Een hete herfst voor The Donald

In de afgelopen weken, hebben we gekeken naar de ontwikkelingen in de horoscoop van Donald Trump, in verband met de komende eclips in augustus. Deze eclips valt bijna exact op de ascendant van Trump en zal zichtbaar zijn in een groot deel van de VS. Het lijkt er dus op dat de zonsverduistering de VS en Trump zal treffen en dat werd ook bevestigd door de duiding van de geldige solaar en de progressies in de radix van Trump, waarin de nodige spanningen te zien zijn. Op basis van de lunaren kwamen oktober en november naar voren als de maanden waarin de spanningen zouden pieken. Er is nog een andere methode om, als je in solaar en progressies al problemen hebt vast gesteld, de maand te vinden waarin een probleem zich zal manifesteren en dat zijn de tertiaire progressies. Die worden berekend op basis van de sleutel 1 dag = 1 maand, analoog aan de secundaire progressies.

TRUMP TERTIAIR

Dat leidt tot de volgende tertiaire standen (klik op de link hierboven om de tertiaire standen te kunnen zien) ,waarbij voor de Zon en de hoeken 1 graad voor 1 maand staat en de snellere factoren Maan en Pars Fortunae, in 1 maand 12 graden bewegen. Deze standen zijn berekend voor 15 juni en door factoren vooruit te schuiven, is te zien wat er zal gebeuren in de komende maanden. Wat direct op valt is dat Venus, Heer 10 van de maatschappelijke positie in de radix van Trump op schuift richting Antares, de ster van einde en dood, net als het MC dat daar na 4 graden bovenop staat. Vier graden is vier maanden en dus zouden we dan weer op oktober komen, op dat moment hebben we ook tertiair een Nieuwe Maan.  De tertiaire standen lijken inderdaad de al gevonden maanden te bevestigen. Natuurlijk kun je deze techniek net als de lunaren, alleen gebruiken om de tijd te vinden dat iets gebeurt, tertiaire  progressies kunnen net als lunaren geen belangrijke gebeurtenissen  “veroorzaken”.

VS OER GC

Goed, omdat het een eclips was, die dit hele onderzoek op gang bracht, is het een goed idee om na te gaan hoe de horoscoop van de eclips de VS treft. Deze wordt dan berekend voor Washington omdat het om de hele VS gaat en als radix voor de VS nemen we de horoscoop van de Grote Conjunctie, die vooraf ging aan de stichting van het land. Deze werkt veel beter dan al die toch wat speculatieve horoscopen die door astrologen in de loop der jaren zijn voorgesteld. We zullen de horoscoop niet duiden maar alleen kijken of de mundane radix van de VS door de horoscoop  van de eclips (gemaakt voor het tijdstip van de grootste verduistering) , duidelijk wordt geraakt. Als dat zo blijkt te zijn, is dat een bevestiging dat er een belangrijke gebeurtenis op til is.

ECLIPS AUG 2017 VS

Het eerste dat op valt bij vergelijking van de twee horoscopen, is dat de eclips de MC-IC –as uit de radix van de VS om keert! Je zou kunnen zeggen dat de eclips de leiding van het land flink op schudt. Dat is niet het enige, Saturnus uit de eclips valt via spiegelpunt (planeetpositie gespiegeld in de as 0 ° Kreeft – 0 ° Steenbok)  pal op het meest prominente  punt in de radix van de VS, de vernietigde  Maan in Steenbok op Wega op de descendant. Deze Maan bepaalt heel veel van het optreden van de VS in de wereld onder meer de neiging om overal met wapengeweld te interveniëren.  Het antiscion van de eclipsgraad zelf komt in oppositie met de radix-Mars en de eclips-Mars valt, op de aard-schokker Neptunus in de VS-radix op cuspenas 3-9 . Dat zijn geen kleine dingen, dit is meer dan een enkel synastrisch sextiel.

INGRESS VS 2017

De aardschokker komt ook weer terug in de horoscoop van ingress, het exacte moment dat de Zon de Ram binnen gaat berekend voor Washington. De ingress kun je zien als een mundane solaar en de altijd zo gevaarlijk Poseidon staat pal op de ascendant conjunct het antscion van Jupiter Ingressheer 10 en dus de baas van het land. In het tiende huis is een pijnlijke conjunctie van de Maan en Saturnus te zien op Acumen een giftige nevel uit de Schorpioen. Jupiter Heer 10 staat bovendien in oppositie met Uranus, die te maken  heeft met een zeer pijnlijke confrontatie met de realiteit.

