His name was Bond, James Bond

Kort geleden overleed de Britse acteur Roger Moore, naast Sean Connery was Moore een van de grote vertolkers van James Bond. Natuurlijk, Moore heeft meer rollen gespeeld dan die van Bond maar je kunt toch wel met recht zeggen dat hij Bond was. Hij werd voor die rol zelfs, heel toepasselijk, geridderd, en mocht door het leven  gaan als Sir Roger Moore, je zou ook kunnen  zeggen dat hij zeer effectief het prototype kon verbeelden van de Engelse koelheid en inventiviteit, maar wat zien we daarvan terug in zijn horoscoop? Als één rol een leven en een loopbaan zo sterk vorm hebben gegeven, dan moeten daar in de radix wel tekenen van terug te vinden zijn. Klik op de onderstaande link om de radix van Roger Moore te kunnen bekijken.

ROGER MOORE

Het is opvallend in deze radix dat er maar één planeet is met echt veel waardigheid en dat is Jupiter in het eigen teken Vissen, die dus zijn grote talent aangeeft. Jupiter is heerser van het vijfde huis van creativiteit en dat is natuurlijk wel heel toepasselijk. Wat verder in het oog springt, is de conjunctie van  Heer 1 de Zon met Mars de planeet van het geweld op de koninlijke Spica, een stand die sterk aan zijn succes heeft bijgedragen. Mars en de Zon zijn respectievelijk in vernietiging en in val, noch de Zon noch Mars is zijn talent, het laat meer zien dat zijn persoon (de Zon als Heer 1) en geweld  van Mars als vanzelf bij elkaar komen (conjunctie) wat veel succes zal geven (Spica) ,maar kwalitatief niet al te hoogstaand zal zijn (vernietiging en val). James Bond blijft natuurlijk uiterst amusante edelpulp, maar enige diepgang zul je er niet snel in vinden.

Heer 10 van Moore is Venus in val die een nauw sextiel maakt met Mercurius op een andere koninklijke ster met een zeer toepasselijk karakter, de Zuidschaal ofwel de Schorpioensklauw. Het thema van deze ster is het genadeloos herstellen van de verstoorde balans en  het gevecht tegen onrecht, dit is Atilla de Hun, die te vuur  en te zwaard orde op zaken stelt in een verdorven Europa! Op 13:39 Vissen staat het Arabische Pars van Roem (Asc + Zon – Jupiter, in deze nachthoroscoop), wat dit zo toepasselijke sextiel met een kleine orb aspecteert. Met zijn inventiviteit, snelheid en technische snufjes, is Mercurius  de planeet die  de geheim agent Bond bij uitstek weerspiegelt. Op de ascendant van Moore staat verder de ster Algenubi, de Leeuwenmuil, waarvan de trefwoorden  stoutmoedig,bruut, destructief en bombastisch geen verdere toelichting behoeven.

                             BOND

Echt leuk wordt het als we de horoscoop van James Bond als verhaal vergelijken met de radix van Moore. Zo’n verhaalhoroscoop kan worden gevonden door te kijken naar de lunatie (Volle of Nieuwe Maan) of de eclips die vooraf gaat aan de verschijning van een boek of een eerste uitzending van een serie. Zo’n lunatie- of eclipshoroscoop symboliseert de collectieve energie waaraan een verhaal of type zijn succes dankt, het verhaal verbeeldt  dan bij uitstek het thema uigedrukt door de horoscoop. In het geval van Bond komen we daarmee op deze horoscoop, waarin direct de samenstand van maar liefst vier planeten in Maagd op valt.

JAMES BOND ECLIPS

Het draait dus allemaal om Mercurius, die via verhoging en tekenheerschappij bijna alles beheerst en nog Heer 10 is ook. Mercurius gaat tegen de stroom in, hij is retrograde en is veel in het buitenland, met zo’n sterk benadrukt negende huis. De constellatie in Maagd staat op de ster Zosma, de trotse Rug van de Leeuw waarop niemand zal rijden en ja ook de fameuze  Bondgirls maken hun opwachting, Venus maakt deel uit van de constellatie. Al blijft duidelijk wie er aan de touwtjes trekt, Mercurius beheerst alles en Mercurius is natuurlijk Bond. Mars Heer 1 staat nog net in de zone van Praesepe, om precies te zijn op de Zuidelijke Ezel. Deze hele zone  is sterk verbonden met geweld, dood en ongelukken, de Ezel is mythologisch het rijdier van de goden in hun heftige strijd tegen de Titanen en wordt dus ook geassocieerd met dienen: In Her Majesty’ s Service.

Het is ongelofelijk hoe helder deze eclipshoroscoop het hele Bondverhaal weerspiegelt, maar het wordt bijna griezelig als je ziet hoe precies de radix van Moore deze eclips  weer oppakt. Zijn zo prominente Zon (Heer 1) –Mars conjunctie op Spica valt via antiscion (planeetpositie gespiegeld in de as 0 ° Kreeft- 0° Steenbok) in oppositie met de constellatie in Maagd van de Bond-horoscoop! Venus Heer 10  van Moore staat rechtstreeks conjunct de Maagd-constellatie! En de ascendant van Moore valt op Pluto (de geweldenaar die het meisje wegkaapt)  in de Bond-radix. Dat zijn aspecten met kleine orb van zeer persoonlijke factoren in de radix van Moore, die dus de Bond-mythe  effectief kan uitdrukken. Vrije wil? Ik dacht het niet dus.

                                    MOORE 1

 

 

Attentat à Manchester

Hier, une nouvelle onde de choc a traversé encore toute l’Europe, un attentat meurtrier à la bombe a été commis à Manchester où beaucoup d’enfants ont été tués. C’était le second attentat terroriste en Angleterre en peu de temps : en mars, un terroriste avait aussi tué des gens à Londes, avec une camionnette. D’un point de vue astrologique, le cadre plus vaste du terrorisme ambiant a été évoqué déjà souvent sur ce blog, avec la catastrophique Grande Conjonction (GC) de Saturne et Jupiter sous Algol en l’an 2000, qui est surtout dramatique pour l’ Europe. En 2020 se termine la période qui est gouvernée par cette GC et la GC de 2020 semble bien moins menaçante. Nous pouvons donc nous attendre à ce que les choses aillent bien mieux après 2020 , et les tensions sur tous les fronts seront vite apaisées dans les années suivantes.

