De Saturnus van Griekenland

Onder leiding van een groepje extreem-linkse brokkenpiloten, balanceert Griekenland nu echt op het randje van de afgrond. Als ze niet akkoord gaan met stevige hervormingen van de pensioenen en de belastingen, gaan de Grieken failliet, waar helemaal niemand blij van zal worden. Maar er moet iets gebeuren, je kunt niet iedereen met 55 met pensioen laten gaan en laks blijven in het betalen van belastingen, dat is economisch drijfzand. Astrologisch is de lakse mentaliteit die het land de das om doet, makkelijk te zien.In de horoscoop van het moderne Griekenland, gemaakt voor het tijdstip dat het kolonelsregime werd vervangen door de huidige parlementaire democratie, staat een wel heel dominante planeet. Klik op de link hieronder om de radix van het moderne Griekenland te kunnen bekijken.

GRIEKENLAND

Het is die alles overheersende Saturnus die nauw conjunct de Ascendant staat en in feite alle problemen waar de Griekse staat mee kampt, verklaart. Saturnus is namelijk is namelijk in vernietiging in Kreeft en verliest daarmee alle disciplinerende en structurerende kracht. Kreeft is het element water in de cardinale modus en dus snel bewegende, impulsieve begeerte. De degelijke structuurplaneet Saturnus werkt tegen deze achtergrond nauwelijks, hij wordt simpelweg omver gespoeld door het snelle, begeertewater van de Kreeft. Het wijd verbreide nepotisme, het veel te royale vroegpensioen, de zeer gebrekkige belastingmoraal, het leven op de pof, het kan allemaal worden terug gevoerd op deze rampzalig zwakke Saturnus.

Hulp krijgt Saturnus ook niet van andere planeten in de horoscoop. De Grote Malefic is weliswaar in sterke wederzijdse receptie met de Maan Heer 1 (de Maan staat in de verhoging van Saturnus, Saturnus in het teken van de Maan), maar dat biedt geen soelaas. De Maan heeft namelijk te weinig kracht om deze rampzalige Saturnus op het rechte pad te houden, alleen face-waardigheid is bijna niets en dat kan niet op tegen de vernietiging van Saturnus. Om een zwakke planeet enigszins effectief te kunnen “corrigeren”, heb je een receptie met een essentieel sterke planeet nodig. Jupiter / Heer 10 is heel sterk in eigen teken, is de verhogingsheer van Kreeft, en kan dus een kleine positieve invloed uitoefenen op Saturnus, maar beslissend is dat niet.

Ook andere compensatie is er niet voor Saturnus, zijn nauwe conjunctie met Mercurius, de algemene significator van effectieve administratie, maakt het er niet beter op, zeker omdat Mercurius ook nog Heer 12 van wanorde is. Saturnus is heer van de huizen 7,8 en 9, wat de spanningen met partners in het buitenland goed laat zien. Weliswaar verdient Griekenland goed aan het toerisme (heer 9 op de Asc)  maar het is weer onvoldoende om het land echt overeind te houden (Saturnus heer 9 is essentieel te zwak). De al genoemde sterke Jupiter in Vissen is de algemene significator van rijkdommen, maar dat telt alleen als zo’n algemene significator ook door de horoscoop wordt benadrukt, bijvoorbeeld door een hoekpositie.Tenslotte is het niet zo dat iedereen die in het jaar dat Jupiter in Vissen staat wordt geboren, ook rijk is. Deze Jupiter staat retrograde diep in het negende huis, zonder een aspect te maken en zal dus weinig  rijkdommen brengen. Jupiter is ook heer 10 in het huis van de kerk en dat laat de zeer grote verbondenheid van de Griekse staat met de Orthodoxe kerk zien. Dat wordt nog eens benadrukt door Saturnus Heer 9 van kerken op de Ascendant, die kwaaie Saturnus zijn de minder frisse, politieke invloeden van de kerk, Jupiter symboliseert de positieve sterk mystieke kant van de Orthodoxen. De invloed van de kerk op het volk kun je zien aan die sterke receptie tussen Heer 1 en heer 9.

Het valt op dat Jupiter ook in oppositie staat met het Pars Fortunae, de collectieve honger. Dit is de hang naar het ooit zo glorieuze verleden dat al lang verloren (Jupiter retrograde en in oppositie met het PF) is. Mars die aan het einde van de Leeuw in gezicht en term staat en op de koninklijke Regulus is een andere weerspiegeling van dat grote verleden. Mars is heerser van het vijfde huis van kunstschatten. En weer is Saturnus hierbij in het spel als algemeen significator van oude dingen, waarvan dus niet meer zoveel over is (Saturnus in vernietiging).

