Geen toekomst voor Trump

Vorige week werd de mogelijke herverkiezing van Donald Trump als president van de VS in november 2020 bekeken. Daarbij analyseerden we de Firdaria die in 2020 zijn gewisseld van de zeer gunstige, Jupiter-achtige Noordknoop naar de ongunstige Saturnus-achtige, remmende Zuidknoop. Dat is in ieder geval een teken dat het moeilijk zal worden voor Trump om de verkiezingen te winnen, in zijn radix staat de  remmende Zuidknoop conjunct de Maan, die het volk symboliseert. Maar alleen met Firdaria kun je geen betrouwbare voorspellingen doen, de techniek is geschikt om langere levensfases adequaat te beschrijven, maar niet om bepaalde gebeurtenissen exact te voorspellen, daarvoor heb je echt progressies, solaren en lunaren nodig.

Profecties zijn ook wat een grove en eenvoudige techniek, maar wel gedetailleerder dan de Firdaria en vorige week zagen we dat de jaarprofectie in het verkiezingsjaar 2020 bij Trump in het derde huis is gekomen. Dat is minder sterk dan de profectie in het elfde huis toen hij in november 2016 werd verkozen, maar niet direct heel zwak. Om een scherper beeld te krijgen wat er in november 2020 zal gebeuren, kunnen ook de profecties per maand worden bekeken. We weten immers dat, als Trump de Republikeinse kandidaat wordt, hij op 4 november zijn slag zal moeten slaan. De horoscopen die betrekking hebben op die maand, zullen dat dan ook duidelijk moeten laten zien, dat geldt niet alleen voor de maandprofecties maar ook voor de lunaren rond die tijd.

Om profecties per maand te bekijken, is het uitgangspunt het huis waar de jaarprofectie is beland, dat is dus in 2020 het derde huis, dat huis dient als Profectie-Ascendant. Vanuit dat huis tel je simpelweg voor iedere maand een huis verder, een herhaling op kleinere schaal van de profecties op de jaarschaal, een verdere toepassing van het principe van de twaalfvoudigheid. De periode van 14 oktober tot 14 november valt dan onder de profectie in het zevende huis, wat natuurlijk goed past bij de maand waarin een strijd zijn climax bereikt. Alles  wat met het zevende huis te maken heeft in de radix, moet dan geduid worden om te bekijken wat er in deze maand zal gebeuren.

DONALD TRUMP

Op de cusp, de descendant, staat het Pars Fortunae , het planeetpunt van de Maan dat de honger en het gemis weerspiegelt, in oppositie met Mars op de ascendant op de koninklijke Regulus, niet echt een heel positief teken voor winst. Er staan geen planeten in het zevende huis, er staat geen ster op de cusp, dus moet alleen Heer 7 nog bekeken worden.  Heer 7 is Saturnus op de krachtige Procyon maar wel in vernietiging en conjunct Venus / Heer 10 van de loopbaan, dat lijkt geen goed teken te zijn voor een groot succes, de beperkende Saturnus zal zich van zijn minst prettige kant laten zien. Op zich zou je het principe van de twaalfvoudigheid op de schaal van dagen kunnen herhalen, met 2,5 dagen per huis, maar dat laten hier maar even zitten.

Wat wel uitermate relevant is, is de lunaar waaronder zijn herverkiezing zou moeten plaatsvinden. Deze lunaar loopt van 20 oktober tot 20 november en laat behoorlijk uitgesproken standen zien, klik op de link hierboven om deze lunaar te kunnen bekijken. Wat direct in het oog springt, is de Knopenas die over de Asc/Desc –as ligt en dus een heel belangrijk keerpunt aangeeft. Het is de beperkende pijnlijke Zuidknoop die op de Ascendant, Trump deze maand, valt en de Maan staat er conjunct mee. Dat wijst er op dat hij de volksgunst verliest deze maand en deze cruciale stand valt over de Volle Maan in zijn radix, waarbij het zwakke punt in de lunaar, de Maan op de Zuidknoop op de ascendant op de radix-Zuidknoop valt! Met de Noordkoop op de descendant gaat alle kracht naar zijn tegenstander. Hij wordt dus niet herkozen. Ook Marine Le Pen verloor de strijd om het presidentschap met de Zuidknoop op de lunaar-ascendant.

TRUMP LUNAAR VERKIEZINGEN

Het is altijd een goed idee om ook de lunaar na een gebeurtenis te bekijken om te zien of de duiding van de eerste lunaar wordt bevestigd.

