Angela Merkel : een Poseidon-Spica cocktail

Afgelopen weekend waren er verkiezingen in Duitsland en zoals algemeen  verwacht, blijft het CDU van Angela Merkel in Duitsland ruim de grootste partij. Zij zal dus ook de komende vier jaar kanselier blijven, al is haar politieke positie minder comfortabel geworden, ze zal andere coalitiepartners moeten gaan  zoeken. In feite weken de ontwikkelingen in Duitsland niet al te veel af van die in de rest van Europa, de sociaal-democraten krijgen klop, een conservatieve partij blijft de grootste en de heethoofden ter linker- en ter rechterzijde hebben in de wind in de zeilen. Zo werd de rechts-radicale Alternative für Deutschland de derde partij van het land, maar echt groot was het verschil met de liberalen, de Groenen en de links-radicalen niet .

ANGELA MERKEL

Het leven van Merkel, die al sinds 2005 bondskanselier is,weerspiegelt de lotgevallen van haar land. Zij werd geboren in Hamburg, maar haar vader, een idealistische dominee, verhuisde met het gezin naar de DDR waar zij op groeide. Ze lijkt niet al te veel last te hebben gehad van de rode knoet, waaronder het oosten van Duitsland zo lang zuchtte en na de Wende, de eenwording, klom ze snel op in de rangen van  de CDU. Haar horoscoop (klik op de link hierboven om deze te kunnen bekijken)  geeft deze feiten  op een heldere manier aan. In haar eerste huis staat een retrograde Mars als Heer 4 die een paar graden daarvoor nog in zijn verhoging stond. Dat wijst er op dat er in de omstandigheden waarin ze op groeide een teruggang is geweest, de situatie verslechterde.

Mars staat ook op Aculeus, een nevel in de angel van de Schorpioen, die verbonden is met blindheid en gif. Dit beschrijft op een treffende manier haar vader, want wat doe je je gezin aan als je vrijwillig in het gevangenenkamp DDR gaat wonen, verblind door dwaze idealen. Haar vader werkte als evangelisch-lutherse dominee nauw samen met de autoriteiten, het gezin genoot daardoor privileges, het kon bestellingen doen in het Westen en er was een dienstauto. In het arbeidersparadijs gaat gelijkheid immers voor alles. Het rode, materiële hemd was uiteindelijk nader dan de lutherse rok.  Dochter Angela bewoog zich echter behendig door de mazen van het DDR-net, ze zocht de confrontatie niet, maar hield wel, zoveel als het kon, afstand van het regime. In de radix staat Mars / Heer 4 in redelijk sterke receptie via tripliciteit en teken  (Mars staat in het teken van Jupiter, Jupiter in de tripliciteit van Mars) met de krachtige Jupiter in verhoging.

                       Angela Merkel

Jupiter is de planeet van de politiek, de planning op de lange termijn en het overzicht en als essentieel sterkste planeet in haar horoscoop haar grote talent. Maar het zijn de weer de vaste sterren die echt het reliëf geven aan de horoscoop. Jupiter staat op de zeer krachtige Sirius, de hoofdster van de Grote Hond die het vermogen geeft om daadkrachtig door  te drukken en de Zon staat op Procyon, de al even heldere en krachtige hoofdster van de Kleine Hond. De Kleine Hond is het handige beest dat de gevestigde machten te slim af kan zijn door zijn bewegelijkheid en dat zie je wel terug in de manier waarop ze omging met de DDR-knoet. Op het MC wordt het nog duidelijker, daar staat de koninklijke Spica, de ster je  vaak verder brengt dan je had mogen verwachten gezien je achtergrond!  Wie had kunnen denken dat een wat fletse domineesdochter  en natuurkundige uit de DDR, zo haar stempel zou drukken op het moderne Duitsland!

Intrigerend is natuurlijk ook de Aardschokker Neptunus die pal op haar MC staat . Spica op het MC is dan wel uiterst veelbelovend, Neptunus zorgt vooral voor chaos en crisis, die zo heel direct worden verbonden met haar loopbaan. Merkel is dan ook door crisis en chaos heen groot  (Spica) geworden, ze kon door de Wende opstijgen tot haar hoge positie. Ook de afgelopen jaren was dit dubbelthema  Spica-Poseidon weer overduidelijk, in de crises rond Griekenland en de vluchtelingen, was zij de manager die het roer strak hield en het hoofd koel. Bij dat alles verloochende ze haar afkomst niet, Heer 9 van religie staat conjunct  de algemene signficator van religie Jupiter in verhoging. Haar uitnodiging aan de vluchtelingen om naar Duitsland te komen , -“Wir schaffen das “ – was mede ingegeven door haar geloof.

