Angela Merkel : een Poseidon-Spica cocktail

Afgelopen weekend waren er verkiezingen in Duitsland en zoals algemeen  verwacht, blijft het CDU van Angela Merkel in Duitsland ruim de grootste partij. Zij zal dus ook de komende vier jaar kanselier blijven, al is haar politieke positie minder comfortabel geworden, ze zal andere coalitiepartners moeten gaan  zoeken. In feite weken de ontwikkelingen in Duitsland niet al te veel af van die in de rest van Europa, de sociaal-democraten krijgen klop, een conservatieve partij blijft de grootste en de heethoofden ter linker- en ter rechterzijde hebben in de wind in de zeilen. Zo werd de rechts-radicale Alternative für Deutschland de derde partij van het land, maar echt groot was het verschil met de liberalen, de Groenen en de links-radicalen niet .

ANGELA MERKEL

Het leven van Merkel, die al sinds 2005 bondskanselier is,weerspiegelt de lotgevallen van haar land. Zij werd geboren in Hamburg, maar haar vader, een idealistische dominee, verhuisde met het gezin naar de DDR waar zij op groeide. Ze lijkt niet al te veel last te hebben gehad van de rode knoet, waaronder het oosten van Duitsland zo lang zuchtte en na de Wende, de eenwording, klom ze snel op in de rangen van  de CDU. Haar horoscoop (klik op de link hierboven om deze te kunnen bekijken)  geeft deze feiten  op een heldere manier aan. In haar eerste huis staat een retrograde Mars als Heer 4 die een paar graden daarvoor nog in zijn verhoging stond. Dat wijst er op dat er in de omstandigheden waarin ze op groeide een teruggang is geweest, de situatie verslechterde.

Mars staat ook op Aculeus, een nevel in de angel van de Schorpioen, die verbonden is met blindheid en gif. Dit beschrijft op een treffende manier haar vader, want wat doe je je gezin aan als je vrijwillig in het gevangenenkamp DDR gaat wonen, verblind door dwaze idealen. Haar vader werkte als evangelisch-lutherse dominee nauw samen met de autoriteiten, het gezin genoot daardoor privileges, het kon bestellingen doen in het Westen en er was een dienstauto. In het arbeidersparadijs gaat gelijkheid immers voor alles. Het rode, materiële hemd was uiteindelijk nader dan de lutherse rok.  Dochter Angela bewoog zich echter behendig door de mazen van het DDR-net, ze zocht de confrontatie niet, maar hield wel, zoveel als het kon, afstand van het regime. In de radix staat Mars / Heer 4 in redelijk sterke receptie via tripliciteit en teken  (Mars staat in het teken van Jupiter, Jupiter in de tripliciteit van Mars) met de krachtige Jupiter in verhoging.

                       Angela Merkel

Jupiter is de planeet van de politiek, de planning op de lange termijn en het overzicht en als essentieel sterkste planeet in haar horoscoop haar grote talent. Maar het zijn de weer de vaste sterren die echt het reliëf geven aan de horoscoop. Jupiter staat op de zeer krachtige Sirius, de hoofdster van de Grote Hond die het vermogen geeft om daadkrachtig door  te drukken en de Zon staat op Procyon, de al even heldere en krachtige hoofdster van de Kleine Hond. De Kleine Hond is het handige beest dat de gevestigde machten te slim af kan zijn door zijn bewegelijkheid en dat zie je wel terug in de manier waarop ze omging met de DDR-knoet. Op het MC wordt het nog duidelijker, daar staat de koninklijke Spica, de ster je  vaak verder brengt dan je had mogen verwachten gezien je achtergrond!  Wie had kunnen denken dat een wat fletse domineesdochter  en natuurkundige uit de DDR, zo haar stempel zou drukken op het moderne Duitsland!

Intrigerend is natuurlijk ook de Aardschokker Neptunus die pal op haar MC staat . Spica op het MC is dan wel uiterst veelbelovend, Neptunus zorgt vooral voor chaos en crisis, die zo heel direct worden verbonden met haar loopbaan. Merkel is dan ook door crisis en chaos heen groot  (Spica) geworden, ze kon door de Wende opstijgen tot haar hoge positie. Ook de afgelopen jaren was dit dubbelthema  Spica-Poseidon weer overduidelijk, in de crises rond Griekenland en de vluchtelingen, was zij de manager die het roer strak hield en het hoofd koel. Bij dat alles verloochende ze haar afkomst niet, Heer 9 van religie staat conjunct  de algemene signficator van religie Jupiter in verhoging. Haar uitnodiging aan de vluchtelingen om naar Duitsland te komen , -“Wir schaffen das “ – was mede ingegeven door haar geloof.

Een planeet in verhoging mist zin voor realiteit en overdrijft,zeker als het Jupiter is! Dat was natuurlijk in dit geval ook zo, want Merkel veroorzaakte met haar uitnodiging een waarlijk Neptunische chaos op de Balkan. Duitsland werd gered door de Balkan-landen van een overstroming door vluchtelingen doordat de Balkan-landen uit puur lijfsbehoud hun grenzen sloten, zij knapten het vuile werk op.

