George Michael – een duurzame megaster

Met Kerst kwam het bericht dat George Michael was overleden, een beetje vreemd gevoel, omdat een van zijn bekendste hits “Last Christmas’’ , natuurlijk weer werd grijs gedraaid op de radio. Met “ All I want for Christmas is You” van Mariah Carey, behoort “Last Christmas”’ tot de allergrootste Kerstkrakers ooit, wat helemaal past bij de onbetwiste megaster-status van George Michael. De kraker stamt overigens nog uit zijn begintijd met Wham!, een band die hij oprichtte met een schoolvriend en die zijn doorbraak naar het succes en later zijn grootse solo-carrière inluidde. Wham! klinkt kort en krachtig en dat was het ook, maar de sterrenstatus van Michael was dat bepaald niet, hij bleef tot aan zijn dood 20 jaar lang in beeld als popartiest, mede door een schandaal rond zijn homoseksualiteit. Klik op de link hieronder om de radix van Michael te kunnen bekijken.

george-michael

In het twaalfde huis van zijn radix staat de conjunctie die hem zijn talent als zanger, schrijver en producer gaf, die van Venus en Mercurius in Tweelingen. Mercurius is de stem en die staat natuurlijk heel sterk in zijn eigen teken Tweelingen, een teken dat, volgens de oude teksten ook “een stem” heeft en zich dus heel duidelijk kan laten horen. Venus is de planeet van de schoonheid en de kunsten en is ook nog eens heer 5 van creativiteit. De Venus-Mercurius conjunctie staat op Rigel, een krachtige ster van de eerste magnitude uit de constellatie Orion, die met groot succes verbonden is. Cusp 5 van creativiteit valt op Spica, een koninklijke ster, die veel bescherming en ook weer succes schenkt, dus met kunst en creativiteit zit het wel snor.

Deze carrière-conjunctie staat echter in het verzwakkende twaalfde huis en dat zou in principe de kracht aan deze planeten om zich in de wereld te manifesteren, kunnen ontnemen. Maar via antiscion (planeetpositie gespiegeld in de as nul graden Kreeft- nul graden Steenbok)valt de conjunctie op het sterkste punt van de hele horoscoop, op de ascendant. Nu wordt wel gezegd dat een antiscion iets verborgens aan duidt, maar het kan ook iets indirects of ongewoons laten zien, op de ascendant zullen dingen niet snel echt uit beeld blijven. Het betekent dat deze Venus en Mercurius, inclusief alle kracht op hun oorspronkelijke positie, verbonden zijn met het meest persoonlijke punt in de hele horoscoop. Ook de kracht van Rigel wordt “meegnomen” naar de nieuwe antiscion-positie en krijgt dus alle gelegenheid zich te manifesteren. Overigens maakt de Venus-Mercurius conjunctie aspecten met Jupiter, Heer 10 van de loopbaan, met het MC zelf en met Mars Heer 11, de waardering voor wat je in de wereld zet. Via die aspecten kunnen planeten altijd ontsnappen aan hun opsluiting in huis 12.

wham

Mercurius kan dus dankzij het antiscion op de ascendant en die aspecten zijn rol als talentplaneet, als horoscoopheer, wel degelijk spelen. Dat kun je ook zien aan de firdaria, een indeling van het leven in langjarige fases, die ieder door een planeet worden beheerst. Als Michael begint met Wham!, en zijn eerste succes begint te krijgen, breekt net de hoofdfase van Mercurius aan. Overigens is er wel een aspect van het verborgene karakter van het antiscion merkbaar in het leven van Michael. Hij was homoseksueel en dat heeft hij heel lang verborgen gehouden. Pas in 1998 kwam hij er openlijk mee voor de dag omdat hij daartoe min of meer gedwongen was, vanwege zijn betrokkenheid in een schandaal. Venus is Heer 5 van seksualiteit en de conjunctie met Mercurius, de “shape shifter” met de vrouwelijke Venus is natuurlijk een heel acceptabele aanduider van homoseksualiteit. Mercurius wisselt van rol en wordt daarom vaak genoemd in oude teksten als mogelijke indicator van een homoseksuele geaardheid.

Voor zijn grote succes zijn er verder diverse aanwijzingen te zien in zijn horoscoop. Op het MC staat de krachtige ster van de eerste magnitude Achernar, die een pure Jupiternatuur heeft en Jupiter zelf is Heer 10 die sterk in het tiende huis staat, vrij van afflictie. Jupiter maakt een sextiel met de Venus-Mercurius conjunctie en staat via antiscion op het IC, niet de sterkste positie voor de loopbaan, maar wel een hoek. De Noordknoop,eensoort super-Jupiter, die veel succes en een ontembare drang om alles in het leven te ervaren, schenkt, staat conjunct de ascendant. De Maan valt op cusp 3 van communicatie en staat op de ster Leeuw-ster Algenubi, specifiek de Muil van de Leeuw, wat niet slecht is voor voldoende volume.

george-michael-2

Alleen de Zon zou voor wat vraagtekens kunnen zorgen. Deze staat ook weer in het twaalfde huis en maakt geen nauwe aspecten waardoor hij zou kunnen ontsnappen uit dit zo verzwakkende huis. De Zon is ook Heer 2 van bezit en dat zat zeker wel goed bij George Michael, dus zo’n zwakke Zon lijkt een beetje vreemd. Maar omdat de Zon in Kreeft staat en de Maan in Leeuw zijn de Lichten in zeer sterke receptie met elkaar. De Maan is Heer 1, George Michael zelf en kan dus met zijn eigen bewuste acties die Zon uit het verzakkende twaalfde huis vissen. Planeten in sterke receptie kun je bijna zien als conjunct. En verder moet je je  altijd realiseren dat succes en geld nauw verbonden zijn, als er veel succes wordt aangeven via krachtige vaste sterren en het tiende huis, zal er meer bezit zijn, ook als heer 2 niet extreem sterk staat.

