Bill Graham – een Amerikaanse hofpredikant

Afgelopen week overleed Billy Graham, die algemeen werd gezien als een van de meest invloedrijke predikanten en evangelisten van de twintigste eeuw. Graham wist goed gebruik te maken van de moderne media en bereikte met zijn typisch Amerikaanse vorm van evangelisatie miljoenen mensen, ook buiten de VS trouwens. Daarnaast was hij een soort protestantse paus van Amerika, die warme banden had met heel wat Amerikaanse presidenten. Het schijnt dat G.W. Bush uiteindelijk de fles kon laten staan omdat hij door de bevlogen preken van Graham geïnspireerd  werd en zelfs met de Engelse koningin Elisabeth onderhield Graham een zeer vriendschappelijke relatie. Een van zijn centrale thema’s was dat je altijd een tweede kans krijgt, hoe groot de puinhoop  ook is die je er van gemaakt hebt, en die directe eenvoudige boodschap sprak heel wat mensen aan.

BILLY GRAHAM

In de radix van Graham (klik op de link hierboven om zijn radix te kunnen bekijken )springt meteen Heer 1 (het meest uitgesproken Graham zelf) in het oog, de strijdbare Mars die in het negende huis van de religie staat. Deze Mars staat ook conjunct het punt van Saturnus (Asc + Sat – PF) , een van de zo belangrijke zeven planeetpunten, die de essentie van de planeetenergie symboliseren. Een conjunctie of een oppositie met een van de planeetpunten is dus een direct contact met de essentie van een planeet en geeft altijd een belangrijk, sterke doorleefd thema aan, een speciaal intens motief in het leven. Het Saturnus-pars is het punt van gevangenschap en ontsnapping en je kunt wel zeggen dat dit de boodschap was van Graham! Mars staat conjunct de Maan van het volk en via antiscion (de planeetpositie gespiegeld in de as 0 °Kreeft- 0° Steenbok) valt de conjunctie op het MC. Dat is niet gek voor succes, het antiscion heeft hier op het MC natuurlijk niet de betekenis van verborgenheid, maar eerder die van ongewoonheid.

Dichtbij de de cusp van het negende huis staat de sterk expansieve Noordknoop, die alles wil en alles geeft, de Noordknoop is een soort  super-Jupiter, niet slecht voor een prediker.  Op de cusp van het negende huis, de cusp is de “hoge energielijn” van een huis, staat de koninklijke Antares, een intens martiale zeer krachtige ster. Het thema van Antares, het Schorpioenshart, is het doodsteken van de geheel stoffelijke , totaal aardse bruut Orion, wel erg treffend dus. Heer 9 is Jupiter, de planeet van leraren en guru’s in verhoging, en daarmee is Jupiter zijn essentieel sterkste planeet , zijn horoscoopheer en  zijn talent. Heer 10, de aanduider van zijn publieke activiteit is Saturnus op Regulus, de meest koninklijke onder de koninklijke sterren die “’naar de troon leidt”, contacten met presidenten en koninginnen dus. Het feit dat Saturnus in het zesde huis staat, werkt niet zo verzwakkend  want via de driehoek met Mars/Heer 1 kan hij zich indirect wel manifesteren.

                                    BILLY GRAHAM

Weer zijn er twee planeetpunten die Heer 10 een extra intense lading geven, Saturnus is in conjunctie met het Punt van Jupiter (Asc + Jupiter – Pars Solis) en het Punt van Mars (Asc  + PF-Mars). Het Jupiter-punt staat voor “hulp van boven” en het Mars-punt voor het strijden voor meer dan alleen je ego-belang. Weer in de roos, bij bekende succesvolle mensen kun je vaak dit soort verbindingen met de planeetsparsen zien, het directe contact met de planeetessentie geeft een speciale motivatie.  Het feit dat Saturnus in zijn vernietiging staat, is natuurlijk niet positief, maar omdat de rest van de horoscoop zo sterk is, wil dat niet direct zeggen dat hij geen succes zal hebben. Het laat wel zien dat hij niet veel op heeft met  meer traditionele vormen zoals het katholicisme, hij is echte, moderne protestant zonder gevoel voor symbolen.