In de Firdaria, de verdeling van het leven in lange periodes die beheerst worden door een planeet, is de opkomst van Merkel goed te zien. In 2005 werd ze kanselier toen de Firdar van Jupiter, haar sterkste planeet / horoscoopheer, begon!  In juli 2017 is echter een nieuwe Firdar  begonnen, die door Mars wordt beheerst. Minder sterk en veel minder comfortabel dan Jupiter en inderdaad krijgt ze nu te maken met een veel  complexere situatie, waarbij er zeker  meer conflict zal zijn. In de Bondsdag  mag de komende tijd dus wat meer politiek vuurwerk verwacht worden dan de afgelopen jaren!

Le thème natal de Miami

                               MIAMI

 

Dans les derniers posts, on a regardé les horoscopes en relation avec les ravages de l’ouragan Irma dans la zone des Caraïbes et en Floride. À cette occasion, on s’est surtout intéressé aux thèmes d’éclipse et d’ingrès, mais dans le radix d’une ville comme Miami, les tensions nécessaires doivent aussi être visibles. Officiellement, il est vrai que Miami n’est pas la capitale de la Floride, mais officieusement bien, elle est indiscutablement la ville la plus connue de l’État et de loin, la ville la plus prestigieuse de Floride. Miami appartient aux alpha world cities comme on les appelle, des villes qui jouent un rôle très important dans la globalisation de l’économie mondiale. La ville est branchée, sexy et on y fait la fête, mais la semaine dernière, ce n’était plus trop le cas.

MIAMI

Dans le thème natal de la ville, nous pouvons donc nous attendre à voir des positions puissantes, mais aussi comme une menace sous-jacente, et l’eau, qui est omniprésente à Miami. Le radix de Miami, calculé sur base de la Grande Conjonction de Saturne et Jupiter qui s’est produite avant la fondation de la ville, ne nous déçoit pas, cliquez sur le lien ci-dessus pour afficher le radix de Miami. D’emblée, le Soleil saute aux yeux, avec sa position pile au MC. Miami est la capitale (officieuse) du Sunshine State de Floride et avec Copa Cabana, Miama Beach appartiendra aux plages les plus célèbres du monde. Mais ce Soleil n’est pas seulement le soleil au sens littéral, il donne naturellement aussi beaucoup de puissance en étant sur le MC, et assurément parce qu’il se trouve sous Bételgeuse, l’une des étoiles principales du Chasseur Orion, qui appartient à l’élite des étoiles de première magnitude. Bételgeuse accorde beaucoup de réussite matérielle, le MC et le Soleil se trouvent sous l’étoile, et c’est ainsi que Miami a été propulsée au rang de alpha world city.

Par antisce, Vénus/Maître de 9 de l’étranger, se trouve au MC et Vénus donne donc une thématique  qui joue un rôle tout à fait important. Miami ne donne pas seulement une image de type Vénus de cocktails et de fêtes sur la plage : 70 % de la population est Latino, souvent originaire de Cuba, mais aussi d’autres pays d’Amérique centrale et du Sud. Et puis, près de 60 % de la population n’est pas native des USA, on peut donc dire que l’étranger joue bien un rôle, nombre de Cubains de Miami ont fui le knout rouge, impitoyable et cruel, de Fidel Castro. Ceci, on le retrouve quasi littéralement sur la cuspide de 9 de l’étranger, où le maléfique Mars en Taureau, en détriment, se trouve sous la très malveillante Algol, une image très explicite du régime de Castro. Les liens avec Cuba ont toujours été très tendus et ont jadis conduit les USA et la Russie au bord d’une guerre nucléaire (Mars sous Algol).

Le degré de la Grande Conjonction lui-même est au sextile du Soleil au MC, ce qui ajoute encore de la force, et le degré de la GC se trouve sous Al Pherg, l’unique étoile dans la constellation des Poissons qui compte en astrologie. On peut dire que la mer et les poissons sont très importants à Miami et en Floride, mais les Poissons sont aussi la fin de cycle et la Floride avec Miami à la pointe, représente l’extrémité méridionale des USA. Elle se trouve située littéralement à la frontière des autres mondes, mais même au sens géographique, ceci correspond bien. Miami /la Floride se trouve comme une bande de terre remarquable entre deux mers et Al Pherg se trouve sur le célèbre ruban qui réunit les deux poissons de la constellation. La Floride est quasi littéralement le Ruban des Poissons et il sera évident que les images géographiques peuvent aussi avoir un sens symbolique.

                              AL PHERG

Sur l’Ascendant, se trouve l’étoile Markeb de la constellation du Vaisseau, avec lequel les Argonautes entreprirent la quête de la Toison d’Or. Du nombre très élevé de Latinos qui sont venus ici chercher la Toison d’Or, il y en a en effet une grande partie qui sont arrivés par bateau, fuyant Cuba. Mercure est Maître de 1 et Maître de 10, et donc d’une grande importance ; Mercure se trouve relativement puissant en Maison 11 sous Castor, l’un des frères jumeaux des Gémeaux. Les Gémeaux sont des lutteurs, mais ils symbolisent aussi “le double”, et c’est éminemment significatif dans une ville/un État qui est tellement double, des Blancs-Occidentaux et des Latinos.