Mais nous n’en sommes pas encore là, et pour comprendre ce qui s’est passé hier, nous devons regarder d’autres horoscopes, principalement celui de l’Angleterre. Comme horoscope de l’Angleterre, nous utilisons la GC de 1047, qui a précédé directement l’ invasion normande et qui peut être considérée comme le début de la nation anglaise. Cet horoscope fonctionne très bien dans la pratique et puisque celle-ci est revenue à plusieurs reprises sur ce blog, nous n’allons pas la rappeler. Cliquez sur le lien ci-dessous pour afficher le radix mondial de l’Angleterre.

UK GC

Il y a un point très sensible dans cet horoscope, et c’est la Lune en chute en Scorpion, qui est Maître de 12 et exerce beaucoup d’influence parce qu’elle est au carré de l’axe Asc/Desc et par antisce, (position planétaire en miroir le long de l’axe 0 Cancer- 0 Capricorne) elle tombe sur le Descendant . C’est précisément cette Lune qui se trouve sur l’Ascendant de la révolution solaire (RS) qui prévaut actuellement, et donc tous les thèmes sont étroitement liés avec la désastreuse Maison 12 et sont portés sur le devant de la scène. Dans la RS, en outre, le maléfique Mars, Maître de 8 de la mort, se trouve encore une fois au carré de la position radicale de cette Lune. L’axe MC/FC de la RS tombe sur le degré de la GC du radix et la conjonction Saturne-Mercure de la RS, où se trouve par antisce la conjonction Pluton-Vénus, est en conjonction avec Vénus du radix ! Vénus est Maître de 10 du radix et donc l’un des maîtres de maisons les plus importants du radix.

UK SOLAAR 2016

C’est une concentration de points puissants, qui reflète naturellement le processus dramatique du Brexit , mais montre aussi le sentiment exalté de violence et du terrorisme. Dans les progressions, c’est surtout le mouvement de la Lune qui attire l’attention. La Lune progressée est juste à l’ opposition de, oui encore, cette Lune du radix si sensible et elle est en même temps en route vers la “zone Algol”, qui va de 26 Taureau à plus ou moins 10 Gémeaux. Cette zone où se trouvent aussi les Pléiades et les Hyades, donne toujours de grands revers et de la misère, ce qui naturellement décrit aussi le malheureux processus du Brexit, que l’Angleterre va mettre en œuvre, pour son plus grand préjudice. Ce n’est pas un point de vue politique, mais une réalité astrologique objective, l’Angleterre est aux prises avec une phase très problématique.

UKPROGRESSIES

Les lecteurs attentifs auront remarqué qu’est apparu un symbole inconnu dans les graphiques des thèmes, qui ressemble au symbole du Taureau, mais inversé. C’est la Part arabe du Soleil, qui est la formule inversée de la Part de la Lune, la Part de Fortune. La Part du Soleil est aussi la Part de l’Esprit, du futur et de l’abondance, et il semble en tant que Part du Premier luminaire, qu’elle vaille la peine qu’on l’interprète aussi dans les progressions, comme un facteur important. Dans les progressions de la Grande-Bretagne, cela semble se confirmer, la Part du Soleil se trouve pile sous la coupeuse de tête Algol et elle se déplace pendant un certain temps au travers de la zone critique. Elle se trouve exactement à l’opposition de Mercure radical sous Antarès, l’étoile martiale par excellence qui termine les cycles. La Part du Soleil est la Part du Futur et ceci ressemble bien cadrer avec un processus comme le Brexit. Notez bien que cette Part du Soleil, par sa formule, se déplace à reculons à travers le zodiaque !

UKLUNAAR

La révolution lunaire actuelle, influence à nouveau la position de la Lune, qui est déjà revenue si souvent. Naturellement, la Lune se retrouve automatiquement sur sa position radicale dans une révolution lunaire (RL), mais dans la RL qui prévaut, la Lune est Maître de 1 (et donc l’Angleterre ce mois-ci) et celle-ci est combuste du Soleil par opposition. Un signe évident que ce mois, il arrive quelque chose de terrible au pays (Maître de 1).

De aanslag in Manchester

Gisteren ging er weer een schokgolf door Europa, in Manchester werd een bloedige bomaanslag gepleegd, waarbij ook veel kinderen omkwamen. Dat was al de tweede terreurdaad in Engeland in korte tijd, in maart sloeg in Londen ook al een terrorist toe, die met een vrachtwagen mensen dood reed. Astrologisch gezien wordt het grotere kader voor de aanhoudende terreur gegeven door de op deze blog al zo vaak besproken, rampzalige Grote Conjunctie (GC) van Saturnus en Jupiter op Algol uit 2000, die vooral voor Europa dramatisch is. In 2020 eindigt de periode die door deze GC wordt beheerst en de nieuwe GC van 2020 ziet er veel minder dreigend uit. We mogen dus verwachten dat het na 2020 veel beter zal gaan, en de spanningen op alle vlakken in de jaren na 2020 snel zullen afnemen.

Maar zover is het nog niet en om te begrijpen wat er gisteren gebeurde, moeten we naar andere horoscopen, voornamelijk naar die van Engeland, kijken. Als horoscoop voor Engeland gebruiken we de Grote Conjunctie uit 1047, die direct vooraf ging aan de Normandische invasie en die gezien kan worden als het begin van de Engelse natie. Deze horoscoop werkt in de praktijk heel goed en omdat deze al diverse malen aan de orde is gekomen op deze blog, zullen we dat nu niet herhalen. Klik op de link hieronder om de mundane radix van Engeland te kunnen zien.

