De echte megasterren – DJ’s

Het is hoogzomer en dus tijd voor “festivals”, DJ’s draaien overuren, ze zijn immers de gevierde hogepriesters van de feestcultuur. DJ’s zijn al lang geen flauwe grappen makende,  plaatjesdraaiers  op de radio meer, ze zijn uitgegroeid tot echte megasterren, die fortuinen verdienen. Hun status is vergelijkbaar met die van de meest succesvolle popsterren en ja er zitten opmerkelijk veel Nederlanders tussen. Het zou dus erg leuk zijn om een blik te werpen op de horoscopen van Tiësto, Armin van Buuren en Martin Garrix, maar helaas de geboortegegevens van deze megasterren zijn niet te vinden! Van de buitenlandse succesvolle  DJ’s wel en dus zullen we de radix bekijken van de DJ die op dit moment wel als de absolute  nummer één wordt gezien,  de Fransman David Guetta (klik op link hieronder om de radix van Guetta te kunnen zien).

DAVID GUETTA

Het is meteen duidelijk dat dit een heel krachtige horoscoop is met veel potentieel voor succes , pal op de ascendant, staat de Zon Heer 10 van de loopbaan.  Naast het MC is de ascendant de sterkste positie voor een planeet om zich te kunnen manifesteren in de wereld en dat deze planeet de Zon, de algemene significator van de koning en de baas is, is natuurlijk ook niet gek. Maar dat is nog niet alles want deze ijzersterke Zon op de ascendant staat op de Zuidschaal. Dit is een van de weinige koninklijke sterren, die veel succes schenken en de Zuidschaal is dus dubbel bezet op het belangrijkste punt van de horoscoop!  Dat is op zichzelf genomen al een stand voor groot succes, maar daar komt nog eens het MC bij, dat pal op de absolute koningsster Regulus staat!

Je ziet hier weer hoe essentieel de vaste sterren zijn, zij maken het verhaal echt rond. Als je niet weet dat de twee belangrijkste hoeken op koninklijke vaste sterren staan, zie je nog wel de kracht van Heer 10 op de ascendant, maar het beslissende reliëf dat deze radix echt tot een megaster maakt, valt dan weg. De zo centrale Zon op de ascendant maakt een sextiel met Mars in verhoging die de essentieel sterkste planeet in deze radix is en dus zijn talent. Mars is Heer 5 van creativiteit en een energieke planeet en dat is een treffende beschrijving van zijn creativiteit. Hij zit niet ergens in een zijzaal van een concertgebouw voor een beschaafd gezelschap op zijn harp te tokkelen, hij zet met zijn muziek hele massa’s aan zich zwaar in het zweet te dansen.

GUETTA

Deze Mars Heer 5 is verbonden met zijn gevoel van roeping, aangegeven door het Arabische Punt van Roeping, dat zich op 8.21 Schorpioen bevindt. Het Roepingsgpunt is het Pars Fortunae, het punt van de grote zielshonger, maar dan geprojecteerd vanaf het MC. Het geeft dus de honger in het beroep aan, dat wil zeggen je droombaan en bij Guetta staat dit punt onder dispositie van Mars /Heer 5 en in sextiel met Mars (de orb is wat ruim maar dat mag wel omdat Mars ook de dispositor van het punt is) . Mars / Heer 5 beschrijft daarom zijn droombaan en hij kan die droombaan gestalte geven omdat Mars sterk is, wat natuurlijk niet bij iedereen het geval is. Het kan zijn dat je je roeping maar heel moeilijk kan realiseren, wat tot veel frustratie kan leiden, het punt geeft alleen een verlangen aan, niet dat het ook werkelijkheid wordt.

