De tropische Trump

Deze week kwam het bericht uit Duitsland dat Angela Merkel, waarvan je inmiddels zou denken dat ze kanselier voor het leven was, op de wat langere duur zal gaan vertrekken uit de politiek. Ze zegt voorlopig ook geen functie in de EU te willen, al valt dat nog te bezien natuurlijk. De regeerperiode van Merkel bevestigt op een verbluffende manier de kracht van de Firdaria, de langjarige levensfases die door een planeet worden beheerst. In oktober 2005, toen Merkel aan trad als kanselier, was net haar Jupiter-Firdar begonnen en Jupiter is niet alleen de planeet van de politiek, maar staat in de horoscoop van Merkel ook erg sterk. De Grote Benefic staat bij Merkel in verhoging in het zevende huis en op de zeer krachtige Sirius, de hoofdster van de Grote Hond, een van de aller helderste sterren aan het firmament.

In juli 2017 was de Jupiter-fase voorbij en kwam de volgende heerser aan de beurt, Mars, die in de horoscoop van Merkel geen waardigheid heeft, retrograde staat en natuurlijk een malefic is. Bij haar geboorte hadden we al kunnen zeggen dat er in 2017 een einde zou komen aan de meest succesvolle periode in haar leven, die in 2005 begonnen was. Dat is verbluffende kracht van de Firdaria. Overigens heeft Merkel Neptunus op het MC, wat laat zien dat ze in haar loopbaan te maken krijgt met diverse zeer chaotische situaties en ook dat hebben we gezien, haar carrière begon echt in de nasleep van de Wende en ze kreeg te maken met de Griekse financiële crisis in en met de vluchtelingencrisis. Haar christelijke opstelling tijdens deze crisis lijkt haar en haar partij nu de kop te kosten.

Tegelijkertijd kwam er aan de andere kant van de wereld een politicus van geheel andere snit aan de macht, in Brazilië werd de extreem-rechtse Jair Bolsonaro verkozen tot nieuwe president. Bolsonaro is een groot bewonderaar van Donald Trump en werd net als Trump populair door extreme uitspraken te doen. Als “tropische Trump” was Bolsonaro nog wel wat verhitter en onverbloemd gewelddadig en moordzuchtig, overigens was hij daarmee niet de eerste, in de Filipijnen is al een tijdlang een president aan de macht, die een golf van moorden op verslaafden en drugshandelaren in gang heeft gezet. Ook deze president werd gekozen door een meerderheid van het volk en het was Plato die zei dat op de fase van de democratie onvermijdelijk de fase van de tirannie volgt, zien we dit nu niet voor onze ogen gebeuren?

JAIR MESSIAS BOLSANARO

Ook in het geval van Bolsonaro zijn de Firdaria weer verbluffend, klik op de link hierboven om de horoscoop van deze ex-legerkapitein te kunnen zien. Wat direct in het oog springt in deze horoscoop is Mars, die in elevatie staat in het tiende huis en van daar uit een grote invloed heeft op de hele horoscoop. Stel je voor dat je bij de geboorte Bolsonaro omhoog had gekeken, dan had je daar hoog aan de hemel de rode planeet zien staan, wat hele basale maar effectieve astrologie is. En ja, de Firdar die beheerst wordt door deze Mars is zojuist begonnen in maart dit jaar en dus hadden we net als bij Merkel bij zijn geboorte al kunnen zeggen, dat er in 2018 een periode van succes aan zou breken, Mars staat immers dominerend in het tiende huis.

