Gelukkig Astro-nieuwjaar!!

Er zijn in vroeger tijden diverse momenten geweest om het nieuwe jaar te laten ingaan, onze gewoonte om dat op 1 januari te doen, was niet altijd in gebruik. Wel is het tijdstip voor het nieuwe jaar altijd verbonden met een equinox of een solstitium, 1 januari is  immers een week na het wintersolstitium en  21 maart, het tijdstip dat vroeger vaak werd gebruikt, valt op de lente-equinox. Maar zelfs de intrede van de Zon in de Kreeft, het zomersolstitium, werd wel gezien als het begin van het jaar. Al met al, lijkt astrologisch de beste keuze de lente-equinox te zijn, dan begint immers de lente, het seizoen van de hernieuwde groei en Ram is het eerste teken. De intrede van de Zon in Ram is dus ook het tijdstip waarvoor we in de mundane astrologie een nieuwe jaarhoroscoop maken, de zogenaamde ingress.

Die ingress kun je specifiek berekenen voor het land dat je wilt onderzoeken door de horoscoop te maken voor de hoofdstad van dat land. Het nieuwe astrologische jaar is kort geleden begonnen en dus is het een goed idee om eens naar de nieuwe ingresshoroscoop te kijken. Omdat die horoscoop overal ter wereld voor precies hetzelfde tijdstip wordt berekend, zijn de planeetstanden overal hetzelfde, alleen de huiscuspen verschillen sterk van plaats tot plaats. Dat weerspiegelt de realiteit dat er een algemene ontwikkelingstrend is in de wereld, maar dat die trend, weergegeven door de standen van de planeten, op diverse plaatsen,weer gegeven door de huizen, heel verschillend uit werkt.

Zoals altijd bij het begin van het nieuwe jaar, kijkt men nu vooral voor uit, en zo zien we heel wat astrologen voorspellingen doen voor het komende jaar. Maar het is veel interessanter om eerst even terug te kijken, wat is er gebeurd en hoe kan dat worden terug gezien in de horoscoop? Het gevaar van het alleen vooruit kijken is dat er allerlei woeste voorspellingen worden gedaan, en dat wordt dan ieder jaar herhaald  omdat er nooit eens  goed wordt geëvalueerd. Daar hebben de bladen waarschijnlijk ook weinig belangstelling voor. Goed, we zullen dus eerst terug kijken en dan gaat om de ingresshoroscoop van de VS van vorig jaar. Het eerste wat je je moet afvragen is wat de belangrijkste gebeurtenissen  en kenmerken waren van afgelopen jaar.

Een eerste punt is de confrontatiekoers die de VS onder Trump vaart, waarbij de regering opvallend instabiel is en niet al te competente indruk maakt. Een tweede punt waren de rampzalige orkanen Harvey en Irma die eind augustus zeer grote verwoestingen aanrichtten in Houston en Miami. Nu komt dat wel vaker voor, maar twee van zulke orkanen die vlak na elkaar op een zo’n grote schaal schade veroorzaken, dat zie je zeker niet ieder jaar. Zijn deze belangrijke gebeurtenissen /ontwikkelingen terug te zien in de horoscoop? Klik op de onderstaande link om de ingress voor de VS van vorig jaar te kunnen bekijken .

INGRESS VS 2017

Het eerste wat in het oog springt, is natuurlijk Neptunus die vlakbij de ascendant staat. Nu zullen de meer orthodoxe klassieke astrologen deze moderne factor weg laten, maar hij is wel heel treffend en dat is niet de enige horoscoop waarin dat zo is. Poseidon die het land met zeewater wil overspoelen en grote chaos veroorzaakt! Maar ook meer orthodox- klassiek is er een aanwijzing, namelijk de ster Skat uit de Waterman die pal op de ascendant staat. Skat is een ster op het been van de Waterman dat in de stroom staat die Aquarius uit giet, het thema van de Waterman is het controleren van het woeste water. Een ander punt dat in het oog springt, is de Maan/Saturnus –conjunctie in het tiende huis van de regering op Acumen, een kwaadaardige giftige nevel in de Schorpioen die met blindheid te maken heeft. Saturnus wijst ook op het afgrenzen van de openheid die de Maan  aan geeft. Heer 10 is Jupiter die retrograde loopt wat laat zien dat de regering de hakken in het zand zet en zich vooral lijkt te willen terugtrekken.