John Glenn et le Mercury 7

John Glenn et le Mercury 7

 Diederik Samson

D’abord une remarque : j’ai écrit sur ce blog à plusieurs reprises sur le thème natal du leader du PvdA, Diederik Samson, qui a quitté la politique il y a peu, parce que les membres du parti ont choisi son concurrent, Asscher, comme nouveau chef. Dans ses progressions, le Soleil (leadership) et le Maître de 10 (fonction publique) changent tous deux de signe, passant du Lion à la Vierge, ce qui veut dire que le Soleil, en tant que tel et comme Maître de 10, a perdu beaucoup de dignités essentielles. C’est pourquoi c’est vers ce moment qu’il fallait s’attendre à un grand changement dans la carrière, comme je l’ai écrit il y a plusieurs années déjà. C’est un très bel exemple du fonctionnement des progressions et de l’importance d’un changement de signe.

John Glenn

Le personnage central de ce jour sera John Glenn, l’un des plus célèbres astronautes américains, qui vient de décéder. Glenn ne fut pas le premier Américain dans l’espace, il était le troisième, mais il est devenu un héros qui a rendu aux Américains leur assurance dans la course vers l’espace avec les Russes. Glenn était pilote d’essai militaire, qui fut choisi comme membre de Mercury 7, un groupe de 7 pilotes, qui iraient dans l’espace comme astronautes. Ce qui se retrouve au pied de la lettre dans son horoscope. Cliquez sur le lien ci-dessous pour afficher le radix de Glenn.

john-glenn

Mercure est bel et bien Maître de 10 de la fonction publique, et il se trouve sous la très brillante étoile Sirius, l’étoile alpha du Grand Chien, qui apporte beaucoup de succès et de combativité. Sirius possède une nature Jupiter-Mars, ce qui convient on ne peut mieux à un pilote militaire, qui survole les frontières surtout comme astronaute. Pluton conjoint à Mercure, donne une force de poussée supplémentaire, Pluton peut abattre soudainement tout et tout un chacun d’une manière irrépressible. Le Soleil se trouve sous Procyon, l’autre étoile du Chien, aussi très brillante, mais Procyon possède un caractère Mercure-Mars et offre presque autant de combativité et de succès, mais aussi une intelligence pratique. Le Soleil est Maître de 9 des voyages lointains et on peut dire que c’était bien le cas. Sur le MC, se trouvent Jupiter et Saturne, en conjonction, et cette position domine tout l’horoscope ; les thèmes liés à Saturne et Jupiter vont sûrement se manifester de façon très évidente dans sa vie. Jupiter est aussi Maître de 1, Glenn lui-même, et se trouve, très opportunément, sur le point le plus haut de l’horoscope !

Jupiter se trouve en Vierge, en détriment, ce qui veut dire que son caractère expansif, disposé à franchir les limites, sera très proéminent. La Vierge est le signe de Mercure, la planète de l’éparpillement, l’expansion de Jupiter ne connaît ici nulle frontière, il va sans cesse de l’avant. Jupiter possède aussi une grande vitesse, comme Saturne, auquel Jupiter est conjoint. Saturne est bien sûr la frontière sur laquelle se heurte Jupiter, dans son expansion rapide et débridée, Glenn n’a fait qu’orbiter autour de la terre, il n’a pas été le premier homme sur la Lune. Jupiter est en puissante réception mutuelle avec Mercure, Maître de 10, car Jupiter se trouve dans le signe que Mercure gouverne et où il est exalté, et Mercure dans le signe où Jupiter est exalté. Le Maître de 10 de la carrière est donc très expressément lié avec ce très expansif Jupiter, grâce à quoi son rôle est encore plus accentué. C’est comme si Jupiter en Mercure se poussaient l’un l’autre littéralement vers les hauteurs.

Saturne tombe sous l’étoile fixe Denebola, de la Constellation du Lion et est en relation naturelle avec l’ambition et la fierté, mais aussi avec la provocation et le défi. S’enfoncer dans l’espace est naturellement quelque peu ambitieux mais c’est aussi un défi lancé à la frontière. Saturne essaie de garder l’espace sous clé, mais Glenn passe outre. Saturne se déplace vite lui aussi, et bien qu’une vitesse élevée signifie une force accrue dans la plupart des cas, pour Saturne, qui préfère la lenteur, c’est un affaiblissement. Jupiter peut donc bien franchir cette frontière. La Pars de Renommée (Asc + Jup – Soleil) se trouve à 23.25 Capricorne, au trigone de Saturne et sous la disposition de Saturne, ce qui nous ramène à nouveau au thème des frontières. Ce qui s’est reproduit d’une autre manière, étonnante, encore une fois. Glenn est retourné encore une fois dans l’espace alors qu’il avait déjà 77 ans et il devint du coup l’astronaute le plus âgé !

glenn-2

 

La révolution solaire (RS) du vol resté célèbre de Glenn en 1962 est une figure d’exemple, comme on les aime ! Le Nœud Nord, extrêmement expansif se trouve sur l’Ascendant, il vise l’espace. L’Ascendant solaire tombe sous Regulus, l’étoile royale par excellence qui mène au trône, il est mondialement connu. Vénus, Maître de 10 de RS, la fonction publique cette année, retourne à sa position radicale sous la royale Aldebaran. Aldebaran, c’est aussi l’œil du Taureau, qui regarde vers la terre et c’est précisément ce qu’il faisait depuis là-haut. é

solaar-glenn-eerste-vlucht

 

icoon-kerst

 

Pegasus  Advies vous souhaite un Joyeux Noël !

