Dit zijn de dagen van Alcyone

 

Deze dagen rond de winterzonnewende staan traditioneel bekend als de “dagen van Alcyone’’ of op zijn Engels als de ‘’Halcyon days”. De Alcyone waar het hier om gaat, is echter niet de bekende Pleiade waarnaar de hoofdster van het ongelukkige Zevengesternte vernoemd is en die nu in de eerste graad van de Tweelingen staat. De (H)alcyone die de laatste dagen van het jaar hun naam gaf, is een andere, zij is de dochter van Aeolus ,de god van de wind.  Deze Alcyone was zeer gelukkig getrouwd met Ceyx de koning van Trachis en hun huwelijk was zo liefderijk dat Alcyone en Ceyx elkaar vaak  spelenderwijs  Zeus en Hera noemde. Die vergelijking met het hoogste goddelijk paar beviel echter Zeus niet en toen Ceyx op reis ging over zee, zweepte de oppergod de wind zo op dat het schip van Ceyx verging en hij verdronk. Uiteindelijk had Zeus spijt van zijn impulsieve actie en veranderde het koppel in ijsvogels om hun grote liefde, die ook door de dood heen stand hield, te eren.

                            IJSVOGEL

Dat is ook de reden waarom de ijsvogel in het Engels de ‘’ Halcyon” heet maar de symbolische verbinding van de ijsvogel met deze tijd van het jaar gaat veel dieper dan alleen een losse associatie via de naam. In het Nederlands geeft het” ijs”in de naam al aan dat de vogel verbonden wordt met de winter, er wordt gezegd dat hij broedt in de dagen rond de winterzonnewende. In die dagen de ”Halcyon days”, zorgt de god van de wind Aeolus, de vader van (H)alcyone ervoor dat het windstil is zodat zijn ijsvogel-dochter rustig kan broeden. Dit is een duidelijke parallel met de terugkeer van het licht, in de stilte van de dagen rond de winterzonnewende, wordt er gebroed op een nieuwe geboorte. In het Christendom wordt dit als Kerstmis gevierd, de geboorte van God’s Zoon op aarde als het goddelijk licht.

Wie de ijsvogel wel eens heeft gezien, zal deze associatie van de ‘’Halcyon” met de terugkeer van het licht wel begrijpen. De ijsvogel heeft een prachtige oranje-blauwe kleur, en wie geluk heeft kan hem in deze dagen as een kleurige vonk in de grauwe, slapende natuur zien oplichten. Hij is letterlijk de brenger van het licht in deze donkere dagen. Maar er is meer, want er wordt soms ook gezegd dat de ijsvogel een drijvend nest maakt en dat het daarom zo van belang is dat de wind blijft liggen. Het water is altijd een symbool van de begeerte en je kunt dus zeggen dat het broeden van de ijsvogel een overwinning op de begeerte aankondigt. De associatie met Jezus wandelend over het water van het Meer van Galilea waar Hij ook de storm doet bedaren is natuurlijk snel gemaakt en zeker niet te ver gezocht, de symbolische betekenis is hetzelfde.

De ijsvogel is een zeer behendige visser die zich van een tak boven het water als een vonkelende pijl omlaag kan storten om zijn buit uit het water op te duiken.  Daarom wordt hij ook de konig-visser, in het Engels de King Fisher,  genoemd en daarmee zijn we  direct bij de Visserkoning, de gewonde koning die zo’n centrale rol speelt in de Graalmythe. De vis is een zeer spiritueel symbool daarom zijn er zoveel vissers onder de discipelen en zegt Jesus hen tot “vissers van mensen” te willen maken. De vis is het goddelijk bewustzijn dat levend in het water van de aardse begeerte verbonden is met het hogere. De gewonde Visserkonig in de Graalmythe is een beeld van Christus en de ijsvogel is in de windstilte rond de winterzonnewende de smaragden flonkering die de vis-ziel uit het water opduikt en in zijn drijvende nest broedt op het nieuwe dat gaat komen. We zien hier symbolen  uit diverse tradities samenvloeien om te verduidelijken wat er in de stille dagen rond de winterzonnewende  in essentie gebeurt.