We zagen Antares en Regulus als koninklijke sterren al actief op belangijke posities en de Zon staat ook nog eens op de Zuidschaal, een derde koninklijke ster. Dus voldoet deze horoscoop ruimschoots aan de criteria voor succes: hoekplaneten, krachtige vaste sterren en verbindingen met de planeetessenties van de punten. En dan hebben we de prenatale synastrie, ook een van de criteria voor roem, nog niet bekeken, en die is zeer krachtig. De horoscoop van de eclips die aan de geboorte van Graham vooraf gaat (hier niet afgebeeld), heeft de eclips op de ascendant en die ascendant /desc-as valt exact op het de IC/Mc-as van Graham! Hij pakt dus met zijn beroep de volle energie van de eclips op, wat maakt dat hij soepel kan aansluiten bij de tijdgeest.

Beatrix van Oranje-Nassau – Prinses der Nederlanden

Eind januari werd prinses Beatrix 80 jaar oud, wat onder meer werd gevierd met een diner in het paleis op de Dam. Dat is een goede aanleiding om een blik te werpen op haar horoscoop waar we natuurlijk wel wat uitgesproken standen in mogen verwachten. Het is bepaald niet een standaardleven wat zij leidt, het  is haar positie, haar functie die alles bepalend is. Vrijwel alles wat in haar leven gebeurt,wordt gedicteerd door de rol die zij geacht wordt te spelen, al is dat voor haar als prinses nu natuurlijk wel minder dan toen zij nog koningin was.  Een korte blik op haar radix stelt niet te teleur, een opvallende samenballing  van planeten maakt direct duidelijk dat dit een leven zal zijn met een zeer sterke focus, klik op de onderstaande link om de radix van prinses Beatrix van Oranje-Nassau te kunnen bekijken.

PRINSES BEATRIX

Er staan maar liefst 4 planeten vlak bij elkaar, samengeperst binnen twee graden in het elfde huis. Dat is niet iets wat je vaak ziet, al zal zij deze constellatie delen met een aantal mensen die min of meer rond dezelfde tijd zijn geboren. Het zou natuurlijk erg leuk zijn om de levens van die mensen met dat van Beatrix te vergelijken, maar we kunnen zonder meer zeggen dat er ook bij die mensen een sterke focus in het leven zal zijn geweest. Natuurlijk verspringt de horoscoop van minuut tot minuut, vooral de hoeken en daardoor ook de zo belangrijke planeetpunten zijn uitermate individueel zoals we zullen zien . Een ding is echter direct duidelijk in de radix van Beatrix, Saturnus en alles waar hij voor staat zal een enorme grote rol spelen, want  Saturnus is de dispositor van de vier planeten in het elfde huis.

Nu heeft het elfde huis niet alleen te maken met vrienden, het is ook een huis dat verbonden is met het werk , het geeft de vruchten van de arbeid aan en ook wat je krijgt vanwege je functie. Die nadruk lijkt me duidelijk ,en ook de betekenis van het elfde huis als dat van de raadgevers en de degenen die je ondersteunen bij het uitoefenen van je functie is helder. Deze planeten beschrijven de hofhouding. Alles in het elfde huis wordt gedomineerd door de Zon want die maakt de andere drie planeten combust, wat logisch is want het draait allemaal om de majesteit. Dat de Zon essentieel zo zwak is in Waterman is al even logisch, het is een koningschap wat van zijn essentie is ontdaan, het brengt geen echte macht met zich mee.  De zo dominerende  Saturnus spreekt ook boekdelen, hij is de heerser van het tiende huis van de publieke functie.