                               SKAT

INGRESS VS 2018

In de nieuwe ingress is het weer Neptunus die in het oog springt, pal op het MC. Dat is niet al te best voor een stabiele regering die een helder beleid voert, de woeste zeegod domineert het jaar. Dat kan ook wijzen op een herhaling van de orkanen en overstromingen van vorig jaar, het MC zelf staat op de ster Achernar die te maken heeft met het verlies van de controle over de zonnewagen. Dat is niet zo fijn want het controleren van de zonnewagen is juist wat de regering moet doen. Heer 10 is ook in deze horoscoop retrograde, maar het meest in het ook springt de Saturnus-Mars conjunctie op de descendant, het punt van de relatie met de ander.  Dat wijst  op sterke conflicten , dat Saturnus als Heer 7 op de blind-agressieve Facies staat maakt de zaken er niet beter op. Never a dull moment, zal dus wel het motto van de VS onder Trump blijven komend jaar.

Elegantie en verfijning: Hubert de Givenchy

Vorige week overleed Hubert de Givenchy, een van de legendes uit de wereld van de haute couture. De Givenchy was een uitermate succesvolle mode-ontwerper, die aan de wieg stond van een groot mode-bedrijf dat nog steeds bestaat, al was hij zelf al jaren geleden terug getreden. Zijn stijl van ontwerpen wordt beschreven als verfijnd elegant en als zeer vrouwelijke chic.  We mogen dus wel wat Venus-invloed in zijn horoscoop verwachten en we worden niet teleurgesteld, klik op de link hieronder om de radix van Hubert de Givenchy te kunnen bekijken. Meteen springt de kracht je tegemoet, er staan maar liefst vier planeten hoog aan de hemel in het tiende en elfde huis, de Zon , Jupiter , Venus en Mercurius. Een korte blik op deze horoscoop verraadt dus al direct dat dit iemand is  die veel succes mag verwachten, om dat te zien hoef je geen complexe technieken toe te passen.

HUBERT DE GIVENCHY

Mercurius is Heer 1 en die heeft in Vissen weinig essentiële waardigheid, maar dat wordt meer dan gecompenseerd door de andere planeten. Jupiter de Grote Benefic staat heel sterk in eigen teken en  is de dispositor van alle andere planeten in Vissen. Venus, de planeet van de schoonheid  staat in verhoging in Vissen en is in zeer sterke receptie met de zo krachtige Jupiter via tekenheerschappij en verhoging. Jupiter en Venus zijn dus nauw met elkaar verbonden en beheersen samen zijn hele planeetconstellatie in het tiende/ elfde huis. Het is duidelijk dat dit zijn succes in de mode verklaard, dit is een uitermate krachtige combinatie en de invloed van de verhoogde Venus brengt een dromerige, wat onaardse sfeer met zich mee.  Het is ook geen gewone mode maar haute couture, een vorm van mode die een beetje los is van het aardse, hier zie je bijna letterlijk de exaltatie terug.

Jupiter en Venus hebben allebei veel essentiële waardigheid en functioneren dus zoals het zou moeten. De stijl van De Givenchy  blijft  dan ook discreet en verfijnd, het gaat de perken niet te buiten en wil nooit een  schokeffect veroorzaken door al te wilde experimenten.   Mercurius / Heer 1 (bij uitstek De Givenchy  zelf) en de Zon die in het tiende huis staan, dragen natuurlijk ook bij aan het  grote succes, beide planeten worden sterk beheerst door de zo krachtige Jupiter/ Venus-combinatie. Als dispositoren zo krachtig zijn als in deze radix, kunnen ze de eventuele zwakheden van de gedisponeerde planeten compenseren. Een krachtige dispositor kan een zwakke planeet duidelijke leiding bieden en deze planeet zo beter laten functioneren, voorwaarde is dan wel dat de dispositor veel essentiële waardigheid heeft en dus weet wat hij aan het doen is.