Een planeet in verhoging mist zin voor realiteit en overdrijft,zeker als het Jupiter is! Dat was natuurlijk in dit geval ook zo, want Merkel veroorzaakte met haar uitnodiging een waarlijk Neptunische chaos op de Balkan. Duitsland werd gered door de Balkan-landen van een overstroming door vluchtelingen doordat de Balkan-landen uit puur lijfsbehoud hun grenzen sloten, zij knapten het vuile werk op.

In de Firdaria, de verdeling van het leven in lange periodes die beheerst worden door een planeet, is de opkomst van Merkel goed te zien. In 2005 werd ze kanselier toen de Firdar van Jupiter, haar sterkste planeet / horoscoopheer, begon!  In juli 2017 is echter een nieuwe Firdar  begonnen, die door Mars wordt beheerst. Minder sterk en veel minder comfortabel dan Jupiter en inderdaad krijgt ze nu te maken met een veel  complexere situatie, waarbij er zeker  meer conflict zal zijn. In de Bondsdag  mag de komende tijd dus wat meer politiek vuurwerk verwacht worden dan de afgelopen jaren!

De horoscoop van Miami

 

MIAMI

In de posts van de afgelopen weken werden de horoscopen bekeken die verband hielden met de verwoestingen, die werden aangericht door de orkaan Irma in het Caribische gebied en in Florida. Daarbij werd vooral gekeken naar eclipshoroscopen en naar ingresshoroscopen, maar in de radix van een stad als Miami moeten ook de nodige spanningen te zien zijn. Miami is officieel overigens niet de hoofdstad van Florida maar inofficieel wel, het is zonder meer de meest bekende stad  van de staat en de stad met verreweg de hoogste status in Florida. Miami behoort tot de zogenaamde alpha world cities, steden die een heel belangrijke rol spelen in de globaliserende wereldeconomie.  De stap is hip, hot en happening, maar kreeg het vorige week dus weer eens stevig voor de kiezen.

MIAMI

In de horoscoop van de stad mogen we dus krachtige standen verwachten, maar ook wat dreiging op de achtergrond en water, dat overal in Miami aanwezig is. De Miami-radix, gemaakt op basis van de Grote Conjunctie van Saturnus en Jupiter die vooraf aan de stichting van de stad, stelt ons niet teleur, klik op de link hierboven om de radix van Miami te kunnen bekijken. Meteen springt de Zon in het oog die pal op het MC staat, Miami is de (inofficiële) hoofdstad van de Sunshine State Florida en met de Copa Cabana zal Miama Beach wel behoren tot de meest beroemde stranden  van de wereld.  Maar die Zon is niet alleen letterlijk zon, hij geeft natuurlijk ook veel kracht op het MC, zeker omdat hij op Betelgeuze staat, een van de hoofdsterren uit de Jager Orion, die behoort tot de elitesterren van de eerste magnitude. Betelgeuze  schenkt veel stoffelijk succes ,het MC en de Zon staan op de ster, zo schopte Miami het tot alpha world city.

Via antiscion staat Venus / heer 9 van buitenland op het MC en Venus geeft dus een thema aan wat een hele belangrijk rol speelt. Niet alleen heeft Miami een Venus-imago van cocktails en strandfeesten,  70 % van de bevolking is Latino, vaak van Cubaanse afkomst, maar ook uit andere Zuid-en Midden-Amerikaanse landen. Ook is bijna 60 % van de bevolking niet geboren in de VS, je kunt wel zeggen dat het buitenland een rol speelt dus, veel van de Cubanen in Miami zijn gevlucht voor de genadeloze en wrede rode knoet van Fidel Castro. Dat zie je letterlijk terug op cusp 9 van buitenland, waar de malefic Mars in Stier in vernietiging op de zeer kwaadaardige Algol staat, een letterlijk beeld van het regime van Castro. De banden met Cuba zorgden ook altijd voor veel spanning  en brachten de VS en Rusland ooit zelfs  op het randje van een kernoorlog (Mars op Algol).

De graad van de Grote Conjunctie zelf maakt een sextiel met de Zon op het MC, wat nog meer kracht geeft en de GC-graad staat op Al Pherg, de enige ster in de constellatie Vissen die in de astrologie mee telt.  Je kunt wel zeggen dat vissen en zee belangrijk zijn in Miami en Florida, maar de Vissen zijn ook het einde van de cyclus en Florida met Miami aan de spits, steekt aan  het zuidelijke einde van de VS de zee in. Letterlijk ligt het aan de grens met andere werelden, maar zelfs geografisch klopt het beeld. Miami /Florida ligt als een opmerkelijke strook land tussen twee zeeën in en Al Pherg  staat op het beroemde Vissenkoord dat de twee vissen in de constellatie verbindt.  Florida is bijna letterlijk het Vissenkoord en het  zal duidelijk zijn dat geografische beelden ook symbolisch kunnen worden geduid.