Beaucoup de puissance donc, mais il y a une chose dont on n’a pas encore parlé, et c’est l’opposition que fait par antisce (position planétaire en miroir le long de l’axe 0 Cancer- 0 Capricorne) la conjonction de Neptune (qui ébranle la terre) et Uranus (limitations douloureuses) avec le Soleil au MC. Voici une tonalité plus sinistre et elle reflète la violence de la tempête et de l’eau, que subit régulièrement Miami. Si on regarde la révolution solaire (RS) de Miami pour cette année, on voit que celle-ci est activée de toute évidence, Maître de 1 de RS (Miami cette année), c’est Saturne, qui est en opposition de Soleil et Mercure/Maître de 8 de RS, de la mort. Sur l’Ascendant de RS, se trouve l’étoile fatale Terebellum, qui exprime toujours qu’une menace qui planait jusqu’ici va se matérialiser.

SOLAARIRMA

Mais “the proof of the pudding is in the eating“, et la preuve ultime qu’un radix fonctionne, ce sont les révolutions lunaires (RL). Bingo, bingo ! La RL a Saturne comme Maître de 8 pile au Descendant et le Soleil en opposition avec Neptune. Si on s’attend à des problèmes sur base de la RS, c’est pour ce mois-là.

LUNAARIRMA

De horoscoop van Miami

 

MIAMI

In de posts van de afgelopen weken werden de horoscopen bekeken die verband hielden met de verwoestingen, die werden aangericht door de orkaan Irma in het Caribische gebied en in Florida. Daarbij werd vooral gekeken naar eclipshoroscopen en naar ingresshoroscopen, maar in de radix van een stad als Miami moeten ook de nodige spanningen te zien zijn. Miami is officieel overigens niet de hoofdstad van Florida maar inofficieel wel, het is zonder meer de meest bekende stad  van de staat en de stad met verreweg de hoogste status in Florida. Miami behoort tot de zogenaamde alpha world cities, steden die een heel belangrijke rol spelen in de globaliserende wereldeconomie.  De stap is hip, hot en happening, maar kreeg het vorige week dus weer eens stevig voor de kiezen.

MIAMI

In de horoscoop van de stad mogen we dus krachtige standen verwachten, maar ook wat dreiging op de achtergrond en water, dat overal in Miami aanwezig is. De Miami-radix, gemaakt op basis van de Grote Conjunctie van Saturnus en Jupiter die vooraf aan de stichting van de stad, stelt ons niet teleur, klik op de link hierboven om de radix van Miami te kunnen bekijken. Meteen springt de Zon in het oog die pal op het MC staat, Miami is de (inofficiële) hoofdstad van de Sunshine State Florida en met de Copa Cabana zal Miama Beach wel behoren tot de meest beroemde stranden  van de wereld.  Maar die Zon is niet alleen letterlijk zon, hij geeft natuurlijk ook veel kracht op het MC, zeker omdat hij op Betelgeuze staat, een van de hoofdsterren uit de Jager Orion, die behoort tot de elitesterren van de eerste magnitude. Betelgeuze  schenkt veel stoffelijk succes ,het MC en de Zon staan op de ster, zo schopte Miami het tot alpha world city.

Via antiscion staat Venus / heer 9 van buitenland op het MC en Venus geeft dus een thema aan wat een hele belangrijk rol speelt. Niet alleen heeft Miami een Venus-imago van cocktails en strandfeesten,  70 % van de bevolking is Latino, vaak van Cubaanse afkomst, maar ook uit andere Zuid-en Midden-Amerikaanse landen. Ook is bijna 60 % van de bevolking niet geboren in de VS, je kunt wel zeggen dat het buitenland een rol speelt dus, veel van de Cubanen in Miami zijn gevlucht voor de genadeloze en wrede rode knoet van Fidel Castro. Dat zie je letterlijk terug op cusp 9 van buitenland, waar de malefic Mars in Stier in vernietiging op de zeer kwaadaardige Algol staat, een letterlijk beeld van het regime van Castro. De banden met Cuba zorgden ook altijd voor veel spanning  en brachten de VS en Rusland ooit zelfs  op het randje van een kernoorlog (Mars op Algol).

De graad van de Grote Conjunctie zelf maakt een sextiel met de Zon op het MC, wat nog meer kracht geeft en de GC-graad staat op Al Pherg, de enige ster in de constellatie Vissen die in de astrologie mee telt.  Je kunt wel zeggen dat vissen en zee belangrijk zijn in Miami en Florida, maar de Vissen zijn ook het einde van de cyclus en Florida met Miami aan de spits, steekt aan  het zuidelijke einde van de VS de zee in. Letterlijk ligt het aan de grens met andere werelden, maar zelfs geografisch klopt het beeld. Miami /Florida ligt als een opmerkelijke strook land tussen twee zeeën in en Al Pherg  staat op het beroemde Vissenkoord dat de twee vissen in de constellatie verbindt.  Florida is bijna letterlijk het Vissenkoord en het  zal duidelijk zijn dat geografische beelden ook symbolisch kunnen worden geduid.

