De solaar van Nederland

Zoals al vaker op deze blog werd uitgelegd, kun je een effectieve horoscoop van een land (of ook  van een stad) maken door het precieze tijdstip te nemen van de Grote Conjunctie van Saturnus en Jupiter  (“GC”), die vooraf ging aan de stichting ervan. Zo heb je geen discussie meer over het  tijdstip want de tijd is altijd exact, het precieze moment dat de GC vol is, is immers bekend. Voor Nederland levert dat de volgende horoscoop met als berekeningsdatum 4 september 1563, klik op de link hieronder om de horoscoop van Nederland te kunnen zien.

NEDERLANDOERGC

De ascendant spreekt al boekdelen, die valt op de vaste ster van de eerste magnitude Fomalhout, een van de vier Wachters en de grote ster van de winterzonnewende. Fom-al Hut is Arabisch voor de Vissenmond en het is de hoofdster van de Zuidelijke Vis, die de stroom water uit de kruik opvangt, die de Waterman op zijn schouder draagt. Dit water dat uit de kruik van de Waterman vloeit is zoet water, dat wil zeggen dat het niet het woeste zoute zeewater is, maar het getemde water! Zou een beeld de eeuwige strijd van de Nederlanders tegen het water beter kunnen samenvatten, een ster op de ascendant geeft een van de belangrijkste mythes in een leven aan.

pisces-australis

Verder valt op dat Mercurius op de descendant, het punt van de omgang met anderen, staat en dat laat zien dat Nederland vooral een handelsnatie is, maar ook wijst het op het pragmatische polderen, waarin ons land zo bedreven is. Deze zo belangrijke Mercurius maakt een nauw vierkant met de waterplaneet de Maan in een waterteken op de cusp van het negende huis van het buitenland. Hier zie je de maritieme faam, Nederlanders voeren de hele wereld over om te handelen. Maar tegelijkertijd laat het de dominee  (cusp 9 van religie) zien, die naast de koopman ook altijd een grote rol speelde. De Maan is echter in val in Schorpioen, het vaste waterteken , waar de Maan haar vloeiende, gevoelsmatige natuur niet goed kan laten zien, hier gaat de Maan op slot. Dit wijst op de grote invloed van het calvinisme, Nederland werd immers  geboren uit een opstand van strenge calvinisten tegen het regime van de katholieke Spaanse koningen.  Een zeer gevoelig punt tenslotte, is het nauwe vierkant tussen Venus Heer 8 van de dood en de zeer venijnige Mars in vernietiging in Stier.

Deze horoscoop lijkt de realiteit van Nederland goed te weerspiegelen en je kunt natuurlijk op basis van deze radix ook solaren maken om jaarvoorspellingen te doen. Nu is vorige maand de nieuwe solaar van Nederland ingegaan en het is interessant om daar eens te kijken, maar het is een goed idee om eerst eens terug te kijken, wat heeft de afgelopen solaar gebracht? Om daar een beetje gevoel voor te krijgen, gaan we eerst  verder terug naar de laatste echt dramatische gebeurtenis in Nederland, de ramp met de MH-17 op 17 juli 2014. Klik op de link hieronder om de solaar die toen geldig was te kunnen zien.

SOLAAR MH-17

Op de ascendant van de solaar staat Lesath, een ster in de gifangel van de Schorpioen, dat behoeft geen uitleg. Solaarheer 1, het land dit jaar, staat op Sirius, een zeer krachtige ster die te maken heeft met brute intimidatie en op de Zuidknoop in de radix valt, altijd een punt van pijnlijke beperking. Dat Heer 1 / Jupiter verhoogd staat en dus in principe goed, zegt hier niet zoveel, het zijn meer de veranderingen in waardigheid die tellen in een solaar. Via spiegelpunt (planeetpositie gespiegeld in de as 0 ° Kreeft / 0° Steenbok )  staat de solaar-Maan op de solaar-Zuidnoop, die weer precies op de boven genoemde gewelddadige radix-Mars valt. Het solaar-PF , geprojecteeerd met de radixboog valt in oppositie met Heer 8 van de dood en heer 10 valt via antiscion in oppositie met Heer 8. De ramp is dus duidelijk terug te vinden in de solaar.