AL PHERG

Op de ascendant staat de ster Markeb uit de constellatie het Schip, waarmee de Argonauten de zoektocht naar het Gulden Vies ondernamen. Van het zeer hoge percentage Latino’s dat hier het Gulden Vlies kwam zoeken, kwam inderdaad  letterlijk een belangrijk deel per boot  aan, gevlucht uit Cuba. Mercurius is Heer 1 en heer 10 en dus van groot belang, Mercurius staat behoorlijk sterk in het elfde huis op Castor, een van de Tweelingbroers.  De Tweelingen zijn vechters maar symboliseren ook “het dubbele” en dat is duidelijk relevant in een stad / een staat, die zo dubbel is, blank-westers en Latino.

Veel kracht dus, maar een ding is nog niet genoemd en dat is de oppositie die de conjunctie van Neptunus (aardeschokker) en Uranus (pijnlijk beperken) via antiscion(planeetpositie gespiegeld  in de as 0° Kreeft- ° Steenbok)  maakt met de Zon op het MC. Dit is een duistere tegentoon en het weerspiegelt het geweld van storm en water, waar Miami regelmatig onder lijdt. Als je kijkt naar de solaar van Miami dit jaar, zie je dat deze as nadrukkelijk wordt geactiveerd, solaarheer 1 (Miami dit jaar) is Saturnus die in oppositie staat met de Zon en Mercurius / solaarheer 8 van de dood. Op de ascendant van de solaar staat de noodlotster Terebellum die altijd aangeeft dat een dreiging die in de lucht hangt, nu toeslaat.

SOLAARIRMA

Maar “the proof of the pudding is in the eating, en het ultieme bewijs dat  een radix werkt zijn de lunaren. Bingo, bingo! De lunaar heeft Saturnus als lunaarheer 8 pal op de descendant en de Zon in oppositie met Neptunus. Als je problemen verwacht op basis van de solaar, komt het in deze maand.

LUNAARIRMA

Irma, Luis en Lenny

 

                               IRMA

In korte tijd hebben de VS te maken gekregen met twee orkanen, die grote verwoestingen aan hebben gericht. Eerst was er Harvey, die Houston in puin legde en nu is er Irma die in Florida tekeer gaat. Twee van zulke zware orkanen vlak achter elkaar is een zeldzaamheid, en zoals op deze blog eind augustus al werd gezegd, heeft dat te maken met de zonsverduistering van 21 augustus, die in een groot deel van de VS zichtbaar was. Het wil niet zeggen dat andere gebieden niet kunnen lijden onder de effecten van een eclips, maar het gebied van zichtbaarheid is wel speciale aandacht waard. Als je woont in een stad in zo’n gebied, waar vaak natuurrampen voor komen, is het een goed idee om de lokale horoscopen eens beter te bekijken.

ECLIPS MIAMI

Een manier om dat te doen, is om de horoscoop van de eclips te maken voor de plaats of streek, die mogelijk bedreigd wordt. Omdat de hele staat Florida lijdt onder Irma, kun je de eclipshoroscoop maken voor de hoofdstad Miami en dat levert de bovenstaande horoscoop op (klik op de link om de horoscoop te kunnen bekijken).  Het ziet er behoorlijk dreigend uit, Neptunus, de chagrijnige zeegod die altijd probeert het land te overspoelen, staat op het IC!  Datzelfde IC, valt op de krachtige ster van de eerste magnitude Achernar, de Mond van de Rivier, waar al het water uit de rivier wordt uitgestort. Op de ascendant staat de koninklijke Antares, de doodsster, wat ook geen hoopgevend teken is. Het feit dat er twee zulke grote verwoestende orkanen achter elkaar kwamen heeft wellicht te maken met de stand van de eclipsgraad op de zo koninklijke Regulus.  Alle crisis die de eclips brengt, zal Regulus-proporties hebben en dat betekent heel groot.