Al met al, bevestigen de vergelijking van de eclips met de radix van de VS en de geldige ingress van dit jaar de al gesignaleerde spanningen. We kunnen er dus vanuit gaan dat er in november in de VS iets dramatisch zal gebeuren dat de president sterk zal raken. We zullen zien.

 

                                 TRUMP HAAR

De val van Donald Trump?

De afgelopen week was voor het Engeland nogal dramatisch, tegen een achtergrond van door de regering verloren verkiezingen, een wankelende, totaal ontredderde premier, een moorddadige flatbrand en weer een terroristische aanslag, gingen ook nog eens de Brexit-onderhandelingen van start. Zoals we in de post van een maand geleden op deze blog al constateerden, loopt in de Engelse horoscoop het progressieve Pars Solis door de crisiszone rond Algol en nadert ook de progressieve Maan deze zone. Algol heeft te maken met je hoofd verliezen en het Pars Solis is de essentie van de Zon (de baas) en daar past een ontredderde Theresa May wel heel goed bij natuurlijk. Aan de andere kant van het Kanaal waren de gebeurtenissen al even opmerkelijk,  president Emmanuel Macron behaalde een absolute meerderheid  bij de Franse parlementsverkiezingen, alle gevestigde partijen leden een verpletterende nederlaag.

Het Front National van Marine Le Pen hield 8 zetels over in de Assemblée van 577 leden, iets meer dan 1 %. Het kan verkeren, een jaar geleden liep Le Pen zich nog serieus warm om het land over te nemen, maar zoals op deze blog al een half jaar voor de verkiezingen werd voorspeld, werd ze geen president en haar partij is voorlopig  gedecimeerd tot een onbetekenende, machteloze splinter. Op deze blog hebben we al meerdere malen het populisme een achterhoedegevecht genoemd en deze ontwikkelingen lijken dit te bevestigen. Maar hoe zit met de grootste, meest aanstootgevende  populist van alle allemaal, Donald Trump? In de post van vorige week werd al duidelijk dat de komende eclips van augustus zijn radix frontaal treft en ook zijn progressies zien er flink gespannen uit. Maar wordt dat bevestigd door zijn nieuwe solaar die kort geleden op 13 juni is ingegaan? Klik op de link hieronder om zijn solaar te kunnen bekijken.

TRUMP SOLAAR 2017

Het eerste wat in het oog springt, is Jupiter die op de ascendant staat en dat lijkt niet zo slecht, Jupiter is immers een planeet, die er toe neigt goede dingen te brengen. In de context van deze analyse hoeft dat echter niet zo te zijn, in de radix van Trump is Jupiter Heer 8 van dood en einde en Heer 5 van “de dood van de baan”, het vijfde huis is immers het achtste gezien vanaf het tiende huis van de baan. Dat zou dus net zo goed een negatieve betekenis kunnen hebben, als andere aanwijzingen dat tenminste bevestigen.Tegenover het MC staat heel opvallend Pluto, de vorst van de onderwereld, die de gewoonte heeft om plotseling op te duiken om op niets ontziende wijze zijn meestal nogal schadelijke werk te verrichten. Het is natuurlijk niet zo’n heel goed teken als deze factor recht tegenover je maatschappelijke positie staat.

Saturnus in de solaar is heerser van het vierde huis (tegenover het tiende) en Saturnus is in oppositie met de Zon, die in de radix Heer 1 is en dus heel uitgesproken Trump zelf. Via antiscion (planeetpositie gespiegeld in de as 0° Kreeft/ 0 °Steenbok) , staat Mars op de Zon en dat is geen teken dat het allemaal  wel koek en ei zal zijn. Natuurlijk valt deze zeer gespannen oppositie van Saturnus met de Zon conjunct het antiscion van Mars over de radix-knopenas en de knopenas van de solaar zelf valt weer op de radix-Mars van Trump. Een activering van de knopenas duidt altijd op grote, ingrijpende  veranderingen en dus kunnen we zeggen dat de nieuwe  solaar van Trump het beeld van meer dan normale spanning bevestigd.  Het is altijd een goede idee om  in een solaar de zeven planeetpunten te projecteren met de boog vanaf de ascendant die ze hebben in de radix.  Er blijken zich dan maar liefst vijf punten te verzamelen rond die Jupiter op de solaarascendant, ook een teken dat er iets van belang zal gebeuren het komende solaar-jaar.

