De eclips slaat toe

 

                            HOUSTON 2

In de post van enkele weken geleden werd de zonsverduistering besproken, die op 21 augustus over grote delen van de VS trok. Het idee was dat als een eclips in een land prominent zichtbaar is, dit land hard door de eclips kan worden getroffen. In oude teksten wordt hierover niet veel gezegd, maar het lijkt puur op basis van een intuïtief begrip van de symboliek, voor de hand liggend. Als we terug gaan naar wat door Angelsaksische  astrologen altijd wat pompeus de “grand cross eclipse” van augustus 1999 wordt genoemd , lijkt dat idee bevestigd te worden. Deze zonsverduistering was zichtbaar in grote delen van Europa maar ook in Turkije, waar vlak na de eclips een zware aardbeving plaats vond. Dit idee zou wel verder onderzocht  moeten worden, maar  de eclips van augustus in de VS lijkt te bevestigen dat het werkt.

HOUSTON ECLIPS

Want de vierde stad van de VS, Houston, heeft binnen een week na de eclips te maken met een rampzalige watersnood. Het is daarom de moeite waard om eens de horoscoop van de eclips te bekijken berekend voor Houston, die laat zien hoe de verduistering van het licht ter plaatse zal door werken (klik op de link hierboven om de eclipshoroscoop te kunnen zien). En ja, het is exact in de roos!  In Houston staat de eclips binnen twintig boogminuten op het MC, de volle klap zal hier neerkomen.  Natuurlijk zijn er meerdere plaatsen in de buurt die dit hebben, maar Houston in de vierde stad  van de VS en daar is het dus het meest zichtbaar. In deze horoscoop is Mars Heer 1, en dus Houston en die staat op iets meer dan drie graden van de Noordknoop, waardoor Heer 1 direct bij de eclips wordt betrokken. De problemen beginnen ook als Mars in transit de Noordknoop bereikt, omdat een zonsverduistering een Nieuwe Maan op een Knoop is, is dat een belangrijk moment, een Knoop is  een integraal deel van een eclips.

HOUSTON GC

Zo kun je dus al nauwkeuriger bekijken waar de eclips precies zijn sterkste effect heeft, maar ook de mundane radix van Houston zou natuurlijk het een en ander moeten laten zien. Om deze stadsradix te maken, gebruiken we de techniek van de Grote Conjuncties, zoals deze al zo vaak op deze blog is uitgelegd, recentelijk nog voor San Francisco. Dat levert voor Houston de onderstaande radix op, klik op de link om deze te kunnen bekijken. Het is een goed idee om deze te vergelijken met die van San Francisco, dan komen de verschillen sterk naar voren.  Omdat het nu vooral gaat om wat de solaar, de  lunaren en de progressies laten zien, wordt deze horoscoop nu niet geduid, maar het valt direct op dat Mercurius , Heer 1 en Heer 10 via antiscion ( planeetpositie gespiegeld in de as 0° Kreeft- 0° Steenbok) pal op het MC staat.

HOUSTON SOLAAR

Dat is natuurlijk krachtig, Houston is bekend vanwege  de ruimtevaart, het vluchtleidingscentrum voor onder meer de Apollo-vluchten was hier gevestigd (Mercurius = communicatie en techniek). Maar wat ons nu het meeste interesseert is wat de voorspellingstechnieken laten zien? Het is al vaak gebleken dat de solaren, de progressies / directies en zelfs de lunaren gebaseerd op de mundane radix, zeer effectief zijn, denk je eens in wat dat voor mogelijkheden biedt!  Voor San Francisco zou je bijvoorbeeld het jaar en de maand van de volgende aardbeving, een dreiging die daar altijd in de lucht hangt, kunnen vinden.  De solaar van Houston die inging op 19 juni laat zonder omwegen zien dat er gevaar dreigt. Mars , Heer 8 van de dood in radix,  en in de solaar heer 4 van het land, staat verdronken in het teken van  het snel stromende water Kreeft pal op de descendant.  Saturnus, solaarheer 1 en dus het meest uitgesproken  Houston zelf dit jaar, staat retrograde in Huis 12 van grote problemen en wordt via oppositie verbrand door de Zon. Mercurius, radixheer 1 en – heer 10, is  direct bij betrokken bij deze oppositie die via antiscion op de desc/asc –as staat.  Dit zijn geen aanwijzingen die je uit horoscoop moet persen, het wordt meer dan duidelijk getoond.