UK GC

Een zeer gevoelig punt in deze horoscoop is de Maan in val in Schorpioen, die Heer 12 is en veel invloed heeft omdat hij vierkant de Asc/Desc-as staat en via antiscion (planeetpositie gespiegeld in de as ° Kreeft / 0° Steenbok) op de descendant valt. Het is precies deze Maan die op de ascendant van de nu geldige solaar staat en dus alle thema’s verbonden met het kwaadaardige twaalfde huis zeer nadrukkelijk naar voren brengt. In de solaar is verder de gewelddadige Mars Heer 8 van de dood en de solaar-Mars staat vierkant met de radixpositie van weer die Maan. De MC/IC-as in de solaar valt op de GC-graad in de radix en de Saturnus-Mercurius-conjunctie uit de solaar, waar via antiscion de solaar Pluto-Venus conjunctie op staat, is in conjunctie met de radix-Venus! Venus is radixheer 10 en dus een van de belangrijkste huisheren uit de radix.

UK SOLAAR 2016

Dat is een concentratie van heftige standen, die natuurlijk het dramatische Brexit-proces weerspiegelen , maar ook de verhoogde gevoeligheid voor geweld en terreur laat zien. In de progressie is het vooral de beweging van de Maan die zorgen baart. De progressieve Maan is net in oppositie geweest met, ja weer die zo gevoelige radix-Maan en is inmiddels hard op weg naar “de Algolzone” , die loopt van 26 Stier tot ongeveer 10 Tweelingen. Deze zone waarin ook de Pleiaden en de Hyaden staan, geeft altijd een fase aan van grote tegenslagen en ellende, wat natuurlijk ook wijst op het ongelukkige  Brexit-proces, wat Engeland nog heel veel schade zal gaan doen. Dit is geen politieke opvatting , maar een objectieve astrologische realiteit, Engeland gaat een zeer problematische fase tegemoet.

UKPROGRESSIES

De oplettende lezertjes zullen hebben opgemerkt dat er een onbekend symbool is verschenen in de horoscoopafbeeldingen, dat op het omgekeerde symbool voor de Stier lijkt. Dit is het Arabische Punt van de Zon, waarvan de formule de omgekeerde is van die van het Punt van de Maan, het Gelukspunt. Het Pars van de Zon is ook het punt van de geest, de toekomst en de overvloed en het lijkt de moeite waard het als pars van het Eerste Licht, de Zon mee te duiden, ook in de progressies, als een belangrijke factor. In de progressies van de UK lijkt dit bevestigd te worden, het Zonnepars staat nu pal op koppensneller Algol en beweegt zich al een tijd door de crisiszone. Het staat exact in oppositie met de radix-Mercurius op Antares, de uiterst martiale ster die cycli beëindigt.  Het Zonnepars is het  Pars van de Toekomst  en dit lijkt allemaal wel heel toepasselijk  tijdens een Brexit-proces.  Merk wel op dat het Zonnepars, vanwege zijn formule, achterwaarts beweegt door de zodiak!

UKLUNAAR

De lunaar die nu geldig is, legt weer de nadruk op de Maan-positie, die al zo vaak terug kwam. Natuurlijk staat de Maan automatisch op zijn radixpositie  in een lunaar, maar de Maan is in de geldige lunaar Heer 1 (en dus Engeland deze maand) en deze wordt verbrand door de Zon via oppositie. Een duidelijk teken dat er deze maand met het land  (Heer 1 ) iets ellendigs gebeurt.

Missiles et virus made in Pyongyang Mars-Pluton-Algol

C’est un phénomène historique bien connu : des pays sont séparés de longue date en deux camps, qui se combattent âprement. C’est comme un divorce, comme si l’amour était parvenu à sa fin, et que ceci tourne trop facilement à la haine. Les deux Allemagnes ont été un exemple pour l’Europe, mais depuis la fin de la guerre de Corée en 1953, les deux Corées nous donnent l’exemple le plus patent de ce genre, une lutte fratricide toujours très explosive. La situation est bien connue : dans la très nécessiteuse Corée du Nord gouverne un régime de rigueur, excessivement sinistre, qui a transformé le pays tout entier en camp de concentration ; la Corée du Sud est un pays riche et capitaliste, qui est très tourné vers les USA. Le Nord communiste, sous la conduite inspirante du 3e membre de la dynastie communiste Kim, Kim Jung-un, est aussi littéralement un électron libre (qui tire missile sur missile), ce qui mettrait trop facilement le feu aux poudres d’une guerre nucléaire. Pour le moment, le pays est aussi soupçonné d’être derrière l’attaque mondiale électronique par ransom ware, le terme État voyou semble avoir été inventé pour le pays.

NOORD KOREA

Comment aborder ceci, si nous voulons regarder cette situation sous l’angle astrologique ? Il n’y a pas d’heure connue pour la fondation de la Corée du Nord, mais ce qu’on peut utiliser, c’est aussi cette technique dont on a parlé si souvent sur ce blog, la Grande Conjonction (”GC”). En guise de radix mondial d’un pays, vous pouvez prendre l’horoscope du moment exact de la GC de Saturne et Jupiter, qui a précédé la création du pays. Pour la Corée, ce serait la GC de 928, qui s’est produite avant la première réelle identité du pays. Deuxième option, c’est la GC qui a précédé la création de la dynastie Joseon, qui a régné 600 ans sur le pays et qui est du coup, la plus longue dynastie à y avoir régné. C’est cette GC que nous allons considérer maintenant comme radix des Corées, il n’y aura donc pas d’horoscopes distincts pour le Nord et pour le Sud. (Cliquez sur le lien ci-dessous pour afficher le radix mondial de la Corée.)

JOSEON KOREA

Ce qui frappe directement, c’est l’axe des Nœuds qui est superposé à l’axe Asc/Desc et le potentiel pour une séparation extrême qui semble déjà exprimé. Dans la mythologie indienne, l’axe des Nœuds est le démon Vasuki, qui fut décapité parce qu’il avait consommé en secret le nectar de l’immortalité, réservé aux dieux uniquement . Mais il était déjà immortel et donc les deux moitiés de son corps sont restées en vie sous la forme de la Tête et de la Queue du Dragon. Le thème de la division et de la coupure est donc évident et ce potentiel se manifeste maintenant comme les deux Corées, mais à d’autres époques, cela se présentait aussi autrement. Le Nœud Sud est un genre de super Saturne et la Corée a réussi longtemps à maintenir ses frontières hermétiquement fermées aux influences étrangères, elle était connue comme le royaume des reclus. Maître de 1, le Soleil, est en exaltation en Bélier et est exalté, idéalise sa propre image. Ce n’est pas une position où on recherche le contact avec les autres.