AL PHERG

Op de ascendant staat de ster Markeb uit de constellatie het Schip, waarmee de Argonauten de zoektocht naar het Gulden Vies ondernamen. Van het zeer hoge percentage Latino’s dat hier het Gulden Vlies kwam zoeken, kwam inderdaad  letterlijk een belangrijk deel per boot  aan, gevlucht uit Cuba. Mercurius is Heer 1 en heer 10 en dus van groot belang, Mercurius staat behoorlijk sterk in het elfde huis op Castor, een van de Tweelingbroers.  De Tweelingen zijn vechters maar symboliseren ook “het dubbele” en dat is duidelijk relevant in een stad / een staat, die zo dubbel is, blank-westers en Latino.

Veel kracht dus, maar een ding is nog niet genoemd en dat is de oppositie die de conjunctie van Neptunus (aardeschokker) en Uranus (pijnlijk beperken) via antiscion(planeetpositie gespiegeld  in de as 0° Kreeft- ° Steenbok)  maakt met de Zon op het MC. Dit is een duistere tegentoon en het weerspiegelt het geweld van storm en water, waar Miami regelmatig onder lijdt. Als je kijkt naar de solaar van Miami dit jaar, zie je dat deze as nadrukkelijk wordt geactiveerd, solaarheer 1 (Miami dit jaar) is Saturnus die in oppositie staat met de Zon en Mercurius / solaarheer 8 van de dood. Op de ascendant van de solaar staat de noodlotster Terebellum die altijd aangeeft dat een dreiging die in de lucht hangt, nu toeslaat.

SOLAARIRMA

Maar “the proof of the pudding is in the eating, en het ultieme bewijs dat  een radix werkt zijn de lunaren. Bingo, bingo! De lunaar heeft Saturnus als lunaarheer 8 pal op de descendant en de Zon in oppositie met Neptunus. Als je problemen verwacht op basis van de solaar, komt het in deze maand.

LUNAARIRMA

Irma, Luis et Lenny

 

IRMA

 

Sur peu de temps, les USA ont eu affaire à deux ouragans, qui leur ont infligé de gros dégâts. Le premier était Harvey, qui a réduit Houston à l’état de ruines et à présent, c’est Irma qui arrive à son tour en Floride. Deux ouragans d’une telle ampleur à la suite l’un de l’autre est chose rarissime, et comme on l’a déjà dit fin août sur ce blog, ceci est à mettre en rapport avec l’occultation du Soleil le 21 août, qui a été visible dans une grande partie des USA. Cela ne veut pas dire que d’autres zones ne peuvent pas souffrir des effets d’une éclipse, mais la zone de visibilité est digne d’une attention spéciale. Quand on habite une ville dans une région où il se produit souvent des catastrophes naturelles, il est judicieux de regarder les horoscopes de l’endroit de plus près.

ECLIPS MIAMI

Pour ce faire, on peut dresser le thème de l’éclipse pour le lieu ou la région qui est potentiellement menacée. Puisque la totalité de l’État de Floride a subi Irma, on peut dresser le thème de l’éclipse pour la capitale Miami, et ceci nous donne l’horoscope que voici (cliquez sur le lien ci-dessous pour l’afficher). Il a l’air assez menaçant : Neptune, l’irritable dieu de la Mer, qui essaie toujours d’inonder les terres, se trouve sur le FC ! Ce même FC se trouve sous la puissante étoile de première magnitude Achernar, l’Embouchure du Fleuve, l’endroit où se déverse l’eau du fleuve. Sur l’Ascendant, se trouve l’étoile royale Antarès, l’étoile de mort, ce qui est aussi un signe qui ne donne pas bon espoir. Le fait qu’il y ait deux ouragans aussi dévastateurs l’un après l’autre, a bien une relation avec la position du degré de l’éclipse sous la si royale Régulus. Toute crise apportée par l’éclipse aura des proportions dignes de Régulus, et cela veut dire très grandes.

SINT MAARTEN INGRESS

Mais les USA ne sont pas l’unique pays à avoir autant souffert sous Irma, il y aussi les Caraïbes et surtout les Îles sous le Vent, dont Saint-Martin, qui a reçu le choc de plein fouet. Saint-Martin est presque entièrement ravagée et c’est à nouveau visible dans le thème d’ingrès pour l’île de cette année. Un thème d’ingrès est calculé pour le moment exact où le Soleil pénètre en Bélier, pour la capitale de la région qu’on veut examiner (cliquez sur le lien ci-dessus pour afficher l’ingrès à Saint-Martin). Ainsi, au premier coup d’œil, il n’a pas l’air tellement dramatique, pas de Neptune ou d’Antarès dans les angles, par exemple. Mais ce qui donne bien à réfléchir, c’est l’étroite conjonction de la Lune et de Saturne, qui tombe sous la nébuleuse maléfique du Scorpion, Acumen, et par antisce (position planétaire en miroir le long de l’axe 0 Cancer- 0 Capricorne), pile sur le MC.