SOLAARNL 2016

Maar hoe ziet dat dan met afgelopen jaar? Er is niet zo veel dramatisch gebeurd gelukkig. En het is met de duiding van de solaar voor een land net zo als met de duiding van een solaar voor een persoon, er gebeurt soms niet zoveel ,God dank! In de solaar van Nederland die liep van 3 september 2016 tot 3 september 2017, valt op dat er maar liefst vier planeten in het twaalfde huis staan en dat de ster Castor, de sterfelijke helft van de Tweelingen op het MC staat. Wat zou dat kunnen betekenen? Het meest opvallende afgelopen jaar was de uitzonderlijk lange kabinetsformatie waardoor het land  maar liefst zeven (!) maanden zonder effectief bestuur zat! Met solaarheren 1 en 10 en radixheer 10 in solaarhuis 12, wordt dat duidelijk aangegeven en pas toen de nieuwe solaar  begin september was ingegaan, kon het nieuwe kabinet tot stand komen.

                            RUTTE 1

Út Fryslân: Mata Hari

Het is deze week honderd jaar geleden dat de beroemdste Friezin ooit op verdenking van spionage in Frankrijk( tijdens WO-1 dus) werd gefusilleerd, het gaat om Margaretha Geertruida Zelle, ofwel Mata Hari. Haar verhaal is meer dan bekend, ze bracht met haar ‘’Oosterse”, vrijwel naakte dans vele, ook hoog geplaatste hoofden op hol en dat werd haar fataal. Ze zou door haar vele relaties met hoge militairen beschikt hebben over gevoelige informatie en die aan de Duitsers hebben door gespeeld. Wat daar precies waar aan is, is niet helemaal duidelijk,  maar het lijkt twijfelachtig dat zewerkelijk een belangrijke spionne is geweest. Hoe dan ook, haar horoscoopgegevens zijn bekend met de hoogste Rodden-rating en het is natuurlijk uitermate interessant om eens een blik te werpen op de radix van deze “exotische” Friezin (klik op de link hieronder om haar radix te kunnen zien).

MATA HARI

Nu zal het niet vaak gebeuren dat we een duiding van een horoscoop beginnen met een Pars maar in dit geval is het zo treffend dat het een prima uitgangspunt is. Er zijn zoveel Arabische punten dat je ze meestal maar het beste wat terughoudend kunt gebruiken, al zijn er een paar uitzonderingen. Dat zijn bijvoorbeeld de zeven planeetparsen, waaronder het Pars Fortunae (het Pars van de Maan) en de Punten van Roem en van Roeping, die vaak belangrijke extra informatie kunnen leveren. Het Pars van Roem wordt berekend met de formule Asc + Jupiter –Zon  (in nachthoroscopen omdraaien)  en het laat zien waarmee we berucht of beroemd zijn. Of we beroemd zijn, dat laten andere factoren in de horoscoop zien, een Pars geeft een specifiek accent in de duiding, een Pars  is geen planeet of een ster met een eigen energie.

Het Pars van Roem staat in de horoscoop van Mata Hari op 19.32 Waterman in oppositie met Mars in Leeuw in het negende huis, die nauw conjunct Mercurius en de Zon staat. Je kunt de Arabische punten het beste duiden op basis van de aspecten met nauwe orb die ze maken met planeten, dat “schakelt” de punten nadrukkelijk aan. Het zou in het geval van Mata Hari zeggen dat ze beroemd/berucht was om iets dat met creativiteit / seksualiteit te maken had (Mars als Heer 5) en met buitenland(Huis 9). Dat is wel heel treffend want haar (bijna) naakte dans was niet alleen ‘’Oosters” en gebaseerd op wat ze in Indonesië had gezien, ze reisde ook voor haar optredens intensief heen en weer tussen de diverse Europese landen.

Maar het gaat nog verder dan dat, want haar wereldberoemde naam is Maleis voor “Oog van de Dageraad’’ en dat is de Zon, waarmee Mars conjunct staat!  Mars is niet alleen Heer 5 van creativiteit en seksualiteit, maar ook Heer 1, en dus het meest uitgesproken Margareta Zelle zelf, en zo komt ze automatisch dicht in de buurt van hoog geplaatste mannen (Zon). Ze wordt echter ook door die Zon verbrand en dat heeft ze gemerkt!   Het is gevaarlijk om dicht bij de koning te komen, dat is de hele essentie van het combust-zijn. Aan de andere kant van Mars staat Mercurius die Heer 8 is en dus de omstandigheden rond haar dood aangeeft. De nauwe conjunctie met  de vurige Mars in een vast  teken geeft treffend  aan dat ze gefusilleerd  werd en de nauwe oppositie van de conjunctie met het Pars van Roem is ook midden in de roos. Je kunt wel zeggen dat de manier waarop ze aan haar einde kwam net zo veel bij heeft gedragen aan haar roem als haar “exotische”’ dans.