SINT MAARTEN INGRESS

Maar de VS zijn niet het enige land dat zo lijdt onder Irma, ook het Caribische gebied en vooral de Bovenwindse eilanden, waaronder Sint-Maarten, kreeg de volle laag. Sint-Maarten is bijna volledig verwoest en dat is terug te zien in de ingresshoroscoop voor het eiland van dit jaar. Een ingresshoroscoop wordt gemaakt voor exacte moment dat de Zon de Ram binnen gaat voor de hoofdstad van het land of de streek, die je wilt bekijken (klik op de link hierboven om de ingress voor Sint Maarten voor dit jaar te kunnen zien). Zo op het eerste gezicht ziet het er niet zo heel dramatisch uit, geen Neptunus of Antares op de hoeken bijvoorbeeld. Maar wat wel te denken geeft is de nauwe conjunctie van de Maan en Saturnus, die op de kwaadaardige Schorpioen-nevel Acumen valt én via antiscion (planeetpositie gespiegeld in de as 0 ° Kreeft – 0 ° Steenbok), pal op het MC valt.

De Maan is oplossen en Saturnus symboliseert vaste structuren, en dat thema neemt dit jaar een dominerende positie in. Maar er is meer verontrustends te zien, Mars is Heer 1 en dus het meest uitgesproken het eiland zelf dit jaar en het staat vernietigd in Stier, benadrukt pal op cusp 2 van de bezittingen. Dat is letterlijk waar. Op de ascendant staat echter een ster die de zaak echt alarmerend maakt. Het is de kwaadaardige Difda, de Staart van het Zeemonster, het ondier dat prinses Andromeda, die is vastgeketend op een eiland  belaagt en grote verwoestingen aanricht op de kusten van het koninkrijk van haar vader! Zei daar nog iemand dat astrologie toch vooral gaat over wat er zich in je hoofd afspeelt?

                                 Andromeda 2

Maar werkt deze methode dan ook goed als je kijkt naar orkanen die in het verleden op het eiland grote schade aanrichtten? Kunnen we komen tot een astrologische stormwaarschuwing? Het lijkt er wel op. In 1999 raasde orkaan Lenny over het eiland en de ingress laat het weer duidelijk zien (zie hieronder). Mars is weer Heer 1, die retrograde in het kwaadaardige twaalfde huis staat, op de kwaadaardige koninklijke Zuidschaal, de ster van Atilla de Hun, die zo genadeloos en met compromisloze harde hand kan toeslaan. Heer 1 is in oppositie en in wederzijdse negatieve receptie met de Maan van het water, die verhoogd is, via antiscion conjunct Uranus, pijnlijke beperkingen  staat en op Almmach en Menkar valt!  Menkar is de Muil van het Zeemonster en Almach Andromeda’s’ voet.  Dat er iets dramatisch zal gebeuren laat de knopenas zien die op de MC/IC-as valt, waarbij Mars / heer 1 via antiscion ook nog op het IC staat. Het is een opvallende accumulatie van dreigende aanwijzingen.

LENNY INGRESS

Ook de ingress van 1995 toen orkaan Luis huishield op het eiland, is duidelijk. Pal op de ascendant  staat de Maan van de wateren, nu niet verhoogd maar in val en dus uitermate gemeen . De descendant, als een van de hoeken van groot belang, staat op de zeer kwaadaardige Algol en via antiscion valt de Knopenas over de MC/IC-as, net als in de ingress voor Lenny. Zonder antiscia en vaste sterren kun je geen astrologie bedrijven, dat wordt weer een heel duidelijk door het bekijken vaan deze horoscopen.

LUIS INGRESS

Het huwelijk van de eeuw

De Overstromingen

Voor we kijken naar het hoofdonderwerp van deze post, nog een opmerking over de in de vorige post besproken eclips, die zichtbaar was in een belangrijk deel van de VS. Dat een eclips boven een bepaald land te zien is, lijkt de conclusie te rechtvaardigen dat speciaal dat land getroffen wordt door de crisis die een eclips symboliseert. Vlak na  de eclips was de rampzalige overstroming in Houston en de horoscoop voor de zonsverduistering gemaakt voor Houston liet zien dat de eclips in Houston daar exact op het MC viel.

Maar tegelijkertijd zijn er in andere delen van de wereld ook rampzalige overstromingen, in Nepal, Noord-India en Bangladesh. De oorzaak zijn de overvolle rivieren in Nepal en als je de eclipshoroscoop voor Kathmandu, de hoofdstad van Nepal, berekent, valt de eclipsgraad precies, je zult het niet geloven, op het IC! Het omgekeerde dus van Houston. In Dacca, de hoofdstad van Bangladesh, staat in de eclipshoroscoop Saturnus Heer 8 van de dood op de descendant. Op het MC staat Fomalhout,  de hoofdster uit de Zuidelijk Vis , die de stroom water uit de kruik van Aquarius,” drinkt”. Deze  ster heeft met overstromingen te maken, hij staat ook op de ascendant van de horoscoop van Nederland.