                            VISSERSKONING

 

Pegasus Astrologisch Advies wenst u allen een voorspoedig en succesvol 2018!

Pippa Middleton: zuster Venus

Twee weken geleden werd op deze blog de horoscoop geduid van Kate Middleton, de echtgenote van de Britse kroonprins William, een eclips in haar radix liet zien waarom zij zo hoog kon trouwen. Nu is het natuurlijk bijzonder interessant de horoscoop van Kate Middleton eens te vergelijken  met die van haar zus Pippa, die inmiddels ook tot de bekende Britten is gaan behoren. Toen haar zus Kate trouwde, trok Pippa veel aandacht met haar bijzonder elegante verschijning, boze tongen beweerden dat Pippa de show had gestolen en haar zus had overschaduwd met haar stralende optreden.  Hoe het ook zij, in de horoscoop van Pippa Middleton mogen we wel wat zuster-thema’ s verwachten, klik op de link hieronder om haar radix te kunnen bekijken.

PIPPA

Wat direct in het oog springt in haar horoscoop is Venus, die op de ascendant staat en in de vele betekenissen die de planeet kan hebben al veel verklaard van haar leven. Als eerste is daar natuurlijk Venus als de planeet van de schoonheid en de elegantie, dit is de reden dat ze op het koninklijk huwelijk van haar zus zoveel aandacht trok. Een planeet die een aspect met een kleine orb maakt met de ascendant, heeft altijd invloed op het uiterlijk en omdat Venus in conjunctie is met de ascendant met iets meer dan een graad afstand, zal zich dat bij Pippa Middleton zeer uitgesproken laten zien. Maar deze Venus duidt niet alleen op een elegante,  aantrekkelijke verschijning, in deze  dominante positie laat de planeet nog veel meer zien.

                                    PIPPA 1

Venus is namelijk ook de heerser van het derde huis, en inderdaad is een van de betekenissen van het derde huis: zussen. Zonder ook maar iets van haar leven te weten hadden we puur op basis van deze positie van Venus al kunnen zeggen dat een of andere situatie of gebeurtenis die met haar zus te maken heeft, een grote rol zal spelen in haar leven. Venus is retrograde en dat wil zeggen dat wat met Venus te maken heeft niet het gewone patroon volgt maar tegen de stroom in gaat en dat kun je wel zeggen. In conjunctie met de zo prominente Venus staat de andere vrouwelijke planeet de Maan, die behalve een heel aantal andere dingen, ook de algemene significator van zusters is, van vrouwelijke personen in je naaste omgeving dus die een grote rol in je leven spelen.  Deze Maan  van zusters in conjunctie met Heer 3  van zusters op de ascendant staat op , ja daar heb je hem weer, Regulus, het trotse en machtige Leeuwenhart “dat naar de troon leidt”!!

Omdat het de “zuster-conjunctie” Maan-Heer 3 is die de energie van het Leeuwenhart op pakt, is het haar zuster Kate die tot koninklijke hoogte zal opstijgen niet Pippa zelf, want Heer 1 (Pippa) is de Zon. Maar die zo krachtige conjunctie staat wel in haar eerste huis dicht bij de ascendant dus zal ze er zelf ook heel direct veel profijt van kunnen trekken. Dat zie je direct terug in haar beroepsmatige activiteiten, ze werkt voor het familiebedrijf, een zeer succesvol  verzendbedrijf voor feestartikelen dat door haar moeder werd opgezet.  Venus heeft natuurlijk te maken met feest en plezier, en Venus is Heer 10 van het beroep en van de moeder, terwijl de Maan ook weer de algemene significator van de moeder is.  Het zal duidelijk zijn dat het hoge huwelijk van haar zus, ook het bedrijf geen windeieren heeft gelegd, Pippa deed al snel het boek “Celebrate:  a year of festivities for families and friends ”verschijnen.  Alle belangrijke, bepalende thema’s haar leven weven zich rond deze Venus –Maan conjunctie, wat niet zo vreemd is omdat deze zo krachtig is.