PROGRIEK2015

De progressies laten de hoogspanningen van het moment goed zien. De progressieve Maan maakt een oppositie met de progressieve stand van Mars, beweegt over twee eigenwijze Pegasus-sterren en gaat direct daarop het Mars-teken Ram binnen, geen aanwijzingen voor vredig kabbelende onderhandelingen. Het progressieve MC is net een nieuwe term binnen gegaan en ook het Pars Fortunae nadert de tekengrens, alles duidt dus op grote veranderingen.

SOLGRIEK2015

Onder de bovenstaande link is de nieuwe solaar te zien die op 24 juli van kracht wordt. Daarin zijn een aantal moeilijke standen te zien. Alle planeten staan onder de horizon, de Maan radixheer 1 staat in de Via Combusta en op het punt naar zijn val in Schorpioen te gaan. Solaarheer 1  Mercurius is net de Leeuw binnen gegaan en lijkt verbrand  maar staat cazimi, wat heel veel kracht geeft omdat een cazimi-planeet de volle steun van de Zon in de rug krijgt. Maar deze ontembare Mercurius staat wel weer in oppositie met het antiscion (spiegelpunt over de as nul graden Steenbok nul graden Kreeft) van Saturnus. En die Saturnus is radixheer 7, 8 en 9  (samenwerking, einde en buitenland) en in de solaar heer 8 en 9. Misschien dat nu even de kou uit de lucht wordt gehaald, maar deze oppositie van een cazimi heer 1 met deze bits Saturnus is bepaald niet veelbelovend voor komend jaar.

 

De ramp in Roombeek

Half mei was het 15 jaar geleden dat zich in Enschede de vuurwerkramp voltrok. Een gedeelte van de woonwijk Roombeek werd in een explosieve vuurzee af gebrand. Het was een ramp van nationale omvang, dus zullen de aanwijzingen hiervoor zichtbaar moeten zijn in de relevante mundane horoscopen. Al eerste kan de ingresshoroscoop bekeken worden, dat wil zeggen de horoscoop van het precieze moment dat de Zon de Ram binnen gaat. Dat is het astrologische begin van het jaar en deze horoscoop berekend voor de hoofdstad van het land is een soort mundane solaar. Klik op de link hieronder om de ingresshoroscoop van Nederland van het jaar van de vuurwerkramp te kunnen zien.

ROOMBEEKINGRESS

Het is direct duidelijk dat het voor het land waarvan Amsterdam het centrum is, geen fijn jaar zal worden. De meest kwaadaardige ster aan het firmament, de koppensneller en massamoordenaar Algol staat pal op de Ascendant! Vooral in mundane context zien we Algol vaak opduiken, net als Algol de Tweede de rampennevel Praesepe, die op 6-8 Leeuw staat in onze tijd.

Deze op zichzelf genomen al zeer dreigende aanwijzing, wordt nog eens bevestigd door het feit dat de ingress samenvalt met een Volle Maan in de malefichuizen 6 en 12. Dat is een zeer gespannen moment, een oppositie van de Lichten, waarbij de Maan verbrand wordt door de Zon, wat in dit geval letterlijk waar bleek te zijn. Via antiscion (spiegelpunt in de as nul gaden Kreeft / nul graden Steenbok) ligt de Knopenas over de Asc-Desc-as, altijd een aanwijzing dat er iets heel bealngrijks zal gebeuren. Het Pars Fortunae, wat aangeeft waar heel veel aandacht naar toe gaat dat jaar (het Punt van Honger en Gebrek), staat conjunct de sterk remmende Zuidknoop, wat weer aangeeft dat het niet al te prettig zal zijn.Het plaatje wordt rond gemaakt door de ster van het noodlot Terebellum die op het MC staat.

NEDERLANDOERGC

Dat ziet er dus dreigend uit en er kan nu worden gekeken of de solaren, lunaren en progressies van de mundane radix van Nederland dat beeld bevestigen. Deze mundane radix (klik op de link hierboven) is de horoscoop van het exacte moment van de Grote Conjunctie van Saturnus en Jupiter,die vooraf ging aan de stichting van Nederland als natie. Deze kun je gebruiken als geboortehoroscoop van ons land en dat werkt goed. Er is een zeer gevoelig punt in deze mundane radix, Mars in Stier conjunct het Pars Fortunae op zijn naarst in vernietiging en vierkant Venus Heer 8 van de dood. Vaak als er heel nare dingen gebeuren in ons land, is dit vierkant actief (het was bijvoorbeeld ook betrokken bij de moorden op Fortuyn en Van Gogh en veel eerder bij het Molukse geweld).