                                        MATA HARI 3

Zo zijn we al een heel eind gekomen met alleen het Pars van Roem, waarbij het ook duidelijk is geworden dat je een Pars het beste kunt duiden op basis van zijn nauwe aspecten. Want wat zou de duiding op basis van de dispositor Saturnus (en dat lees je vaak in de boeken dat je dat zo moet doen ) hebben opgeleverd? Ook de antiscia zijn hier duidelijk in het spel, de Mercurius-Mars-Zon constellatie valt via de gespiegelde positie in de as 0° Kreeft- 0° Steenbok op de descendant , waarmee het Punt van Roem op de Ascendant komt te staan! Antiscia hebben te maken met ongewone of verborgen zaken en beide hebben wel een rol gepeeld. Op de ascendant staat nog eens een koninklijke ster ook, de Zuidschaal ofwel de Schorpioensklauw, die genadeloos weet door te bijten.

Op het MC staat, alsof het allemaal nog niet genoeg is, Regulus, het Leeuwenhart, de meest koninklijke van alle sterren die “naar de troon leidt”, met altijd het gevaar van een diepe, dramatische val. Regulus staat hier in toppositie, bovenop het punt van de beroepsmatige activiteiten , beter kan het bijna niet. Zo’n plaatsing van Regulus alleen al schenkt heel veel succes, was Margaretha Zelle een paar minuten later geboren , dan hadden we nooit van haar gehoord. Maar de hele essentie van de astrologie is natuurlijk dat ze NIET een paar minuten later werd geboren, maar exact op het tijdstip waarvan de horoscoop haar wezenlijke natuur weerspiegelde.

                                     MATA HARI 1

 

 

Iceborg

Over een van de meest succesvolle tennissers ooit, Bjorn Borg, is nu zelfs een film gemaakt en wel vooral over zijn strijd met zijn voornaamste concurrent John McEnroe. Dat was inderdaad een mooie competitie tussen twee tegenpolen, de Zweedse Borg was op de baan altijd de koele Viking, vandaar zijn bijnaam” Iceborg” , terwijl McEnroe juist berucht was om zijn ongecontroleerde woede-uitbarstingen.  Borg won in zijn actieve tijd tussen 1974 en 1982 ongeveer alles wat er te winnen viel en zijn indrukwekkende serie overwinningen bleef lange tijd ongeëvenaard. In zijn horoscoop mogen we dus wel wat krachtige standen verwachten, klik op de onderstaande link om de radix van Borg te kunnen bekijken.

BJORN BORG

Er zijn twee planeten die direct opvallen, de Zon op het IC en Jupiter aan het einde van de Leeuw in het zevende huis. De Zon op een hoek, al is het IC voor de loopbaan niet optimaal, staat op de zeer krachtige ster Rigel uit de constellatie Orion de Jager en dat is natuurlijk niet zo gek. Rigel is een van de elitesterren van de eerste magnitude en Orion de Jager heeft ook sterk  te maken met succes door  fysieke activiteiten. De Jager werd immers geschapen  uit de huid van een os, wat symbolisch wil zeggen dat hij beperkt blijft tot het puur stoffelijke en aardse.  Hij is de dommekracht in de mythologie, maar dat kun je als sporter natuurlijk wel goed gebruiken. Het  gebruikelijke plaatje van Orion met schild en knuppel, is bijna letterlijk van toepassing op het tennis, net als zijn reputatie als de oersterke woeste Viking, die iedereen de baas was.

                                       ORION

Orion tennist

De andere opvallende planeet in een hoekhuis is Jupiter die Heer 10 van de loopbaan is en in deze nachthoroscoop  goed functioneert omdat hij tripliciteitswaardigheid heeft , hij staat in het juiste element. Jupiter is de planeet van succes en overwinning en hij staat conjunct de sterachtige factor Pluto, die er heel veel kracht aan toevoegt. De vorst van de onderwereld heeft de gewoonte plotseling op te duiden om op een overweldigende manier korte metten te maken met alles wat hem in de weg staat. Dat Jupiter in een vast teken staat past goed bij de aard van de tennis-sport. Je bent in feite voortdurend bezig ballen tegen te houden, in die zin is tennis een van de weinige “vaste”’ sporten.  Je staat er en je moet proberen je niet te laten passeren, het gaat er niet om, zoals zo vaak, iets het allersnelste te doen. Je moet als het ware een muur worden.