Weer komt bij Saturnus de essentiële zwakte terug, Heer 10 staat in zijn val in het twaalfde huis!  Heer 1 Mars, het meest uitgesproken Beatrix zelf, is wel essentieel sterk en zij is de dispositor van heer 10, zij beheerst haar publieke rol.  Saturnus / Heer 10 zelf heeft weer heel sterke verbinding met de Zon van de majesteit die de zo  zichtbare planeten in het elfde huis domineert. Deze Zon staat in het teken waar Saturnus heerst en Saturnus staat in het teken waar de Zon zijn verhoging heeft  en er is een zeer sterke wederzijdse receptie tussen  Heer 10 en de Zon wat natuurlijk zo is, zij was de koningin. De horoscoop zegt simpelweg dat zij als persoon  zal verdwijnen (Mars Heer 1 in huis 12) ten faveure van een alles overheersende publieke activiteit (Saturnus in receptie met de Zon) waaruit de essentie is weg genomen (Zon in vernietiging en Heer 10 in val). Zeer opvallende standen voor  een uitzonderlijk leven, maar niet echt benijdenswaardig.

                                  BEATRIX

In de horoscoop heeft de Maan de Zon bijna bereikt, de Zon is de koning, de Maan is het volk , een illustratie van de situatie. Dat wil dan ook zeggen dat zowel het Pars Fortunae, het Punt van de Maan en  het Punt van de Zon zich op de ascendant bevinden wat in feite de betekenis van Nieuwe Maan herhaalt. Deze  twee planeetpunten  geven de essentie van de energie van Zon en Maan, maar wat de aandacht trekt is het Jupiter-punt  dat op die constellatie in het elfde huis staat. Dat is de essentie van de Jupiter-energie en op dit punt wordt “ om niet”overvloedig gegeven.  Dat klopt wel heel scherp . Het is niet om enige verdienste dat zij deze positie (Zon) bekleedt, maar vanwege de familie-afkomst  (Maan als Heer 4)  waardoor ze ook nog eens steenrijk is. Venus is Heer 2 van geld, Jupiter de algemene significator van rijkdom en hier staat de Jupiter-essentie bovenop! Dit Jupiter verschuift heel snel, dus is  dit heel erg persoonlijk. Vijf minuten later is die invloed al minder en dit maakt een radix zo sterk individueel. Wat ook op valt is Heer 3 van de routine-activiteiten, die prominent in het tiende huis van het beroep staat: veel plichtplegingen.

Horoscopen van het water

Vorige week werden de horoscopen rond de watersnood van januari 1953, die 65 jaar geleden plaats had , bekeken, waarbij werd uitgegaan van de “mundane radix” van Nederland. Dit is horoscoop van het exacte moment  van de Grote Conjunctie van Saturnus en Jupiter, die vooraf ging aan de stichting van Nederland als aparte, zelfstandige staat.  Op basis daarvan kunnen gewoon progressies, solaren en lunaren worden gemaakt en ook andere voorspellingstechnieken worden gebruikt, net als in een radix van een persoon. Dat werkt goed en deze techniek gebaseerd op de  Grote Conjuncties is een  echte doorbraak in de mundane astrologie, maar er zijn natuurlijk ook nog andere mogelijkheden om te bekijken wat er met een land gebeurt.

Een daarvan is de horoscoop van de Ram-ingress, van het exacte moment dat de Zon de Ram weer in gaat, astrologisch Nieuwjaar zeg maar. In het verleden was het soms ook zo dat het nieuwe jaar niet in ging op 1 januari maar pas rond 21 maart en daar is ook wel wat voor te zeggen, het is tenslotte ook het begin van de lente. Een Ram-ingresshoroscoop kun je zien als de solaar van een land en wordt gemaakt voorde  hoofdstad van een  land of soms ook voor het centrum van een bepaalde regio. Er bestaat niet alleen een Ramingress,je kunt ook een ingress maken voor de seizoenen en  voor ieder teken dan kun je  zelfs op maandschaal zien wat er gebeurt. De Ramingress waaronder de laatste grote ramp met  het water in Nederland in januari 1953 plaats vond, laat deze ramp duidelijk zien. Zoals altijd zijn de vaste sterren hierbij onmisbaar, een astroloog die zonder vaste sterren werkt , is halfblind, klik op de link hieronder om de ingresshoroscoop  voor de watersnood te kunnen bekijken.