HOUSTON POST LUNAAR

De lunaar van voor de ramp (hier niet afgebeeld)heeft een Volle Maan conjunct Mars, radixheer 8 van de dood in het achtste huis, en Jupiter lunaarheer 1 staat via antiscion op Neptunus, die natuurlijk met overstromingen te maken heeft. Het is altijd een heel goed idee om ook de lunaar na een gebeurtenis te bekijken, deze laat zien wat de effecten ervan zijn. De Asc/Desc-as van deze “post-lunaar” ligt over de zeer martiale Aldebaran /Antares –as, die te maken heeft met de dood en het einde van cycli. De Zuidknoop van zeer pijnlijke beperking staat conjunct het MC, de Maan van het water op het MC. Mercurius lunaarheer 1 , Houston in september, staat bij het IC met de Noordknoop conjunct Mars, radixheer 8 van de dood. Mercurius is, retrograde lopend,  net uit zijn eigen teken verhoging en gekomen, een enorme verslechtering en staat nu bijna stil,wat ook zo is in Houston.

                          HOUSTON 1

San Francisco, Algol City

De eclips in de VS

Voor we verder gaan met het bekijken van de horoscoop van San Francisco, eerst een opmerkelijk bericht. In de krant van dinsdag stond een foto, van een zo juist getrouwd, lachend bruidspaar in de VS dat met hun gasten een toast uitbracht op het zo juist gesloten huwelijk-  met eclipsbrillen op! Kan iets het verlies van de connectie met de kosmos in de moderne  wereld  beter verbeelden dan dit? Een eclips is een moment van crisis en in iedere cultuur die niet verdwaald is in de illusie van eigenmachtigheid, zou dat moment voor een huwelijk als de pest worden gemeden. Dit paar vond het blijkbaar wel amusant om hun feest op te luisteren met een eclips , maar ja hoe hadden ze ook beter kunnen weten, in het Westen maakt de  astrologie al lang geen  vanzelfsprekend deel meer uit van de cultuur.

Dit was overigens de eclips die zichtbaar was in grote delen van de VS, en die  vrijwel exact op de Ascendant van Donald Trump viel.  Dat betekent ook voor hem een crisis, en die zou op basis van de lunaren in oktober / november kunnen worden verwacht.  Komen zijn Russische connecties aan het licht of gaat hij gewoon de pijp uit? We zullen zien.

Algol City

Vorige week bekeken we de Grote Conjunctie (“GC”) van 1961 die de aanzet gaf tot wat we kunnen samenvatten als “de jaren ’60”. Overigens bleef de specifieke softe sfeer van de jaren ’60  hangen tot ver in de jaren ’70, pas na 1980 kwam er een duidelijke omslag. Dat wordt treffend weergegeven door het ritme van de Grote Conjuncties want in ‘80/’ 81  hadden we, in dit geval, 3 nieuwe GC’s die aangaven wat er in de komende twintig jaar tot aan 2000 zou gaan gebeuren.  De GC van 1961 werd gemaakt voor San Francisco, de bakermat van de hippies en het is interessant om eens een blik te werpen op de horoscoop van San Francisco zelf. De stad staat bekend om zijn uiterst vrije atmosfeer , het is een soort Amsterdam van de VS. Niet alleen was Frisco ( een afkorting voor de stad ) de hippie-bakermat, het is ook de homo-hoofdstad  van de VS, het pecentage LGTB-ers zoals dat tegenwoordig heet (ja, je zou eens iemand niet noemen !), is er het dubbele van het landelijk gemiddelde.  Vooral de wijk Haight Ashbury lijkt deze losse sfeer in een zeer geconcentreerde vorm  te manifesteren. Tenslotte, zijn er natuurlijk de aardbevingen , de stad ligt op de San Andreas-breuk en werd verschillende keren zwaar getroffen.

