Van rood naar rijk

In de post van vorige week werd de horoscoop van het moderne China besproken, daarbij werd gebruik gemaakt van de techniek van de Grote Conjuncties. Dat wil zeggen om een horoscoop van een land te maken, kijken we naar het exacte moment van de conjunctie van de chronocrators Saturnus en Jupiter, die vooraf gaat aan het ontstaan van dat land. Nu is dat bij China moeilijk omdat het ontstaan van het land in mythische nevelen is gehuld, maar je kunt deze techniek ook toepassen als er duidelijk een radicaal nieuw begin wordt gemaakt. Dat was zo in 1911 toen er een einde kwam aan de laatste keizerlijke dynastie en China de moderne tijd in ging. De horoscoop van dat moment (de exacte tijd van de conjunctie van Saturnus en Jupiter) is nog een keer te bekijken door op de link hieronder te klikken.

GC CHINA REPUBLIEK

De belangrijke fases in de ontwikkeling van China zijn in deze horoscoop goed te volgen met behulp van de Firdaria, de periodes van meerdere jaren waarover een bepaalde planeet heerst. De heersende planeet beschrijft wat er zich in die periode in grote lijnen afspeelt, het begin van een nieuwe Firdar laat vaak een duidelijke nieuwe fase zien. Alle zeven planeten hebben hun planeetfase en ook de twee knopen, de negen fases samen hebben een duur van 75 jaar, dus zou je ook mogen verwachten dat er na 75 jaar een grote verandering plaats vindt. De Firdaria hebben een vast ritme van veranderingen, maar wat het ritme specifiek maakt, is de positie van de planeten die in iedere horoscoop anders is, waardoor een bepaalde Firdar in iedere horoscoop een heel ander karakter heeft.

De horoscoop van de Grote Conjunctie voor het moderne China is een nachthoroscoop en daarom is de eerste Firdar-heerser de Maan, het Licht van de nacht. Vanaf die eerste heerser wordt dan teruggeteld volgens de Chaldeïsche volgorde, na de Maan-Firdar komt Saturnus , dan Jupiter enzovoort, aan het einde van de reeks volgen nog Noordknoop en de Zuidknoop. Om de ontwikkeling van het moderne China te volgen, is het jaar 1949 een goed begin, het jaar waarin het land een communistische volksrepubliek wordt onder leiding van Mao. Op dat moment wisselt de Firdaria-heerser, de Zonneperiode is afgelopen en Venus neemt het over. De Zon was negen jaar lang  heerser van 1940 tot 1949 en in deze periode vielen de Chinees-Japanse oorlogen, het was ook de tijd van de Tweede Wereldoorlog. De Zon staat in de China-horoscoop op Antares, het Hart van de Schorpioen, een koninklijke intens rode ster met een puur martiaal karakter. Het is ook een ster die cycli afsluit, de overgang naar communisme past daar wel goed bij. Na de zo martiale Antares-Zon neemt de wat vrediger Venus het over en in 1958 wordt, wordt Mercurius Firdar-heerser.

Dat was het begin van een rampzalige tijd. Mao kondigde zijn communistische masterplan de Grote Sprong Voorwaarts af, een geforceerde collectivisering van de economie, met tussen de 20 en 40 miljoen doden als gevolg. Deze mislukking werd in 1966 gevolgd door een tweede ramp, de Culturele Revolutie, een periode van demonische rode terreur, waarmee Mao de nieuwe communistische mens wilde creëren. Deze tijd van chaos, marteling, willekeurig barbaars geweld en collectieve moord en doodslag duurde maar liefst tien jaar tot 1976. Mercurius die van 1958 tot 1971 heerst, in de periode van de Grote Sprong Voorwaarts en de Culturele Revolutie dus, staat conjunct de Noordknoop, een energie van overdrijving, die op de kwaadaardige Zuidschaal valt. De Zuidschaal stelt met harde hand orde op zaken, Mercurius zelf staat weer op de Noordschaal, de Schalen zijn ook de Schorpioensklauwen die keihard kunnen doorknijpen. In 1971 begint de Noordknoop-firdar wat  dus hetzelfde thema activeert en de Saturnus-achtige, meestal negatief  uitwerkende Zuidschaal heerst tot 1976.