John Glenn en de Mercury-7

John Glenn en de Mercury-7

Diederik Samson

Even een opmerking vooraf: op deze blog heb ik meerdere malen geschreven over de horoscoop van PvdA-leider Diederik Samson, die kort geleden de politiek heeft verlaten, omdat de leden van de partij zijn concurrent Asscher tot nieuwe leider verkozen. In zijn progressies maken zowel de Zon(leiderschap) als heer 10 (publieke functie) een tekenovergang, beiden van Leeuw naar Maagd, wat wil zeggen dat zowel de Zon als heer 10 veel waardigheid verliezen. Daarom was rond deze tijd een grote verandering in de loopbaan te verwachten, zoals ik jaren geleden al schreef. Het is een prachtig voorbeeld van de werking  van progressies en van de grote betekenis van de tekenovergangen

John Glenn

Goed, nu naar de hoofdpersoon van vandaag John  Glenn, een van de beroemdste Amerikaanse astronauten, die kort geleden overleed. Glenn was niet de eerste Amerikaan in de ruimte, hij was de derde, maar hij groeide wel uit tot een held, die de Amerikanen hun zelfvertrouwen in de  ruimtewedloop met de Russen terug gaf. Glenn was een militaire testpiloot, die werd uitverkoren als lid van de Mercury  -7, een groep van 7 piloten, die als astronaut de ruimte in zouden gaan. Dat is al vrij letterlijk te terug te zien in zijn horoscoop, klik op de onderstaande link om de radix van Glenn te kunnen bekijken.

john-glenn

Mercurius is namelijk Heer 10 van de publieke functie en staat op de zeer heldere vaste ster Sirius, de hoofdster van de Grote Hond, die veel succes en vechtkracht kan schenken. Sirius heeft een Jupiter-Mars-natuur, wat prima  past bij een militaire piloot, die als astronaut vooral grenzen doorbrak. Ook Pluto conjunct Mercurius geeft extra breekkracht,  Pluto kan op een alles en iedereen  overrompelende manier plotseling toe slaan. De Zon staat op Procyon, de andere Hondsster, ook heel helder, maar Procyon heeft een Mercurius-Mars karakter en geeft naast vechtkracht en succes, ook een handige slimheid. De Zon is heer 9 van verre reizen en je kunt wel zeggen dat daarvan sprake is. Op het MC staan Jupiter en Saturnus conjunct en die stand beheerst de hele horoscoop, de thema’s verbonden met Saturnus en Jupiter zullen zich zeker in zijn leven heel  duidelijk manifesteren. Jupiter is ook nog eens Heer 1, Glenn zelf, en bevindt zich, heel toepasselijk op het hoogste punt van de horoscoop!

Jupiter staat in Maagd in vernietiging ,wat wil zeggen dat zijn expansieve , grenzen doorbrekende karkater, heel eenzijdig naar voren zal komen. Maagd is het teken van Mercurius, de planeet van de versplintering, de expansie van Jupiter kent hier dus geen grenzen, hij gaat overal heen. Ook heeft Jupiter hier een hoge snelheid net als Saturnus, waar Jupiter conjunct mee staat. Saturnus is natuurlijk de grens waar Jupiter, in zijn ongebreidelde snelle expansie toch op stuit , Glenn draaide alleen rondje rond de aarde, hij was niet de eerste man op de Maan. Jupiter is in sterke wederzijdse receptie met Mercurius heer 10,want Jupiter staat in het teken waar Mercurius heerst en verhoogd is,Mercurius in het teken waar Jupiter verhoogd is. Heer 10 van de loopbaan is dus zeer uitdrukkelijk verbonden met die zeer expansieve Jupiter, waarbij ververhoging in het spel is . Het is of Jupiter en Mercurius elkaar letterlijk tot grote hoogtes opzwepen.

Saturnus valt op de vaste ster Denebola, uit de Leeuw en heeft natuurlijk met ambitie en trots te maken, maar ook met provocatie en uitdaging. De ruimte invliegen vergt behoorlijk wat ambitie, maar het is ook een uitdaging aan de grens. Saturnus probeert de ruimte op slot te houden, maar Glenn vliegt er dwars doorheen. Saturnus beweegt zich ook snel en hoewel een hoge snelheid meestal een versterking van de kracht betekent, is het voor Saturnus, die liever langzaam aan doet, een verzwakking. Jupiter kan dus wel even door die grens breken. Het Pars van Roem (Asc + Jup – Zon) staat op 23.25 Steenbok driehoek Saturnus en onder dispositie van Saturnus, wat ons weer terug voert naar het thema van de grenzen. Dat kwam op een andere, verrassend  manier nog een keer terug. Glenn ging nog een keer de ruimte in toen hij al 77 jaar oud was en werd daarmee de oudste astronaut ooit!

