Fidel Castro hield wel van het pluche

Afgelopen week stierf Fidel Castro, de archetypische revolutionair, die Cuba vele decennia lang in een ijzeren greep hield. Castro had, in verband met zijn slechte gezondheid, al jaren geleden de macht overgedragen aan zijn broer Raul, maar natuurlijk was zijn formidabele slagschaduw nog overal aanwezig. Toch leek er met het aantreden van de broer enige ontspanning te komen, er werd een akkoord gesloten met aartsvijand Amerika en heel geleidelijk maakt Cuba zich los van de strenge erfenis van Fidel, die maar liefst 48 jaar in het centrum van de Cubaanse macht stond. Hij kleefde  niet alleen aan het pluche, hij hield ook stevig vast aan de communistische principes, waardoor Cuba arm en onvrij bleef.

Want ondanks de romantiek die nog wel eens om Fidel Castro heen lijkt te hangen, is de realiteit dat het Cuba van Castro altijd een brute dictatuur was, die genadeloos afrekende met critici en tegenstanders. De heilsstaat was op Cuba immers gerealiseerd en dus mocht daar niets meer aan veranderen. In de radix van Fidel Castro is dat vasthouden goed te zien, maar liefst vijf planeten staan in vaste tekens! Dat zegt niet alleen dat Fidel psychologisch gezien vasthoudend is, het laat ook zien dat er zich in zijn leven situaties zullen voordoen ,die lang blijvend zijn. Een horoscoop is immers geen plaatje van de psyche, het is een plaatje van het leven, waar natuurlijk het psychologische deel van uit maakt, maar het is niet meer dan dat. Klik op de onderstaande link om de radix van Fidel Castro te kunnen zien.

fidel

Ik moet eerlijk toegeven, de geboortegegevens hebben geen hoge rating, ze vallen in de categorie “Dirty Data”. Dat wil zeggen dat ze genoemd worden, maar dat er ook andere gegevens circuleren en dat er niet iets is als een geboorte-acte of  een gedegen biografisch onderzoek, waaruit je kunt putten. Niettemin zullen we de dirty data gebruiken omdat  de horoscoop op een aantal zeer specifieke punten zeer treffend lijkt te zijn. Natuurlijk is dat altijd riskant omdat het gevaar groot is dat je terug gaat zoeken in de horoscoop wat je vindt dat er zou moeten staan, maar toch zullen we dat risico nemen. Dirty data klinkt natuurlijk wat afschrikwekkend, maar het kan heel goed zijn dat het wel klopt.

Op de ascendant van de radix van Castro staat een zeer krachtige ster, Betelgeuze, een ster uit Orion de Jager, die veel succes kan schenken. De Jager is ook vertrouwd met de wapens en hij heeft wat overmoedige trekjes, omdat hij meent ieder dier te kunnen vangen. Dit klopt natuurlijk heel goed voor een revolutionair, die de macht met de wapens veroverde op een regime dat werd gesteund door de machtige VS. Orion is geschapen uit een koeienhuid alleen, wat symbolisch wil zeggen dat er geen geestelijke ontwikkeling in zit, alles is plat stoffelijk. Dat klopt ook goed voor de rigide communist die Castro was, de ster die op de ascendant staat, weerspiegelt altijd een van de belangrijkste levensmythes.

Er wordt ook gezegd dat van Orion-sterren dat hun succes niet duurzaam is, omdat de Jager door de Schorpioen wordt gedood. Zo straffen de goden de overmoed van Orion. Op het eerste gezicht lijkt dat niet te kloppen, Castro was immers zo lang aan de macht. Maar de VS spelen hier de rol van de Schorpioen, Cuba werd gestraft met een blokkade door de VS, die het land behoorlijk lam legde. Orion-Castro had met zijn overmoed de toorn van de goden in de VS opgewekt en dat was en bleef een van de grootste  thema’s in zijn leven.

castro-1

Ook een andere factor die snel zou verschuiven bij een ander geboortetijd, is heel treffend. Het Pars Fortunae, dat het grote zielsverlangen aan geeft,  staat nauw conjunct de Zon van het leiderschap. Deze Zon staat in eigen teken, dus weet hij hoe hij een leider moet zijn en op de vaste ster Algenubi, de Leeuwenmuil die ambitieus, wreed, heerszuchtig en bombastisch maakt.  De urenlange toespraken van Castro, waarin hij fel van leer trok tegen de vijanden van Cuba en het communisme, waren berucht. Er even tussenuit  knijpen kon niet, dat zou kunnen worden opgevat als kritiek op de leider. Deze Zon staat ook nog via anstiscion (planeetpositie gespiegeld in de as nul graden Kreeft / nul graden Steenbok) conjunct het Pars van Roeping (MC + Maan – Zon). Dus is zijn persoonlijke én zijn professionele zielsverlangen verbonden met deze leiders-Zon.

Naast de Zon staat ook Jupiter Heer 10 van de publieke functie in een vast teken in het negende huis van ideologie en retrograde, wat wil zeggen dat hij tegen de stroom in gaat. Mars staat vernietigd in de zeer vaste Stier (aarde en vast) en laat zich vanuit zijn vernietiging van zijn venijnigste kant zien. Via antiscion staat Mars in oppositie met Jupiter Heer 10, dit is de revolutionaire strijd die hij nooit moe werd, hij was, zoals hij zo vaak zei, revolutionair voor altijd. Heer 10 maakt ook nog een vierkant Saturnus,  Heer 9 van ideologie weer in een vast teken. Zo zien we een zeer opmerkelijk constellatie:   een vaste heer 10 in huis 9 die vierkant een vaste Heer 9 staat, via antiscion in oppositie met een vaste vernietigde Mars,  en in oppositie met een vaste Zon,waarmee de zielshonger en de roeping verbonden zijn! Hij kleeft niet aan het pluche, hij zit er in gebeiteld!

Du vent dans la terre de Nouvelle-Zélande

Il y a un peu plus d’une semaine, la Nouvelle-Zélande s’est effrayée d’un grave séisme, suivi d’autres secousses, plus légères. Si nous pouvions savoir dans les thèmes correspondants d’un pays qu’un choc pareil serait à venir, l’astrologie pourrait montrer très clairement son utilité. Le significateur principal des séismes en astrologie, c’est Mercure, parce que la secousse tellurique est vue comme “du vent dans la terre” et naturellement, ce n’est pas une idée aussi idiote, car le sol qui est censé être immobile, change de ses habitudes et se comporte soudain comme de l’air en mouvement. Notre investigation des signes astrologiques d’un séisme devra donc commencer par Mercure, qui devra d’une façon ou d’une autre, être explicitement en jeu.