C’est donc par l’influence si prononcée de l’axe des Nœuds que l’énergie vitale se symbolise elle-même et donc a un effet extrême et en Corée, une tendance à l’extrême. C’est ce que nous retrouvons dans la situation dans le Nord, avec son esthétique “communiste” caricaturale et sanguinaire débridée. Cela se renforce encore par la remarquable position de Mars en Maison 10, qui est détrimenté en Taureau, et montre donc ses plus mauvais côtés. Mais ce n’est pas encore tout, ce Mars est conjoint à Pluton, le Prince des Enfers, et sous la très maléfique Algol qui fait perdre la tête. Il n’y a pas plus maléfique, et c’est une excellente description du dirigeant actuel de la Corée du Nord, Kim Jung-un.

KIM JUNG UN

La grande question, c’est de savoir pourquoi cette combinaison extrêmement sinistre Pluton-Algol-Mars se manifeste justement maintenant sous la forme de la Corée du Nord. La Corée a été des siècles durant un pays stable et non un camp de concentration, d’où sont tirés des missiles et des virus en direction du reste du monde. Il y a un bon moyen de le voir et c’est par les firdaria mondiaux, où on peut désigner un maître planétaire pour chaque période de 75 ans. En 1910, a commencé le Firdar mondial de, oui en effet, ce redoutable Mars. La Corée fut alors annexée par le Japon et par la suite, vint cette guerre de Corée, qui mena finalement à la création de la sinistre Corée du Nord, l’incarnation de Mars-Algol-Pluton.

Ce Firdar mondial a pris fin en 1985 et à présent, la Corée se trouve jusqu’en 2060 dans une période du Nœud Nord, ce qui fera bouger les choses du fait de cette position si évidente du Nœud Nord, la “Tête du Démon” dans l’horoscope de la Corée. Naturellement, ceci montre seulement ce qui va se développer au sein d’une période de plus grande ampleur ; pour en avoir une vision plus détaillée, il faut consulter les révolutions et les ingrès solaires, les révolutions lunaires et les progressions.

Raketten en virussen uit Pyongyang: Mars-Pluto-Algol

Het is een bekend historisch verschijnsel dat landen een tijdlang in twee delen zijn gesplitst, die elkaar meestal zeer heftig bestrijden. Het is als een scheiding, als de liefde echt ten einde is,slaat deze maar al te makkelijk om in felle haat. De Bondsrepubliek –DDR was een voorbeeld in Europa maar sinds het einde van de Koreaanse oorlog in 1953, vormen de Korea’s het meest uitgesproken voorbeeld van dit soort, altijd zeer explosieve broederstrijd. De situatie zal bekend zijn, in het zeer armoedige Noord-Korea  regeert een regime van een uiterst sinistere snit, dat het hele land in een concentratiekamp heeft veranderd, Zuid-Korea is een rijk en kapitalistisch land, dat zich sterk op de VS oriënteert. Het communistische Noorden , onder de bezielende leiding van inmiddels de derde telg uit de communistische Kim-dynastie Kim Jung-un , is ook letterlijk een ongeleid projectiel (het schiet raket na raket af), dat maar te graag de lont in het kruidvat van een nucleaire oorlog zou willen zijn. Op het moment wordt het land er ook van verdacht achter de wereldwijde computer-aanval met ransom ware te zitten, de term boevenstaat lijkt voor het land te zijn uitgevonden.

NOORD KOREA

Hoe kunnen we dat nu aan pakken , als we deze opmerkelijke situatie astrologisch willen bekijken?Er is geen tijd bekend voor het ontstaan van Noord-Korea, maar wat wel gebruikt kan worden is de al zo vaak op deze blog besproken techniek van de Grote Conjuncties (”GC’s”).  Als mundane radix van een land, kun je de horoscoop nemen van het precieze moment van de Grote Conjunctie van Saturnus en Jupiter, die vooraf ging aan de stichting van de staat. Voor Korea zou dat de GC van 928 zijn, die vooraf ging aan de eerste echte eenheid van het land.  Een tweede optie , is de GC van voor het begin van de Joseon-dynastie die het land 600 jaar regeerde en daarmee de langste dynastie is die ooit is voor gekomen. Het is deze GC die we nu als radix van de Korea’s gaan bekijken, er zullen dus geen aparte horoscopen van Noord en Zuid worden gemaakt (klik op de link hieronder om de mundane radix van Korea te kunnen zien).

JOSEON KOREA

Wat direct in het ook springt is de Knopenas die over de Asc/Desc valt en het potentieel voor extreme splitsing al lijkt aan te geven. De Knopenas is in de Indiase mythologie de demoon Vasuki, die onthoofd werd omdat hij stiekem van de nectar van de onsterfelijkheid had gedronken, die alleen voor de goden was bestemd. Maar hij was al onsterfelijk en dus bleven de twee delen van zijn lichaam bestaan als de Drakenkop en de Drakenstaart. Het thema van verdeeldheid en opsplitsing is dus duidelijk en dat potentieel manifesteert zich nu als de twee Korea’s , maar in andere tijden kwam het ook op een andere manier naar voren. De Zuidknoop is een soort super-Saturnus en Korea hield heel lang de grenzen met succes hermetisch gesloten voor buitenlandse invloeden, het stond bekend als het kluizenaarskoninkrijk.  Heer 1 , de Zon staat in verhoging in Ram en verhoogt, idealiseert,  dus zichzelf! Dat is geen stand om contact met anderen te zoeken.

Er zit door die zo uitgesproken invloed van de Knopenas, die de levensenergie zelf symboliseert en die dus een extreme uitwerking heeft, in Korea een tendens tot het extreme. Dat zien we nu terug in de toestand in het Noorden,met zijn bespottelijke “communistische “esthetiek, en ongebreidelde moordzucht. Dat wordt nog eens versterkt door de opvallende positie van Mars in het tiende huis, die in Stier vernietigd is en zich dus van zijn slechtste kant laat zien. Maar dat is nog niet alles, deze Mars staat conjunct Pluto, de Hellevorst, en op de zeer kwaadaardige kopensneller  Algol.  Kwaadaardiger krijg je het niet, en het is direct een goede beschrijving van de huidige Noord-Koreaanse machthebber Kim Jung-un.