La Lune est la dissolution, et Saturne symbolise des structures fixes, ce thème prend cette année une position prépondérante. Mais il y a des choses plus surprenantes à voir encore : Mars est Maître de 1 et donc il est celui qui exprime le plus l’île elle-même cette année, et il se trouve détrimenté en Taureau, tout juste accroché à la cuspide de 2 des avoirs. C’est littéralement vrai. Sur l’Ascendant, se trouve une étoile qui rend le tableau vraiment inquiétant. C’est la maléfique Difda, la Queue du Monstre marin, le monstre qui guette la princesse Andromède enchaînée sur une île, et qui provoque de grands ravages sur les côtes du royaume de son père ! Quelqu’un dira-t-il encore que l’astrologie, c’est surtout ce qui vous passe par la tête ?

                                            Andromeda 2

 

Mais cette méthode est-elle toujours aussi bonne quand on examine les ouragans qui ont infligé de grands dommages à l’île par le passé ? Pouvons-nous émettre un avis d’alerte aux ouragans par l’astrologie ? Il semble bien. En 1999, l’ouragan Lenny s’est abattu sur l’île et l’ingrès le montre à nouveau bien clairement (voir ci-dessous). Mars est à nouveau Maître de 1, rétrograde dans la maléfique Maison 12, sous la maléfique étoile royale du Plateau Sud, l’étoile d’Attila le Hun, qui peut frapper durement, sans pitié et sans compromis. Le Maître de 1 est en opposition et en réception mutuelle négative avec la Lune de l’Eau, qui est en exaltation, et par antisce, il est conjoint à Uranus, les limitations douloureuses, et elle se trouve sous Almach et Menkar ! Menkar est la Gueule du Monstre marin et Almach le Pied d’Andromède. L’axe des Nœuds montre qu’il se produira quelque chose de dramatique, il tombe sur l’axe MC/FC, grâce à quoi Mars / Maître de 1 se trouve aussi sur le FC par antisce. C’est une accumulation frappante d’indications menaçantes.

LENNY INGRESS

Et puis il y a aussi l’ingrès de 1995, quand l’ouragan Luis a touché terre sur l’île, qui est bien évident. Pile sur l’Ascendant, se trouve la Lune des eaux, qui n’est pas en exaltation cette fois, mais en chute et donc extrêmement mauvaise. Le Descendant, en tant qu’angle d’importance majeure, se trouve sous la très maléfique Algol et par antisce, l’axe des Nœuds tombe sur l’axe MC/FC, tout juste comme dans l’ingrès pour Lenny. Sans les antisces et les étoiles fixes, on ne peut conduire de raisonnement astrologique, c’est bien évident cette fois encore quand on analyse ces horoscopes.

LUIS INGRESS

Irma, Luis en Lenny

 

                               IRMA

In korte tijd hebben de VS te maken gekregen met twee orkanen, die grote verwoestingen aan hebben gericht. Eerst was er Harvey, die Houston in puin legde en nu is er Irma die in Florida tekeer gaat. Twee van zulke zware orkanen vlak achter elkaar is een zeldzaamheid, en zoals op deze blog eind augustus al werd gezegd, heeft dat te maken met de zonsverduistering van 21 augustus, die in een groot deel van de VS zichtbaar was. Het wil niet zeggen dat andere gebieden niet kunnen lijden onder de effecten van een eclips, maar het gebied van zichtbaarheid is wel speciale aandacht waard. Als je woont in een stad in zo’n gebied, waar vaak natuurrampen voor komen, is het een goed idee om de lokale horoscopen eens beter te bekijken.

ECLIPS MIAMI

Een manier om dat te doen, is om de horoscoop van de eclips te maken voor de plaats of streek, die mogelijk bedreigd wordt. Omdat de hele staat Florida lijdt onder Irma, kun je de eclipshoroscoop maken voor de hoofdstad Miami en dat levert de bovenstaande horoscoop op (klik op de link om de horoscoop te kunnen bekijken).  Het ziet er behoorlijk dreigend uit, Neptunus, de chagrijnige zeegod die altijd probeert het land te overspoelen, staat op het IC!  Datzelfde IC, valt op de krachtige ster van de eerste magnitude Achernar, de Mond van de Rivier, waar al het water uit de rivier wordt uitgestort. Op de ascendant staat de koninklijke Antares, de doodsster, wat ook geen hoopgevend teken is. Het feit dat er twee zulke grote verwoestende orkanen achter elkaar kwamen heeft wellicht te maken met de stand van de eclipsgraad op de zo koninklijke Regulus.  Alle crisis die de eclips brengt, zal Regulus-proporties hebben en dat betekent heel groot.