CHINA MILITAIR 1

Op dat moment is een complete cyclus van 75 jaar doorlopen. Inderdaad wordt in 1976 de radicaal-communistische Bende van Vier afgezet en komt er langzaam ruimte voor liberalisering, die uiteindelijk tot het China van nu heeft geleid.

Je kunt ook de cycli van 75 jaar als geheel karakteriseren met behulp van de Firdaria, de eerste cyclus van 1901 tot 1976 wordt dan beheerst door de Maan, het land werd een Volksrepubliek. De Maan is natuurlijk het volk en is naar zijn aard instabiel, het was ook een periode van veel communistische wanorde. De tweede cyclus van 75 jaar die in 1976 begon, wordt als geheel beheerst door de sterke Saturnus in Steenbok die conjunct Jupiter staat , een veel aardsere en stabielere nadruk die past bij economisch succes. Binnen deze tweede cyclus is sinds 2015 de Zonne-periode aangebroken en dat is de Zon op de martiale Antares die in de vorige cyclus de Japans-Chinese oorlog bracht. Dat is gezien het assertieve militaire optreden van China de laatste jaren toch wel zorgwekkend.

China rising

Volgens de traditionele mundane astrologie, bevinden we ons in de overgang van een tijdperk van ongeveer 240 jaar dat werd bepaald door het Aarde-element, naar een tijdperk waarin het Lucht-element zal domineren. Dat heeft vele gevolgen die overal zichtbaar zijn, maar een van de belangrijkste ontwikkelingen op politiek gebied is de opkomst van een nieuwe wereldmacht. Het nieuws van de afgelopen week over de handelsoorlog van Donald Trump met de Chinezen is daar een illustratie van. China is de afgelopen 20 jaar uitgegroeid tot een economische en politieke macht van formaat die overal in de wereld voelbaar geworden is.

Het is opvallend dat de basis voor deze ontwikkeling in China gelegd werd rond 1980 toen de beruchte Bende van Vier van zijn macht werd beroofd. De Bende van Vier was een groep protegés van Mao, radicale communistische heethoofden, die zich verzetten tegen de liberale koers die de communistische partij begon te varen. Rond 1980 werden deze heethoofden veroordeeld en sindsdien hebben de voorstanders van liberalisering hun beleid kunnen doorzetten. Het is opvallend dat dat juist rond 1980 gebeurde, het jaar dat de Grote Conjuncties van Saturnus en Jupiter, die met hun posities in de tekens de grote ontwikkelingen in de wereld aangeven, voor het eerst in een Lucht-teken stonden, na lange tijd in Aarde-tekens te zijn gevallen!

Overal in de wereld bracht dat veranderingen, maar in China betekende het een afscheid van de radicale dogma’s van Mao. In 2020 gaan de Grote Conjuncties van Saturnus en Jupiter die in 1980 voor het eerst in de Lucht-tekens kwamen te staan, definitief over naar de Lucht-tekens, wat wil zeggen dat het ontwikkelingsproces dat in 1980 begon, afgerond wordt. Om de ontwikkelingen in China op een wat meer gedetailleerde schaal te kunnen volgen, kan een ook andere horoscoop van een Grote Conjunctie (GC) worden gebruikt. Dat is de GC die vooraf ging aan het ontstaan van het moderne China in 1911, toen de laatste Chinese keizer werd afgezet. Dat was een heel belangrijk moment voor China het was immers vele, vele eeuwen lang een keizerrijk geweest. Klik op de link hieronder om deze mundane radix voor het moderne China te kunnen bekijken.