                            HAIGHT ASHBURY

Deze hele specifieke kenmerken van de stad moeten te zien zijn in de radix voor San Francisco, en om die geboortehoroscoop te maken gaan we uit van de GC ,die viel voor de stichting van de stad in 1776. In dat jaar werd er een Spaans fort, het Presidio, gebouwd waar omheen zich langzamerhand de stad vormde. Klik op de link hieronder om de radix van San Francisco te kunnen zien en het eerste wat direct opvalt is dat de ascendant, het meest individuele punt in een horoscoop, op Algol valt! Dat verklaart direct al veel. Algol is de kop van Medusa, een afzichtelijke Gorgoon met slangen als haren, maar ze verschijnt ook als verleidelijke vrouw.Dat zijn twee kanten van dezelfde medaille, de slangen, symbolen voor dualiteit of wel begeerte,  op het hoofd laten zien dat de begeerte het denken overheerst. Dat is spiritueel gezien niet zo gezond, maar lekker is het natuurlijk wel!

SAN FRANCISCO GC

Het wil zeggen dat in de stad de begeerte vrij spel heeft en dat geheel is overgoten met een sterke glamour-achtige aantrekkingskracht (Algol ). Vandaar de losse sfeer, de hippies en de homo’s, die natuurlijk bekend staan om hun nogal barokke, ongeremde seksuele gedrag. Algol kan ook veel slachtoffers maken en dat komt tot uiting in de aardbevingen, waarvan de dreiging altijd op de achtergrond ergens aanwezig is. Een andere stand die eruit springt, is de conjunctie van Venus / Heer 1 in verhoging met de Zon die via antiscion(planeetposities gespiegeld in de as 0° Kreeft-0° Steenbok) in  oppositie is met een retrograde Mercurius over de  malefic cuspen-as 6-12.  Mercurius is de planeet van de aardbevingen, traditioneel gezien als  “wind in de aarde” die Heer 1/ Venus, zeer uitgesproken de stad, direct zwaar afflicteert via oppositie en negatieve receptie.

Venus verhoogd, en dus overdreven, past goed bij de lichtzinnige sfeer, zeker omdat  de planeet op de ster Scheat staat, die deel uitmaakt van Pegasus, het Vliegende Paard. De bereider van Pegasus poogt op  eigen kracht de godenwereld te bereiken en aanvaardt geen leiding. Hippie! De Zon staat op Baten Kaitos, een ster uit het Zeemonster, symbool voor de rauwe begeerte, die in de mythe op weg is om prinses Andromeda, geketend op een eiland en symbool voor de ziel,te verslinden. Andromeda, die een Venus-natuur heeft komt nog een keer terug, de GC-graad staat op Alpheratz, in het twaalfde huis . En  ja, er is een wereldberoemd eiland in de baai van de stad waar mensen worden geketend, Alcatraz !Overal waar we kijken, zien we Venus (Andromeda, Heer 1 verhoogd op Scheat) , verleiding  (Algol) en ontketende begeerte (Walvis en Algol). De nadruk op het twaalfde huis van gevangenissen en verslavingen is ook opvallend, de grote dieren van het twaalfde huis zijn symbolen van oncontroleerbare verlangens.

En als toefje op deze verrukkelijk astro-taart, San Francisco heet wel “Fog City”, vanwege de ochtendmist die de stad zo vaak omhult. Ook dat is Huis 12 dat met de ochtend wordt geassocieerd, met het zonlicht dat nog niet op volle kracht kan schijnen.