Een ander belangrijk punt, dat van Roem ( Asc + Jup – Zon, in daghoroscopen zoals deze) staat conjunct Jupiter die een opvallende positie inneemt, op de hoogste plaats in de horoscoop. Had je op het moment van de geboorte van Guetta, terwijl het net licht werd, om hoog gekeken, dan had je nog net Jupiter kunnen zien in het zenit.  Het is duidelijk dat Jupiter belangrijk is, zo hoog in het tiende huis en conjunct het Punt van Roem, hij zal hier dus beroemd dan wel berucht om zijn. Jupiter is Heer 2 van geld en de algemene signifcator van rijkdommen en ja hij sleept met gemak miljoenen binnen. De oplettende  lezer zal echter opmerken dat Jupiter vernietigd is en dus weinig kracht heeft. Het klopt dat Jupiter door zijn vernietiging wordt verzwakt, maar gezien zijn ijzersterke accidentele waardigheid en de algemene koninklijke kracht in de horoscoop wil dat niet zeggen dat Guetta weinig geld heeft. Het kan er hoogstens wijzen dat hij  er toe geneigd is het veel te gul (de expansieve energie van Jupiter in  kwalitatief slechte conditie) uit te geven, waardoor hij het verdiende fortuin al te snel weer kwijt raakt.

Zijn echte grote succes begon zo vanaf 2007 vorm te krijgen. Dat was het moment dat zijn Saturnus-firdar begon en dat is vreemd want Saturnus staat zwak, retrograde en vernietigd. Maar bij de duiding van de firdaria moet je altijd alle aspecten van een planeet duiden en Saturnus is in zeer sterke wederzijdse tekenreceptie met Mars Heer 5 , die de zwakte van Saturnus compenseert. Toen de subfases van Jupiter (accidenteel sterk) en de sterke  Mars aanbraken in 2009, kwam de internationale doorbraak.

 

Strakke teugels in Turkije – een jaar na de coup

Het was afgelopen week een jaar geleden dat een deel van de militaire top in Turkije een poging deed om president Erdogan af te zetten. Die couppoging zette heel wat in beweging in het land, er volgden massale ontslagen en arrestaties van al dan niet vermeende voorstanders van de couppoging, die door de islamitische Gülen-beweging zou zijn georganiseerd. Of dat werkelijk zo is, is onduidelijk gebleven, er zijn nooit harde bewijzen boven tafel gekomen van een betrokkenheid van deze beweging, maar de gevolgen voor de Turkse maatschappij zijn er niet minder om. De greep van de regering op de samenleving is steeds indringender geworden, de relaties met de EU verslechterden en de invloed van de islam op het openbare leven nam zienderogen toe.

                                ERDOGAN

In deze ontwikkelingen komt een spanning naar boven die de moderne republiek Turkije van het begin af aan heeft gekenmerkt. In 1923 maakte een groep opstandelingen definitief een eind aan het oude, ooit zo machtige, islamitische Osmaanse Rijk en werd de met grote nadruk seculiere republiek Turkije gesticht, waarin er angstvallig tegen religieuze invloeden werd gewaakt. Maar het land bleef natuurlijk wel een moslim-land, al was de invloed van het zo nabije Europa duidelijk te merken. De horoscoop  van het moderne Turkije, laat die spanning ook zien, als geboortemoment kan de proclamatie van de Turkse republiek worden genomen. Van dat moment is het precieze tijdstip bekend en de radix die dat oplevert, lijkt de gebeurtenissen van het afgelopen jaar goed te weerspiegelen. Klik op de link hieronder om de horoscoop van Turkije te kunnen bekijken.

REPUBLIEK TURKIJE

Er zijn een paar dingen die in deze horoscoop opvallen, en die het dubbele karakter van dit land op de grens van West en Oost, van Europa en Azië, van Christendom en Islam, laten zien. Zo staat op de ascendant de ster Alhena,die deel uitmaakt van de constellatie Tweelingen, waarvan het centrale thema het ” dubbele’ is.  De constellatie drukt twee tegengestelde tendensen uit, die  wel innig met elkaar verbonden zijn, de ene Tweeling  Pollux wil het “hogere”, de andere Tweeling Castor meer het wereldse en dat is precies de spanning in Turkije.  Alhena is een ster in de voet van Pollux en wordt wel het brandmerk genoemd, het kan heel concreet verwondingen aan de voeten geven.  De voet is ook symbolisch het lichaamsdeel waar de dingen concreet moeten worden en waar vuile handen worden gemaakt.