GC CHINA REPUBLIEK

Wat direct op valt in deze horoscoop is Uranus, die als een mythisch thema kan worden gezien en die pal op het IC staat. Het IC geeft de wortel of de oorsprong aan, en de mythe van Uranus heeft te maken met het castreren van de hemelgod. Het gaat niet te ver om hierin de revolutie van 1911 te zien, die een einde maakte aan het keizerrijk, de Chinese keizer is immers ook de Zoon des Hemels. De rituelen die hij uitvoerde in het centrum van het rijk  zorgden voor welvaart en vrede, in die zin was hij een echte traditionele Zonne-figuur, een symbool van de harmoniserende, goddelijke macht op aarde. Uranus staat over de IC/MC-as in oppositie met Pluto de vorst van de onderwereld, die overweldigend kan toeslaan. Dat krachtige, mythische thema verbeeldt niet alleen het einde van de macht van de keizer, maar ook hoe het moderne China zich in de wereld zal manifesteren. Zo kun je in een horoscoop zien hoe het verleden (IC) de toekomst mede bepaalt.

KEIZER CHINA

Via antiscion (planeetpositie gespiegeld in de as 0° Kreeft- 0° Steenbok) staat de Maan, heel sterk in eigen teken Kreeft, op de MC/IC-as met Pluto/Uranus. De Maan valt ook op de zeer krachtige Sirius, de intimiderende en machtige hoofdster van de Grote Hond, en neemt al die kracht mee naar zijn antscion-positie op het MC. Deze Maan staat in oppositie met de conjunctie van Saturnus en Jupiter zelf, die weer op Wega staat, de Adelaar of de Gier die naar beneden komt om de hemelse harmonie op aarde te tonen (de keizer!) Wat een concentratie van kracht over de MC/IC-as!! Pluto oppositie Uranus, MC op Rigel, de Maan op Sirius via antiscion op Pluto op het MC, die weer in oppositie staat met de Saturnus-Jupiter conjunctie op Wega. China rising, kan je wel zeggen. De Maan op Sirius via antiscion op Pluto op het MC, overheerst vanaf dat hoge punt Saturnus/Jupiter op het IC. Jupiter is Heer 7 van de ander en de tegenstander , die dus de laagste positie in neemt. Volgende week zullen we bekijken hoe deze horoscoop de ontwikkelingen tot wereldmacht van China weer spiegelt en wat we nog mogen verwachten de komende jaren.

He had a dream…

Het was afgelopen week 50 jaar geleden dat een van de meest beruchte moorden van de vorige eeuw werd gepleegd, die op Dr Martin Luther King. King is zo beroemd dat hij geen verdere introductie behoeft, met Nelson Mandela is hij een van de grote helden van onze tijd. Beiden streden voor de rechten van de zwarte bevolking, maar zo goed als het uiteindelijk met Mandela afliep, zo dramatisch was het einde van Dr King, zoals hij vaak werd genoemd.  Nu is de manier waarop iemand sterft in de horoscoop af te lezen aan de “anareta”, ofwel de dodende planeet en dat is een planeet die in het achtste huis staat. Is die er niet, dan kijk je naar de heerser van het achtste huis en de toestand en aard van de anareta laten zien hoe iemand sterft, hoe zwakker hij staat, hoe dramatischer het sterven zal zijn. Positief is het natuurlijk nooit, maar er zijn wel hele grote verschillen.

MLK 3

In de horoscoop van King (klik op de link hierboven om de radix te kunnen bekijken) is de dreiging van geweld duidelijk te zien. Saturnus is als planeet in het achtste huis anareta, en ziet er als malefic met nauwelijks waardigheid al niet zo heel prettig uit, hij staat ook nog eens op de boosaardige Aculeus, een nevel in de gifangel van de constellatie Schorpioen. De andere malefic, de vurige Mars staat in oppositie met Saturnus, heeft helemaal geen waardigheid en zal zich dus vrij snel van zijn slechte kanten laten zien.  Daar komt nog eens bij dat Mars op Ensis staat ook een nevel, op de zwaardschede van de Jager Orion, een van de trefwoorden van Ensis is een “gewelddadige dood”. Nu lees je dat wel eens vaker bij de sterren, maar in het plaatje wat nu is opgebouwd, de twee malefics in oppositie, een op de gifangel  van de Schorpioen en een op het zwaard van de Jager, is dat nogal verontrustend.