KIM JUNG UN

De grote vraag is waarom deze uiterst sinistere Pluto-Algol-Mars combinatie zich nu juist in de vorm van Noord-Korea manifesteert. Korea was ook eeuwenlang een stabiel land en niet altijd een concentratiekamp, waaruit alleen maar raketten en virussen op de wereld werden afgevuurd. Een goede manier om daar naar te kijken zijn de mundane firdaria, waarmee je voor iedere periode van 75 jaar voor een land een planeetheerser kan aanwijzen. In 1910 begon de mundane Firdar van ja die zo ellendige Mars. Korea werd toen door Japan geannexeerd en later in deze periode kwam de Koreaanse oorlog die uiteindelijke leidde tot het ontstaan van de sinistere bovenstaat Noord-Korea, de belichaming van Mars-Algol-Pluto.

Deze mundane Firdar eindigde in 1985 en nu zit Korea tot 2060 in een Noordknoop-periode, wat de zaken op scherp zet vanwege die zo prominente positie van de Noordknoop, de “Demonenkop” in de Koreaanse horoscoop. Natuurlijk laat dit alleen zien wat zich in een bepaalde langere periode ontwikkelt, om een gedetailleerder beeld te krijgen moet je kijken naar solaren, ingressen, lunaren en progressies.

Le Big Mac[1] : l’après-fête

Comme on l’avait prédit sur ce blog voici des mois déjà, Marine Le Pen a perdu la bataille pour la présidence française, et de beaucoup. L’aperçu des régions françaises où elle avait pas mal de soutien, est expressif seulement dans le Nord, où il y a beaucoup de chômage, et le Sud-Ouest, où il y a énormément de migrants, lui a donné l’avantage. La majorité des Français ne devaient pas l’aimer vraiment et ils ont plutôt voté pour son adversaire, Macron “Le Big Mac”, parfois plus pour stopper sa rude politique que pour un enthousiasme délirant pour le jeune politicien, l’enfant prodige, Macron. L’astrologie semble refléter clairement cette réalité. La révolution lunaire (RL) de Le Pen, valable pour le moment des élections, a le Nœud Sud des limitations douloureuses sur l’Ascendant. C’était pour cette raison que sur ce blog nous avons prédit sa défaite, il y a quelques mois de cela. Mais ce n’était tout de même évident de savoir qui serait son adversaire.

LE PEN VERLIES

La RL correspondante pour Macron, comme je l’ai écrit il y a 3 semaines, montre moins de signes clairs. Ce qui saute bien aux yeux dans cette RL, ce sont les angles qui, même s’ils ne correspondent pas exactement, tombent près de ceux de son radix. Cela veut dire que ce mois, le potentiel de son radix sera réalisé puissamment, d’une manière ou d’une autre. En même temps, ces horoscopes mensuels montrent de manière élégante ce qu’est la réalité : la victoire de Macron (avec une RL pas si expressivement positive) est plus la défaite de Le Pen (avec une RL expressivement plus négative). Ce qui apparaît dans cette prédiction, c’est à quel point les RL peuvent être utiles et efficaces, quand on les utilise comme il faut. La RL est un peu comme une laissée pour compte astrologique, mais elle fonctionne fichtrement mieux que les transits souvent surestimés par l’astrologie moderne.

Il y a encore d’autres possibilités avec l’emploi des RL, et c’est ce qu’on pourrait appeler l’après-fête ou “afterparty” de la RL. La RL en vigueur au moment où prend place l’événement, montre ce qui se passe précisément (victoire ou défaite ?). Mais parce que des événements importants ont des effets directs, on peut aussi regarder la RL qui suit. Se retrouve-t-on avec la gueule de bois ou bien est-on retombé sur ses pattes et a-t-on remporté le prix ? Naturellement, c’est la RL de la fête qui est la plus importante, mais puisque la RL de l’après-fête lui est logiquement liée, il se peut que s’y trouve un agrandissement de l’image de ce qui va se passer.

LUNAAR MACRON 2

Un bel exemple, c’est la RL suivante de Macron (la RL du 24 mai, cliquez sur le lien ci-dessus pour l’afficher), où une position saute tout de suite aux yeux. Le Soleil, significateur général de la royauté, se trouve pile à briller au MC ! On ne peut faire plus clair, sa RL de la fête active son potentiel et sa RL de l’après-fête place le butin si désiré au point le plus élevé. Le début des Gémeaux fait bel et bien partie d’une zone critique du zodiaque, où se trouvent les décevantes Pléiades et Hyades, donc le succès a bel et bien un arrière-goût amer. Macron n’a guère encore une organisation de parti derrière lui et ce sera un boulot gigantesque que de mettre ceci sur pied d’autant plus que les élections législatives arrivent, mais c’est une image évidente de victoire.

FILE PHOTO: Emmanuel Macron, head of the political movement En Marche !, or Onwards !, and candidate for the 2017 French presidential election, attends a campaign political rally in Paris, France, April 17, 2017. REUTERS/Christian Hartmann/File Photo

 

LUNAAR LE PEN 2

 L’après-fête de Marine Le Pen semble bien moins festif, pas de rayonnement solaire doré au MC, en Maison 10, mais tout près du MC, c’est la conjonction d’Uranus et Mercure qui frappe. Cela ne peut pas signifier grand-chose de bien, Uranus est le dieu céleste des possibilités illimitées, qui fut castré par Saturne et donc se retrouve de façon très douloureuse confronté avec la réalité. Ce que signifie Mercure, c’est peut-être moins évident directement, mais dans la RL, il est Maître de 11 des fruits récoltés de son activité professionnelle. Ce qui n’augure pas grand bien, d’autant plus que Mercure se trouve dans la nébuleuse Vertex, qui est associée avec l’aveuglement et la perte du combat. Maître de 1, Le Pen ce mois-ci, est le Soleil et cette position proche d’Algol, quelle image de rude déception encore renforcée, elle est symboliquement “décapitée”.