LUNAAR TRUMP NA VERKIEZINGEN

De Maan is in deze lunaar Heer 1, deze valt natuurlijk weer op de Zuidknoop, wat niet specifiek voor deze maand is, maar wat het specifiek maakt is dat de Maan, Heer 1 is. Dit is een herhaling van de cruciale stand uit de verkiezingslunaar,we zien hem zijn wonden likken. Saturnus, Heer 8 van het einde, staat op de descendant en schaadt Trump dus in oppositie met de Ascendant. Mars, lunaarheer10 staat pal op het MC, maar dat is, gezien de andere standen, niet Trump zelf die nog op de troon zit.

fortuna2

Heeft Trump toekomst?

Het vreemde lid van een uitgestorven gewaande primitieve stam, dat zich president van de VS noemt, hoopt in 2020 herverkozen te worden! Natuurlijk weten we niet of hij dat jaar in het ambt haalt, want er is altijd heibel  en er zijn diverse mensen die naar buiten zouden kunnen komen met voor Trump zeer belastende informatie. Maar tot nu toe heeft hij alles doorstaan en als een volleerde teflon-Don glibbert hij van het ene schandaal naar de andere rel. Daar gaan we dit keer niet naar kijken, we veronderstellen dat hij 2020 haalt en dat hij inderdaad zijn presidentschap zal kunnen verdedigen. Dat is een veronderstelling want Trump moet natuurlijk nog wel wat hordes nemen voor het werkelijk zover is.

Maar als het zover zou komen, gaat Trump het dan redden? Kan hij zijn overrompeling van 2016 herhalen? De relevante solaren, lunaren en progressies zullen dat natuurlijk laten zien, maar het is heel leuk om eerst eens andere voorspellingstechnieken te gebruiken en te kijken wat die laten zien, namelijk de Firdaria en de profecties. De Firdaria zijn langjarige periodes die beheerst worden door een planeet of een Knoop, de positie en de aard van die planeet (of Knoop) in de horoscoop beschrijft in grote lijnen hoe die periode is. Deze Firdaria laten een heel duidelijk beeld zien, de politieke opkomst van Trump vond namelijk plaats onder een Firdar van Mars.

DONALD TRUMP

Klik op de link hierboven om de horoscoop van Donald Trump te kunnen bekijken. Ik moet zeggen dat ik zelden een radix gezien heb waar zoveel kracht in zit!!  Een van de ultieme krachtsfactoren is Mars op de ascendant op Regulus, de beroemde koninklijke ster die naar de troon leidt. De koning der koninklijke sterren is hier dubbel bezet, zowel Mars als de ascendant staan er op. Je mag dus verwachten dat hij in zijn Mars-Firdar groot succes zal hebben, en zo was het dus ook. Na de Mars-Firdar begint de periode waarvan de Noordknoop heerser is en in deze Noordknoop –fase werd hij gekozen in het hoogste ambt. De Noordknoop, die groot succes schenkt, staat ook heel sterk conjunct de koninklijke Zon / Heer1 (het meest uitgesproken Trump zelf) op de sterke ster Capella van de eerste magnitude.

Maarrrrr, vette jaren , magere jaren – na de  Noordknoop komt de Zuidknoop die succes weg neemt en om offers vraagt. De Zuidknoop staat ook nog eens conjunct de Maan, de algemene significator van het volk, dat ziet er niet al te gunstig uit, zeker als je dat vergelijkt met de glorieuze positie van de Noordknoop. De magere Zuidknoop-fase begint in juni volgend jaar en duurt twee jaar. Op basis van de Firdaria ziet het er niet best voor hem uit, het tij zal  halverwege volgend jaar gaan keren, zijn teflon gaat de nodige krassen vertonen en hij glibbert niet meer zo lekker. Wordt dat bevestigd door de profecties? Er zijn diverse systemen voor profecties maar dat is logisch want het is geen systeem maar een principe, namelijk van een cyclus met twaalf fases, en dat principe kan je op diverse manieren in de praktijk uitwerken.