TRUMP LUNAAR OKT 2017

Om vast te stellen wanneer die “gebeurtenis” plaats  zal vinden, moeten de lunaren  worden bekeken, progressies en directies geven de grote ontwikkelingen wel duidelijk aan, maar je kunt er geen precieze voorspellingen mee doen. Bij het doorkijken van de lunaren zijn er twee die opvallen, die van 26 september heeft de Zon op de descendant,wat de plaats is waar de Zon ondergaat en dat is geen goede teken. De daarop volgende lunaar springt er ook uit, deze heeft het MC op het radix-MC van Trump dat op Algol staat. Het Algol-potentieel van Trump in zijn maatschappelijke positie zal die maand dus bij uitstek naar voren komen en dat is meestal niet zo best, Algol hakt je kop er af. Al met al kunnen we dus zeggen dat Trump het in oktober en november zwaar voor zijn kiezen zal krijgen. Daarbij is er zoveel achtste huis en Saturnus (en Pluto!) in het spel dat zelfs een einde (van de baan) niet uitgesloten is.

                               TRUMP 2

Eclipskoorts!!

Er heerst weer eclipskoorts in astrologenland , er verschijnen steeds meer berichten over de eerstvolgende eclips, die valt op 21 augustus. Nu kijken we op deze blog altijd wat van een afstandje naar de grillen die de moderne astrologie in hun greep houden, astrologen lijken meer dan gemiddeld vatbaar voor allerlei paniekerige of wilde suggesties, denk maar eens terug aan de 2012-gekte. Vooral als het om eclipsen gaat, is men vaak geneigd tot al te dramatische uitspraken en daarom is enige scepsis over de trending topics in astroland meestal wel op zijn plaats. Maar in dit geval lijkt de opwinding wel enig hout te snijden en is het de moeite waard aandacht te schenken aan deze eclips. Klik op de onderstaande link om de horoscoop van de eclips te kunnen zien (berekend voor New York, dat wordt nog uitgelegd).

ECLIPS AUG 2017

Het eerste wat er bijzonder aan is, is dat deze zonsverduistering zichtbaar zal zijn in grote delen van de VS. Nu is de zone waarin een eclips zichtbaar is, volgens de gebruikelijke duidingsmethodes van eclipsen niet relevant, maar als je je intuïtie volgt, dan zou je toch zeggen dat een eclips waarvan het “zichtbaarheidspad” zo nadrukkelijk over de VS loopt, toch iets voor dat land zal betekenen. Omdat de tijd waarin eclipsen hun effect tonen, altijd loopt tot aan de volgende eclips, die valt op 31 januari 2018, mag er, als deze eclips inderdaad een krachtig effect zou hebben, tussen september en februari in de VS een dramatische gebeurtenis verwacht worden. Maar  dan moeten er wel meer aanwijzingen zijn, dat er zoiets staat te gebeuren en die lijken er, op meerdere vlakken, toch echt wel te zijn.

DONALD TRUMP

Want de eclipsgraad zelf valt vrijwel exact op de ascendant van, ja hoor daar is hij weer, Donald Trump. Dat is een niet te negeren aanwijzing dat de eclips hem zal treffen, het licht van de Zon (zonsverduistering) gaat uit op het belangrijkste, meest individuele punt van de horoscoop! Maar dat is niet het enige punt waar de eclips Trump treft (de horoscoop van de eclips boven afgebeeld werd berekend voor de geboorteplaats van Trump omdat we hier kijken naar het effect van de zonsverduistering op Trump als individu en niet naar het effect op de VS als land).  De ascendant van de eclipshoroscoop in New York valt via antiscion (planeetpositie gespiegeld in de as 0 ° Kreeft / 0° Steenbok ) in oppositie met zijn radixheer 10 van beroep,  die conjunct een vernietigde Saturnus staat!  Venus Heer 6 van tegenslag in de eclips staat op diezelfde Saturnus/Venus conjunctie in de radix  van Trump  en dus via antiscion in oppositie met de eclips-Ascendant.  De eclips-Saturnus staat in oppositie met zijn ja, radix-Zon, Heer 1 (zijn koningschap) en de Noordknoop van de eclips valt op zijn zo prominenet radix-Mars.