                               AUDREY HEPBURN IN GIVENCHY

De zo dominante positie van Jupiter, de planeet van de aristocratie, wijst ook in de richting van de adellijke afkomst van De Givenchy. De heerser van het vierde huis, die meer over de familie-afkomst laat zien, is de Zon, de planeet van de koningen en deze staat opvallend genoeg in de eerste graad van de Vissen. Dit duidt op een grote verandering in zijn jeugd die met zijn vader te maken heeft, Heer 4 is immers ook de vader en omdat de Zon in Vissen Mercurius zeer sterk schaadt,  zie je dat die verandering schokkends was. Mercurius is in vernietiging en in val in Vissen en dat wil zeggen dat er een negatieve receptie is tussen de Zon /de vader en Mercurius / De Givenchy.  Zijn vader een militaire piloot die om kwam toen hij drie jaar oud was, zo’n negatieve receptie kan dus ook vaak duiden op concrete omstandigheden, het laat  zeker niet altijd een  psychologisch slechte relatie zien.

De moeder is Heer 10 en dat is Saturnus die vanuit Boogschutter ook weer een negatieve receptie maakt met Heer 1 / Mercurius. Dat wijst ook weer op een negatieve invloed van de moeder, Heer 10 staat op Antares de doodsster en in het zesde huis van ziekte en tegenslag. Zou dit laten zien dat de dood van haar man, toen kinderen nog zo jong waren,  heel zwaar op haar heeft gedrukt, dat zou niet zo vreemd zijn. Antares is wel een koninklijke ster en Saturnus maakt een nauw vierkant met  de zo sterke  Jupiter,  wat het aristocratische milieu weer laat zien.

Het valt op dat er veel sterren bezet zijn die te maken hebben met de Waterman en de Zuidelijke Vis. Het MC staat op Sadalsuud (Linkerschouder van Aquarius), de Zon op Fomalhout (de Mond van de Vis) en de zo dominante  Jupiter op Skat (rechterbeen van Aquarius) . Het verhaal van de Waterman en de Vis is dus van groot belang  dat heeft te maken met het uitgieten in de Vissenmond van zoet water dat in de kruik van de Waterman zit . Water is begeerte maar zoet water is getemde, verfijnde begeerte. Een mooier beeld van verfijnde mode kun je niet wensen, waarbij nog komt dat Fomalhout een ster is met een Venus/Mercurius –natuur, die niet helemaal van deze wereld is.

Alexia en Ariana – prinsessen van Oranje-Nassau

Vorige week was kroonprinses Amalia het onderwerp van deze blog, maar het is natuurlijk ook buitengewoon interessant een blik te werpen op de horoscopen van haar zusjes, de prinsessen Alexia en Ariane. In de radix van Amalia (zie vorige week) was de Zon de heerser van het vierde huis van de familie  en deze Zon, het symbool van de koning, schaadde haar via negatieve receptie. Het opgroeien in de schijnwerpers bevalt haar niet zo. Ook was een zwakke Saturnus in vernietiging in Kreeft Heer 10 van de publieke activiteiten en dat weerspiegelt goed de vele plichtplegingen die de functie als kroonprinses / koningin met zich mee zal brengen. Het is opmerkelijk dat deze thema’s terugkomen in de horoscopen van haar zusjes.