TRUMP 2

Wat heel goed werkt, is profecties per Placidus-huis. Het eerste jaar van het leven wordt beschreven door het eerste huis enzovoort, de huisheer , de eventuele planeten in het huis, een ster op de cusp en de aard van het huis, geven aan hoe dat jaar zal zijn. Nu voerde Trump zijn overrompelende campagne met de profectie in het zeer toepasselijke tiende huis. Dus is Algol, waarmee hij het volk het hoofd op hol kan brengen, op het MC actief en de sterke Zon van het koningschap in het tiende huis op de succesvolle Noordknoop op de krachtige Capella. Heer 10 is Venus op de zeer krachtige Procyon, de handige, slimme Kleine Hond, die altijd de heersende machten verschalkt. President werd hij onder de profectie in het zo positieve elfde huis van de vruchten van je werk, dat de succesvolle krachtige Betelgeuze op de cusp heeft. Heer 11 is Mercurius die via antiscion (planeetpositie gespiegeld in de as 0° Kreeft-0°Steenbok) weer op de zo krachtige koningspositie Zon-Noordknoop-Capella staat. De profecties bevestigen dus het beeld uit de Firdaria.

Maar in 2020 (3 november zijn de verkiezingen) staat het sein van de Firdaria dus op rood, wat laten de profecties zien? Trump, inmiddels 73 (vitaal is hij wel, voorlopig althans) zou dan campagne voeren met de profectie in het tweede huis, waarvan de sterke Mercurius de heerser is. President  zou hij dan moeten worden/blijven onder de profectie in het derde huis, waarvan Venus de heerser is. Venus staat op Procyon maar ook conjunct Saturnus in vernietiging, niet zwak maar beslist veel zwakker dan het elfde huis uit 2016, Saturnus is Heer 7 van zijn tegenstanders die hem dus kunnen schaden. Twee graden van de cusp 3 staat de koninklijke Spica wat heel positief is, vier graden voor de cusp, en dus nog binnen orb, staat de stationaire benefic Jupiter. Hummm, het ziet minder goed uit dan vier jaar geleden, maar een gedetailleerder onderzoek is nodig, vooral van de maand november 2020 als Trump het weer voor elkaar zou moeten krijgen. Daar zullen we volgende week naar kijken.

Storm voor Trump?

Er lijken zich weer donkere wolken samen te pakken boven Donald Trump, maar dat is bepaald niet de eerste keer. Het onderzoek naar de Russische connectie vordert gestaag en daar komt nog eens bij dat ook Stormy Daniels zich roert. Stormy Daniels is de porno-actrice waarmee Trump een (zeer) kortstondige affaire zou hebben gehad en aan wie tijdens de campagne zwijggeld zou zijn betaald. Berichten over een affaire met een porno-ster zouden Trump zeker vele stemmen van de evangelicale christenen (waarom stemmen christenen in Godsnaam op deze Neanderthaler?) hebben gekost en dus was het zaak dat ze zou zwijgen. De voormalige advocaat van Trump Michael Cohen heeft nu gezegd dat het verhaal klopt, en dat zou betekenen dat de campagnewet is geschonden.

Daniels zoekt ook zo nadrukkelijk de publiciteit uit veiligheidsoverwegingen. Natuurlijk zijn er heel wat mensen die haar definitief, eventueel met geweld, het zwijgen zouden willen opleggen en in het volle licht van de publiciteit is dat lastig. Donald Trump bereidt zich serieus voor op zijn herverkiezing in 2020 en kan deze berichten missen als kiespijn, zeker nu Daniels beweert informatie te hebben die Trump ten val zou kunnen brengen. Al met al, is het interessant om eens een blik te werpen op de horoscoop van Stormy Daniels ,haar echte naam is Stephany Gregory Clifford, Stormy is haar artiestennaam. Klik op de link hieronder om haar geboortehoroscoop te kunnen zien.

STORMY DANIELS

Natuurlijk kun je niet zomaar in een geboortehoroscoop zien dat iemand er voor zal kiezen in de porno-industrie te gaan werken. Er is echter wel een heel opvallende stand die daarbij past en dat is  het MC dat in Weegschaal staat, wat betekent dat iemand er “automatisch’’, als eerste keus, toe neigt om in beroepen te gaan werken die met Venus te maken hebben. In het geval van Stephany Clifford was dat wel heel letterlijk waar, ze zou gaan studeren maar met strippen viel er toch wel makkelijk geld te verdienen en van het een kwam het ander. Er moeten natuurlijk wel meer aanwijzingen zijn, “three logs is a fire” wordt er wel gezegd, je bouwt een duiding altijd op uit meerdere aanwijzingen die een zelfde richting op wijzen, een zwaluw is nog geen zomer. In dit geval zijn er echter wel meerdere zwaluwen in de lucht, maar om die te zien heb je de planeetpunten en de sterren nodig.