ROOMBEEKPROGRESSIES

Het is in dit geval de progressieve Mars die precies over het radix-vierkant Heer 8-Mars loopt. De progressieve Maan gaat over de radix-Mercurius in oppositie met de Ascendant en dus ook vierkant de Maan-in-val conjunct Uranus in de radix. Het progressieve PF (samengesteld uit de directie van de Asc en de secundaire progressies van Zon en Maan) staat griezelig genoeg op de ster Alhena, met de bijnaam “het Brandmerk” (het PF schuif je altijd wat extra vooruit in de progressies).

ROOMBEEKSOLAARt

De solaar bevestigt de dreiging. De oppositie van Venus met de Zuidknoop conjunct Uranus valt op weer die bloedlinke radix-Mars. De MC/IC-as ligt over de zeer martiale en koninklijke sterrenas Aldebaran/ Antares, die sterk verbonden is met de dood en een nieuw begin.

ROOMBEEKLUNAAR

Dat zelfs de lunaar werkt, blijft verbluffend. Mars staat op zijn naarst, vernietigd in de Stier, op massamoordenaar Algol in oppositie met de Maan en conjunct het IC! Zoals vaak wordt ook in de lunaar aangegeven hoe het gebeurt. Mars staat op het laagste punt in een aarde-teken,het was een explosie in een opslagplaats op de grond, niet bijvoorbeeld een vliegtuig dat op de wijk neer stortte. Dat de mundane radix goed genoeg werkt moge duidelijk zijn, je hoeft de aanwijzingen er echt niet geforceerd uit te trekken. Wat ook weer duidelijk is, is dat je zonder antiscia en vooral vaste sterren niet zo ver komt.

 

 

 

 

 

 

 

 

Het “verlies” van Tayyip Erdogan

Deze week kreeg de Turkse president Tayyip Erdogan een gevoelig verlies te verduren. De in Turkije schijnbaar oppermachtige Erdogan verloor zijn absolute meerderheid in het Turkse parlement en zijn partij moet nu, voor het eerst sinds deze aan de macht kwam in 2003, een coalitie vormen. Dat dwarsboomt vooral de ambities van Erdogan om alle macht naar zich toe te trekken en te gaan regeren als een volwassen autocraat zoals bijvoorbeeld Poetin. Het Turkse volk en dan vooral de Koerdische minderheid, heeft daar vooralsnog een stokje voor gestoken. Klik op de onderstaande link om de geboortehoroscoop van Erdogan te kunnen zien.

TAYYIP ERDOGAN

De kracht spat er af, van deze radix. Dat moet ook wel want Erdogan heeft in relatief korte tijd Turkije in zijn greep gekregen. Op het MC staat de koninklijke Zuidschaal, de zuidelijke Klauw van de Schorpioen, wat helder omschrijft wat deze ster doet, grijpen en hard knijpen. Het is wel een koninklijke ster dus schenkt hij veel succes in de wereld en de Zuidschaal is inderdaad ook deel van de constellatie Weegschaal. Die constellatie heeft sterk te maken met gerechtigheid en de partij die Erdogan stichtte, heet ook de Partij voor Rechtvaardigheid en Ontwikkeling. Het is een uitgesproken islamitische partij en Erdogan ziet zichzelf als de man die het te seculier geworden Turkije weer terug brengt op het juiste, islamitische pad. Dat is typisch Zuidschaal: met harde hand orde op zaken stellen, het is de energie van Atilla de Hun.

Heer 10 van zijn loopbaan is de strijdbare Mars in conjunctie (dus samen) met de Maan (het volk) en heer 10 staat op nog een koninklijke ster, Antares, het Hart van de Schorpioen. Dit is een van de weinige sterren met een pure Mars-natuur en met Mars Heer 10 hier pal bovenop geeft dat zeker een strijder. Antares is het Hart van de Schorpioen, het giftige beest dat de opschepperige Jager Orion genadeloos de dood in joeg. Voor Erdogan politicus werd, was hij een tijdlang beroepsvoetballer wat natuurlijk ook prima past bij deze zeer martiale stand. Op de ascendant staat nog een krachtige ster, Wega uit de Lier, ook de Dalende Gier genoemd wat beter laat zien wat hij doet. De Dalende Gier komt naar beneden om dat wat  hij “boven” heeft gezien op aarde te verbreiden. Hierin komt de geloofsijver van Erdogan naar voren, zeker omdat dit de ster is die op zijn ascendant staat en de ascendant symboliseert in een horoscoop het meest uitsproken de persoon.