SINT MAARTEN INGRESS

Maar de VS zijn niet het enige land dat zo lijdt onder Irma, ook het Caribische gebied en vooral de Bovenwindse eilanden, waaronder Sint-Maarten, kreeg de volle laag. Sint-Maarten is bijna volledig verwoest en dat is terug te zien in de ingresshoroscoop voor het eiland van dit jaar. Een ingresshoroscoop wordt gemaakt voor exacte moment dat de Zon de Ram binnen gaat voor de hoofdstad van het land of de streek, die je wilt bekijken (klik op de link hierboven om de ingress voor Sint Maarten voor dit jaar te kunnen zien). Zo op het eerste gezicht ziet het er niet zo heel dramatisch uit, geen Neptunus of Antares op de hoeken bijvoorbeeld. Maar wat wel te denken geeft is de nauwe conjunctie van de Maan en Saturnus, die op de kwaadaardige Schorpioen-nevel Acumen valt én via antiscion (planeetpositie gespiegeld in de as 0 ° Kreeft – 0 ° Steenbok), pal op het MC valt.

De Maan is oplossen en Saturnus symboliseert vaste structuren, en dat thema neemt dit jaar een dominerende positie in. Maar er is meer verontrustends te zien, Mars is Heer 1 en dus het meest uitgesproken het eiland zelf dit jaar en het staat vernietigd in Stier, benadrukt pal op cusp 2 van de bezittingen. Dat is letterlijk waar. Op de ascendant staat echter een ster die de zaak echt alarmerend maakt. Het is de kwaadaardige Difda, de Staart van het Zeemonster, het ondier dat prinses Andromeda, die is vastgeketend op een eiland  belaagt en grote verwoestingen aanricht op de kusten van het koninkrijk van haar vader! Zei daar nog iemand dat astrologie toch vooral gaat over wat er zich in je hoofd afspeelt?

                                 Andromeda 2

Maar werkt deze methode dan ook goed als je kijkt naar orkanen die in het verleden op het eiland grote schade aanrichtten? Kunnen we komen tot een astrologische stormwaarschuwing? Het lijkt er wel op. In 1999 raasde orkaan Lenny over het eiland en de ingress laat het weer duidelijk zien (zie hieronder). Mars is weer Heer 1, die retrograde in het kwaadaardige twaalfde huis staat, op de kwaadaardige koninklijke Zuidschaal, de ster van Atilla de Hun, die zo genadeloos en met compromisloze harde hand kan toeslaan. Heer 1 is in oppositie en in wederzijdse negatieve receptie met de Maan van het water, die verhoogd is, via antiscion conjunct Uranus, pijnlijke beperkingen  staat en op Almmach en Menkar valt!  Menkar is de Muil van het Zeemonster en Almach Andromeda’s’ voet.  Dat er iets dramatisch zal gebeuren laat de knopenas zien die op de MC/IC-as valt, waarbij Mars / heer 1 via antiscion ook nog op het IC staat. Het is een opvallende accumulatie van dreigende aanwijzingen.

LENNY INGRESS

Ook de ingress van 1995 toen orkaan Luis huishield op het eiland, is duidelijk. Pal op de ascendant  staat de Maan van de wateren, nu niet verhoogd maar in val en dus uitermate gemeen . De descendant, als een van de hoeken van groot belang, staat op de zeer kwaadaardige Algol en via antiscion valt de Knopenas over de MC/IC-as, net als in de ingress voor Lenny. Zonder antiscia en vaste sterren kun je geen astrologie bedrijven, dat wordt weer een heel duidelijk door het bekijken vaan deze horoscopen.

LUIS INGRESS

Le mariage du siècle

Les inondations

Avant de nous tourner vers le sujet principal de ce post, encore une remarque sur l’éclipse dont nous avons parlé la semaine dernière, qui était visible dans une grande partie des USA. Quand une éclipse est bien visible au-dessus d’un pays donné, on est conduit à la conclusion  que ce pays est particulièrement touché par la crise que symbolise une éclipse. La catastrophique inondation de Houston  s’est produite peu  après l’éclipse, et l’horoscope pour l’occultation du Soleil, dressé pour Houston, montrait que pour Houston, l’éclipse tombait pile sur le MC.

Mais en même temps, il y a d’autres parties du monde où se sont produites d’autres inondations catastrophiques, au Népal, dans le nord de l’Inde et au Bangladesh. À l’origine, des fleuves plus que pleins au Népal et si on calcule le thème de l’éclipse pour Katmandou, la capitale du Népal, le degré de l’éclipse tombe précisément, et c’est incroyable, sur le FC ! L’inverse de Houston. À Dacca, capitale du Bangladesh, c’est Saturne Maître de 8 de la mort qui tombe sur le Descendant dans le thème de l’éclipse. Sur le MC se trouve Fomalhaut, l’étoile alpha du Poisson Sud, qui “boit” l’eau déversée par la cruche du Verseau. Cette étoile est en relation avec les inondations, elle se trouve aussi sur l’ Ascendant du thème natal des Pays-Bas.