BOLSANARO

Dat het een Mars in vernietiging is, die zich dus van zijn slechtste kant laat zien, verklaart zijn moordzuchtige taal, maar het wil niet zeggen dat hij zich niet effectief kan manifesteren. Mars maakt een oppositie met de conservatieve Saturnus, Heer 7 van tegenstanders , wat laat zien dat hij vecht tegen het establishment. Mars maakt ook een vierkant met Heer 10 van de loopbaan, wat er op wijst dat er wel wat water bij de al te moordzuchtige wijn zal worden gedaan, maar het zal blijven knetteren, Mars staat in een koppig teken van vaste Aarde. Op de ascendant staat Procyon, de zeer krachtige hoofdster van de Kleine Hond, het handige beest dat de heersende machten te slim af is! Procyon is een felle bijter met een Mars-Mercurius karakter, en de ster staat vaak prominent in horoscopen van mensen die op hun eigen manier, tegen de stroom in, heel succesvol worden. Ook valt op dat Uranus op de ascendant staat, verbonden met het verhaal van de hemelgod, symbool voor ongebreidelde dromen en potenties, die zeer hardhandig door Saturnus met een castratie op aarde wordt gezet. Een zeer prominente, gewelddadige Mars in vernietiging, de wilde Kleine Hond  op de ascendant en de castratie door Uranus, het is duidelijk wat waar bloeddorstige trekken van Bolsonaro vandaan komen.

PS Hoe cynisch kan het zijn, de tweede voornaam van Bolsonaro is Messias!

 

De nieuwe solaar van Nederland

Vorige week zagen we dat er in de progressies / directies in de horoscoop van Nederland, de nodige spanningen te zien zijn. Deze horoscoop van Nederland is de mundane radix, de horoscoop van de Grote Conjunctie van Saturnus en Jupiter, die vooraf ging aan het uitroepen van de onafhankelijkheid van Nederland van de Spaanse kroon. Misschien dat de spanningen die er te zien zijn, zouden kunnen leiden tot een dramatische gebeurtenis en dat zou dan in december kunnen zijn omdat de lunaar van december ook erg gespannen is. Maar alles goed en wel, voorspellen is een complexe zaak , waarbij al snel het gevaar bestaat, op basis van emoties conclusies te trekken, dus is terughoudendheid altijd op zijn plaats.

De Grote Conjunctie op basis waarvan de radix van Nederland is gemaakt, viel op 3 september 1563 en dus is er sinds anderhalve maand ook een nieuwe solaar. Als het vermoeden dat er in december iets gebeurt gerechtvaardigd is, dan moeten  er in deze solaar ook duidelijke aanwijzingen voor te zien zijn. Om daar wat meer zicht op te krijgen, is het slim om eerst even een blik te werpen op de solaren van jaren dat er inderdaad schokkende gebeurtenissen plaats vonden.  De horoscopen van deze jaren worden niet getoond, alleen de opvallende standen zullen worden  genoemd.

Voor de eerste solaar gaan we terug naar 1977 toen Molukse terroristen een trein kaapten in Drenthe en de passagiers in gijzeling hielden. Dat was een zeer schokkende gebeurtenis, de ex-gijzelaars kampten jarenlang met grote psychische problemen, levens van vele onschuldige mensen werden genadeloos kapot gemaakt in de naam van een politiek ideaal. In de solaar van dat jaar staat de genadeloze Zuidschaal op het MC, dit is de zeer krachtige Zuidelijke Schaal van de Weegschaal die keihard orde op zaken stelt en een verstoorde balans corrigeert vaak met geweld. Een andere zeer opvallende stand in de solaar is de Maan, Heer 7 van vijanden, die op de Ascendant staat op de ster Wega van de eerste magnitude, Wega is de Dalende Gier!

 

MOLUKSE TREINKAPING

Dan naar de solaar van 2002, de moord op Pim Fortuyn, in deze solaar zien we weer bezette hoeken, Venus, Heer 8 van de dood in de radix van Nederland en in de solaar staat conjunct de descendant in de zeer kwaadaardige zone van Praesepe en de Ezels,  in oppositie met Neptunus conjunct de ascendant. Het is niet te missen. Twee jaar later was  het weer raak, Theo van Gogh werd vermoord, en weer staat er een planeet op een hoek, nu is het de gewelddadige Mars in val op de descendant. Het MC en het Pars Solis (Asc + Zon – Maan) staan in de Pleiaden, de Wenende Zusters, de Maan en het Pars van de Maan (Pars Fortunae) staan conjunct Pluto in oppositie via antiscion (planeetpositie gespiegeld in de as 0 ° Kreeft- 0 ° Steenbok) met Saturnus, radixheer 1 in vernietiging.