Want vlakbij het MC staat het planeetpunt van Venus (Asc + Pars Solis – Pars Fortunae),dat de pure essentiële energie van de planeet symboliseert, dus van de aantrekkingskracht van de schoonheid en het vrouwelijke. Het Punt van Venus staat in oppositie met Heer 7 van relaties en de ander, wat natuurlijk heel passend is. Mercurius is retrograde en gaat dus tegen de normale stroom in, heeft geen waardigheid en staat op de Pegasus-ster Algenib, die geen leiding accepteert. Dit werk zal  natuurlijk grote spanningen in relaties veroorzaken, ze is net voor de vierde keer gescheiden, het is de oppositie met het Venus-punt, dat dit zo specifiek voor haar maakt. Daar komt nog eens bij dat het Venus –punt op de ster Vindemiatrix staat, die met scheidingen is verbonden en het losmaken van krachten die moeilijk te beheersen zijn…

STORMY DANIELS

Ook een conjunctie of oppositie van twee planeetpunten kan iets zeggen zonder dat die punten een aspect maken met een planeet, het zijn twee essentiële energieën die samenkomen. Hier staan het Punt van Mars en het Punt van de Zon conjunct in het vijfde huis van seksualiteit en plezier, Mars en de Zon zijn natuurlijk de twee mannelijke planeten! Een psychologisch astroloog zou waarschijnlijk op zoek gaan naar de emotionele  schade uit haar jeugd  die haar ertoe brachten dit werk te doen, maar vaak is dat niet veel meer dan al dan niet feministisch moralisme, vermomd als horoscoopduiding.

Voor haar was het gewoon een goede manier om geld te verdienen. Klassiek-astrologisch kun je wel zeggen dat die zo centrale Mercurius ook Heer 9 van de verbinding met het “hogere” is. Mercurius is altijd pragmatisch, het is de minst “’vrome” planeet, dus zal ze wat losjes met normen kunnen omspringen, wat NIET wil zeggen dat ze een gewetenloze, kwaadaardige persoon is! Maar natuurlijk is het zo dat strippen en pornografie feitelijk van de maatschappelijke norm afwijkt en dat is wat de horoscoop laat zien. Het is verder niet aan ons om te oordelen en in een horoscoop kun je het ethische niveau van iemand ook niet duidelijk aflezen.

Haar profectie, die ieder jaar een huis verder schuift, is in het vierde huis gekomen, wat de hele boven beschreven sleutelconstelllatie  over de MC/IC-as nadrukkelijk activeert. In de solaar (hier niet afgebeeld) staat de Zon op het MC (de “roem” die haar nu ten deel valt) en Saturnus op de descendant (de strijd en de recente scheiding van haar man). In de progressies is een Nieuwe Maan op komst wat duidt op het afsluiten van een periode en het begin van een nieuwe fase. We hopen dat haar onthullingen de onberekenbare Neanderthaler die zich president van de VS noemt inderdaad ten val zullen brengen. Volgende week zullen we eens kijken of daar tekenen voor zijn.

Het Zweedse paradijs?

Op de lijstjes van de gelukkigste landen ter wereld staat Zweden steevast op een van de hoogste plaatsen. Het land is welvarend en de voorzieningen zijn er heel goed, er wordt stevig belasting betaald, maar daar krijgen de Zweden dan ook wel wat voor terug. Zweden lijkt soms wel een beetje een socialistisch land en het is op vele vlakken ook in de wetgeving nogal vooruitstrevend, vooral als het gaat om de gelijkheid tussen de geslachten. Het is oppassen in Zweden, voor je het weet wordt een one-night stand gezien als een verkrachting, er dient dan namelijk eerst een overeenkomst te worden getekend waaruit blijkt dat het allemaal vrijwillig is gebeurd.

Er zitten dus wat ridicule trekjes aan de Zweedse progressieve neigingen, maar politieke correctheid kan zoals altijd ook al snel leiden tot bizarre en gevaarlijke misstanden. In maart dit jaar pleegde de Zweedse theaterdirecteur en acteur Benny Frederiksson zelfmoord nadat hij via MeToo beschuldigd was van seksueel wangedrag. Uit onderzoek kwam geen enkel bewijs naar voren voor de beschuldigingen en sindsdien trekt Anne-Sophie von Otter, de beroemde mezzosopraan en vrouw van de overleden Frederiksson, fel ten strijde tegen de MeToo-praktijken. Ook in de VS zijn mensen ontslagen na MeToo-beschuldigingen waarvoor (nog steeds) geen bewijzen zijn, maar in het extreem politiek-correcte en puriteinse Zweedse klimaat komt het tot zelfmoorden. Ongetwijfeld heeft de psychische constitutie van Frederiksson hierbij ook een rol gespeeld , maar het past bij de zo “progressieve”’ tendensen van het land.