Dat het financieel wel snor zit met Pippa, zie je aan het tweede huis, waar de Zon pal op de cusp staat, wat niet zo slecht is, al heeft de Zon niet echt veel waardigheid. De heerser van het tweede huis echter is een essentieel zeer sterke Mercurius die verhoogd en in eigen teken  in het tweede huis staat. Mercurius is handel en daar komt haar geld vandaan, dat Mercurius net retrograde de Maagd is binnen gegaan, laat zien dat ze terug grijpt op wat er al was, de handel die door haar moeder was opgezet.  Jupiter, de aanduider van “veel” , staat heel sterk in eigen teken en als heerser van het vijfde huis in het vierde huis van de familie. Dat is ook niet echt verkeerd, het vijfde huis geeft als het tweede van het vierde , het geld uit de familie aan, Pippa groeide op in financieel  heel prettige  omstandigheden . Jupiter is ook Heer 8 van het geld van de partner, ze is inmiddels ook behoorlijk “hoog” getrouwd met de steenrijke, adellijke James Matthews, die haar ten huwelijk vroeg met een peperdure diamanten ring.

                                            PIPPA HUWELIJK

 

 

PEGASUS ASTROLOGISCH ADVIES WENST U  ALLEN EEN  ZALIG KERSTFEEST!

 

 

                                              ICOON GEBOORTE VAN CHRISTUS

De fatale schoonheid van Christine Keeler

Het was een onopvallend berichtje in de krant deze week dat “call-girl” Christine Keeler,  inmiddels 75 jaar oud en levend in povere omstandigheden, overleden was. Dat was  begin jaren ‘ 60 wel anders, toen Keeler het dramatische middelpunt was van de zeer beruchte Profumo-affaire in Engeland , die uiteindelijk leidde tot het aftreden van de Britse premier.  De verkiezingen die kort daarna werden gehouden, liepen uit op een verlies van de door de affaire in discrediet geraakte Conservatieven en bracht de Labour-partij aan de macht. Christine Keeler heeft toen dus wel het een en ander in beweging gezet, al is haar verhaal in wezen vrij simpel. De ravissante, piepjonge schoonheid Keeler verkeerde in die tijd als “gezelschapsdame” in hogere kringen en had een korte affaire met de minister van Defensie, John Profumo.

Door allerlei verwikkelingen kwam dat uit , maar het werd onbeheersbaar toen bleek dat Keeler in dezelfde tijd het bed deelde met de militaire attaché van de Russische ambassade. Daardoor groeide de zaak uit tot een kwestie van nationale veiligheid, en moesten niet alleen minister Profumo, die de affaire aanvankelijk ontkend, maar ook de premier het veld ruimen. Keeler zelf belandde korte tijd in de gevangenis wegens meineed, of er ooit sprake is geweest van spionage is onduidelijk, maar het lijkt onwaarschijnlijk.  De beruchte affaire heeft het leven van  Keeler zwaar getekend, ze slaagde er nooit meer in om een stabiel leven op te bouwen, en stierf uiteindelijk in behoorlijk armoedige omstandigheden.

CHRISTINE KEELER

De horoscoop van Keeler zal dus ook wel de nodige spanningen laten zien, na die korte periode waarin ze in hogere kringen verkeerde, is het altijd heel moeizaam gebleven. Dat het niet makkelijk voor haar zou worden, laat haar geboortehoroscoop inderdaad duidelijk zien, klik op de link hierboven om haar radix te kunnen bekijken. Christine Keeler groeide op in uitermate armoedige omstandigheden in een plaatsje aan de rand van London en dat zie je meteen terug. Pal op het IC staat Pluto, de vorst van de onderwereld wat al niet zo prettig is , terwijl Heer 4, de Zon in Vissen, die de omstandigheden in het gezin beschrijft, in zeer sterke negatieve receptie is met Mercurius, als Heer 1 het meest uitgesproken Christine Keeler zelf. Heer 4 staat namelijk in het teken waarin Mercurius vernietigd en in val is, Mercurius / Heer 1 staat in het teken waarin de Zon / Heer 4 vernietigd is.