INGRESS WATERSNOOD

Wat direct in het oog springt, is de MC /IC-as die precies op de beruchte sterren-as Aldebaran-Antares valt. Dit zijn allebei koninklijke sterren die dus altijd een zeer sterk effect hebben, en het zijn allebei intens rode sterren met een zuiver martiaal karakter. Dat werkt  dus niet altijd plezierig uit in de wereld, waarbij vooral het Schorpioenshart Antares een bijzonder kwalijke reputatie heeft als de Doodsster. Het is Antares die op het IC staat en het IC is het meest uitgesproken de grond en het land, dat onder water kwam te staan.  De heerser van het vierde huis is Jupiter die in het achtste huis van de dood staat op de vaste ster Baten Kaitos, de buik van het Zeemonster en een ster met een zuivere Saturnus-natuur. Het is het Zeeemonster dat in de mythe van prinses Andromeda grote verwoestingen aan richt in het koninkrijk van de vader van de prinses , het  Zeemonster duikt vaak op in horoscopen rond rampen die met water te maken hebben.

                                         Andromeda 2

Conjunct deze Jupiter/ Heer 4 van het land dat geteisterd wordt door het Zeemonster, staat Mercurius die als Heer 1 het meest uitgesproken staat voor Nederland en deze conjunctie valt via antiscion (planeetpositie gespiegeld in de as 0 ° Kreeft / 0 ° Steenbok) op de ascendant. Daardoor worden de activiteiten van het Zeemonster sterk benadrukt waar nog eens bij komt dat Jupiter/ Heer 4 van de bodem en de grond in oppositie staat met Neptunus. Dat is een nauwe oppositie die valt binnen de voor buitenplaneten te gebruiken orb van twee graden, alleen conjuncties en opposities met de buitenplaneten tellen mee in de  duiding.  Weer op het IC valt het antiscion van de Maan, de planeet van het water en de zee , die in zeer slechte conditie is in zijn vernietiging in Steenbok en zich dus van zijn naarste kant zal laten zien. Dat is bijna letterlijk een beeld van overstroming!

 

STEENBOKINGRESS WATERSNOOD

Er zijn in de Ram-ingresshorosoop die geldig is voor het hele jaar, duidelijke aanwijzingen dat er iets gaat gebeuren en als je dat weet, kun je met behulp van de andere ingresshoroscopen de periode vinden dat het gebeurt. Net zoals je met lunaren in een horoscoop van een individu de maand kunt vinden dat iets gebeurt, kun je met de ingressen van de seizoenen meer detail zien. De horoscoop voor de winter, de ingress van het exacte moment dat de Zon de Steenbok in gaat, is inderdaad uitgesproken. Mercurius Heer 1  en 10 in de Steenbok-ingress staat op Antares, de Doodsster die ook al in de Ram-ingress de hoofdrol speelde!

 

En het water kwam..

Afgelopen week werd de watersnoodramp van 31 januari 1953 herdacht, het is inmiddels 65 jaar geleden dat de beukende zee tijdens een stormnacht in Zeeland door de dijken brak. De grote nachtmerrie van Nederland werd bewaarheid, delen van Zeeland kwamen onder water  te staan met een enorme schade en vele dodelijke slachtoffers als gevolg . De ramp gaf de impuls tot de Deltawerken om Zeeland beter te beschermen  en tot op de dag van vandaag leeft de ramp voort in het nationaal bewustzijn. De  spreekwoordelijke  strijd van de Hollanders tegen het water is sindsdien zeer intensief gevoerd en is nog  altijd, met de stijgende zeespiegel, uitermate actueel. Ik woon zelf  in Gorinchem, in het hart van  het Rivierenland, waar in 1995 nog werd geëvacueerd en het water stond ook de afgelopen week heel hoog, maar mede door het project “Ruimte voor  de Rivier” (het water niet botweg tegen houden maar ruimte geven , niet er tegen in gaan, maar meebuigen waar het kan) liep het niet uit de hand.