Dit zijn meer dan een paar onbeduidende synastrische sextielen, de eclips treft hem zeer nadrukkelijk. En dan is de conclusie (te) snel getrokken, hij wordt afgezet. Op dat punt moet  je bij het voorspellen echter heel goed oppassen, misschien wil je wel heel graag dat dat gebeurt, maar die emotionele lading kan leiden tot overhaaste conclusies. Sterke emoties, of voorkeuren moet je daarom heel bewust proberen zoveel mogelijk uit te schakelen, ze dragen niet bepaald bij aan de effectiviteit en de helderheid  van de duiding. Toch zijn de aanwijzingen zo sterk dat een verder onderzoek op zijn plaats is,  de context is wel dat Trump steeds meer onder vuur komt te liggen, de potentieel zeer gevaarlijke “Moscow-connection” schuift langzaam maar zeker zijn kant op.

TRUMP PROGRESSIES 2017

Als Trump werkelijk terecht zou komen in een afzettingsprocedure, dan moet dat ook zichtbaar zijn in de progressies, solaren, lunaren en andere technieken. Ook die zien er voor 2017 toch niet echt bemoedigend uit, de progressieve Zon verlaat langzamerhand zijn positie op Regulus die hem president maakte, de Ascendant schuift weg van de al even koninklijke Spica. Het MC is op weg naar een tekenwisseling, wat zou wijzen op een verandering van baan! De Maan loopt over dit MC, benadrukt dus dit punt, komt conjunct  de progressieve Saturnus  in vernietiging en gaat dan naar de zeer kwaadaardige Praesepe, de “tweede Algol” . De ascendant komt vierkant de vernietigde Saturnus die conjunct Venus Heer 10 staat, waar het PF  nog eens een sextiel mee maakt. Het progressieve Pars Solis, dat wegens zijn berekeningsformule altijd retrograde loopt , komt in oppositie met het MC, zijn Zonne-essentie (dat is wat het PS is) staat dus tegenover het punt waar hij zijn beroep uitoefent .

Dat zijn geen malse standen, ze lijken het beeld van de eclips te bevestigen, er is zwaar weer op komst. Daar komt nog eens bij dat de profectie een huis is opgeschoven  – Trump is jarig op 14 juni – en in het twaalfde huis van eenzaamheid en zelfdestructie is gekomen, dat is natuurlijk ook niet al te prettig. Er zijn dus meer dan genoeg redenen om zijn nieuwe solaar te gaan bekijken met de lunaren van de komende maanden om te zien of ook deze het hele plaatje bevestigen. Daar zullen we volgende week aandacht aan besteden.

                                 VERJAARDAG TRUMP

 

Goldfinger: his heart is cold

Vorige week werden de horoscopen van James Bond en de net overleden Bond-acteur Roger Moore bekeken.  Om de radix van James Bond te maken, werd gebruik gemaakt van de “eclipsmethode”. Als een verhaal of een figuur zoals Bond bijvoorbeeld, heel succesvol is, kun je de horoscoop van de eclips, die direct vooraf gaat aan de creatie van het verhaal gebruiken als verhaal-horoscoop. De gedachte is dat iets alleen kan uitgroeien tot een heel groot succes als het nauw aansluit bij de collectieve energie van een hele grote groep mensen. En dat is precies wat een eclipshoroscoop laat zien, dat is de  collectieve energie die door het verhaal wordt aangeboord. Zoals we  vorige week zagen is deze methode verrassend effectief, in de radix van Bond is een zeer sterke concentratie van planeten in de Maagd  (technische snufjes en handigheid) in het negende huis (buitenland) te zien. Klik op de link hieronder om de Bond-horoscoop te kunnen zien.

JAMES BOND ECLIPS

Het was ook duidelijk dat de belangrijkste standen in de Bond-horoscoop nadrukkelijk werden opgepikt door de radix van Roger Moore. Dat werpt de vraag op hoe het dan zit met de synastrie tussen de Bond-radix en de horoscoop van die andere uitgesproken Bond-acteur Sean Connery, daar moet toch ook een hele duidelijke verbinding te zien zijn.  Connery heeft Saturnus in de zesde graad Steenbok als Heer 1 pal op zijn ascendant, die Saturnus dat is dus Connery bij uitstek, het is de planeet die zijn hele radix domineert. Deze staat in een nauwe driehoek met de constellatie in de Maagd die in de Bond-horoscoop zo centraal staat, Connery verbindt dus direct met de Bond-essentie via zijn belangrijkste planeet, die ook nog  eens Heer 1 op zijn ascendant is!