Wat kunnen we hiervan leren voorlopig? Dat een eclips zichtbaar is in een land, kan een verder onderzoek van dat land zeker rechtvaardigen. Maar het heeft altijd zin de horoscoop van een eclips te maken voor een bepaalde relevante locatie (je woonplaats of de hoofdstad van je land of landsdeel) , om te zien hoe het daar zal doorwerken. Het idee dat eclipsen vrij snel een effect laten zien en niet nog jaren later allerlei gebeurtenissen kunnen “veroorzaken”, lijkt ook bevestigd te worden. Een eclips is geldig in de periode tot aan de volgende eclips, die in januari 2018 valt en we zullen de komende weken de horoscopen van de VS nader bekijken.

 

Het Huwelijk van de Eeuw

                                          HUWELIJK DIANA CHARLES

Er was geen ontkomen aan de afgelopen weken, het is 20 jaar geleden dat Lady Di omkwam bij een dramatisch ongeluk. Haar horoscoop is al meer dan uitvoerig besproken, met Spica op haar MC en Venus Heer 10 op Algol, is het verhaal in essentie snel verteld. De kracht van de vaste sterren blijft verbazingwekkend, maar het is toch interessant om een blik te werpen op de horoscoop van de sluiting van het huwelijk tussen Charles en Diana. Daar moeten wel de nodige spanningen te zien zijn en we worden inderdaad niet teleurgesteld, klik op de onderstaande link om de huwelijkshoroscoop te kunnen bekijken.

HUWELIJK DIANA CHARLES

Het drama spat van deze horoscoop af, er is er is weinig in te vinden dat op harmonie wijst. In elevatie, hoog in de horoscoop staat de Maan sterk in eigen teken Kreeft, maar op de zeer heldere ster Sirius uit de Grote Hond. Sirius is bepaald geen vreedzame ster en heeft te maken met brute intimidatie. De Maan zo hoog in de horoscoop laat zien dat er veel draait om de Maan en Diana is in de mythologie de Maan-godin.  Mars, de planeet van strijd en ruzie staat bijna op het MC en in val in Kreeft laat hij zijn minst prettige kanten zien,  niet echt een fijne stand bij het begin van een huwelijk. Venus de planeet van de liefde zou, als zij sterk zou staan, heel wat kunnen compenseren, maar ook Venus staat in zijn val en mist dus echte innerlijke kracht. De liefdesplaneet zal hier vooral zijn oppervlakkige kanten laten zien  (lust en glamour) en Venus is nog Heer 1 ook,  het meest uitgesproken de hele gebeurtenis zelf.

De ascendant valt vlak bij de Grote Conjunctie van Saturnus en Jupiter, waarvan er in 1980 en 1981 drie waren, die allemaal vlak bij deze graad plaatsvonden. Het wil zeggen dat de huwelijkshoroscoop direct aan sluit bij de GC-horoscopen die een periode van 20 jaar beslaat, die synastrie maakte dit huwelijk ook tot het “huwelijk van de eeuw”. De ascendant valt echter ook nog boven op de ster Vindemiatrix, die expliciet met scheidingen te maken heeft. De Zon staat weliswaar sterk in Leeuw, waar je in een huwelijkshoroscoop overigens niet zo veel aan hebt, maar op de sterrenhoop Praesepe, de” tweede Algol”, die te maken heeft met versplintering  en rampzalige bloedbaden. Heer 1 en heer 7 , de huwelijkspartners zijn niet in enige positieve receptie met elkaar, hoe krijg je het voor elkaar? Wat een drama!

Als de Windsors in het geheim een huisastroloog zouden hebben, moeten zij die direct ontslaan, want een zodanige ophoping van ellende is echt schokkend. De Arabische punten maken het plaatje af. Het Punt van Roem (Asc + Jup – Zon ), wat aangeeft waarom je berucht of bekend bent, staat op de koninklijke Antares, de ster van dood en einde! Het Pars Fortunae, de grote honger staat op cusp 12 van eenzaamheid, verslaving en zelfdestructie conjunct de Punten van Jupiter en Saturnus. Deze punten geven de planeetessenties weer en dat legt dus heel veel  nadruk op het twaalfde huis. Het Saturnus-punt is de gevangenis, het Jupiter-punt de overwinning en de bevrijding. Die conjunctie van deze punten met het punt van de zielshonger op cusp 12,  geeft dus  behoorlijk goed de essentie van dit huwelijk weer.