Saturnus is heer 1, Erdogan zelf en staat binnen de gangbare vijf graden orb op het MC, het punt van de loopbaan. Saturnus is retrograde en het laat goed zien hoe Erdogan in zijn publieke functie opereert, met harde (Saturnus) hand wil hij terug naar het verleden van voor het seculiere Turkije en hij gaat daarmee tegen de stroom in (retrograde). Het Pars Fortunae, zijn zielsverlangen staat in het negende huis van religie onder dispositie van Venus Heer 9, die verhoogd staat in Vissen. Hij heeft een zeer rooskleurig, ideaalbeeld van religie (“verhoogd”)  en dat maakt dat hij niet meer helder kan denken, Venus staat conjunct een zeer zwakke Mercurius retrograde in val en vernietiging. Het denken wordt overheerst en vertroebeld door religieuze ideologie. Zowel het denken (Mercurius) als de emoties (Maan) worden beheerst door Jupiter die in vernietiging staat en dus zijn minst plezierige kanten laat zien. Hij gaat door roeien en ruiten en laat zich nauwelijks remmen of inperken. Dat wordt nog eens versterkt door de ster waar Jupiter op staat, de krachtige Rigel een van de hoofdsterren in de overmoedige constellatie Orion, de Jager.

Het is dus een horoscoop met een enorme kracht: twee koninklijke sterren, een op het MC en een conjunct  Heer 10, en drie sterren van de eerste magnitude ( Rigel, Wega en Achernar op de Mercurius / Venus conjunctie)! De opkomst van Erdogan was zo onstuitbaar als deze standen doen vermoeden en is goed te volgen in de progressie van Mars heer 10. In 2001 richt hij zijn AK-partij op, in 2002 wint hij op een overweldigende manier de verkiezingen en in 2003 wordt hij premier. Dit zijn precies de jaren dat Mars Heer 10 in progressie zijn verhoging in Steenbok binnengaat. Hij werd letterlijk verhoogd tot glorieus winnaar en premier.Het zijn vooral dit soort overgangen in progressie die belangrijke veranderingen laten zien. Maar nu is zijn opgang, voorlopig althans, gestuit en dat zien we terug in de solaar. Klik op de link hieronder om de solaar te kunnen zien.

ERDOGANSOLAAR

De Zon heer 10 in de solaar en dus de loopbaan dit jaar, staat conjunct de sterachtige factor Poseidon (Neptunus voor de modernen), wat op een schok wijst. De remmende solaar-Saturnus staat bovenop zijn strijdbare Mars (heer 10) /Maan conjunctie in de radix in oppositie met de solaar-Maan (volk). Hij verliest de volksgunst. De solaar MC/IC-as valt over zijn radix- Asc/Desc-as, wat altijd op een belangrijk moment van ommekeer wijst.

ERDOGANLUNAAR

De lunaar waaronder hij verloor, laat de situatie nog eens duidelijk zien (klik op de link hierboven). Met de opvallende conjunctie van Zon, PF, Mars en Mercurius op het MC op de koninklijke Aldebaran blijft hij  zeker de grootste, maar er komt wel een kink in de kabel. Want de Maan (het volk) op het IC staat op de koninklijke Antares, die overmoed af straft, in oppositie met die machtige Zon op het MC. Ja hij blijft heel machtig, maar het volk op het IC heeft laten weten hij moet oppassen.

 

 

 

 

Teflon Sepp stapt maar eens op

Daags na zijn herverkiezing als voorzitter van de wereldvoetbalbond FIFA, legde de zeer omstreden Sepp Blatter zijn functie al weer neer. Het gebeurt wat onverwacht, maar de bewijzen voor corruptie en omkoping kwamen wel heel dichtbij en de druk ook van sponsoren werd te groot. En dat telde voor Teflon Sepp, van wie alle beschuldigingen en aantijgingen door de jaren heen moeiteloos leken af te glijden. FIFA-officials hadden misschien dingen gedaan die niet door de beugel konden, maar hij Sepp Blatter nee, hij niet. En hoe duidelijk de tekenen van corruptie en zelfverrijking in zijn naaste omgeving ook waren, Blatter ontsprong de dans. Ook nu nog is er niets tegen hem bewezen, hij treedt af omdat zijn voorzitterschap “‘niet voldoende draagvlak” meer heeft. Dat wil zeggen dat de sponsoren dreigen af te haken en Blatter is de man die van de FIFA een miljardenmachine maakte. Dat  grote geld was ook de basis van zijn macht.