Nu is King om veel meer zo bekend dan de manier waarop zijn leven eindigde en dat is ook goed te zien in zijn radix. Het leiderschap was hem wel gegeven en de Zon van de koning staat vlakbij het MC, de geboortetijd wordt vermeld als precies 12:00 uur en dat roept overigens wel wat vragen op, al zou het natuurlijk zo kunnen zijn. De betrouwbaarheid  van de geboortegegevens wordt als hoog aangegeven, dus gaan we ondanks de wat vreemde tijd gewoon met deze radix verder. De Zon  van zijn leiderschap vlakbij het MC staat op Terebellum , een van de drie sterren die verbonden worden met een noodlottige bestemming! Ook op die zo belangrijke Zon staat het planeetpunt van Venus (Asc + Pars Solis – Pars Fortunae)  dat de pure energie van Venus symboliseert en dus brengt hij via zijn leiderschap de kracht van Venus heel sterk tot uiting. King was een meester in het verzoenen en verenigen van mensen. Een direct contact met een planeetpunt zoals hier, geeft altijd een heel speciale focus, de planeetpunten vertegenwoordigen de “oerenergie” achter de zeven planeten.

De vredesplaneet Venus zelf is Heer  1 (het meest uitgesproken King zelf) en staat ook sterk in het elfde huis in Vissen in verhoging , wat altijd iets onwerkelijks aan een planeet geeft. Dat zie je bij King terug als idealisme: “ I have a dream…” . Venus / Heer 1 staat op de ster Skat, een ster uit de constellatie Waterman, Skat is het been van Aquarius dat in de door hem uitgegoten stroom water steekt. Dat water is zoet water uit de kruik van Aquarius en zoet water is een symbool voor getemde begeertes en emoties die dus te controleren zijn.  Dát is het water dat Dr King uitstort en deze stroom komt uiteindelijk in de Mond van de Zuidelijke Vis terecht, een Vis is een symbool van geestelijke wedergeboorte. Over idealisme gesproken, Skat geeft precies aan waar King staat. Jupiter, de planeet van idealen, is in wederzijdse receptie met Venus, ze staan in elkaars tekens , en dat brengt nog meer bevlogenheid.

MLK

Zijn zo geroemde oratorische vermogens zijn ook duidelijk te zien in zijn horoscoop. Mercurius van het spreken staat zeer prominent in het tiende huis, in het vaste luchtteken Waterman. Vast wil zeggen lang kunnen volhouden, een luchtteken is niet gek voor communicatie en Mercurius beweegt zich zeer snel zonder op enige manier te worden geafflicteerd. King was ook dominee natuurlijk net als zijn vader en grootvader, Heer 4 van de familiewortel is de Maan in sterke receptie  via teken /verhoging met Jupiter, de planeet van de predikers. Jong geleerd, oud gedaan.

Cosmisch ontspannen – het kan al vijftig jaar in Paradiso

Afgelopen week vierde een monument uit de jaren ’60  zijn jubileum, het ”cosmisch ontspanninscentrum” Paradiso in Amsterdam, de meest archetypische popconcertzaal van Nederland bestond maar liefst 50 jaar. Dat begon allemaal op 30 maart 1968,in de hoogtijdagen van de hippietijd, toen Amsterdam nog volop de kosmische navel van de wereld was. Het gebouw Paradiso, een leegstaande kerk in het hart van Amsterdam, werd gekraakt door een groep hippies die een eigen podium wilde. Op de eerste avond dat Paradiso open was, werd een bont spektakel aangekondigd met ‘’wierokers, oogverrukkende taferelen, ekseptionele (sic!) grammafoonplaten en heerlijke kleuren”. Ook werden er artiesten uit binnen-en buitenland beloofd en dat laatste is een schot in de roos gebleken.