The Summer of Love – San Francisco 1967

De afgelopen zomer is op verschillende plaatsen aandacht besteed aan de roemruchte ‘’Summer of Love”’ van 1967, met het befaamde Woodstock-festival een van de markante hoogtepunten van de hippie-tijd. De Summer of Love vond plaats in San  Francisco in de wijk Haight-Ashbury, de bakermat van het hippie-dom, waar zich in de zomer van ‘67 een menigte van  meer dan 100.000 jongeren verzamelde om zich tegoed te doen aan de hippie-geneugten van drugs, vrije sex, Oosterse “spiritualiteit” en experimentele kunst en muziek . De jaren ’60 veranderden de Westerse wereld voorgoed, en hoewel de hippies van toen tegenwoordig vooral wat meewarig worden bekeken, was het veel meer dan een jeugdbeweging van voorbijgaande aard. Het was een echt keerpunt, de doorbraak van de popmuziek als zeer dominant cultuurverschijnsel en een bevrijding van al te strikte maatschappelijke normen.

                           HIPPIE 2

De vraag is hoe we deze ontwikkeling astrologisch kunnen duiden? Omdat het om een belangrijk keerpunt gaat, waarvan de effecten tot op de dag van vandaag zichtbaar zijn, is het een goed idee naar de Grote Conjuncties van Saturnus en Jupiter (GC’s) te kijken. Deze GC’s die eens in de 20 jaar plaats vinden, geven de grote culturele en politieke ontwikkelingen aan en er is een zeer interessant patroon te zien dat duidelijk maakt wat de hippie-tijd in wezen was. Het begint allemaal rond 1840 als de GC’s na 240 jaar in Vuurtekens overgaan naar Aardetekens wat, na een periode van revoluties, leidt tot het ontstaan van de moderne natie-staat en de ontwikkeling van consumentisme en industriële massa-productie (Aarde legt altijd de nadruk op tastbaarheid, stoffelijkheid en opdeling in aparte stukje).

De GC’s blijven natuurlijk lange tijd in Aarde-tekens vallen, ook de GC in 1961, die vooraf ging aan de hippie –jaren, valt nog in Steenbok. Maar de daarop volgende GC van 1980 valt al in een Lucht-teken   en hoewel  die van 2000 nog even “terug”valt in de Stier, kun je de GC van 1961 zien als de laatste ‘’ echte “Aarde-GC , waar een reeks van 6 Aarde GC’s aan vooraf ging. Je ziet hier dus de eerste tekenen dat de Aarde-tijd op zijn einde loopt (al komt het echte begin van de Lucht-tijd pas in 2020). De hippies verzetten zich immers sterk tegen alles wat met Aarde (materieel, vast, individueel) te maken had en de impulsen uit die tijd zijn uiteindelijk deels opgenomen in de culturele mainstream, zij het dan op een hele andere manier dan men toen droomde.

SAN FRANCISCO 1961 GC

Dat het allemaal begon in San Francisco (“If you are going to San Francisco, be sure to wear flowers in your hair”, zong Scott MacKenzie in 1967) is ook niet toevallig, het heeft te maken met de radix  van de stad. Deze stadsradix zullen we volgende week duiden, nu bekijken we de Grote Conjunctie van 1961 gemaakt voor de hippie-bakermat San Francisco (klik op de link hierboven om de GC te kunnen zien). Er zijn in deze horoscoop factoren die algemeen gelden voor de hele wereld zoals de planeetstanden en factoren die specifiek  zijn voor San Francisco,  zoals de hoeken en  de Arabische punten. Op het MC van deze horoscoop staat een ster die wel heel treffend laat zien wat er zou gaan gebeuren, het  is Mirach, een ster uit de constellatie van de Prinses  Andromeda, een van de zeer weinige sterren die een pure Venus-natuur heeft. Meer specifiek is Mirach de Gordel van de Prinses, maar dat is wat eufemistisch, want het gaat vooral ook om onder de gordel van de Prinses (de naam Mirach komt van Mirak wat de Lendenen  betekent), zou een ster de hele Summer of Love beter kunnen verbeelden?