Dat ziet er helemaal niet fijn uit, het gezin schaadt Keeler en zij heeft er een hekel aan, en zij zegt in een van de boeken die ze over haar leven schreef, dat ze doodsbenauwd was voor haar stiefvader. Ze merkte al op heel jonge leeftijd dat ze een enorme aantrekkingskracht had op mannen, die nauwelijks van haar af konden blijven.  Die fatale, onweerstaanbare  schoonheid, die haar leven tekende,  heeft te maken met de meest opvallende constellatie in haar horoscoop, de drie planeten in Stier. De Maan staat samen met Saturnus Heer 10 van het beroep conjunct de andere malefic, een vernietigde Mars , die zich dus van zijn slechtste kant zal laten zien. De Maan is weliswaar in verhoging in Stier, wat positief is, maar de conjunctie met de beide malefics laat weinig heel van die positieve invloed.

Deze op zich al zo moeilijke constellatie bevindt zich in het twaalfde huis van zelfdestructie, geheimen en eenzaamheid en ook nog eens op Algol, de meest kwaadaardige ster aan het uitspansel. Algol is de afzichtelijke Gorgoon Medusa met slangen op haar hoofd in plaats van haren, maar Medusa wordt ook afgebeeld  als een zeer verleidelijke, onweerstaanbare vrouw. Dat is zo omdat Medusa als  het ware de samenballing is van alle begeertes,  gesymboliseerd door de slangen die het hoofd (het denken)  beheersen. Een belangrijke stand op Algol geeft je het vermogen anderen het hoofd te laten verliezen, ze mee te slepen in hun begeerte.

                             KEELER 1

Dat heeft Christine Keeler wel gemerkt, en ook de onthoofding verbonden met Medusa heeft zich laten zien, uiteindelijk traden zowel een minister en een premier af als gevolg van haar activiteiten en verloor zelfs een partij de verkiezingen. Dat deze overweldigende Algol-invloed er heel sterk uit zou komen , kun je zien aan de oppositie die het Algol-stellium via spiegelpunt (planeetpositie gespiegeld in de as 0°Kreeft -0° Steenbok) maakt met Venus in het tiende huis van het publieke optreden. Al die Algol-kracht stroom er dus uit via Venus, de planeet van de vrouwelijke verleidelijkheid! Wat op valt is dat Venus bijna stil staat, net als Mercurius Heer 1, Keeler zelf, alsof ze een van schrik bevroren konijn is in de helle koplampen van de publiciteit. Een planeet in het tiende huis is heel zichtbaar, maar als hij stil staat is hij heel zwak en heeft geen kracht om dingen naar zijn hand te zetten.

Dat klopt ook , want uiteindelijk was Keeler zelf het grootste slachtoffer van de affaire, de meeste andere betrokkenen kwamen met minder schade weg. Dat is te begrijpen als je de enorme spanningen en zwaktes in deze horoscoop ziet, het Algol-stellium in het twaalfde huis, Pluto op het IC  conjunct het antiscion van het Algol-stellium, in oppositie met Venus die stil staat, Heer 1 die stil staat, de kwaadaardige Hyaden op de ascendant( teleurstellingen en tegenslag) en nergens een sterke planeet die tegenwicht  of een ontsnappingsweg kan bieden. Het is een extreem moeilijke horoscoop, die dus leidde tot een extreem moeilijk leven.

 

Queen Kate

Vorige week werd in deze blog de horoscoop van Meghan Markle bekeken, de toekomstige echtgenote van prins Harry en in haar horoscoop was haar “hoge” huwelijk goed te zien. Maar hoe zit dat met Kate Middleton, de vrouw van prins William, Harry’s broer,die naar alle verwachting koning zal worden, of zijn vader Charles nu wel of niet nog een tijdje de troon zal zitten. Kate Middleton is nog hoger getrouwd dan Meghan Markle en je mag verwachten dat haar radix wel wat bijzondere standen laat zien rond het thema relatie.  We worden inderdaad niet teleurgesteld, klik op de link hieronder om de geboortehoroscoop van Kate Middleton te  kunnen bekijken.

