lieflijke constellatie Andromeda, die ook met de kunsten te maken heeft. Venus de kunstplaneet zelf staat weer op de zeer heldere Sirius, geen koninklijke ster, maar wel een die veel succes geeft. Venus is Heer 4 die de ambience van het gezin laat zien  waarin je geboren wordt, en inderdaad was het een artistiek gezin waarin Aznavour op groeide. Venus maakt ook een sextiel met Mercurius Heer 5 van creativiteit en dat is een mooi beeld van het, toen nog niet toeristische, Quartier Latin in Parijs, waar Aznavour zijn jonge jaren doorbracht.

Naast de sterren van de eerste magnitude Sirius en Wega, staat er ook nog zo’n ster op het MC, Agena de rechterpoot van de Centaur. Deze ster geeft volgens de traditionele trefwoorden veel eer en heeft heel toepasselijk een Jupiter/Venus natuur. Tenslotte staat Heer 1 Saturnus vier graden van de koninklijke Spica verwijderd, dat is wel op het randje van de toegestane orb voor koninklijke sterren, maar het lijkt voor Aznavour’s  leven wel heel toepasselijk. De positie van Heer 1 Saturnus pal op cusp 9 laat zien dat het buitenland een grote rol speelt, Aznavour zingt in vijf talen en hij was een kind van Armeense immigranten. Het is de combinatie van het zo opvallende aspectennetwerk en de serie krachtige vaste sterren die Aznavour zijn succes bezorgde (we laten de synastrie met de prenatale lunatie en eclips even buiten beschouwing). Het kan niet vaak genoeg gezegd worden: succes wordt geschonken,niet gemaakt.

Het was in de jaren na de oorlog dat Aznavour zijn loopbaan begon, hij werd door Edith Piaf “ontdekt”. In die jaren loopt het progressieve MC (strikt genomen de directie) over de progressieve en de radix-Jupiter, de sleutelpositie in deze horoscoop. De activering van de Grote Benefic die via antiscion conjunct de Maan op de artistieke Wega staat,  in het elfde huis van erkenning en waardering, zette zijn loopbaan in gang. Het elfde huis staat ook voor kruiwagens, de mensen die je een stevige zet geven in je  loopbaan, en dus geeft Jupiter Heer 11 ook een mooi beeld van Piaf die Aznavour lanceerde.

 

 

De Koning van Singapore

Afgelopen week overleed in Singapore Lee Kuan Yew, in het Westen misschien wat minder bekend, maar in het Oosten een fenomeen. Hij was tientallen jaren president van Singapore en had de touwtjes zeer strak in handen, Lee was ook de architect van het moderne, zeer succesvolle Singapore, de stadstaat die een symbool werd voor de opkomst van Aziatische economische macht. Helaas heb ik van Lee persoonlijk geen geboortetijd kunnen achterhalen, wellicht ook omdat, gezien het belang dat men in het Oosten nog aan astrologie hecht, deze tijd met opzet verborgen wordt gehouden. Je tegenstanders kunnen maar beter niet weten wanneer je in een moeilijke fase zit. Hoe het ook zij, we kunnen ook kijken naar de horoscoop van Lee’s grote trots en creatie Singapore en daarvan is wel een tijd bekend. Klik op de onderstaande link om de horoscoop van Singapore te kunnen zien.

SINGAPORE

De tijd is die van de “de jure” onafhankelijkheid, dus van het juridische begin van het bestaan van Singapore als moderne, onafhankelijke staat. Wat direct in het oog springt, is de Maan die vrijwel op de ascendant staat en dus zeer veel invloed zal hebben. Dat klopt ook, de Maan is de algemene significator van havens en Singapore is een van de grootste havens ter wereld, het dankt een groot deel van zijn welvaart aan zijn zeer gunstige ligging op een kruispunt van zeestraten. De Maan is heer 7 van anderen en er komen dus inderdaad vele bezoekers via het water, ook staat de Maan op de krachtige vaste ster van de eerste magnitude Wega. Dit is de hoofdster uit de Lier of de naar de aarde Dalende Gier, een beeld dat mooi bij een haven past, net als de Maan die in het aardeteken Steenbok staat. Een haven is immers de grens tussen de vastheid van de aarde en het lunaire water van de zee.

Heer 1 is Saturnus in Vissen en ook dat past wonderwel bij Singapore. Want de stadstaat is altijd een fortificatie geweest (Saturnus) en het is gebouwd op een aantal eilanden. Een mooier beeld dan Vissen kun je je daarvan niet wensen, een bewegelijk (en dus verveelvuldigend) waterteken. Maar de ster waar Saturnus op staat, maakt het plaatje van de eiland-staat helemaal rond, dit is de krachtige ster van de eerste magnitude Achernar die een zuivere Jupiter-natuur heeft, wat ook goed is voor succes en groei. Achernar is de hoofdster van de constellatie de Rivier en ook de Mond van de Rivier, wat letterlijk waar is!! Via spiegelpunt (antiscion: planeetpositie, gespiegeld in de as Kreeft-Steenbok) staat deze machtige Saturnus op het MC ,wat hem accidenteel nog veel krachtiger maakt. Dat is niet gek want Saturnus is ook Heer 2 van bezit en welvaart. Er is een directe connectie tussen de haven-Maan op de krachtige Wega en de eiland-Saturnus op de krachtige Achernar, ze maken met een nauwe orb een sextiel.

Het is opvallend hoe veel macht Heer 10 / Venus heeft, via dispositie heeft ze macht over Heer1 (als verhogingsheer), over Heer 4 (de oppositie die niet veel in te brengen heeft in Singapore) en over de zo belangrijke Maan en de ascendant via tripliciteit. Venus / heer 10  is de regering die inderdaad met strakke hand de stadstaat bestuurt, maar Lee zelf is de Zon-Koning die vanuit Leeuw een sextiel op het MC van de macht maakt. Het overlijden van Lee, de grote Vader des Vaderlands, is ook te zien in de solaar en  de progressies. Klik op de onderstaande link om de geldige solaar te kunnen zien.

SINGAPORE SOLAAR

Het is meteen duidelijk: vlakbij het MC staat de Zon solaarheer 10 – de koning – conjunct Mercurius Heer 8 van de dood en Saturnus de algemene significator van einde en dood, staat op de ascendant vierkant de Zon-Mercurius conjunctie. Een solaar die je met recht lucide kunt noemen. Overigens is het niet echt beeldspraak om Lee koning te noemen, zijn zoon is premier van Singapore! In erfopvolging is dus voorzien.

SINGAPOREPROGRESSIES

De progressies (voor de hoeken directies) laten ook de dood van de koning en de overgang naar een nieuwe fase zien. De Maan gaat de altijd instabiele Via Combusta (van 15 Weegschaal tot 15 Schorpioen) in, beweegt over de grimmige Zuidschaal, de Ascendant gaat op een tekenovergang af en het MC beweegt zich naar de Knopenas toe.

PEGASUS ASTROLOGISCH ADVIES WENST U ALLEN EEN ZALIG PASEN!!