Als je de trefwoorden bij Mirach leest in de diverse sterrenboeken, lijkt het wel of er een bloemenkind beschreven wordt! Even voor het MC staat een conjunctie van de Maan en weer Venus  weer op een ster uit Andromeda, Alpheratz die een Jupiter-Venus natuur heeft. Dit is geen nette Venus in Ram in vernietiging zal zij vooral het lust-aspect laten zien. Wat versterkt wordt door Neptunus die via antiscion op de Maan staat, Neptunus is de god van de oceanen en zout water is een symbool voor de begeertes. De GC-graad zelf staat op de noodlotster Terebellum die altijd aankondigt dat er een radicale verandering op til is, de Zon die net uit zijn vernietiging is gekomen geeft een bevrijding aan. Uit de dispositie door de strikte Satunus als heer van de Waterman, ontsnapt de Zon naar de dispositie door  expansieve Jupiter In Vissen en dat voelt wel goed natuurlijk. Wat hier gezegd wordt over de Maan-Venus conjunctie, het antiscion van Neptunus, de GC-graad en de Zon geldt overal ter wereld, het is niet specifiek voor San Francisco.

Ook de positie van Mercurius, het koele rationele denken waar de hippies zich tegen keerden, staat er opvallend beroerd bij, Mercururius is in val en vernietiging in Vissen, op de remmende Zuidknoop, retrograde, combust en in oppositie met Pluto op de versterkende Noordknoop. Arm ding, Mercurius is  absoluut kansloos en staat ook nog eens op Deneb de hoofdster van de  Zwaan een zeer esthetisch gerichte constellatie. Het draaide ook allemaal sterk om spiegeltjes en kraaltjes, om kleurtjes en glinsterende dingetjes en niet om gezond verstand. Het was in wezen esthetisch.

                      HIPPIE 1

Op de ascendant (en dus wel specifiek voor San Francisco)) valt de Zuidelijke Ezel, die met chaos te maken heeft, de Ezel is een oud symbool voor de Satan, die de weigering verbeeldt om goddelijke leiding te aanvaarden. De Ezels zijn deel van de Kreeft en de Kreeft is het cardinale (snel bewegende) Water, het element van  de begeerte. De Kreeft volgt alleen zijn gevoelsimpulsen en heeft geen hart, geen ordenend centrum en dat is exact wat er gebeurde, de zogenaamde “spiritualiteit” van de hippies was vaak nogal oppervlakkig, het ging toch allemaal meer om het exotische uit India. De hele jaren’ 70  door bleef deze invloed sterk aanhouden, maar in de jaren ’80( vlak na de GC van 1980) kwam er een duidelijke omslag en werd de sfeer weer heel anders.

Meer Chinese spierballen na 2020 – Poseidon in actie

Kort geleden vierde het land dat nog steeds de Volksrepubliek China heet en waar nog steeds, met veel rood vlaggenvertoon, een “communistische” partij aan de macht is, het 70-jarig bestaan van haar leger dat, ja nog steeds het Volksbevrijdingsleger heet. Ooit opgericht door Mao om de machtsgreep van de communisten in China mogelijk te maken, is het Volksbevrijdingsleger in onze tijd uitgegroeid tot de grootste, maar nog niet de sterkste, legermacht in de wereld. De Chinezen hielden daarom een enorme parade, niet in de hoofdstad Peking ,maar in een woestijngebied, als om aan te geven dat ze bereid en in staat zijn ver buiten hun vertrouwde thuishaven te opereren.  De economische macht is sterk gegroeid en dan zal de militaire macht altijd volgen.