En premier lieu, l’horoscope correspondant qui vient à l’esprit, c’est l’Ingrès, l’horoscope calculé pour la capitale Wellington, pour le moment exact où le Soleil fait son entrée en Bélier. Cet ingrès est en fait un retour solaire mondial et montre ce qui va arriver en cet endroit, pour l’année astrologique à venir, d’un ingrès en Bélier à l’autre. On peut en principe calculer un ingrès pour n’importe quel endroit sur terre, mais s’il est combiné à la capitale du pays ou de la région, l’ingrès devient un retour solaire mondial pour ce pays ou cette région. Cliquez sur le lien ci-dessous pour voir l’ingrès 2016 de la Nouvelle-Zélande.

ingress-nz

En astrologie mondiale, il est aussi très important de connaître le contexte. Il est crucial de savoir si une région est sujette aux tremblements de terre ! Si c’est le cas, un vilain Mercure peut en effet désigner un séisme, mais s’il s’agit d’une région où les tremblements de terre sont rares, ce Mercure désigne naturellement autre chose. Mais en Nouvelle-Zélande, ce danger est bel et bien réel, le contexte est, comme dans toutes les formes d’astrologie, crucial. Dans le thème d’ingrès pour la Nouvelle-Zélande, il y a en effet un Mercure bien en évidence. Parce que le Lion est à l’Ascendant, le Soleil est Maître de 1, et c’est lui qui exprime le plus le pays au cours de cette année. Ce Soleil/Maître de 1 se trouve pile dans la maléfique Maison 8 de la mort et des changements inévitables, ce qui n’a pas l’air trop joli.

La cuspide de la Maison 8 tombe sous la maléfique étoile Scheat, et près de la cuspide, à l’intérieur des habituels cinq degrés d’orbe, se trouve Mercure, qui se trouve en Poissons, en chute et en détriment. Ce qui veut dire que Mercure laissera voir ses côtés les plus mauvais et que donc il pourra chasser du vent dans la terre. Naturellement, la probabilité que Mercure soit en Poissons est considérable dans un ingrès, parce que le Soleil est forcément en Bélier et donc c’est l’impact spécifique de ce facteur qui est d’une importance déterminante. C’est le cas de cet ingrès, car Mercure en chute et en détriment se trouve par antisce (position planétaire en miroir le long de l’axe 0 Cancer – 0 Capricorne) à l’opposition du Soleil. Maintenant, ce n’est pas encore suffisamment spécifique du pays, car c’est pareil partout sur terre, mais l’ingrès du Soleil est calculé uniquement pour Wellington, il est Maître de 1 et c’est bien sûr vraiment spécifique de la Nouvelle-Zélande. C’est toute la constellation qui entoure la cuspide de 8 sous Scheat avec le Soleil comme Maître de 1, qui rend cet ingrès si dangereux pour la Nouvelle-Zélande.

koeien-nz

Il y a d’autres indications de quelque chose de funeste, le MC se trouve par exemple sous les Pleiades tout près d’Alcyone, l’étoile alpha de cette Nébuleuse des Larmes. Après Maître de 1, Maître de 10 est aussi très important dans un ingrès, les Maisons 1 et 10 étant celles qui se manifestent le plus. Maître de 10 est à nouveau Mercure en détriment et en chute, qui se tient près de la cuspide de 8 de la mort, qui est encore une fois conjoint à Scheat. En outre, on voit le maléfique Mars tout près du FC (la terre) et ce n’est pas très joli à voir, car ce Mars n’a aucune dignité et montrera ses mauvais côtés. Ce sont tous des points qui ne sont valables que si on fait l’ingrès pour Wellington.

aardbeving-nz

À titre de comparaison, il est naturellement intéressant de voir l’ ingrès 2016 pour Rome ; en Italie, il y a déjà eu de nombreux séismes graves. Cliquez sur le lien ci-dessous pour voir cet ingrès. Naturellement, cet horoscope possède le même Soleil/Mercure, mais ils ne sont plus autour de la cuspide de 8, comme dans l’horoscope de Wellington, quoique Mercure soit Maître de 4 du sol. Mais ce funeste Mercure n’est pas aussi directement mis en évidence, c’est tout-à-fait autre chose qui saute aux yeux, une Vénus exaltée qui est pile sur l’Ascendant ! Une bénéfique avec beaucoup de dignité essentielle, sur un angle, cela n’a pas l’air très menaçant. Mais il y a d’autres indications qui ne rendent pas cette image très positive, car cette Vénus sur l’Ascendant est Maître de 8 de la mort et en conjonction de Neptune /Poséidon. Le toujours bougon Poseidon a aussi l’habitude de secouer le sol marin du bout de son trident et c’est assurément une image frappante.

En outre, dans cet ingrès pour Rome, Jupiter est rétrograde et en détriment, et Jupiter est aussi bien Maître de 1 que Maître de 10 et donc de très loin, le plus important indicateur du pays. Par cet important Jupiter, nous voici revenus à l’extrêmement funeste Mercure, car Jupiter et Mercure se trouvent dans le signe l’un de l’autre, et donc en très forte réception mutuelle, c’est comme s’ils étaient conjoints. Parce que les deux sont vraiment détrimentés et très faibles, il s’agit d’une relation malsaine, qui apporte aussi le vent dans la terre en Italie.

ingress-italie

 

Wind in de Nieuw-Zeelandse aarde

Iets meer dan een week geleden werd Nieuw-Zeeland op geschrikt door een zware aardbeving, waarop nog andere, lichtere schokken zijn gevolgd. Als we in de relevante horoscopen van een land zouden kunnen zien dat zo´n schok op komst was, zou de astrologie zijn nut wel heel duidelijk kunnen bewijzen. De voornaamste significator voor aardbevingen is in de astrologie Mercurius omdat het schudden van de aarde wordt gezien als “wind in de aarde” en dat is natuurlijk niet zo’n  heel  gekke gedachte, want de grond die vast hoort te zijn, verandert van gedaante en  gedraagt zich plotseling als bewegelijke lucht. Onze zoektocht naar astrologische tekenen van een aardbeving zal dus  moeten beginnen met Mercurius, die op een of andere manier nadrukkelijk in het spel zal moeten zijn.