                                  glenn-2

De solaar van de beroemde vlucht van Glenn in 1962 is een voorbeeldig plaatje, zo willen we ze hebben!  De extreem expansieve Noordknoop staat op de ascendant, hij schiet de ruimte in. De solaar-ascendant valt op Regulus, de absolute koningsster die naar de troon leidt, hij wordt wereldberoemd. Venus, solaarheer 10, de publieke functie dat jaar, keert terug op zijn radixpositie op de koninklijke Aldebaran. Aldebaran is het Oog van de Stier dat op de aarde neerkijkt en dat is precies wat hij daarboven aan het doen was.

solaar-glenn-eerste-vlucht

 

 

                                        icoon-kerst

Pegasus  Advies wenst U allen een zalig Kerstfeest!

Droite contre extrême-droite

Cette semaine, le président français Hollande a annoncé qu’il ne participerait pas aux élections présidentielles prochaines. Sa popularité est si basse que lui-même a dû en déduire que ce serait perdu d’avance. Hollande est le premier président sortant de la Ve République, du nom actuel de l’État français, qui se retire du scrutin en vue d’une réélection. Cela lui a pesé bien lourd, mais c’était inévitable, non seulement Hollande est-il carrément impopulaire, mais son parti socialiste n’a plus beaucoup de crédit non plus.

hollande-scooter

Ce qui a contribué à sa chute, on le pense bien, c’est le peu de comportement présidentiel de Hollande. On dit bien des Pays-Bas que c’est une république avec un roi, en France c’est l’inverse : c’est un royaume avec un président. On attend du chef de l’État qu’il se comporte comme tel, et il est évident que la peu glorieuse image de Hollande sur son scooter avec son casque ne l’aura pas aidé.

Mais astrologiquement, il est aussi évident que son temps est fini. Cliquez sur le lien ci-dessous pour afficher la révolution solaire (RS) actuelle de Hollande. Saturne, Maître de 10 de RS de la carrière, se trouve cette année en Maison 7, le point où le soleil se couche, sous l’étoile fixe Antarès, qui ferme les cycles. En Maison 7, la carrière se trouve à l’opposition de sa propre Maison 1 et dans la maison des concurrents. Mars, planète de la lutte et Maître de 12 des choses stupides que nous faisons et qui nous causent préjudice, se trouve aussi au Descendant et ceci n’a pas trop belle apparence. C’était aussi sur ce fameux scooter que Hollande rendait visite à sa maîtresse (Mars en Maison 7). Le tout était un peu scabreux. Une liaison du président est dans la majorité des cas, bien acceptée, mais une aventure qui manque d’élégance, c’est impardonnable.

hollande-solaar

Bien, Hollande et les socialistes sont hors-jeu d’avance, la bataille pour la présidence en avril-mai se livre à droite. C’est droite contre extrême-droite, la droite « habituelle » contre la droite populiste. La populiste Marine Le Pen sera opposée au conservateur « normal » François Fillon, qui a ses chances contre Le Pen car le choix semble se porter sur la question : voulons-nous un populiste radical au pouvoir, ou non ? Quiconque dit que Le Pen ne doit pas passer, va bien vite reporter son vote « contre » en faveur de Fillon, à défaut d’autre chose ou par conviction, cela ne fait finalement, aucune différence. Mais que dit l’astrologie sur ce Fillon, qui était Premier ministre sous Sarkozy? Cliquez sur le lien ci-dessous pour afficher le radix de Fillon.

fillon

La première chose qui frappe dans cet horoscope, c’est qu’il n’y a pas moins de quatre planètes en Poissons. Ainsi donc, le maître des Poissons, Jupiter, jouera un très grand rôle dans sa vie, tout comme le maître par exaltation des Poissons, Vénus. Vénus est Maître de 1, donc quatre planètes sur le radix idéalisent (exalter, c’est idéaliser) Fillon lui-même, c’est toujours intéressant pour un homme politique. Jupiter est le significateur général du commandement et de la politique et Jupiter se trouve en Maison 9 des idées. Jupiter se trouve sous la très puissante étoile de première magnitude Rigel, de la constellation d’Orion le Chasseur, qui offre le goût de la lutte et le succès. Par antisce (position planétaire en miroir, le long de l’axe 0 Cancer-0 Capricorne) Jupiter se trouve sur le MC, à l’intérieur de l’orbe de deux degrés, admis pour les antisces.

fillon

La Lune, Maître de 10, est conjointe au Soleil, ce qui lie son action au leadership et au pouvoir, le Soleil se trouve bien dans l’affaiblissante Maison 6, mais fait un trigone étroit au MC. Le Soleil se trouve sous la puissante étoile de première magnitude Achernar, qui est en relation avec le détournement du char solaire. Le MC tombe sous l’étoile Canopus, le pilote habile du Vaisseau, l’amiral qui ramène la flotte grecque chez elle après la guerre de Troie. IL y a donc pas mal de puissance stellaire, en relation avec le leadership et un lien évident avec la politique et le pouvoir.