                        CHINA MILITAIR 1

Deze verschuiving van de macht van West naar Oost past bij de traditionele duiding van de Grote Conjuncties van Saturnus en Jupiter (GC’s), die in 2020 het Aarde-element definitief verlaten en vanaf dan zo’n 240 jaar lang in Lucht-tekens zullen vallen. De overgang van de GC’s van het ene element naar het andere brengen altijd een verschuiving van het machtsevenwicht met zich mee, een nieuwe wereldmacht staat op . We hebben op deze blog al vaak over deze verschuiving geschreven, maar nu 2020 langzamerhand in zicht komt, is het interessant om dit eens wat meer in detail te onderzoeken. Je kunt namelijk GC’s niet alleen gebruiken om het ritme van de grootschalige ontwikkelingen in de wereld door de eeuwen heen te volgen, je kunt ook door een GC echt te duiden, voorspellen hoe de 20 jaar dat een GC geldig is er in grote lijnen uit zullen zien.

Om dat te bekijken, kies je als tijd natuurlijk het exacte moment van de conjunctie en als plaats de hoofdstad van het land of het deel van de wereld dat je wilt onderzoeken. Je hoort wel eens, vooral van Engelse astrologen, dat een GC altijd voor Greenwich moet worden gemaakt om een voorspelling voor de hele wereld te doen. Dat is onzinnig want het feit dat de meridiaan van dat dorpje op de rand van Londen wordt gebruikt om de tijdzones in te delen en lengtegraden te bepalen, is volstrekt arbitrair en heeft geen enkele werkelijke betekenis . Er zijn voor dat doel  diverse meridianen (onder meer die van Parijs) in gebruik geweest en het werd alleen ooit  Greenwich (=Londen) omdat Engeland politiek domineerde. Het is dus niet meer dan een politieke conventie zonder waarde, waar de altijd zo trotse Britten blij mee zijn, maar ook Britse astrologen zouden er goed aan doen eens verder te kijken dan hun nationale neus lang is.  Een GC maken voor Greenwich  zal alleen laten zien hoe het dorpje Greenwich wordt geraakt door een GC en daar zullen niet veel mensen interesse voor hebben.

CHINA GC 2020

Goed, er bestaat dus geen GC voor de hele wereld maar wel voor de diverse delen van de wereld en om te zien hoe het de nieuwe wereldmacht China zal vergaan in de jaren 2020-2040,maken we dus de GC 2020 voor Peking. Dat levert de bovenstaande horoscoop op (klik op de link hierboven) , waarin direct een verontrustende stand in het oog springt. Want met het oog op de opbouw van het militaire apparaat, de claims van China op grote delen van de Zuid-Chinese Zee en de dreigende taal tegen Taiwan, is de strijdplaneet Mars op een hoek niet iets waar je blij van wordt. Mars staat bovendien niet zomaar op een hoek , maar op nota bene op de descendant , de plaats die aangeeft hoe je met anderen om gaat!  De ster waar Mars op staat, geeft nog meer te denken, het is Baten Kaitos uit de constellatie van het Zeemonster, ook wel de Walvis genoemd.

Het Zeemonster is het ondier dat op weg is om de prinses Andromeda te verslinden en Andromeda is vast geketend aan een eiland. Dit is een wraakactie van de altijd slecht zo geluimde zeegod Poseidon, de moeder van Andromeda had namelijk  gezegd dat haar dochter mooier was dan de dochter van Poseidon en dat kon niet onbestraft blijven. Helemaal verontrustend is dat het beeld van ketening op een eiland bijna letterlijk Taiwan weergeeft. Taiwan is het eiland waar de tegenstanders van de communisten hun toevlucht zochten, die zo ontsnapten aan de moorddadige rode knoet van Mao. De Chinezen zien Taiwan daarom nog altijd als een opstandige provincie die weer bij China moet gaan horen.