Als eerste, relevante horoscoop komt de Ingress in aanmerking, de horoscoop berekend voor de hoofdstad Wellington, op het exacte moment dat de Zon de Ram in gaat. Zo’n ingress is in feite een mundane solaar en laat zien wat er op die plek het komende astrologische jaar, dat loopt van Ramingresss to Ramingress, zal gebeuren. Je kunt een ingress in principe voor iedere willekeurige plek op aarde maken, maar gekoppeld aan een hoofdstad van een land of een streek. wordt de ingress een mundane solaar voor dat land of die streek. Klik op de link hieronder om de ingress 2016 van Nieuw-Zeeland te kunnen bekijken.

ingress-nz

Ook in de mundane astrologie is kennis van de context van groot belang. Het is cruciaal om te weten   of in een gebied het risico voor aardbevingen  bestaat! Als dat zo is, kan een nare Mercurius  inderdaad wijzen op een aardbeving, maar als het om een gebied gaat waar nauwelijks aardbevingen voorkomen, dan wijst zo’n Mercurius natuurlijk op iets anders.  Maar in Nieuw-Zeeland is dat gevaar wel degelijk reëel, context is zoals in alle vormen van astrologie cruciaal. In de ingresshoroscoop voor Nieuw-Zeeland, is inderdaad een prominente Mercurius te zien. Omdat Leeuw op de ascendant staat, is de Zon Heer 1, en dat is het meest uitgesproken het land dat jaar. Deze Zon/ Heer 1 bevindt zich net in het malefic Huis 8 van dood en onomkeerbare verandering, wat er al niet zo heel prettig uit ziet.

De cusp van huis 8 zelf valt op de kwaadaardige ster Scheat, en bij de cusp binnen de gebruikelijke vijf graden orb staat Mercurius, die in Vissen in val en in vernietiging is. Wat wil zeggen dat Mercurius zich van zijn meest beroerde kant zal laten zien en dus wel zeker wind door de aarde zal kunnen jagen. Natuurlijk is de kans dat Mercurius in Vissen staat aanzienlijk  in een ingress omdat de Zon noodzakelijkerwijs in Ram staat en het is dus de specifieke benadrukking van zo’n factor die van doorslaggevend belang is. Die is er in deze ingress, want Mercurius in val en vernietiging  staat via antiscion(planeetpositie gespiegeld in de as nul graden Kreeft nul graden Steenbok) in oppositie met de Zon. Nu is dat ook nog niet specifiek genoeg voor het land, want dat is natuurlijk overal op aarde zo, maar de Zon is alleen in de ingress berekend voor Wellington, Heer 1 en dat maakt het wel specifiek voor Nieuw-Zeeland. Het is die hele constellatie rond cusp 8 op Scheat met de Zon als Heer 1, die deze ingresss voor Nieuw-Zeeland zo gevaarlijk maakt.

koeien-nz

 

Er zijn ook andere aanwijzingen voor iets naars, het MC staat bijvoorbeeld in de Pleiaden vlakbij Alcyone de hoofdster van deze Nevel der Tranen. Naast Heer 1, is ook heer 10 altijd belangrijk in een ingress, het eerste en het tiende huis zijn de zich sterkst manifesterende huizen. Heer 10 is ook weer Mercurius die vernietigd en in val staat bij cusp 8 van de dood, die weer conjunct Scheat staat. Verder ziet de malefic Mars vlakbij het IC ( de aarde) er niet al te prettig uit, ook deze Mars heeft geen waardigheid en zal zich van zijn slechte kant laten zien. Dit zijn allemaal punten, die alleen gelden als je de ingress maakt voor Wellington.

 

aardbeving-nz

Als vergelijking is het natuurlijk interessant om de ingress 2016 te maken voor Rome, in Italië zijn ook een aantal zware aardschokken geweest. Klik op de link hieronder om deze ingress te kunnen zien. Natuurlijk heeft deze horoscoop dezelfde Zon/Mercurius, maar nu niet rond cusp 8, zoals in de horoscoop voor Wellington, hoewel Mercurius wel heer 4 van de bodem is. Maar die kwaaie Mercurius wordt verder niet direct zo sterk benadrukt, het is iets heel anders dat in het oog springt, een verhoogde Venus die pal op de ascendant staat! Een benefic met veel waardigheid op een hoek, dat ziet er niet al te dreigend uit. Maar er zijn andere aanwijzingen die dat positieve beeld te niet doen, want deze Venus op de ascendant is Heer 8 van de dood en hij staat conjunct Neptunus /Poseidon. De altijd slecht geluimde Poseidon heeft ook de gewoonte de zeebodem met zijn drietand te doen trillen en dat is zeker een treffend beeld.

Verder staat in deze ingress voor Rome Jupiter retrograde en in vernietiging, en Jupiter is zowel Heer 1 als heer 10 en dus verreweg de belangrijkste aanduider van het land. Via deze belangrijke  Jupiter komen we toch terug bij de extreem nare Mercurius, want Jupiter en Mercurius staan in elkaar tekens en dus in zeer sterke wederzijdse receptie, dat is alsof ze conjunct staan. Omdat beiden echter vernietigd en heel zwak zijn, is dat een onzalige verbinding, die de wind in de aarde ook naar Italië brengt.

ingress-italie

Juliana d’Orange Nassau – souveraine dans un monde d’hommes

Il y a peu, est parue une biographie sur la reine Juliana, la grand-mère de Willem-Alexander. Le sous-titre de la biographie explique ‘’Vorstin in een mannenwereld[1]” et ce thème se retrouve remarquablement dans l’horoscope de la reine. Le fil conducteur de la biographie, c’est que Juliana était cernée de tous côtés par des hommes qui se sentaient supérieurs à elle et qu’il lui en a coûté beaucoup pour se comporter en reine dans cette difficile situation. On pense du coup tout de suite à une Maison 12 fortement chargée en planètes et au Soleil comme significateur général des hommes. Cliquez sur le lien ci-dessous pour afficher son thème natal.

koningin-juliana

Et en effet, l’une des choses qui frappe tout de suite, c’est l’occupation de l’esseulante Maison 12 avec guère moins de trois planètes. Étant donné que Soleil, Vénus et Mercure gouvernent à eux trois sur quatre des douze maisons, la Maison 12 va donc jouer un grand rôle dans sa vie. Ce qui est encore renforcé du fait que Mercure/Maître de 1, celui qui exprime le plus Juliana elle-même, se trouve aussi en Maison 12. Les trois planètes en Maison 12 se trouvent sous la disposition de Vénus, qui elle-même est à son tour Maître de 12, et donc exerce beaucoup d’influence. Une planète avec une “forte disposition” comme celle-ci est toujours très importante dans un horoscope, comme significateur général et comme maître de maison.