ZWEDEN GC

Het is natuurlijk interessant om eens te kijken wat er in de horoscoop van Zweden te zien is van dit karakter van het land. We gebruiken hiervoor de bekende techniek, waarbij de horoscoop van een land wordt berekend voor het exacte moment van de Grote Conjunctie van Saturnus en Jupiter, die vooraf ging aan de onafhankelijkheid of de eenwording. Hoewel Zweden een langere geschiedenis heeft, die ook het bestuderen waard zou zijn, kan het moment van uittreden uit de middeleeuwse  Unie van Kalmar met Noorwegen en Denemarken aan het begin van de zestiende eeuw, als beginpunt worden genomen (klik op de link hierboven om de radix van Zeden te kunnen bekijken).

De Grote Conjunctie (GC) zelf valt in Kreeft en dat is direct al veelzeggend. De toekomstgerichte “’progressieve “Jupiter is hier zeer idealistisch en sterk in verhoging, verhoging duidt ook op overdrijving. De vertragende, conservatieve Saturnus daarentegen heeft geen enkele kracht in Kreeft, in de snel bewegende cardinale wateren van de Kreeft (Water is het element van de begeerte!) houden de muren van Saturnus geen stand. Nu gold dat natuurlijk overal ter wereld op dat moment, maar deze algemene tendens wordt heel specifiek gemaakt voor Zweden doordat de Grote Conjunctie via antiscion (planeetpositie gespiegeld in de as 0° Kreeft-0°Steenbok)  precies op de Zon valt! De Zon is Heer 1 en dus het meest uitgesproken Zweden zelf en daarmee wordt het land bij uitstek de plaats waar deze GC-energie zich uitdrukt.

De Grote Conjunctie via antiscion op de Zon is uitermate krachtig, de GC staat op de koninklijke Pollux, de Zon is ook Heer 2 van de bezittingen en Jupiter is heerser van het tiende huis. Dat belooft dus veel materieel succes, waar nog bij komt de expansieve Jupiter-achtige Noordknoop conjunct het MC staat. Ook dat is goed voor succes en het versterkt een optimistische “toekomstgerichte” houding. De Zon /Heer 1 staat op Bellatrix, de vrouwelijke krijger, wat het thema van de vrouwenrechten laat zien dat zo’n grote rol speelt in Zweden. Venus, de Algemene Significator van vrouwen staat dan ook heel sterk in eigen teken Stier, maar wel in oppositie met die beroerde Maan in val en in de Verbrande Weg in Schorpioen. Deze Maan kan niet vrij stromen in het vaste water van de Schorpioen op cusp 5 van plezier en seksualiteit, hier zie je de verkrampte politieke correctheid met betrekking tot Venus, met betrekking tot alles wat met vrouwen en liefde te maken heeft.

ZWEEDS PARADIJS

Er zijn meer duistere tegentonen, die het Zweedse karakter versterken. De Ascendant valt op Praesepe, onder meer bekend als de Lege Kribbe, het Kind ligt er niet in en er is geen verbinding met het goddelijk principe. Zweden is het land met de meeste atheïsten ter wereld, die zo zwakke Saturnus is Heer 9 van religie, ze zetten hun spirituele traditie zo overboord om het in te wisselen voor een aards geloof in vooruitgang. De Pegasus-ster Scheat staat tussen de Noordknoop en het MC, de mythe van Pegasus heeft te maken met ongehoorzaamheid, de berijder van Pegasus probeert op eigen initiatief naar de Olympus te vliegen. Zonder de toestemming en de steun van de goden komt hij uiteindelijk ten val, ziedaar de barsten in het Zweedse paradijs.

Ook is er een belangrijke les te leren uit het Zweedse voorbeeld. Een zich steeds extremer en ridiculer manifesterende politieke correctheid is niet ongevaarlijk. Het is een teken dat de breuk met de geestelijke wortels en de materialistische oriëntatie steeds radicaler wordt. De mythe van Pegasus laat zien waar dat op uit loopt.