Het vierkant dat deze behoorlijk sterke Jupiter / Heer 10 maakt met Saturnus vergroot de vastheid en de neiging tot tegenhouden nog eens. Saturnus staat ook in een vast teken,  is naar zijn aard al een planeet van het tegenhouden en hij is nog eens retrograde ook (je moet wel terugslaan hè)! Saturnus heeft niet veel essentiële waardigheid, maar staat wel op de krachtige elitester Bungula uit de constellatie Centaur, die dierlijke kracht verbindt met menselijk doelgerichtheid. Dit vierkant is een uitermate sterke en heel vaste combinatie, Borg is maar moeilijk te passeren, en het  laat direct zien hoe hij aan zijn bijnaam “’Iceborg”’ komt.

Mars in het eerste huis , ook in eigen tripliciteit en de algemene significator van sport, is natuurlijk heel toepasselijk en staat op een heel heldere ster, een van de vier “Wachters”. Dit is Fomalhout de Mond van de Zuidelijke Vis, die het gezuiverde water  dat Aquarius uit giet op vangt, het is een ster van geestelijke geboorte in winterse stilte. Hier zien we Mr Cool weer, hij is vooral bezig alles innerlijk te verteren. Het vijfde huis van sport en plezier, staat er ook niet zo gek bij, Heer 5 is de Maan die verhoogd staat en in eigen tripliciteit in het weer vaste teken Stier. Dat maakt de Maan, tot zijn “Horoscoopheer”, de essentieel sterkste planeet  en zijn grote talent.  Dat zijn grote talent in het tweede huis van de bezittingen staat, is natuurlijk ook wel prettig voor hem. De Maan als Heer 5 in het tweede huis in sterke wederzijdse receptie met Venus Heer 2 in het vijfde huis, verbindt sport en geld. Tegelijkertijd laat het zien dat hij met Venus –Maan zaken geld kan verdienen, dat is het zo bekende sportieve  ondergoed dat zijn naam draagt en waarmee Borg, na zijn sportcarrière  een vermogen heeft verdiend. De sterke Maan is  het alledaagse (ondergoed!) , Venus het aantrekkelijke,de huizen brengen het sportieve en het geld in.

In de Firdaria, de heersers over langere levensfasen, mogen een hoogtepunt verwachten als de Jupiter-Firdar begint, Jupiter / Heer 10 heeft immers alles met zijn tennis-loopbaan te maken. Inderdaad begint de 12 jaar durende Jupiter-periode in 1976, zijn stormachtige opkomst en toptijd vallen binnen deze periode. De titanenstrijd met McEnroe in 1980, valt onder een Zon-subfirdar, dus het absolute toppunt in zijn loopbaan kwam onder de combinatie van de Zon en Jupiter, de twee planeten die zich in zijn horoscoop door hun hoekpositie het sterkst naar buiten toe manifesteren. Borg stopte in 1982 onder een Venus-subfirdar, Venus staat in vijfde huis en in receptie met Heer 5, het werd tijd voor meer ontspanning en plezier, maar het vijfde huis is ook het achtste vanaf het tiende: het einde van de baan.

BORG

De Speers – Zo vader, zo zoon?

Twee weken geleden overleed Albert Speer, nee niet de beruchte bouwmeester van de Nazi’s natuurlijk, maar zijn zoon, die ook architect was. Het leven van Speer junior is getekend door de rol die zijn beruchte vader speelde in Hitler-Duitsland en hij heeft altijd met deze afkomst geworsteld. Het is des te opmerkelijker dat hij beroepsmatig  wel in de voetsporen van zijn vader trad en zelfs met groot succes. Speer junior ontwierp bijvoorbeeld het  grootse Olympisch stadion voor de Spelen in Peking, bijgenaamd Het Vogelnest, en ook in zijn ontwerpen zie je de sporen van zijn beruchte vader dus terug. Speer senior was immers de architect van vooral grote, vaak uitgesproken megalomane  structuren, die vooral bedoeld waren om te imponeren. Om iets te zeggen over vader en zoon Speer, werpen we eerst een blik op de geboortehoroscoop van senior.