Dat lijkt de moeizame relatie met Europa goed te beschrijven, letterlijk geografisch zien we de voet van Turkije aan wal in Europa terug in het kleine stukje Turkije op het Europese vasteland aan deze kant van de Bosporus. Een ander punt dat opvalt is het Pars Fortunae, het Arabische Punt  van de Maan, dat de grote zielshonger beschrijft. Dit bevindt zich in het negende huis van religie, onder dispositie van Jupiter, de algemene significator van religie. De heerser van het negende huis zelf is een sterke verhoogde Saturnus op de koninklijke ster Spica, die daardoor heel veel invloed krijgt in de horoscoop. Saturnus staat conjunct Mercurius Heer 4 en in het vierde huis vind je ook de tegenstanders van de regering, het staat immers in oppositie met het tiende huis.

Er is dus een hele duidelijke krachtige, religieuze invloed in de horoscoop van de officieel zo uitgesproken seculiere Turkse republiek te zien. Als we vervolgens de firdaria bekijken, de heersers over langere periodes , dan blijkt deze krachtige Saturnus de afgelopen 11 jaar de periodeheerser te zijn geweest! Omdat een periodeheerser zich altijd in de fase waarin hij heerst, in al zijn astrologische rollen zal laten zien, is het duidelijk waar de sterke opkomst van de islamitische partij van Erdogan vandaan komt, Saturnus staat op een koninklijke ster! In november 2018 loopt de fase van Saturnus af en wordt de minder strenge Jupiter de nieuwe heerser, vanaf dat moment zal het islamitisch reveil steun gaan verliezen, er zal geleidelijk een andere wind gaan waaien.

TURKIJE SOLAAR 2016

Maar voorlopig is het nog niet zover, de solaren die het grootste deel van 2016 en 2017 beslaan, laten nog heel wat spanningen zien. De solaar waaronder de couppoging plaats vond (zie boven) is overduidelijk. De knopensas, altijd een aanduider van radicale veranderingen, staat pal op de solaar-Asc/Desc –as! De Maan, solaarheer 10 van de regering, staat in de crisiszone aan het einde van de Stier conjunct het Pars Fortunae en de Jupiter-Mars-Venus constellatie in solaarhuis 12 staat in oppositie met het MC in de Turkse radix!

TURKIJE SOLAAR 2017

De huidige solaar ziet er ook nog niet zo ontspannen uit. De strenge Saturnus , in de radix Heer 9 van religie en algemene signficator van repressie, staat op de ascendant conjunct Venus solaarheer 10 van de regering. Venus Heer 10 staat op de zuiver martiale, koninklijke ster Antares,de hoofdster van de Schorpioen, die zijn vijanden genadeloos vervolgt en dood steekt met zijn gifangel In het tiende huis staat de Maan conjunct Jupiter, die radixheer 10 is op de ster Vindemiatrix,verbonden met arrogante zelfoverschatting die desastreuze gevolgen kan hebben. Voorlopig hebben de Turken nog niet veel om naar uit te kijken dus.

Al Pherg voor Europa en Duitsland – Helmut Kohl

Afgelopen week nam Europa afscheid van Helmut Kohl, de kanselier van de hereniging van de beide Duitslanden. Kohl speelde de hoofdrol in deze hereniging, maar werd tegelijkertijd geëerd als een groot Europeaan, hij heeft zich altijd ingespannen voor een innige samenwerking in Europa, vooral die met Frankrijk. Zoveel streven naar vrede en vereniging op een heel historisch moment, moet zich wel in zijn radix tonen en ja hoor op de ascendant is het direct te zien, Venus bevindt zich op het meest persoonlijke punt van zijn horoscoop (klik op de link hieronder om de geboortehoroscoop van Kohl te kunnen bekijken).  Deze ascendant met Venus staat ook nog eens op een onooglijke maar toch belangrijke ster, de noodlotsster Al Pherg, de enige ster in de constellatie Vissen die in de astrologie van belang is.