LUNAAR TRUMP 2

Si nous regardons à présent l’afterparty de Donald Trump après son élection à la présidence, il y a quelques détails qui surprennent tout de suite. Vénus se trouve sur l’Ascendant et Vénus est Maître de 4 et Maître de 9 dans la RL, ce qui ne donne pas directement une image claire. Mais Vénus est Maître de 10 dans son radix et c’est naturellement très pertinent. Tout près de cette Vénus sur l’Ascendant se trouve Terebellum, l’une des trois étoiles fatidiques, qui montrent qu’un événement dramatique qui est dans l’air, se réalise à présent. Le Soleil de la royauté se trouve sous la royale Antares, l’étoile alpha du Scorpion qui attaque ses adversaires sans pitié ni compromis avec son dard empoisonné.

[1] Surnom donné à Macron (dans le journal britannique Metro), en référence à son nom et au célèbre hamburger.

Le Big Mac: the afterparty

Zoals op deze blog al maanden geleden werd voorspeld, heeft Marine Le Pen de strijd om het Franse presidentschap met grote cijfers verloren. De overzichten van de regio’s in Frankrijk waar er veel steun voor haar was, zijn veelzeggend, alleen in het noorden, waar veel werkeloosheid is en het  zuidoosten, waar heel veel migranten wonen, voerde ze de boventoon.  De meerderheid van de Fransen moest haar echter niet en stemde op haar tegenstrever Macron “Le Big Mac”, soms meer om haar harde politiek te stoppen dan uit overtuigd enthousiasme voor het jonge, politieke wonderkind  Macron. De astrologie lijkt deze realiteit helder te weerspiegelen. De lunaar van Le Pen, geldig op het moment van de verkiezingen, heeft de Zuidknoop  van pijnlijke beperking op de ascendant. Dat was de reden dat op deze blog al maanden geleden haar verlies werd voorspeld , ook toen nog niet duidelijk was wie haar tegenstander zou zijn.

LE PEN VERLIES

De geldige lunaar van Macron laat, zoals ik drie weken geleden schreef, minder duidelijke tekenen zien. Wat in die lunaar wel in het oog springt, zijn de hoeken die, zij het niet exact, samen vallen met die van zijn radix. Dat wil zeggen dat in deze maand het potentieel van zijn radix op een bepaalde manier krachtig gerealiseerd gaat worden. Tegelijkertijd laten deze maandhoroscopen op  een elegante manier zien wat de realiteit is, de winst van Macron (met een niet zo uitgesproken positieve lunaar) is meer het verlies van Le Pen (met een uitgesproken negatieve lunaar). Wat uit deze voorspelling blijkt, is hoe nuttig en effectief lunaren  kunnen zijn, als ze op de juiste manier worden gebruikt. De  lunaar is een beetje een astrologisch stiefkindje, maar ze werken heel wat beter dan de door de moderne astrologie vaak zo overschatte transits.

Er zijn nog meer mogelijkheden om de lunaren te gebruiken en dat zou je de “afterparty”-lunaar kunnen noemen . De lunaar die geldig is op het moment dat de gebeurtenis plaats vindt, laat zien wat er precies gebeurt (winst of verlies?). Maar omdat belangrijke gebeurtenissen directe effecten hebben , kun je ook kijken naar de volgende lunaar. Zit je met de kater van het feest of is het allemaal op zijn pootje terecht gekomen en heb je de prijs binnen gehaald? Natuurlijk blijft de “ party-lunaar” de belangrijkste maar als de “afterparty-lunaar”daar op een logische manier mee te verbinden is , kan deze het inzicht in wat er zal gebeuren, vergroten.

LUNAAR MACRON 2

Een mooi voorbeeld is de volgende lunaar van Macron (de lunaar van 24 mei, klik op de link hierboven om deze lunaar te kunnen zien), waarin een stand direct in het oog springt. De Zon, de algemene significator van het koningschap staat pal op het MC te stralen! Duidelijker kan het eigenlijk niet, zijn “party-lunaar” activeert zijn potentieel en zijn afterparty-lunaar zet de begeerde buit op het hoogste punt . Het begin van de Tweelingen is overigens wel deel van de crisis-zone van de dierenriem, waarin de teleurstellende Pleaiden en Hyaden staan, dus heeft het succes wellicht een giftige bijsmaak. Macron heeft nog nauwelijks een partij-organisatie achter zich staan en het zal een gigantische klus worden om dit op te bouwen te meer omdat ook de parlementsverkiezingen er aan komen, maar het is een duidelijk beeld van de winst.

FILE PHOTO: Emmanuel Macron, head of the political movement En Marche !, or Onwards !, and candidate for the 2017 French presidential election, attends a campaign political rally in Paris, France, April 17, 2017. REUTERS/Christian Hartmann/File Photo

LUNAAR LE PEN 2

De afterparty van Marine Le Pen ziet er heel wat minder feestelijk uit, geen gouden zonneglans op het MC, in het tiende huis, vlakbij het MC springt wel de conjunctie van Uranus en Mercurius in het oog. Dat kan niet veel goeds betekenen, Uranus is de hemelgod van de onbegrensde mopgelijkheden, die door Saturnus  gecastreerd wordt en dus op zeer pijnlijke wijze met de realiteit wordt geconfronteerd. Wat Mercurius betekent,  is  misschien minder direct duidelijk maar in de lunaar is hij Heer 11 van de vruchten die je plukt van je beroepsactiviteiten.  Dat belooft dus niet veel goeds, temeer daar Mercurius op de Vertex-nevel staat, die geassocieerd kan worden met blindheid en verlies in de strijd. Heer 1,Le Pen deze maand,  is de Zon en deze staat dichtbij Algol, wat het beeld van harde deceptie nog eens versterkt, ze is symbolisch “ont-hoofd”.