ALEXIA

In de radix van Alexia (klik op de link hierboven om de radix van Alexia te kunnen bekijken) valt direct Heer 3 van zussen op die binnen de gebruikelijke orb van 5 graden voor cuspen in het eerste huis valt. Haar zussen spelen dus een heel prominente rol, haar oudste zus is dan ook kroonprinses en dat zal altijd in haar leven een grote betekenis hebben! Heer 3 staat op de ster Vindemiatrix die niet al te goed  is voor persoonlijke relaties en te maken heeft met meer op je nemen dan je aan kunt en de consequenties daarvan.  Heer 3 staat ook in oppositie met Mars wat het idee dat het niet al te harmonisch toe gaat, versterkt. Welke vorm dit alles ook zal krijgen, het is duidelijk dat het belangrijk zal zijn omdat Jupiter zo dicht bij de ascendant staat. Op de cusp van het derde huis staat ook nog eens Antares, een koninkijke ster dat wel, maar ook een ster verbonden met het einde van een cyclus.

                       AAA 

Nu kunnen we allerlei verhalen gaan verzinnen die bij deze standen zouden passen , maar dat is nooit een goed idee. In het duiden is het altijd slim om zo dicht mogelijk bij de bekende context te blijven en drama te vermijden,deze standen weerspiegelen  simpelweg de weinig ontspannen positie van haar zus.  In de radix van Amalia zien we drie planeten in het tiende huis,  Venus /Heer 1, Mercurius en Saturnus / Heer 4. Het is duidelijk dat de publieke activiteit een heel grote rol speelt en ook komt hier weer de zeer zwakke Saturnus in Kreeft terug, die we als Heer 10 bij Amalia zagen. Saturnus is Heer 4 (familie) in het tiende huis, wat het idee van de vele plichtplegingen  in verband met de familie herhaalt. De conjunctie Venus/Mercurius/Saturnus valt op Procyon de zeer krachtige hoofdster van de Kleine Hond. De Kleine Hond is het slimme, handige beest dat op zijn eigen manier groot succes heeft en de gevestigde machten met zijn handigheid  te slim af is.

ARIANE

De nummer drie in de troonsopvolging is prinses Ariana en weer is er een thema dat direct in het oog springt en de hele horoscoop domineert. Dit is Heer 4 van de familie-afkomst, deze staat pal  op het MC en het is weer Saturnus die weer vernietigd is, alleen dit keer in Leeuw. In de horoscopen van haar zussen kwam een vernietigde Saturnus al nadrukkelijk naar voren in verband met het  tiende en het vierde huis. Het lijkt misschien wel leuk om prinses van Oranje-Nassau te zijn en geeft  je ook zeker privileges, maar het is natuurlijk een  druk en een grote onvrijheid, wat zich weerspiegelt in deze zo prominente Saturnus. Saturnus is ook Heer 3 van zussen en ook voor Ariane zal haar zus, de kroonprinses altijd een zeer dominant thema zijn.

Op het MC staat de ster Algenubi, de Muil van de Leeuw en dat behoeft geen uitleg. De  sterke Zon  (koning) en de sterke  Jupiter (overvloed, adel)  maken allebei een driehoek met die Saturnus en maken het aangenamer. Op het IC staat  echter wel de chaotische Neptunus die  weer laat zien dat zien dat er heel wat spanning op de familie staat.

 

Prinses Catharina Amalia Beatrix Carmen Victoria der Nederlanden

In de post van twee weken geleden werd de horoscoop van prinses Beatrix bekeken, waarin een heel sterke nadruk te zien was op de heerser van het tiende huis. Ook is er in de horoscoop van prinses Beatrix een opvallende samenballing te zien van vier planeten in het elfde huis, die nauw conjunct staan en allemaal combust zijn. De Zon is het koningschap en zo wordt de centrale rol van het koningschap in haar horoscoop duidelijk aangegeven, het is wel een Zon in vernietiging en dat klopt ook wel, als koningin had ze immers nauwelijks echte macht. Ook in de horoscoop van haar zoon, koning Willem-Alexander springt de Zon direct in het oog. De Zon staat in de radix van de koning als Heer 10 van de publieke activiteiten pal op de descendant en op de Noordknoop, die je kunt zien als een soort super-Jupiter die alles geeft en alles wil.