Que pouvons-nous en apprendre pour le futur ? Qu’une éclipse visible dans un pays, est sûrement digne d’une étude plus poussée de ce pays. Mais il est  toujours sensé de faire le thème d’une éclipse pour une localisation importante (votre lieu de résidence ou la capitale d’un pays ou d’une région), pour voir comment il fonctionnera à cet endroit. L’idée que les éclipses peuvent montrer facilement un effet rapide et non pas “causer” des événements des années après, doit aussi être confirmée. Une éclipse est valable pour la période qui va jusqu’à l’éclipse suivante, donc celle qui tombe en janvier 2018, et les semaines prochaines, nous allons étudier les thèmes des USA.

 

Le mariage du siècle

                                            HUWELIJK DIANA CHARLES

 

On n’y a pas échappé : cela fait maintenant 20 ans que Lady Di a disparu lors d’un dramatique accident. Son horoscope a déjà été commenté abondamment : avec Spica sur son MC et Vénus Maître de 10 sous Algol, pour l’essentiel, l’histoire est vite racontée. La force des étoiles fixes demeure étonnante, mais il est tout de même intéressant de jeter un coup d’œil sur le thème de la célébration du mariage de Charles et Diana. On doit bien y apercevoir les tensions nécessaires et en effet, nous ne sommes pas déçus, cliquez sur le lien ci-dessous pour afficher le thème du mariage.

HUWELIJK DIANA CHARLES

Le drame transsude de cet horoscope, il y a peu d’éléments à désigner de l’harmonie. En élévation, au sommet de l’horoscope, se trouve la Lune, forte en son propre signe du Cancer, mais sous la très brillante étoile Sirius du Grand Chien. Sirius n’est décidément pas une étoile pacifique et elle est connectée à l’intimidation brutale. La Lune, si haut placée dans l’horoscope montre que beaucoup de choses tournent tout autour, et dans la mythologie, Diana est la déesse de la Lune. Mars, la planète de la lutte et de la bagarre se trouve presque sur le MC et en chute en Cancer, il laisse donc entrevoir ses côtés les moins plaisants, ce n’est pas vraiment le top comme position pour les débuts dans la vie conjugale. Vénus, la planète de l’amour, pourrait bien compenser quelque peu, si seulement elle était forte, mais Vénus se trouve aussi dans sa chute et manque donc de véritable force intrinsèque. La planète de l’amour montrera ici surtout ses côtés superficiels (plaisirs de la vie et glamour) et Vénus est aussi Maître de 1 en plus, le point qui résume le plus l’événement à lui seul.

L’Ascendant tombe tout près de la Grande Conjonction (GC) de Saturne et Jupiter, et il y en a eu trois en 1980 en 1981, qui se sont toutes produites à proximité de ce degré. Cela veut dire que le thème de mariage est directement ancré sur les thèmes de la GC qui déterminent une période de 20 ans, laquelle était aussi en synastrie avec ce mariage  jusqu’à en faire “le mariage du siècle”. En outre, l’Ascendant tombe réellement sous l’étoile Vindémiatrix, qui est liée explicitement aux séparations. Le Soleil se trouve bel et bien en Lion, fort, ce dont on n’a pas tellement besoin dans un thème de mariage, mais sous l’amas de Praesepe, ”la seconde Algol”, en relation avec la dispersion et les effusions de sang catastrophiques. Maître de 1 et Maître de 7, les partenaires en mariage, n’ont pas une seule réception positive entre eux, comment tenir l’un à l’autre ? Quelle horreur !

Si les Windsor avaient eu en secret un astrologue personnel, ils auraient pu tout arrêter tout de suite, car une telle accumulation de malheur  est vraiment choquante. Les Parts arabes apportent leur grain de sel. La Part de Renommée (Asc + Jup – Soleil ), qui exprime ce par quoi on est connu, se trouve sous la royale Antarès, l’étoile de la mort et de la fin ! La Pars Fortunae, la grande faim, se trouve sur la cuspide de 12 de la solitude, de l’addiction et de l’autodestruction, en conjonction des Parts de Jupiter et de Saturne. Ces points donnent les essences planétaires et ceci exerce donc une très forte influence sur la Maison 12. La Part de Saturne c’est la prison, la Part de Jupiter, la victoire et la libération. Cette conjonction des Parts avec la Part de la faim spirituelle sur la cuspide de 12, rend donc assez bien l’essence de ce mariage, encore une fois.

Het huwelijk van de eeuw

De Overstromingen

Voor we kijken naar het hoofdonderwerp van deze post, nog een opmerking over de in de vorige post besproken eclips, die zichtbaar was in een belangrijk deel van de VS. Dat een eclips boven een bepaald land te zien is, lijkt de conclusie te rechtvaardigen dat speciaal dat land getroffen wordt door de crisis die een eclips symboliseert. Vlak na  de eclips was de rampzalige overstroming in Houston en de horoscoop voor de zonsverduistering gemaakt voor Houston liet zien dat de eclips in Houston daar exact op het MC viel.