Mais la question cruciale est naturellement : y parvient-il ou non ? L’emportera-t-il sur la populiste d’extrême-droite Le Pen ? La révolution lunaire sous laquelle il pourrait devenir président donne une première indication. Comme bien souvent, les indications sont un peu contradictoires, mais il y a deux positions qui sautent aux yeux : la royale Regulus sur l’Ascendant ainsi que le Nœud Nord. Regulus et le Nœud Nord apportent le succès. D’autre part, Vénus, le Maître de 10 de RL, de la carrière, est sur le point de passer dans son détriment et c’est Maître de 7 natal, Le Pen, qui domine en Maison 10, sous Alcyone l’étoile des désillusions. Tout bien pesé, il semble tout de même que Regulus et le Nœud Nord donneront la victoire, aussi parce que dans la RL correspondante, le limitant Nœud Sud est sur l’Ascendant de Le Pen.

lfr

 

Joop Braakhekke – La vie d’un passionné de cuisine

La semaine dernière a vu disparaître le flamboyant animateur TV et restaurateur Joop Braakhekke. Aujourd’hui, il y a pléthore de chefs et de programmes de cuisine sur les écrans, mais Braakhekke fut l’un des premiers aux Pays-Bas, ce qui lui a valu un grand succès. Il était surtout connu pour sa série de livres « d’un passionné de cuisine », on en trouve dans chaque foyer. L’une de ses qualités, c’est qu’il gardait les choses simples et accessibles, il ne partait pas directerement de la haute cuisine, raffinée, complexe, cela devait rester à la portée de l’amateur lambda en cuisine. Braakhekke était aussi avant tout propriétaire d’un restaurant – “’ un restaurateur”, comme on le dit si bien – et ensuite un chef-coq royalement étoilé. On retrouve ce thème tout de suite aussi dans son horoscope. Cliquez sur le lien ci-dessous pour afficher son thème natal.

joop-Braakhekke

Avec les Luminaires, le Soleil et la Lune, sur l’axe AS/DS si important, il y a un potentiel immédiat pour être bien visible. La Lune est Maître de 10 de la carrière et se trouve pile sur l’Ascendant, à proximité de l’étoile royale Spica. Naturellement, cette position en dit déjà long : il pourra réaliser dans le monde des choses de la Lune avec grande puissance (Lune conjointe à l’Ascendant, alors qu’elle est Maître de 10 et sous Spica) et au sens très général, la Lune est en relation avec la nourriture. La Lune est aussi naturellement les gens, et le second Luminaire situé à une place aussi prédominante n’est pas une mauvaise chose en matière de popularité, ce sont ses shows-TV. Le soin qu’on prend de quelqu’un tombe aussi sous la Lune, et Braakhekke était avant tout l’hôte et le restaurateur plutôt que le cuisinier innovateur de l’avant-garde culinaire. La Lune aime garder les choses simples et accessibles.

joop-braakhekke

Tout ceci a été d’ailleurs bien présenté, de façon flamboyante : sur le Descendant, il y a une conjonction du Soleil et de Vénus, et ce Soleil en Bélier est en exaltation. Une planète exaltée est en bonne condition, c’est un Soleil qui sait comment il doit faire pour être au centre de l’intérêt général, mais l’exaltation montre aussi un excès. Il est sûr que Braakhekke pouvait faire des gags pour la camera, on voyait qu’il se sentait dans son élément, quand il devait faire son apparition, flamboyante ( “enflammée”) ; c’est une bonne description, quasi littérale d’un Soleil exalté. Son premier choix était aussi d’être un acteur, ce qui cadre bien avec la conjonction du Soleil et de Vénus, la planète des beaux-arts. Bien que finalement il ne se tournât pas vers le théâtre, ce talent pour la représentation lui a bien convenu dans son rôle d’hôte et d’animateur d’émissions de cuisine. Mais ici la Lune restera tout de même la planète dominante, c’est la Lune qui se trouve sur l’Ascendant (et elle est Maître de 10 !) et il a donc choisi tout de même la nourriture comme thème central.

Ce qui se trouve en Maison 1, fait véritablement partie de vous, vous en avez la disposition pleine et entière, mais avec les planètes en Maison 7, il en va autrement. Les planètes en Maison 7 vont se  manifester avec beaucoup de force dans le monde et dans la rencontre avec l’autre, mais cela demeure une opposition à l’Ascendant. On les ressent tout de même différemment, on ne sera pas autant en confiance avec elles qu’avec une planète située à l’Ascendant. Voici qui montre encore une fois l’écrasante importance de l’emplacement en maison. Par exemple, si vous avez Maître de 1 sous Regulus, la puissante étoile royale, au MC, alors le succès est garanti, mais si c’est au FC, c’est une tout autre histoire. Il se situe en ce cas à une place diamétralement opposée à la fonction publique au MC et cela peut donner beaucoup de tensions et de problèmes. L’astrologie montre que ce qui ne vous est pas donné ne le sera pas non plus. Nous vivons dans l’univers, qui vit en nous.