Vénus est étroitement conjointe au Soleil et elle est donc combuste du Soleil. Ce qui veut dire que les hommes (Soleil) font de leur mieux pour la soustraire aux regards par leur éclat, mais cela débouche sur une lutte. Car Vénus est bel et bien noyée sous les rayons du Soleil, mais elle dispose du Soleil aussi, donc Vénus a aussi du pouvoir sur le Soleil. Elle ne se trouve donc pas irrémédiablement éclipsée par les hommes qui dominent, elle peut aussi contrôler ces hommes, au fond, c’est elle, la reine. C’est aussi la raison pour laquelle nous disons toujours qu’une planète n’est pas combuste quand elle est dans son propre signe. Le Soleil et la planète sont sous l’emprise l’un de l’autre et c’est précisément ainsi qu’était la situation. Si la conjonction Soleil-Vénus se produit en Maison 12, cela montre que cette lutte se passait en coulisses, derrière les murs du palais de Soestdijk.

Mercure est Maître de 1 et donc Juliana en personne, et ce Mercure s’éloigne du Soleil, il est déjà hors de la zone de combustion. Ce qui veut dire que la planète se trouve seulement encore ‘’ sous les rayons”’ du Soleil ; le Soleil a bien encore un peu d’influence, mais bien moins que si Mercure avait été véritablement combuste. C’est ici que nous voyons Juliana, qui se soustrait à l’influence des hommes, mais qui se retrouve bien seule en Maison 12. Par antisce (position planétaire en miroir, qui se reflète le long de l’axe 0 Cancer – 0 Capricorne) Mercure tombe pile sur Mars, qui à son tour est conjoint au MC à l’intérieur de l’orbe habituel de 5 degrés avant la cuspide. Voici qui montre que, par ses apparitions en public, elle peut s’échapper de sa position solitaire, retirée à l’écart, en Maison 12.

juliana-1

Autre facteur d’importance, c’est naturellement Pluton sur l’Ascendant, une position des plus dominantes dans l’horoscope. Pluton, c’est Hadès, le souverain des Enfers, qui attaque soudain et de façon inattendue pour faire montre de sa force irrépressible, ce qui est toujours particulièrement désagréable. En astrologie classique, Pluton / Hadès n’est pas considéré comme la planète qui gouverne le Scorpion, mais comme un facteur mythique. Cela n’a pas l’air trop bon pour Juliana, Pluton possède naturellement beaucoup d’influence sur son mariage, étant sur l’Ascendant, et l’axe Asc/Desc étant celui des relations. Ce qui nous amène à son célèbre mari, Bernard von Lippe-Bisterfeld, un prince allemand désargenté, de provenance douteuse, et opportuniste véreux. Bernard est Maître de 7, Jupiter rétrograde en détriment, c’est un Jupiter, qui va donc montrer ses plus mauvais côtés. Jupiter est aussi la planète de l’aristocratie, le prince désargenté l’est donc vraiment au sens littéral ! nous voyons bien que Jupiter est sous la disposition de Mercure, Juliana, Bernard était financièrement totalement dépendant de Juliana.

juliana-2

 

La mère de Juliana était la redoutable Wilhelmina, qui aurait bien voulu diriger le pays encore comme un despote éclairé. La mère, c’est Maître de 10, Saturne, qui est en forte réception mutuelle avec Mars, l’autre maléfique, qui n’a pas l’air d’une maman douce et aimante, elle fait plutôt figure de dure et autoritaire matrone, ce qu’elle était aussi. Le père, c’est Maître de 4, le Soleil, dans l’esseulante Maison 12, c’est le prince Hendrik, qui était tenu à l’écart de tout et en fait, n’était guère plus qu’un genre d’élément rapporté impuissant. Il s’est permis de temps à autre une maitresse (Soleil conjoint à Vénus en 12), on le lui pardonne bien . Ce qui n’a pas l’air trop bien pour l’enfant unique, Juliana : dans le contexte familial aussi, la Maison 12 joue donc bien un trop grand rôle.

[1] Souveraine dans un monde d’hommes

Juliana van Oranje Nassau – Vorstin in een mannenwereld

Kort geleden verscheen een biografie over koningin Juliana, de grootmoeder van de Willem-Alexander. De ondertitel van de biografie luidt ‘’ Vorstin in een mannenwereld” en dat thema is opmerkelijk goed terug te zien in de horoscoop van de koningin. De leidraad van de biografie is dat Juliana aan allekanten omringd werd door zich superieur voelende mannen en dat het haar heel wat gekost heeft om zich in deze moeilijke situatie als koningin te handhaven. Je denkt dan astrologisch al snel aan een sterk bezet twaalfde huis en een dominante Zon als algemene aanduider van mannen, klik op de link hieronder om de horoscoop van Juliana te kunnen bekijken.

koningin-juliana

Inderdaad is een van de dingen die direct op valt, de bezetting van het isolerende twaalfde huis met maar liefst drie planeten. Aangezien de Zon, Venus en Mercurius samen heersen over vier van de twaalf huizen, zal het twaalfde  huis een grote rol in haar leven spelen.  Dat wordt nog eens versterkt doordat ook Mercurius / Heer 1, het meest uitsproken Juliana zelf, ook in het twaalfde huis staat. De drie planeten in het twaalfde  huis staan onder dispositie van Venus, die zelf weer Heer 12 is en dus veel invloed uitoefent. Zo’ planeet die de “sterkte dispositie” heeft, is altijd heel belangrijk in een horoscoop als algemene significator én als huisheer.