NEDERLAND OER GC

Natuurlijk is het voor een land als Nederland uitermate interessant en relevant om de horoscopen rond de laatste watersnoodramp van 1953 te bekijken . Uitgangspunt is de echte geboortehoroscoop van ons land, gebaseerd op de Grote Conjunctie van Saturnus en Jupiter van 1563, die vooraf ging aan het opstellen van het “Plakkaat van Verlatinghe” waarmee de Hollanders zich losmaakten van de  Spaanse koning en Nederland een feit werd. Klik op de bovenstaande link om deze radix van Nederland, al vaak besproken op deze blog, te kunnen bekijken. Het  gevaar van het water wordt er duidelijk in aangegeven, in elevatie hoog in de horoscoop, staat de waterplaneet de Maan in vernietiging, vierkant op de Asc/Desc-as en vierkant de prominente Mercurius op dedesendant.

De Maan in vernietiging zal zich van zijn venijnigste kant laten zien en hij staat conjunct Uranus die als mythisch thema te maken heeft met pijnlijke beperkingen, Uranus is immers de hemelgod die gecastreerd wordt door Saturnus. Ook staat de Maan op Graffias, een kwaadaardige ster in de Kop van de Schorpioen, terwijl een andere ster op een prominente plek,  Fomalhout op de ascendant, de nadruk op water nog versterkt. Fomalhout is de Mond van de Zuidelijke Vis , die het water uit de kruik van de Waterman opvangt, water dat zoet is, en symbolisch dus getemd! Op het MC staat het planeetpunt van Saturnus (Asc + Saturnus – Pars Fortunae)  , de essentie van zijn energie, en dat is wel treffend voor een land dat gebouwd is op het weghouden van water met behulp van dijken (= Saturnus) .

WATERSNOOD SOLAAR

Het grote voordeel van zo’n mundane radix is dat je er gewoon solaren, progressies en lunaren mee kunt maken en dat je altijd een exact tijdstip hebt voor de geboorte van een land. De solaar voor de ramp van 1953 is uitgesproken, de Ascendant valt in het laatste deel van de Stier in oppositie met de boven beschreven radix-Maan van het zo venijnige Hollandse water. De laatste graden van de Stier vormen een crisizone, de Ascendant valt bovendien precies op de meest kwaadaardige ster die er is, Algol die te maken heeft met bloedbaden en massa-slachtingen. Jupiter is Heer 8 van de dood en staat binnen de gebruikelijke vijf graden orb nog op de ascendant en er is sprake van en toenemende Volle Maan, de waterplaneet  komt in oppositie met het licht van de Zon. De Maan staat conjunct het Pars Solis (Asc + Zon – Maan) , ook wel het punt van de overvloed genoemd en dat kun je wel zeggen.

 

WATERSNOOD

Op het MC staat de ster van het noodlot Terebellum, die ondanks zijn zwakke lichtkracht een sterke uitwerking heeft. Hij duikt heel vaak op in horoscopen die te maken hebben met dramatische momenten en keerpunten net als Labrum en Al Pherg, de andere twee noodlotssterren. Verder valt Mercurius op die terugkeert aan zijn radixplaats in oppositie met de Ascendant en die conjunct  de kwaadaardige Pluto en de pijnlijke Zuidknoop staat. Al met al, laat deze solaar overduidelijk de ramp van 1953 zien! Volgende week meer over het Hollandse water.