Ce n’est pas un des sujets les plus agréables, mais à la Maison 8, on peut lire quelles seront les circonstances de la mort. Joop Braakhekke est décédé des suites d’un cancer du pancréas, et près de la cuspide de 8, se trouve Jupiter, la planète de la croissance en excès, qui est aussi Maître de 6, maison de la maladie. En outre, il est frappant que Mars, le significateur général des cuisiniers et de la cuisson (les couteaux et la chaleur) n’est pas très en forme, il erre comme perdu en Maison 4, sans aucune dignité essentielle. La cuisine en elle-même n’était pas son plus grand talent, le succès est venu des Luminaires, son flamboyant Soleil exalté et sa populaire-alimentaire Lune sur l’Ascendant. Il nous manquera !

kookgek

Joop Braakhekke – Het leven van een kookgek

Afgelopen week overleed de flamboyante tv-kok en restaurateur Joop Braakhekke. Tegenwoordig is er een overvloed aan tv-koks en kookprogramma’s te zien, maar Braakhekke was een van de eersten in Nederland, die er groot succes mee had. Hij werd vooral bekend met zijn reeks “Kookgek”-boeken, in ieder huishouden zal er wel een te vinden zijn. En van zijn kwaliteiten was dat hij het eenvoudig en toegankelijk hield, hij was niet direct van de verfijnde, complexe haute cuisine, het moest allemaal voor de gewone amateur in de keuken te doen zijn. Braakhekke was dan ook eerder een restauranthouder – “’ restaurateur”, zoals dat zo mooi heet – dan een royaal besterde chef-kok. In  zijn horoscoop zien we dit thema ook direct terug. Klik op de link hieronder om zijn radix te kunnen bekijken.

joop-braakhekke

Met de Lichten Zon en Maan over de zo belangrijke Asc-Desc-as, is er duidelijk potentieel om goed zichtbaar te worden. De Maan is heer 10 van beroep en staat pal op de ascendant, in de nabijheid van de koninklijke ster Spica. Die stand spreekt natuurlijk al boekdelen, hij zal Maan-dingen met grote kracht in de wereld kunnen zetten (Maan conjunct Ascendant, als Heer 10 op Spica) en de Maan heeft in heel algemene zin met voedsel te doen. De Maan is natuurlijk ook het volk en het Tweede Licht op zo’n prominente plaats is niet slecht voor de populariteit, dit is de tv-kok. Natuurlijk valt ook het verzorgen onder de Maan, Braakhekke was eerder de gastheer en de restaurateur dan de man van de baanbrekende culinaire avantgarde. De Maan houdt het graag toegankelijk en eenvoudig.

joop-braakhekke

Dat alles werd overigens wel op flamboyante wijze gepresenteerd, op de descendant staat een conjunctie van de Zon en Venus en deze Zon in Ram is in verhoging. Een verhoogde planeet is in goede toestand, dit is een Zon die weet hoe hij in het middelpunt moet staan, maar verhoging wijst ook op overdrijving. Braakhekke kon zeker capriolen uithalen voor de camera, je zag dat hij zich zeer in zijn element voelde, als hij mocht optreden, flamboyant ( “vlammend”) is een goede bijna letterlijke beschrijving van een verhoogde Zon. In eerste instantie wilde hij dan ook acteur worden, wat goed past bij de conjunctie van de Zon met Venus, de planeet van de schone kunsten. Al was hij dan uiteindelijk niet echt “bij het toneel”, dit talent voor het theater kwam hem zeer goed pas als gastheer en tv-kok. Maar de Maan blijft hier toch de dominante planeet, het is de Maan die op de ascendant staat  (en Heer 10 is!) en dus koos hij toch voor voedsel als kernthema.

Dat wat in je eerste huis staat is echt van jou, jij heb er de volledige beschikking over , maar met planeten in het zevende huis  is dat anders. Planeten in het zevende huis zullen zich heel sterk manifesteren in de wereld en in de omgang met de ander, maar het blijft een oppositie met de ascendant. Dat voelt toch anders, je zult er niet zo vertrouwd mee zijn als met een planeet op je ascendant. Dat  laat weer eens het doorslaggevende belang van de huisplaatsing zien. Heb je Heer 1 bijvoorbeeld op Regulus, de machtige koningsster, op het MC, dan is succes gegarandeerd, maar heb je dezelfde stand op het IC ,dan is het een heel ander verhaal. Het staat dan diametraal tegenover de publieke functie op het MC en dat kan veel spanningen en problemen geven. De astrologie laat zien dat wat je niet gegeven is , je ook niet gegeven zal worden. Wij leven de kosmos, die ons leeft.

Het is niet een van de plezierigste onderwerpen, maar aan het achtste huis ,kun je aflezen wat de omstandigheden rond het sterven zullen zijn. Joop Braakhekke overleed aan kanker van de alvleesklier en bij cusp 8 staat Jupiter, de planeet van de te overvloedige groei, die ook Heer 6 van het huis van ziekte is. Het is verder opvallend dat Mars, de algemene signficator van koks en koken (vanwege de messen en de hitte)  niet echt sterk in beeld is, hij zweeft wat verloren rond in het vierde huis, zonder essentiële waardigheid. Het koken zelf was ook niet zijn allergrootste talent, het succes kwam van de Lichten, zijn flamboyante verhoogde Zon en zijn populaire voedsel-Maan op de ascendant. We zullen hem missen!

kookgek

Rechts tegen rechtser

Deze week kondigde de Franse president Hollande aan dat hij niet meedoet aan de komende presidentsverkiezingen. Zijn populariteit is zo minimaal dat ook hij zelf moest inzien dat het bij voorbaat kansloos zou zijn. Hollande is de eerste zittende president van de Vijfde Republiek, zoals de huidige Franse staatsvorm heet, die afziet van een poging tot herverkiezing. Dat viel hem zwaar, maar het was onvermijdelijk, niet alleen is Hollande mateloos impopulair, ook zijn socialistische partij heeft weinig krediet meer.

hollande-scooter

Wat bijdroeg aan zijn diepe val is, zo hoor je wel, het weinig presidentiële gedrag van Hollande. Zegt men van Nederland wel dat het een republiek is met een koning, in Frankrijk is het andersom, het is een koninkrijk met een president. Er wordt van het staatshoofd verwacht dat hij zich waardig gedraagt en daar zal het beruchte beeld van Hollande op-scooter-met-helm bepaald niet aan bijgedragen hebben.