Een andere opvallende stand is de koninklijke Spica op de ascendant, Spica brengt je verder dan je had mogen hopen en dat is niet zo gek voor China natuurlijk. Venus Heer 1, het meest uitgesproken het land zelf) staat ook nog eens op een koninklijke ster, op de zuiver martiale Antares , die de arrogante Jager Orion, die meent iedereen de baas te zijn, dood steekt.  Dat is een bevestiging van de krijgshaftige Mars op de descendant en een waarschuwing aan de VS, die moeten oppassen met hun Orion-rol van sterkste militaire macht.  Op het IC, staat heel opvallend  de GC zelf, in oppositie met het MC wat wijst op meer binnenlandse weerstand tegen de regering (MC), de GC staat op Altair, een krachtige ster uit de Adelaar met een Jupiter-Mars natuur, die sterk bevlogen is. De Zon Heer 10 van de regeringsmacht is net de Steenbok ingegaan en onder de dispositie (dispositie = macht) van Saturnus Heer 4 gekomen, wat dus zou kunnen duiden op een verzwakking van de greep van de partij.

CHINA GC SOLAAR

Om te onderzoeken wanneer het een en ander zal gaan gebeuren, kun je solaren maken vanaf de GC en dan springt die van december 2022 (die dus aangeeft wat er in 2023 zal gebeuren) eruit. Uranus staat op de ascendant, Pluto op het MC, het MC op de noodlotster Terebellum, de knopenas op de Asc/Desc-as, de descendant op de genadeloze Zuidschaal die de verstoorde balans herstelt (Taiwan weer bij China?),en de Maan-Mars oppositie op de cuspenas 2-8 (dood) op Venus Heer 1 in de GC op de bij uitstek martiale as van de koninklijke sterren Antares/Aldebaran. Pffff, dat is niet niks, de buren van China zijn gewaarschuwd.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Net niet beter dan whisky: Calvin Harris

Vorige week werd op deze blog de horoscoop besproken van David Guetta, op het moment een van de meest populaire DJ’s ter wereld. Zijn horoscoop had twee koninklijke sterren  plus de Zon / Heer 10 op de belangrijkste hoeken, de Asc en het MC en dat geeft wel heel duidelijk zijn mega-succes aan. Maar het is natuurlijk uitermate interessant om  de horoscopen van andere top-DJ’s met die van Guetta te vergelijken. Laat de horoscoop het altijd zo overduidelijk zien dat je een groot succes gaat worden? Nee, de kosmos legt het er niet altijd zo dik bovenop  als bij Guetta, er zijn diverse manieren waarop succes astrologisch kan worden getoond. Naast krachtige, liefst koninklijke vaste sterren, hoekplaneten, een talentplaneet met veel essentiële waardigheid, moet je ook altijd kijken naar de synastrie met de eclips en de lunatie, die direct aan de geboorte vooraf gingen.

Die prenatale horoscopen geven de “tijdgeest” aan, de collectieve oriëntatie van een groep mensen en omdat een lunatie (een Nieuwe of een Volle Maan) veel vaker voorkomt dan een eclips, bestrijken eclipsen een grotere groep. Het zal duidelijk zijn dat als je met je radix-standen nauw aansluit bij de tijdgeest, dit je succes aanmerkelijk zal kunnen vergroten. Dit laat dus een andere kant van succes zien, het gaat hier niet direct om het manifesteren van een krachtig collectief mythisch thema  zoals bij de sterren of van  een groot talent zoals bij een sterke planeet, maar puur om het surfen op de golf van de tijdgeest.  Het feit dat de prenatale synastrie van belang is, laat  ook zien dat een individu altijd sterk ingebed is in zijn tijd en niet de autonome” psycho-unit” is, waartoe de moderne astrologie de mens al te simplistisch reduceert.

Ook om dat te illustreren zullen we de radix van een andere zeer succesvolle DJ bekijken, die van Calvin Harris, “na whisky het beste dat Schotland heeft voortgebracht”. Harris staat al een tijd in de top-5 , verdient containers met geld en leidt het glamour-leven van een mega-popster, een van zijn vriendinnetjes was Taylor Swift, een van de grootse sterren in de popwereld  van het moment. Toch als we zijn radix vergelijken met die van David Guetta, waar het succes van af spat, is dat niet direct overduidelijk (klik op de link hieronder om de radix van Calvin Harris te kunnen bekijken). Er staan geen planeten op de hoeken  en geen koninklijke vaste sterren op de belangrijkste punten, de horoscoop ziet er op het eerste gezicht wat gewoontjes uit. Het had zomaar ook jouw radix kunnen zijn.