Maar hoe ziet dat er bij de kleindochters van prinses Beatrix Amalia, Alexia en Ariane uit ? En dan is in eerste instantie vooral de radix van de oudste, kroonprinses Amalia interessant want zij zal op een gegeven moment koningin moeten worden. Voor haar zussen is het makkelijker, zij zullen wat meer in de schaduw kunnen blijven, terwijl Amalia op de troon de volle laag van de koninklijke schijnwerpers zal krijgen.  Een eerste blik op de radix van kroonprinses Amalia (klik op de link hieronder om de geboortehoroscoop van de kroonprinses te kunnen zien)  onthult niet direct zulke opvallende standen rond de Zon en /of het tiende huis zoals die in de horoscopen van haar vader en haar grootmoeder wel te zien zijn. Maar het is zeker niet altijd zo dat elke horoscoop de voornaamste thema’s  in een leven direct, op het eerste gezicht heel duidelijk laat zien.

AMALIA

Wat dus direct opvalt is dat er niets direct opvalt. Als we iets dieper graven, en natuurlijk moet dat altijd gebeuren, komt er wel iets naar voren dat in het oog springt. Mercurius, Heer 1 en dus het meest uitgesproken Amalia zelf, staat conjunct het Pars Solis (de formule  voor het Pars Solis is de omgekeerde van die van het Pars Fortunae) , het planeetpunt van de Zon, dat de essentie van de Zonne-energie symboliseert. Dat is natuurlijk wel sprekend en het is nog niet alles want via antiscion (planeetposities gespiegeld in de  as 0° Kreeft – 0° Steenbok) staat Amalia met de Zonne-essentie  aan haar zijde op de descendant, het punt van het contact met de ander. Dat is een soort echo van de dominerende stand in de horoscoop van  haar vader, die de Zon op de Noodknoop op de descendant heeft. Het Pars van de Zon heet ook wel het Pars van Overvloed en je kunt wel zegen dat haar persoon direct met overvloed is  verbonden.

Er zijn verder wel een aantal opvallende standen te zien in haar horoscoop, vooral met betrekking tot het financiële. Pal op cusp 2 van het bezit staat Saturnus retrograde in vernietiging die ook nog eens Heer 10 van het  publieke functioneren is. Nu heeft de Oranje-familie behoorlijk wat bezittingen, maar dit lijkt er op te wijzen dat Amalia minder goed bedeeld zal worden voor haar harde werk als koningin dan haar vader en grootmoeder.  Dat wordt bevestigd door Heer 2 de Maan die net zijn sterke, verhoogde positie in Stier verlaten heeft en in het zwakke twaalfde huis op de ster Alcyone staat, die met tegenslag en teleurstelling te maken heeft.  Inderdaad zijn er in Tweede Kamer al discussies gevoerd over de toelage die de kroonprinses vanaf haar achttiende zou moeten ontvangen, de gebruikelijke  1,5 miljoen Euro of misschien wel  (veel ) minder.

De familie-achtergrond wordt heel passend aangegeven door Heer 4 / de Zon, maar de Zon staat in de Boogschutter en dus in negatieve receptie met Heer 1, Amalia zelf. Iedere planeet schaadt immers de planeten  die hun val of vernietiging hebben in het teken waar ze in staan. In Boogschutter heeft Mercurius zijn vernietiging en dus heeft de Zon een schadelijke invloed op  Mercurius/ Heer 1. Dit wil niet zeggen dat haar vader een nare man is, het laat gewoon zien hoe het is, je kunt je voorstellen dat het niet echt leuk is, te moeten opgroeien in de schijnwerpers. Dat Zon-zijn is wat ze moet gaan doen en dat doet haar niet goed , geen leuk vooruitzicht, waar nog eens  bij komt dat Saturnus / Heer 10  essentieel zo zwak is, net als bij haar oma. De functie die ze zal moeten gaan vervullen heeft zeker wel inhoud, maar is tegelijkerheid ook  wel uitgehold en brengt veel onvrijheid met zich mee. Volgende keer zullen we een blik werpen op de horoscopen van haar zusjes waarin een paar  zeer opmerkelijke standen te zien zijn .

                                  AMALIA 1