Maar astrologisch is het ook duidelijk dat zijn tijd er op zit. Klik op de link hieronder om de geldige solaar van Hollande te kunnen zien. Solaarheer 10 van de baan dit jaar staat in het zevende huis, het punt waar de Zon onder gaat, op de vaste ster Antares, die cycli afsluit. In het zevende huis staat de baan tegenover zijn eigen eerste huis en in het huis van de concurrentie. Ook Mars de planeet van de strijd en Heer 12 van domme dingen die we doen en die ons zelf schade toebrengen, staat op de descendant en dat ziet er niet al te best uit. Het was ook op die fameuze scooter dat Hollande zijn maîtresse bezocht (Mars in het zevende huis). Al met al, werd het een beetje ranzig. Een affaire van de president wordt meestal wel gewaardeerd, maar een stijlloze affaire, dat is onvergefelijk.

hollande-solaar

Goed, Hollande en de socialisten staan voorlopig buiten spel, de strijd om het presidentschap in april en mei wordt uitgevochten op de rechterflank. Het wordt rechts tegen rechtser, “gewoon” rechts tegen populistisch rechts.  De populistische Marine Le Pen zal het gaan opnemen tegen de gewone conservatief François Fillon, die een goede kans maakt tegen Le Pen omdat de keuze lijkt uit te draaien op de vraag : willen we een radicale populist aan de macht of niet? Iedereen die Le Pen niet moet, zal al snel zijn “tegenstem” op Fillon uitbrengen, met lange tanden of uit overtuiging, dat maakt uiteindelijk niet uit. Maar wat zegt de astrologie over deze Fillon, die premier was onder Sarkozy? Klik op de link hieronder om de radix van Fillon te kunnen zien.

fillon

Het eerste wat opvalt in deze horoscoop, is dat er maar liefst vier planeten in Vissen staan. Hoe dan ook, de heerser van Vissen Jupiter zal een zeer grote rol spelen in zijn leven, net als de verhogingsheerser in Vissen Venus. Venus is heer 1, dus vier planeten in de radix idealiseren (verhogen is idealiseren) Fillon zelf, dat is natuurlijk nooit weg voor een politicus. Jupiter is de algemene significator van bestuur en politiek en Jupiter staat in het negende huis van denkbeelden. Jupiter staat op de zeer krachtige ster van de eerste magnitude Rigel uit de constellatie Orion de Jager, die vechtlust en succes schenkt. Via antiscion (planeetpositie gespiegeld in de as nul graden Kreeft-nul graden Steenbok) staat Jupiter op het MC binnen de gebruikelijke twee graden orb voor antiscia.

fillon

De Maan Heer 10 staat conjunct de Zon, wat zijn werk met leiderschap en macht verbindt, de Zon staat wel in het verzwakkende zesde huis, maar met kleine orb driehoek het MC. De Zon staat op de krachtige ster van de eerste magnitude Achernar, die met het kapen van de Zonnewagen te maken heeft. Het MC valt op de ster Canopus , de behendige stuurman van het Schip, de admiraal die de Griekse vloot na de strijd om Troje naar huis brengt. Er is dus heel wat sterrenkracht, die met leiderschap te maken heeft en een duidelijke verbinding met politiek en macht.

Maar de hamvraag is natuurlijk: doet hij het of doet hij het niet? Verslaat hij de extreem-rechtse populist Le Pen? Een eerste aanwijzing geeft de lunaar waaronder hij president zou kunnen worden. Zoals vaker zijn de indicaties nogal tegenstrijdig, maar twee standen springen er uit, de koninklijke Regulus op de ascendant en de Noordknoop op de ascendant. Regulus en de Noordknoop schenken succes. Aan de andere kant, staat lunaarheer 10 van de baan, op het punt naar zijn vernietiging te gaan en staat Heer 7, Le Pen, dominerend in het tiende huis, zij het op Alcyone de ster van teleurstellingen. Alles afwegend, lijkt het er toch wel op dat Regulus en de Noordknoop de doorslag zullen geven, ook omdat in de corresponderende lunaar van Le Pen de beperkende Zuidknoop op de Ascendant staat.

lunaar-fillon

Fidel Castro s’accrochait à son siège

La semaine dernière, Fidel Castro, l’archétype du révolutionnaire, qui a tenu Cuba pendant des dizaines d’années dans une poigne de fer, est décédé. Castro, en raison de sa mauvaise santé, avait passé le pouvoir il y a plusieurs années, à son frère Raul, mais naturellement, son ombre redoutable était encore présente partout. Il a tout de même semblé, qu’avec l’arrivée de son frère, une certaine détente s’est installée, il y eut un accord de conclu avec l’ennemi juré, l’Amérique, et très vraisemblablement, Cuba s’est dégagée du rigide héritage de Fidel, qui est resté au bas mot 48 ans au centre du pouvoir cubain. Non seulement s’accrochait-il à son siège en velours, mais aussi et fermement, à des principes communistes, à cause de quoi Cuba est resté pauvre et sans liberté.