Venus staat nauw conjunct de Zon en wordt dus door de Zon verbrand. Dat wil zeggen dat de mannen (de Zon) hun best doen om haar als vrouw te “overstralen”, maar dat mondt uit in een strijd. Want Venus wordt weliswaar overstraald door de Zon, maar disponeert de Zon ook, dus Venus heeft ook macht over de Zon. Ze wordt dus niet hulpeloos weg gestraald door dominante mannen, ze kan die mannen ook controleren, tenslotte is ze de koningin. Dat is ook de reden dat we altijd zeggen dat een planeet niet combust kan zijn in zijn eigen teken, de Zon en de planeet houden elkaar in de tang, en dat was precies hoe de situatie was. Dat de Zon-Venus conjunctie in het twaalfde huis staat, laat zien dat deze strijd zich achter de schermen afspeelde, achter de muren van paleis Soestdijk.

Mercurius is Heer 1 en dus Juliana zelf en deze Mercurius loopt weg van de Zon, is al uit de verbrandingszone. Dat wil zeggen dat de planeet alleen nog ‘’ onder de stralen”’ van de Zon staat, de Zon heeft nog wel invloed, maar veel minder dan als Mercurius echt verbrand zou zijn  geweest. Hier zien we Juliana, die zich aan de invloed van de mannen ontrekt, maar wel alleen in het twaalfde huis staat. Via anstiscion (planeetpositie gespiegeld in de as nul graden Kreeft / nul graden Steenbok), valt Mercurius  echter op Mars, die weer conjunct het MC staat binnen de gebruikelijke orb van vijf graden voor een cusp. Dat laat zien dat ze via haar publieke optreden uit de wat eenzame, teruggetrokken positie in huis 12 kan ontsnappen.

juliana-1

Een andere factor die van groot belang is, is natuurlijk Plut op op de ascendant, een van de meest dominante posities in de horoscoop. Pluto is Hades, de vorst van de onderwereld, die plots onverwacht opduikt om zijn overweldigende macht ten toon te spreiden, wat altijd bijzonder onaangenaam is. In de klassieke astrologie wordt Pluto / Hades niet als planeet of heerser van Schorpioen beschouwd, maar als een mythische factor.  Dat ziet er dus niet al te fijn uit voor Juliana, Pluto heeft op de ascendant natuurlijk ook een grote invloed op haar huweliik, Asc/Desc  is de relatie-as. Dit brengt ons bij haar beruchte echtgenoot  Bernard von Lippe-Bisterfeld een berooide Duitse prins van bedenkelijk allooi en een aalgladde opportunist. Bernard is Heer 7, een retrograde Jupiter in vernietiging, dat is een Jupiter, die zich dus van zijn slechtste kant laat zien.  Jupiter is ook de planeet van de aristocratie, de berooide prins staat er dus vrij letterlijk! We zien wel dat Jupiter onder dispositie staat van Mercurius, Juliana, Bernard was financieel geheel afhankelijk van Juliana.

juliana-2

De moeder van Juliana was de formidabele Wilhelmina, die het liefste het land nog als verlicht despoot zou hebben willen besturen. De moeder is Heer 10 Saturnus ,die in sterke wederzijdse receptie is met Mars, de andere malefic ,dat ziet er niet uit als een lieve, zorgende moeder, eerder als de harde dominante matrone ,die ze ook was. De vader is Heer 4, de Zon in het eenzame twaalfde huis, dit is prins Hendrik, die overal buiten werd gehouden en in feite niet meer was dan een soort machteloos aanhangsel. Dat hij zich af en toe een maitresse permitteerde (Zon conjunct Venus in 12),zij hem dan ook vergeven. Dat ziet er dus niet zo fijn uit voor het enige kind Juliana, ook in de familie-achtergrond, speelt het twaalfde huis een te grote rol.

Trump dame le pion à tout le monde

L’invraisemblable est tout de même arrivé cette nuit, les Américains ont choisi Donald Trump pour leur nouveau président. Jusque peu avant les élections, Clinton avait une avance évidente dans les sondages, mais cela ne voulait pas dire grand-chose, semble-t-il. Il fallait un miracle si on voulait que Trump puisse emporter la présidence, pensait-on, mais cette merveille s’est concrétisée. On se demande ce que c’est que ce peuple qui choisit un homme de ce genre ; voilà qui montre bien le côté le plus révoltant des USA. L’une des pires choses, c’est bien de nier tout simplement tous les faits. Trump a menti pour arriver à la Maison-Blanche, la plupart de ce qu’il a avancé n’était pas vrai. Maintenant, en politique, le traitement réservé à la vérité, on le sait, est une affaire très scabreuse ; chez Trump, le mensonge a pris des proportions incroyables, pathologiques.

trumpprogressies

Passons à la vue d’ensemble  astrologique. Comme on l’a déjà dit auparavant sur ce blog, les progressions de Trump sont très impressionnantes. Cliquez sur le lien ci-dessus pour les afficher. L’Ascendant progressé (en fait, c’est la direction primaire, parce que l’Ascendant n’a pas de mouvement secondaire) passe sous la royale Spica, une étoile sur laquelle on peut compter pour atteindre une position très élevée. Cet Ascendant passe aussi sur Jupiter progressé, le Grand Bénéfique, qui peut aussi, naturellement, apporter beaucoup de bien. Le Soleil progressé est passé l’année dernière sous Régulus, la plus puissante et la plus royale de toutes les étoiles, qui mène « au trône ». Le Soleil vient juste de quitter le signe du Lion et ça, c’est un peu étrange. Car ce n’est pas ce à quoi on s’attend de quelqu’un qui doit devenir le roi le plus important du monde.

Mais le premier degré de la Vierge, c’est bien là où Régulus se trouve pour le moment ! alors que, quand Trump est né, le Cœur du Lion se trouvait encore dans le dernier degré du Lion, mais la grande étoile royale, entretemps, par la précession, est passée en Vierge. Voilà qui nous montre quelque chose d’important : un horoscope ne nous parle pas uniquement de la position d’une étoile au moment de la naissance, mais aussi au moment de la position modifiée par la précession. En fait, nous avons là un genre de zone Régulus dans l’horoscope de Trump, avant et après la frontière du signe, entre Lion et Vierge. Ce qui veut dire que le Soleil progressé se trouve encore sous Régulus, en dépit du fait que le Soleil vient juste de quitter le Lion. Le tout ensemble donne beaucoup de pouvoir royal, mais comme nous l’avons déjà écrit, il est naturel qu’il en soit ainsi. Et vous en avez bien besoin si vous devenez candidat à la présidence.

trumplunaarverkiezingen

La grande question, naturellement, c’est de savoir si tout ceci est bien suffisant pour devenir véritablement président. Pour pouvoir l’examiner, il est judicieux d’interpréter le retour lunaire, qui prévaut pour le jour des élections. (cliquez sur le lien ci-dessus). Car vous savez déjà que  Trump est candidat et que s’il devient vraiment président, cela doit se voir dans la révolution lunaire (RL). Soit c’est lui, soit c’est Clinton. À vrai dire, cette RL est un peu terne. Sur le MC, se trouve l’étoile Castor, la moitié mortelle du couple des Gémeaux, qui semble montrer que cele n’arrivera pas, et c’était aussi la raison pour laquelle on attribuait davantage de chances à Clinton. Mais il y a aussi une conjonction de la Lune, Maître de 10 de RL de la carrière, et de Vénus, Maître de 1 de RL, Trump lui-même durant ce mois.