ALBERT SPEER

In de radix van Albert Speer valt direct op dat Neptunus conjunct de ascendant staat, net iets buiten de gebruikelijke twee graden orb voor deze sterachtige factoren (de buitenplaneten) . Strikt genomen is dit geen conjunctie meer, maar het gaat wel om de ascendant en of de geboortetijd op de minuut af klopt, is natuurlijk ook niet zeker. Als we het mythische thema van Poseidon verbinden met zijn leven, klopt het ook wel heel goed, de zeegod is de Aardschokker die chaos veroorzaakt en je kunt wel zeggen dat hij daarmee te maken heeft gehad in zijn leven. Opmerkelijk genoeg staat Neptunus in oppositie met, ja weer een “sterachtige” , namelijk Uranus verbonden met het mythische thema van het castreren van de hemelgod. Uranus heeft dus te maken met pijnlijke beperkingen, maar uit het bloed van zijn verwonding  dat in zee valt, wordt Venus geboren en ja hoe je het ook wilt zien, Speer was op zijn manier een kunstenaar.

Dat wordt nog eens bevestigd door de sterke Venus, de planeet van de kunsten,  die in eigen teken staat, in het gunstige elfde huis, waarbij Venus ook nog eens Heer 5 van creativiteit is. De planeet van de grote structuren Saturnus, staat ook sterk in eigen teken (een Luchtteken!) , in het negende huis van denkbeelden.  Zijn bouwwerken waren sterk verbonden met het verbreiden van de nazi-ideologie, de oppositie via antiscion (planeetpositie gespiegeld in de as 0 ° Kreeft / 0 ° Steenbok)  van Saturnus met de expansieve Jupiter, benadrukt de megalomane grootte van zijn ontwerpen.  Saturnus maakt een vierkant met de sterke Mars in eigen teken, wat  wijst op de verbinding met het militaire en krijgshaftige.

SPEER SENIOR

Heer 1, het meest uitgesproken Speer zelf, staat onder dispositie van Heer 4 Mercurius via teken en verhoging , er is dus een hele sterke invloed van alles wat met heer 4 te maken heeft. Zijn vader en zijn grootvader waren al architect, zijn afkomst heeft hem dus sterk bepaald. Op een  ander niveau van duiding is het vierde huis gebouwen en onroerend goed, met de sterk expansieve Noordknoop op het IC  zijn dat dan weer erg grote gebouwen. Als we  dan weer terug gaan naar de betekenis van het vierde huis als afkomst, dan laat de Noordknoop zien dat Speer stamde uit een gegoede familie.  Zo weven de diverse betekenissen van een huis door elkaar. Dat hij toch in hoge Nazi-kringen terecht kwam, laat de Zon in het tiende huis zien, de Zon is de Führer, die op de kwaadaardige Scheat staat. Scheat is een ster uit de constellatie Pegasus, de berijder van Pegasus zet op eigen initiatief koers naar de Olympus,maar komt op een dramatische manier ten val. Deze Zon (Hitler)  staat op het punt naar zijn verhoging te gaan, wat weerspiegelt dat Speer in Hitler een visionaire leider met een grootse toekomst zag.

Het valt op hoe sterk de radix van Speer senior is, met maar liefst drie planeten in eigen teken. Dat laat maar weer eens zien dat essentiële waardigheid niets te maken heeft met ethiek, het is puur een technisch begrip. Een planeet met veel essentiële waardigheid laat eenvoudigweg zien dat iemand met de energie, verbonden met die planeet, goed om kan gaan. Het is een talent en de huizen waar hij over heerst functioneren daarom goed, ze worden gereguleerd door een effectief werkende energie. Ethiek echter is iets anders, je kunt niet goed zien in een horoscoop of iemand de duisternis zal omhelzen zoals Speer uiteindelijk deed, en ik ken genoeg voorbeelden van uiterst onbetrouwbare, moreel gecorrumpeerde lieden,  die veel planeten met essentiële waardigheid in hun horoscoop hebben.

SPEER JUNIOR

Maar hoe ziet de horoscoop van de zoon eruit, Speer junior? Helaas hebben we geen geboortetijd , dus moeten we ons beperken tot de planeetstanden. Maar zelfs bij zo’n zeer beperkte vergelijking springen er een aantal opvallende zaken in het oog. De conjunctie van Venus (kunst) en Mars (krijgshaftig: Speer junior ontwierp veel stadions) in de radix van junior valt precies op de Ascendant van senior! En Saturnus van junior staat exact op de bouwwerken-Saturnus van senior, hier zien we de overerving van het beroep, Saturnus staat bij junior retrograde een bijna letterlijke nadruk op het feit dat hij er weer op terug komt.