LUNAAR TRUMP 2

Kijken we naar de afterparty van Donald Trump na zijn verkiezing  tot president, dan vallen er ook weer een paar dingen direct op. Venus staat op de ascendant en Venus is Heer 4 en Heer  9 in de lunaar, wat niet direct een duidelijk beeld geeft. Maar Venus is in zijn radix Heer 10 en dat is natuurlijk wel heel treffend. Vlakbij deze Venus op de ascendant staat Terebellum, een van de drie noodlotssterren, die laat zien dat een dramatische gebeurtenis die in de lucht hing, zich nu realiseert. De Zon van het koningschap  staat op de koninlijke Antares, de hoofdster van de Schorpioen die zijn tegenstanders genadeloos en compromisloos aanvalt met zijn gifangel.

Le roi Willem-Alexander, le prince Claus et le Nœud Sud

La semaine dernière, le roi Willem-Alexander a eu cinquante ans et à cette occasion, le roi s’est laissé longuement interviewer. La franchise avec laquelle il a parlé, a fait en général très bon effet dans le pays, tout comme le fait que le roi avait un dîner de fête au palais du Dam avec un groupe de Hollandais “moyens”, qui ont vu aussi Abraham et Sarah. Durant l’interview, on est venu à parler du prince Claus, le père du roi, qui s’est débattu dans son rôle de prince-consort. Le talentueux et enthousiaste Claus von Amsberg ne pouvait dépenser son énergie de façon utile aux côtés de la reine Beatrix, et c’est à cause de cela qu’au début des années 1980, il a commencé une dépression. Le radix du roi a déjà été évoqué précédemment sur ce blog, donc nous ne le rappellerons pas, mais il existe une convergence remarquable entre les horoscopes du roi et de son père.

Dans le radix du roi (non représenté ici), on voit le Soleil comme Maître de 10 de la carrière, sur le Descendant, ce qui naturellement, décrit très précisément le thème dominant dans sa vie, la monarchie. Ce Soleil/ Maître de 10 sur le Descendant se trouve exactement sur le Nœud Nord, la Tête du Dragon, qui possède une puissante nature expansive de type jupitérien. Ce qui augmente le rôle que le Soleil doit jouer, le Nœud Nord donne énormément de pouvoir de manifestation, on peut le dire. Cela signifie aussi que le Nœud Sud, avec son effet fortement inhibiteur, se trouve sur l’Ascendant et le roi a offert sûrement sa vie la plus personnelle à la responsabilité qui lui est échue. Il l’a fait avec brio, car cela n’est pas facile, même s’il y a sûrement nombre de grands privilèges et des opportunités spéciales qui sont liés à sa fonction, grâce à de nombreuses rencontres avec des gens qui sortent de l’ordinaire.

L’axe des Nœuds, conjoint au Soleil/Maître de 10, apporte la vie spéciale qu’il mène et si nous comparons ceci avec le radix de son père, on voit tout de suite une remarquable convergence. Le prince Claus possède la même position des Nœuds sur l’axe Asc/Desc (cliquez sur le lien ci-dessus pour afficher le radix du prince Claus) ! Cela veut dire que le prince Claus a dû batailler avec le même problème que son fils. Mais il y a aussi de remarquables différences. Notre roi a ce Soleil/Maître de 10 sur le Nœud Nord sur le Descendant, qu’on peut voir comme un genre de récompense pour le sacrifice de sa vie privée, mais chez son père, c’est Pluton qui se trouve là, le sombre Maître de l’Hadès, et ça, c’est une autre affaire !

PRINS CLAUS

Oui, avec le Nœud Nord sur le Descendant, il y aura des effets extrêmement expansifs dans son mariage, il épouse une femme qui devient reine. Et c’est ainsi qu’il devra sacrifier sa vie la plus personnelle, les nœuds forment toujours un axe de liaison incassable. Mais cela devient bien moins attirant avec Pluton près du Nœud Nord, qu’avec le Soleil de son fils. Le thème de Pluton correspond vraiment très bien, car il est le Prince des Enfers qui apparaît soudainement et qui s’empare de la demoiselle pour l’emmener dans son sombre royaume. Ce thème mythique tout entier joue un grand rôle dans son mariage-Nœud Nord, bien qu’on ne puisse pas dire clairement qui était Pluton et qui a été enlevé.

CLAUS 2

 

En tant qu’Allemand qui est apparu si tôt soudainement après la guerre pour enlever la future reine des Pays-Bas, il était vu naturellement lui-même comme un genre de Pluton, mais ce mariage était  une résidence à vie en ce qui paraissait pour lui un monde souterrain (ce qui ne veut pas dire que le mariage était mauvais !). On peut retrouver ces problèmes avec Maître de 7, la Lune, sur la cuspide de Maison 8 de la mort et du changement irréversible, qui vient à peine de devenir combuste et qui disparaît davantage encore dans les rayons du Soleil. Il est assez remarquable de voir que la Lune vient de se séparer de Mercure en Vierge, qui est de loin sa planète la plus forte et son maître de géniture, qui reflète son grand talent de diplomate. Son mariage, la Lune / Maître de 7, conduit pour ainsi dire, l’usage de son talent à l’invisibilité totale de la combustion. Et cela en dépit du fait que l’usage de ce Mercure doit avoir été une si grande joie. Mercure vient tout juste d’entrer dans son signe propre et son exaltation, comme si on venait d’ouvrir toute grande l’armoire remplie de jouets de Mercure, mais qu’on lui aurait interdit d’y jouer.

Cet obstacle, on le retrouve  dans Saturne, Maître de 1 (Claus) sur le MC, il y est bien, et cette position offre assurément le succès, mais cela ne paraît pas très heureux. Le MC se trouve sous Unukalhai l’étoile alpha toxique du Serpent, avec lequel lutte Ophiuchus, le Porteur de serpent, il y a grande chance de se faire mordre par un animal venimeux. Les lecteurs attentifs auront aussi vu que ce Saturne fait un sextile étroit à un nouveau symbole, le “Taureau inversé“ en Maison 1. C’est le symbole de la Pars Solis, la part arabe du Soleil, ou bien la Part d’abondance, “l’essence du Soleil”, donc abondance et essence solaire (royauté) sont liés à sa  position dans la société. C’est autour de cela qu’orbiteront ses problèmes professionnels, ce qui se voit aussi de Maître de 10 qui est détrimenté en Taureau dans le bas de l’horoscope et qui applique à l’opposition de Saturne/ Maître de 1 au MC. Les deux maléfiques, qui ne sont pas en trop bon état, tombent sur l’axe MC/FC et mèneront donc certainement aux necessaires déceptions.