Ce qui va à l’encontre du mortel Castor au MC, et il est classique en astrologie de recevoir ce genre de témoignage contradictoire. À présent, lequel est le plus important, voilà la grande question. Dans une RL, on peut c’est vrai, mettre la Lune au point-mort et regarder alors quels mouvements font les autres planètes, ce sont ces mouvements qui montrent l’évolution de la situation. Et cela, on peut le faire parce que la position de la Lune natale est maintenue en l’état pour pouvoir calculer la RL. Si on regarde les choses de cette façon, on voit que Vénus/Maître de 1 et donc Trump, se déplace vers la Lune/ Maître de 10 de la carrière (parce que la Lune est au point-mort) et que donc il reçoit la carrière. Cela vaut le coup d’être appris !

trump

C’est cette RL qui finalement fait la différence. Mais le gros problème dans ces élections, c’est qu’on n’a pas de thème natal fiable pour Clinton, et que donc, nous ne pouvions pas comparer les RL. L’heure de Clinton la plus probable est une estimation, et donne une RL avec une position légèrement plus forte que celle de Trump, mais donc cette heure ne correspond pas, parce qu’elle n’a pas été élue. Naturellement, pour un duel politique, l’analyse astrologique c’est très bien quand on a des horoscopes fiables des deux parties en présence, afin de comparer qui a le plus de force.

D’ailleurs, on voit dans les autres techniques prédictives des évolutions très positives pour Trump. Dans les firdaria ou phases de la vie, c’est la période du Nœud Nord qui a commencé. L’expansif Nœud Nord est conjoint au Soleil/Maître de 1 de la royauté dans le radix de Trump. Dans les profections, c’est une année de Maison 11, une maison bénéfique, qui possède la puissante étoile du succès, Bételgeuze, sur la cuspide.

Hélas, cela s’est passé comme ça, et pas autrement. Une brute pathologique, un menteur et un mythomane, va faire son entrée à la Maison-Blanche. Puisque le peuple reçoit le leader qu’il mérite, cela ne s’est pas terminé pour le mieux pour les Américains.

make-america-great-again

Trump overtroeft iedereen

Het onwaarschijnlijke is vannacht toch gebeurd, de Amerikanen hebben Donald Trump tot nieuwe president gekozen.Tot vlak voor de verkiezingen had Clinton een duidelijke voorsprong in de peilingen, maar dat bleek weer eens niet al te veel te zeggen. Er moest een wonder gebeuren wilde Trump het presidentschap nog kunnen veroveren, meende men, maar dat wonder voltrok zich. Je vraagt je af wat dat voor een volk is, dat zo’ n man kan kiezen, het laat wel de meest weerzinwekkende kant van de VS zien. Een van de ergste dingen is wel het domweg negeren van alle feiten. Trump heeft zich het Witte Huis in gelogen, het meeste van wat hij beweerde, was niet waar. Nu is in de politiek de omgang met de waarheid zoals bekend een  zeer precaire zaak, bij Trump heeft het liegen verontrustende, pathologische vormen aangenomen.

trumpprogressies

Goed, de astrologie van het geheel. Zoals al eerder op deze blog werd besproken, zien de progressies van Trump er uitermate imposant uit. Klik op de link hierboven om de progressies te kunnen bekijken. De progressieve Ascendant (in feite een primaire directie omdat de ascendant geen secundaire beweging maakt) loopt over de koninklijke Spica, een ster die je op kan tillen naar een hele hoge positie. Deze ascendant beweegt ook over de progressieve Jupiter, de Grote Benefic die natuurlijk ook veel moois kan brengen. De progressieve Zon is het afgelopen jaar over Regulus gegaan, de machtigste en meest koninklijke van alle sterren, die “naar de troon”’ leidt. De Zon heeft net het teken Leeuw verlaten en dat is wat vreemd. Want dat verwacht je niet bij iemand die de belangrijkste koning van de wereld wordt.

Maar de eerste graad van de Maagd, is wel waar Regulus op het moment staat! Toen Trump werd geboren stond het Leeuwenhart nog in de laatste graad Leeuw, maar de grote koningsster is inmiddels door de precessie opgeschoven naar de Maagd. Dat laat ons iets belangrijks zien, in een horoscoop telt dus niet alleen de positie van een ster op het tijdstip van de geboorte, maar ook de door de precessie op geschoven positie. In feite hebben we dus een soort Regulus-zone in de horoscoop van Trump voor en na de tekengrens tussen Leeuw en Maagd. Dat wil zeggen dat de progressieve Zon nog steeds op Regulus staat, ondanks het feit dat de Zon de Leeuw net heeft verlaten. Al met al heel veel koninklijke kracht, maar zoals we al eerder schreven, natuurlijk is dat zo. Want dat heb je wel nodig als je presidentskandidaat wordt.

trumplunaarverkiezingen

De grote vraag is natuurlijk of dat allemaal ook voldoende is om echt president te worden. Om dat te kunnen bekijken, is het slim om de lunaar te duiden, die geldig is op de dag van de verkiezingen (klik op de link hierboven). Want je weet al dat Trump kandidaat is en als hij werkelijk president wordt, moet dat zichtbaar zijn in die lunaar. Of hij wordt het,of Clinton wordt het. Die lunaar is eerlijk gezegd een beetje tam. Op het MC staat de ster Castor, de stervende helft van de Tweelingen en dat lijkt er op te wijzen dat hij het niet zal worden en dat was ook de reden om Clinton de meeste kansen toe te dichten. Maar er is ook een conjunctie van de Maan, lunaarheer 10 van de loopbaan en Venus, lunaarheer 1, Trump zelf deze maand.