KATE MIDDLETON

Wat meteen in het oog springt in deze horoscoop, is dat Kate Middleton werd geboren vlak voor een Volle Maan. Dat is al heel veelzeggend want dat is het moment in de cyclus dat de Maan op zijn zwakst is. De Maan wordt dan geheel opgevuld door het licht van de Zon en heeft geen eigen kracht meer, de wezenlijke lunaire functie van het reflecteren van het licht van de Zon, komt dan op zijn hoogtepunt. Dat beschrijft natuurlijk heel goed het leven van iemand waarin de bepalende factor een man is, die koning zal gaan worden. Daar komt nog eens bij dat dit geen gewone lunatie is, het is een  hele speciale  lunatie op de knopenas, en dat is een altijd een eclips, in dit geval een Maansverduistering. Dus is de Maan niet alleen volledig afhankelijk van de Zon, haar licht verdwijnt zelfs helemaal in de schaduw van de Zon, wat heel toepasselijk is en dit thema heel sterk intensiveert.

                              KATE AND WILLIAM

Er werden natuurlijk meer vrouwen geboren rond dit tijdstip en alleen Kate trouwde met prins William, de zo bepalende verduistering van de Maan  wordt juist in haar horoscoop heel precies geactiveerd. De Zon is namelijk Heer 1, het meest uitgesproken Kate zelf, en dus is ze persoonlijk direct verbonden met de eclips. Daar komt nog bij dat Heer 7 als aanduider van de relatie een vierkant met kleine orb maakt met de Zon, waardoor ook haar huwelijk direct wordt verbonden met de eclipsstand. Net als bij Meghan Markle staat Saturnus in verhoging , verhoging is altijd een beetje  idealiserend, los van de gewone realiteit, en dat kun je wel zeggen. Saturnus staat ook nog op Spica, een koninklijke ster, die je verder kan brengen dan je op basis van je achtergrond of afkomst had mogen hopen.

Wat die afkomst betreft, bijna op de cusp van het vierde huis, staat Jupiter, de algemene significator van rijkdom. Nu komt Kate Middleton niet uit een oud aristocratisch geslacht, maar ze is niet veel te kort gekomen in haar jeugd, het was zeker een upper class gezin. Het geld werd voornamelijk verdiend met een zeer succesvol  verzendbedrijf voor feestartikelen (Jupiter is Heer 5 van plezier)  dat door de moeder van  Kate werd opgericht. Dat bedrijf was zo’n groot succes dat niet alleen de vader van Kate, maar ook haar zus Pippa er aan mee werkten en Kate zelf ook voor korte tijd. Je kunt dus wel zeggen dat Jupiter als Heer 5 van plezier bijna pal op het IC een grote rol speelt in het gezin.

Het wordt ook steeds duidelijker dat de zeven planeetpunten in de analyse van de horoscoop en in de prognose een hele belangrijke rol spelen. De zeven planeetpunten geven door hun positie en aspecten met kleine orb (niet meer dan twee graden)  heel specifieke, individuele en zeer krachtige accentueringen. De planeetpunten zijn zo individueel omdat ze heel snel verschuiven , ze worden berekend op basis van de ascendant . Je kunt ze zien als de essentie van de planeetenergie en als die essentie zich met een planeet  of een hoek verbindt, geeft dat een speciale, sterke intensivering van die energie.

In de horoscoop van Kate staan er maar liefst vijf planeetpunten op hoeken. Nu moet je daar een beetje voorzichtig mee zijn want rond een Volle Maan komen vier punten automatisch, vanwege de formule waarmee ze worden berekend, op de Asc/Desc-as. Dat telt dan alléén mee als er ook nog een aspect is met een planeet. Dat is hier het geval, de punten van de Zon (man), de Maan (vrouw), Venus (liefde) en Mercurius (noodzakelijke keuze) staan vierkant op Saturnus, de verhoogde Heer 7 van de partner op de koninklijke Spica! Op het MC , de positie, staat bovendien het Punt van Jupiter, de overwinning die om niet geschonken wordt en het punt van Saturnus staat sextiel en driehoek de vier punten op de Asc/Desc-as. Met zes punten geactiveerd voornamelijk via Heer 7 weten we dat er iets heel bijzonders zal zijn rond de relatie.

KATE PARSEN