CLAUS

 

 

Koning Willem-Alexander, prins Claus en de Zuidknoop

Afgelopen week werd koning Willem-Alexander vijftig en ter gelegenheid hiervan, liet de koning zich uitgebreid interviewen. De openhartigheid waarmee hij sprak, viel over het algemeen zeer goed in het land, net als het feit dat de koning in het paleis op de dam feestelijk dineerde met een groep “gewone” Nederlanders, die ook net Abraham of Sarah zagen. Tijdens het interview kwam het gesprek ook geregeld op prins Claus, de vader van de koning, die zo worstelde met zijn rol als prins-gemaal. De begaafde en bevlogen Claus von Amsberg kon zijn energie niet op een zinvolle manier kwijt aan de zijde van koningin Beatrix, en mede daardoor belandde hij begin jaren ’80 in een depressie. De radix van de koning is al eerder besproken op deze blog dus dat herhalen we hier niet, maar er is een zeer opmerkelijke overeenkomst tussen de horoscopen van de koning en zijn vader.

In de radix van de koning (hier niet afgebeeld) zien we de Zon als Heer 10 van beroep op descendant staan , wat natuurlijk heel precies het dominante thema in zijn leven beschrijft, het koningschap. Deze Zon/ Heer 10 op de descendant staat echter ook op de Noordknoop, de Kop van de Draak, die een sterk expansief Jupiter-achtig karakter heeft. Dat vergroot de rol die de Zon te spelen heeft nog eens sterk uit, de Noordknoop geeft heel  veel manifestatiekracht en dat kun je wel zeggen. Dat betekent ook dat de Zuidknoop met zijn sterke remmende werking op de ascendant staat en de koning  heeft zeker zijn meer persoonlijke leven geofferd aan de verantwoordelijkheid die hem in de schoot is gevallen. Dat heeft hij met verve gedaan, want dat valt niet mee, al zijn er zeker een aantal, grote bijzondere  privileges en kansen verbonden aan zijn functie, met name de vele ontmoetingen met bijzondere mensen.

PRINS CLAUS

De Knopenas conjunct de Zon als Heer 10 geeft het bijzondere leven aan dat hij leidt en als we dat vergelijken met de radix van zijn vader, springt direct een opmerkelijke overeenkomst in het oog. Prins Claus heeft dezelfde stand van de Knopen over de Asc/Desc –as (klik op de link hierboven om de radix van prins Claus te kunnen zien)! Dat wil zeggen dat prins Claus met dezelfde opgave te worstelen had als zijn zoon. Maar er zijn ook opmerkelijke verschillen te zien. Onze koning heeft die Zon/Heer 10 op de Noordknoop op de descendant, die je kunt zien als een soort beloning voor zijn offer van zijn persoonlijke leven, maar bij zijn vader staat daar Pluto, de grimmige Heer van de Hades en dat is andere koek!

Ja met de Noordknoop op descendant zal er in zijn huwelijk die extreem expansieve werking van de Noordknoop zijn, hij trouwt een vrouw die koningin wordt. En hij zal daarvoor zijn meer persoonlijke leven moeten offeren, de knopen vormen immers een onverbreekbaar verbonden as. Maar dat wordt met Pluto bij de Noordknoop heel wat minder aantrekkelijk dan met die Zon van zijn zoon. Het Pluto-thema is wel zeer toepasselijk, want het is de Vorst van de Onderwereld die plots opduikt en het meisje weg rooft om haar naar zijn duistere rijk te brengen. Dat hele mythische thema speelt een grote rol rond zijn Noordkoop-huwelijk, al kun je niet eenduidig zeggen wie nu Pluto was en wie degene die werd ontvoerd.

                              CLAUS 2

 

Als Duitser die zo vlak na de oorlog plots opdook om de toekomstige Nederlandse koningin te schaken ,werd hij natuurlijk zelf als een Pluto gezien, maar dit huwelijk werd hem wel tot een levenslang verblijf in wat voor hem een soort onderwereld bleek (wat niet wil zeggen dat het huwelijk slecht was!). Je kunt deze problemen terug zien in Heer 7 de Maan op de cusp van achtste huis van dood en onomkeerbare verandering,die net combust geworden is en alleen nog maar dieper in de stralen van de Zon verdwijnt. Opmerkelijk genoeg komt de  Maan net van Mercurius, in Maagd, verreweg zijn sterkste planeet en zijn horoscoopheer, die zijn grote talent als diplomaat weerspiegelt. Zijn huwelijk, de Maan / Heer 7, voert hem als het ware van het gebruik van zijn talent naar de totale onzichtbaarheid van de verbranding. En dat terwijl het gebruik van deze Mercurius een zo grote vreugde moet zijn geweest. Mercurius is net zijn in zijn eigen teken en verhoging gekomen, alsof net de hele grote kast vol Mercurius-speelgoed is open getrokken, maar hij mag er niet mee spelen.

Die belemmering komt terug in Saturnus , Heer 1 (Claus) op het MC, hij staat er wel , en die positie schenkt zeker succes, maar erg gelukkig ziet er niet uit. Het MC staat op Unukalhai de giftige hoofdster van de Slang, waarmee Ophiuchus de Slangendrager worstelt, de kans op een giftige beet is groot. Oplettende lezertjes zullen ook hebben gezien dat deze Saturnus een nauw sextiel maakt met een nieuw symbool, de “omgekeerde Stier “ in het eerste huis. Dit is het symbool voor het Pars Solis, het Planeetpunt van de Zon, ofwel het Pars van Overvloed, de “Zonne-essentie”, dus  overvloed en Zonne-essentie (koningschap)  zijn verbonden met zijn maatschappelijke positie. Dat rond zijn beroep problemen zullen ontstaan, zien je ook aan Heer 10 die vernietigd in Stier onderin de horoscoop staat en appliceert op een oppositie met Saturnus/ Heer 1 op het MC. De twee malefics in niet al te best staat vallen over de MC/IC –as en zullen dus zeker tot de nodige teleurstellingen leiden.

                             CLAUS