Dat gaat dus tegen de stervende Castor op het MC in, het is typisch dat je in de astrologie dit soort tegenstrijdige aanwijzingen krijgt, welke stand is nu het belangrijkste is dan de grote vraag. In een lunaar kun je echter de Maan als het ware stil zetten en dan kijken welke bewegingen de andere planeten maken, die bewegingen laten dan de ontwikkelingen zien. Dat kun je doen omdat je de vast staande Maanpositie uit de radix gebruikt om de lunaar te berekenen. Als je het zo bekijkt, zie je dat Venus/ Heer 1 en dus Trump naar Maan /  Heer 10 de baan toe beweegt (omdat  je de Maan dus stil zet) en dat hij dus de baan krijgt. Weer wat geleerd!

trump

Het is deze lunaar die uiteindelijk het verschil maakt. Al was het grote probleem bij deze verkiezingen dat er geen betrouwbare horoscoop van Clinton is en we dus geen lunaren konden vergelijken. De tijd die voor Clinton het meest aannemelijk wordt geacht, levert een lunaar met wat krachtiger standen op dan in die van Trump, maar die tijd klopt dan niet, want ze is het niet geworden. Natuurlijk is het  bij de astrologische analyse van een politiek duel heel fijn als je van beide strijdende partijen een betrouwbare horoscoop hebt, zodat je kunt vergelijken wie de meeste kracht heeft.

Overigens zie in de andere voorspellingstechnieken ook zeer positieve ontwikkelingen voor Trump. In de firdaria of levensfasen is net de Noordknoop-periode begonnen. De expansieve Noordknoop staat voor succes in de wereld en de Noodrknoop staat conjunct de Zon / Heer 1 van koningschap in de radix van Trump. In de profecties, is het een jaar van het elfde huis, een benefic-huis, dat de krachtige succes-ster Betelgeuze op de cusp heeft.

Helaas is het zo gelopen, maar het is niet anders. Een pathologische bruut, leugenaar en fantast zal zijn intrek in het Witte Huis nemen.  Als een volk de leider krijgt die het verdient, is het niet al te best gesteld met de Amerikanen.

make-america-great-again

Le pétrole, de mal en pis – l’héritage de Hugo Chavez

Le Venezuela est au régime sec, les caisses de l’État sont vides et les gens font la queue pendant des heures devant des magasins presque vides. Les Vénézuéliens qui habitent à la frontière sont encore les mieux lotis, ils peuvent traverser pour aller faire leurs courses au jour le jour. Les tensions sont fortes dans le pays, la vie de tous les jours est devenue mission impossible, mais le gouvernement ne lâche rien. Les problèmes sont en partie générés par les prix bas du pétrole, et le pétrole est la principale source de revenus de l’État.

Que le pays passe par une période de vaches maigres, on le voit bien dans l’horoscope du Venezuela, le radix « mondial » comme on l’appelle. Mais comme on n’a pas d’heure fiable pour la « naissance » du pays, on prend l’horoscope de la Grande Conjonction de Saturne et Jupiter, qui s’est produite avant la fondation de l’État du Venezuela. Cliquez sur le lien ci-dessous pour afficher la carte, dressée pour la capitale, Caracas.

venezuela

Cette technique est bien pratique parce que, ainsi, on dispose toujours d’une heure précise, puisqu’on peut toujours connaître avec exactitude le moment de la conjonction. L’efficacité de ce genre de radix mondial est facile à vérifier au travers des progressions et des révolutions solaires, et naturellement aussi au travers des autres techniques prévisionnelles, comme les firdaria et les profections. Dans le radix du Venezuela, on tombe directement sur le Soleil qui se trouve sur le Descendant, la position du soleil couchant. Ce n’est bien sûr pas l’idéal, le Soleil se trouve là à l’opposition de l’Ascendant et travaille donc contre le pays. Le Soleil est aussi bien sûr celui qui est au pouvoir, et cette position reflète la longue histoire des révolutions, de l’instabilité politique et du régime dictatorial. Le Soleil se trouve sous Procyon, l’étoile alpha de la constellation du Petit Chien, et cela n’arrange pas les choses.

Le Petit Chien est la petite bête maligne, futée et agile qui est trop intelligente pour les dirigeants avec ses petits tours, et combiné au Soleil, cela donne : la révolution. Les deux Chiens, le petit comme le grand, sont dans la mythologie, les veilleurs de la Princesse Europe, symbole de l’âme. Sur un plan plus concret, cela veut dire que ce n’est pas si malin de donner la direction aux Chiens, ils ne sont guère plus que des gardiens et des serviteurs efficaces. Mais ils ont besoin de quelqu’un pour orienter leurs pulsions violentes dans la bonne direction. Sirius, l’étoile alpha du Grand Chien, a aussi une nature Jupiter-Mars, et Procyon a une nature Mercure-Mars. Le problème, c’est que les Chiens ne se laissent pas mener si facilement, les étoiles des Chiens donnent aussi une image frappante de la dictature militaire. Le soldat, qui devrait seulement veiller et servir, va s’installer sur le trône.

Une seconde position qui reflète cela, c’est Mars, Maître de 10, des dirigeants, qui se trouve en détriment en Taureau. Le Taureau est la « maison céleste » de Vénus, là où le guerrier n’a rien à voir. Nous voici donc encore avec une image de soldat, qui est entré dans une maison, où il n’a pas à se trouver. Une planète en détriment laisse voir ses plus mauvais côtés  ce qui, chez Mars, signifie donc agression et violence. En Maître de 10, un Mars débilité sur une dictature militaire instable, qui est le Taureau, un signe fixe, devient un problème tenace, cela ne stabilise pas le régime. Cet horoscope fonctionne bien, et on peut le voir des progressions du moment. Cliquez sur le lien ci-dessous pour les afficher.

progressies-venezuela

Le pays passe un sale moment, cela se voit directement. La direction du MC passe par la zone réputée critique à la fin du Taureau/début des Gémeaux, ce n’est qu’à 10 Gémeaux, quand le MC arrivera sous Aldébaran, que cela ira évidemment mieux. En même temps, la direction de l’axe AS/DS se déplace sur l’axe des Nœuds progressé, où l’Ascendant, le pays, arrive sur le Nœud Sud, et le Nœud Sud amène des limitations très douloureuses. Cette direction va sûrement encore durer deux ans.