Wat tot op de dag van vandaag is de gekraakte voormalige kerk een goed lopende popconcertzaal, die weliswaar niet meer de enige is in Amsterdam, maar wel de oudste met een enorme reputatie, een waar monument uit de jaren ’60. Paradiso is dé concertzaal van Amsterdam en van Nederland en nog steeds willen bekende artiesten er heel graag op treden. Paradiso heeft het! Het is daarom interessant om eens een blik te werpen op de horoscoop van Paradiso en als geboortemoment kan de eerste avond genomen worden dat er officieel een programma  ter “cosmische ontspanning” aan het publiek werd aangeboden. Klik op de link hieronder om de radix van het al 50 jaar zo succesvolle Paradiso te kunnen zien.

PARADISO OPENING

In Paradiso draait het natuurlijk allemaal om plezier en dus moet het vijfde huis wel belangrijk zijn. Inderdaad staat Venus Heer 1 in het vijfde huis en heel toepasselijk in zijn verhoging in Vissen. Venus is de planeet die je bij plezier mag verwachten en verhoging is ook helemaal niet gek omdat die waardigheid  altijd op een overdrijving wijst, exaltatie is een beetje los van de aarde. Dat kun je goed gebruiken in een centrum voor cosmische ontspanning, dat bovendien nog eens Paradiso heet. Venus Heer 1 staat nauw conjunct Mercurius die heerst over het negende en het twaalfde huis en omdat Mercurius in val en vernietigd is, zal de kern van die huizen niet optimaal worden overgebracht. Het negende huis is de verbinding met boven, met God, en dat is exact wat hier niet gebeurt.  Het is wel erg passend voor Mercurius, de planeet van namen en woorden in zo’n slechte conditie, dat alleen nog de naam aan het negende huis herinnert. De zaal heet Paradiso, is gehuisvest in een voormalige kerk en wordt altijd de “poptempel” genoemd.

                           PARADISO 2

Het negende huis werkt dankzij die conjunctie van Mercurius / Heer 9 met Venus / Heer 1 wel door maar niet in de zin van spirituele ontwikkeling. Mercurius is ook de heerser van het twaalfde huis van de roes, in het twaalfde huis worden grenzen overschreden en regels gebroken. De grote dieren die traditioneel  met het twaalfde huis worden geassocieerd, zijn symbolen voor oncontroleerbare begeertes en het zal duidelijk zijn dat dit wel op zijn plaats is in een “poptempel”. Want wat is rock’n roll zonder de nodige middelen?  Het  is verbluffend hoe helder die nauwe Venus/Mercurius conjunctie niet alleen de kern van Paradiso weerspiegelt, maar ook  heel concreet het gebouw en de zo gevleugelde bijnaam “poptempel”.

De heerser van het tiende huis, altijd heel belangrijk in dit soort horoscopen, is de Maan, die in de eerste graad van de Stier staat en dus net in zijn verhoging is gekomen. Dat voelt wel heel goed  en de exaltatie wijst weer op het loskomen  van het aardse en natuurlijk ook op de naam Paradiso. De Maan staat conjunct Mars / Heer 7, in deze context het publiek en dat is natuurlijk helemaal niet gek. Heer 7 het publiek staat in het teken waar Venus heerst en houdt dus van Venus /Heer 1 en in het teken waar de Maan /Heer 10 verhoogd is en idealiseert dus de Maan. Dit is daarom een van de sleutels van het grote succes van Paradiso.

Nog net binnen vijf graden orb op de descendant staat Saturnus in zijn val die dus niet goed functioneert en juist geen grenzen en beperkingen stelt. Saturnus is het oude en is Heer 4 van de wortels, waarvan men hier los komt. Die zwakke, losse Saturnus staat ook nog eens op de ster Alpheratz, de hoofdster van  de constellatie Andromeda, die een Jupiter/Venus natuur heeft en sterk met de kunsten verbonden is. Dat is heel passend want kosmisch ontspannen dat gaat natuurlijk het beste zonder de remmingen van Saturnus!