SEAN CONNERY

De Maan van Connery is Heer 7 van het publiek en valt met een orb van twee graden bovenop het MC in de Bond-horoscoop. Dus het punt waar hij persoonlijk contact maakt met zijn publiek, wordt sterk gedragen door het Bond-verhaal. De Venus van Connery, die sterk staat in Weegschaal, en te maken heeft met luxe, schoonheid  en vrouwen, valt via antiscion (planeetpositie gespiegeld in de as 0 ° Kreeft / 0° Steenbok) in oppositie met de Venus  op de Knopenas in de Bond-horoscoop .  Zijn Venus-thema, acteren en schoonheid, kan er dus uitkomen via de Bond-films. Mars/  Heer 1 in de Bond-radix staat ook weer via antiscion op het MC van Connery. Dit zijn maar liefst  vier hele sterke verbindingen , het gaat niet om een paar onnozele synastrische sextielen tussen Heren 3 en 8, het zijn hele relevante, centrale standen.

SEAN CONNERY

Maar het feit dat we beschikken over de Bond-radix, biedt nog meer intrigerende mogelijkheden. Zou je bijvoorbeeld de verschillende Bond-verhalen kunnen terug zien in de solaren en de progressies, die je kunt maken met deze horoscoop? De tijdstippen die je daarvoor zou moeten nemen, zijn die van het verschijnen van de verhalen geschreven door Ian Fleming, niet die van het uitkomen van de films gebaseerd op die verhalen.  Een heel geschikt verhaal om dat te bekijken, is Goldfinger, dat je wel het meest “essentiële” Bond-verhaal zou kunnen noemen, het was het zevende boek in de Bond-reeks en het verscheen op 23 maart 1959. De solaar waaronder het boek verscheen,  is een schot in de roos , de ascendant (Bond dit jaar) valt precies op de Zon de natuurlijke significator van goud en op de centrale constellatie in de Bond-radix.

GOLDFINGERSOLAAR

Daarmee wordt niet alleen het thema goud sterk benadrukt maar ook de essentie van Bond ( de constellatie in Maagd ) geactiveerd. Het is altijd wel oppassen met het duiden van dit soort horoscopen, want je mag alleen factoren mee tellen, die niet automatisch in de horoscoop  op een bepaalde plaats verschijnen. Zo kun je het Pars Fortunae en het Pars Solis op de ascendant negeren want daar staan ze altijd. De radix van Bond is immers een Zonne-eclips en dan staan deze planneetpunten automatisch op de ascendant en aangezien we de planeetpunten projecteren in de solaar met de radixboog is dat ook in iedere solaar zo. Maar dat de Zon er conjunct mee staat dat is niet automatisch zo en dus is dat Zonne- goud wel heel  relevant.

GOLDFINGER

Wat je weer niet mee mag tellen is dat de Zon op Mercurius –Zon conjunctie valt in de Bond –radix. Want in iedere solaar staat de Zon daar en dat is dus geen specifieke activering voor dat jaar. Wat wel telt, is de zeer sterke wederzijdse receptie tussen die zo prominente Zon op de ascendant en Mercurius die Heer 1 én Heer 10 is. Deze receptie weerspiegelt het hele verhaal nogal letterlijk , de Zon is zoals gezegd de natuurlijke significator voor het goud, maar Mercurius staat natuurlijk voor de vinger!  Vlakbij deze Mercurius in het huis van verborgen en criminele activiteiten staat Venus, die er zeer ongelukkig bij staat. Venus staat onder dispositie van de Zon – het goud –  maar wordt ook door de Zon sterk geschaad via negatieve receptie (iedere planeet in Maagd  schaadt Venus die in Maagd  zijn val heeft). Venus is dus in de macht van het goud, wat haar geen goed doet. Dit is hét beeld uit de film dat iedereen bij blijft, de vrouw die vermoord is en totaal met goudverf overdekt.