hugo-chavez

C’est vrai que le prix bas du pétrole joue sûrement un rôle, mais le Venezuela doit aussi faire face au très épineux héritage du charismatique président Hugo Chavez, qui est décédé il y a trois ans. Chavez, un socialiste classique, a laissé couler à flot à l’époque les pétro-pesos. Il les a engloutis, comme il sied à un bon socialiste, dans des projets économiquement non viables et coûteux, principalement pour acheter des appuis politiques à l’intérieur et à l’extérieur du pays. Dans son horoscope, Chavez, qui a commencé sa carrière comme militaire, possède en Maison 1, un Jupiter (richesses et idéaux) exalté (irréalistes) conjoint à la Lune, sur le Nœud Sud (le peuple pauvre) sous, et oui voici encore Sirius, la très puissante étoile alpha du Grand Chien. Quelqu’un qui ne devrait pas avoir la direction, donne donc de façon irresponsable des capitaux pour des idéaux politiques illusoires. Le pays doit encore faire face à l’héritage de sa politique, et les pauvres, qu’il disait vouloir aider, sont encore les plus à plaindre.

hugo-chavez

Van de olie in de drup – de erfenis van Hugo Chavez

Het is vet crisis in Venezuela, de staatskas is leeg en mensen staan uren in de rij voor bijna lege winkels. Venezolanen die aan de grens wonen, zijn nog het beste af, zij kunnen de grens oversteken om hun dagelijkse boodschappen te doen. De spanningen in het land lopen hierdoor sterk op, het dagelijks leven is  een onmogelijke zaak geworden, maar de regering geeft geen krimp.  De problemen zijn deels veroorzaakt door de lage olieprijs, olie is de voornaamste bron van inkomsten voor de staat.

Dat het land magere jaren door maakt, is goed te zien in de horoscoop van Venezuela, de zogenaamde “mundane” radix. Want omdat er is geen betrouwbaar tijdstip van de “geboorte” van het land bekend is, nemen we de horoscoop van de Grote Conjunctie van Saturnus en Jupiter, die vooraf ging aan het ontstaan van de staat Venezuela. Klik op de link hieronder om deze mundane radix te kunnen zien, als plaats is de hoofdstad Caracas genomen.

venezuela

Deze techniek is heel handig omdat je zo altijd een precies tijdstip hebt, je kunt immers het moment vaan de conjunctie exact berekenen. De effectiviteit van zo’n mundane radix is goed te controleren door progressies en solaren te volgen en natuurlijk ook andere voorspellingstechnieken, zoals firdaria en profecties. In de radix van Venezuela, valt direct de Zon op, die op de descendant staat, de plek van de zonsondergang. Dat is natuurlijk niet optimaal, de Zon staat daar tegenover de ascendant en werkt het land dus tegen. De Zon is natuurlijk ook de machthebber en deze stand weerspiegelt de lange geschiedenis van revoluties, politieke instabiliteit en dictatoriaal bewind. Dat de Zon op Procyon staat, de hoofdster van de Kleine Hond, maakt het er niet beter op.

De Kleine Hond is het handige, slimme en felle beest, dat met zijn streken de machthebbers te slim af is, en dat gecombineerd met de Zon geeft: revolutie. De beide Honden, de kleine zowel als de grote, zijn in de mythologie de bewakers van prinses Europa, symbolisch de ziel. Op een meer concreet vlak wil het zeggen dat het niet zo slim om de Honden de leiding te geven, het zijn niet meer dan effectieve bewakers en dienaren. Maar ze hebben iemand nodig om hun felle impulsen in de juiste richting te leiden. Sirius, de hoofdster van de Grote Hond, heeft  dan ook een Jupiter-Mars natuur en Procyon een Mercurius-Mars-natuur. Het probleem is dat de Honden zich niet zo makkelijk laten leiden, de Hond-sterren geven dan ook een treffend  beeld van militaire dictatuur. De soldaat die alleen zou moeten bewaken en dienen, gaat zelf op de troon zitten.

Een tweede stand die dat weerspiegelt, is Mars Heer 10 van machthebbers, die in vernietiging in Stier staat. De Stier is het “hemelse huis “ van Venus, waar de krijger niets te zoeken heeft. Zo krijgen we nogmaals een beeld van een soldaat, die een huis is binnen gegaan, waar hij niet hoort te zijn. Een planeet in vernietiging laat zich van zijn slechtste kant zien, wat bij Mars dus agressie en gewelddadigheid betekent. Als Heer 10 duidt een vernietigde Mars op een instabiele militaire dictatuur, dat Stier een vast teken is, maakt dit een zeer hardnekkig probleem, het stabiliseert de regering niet. Dat deze horoscoop effectief is, kun je zien  aan de progressies van het moment. Klik op de link hieronder om deze  te kunnen bekijken.

progressies-venezuela

Dat het land door een slechte periode gaat, is direct duidelijk. De directie van het MC loopt door de beruchte crisiszone eind Stier / begin Tweelingen, pas op 10 graden Tweelingen, als het MC op Aldebaran komt, wordt het duidelijk beter. Tegelijkertijd beweegt zich de  directie van de Asc/Desc-as  over de progressieve Knopenas, waarbij de Asc, het land, op de Zuidknoop komt, en de Zuidknoop brengt zeer pijnlijke beperkingen. Deze directie zal nog zeker twee jaar duren.

hugo-chavez

Al speelt de lage olieprijs zeker een rol, Venezuela kampt ook met de zeer problematische erfenis van de charismatische president Hugo Chavez, die drie jaar geleden  overleed. Chavez , een klassieke socialist, liet de toen nog ruim voorradige olie-pesos rijkelijk vloeien. Hij stak ze echter, zoals een goed socialist betaamt, in economisch kansloze en geld verslindende projecten, voornamelijk om politieke steun te kopen in binnen- en buitenland. In zijn horoscoop heeft Chavez, die als militair zijn loopbaan begon, in zijn eerste huis, een verhoogde (onwerkelijke) Jupiter (rijkdommen en idealen) conjunct de Maan op de Zuidknoop (het  arme volk) op, ja daar is hij weer Sirius, de zeer krachtige hoofdster van de Grote Hond. Iemand die niet de leiding zou mogen hebben, geeft dus op een onverantwoorde manier  kapitalen uit aan illusoire politieke idealen. Het land kampt nog steeds met de erfenis van zijn politiek, en de armen, die hij zei te willen helpen, lijden daar nog het meeste onder.

hugo-chavez