SEPP BLATTER

Klik op de bovenstaande link om de horoscoop van Blatter te kunnen zien. Op de ascendant is het direct raak, daar staat Alphard, het inktzwarte Hart van de Hydra, het veelkoppige monster dat Hercules belaagt.De Hydra is de naakte essentie van de menselijke begeertenatuur, het begeert intens en wil alles. De ster heeft ook met macht te maken, vooral het vermogen tot manipuleren, wie de begeerte zo intiem kent, weet ook hoe dat bij anderen werkt. Deze aanwijzing wordt versterkt door het Maanhuis waarin de Maan zich bevindt, het is het Huis van de Handen, verbonden met de constellatie Kraai, in de mythologie een zeer oneerlijk beest. Het liegt zelfs tegen de stralende Zonnegod Apollo en dat zou Blatter zeker ook doen, zonder enige scrupules.Dit Maanhuis geeft dus vaak al te handige lieden, mits daar in de rest van de horoscoop ook andere aanwijzingen voor zijn.

En die zijn er, en wel op de descendant, de planeten die daar staan laten altijd zien hoe we naar buiten treden, wat we in de wereld zetten. Hoe teflon kan het zijn, de handige gladjakker Mercurius conjunct Venus, die alles zo mooi kan voorstellen! Via het aspect met Jupiter in het eigen vuurteken Boogschutter als Heer 5 van sport enspel precies op cusp 5, zien we de sportbestuurder terug, die de miljarden deed rollen.Jupiter is de planeet van de plannen en de bestuurselite, maar ook van de rijkdommen.De algemene significator van sport Mars staat ook heel sterk in eigen teken, precies op cusp 9. Het was de wereldvoetbalbond en Blatter reisde als een Sinterklaas de hele wereld af met zijn goed gevulde portemonnee om kadootjes te geven en zich van steun te verzekeren. Een (Placidus-)cusp is de lijn van de hoogste intensiteit in een huis, een planeet die daar staat werkt heel sterk op het thema van het huis. Hoe verder van de cusp, hoe zwakker die werking wordt. Dat is een hele belangrijke nuance die je verliest als je werkt met het zo primitieve en houterige teken = huis systeem.

Het Pars Fortunae van Blatter (zijn zielsverlangen) staat conjunct de Zon (de baas) op cusp 8 (waardering door anderen). Hij wil dus erkend worden en gezien worden als de baas en dat lukt hem want Saturnus heer 7 (de anderen) wordt verbrand door de Zon Heer 1, Blatter dus.Saturnus staat op Achernar, een krachtige ster, dat wel, maar Achernar is verbonden met de mythe van Phaeton, die neerstort als hij de Zonnewagen wil kapen. Wel zo handig om zelf als Zon aan de macht te blijven. Zijn Pars van Roeping ( MC + Maan – Zon) staat driehoek de sterke Mars op cusp 9 en onder dispositie van die sterke Jupiter op cusp 5. Dus wat hij in de wereld wil neerzetten is verbonden met die sport-Jupiter en met die sport-Mars. Zijn Pars van Roem ( Asc + Jup – Zon) staat in nauw vierkant met die meer dan gladde Mercurius op de descendant, de aal in de emmer snot, die steeds weer weg glibbert.

BLATTERPROGRESSIES

Heel elegant zien we de grote verandering in zijn loopbaan terug in de progressies: het MC wisselt van teken in oppositie met het progressieve Pars Fortunae. Er is ook veel activiteit rond zijn MC, de progressieve Mars is er net over heen gelopen, de progressieve Mercurius loopt er retrograde op af en de progressieve Zon nadert van de andere kant.

BLATTERSOLAAR

De solaar herhaalt het idee van een grote ommekeer met de knopenas precies over de Asc/Desc-as. Solaar heer 10, de Maan staat in val en aan het einde van de Via Combusta. Een periode van instabiliteit en strubbelingen rond de publieke functie komt ten einde (met zijn aftreden dus).Ook staat de Maan in oppositie met het antiscion (spiegelpunt via de as nul graden Kreeft / nul graden Steenbok)  van de solaar-Jupiter die radixheer 8 van einde en solaarheer 6 van tegenslagen is. De remmende Zuidknoop staat op de zo belangrijke Mars, die net is teruggekeerd naar zijn radixpositie en daardoor sterk benadrukt wordt.