HELMUT KOHL

Met zowel de ascendant als Venus op deze ster van het noodlot, is het niet vreemd dat hij betrokken was bij zeer historische gebeurtenissen , maar de specifieke betekenis van de Vissen en de plaats van Al Pherg in de constellatie, maken het hele verhaal wel heel beeldend. Al Pherg staat namelijk in het beroemde koord dat de twee Vissen, die verschillende richtingen op zwemmen, verbindt! Hier zie je de hereniging  van de beide Duitslanden letterlijk in zijn horoscoop geschreven staan. Maar ook de betekenis van de Vissen-constellatie is heel sprekend, met de Vissen zijn we aan het einde van de cyclus gekomen, waar de tegenstellingen worden opgeheven, en waar alleen maar voortgang kan worden gemaakt door iets te offeren waaraan je zeer gehecht bent. Het zal duidelijk dat dit een goede beschrijving van wat er in Duitsland is gebeurd onder de bezielende leiding van Helmut  Kohl.

                           AL PHERG

Venus is in sterke receptie met Mars, Heer 1, die dus heel sterk Kohl zelf is, en Mars staat redelijk sterk in tripliciteit (in het “juiste” element, waarin hij goed uit de voeten kan) op de krachtige ster Achernar van de eerste magnitude, maar wel in het zeer verzwakkende, verborgen twaalfde huis. Nu komt dat wel vaker voor bij politici, waarschijnlijk omdat je goed achter de schermen en met geheimen moet kunnen werken, maar als er goede manieren zijn om aan het twaalfde huis te ontsnappen, zal het je niet erg verzwakken. Zo is het ook bij Kohl, niet alleen is er die sterke receptie via teken en verhoging met Venus op de ascendant, Mars maakt ook een sextiel met een kleine orb met die zo krachtige Saturnus in eigen teken pal op het MC! Deze zo belangrijke Saturnus staat op de ster Pelagus, het blad van de pijl van de Boogschutter, verbonden met  een visie die vol vuur in de toekomst gelanceerd wordt.

We krijgen dus een doorverbonden constellatie van een Venus, die met het opheffen van tegenstellingen aan het einde van een cyclus te maken heeft, met Mars  / Heer 1 op de bevlogen, wat overmoedige Jupiter-ster Achernar en die zo sterke Saturnus op het MC, de planeet van grenzen en muren, die op een ster van een nieuwe visie voor de toekomst staat! Venus, anderhalve graad voorbij de ascendant is bovendien in mundaan vierkant met Saturnus ,die een graad voorbij het MC staat en dus nog een keer extra  en direct verbonden met zijn beroep.  Mundane aspecten worden gemaakt via de positie in de huizen en niet zoals gewoonlijk via de positie in de tekens.

De mythe van Achernar is ook heel toepasselijk, Achernar is de hoofdster van de Rivier, die symbolisch een grens is tussen twee landen of toestanden, net zoals de Jordaan in de Bijbel bijvoorbeeld de grens met het beloofde land is. Maar het overschrijden van die grens is een precair proces omdat de Rivier ook het water is waarin Phaeton neer stort, die in overmoed de zonnewagen had gekaapt,die hij niet onder controle kon houden. Duitsland heeft economisch zwaar geleden onder de hereniging en je kunt afvragen of Kohl uit ijdelheid (Phaeton kaapt overmoedig de Zonnewagen om over de grens te vliegen)het proces niet te snel  in gang heeft willen zetten. Hoe dan ook, astrologie laat altijd zien wat er is gebeurd is, het gaat nooit over politieke meningen.

De heerser van het negende huis van het buitenland is Jupiter en het Pars Fortunae, zijn zielshonger, staat conjunct deze Jupiter, hij wil heel  graag over de grenzen heen kijken. Zijn Arabische Punt van Roem, wat aan geeft waardoor je beroemd of berucht bent, staat  heel treffend sextiel de herenigings-Venus op de ascendant. Overigens strekte dat  grote streven naar vereniging zich niet uit tot zijn naaste familie, van zijn kinderen uit zijn eerste huwelijk was hij vervreemd geraakt. Dat zie je duidelijk in de horoscoop terug, Heer 5 van kinderen is de Zon die conjunct Uranus, de planeet van de pijnlijke beperking staat in het twaalfde huis van eenzaamheid. Het valt daarbij op hoe sterk de dispositie is die Mars heeft in deze horoscoop, maar liefst drie planeten staan in het teken van Mars en Saturnus staat in de verhoging van Mars.Mars is Kohl zelf, die dus al heel snel gewend zal zijn dat hij de touwtjes in handen  heeft en dat het allemaal als vanzelfsprekend om hem draait.

                         Kohl Mitterrand