Car en dépit du roman qui semble encore s’accrocher à Fidel Castro, la réalité, c’est que le Cuba de Castro a toujours été une dictature brutale, qui traitait sans pitié les critiques et les adversaires. Après tout l’état-providence s’est réalisé à Cuba et donc il n’y avait rien à changer. Dans le radix de Fidel Castro, cette fermeté se voit bien, avec pas moins de cinq planètes en signes fixes ! Cela dit non seulement que, d’un point de vue psychologique, Fidel était ferme, cela montre aussi que dans sa vie, il se produira des situations qui dureront longtemps. Un horoscope, ce n’est tout de même pas qu’une image de la psyché, c’est une photo de la vie, dont le psychologique fait partie, mais c’est bien plus que ça.  Cliquez sur le lien ci-dessous pour afficher le radix de Fidel Castro.

fidel

Je dois d’abord admettre que les coordonnées de naissance n’ont pas un score élevé, elles sont classées D (données douteuses). Cela veut dire qu’elles sont mentionnées, mais qu’il en circule aussi d’autres et qu’il n’y a rien qui ressemble à un acte de naissance ou à une enquête biographique sérieuse, sur quoi compter. Néanmoins, nous allons utiliser les données douteuses parce que le thème semble très frappant sur un tas de points bien précis. Naturellement, c’est toujours risqué parce que le danger est grand qu’on retrouve dans l’horoscope ce qu’on pense qu’on doit y trouver, mais nous allons quand même prendre le risque. Données douteuses, ça fait un peu rebutant, mais il se peut très bien que cela concorde parfaitement.

Sur l’Ascendant du radix de Castro, se trouve une très puissante étoile, Bételgeuze, une étoile de la constellation d’Orion le Chasseur, qui peut apporter  beaucoup de succès. Le Chasseur a confiance dans ses armes et par moments, il a trop bonne confiance en lui, car il se vante de pouvoir attraper n’importe quel animal. Ceci cadre bien sûr très bien avec un révolutionnaire, qui s’est saisi par les armes du pouvoir d’un régime, qui était soutenu par les USA. Orion est vêtu d’une simple peau de vache, ce qui symboliquement veut dire qu’il n’a aucune évolution spirituelle, chez lui tout est platement terre-à-terre. Cela cadre aussi très bien avec le rigide communiste qu’était Castro ; l’étoile qui est sur l’Ascendant reflète toujours l’un des mythes les plus importants de l’existence.

On a dit aussi des étoiles d’ Orion que leur succès ne dure pas, parce que le Chasseur a été tué par le Scorpion. C’est ainsi que les dieux punissent l’orgueil d’Orion. À première vue, il semble que ceci ne cadre pas, Castro est resté tout de même assez longtemps au pouvoir. Mais les USA jouent ici le rôle du Scorpion, Cuba fut punie par un blocus des USA, qui a mis le pays considérablement sur le flanc. Orion-Castro par son audace a éveillé la colère des dieux, les USA, et c’était et c’est resté l’un des plus grands thèmes de sa vie.

castro-1

Un autre facteur qui serait vite balayé par une autre heure de naissance, est très frappant. La Pars Fortunae, qui exprime le grand désir de l’âme, est étroitement conjointe au Soleil du   commandement. Ce Soleil se trouve dans son propre signe, il sait donc très bien comment doit se comporter un chef, et il est sous l’étoile fixe Algenubi, dans la Crinière du Lion, qui rend ambitieux, cruel, autoritaire et prétentieux. Les discours de Castro, qui duraient des heures et des heures, dans lesquels il tirait à boulets rouges contre les ennemis de Cuba et du communisme, étaient célèbres. Et pas question de faire une pause, ce serait considéré comme une critique du leader. Ce Soleil se trouve aussi par anstisce (position planétaire en miroir le long de l’axe 0 Cancer – 0 Capricorne) conjoint à la Pars de Vocation (MC + Lune – Soleil). Donc son désir de l’âme, personnel et professionnel, est lié à ces visées – Soleil.

À côté du Soleil, se trouve aussi Jupiter, Maître de 10 de la fonction publique, en signe fixe, en Maison 9 de l’idéologie, et il est rétrograde, ce qui veut dire qu’il va à contre-courant. Mars est détrimenté dans le signe fixe du Taureau (Terre et fixe) et vu son détriment, il laisse voir ses côtés les plus funestes. Par antisce, Mars se trouve à l’opposition de Jupiter, Maître de 10, qui est la lutte révolutionnaire dont il ne s’est jamais fatigué : il était, comme il le disait si souvent, révolutionnaire pour toujours. Maître de 10 fait aussi un carré à Saturne, Maître de 9 de l’idéologie, lui aussi en signe fixe. Voici donc une constellation bien remarquable :  un Maître de 10 fixe, en Maison 9, au carré d’un Maître de 9 fixe, et par antisce en opposition à un Mars détrimenté et fixe, et en opposition à un Soleil fixe, auquel sont liés le grand désir de l’âme et la vocation ! Ce n’est pas qu’il s’accrochait à son siège, il y était incrusté !