Maar tegelijkertijd zijn er in andere delen van de wereld ook rampzalige overstromingen, in Nepal, Noord-India en Bangladesh. De oorzaak zijn de overvolle rivieren in Nepal en als je de eclipshoroscoop voor Kathmandu, de hoofdstad van Nepal, berekent, valt de eclipsgraad precies, je zult het niet geloven, op het IC! Het omgekeerde dus van Houston. In Dacca, de hoofdstad van Bangladesh, staat in de eclipshoroscoop Saturnus Heer 8 van de dood op de descendant. Op het MC staat Fomalhout,  de hoofdster uit de Zuidelijk Vis , die de stroom water uit de kruik van Aquarius,” drinkt”. Deze  ster heeft met overstromingen te maken, hij staat ook op de ascendant van de horoscoop van Nederland.

Wat kunnen we hiervan leren voorlopig? Dat een eclips zichtbaar is in een land, kan een verder onderzoek van dat land zeker rechtvaardigen. Maar het heeft altijd zin de horoscoop van een eclips te maken voor een bepaalde relevante locatie (je woonplaats of de hoofdstad van je land of landsdeel) , om te zien hoe het daar zal doorwerken. Het idee dat eclipsen vrij snel een effect laten zien en niet nog jaren later allerlei gebeurtenissen kunnen “veroorzaken”, lijkt ook bevestigd te worden. Een eclips is geldig in de periode tot aan de volgende eclips, die in januari 2018 valt en we zullen de komende weken de horoscopen van de VS nader bekijken.

 

Het Huwelijk van de Eeuw

                                          HUWELIJK DIANA CHARLES

Er was geen ontkomen aan de afgelopen weken, het is 20 jaar geleden dat Lady Di omkwam bij een dramatisch ongeluk. Haar horoscoop is al meer dan uitvoerig besproken, met Spica op haar MC en Venus Heer 10 op Algol, is het verhaal in essentie snel verteld. De kracht van de vaste sterren blijft verbazingwekkend, maar het is toch interessant om een blik te werpen op de horoscoop van de sluiting van het huwelijk tussen Charles en Diana. Daar moeten wel de nodige spanningen te zien zijn en we worden inderdaad niet teleurgesteld, klik op de onderstaande link om de huwelijkshoroscoop te kunnen bekijken.

HUWELIJK DIANA CHARLES

Het drama spat van deze horoscoop af, er is er is weinig in te vinden dat op harmonie wijst. In elevatie, hoog in de horoscoop staat de Maan sterk in eigen teken Kreeft, maar op de zeer heldere ster Sirius uit de Grote Hond. Sirius is bepaald geen vreedzame ster en heeft te maken met brute intimidatie. De Maan zo hoog in de horoscoop laat zien dat er veel draait om de Maan en Diana is in de mythologie de Maan-godin.  Mars, de planeet van strijd en ruzie staat bijna op het MC en in val in Kreeft laat hij zijn minst prettige kanten zien,  niet echt een fijne stand bij het begin van een huwelijk. Venus de planeet van de liefde zou, als zij sterk zou staan, heel wat kunnen compenseren, maar ook Venus staat in zijn val en mist dus echte innerlijke kracht. De liefdesplaneet zal hier vooral zijn oppervlakkige kanten laten zien  (lust en glamour) en Venus is nog Heer 1 ook,  het meest uitgesproken de hele gebeurtenis zelf.

De ascendant valt vlak bij de Grote Conjunctie van Saturnus en Jupiter, waarvan er in 1980 en 1981 drie waren, die allemaal vlak bij deze graad plaatsvonden. Het wil zeggen dat de huwelijkshoroscoop direct aan sluit bij de GC-horoscopen die een periode van 20 jaar beslaat, die synastrie maakte dit huwelijk ook tot het “huwelijk van de eeuw”. De ascendant valt echter ook nog boven op de ster Vindemiatrix, die expliciet met scheidingen te maken heeft. De Zon staat weliswaar sterk in Leeuw, waar je in een huwelijkshoroscoop overigens niet zo veel aan hebt, maar op de sterrenhoop Praesepe, de” tweede Algol”, die te maken heeft met versplintering  en rampzalige bloedbaden. Heer 1 en heer 7 , de huwelijkspartners zijn niet in enige positieve receptie met elkaar, hoe krijg je het voor elkaar? Wat een drama!

Als de Windsors in het geheim een huisastroloog zouden hebben, moeten zij die direct ontslaan, want een zodanige ophoping van ellende is echt schokkend. De Arabische punten maken het plaatje af. Het Punt van Roem (Asc + Jup – Zon ), wat aangeeft waarom je berucht of bekend bent, staat op de koninklijke Antares, de ster van dood en einde! Het Pars Fortunae, de grote honger staat op cusp 12 van eenzaamheid, verslaving en zelfdestructie conjunct de Punten van Jupiter en Saturnus. Deze punten geven de planeetessenties weer en dat legt dus heel veel  nadruk op het twaalfde huis. Het Saturnus-punt is de gevangenis, het Jupiter-punt de overwinning en de bevrijding. Die conjunctie van deze punten met het punt van de zielshonger op cusp 12,  geeft dus  behoorlijk goed de essentie van dit huwelijk weer.