CALVIN HARRIS

Toch tekenen zich, als je verder en dieper kijkt, geleidelijk de contouren af van het grote succes. Op het MC staat de ster Alpheratz, het hoofd van de prinses Andromeda, een constellatie die sterk verbonden is met  creativiteit en kunst, Alpheratz heeft een Jupiter/Venus natuur. Deze ster van de tweede magnitude is niet heel krachtig, maar beschrijft wel heel treffend wat hij doet om aan de kost te komen.  De Maan die essentieel sterk staat in Kreeft, maar zeer verzwakt in het twaalfde huis, staat wel op een heel sterke ster Sirius de hoofdster van de Grote Hond, en maakt een zeer nauw vierkant op het MC. Daardoor kan die zo sterke Maan zich verbinden met zijn beroep wat zijn succes vergroot, de Maan is het volk en Heer  12 van drugs, een groot deel van het publiek slikt de nodige pillen. Heer 7 is Saturnus en die staat op de koninklijke  Zuidschaal: beroemde vriendinnen, zijn relatie met Taylor Swift heeft zijn carrière dan ook  een stevige impuls gegeven.

                                      CALVIN HARRIS

Een krachtige talentplaneet heeft hij ook, Mars staat in eigen teken en tripliciteit (het juiste element) conjunct de overweldigende Pluto en Mars is Heer 5 van creativiteit en Heer 10 van beroep. Mars maakt een nauw sextiel met het Pars van Roem (Asc + Zon – Jupiter in deze nachthorocoop) , dat  conjunct het planeetpars van Venus staat (Asc + PS-PF) . Het Venus-pars geeft de “ essentie” van de energie van Venus aan , die verbindt zich hier direct met zijn roem, zijn talent en Heer 5/10.  In 2016 begon de Firdar (planeetperiode)  van  Mars en omdat Mars de sterkste planeet is in zijn radix en direct verbonden met zijn talent, roem  en beroep, komt hij nu op de toppen van zijn succes. De voorafgaande Firdar was die van de ook sterke Jupiter, in die tijd bouwde hij zijn carrière op en wordt gevolgd door de Firdar van de Zon. De Zon is Heer 1 en staat zeer zwak in het zesde huis, maar het duurt nog even voor het zover is.

CALVIN HARRIS PRENATAAL

Al met al duidelijke indicaties voor succes, maar het wordt pas overduidelijk als je de synastrie met de prenatale Zonsverduistering bekijkt (altijd gemaakt voor de geboorteplaats, in dit geval het Schotse Dumfries). Op zich is dit al een bijzondere horoscoop met Jupiter in eigen teken als Heer 10 op het MC conjunct de Knopenas, en Jupiter is eclipsheer. Maar dit raakt ook nog eens zijn radix, deze collectieve energie kan zich dus  via zijn individuele leven gaan uiten, het is alsof je met stroomdraadjes een verbinding legt tussen de persoon en de kosmische accu van de eclips.

Eclipsheer Jupiter op het MC en de knopenas  staat namelijk op de radix-Venus in zijn vijfde huis. Maar er zijn meer verbindingsdraadjes, op de ascendant van de eclips valt via antiscion (planeetpositie gespiegeld in de as 0° Kreeft -0°Steenbok) de sterke radix-Mars/ Heer 5 , zijn talent. Ook via antiscion valt het eclips-MC  op de radix-Maan en de Zuidnoop waardoor de Maan direct met de eclips verbonden is (een eclips is immers een lunatie OP de knopen)  en deze eclips staat zelf weer op de koninklijke Antares. Er zijn zoveel nadrukkelijke verbindingen dat Harris zal kunnen surfen op de golf van  tijdgeest, en zijn wat gewone radix wordt aangesloten wordt op de electrificerende kracht van de eclips.