En in de solaar waaronder vlucht MH-17 werd neergeschoten , staat Saturnus Heer 1 op de Noordknoop vierkant Mars in oppositie met radix-Mars.  Deze radix-Mars in Stier is in de horoscoop van Nederland een kritisch punt, en duidt op geweld als hij word geactiveerd. De conclusie is dus dat als er iets echt dramatisch gebeurt, de hoeken in de solaar bezet zijn, in combinatie met grimmige vaste sterren. Speciale aandacht verdient de radix-Mars van Nederland in vernietiging op 11 graden Stier. Dus hoe ziet dat er uit in de verse solaar van Nederland? Zijn er dat soort tekenen te zien die de spanningen in de progressies bevestigen? Klik op de link hieronder om de solaar van Nederland te kunnen bekijken.

SOLAAR NL 2018

Er staan twee planeten in hoekhuizen, in het tiende huis Mars, Heer 7 van tegenstanders, niet op het MC maar wel in oppositie met de graad van de Grote Conjunctie, wat natuurlijk niet goed is. Mars staat dichtbij de noodlotsster Terebellum maar is er toch te ver vandaan om mee te tellen. Op het MC staat Wega, de Dalende Gier, die we al vaker hebben gezien, dat is ook niet fijn. De beruchte Mars in de radix van Nederland op 11 Stier wordt ook geactiveerd door solaarheer 8 Jupiter, die er via antiscion conjunct mee staat. Verder valt op dat de solaar-knopenas vierkant de Asc-Desc staat, wat vaak op een belangrijke gebeurtenis duidt en als tegentoon in dit wat duistere beeld: Venus / Heer1 staat op de zo positieve Spica. Tsja, hoe maak je daar nou weer chocola van? Er zijn toch wat te veel spanningen om te zeggen “niets aan de hand”, al zijn er dan geen zeer uitgesproken posities op de assen van de solaar zoals in veel voorgaande gevallen.

Gevaar voor Nederland?

Zoals de lezer van deze blog bekend zal zijn, wordt als geboortehoroscoop van Nederland de zogenaamde “mundane radix” gebruikt. Dit is de horoscoop van het exacte moment van de Grote Conjunctie van Saturnus en Jupiter (“GC”) uit 1563, die vooraf ging aan de uitroeping van de onafhankelijkheid van Spanje. Deze horoscoop is op deze blog al vaak geduid, dus dat gaan we hier niet nog een keer doen. Omdat de GC in september 1563 plaats vond, is er sinds een maand wel een nieuwe solaar van Nederland, en dat is een goed moment om de ontwikkelingen in de horoscoop van Nederland eens te bekijken. Onvermijdelijk komt daar toch de gedachte aan aanslagen bij kijken, kort geleden werden nog zeven mannen gearresteerd die een aanslag voorbereidden.

Het is natuurlijk nooit goed om de angst te laten regeren, maar we moeten wel reëel zijn, een duiding van ontwikkelingen vindt altijd plaats in de context van kennis van de situatie. De grote lijn van ontwikkelingen wordt in de horoscoop altijd aangegeven door de progressies van de belangrijkste factoren, de Lichten Zon en Maan, de hoeken Ascendant en MC en de punten van Maan (Pars Fortunae) en Zon (Pars Solis). Om een goed beeld te krijgen van wat je in een progressie kunt zien als er iets schokkends gebeurt, is het slim om terug te gaan naar het neerschieten van vlucht MH-17 in juli 2014, dat was de meeste recente dramatische gebeurtenis in Nederland. Klik op de link hieronder om de progressies voor dat moment, berekend op basis van de mundane radix (hier niet afgebeeld) van Nederland te bekijken.

PROGRESSIES MH-17

Het is direct duidelijk aan de hand van de posities van de Zon en de Maan dat er grote spanningen zullen zijn, rond juli 2014 is er een progressieve Volle Maan!  De standaard-duiding is dat er zich een crisis-situatie zal voordoen, de Zon is in de mundane radix van Nederland Heer 7 van tegenstanders, wat op een oorlogsdaad kan wijzen. In de maand van de aanslag is de Maan er uitermate beroerd aan toe, hij loopt over de progressieve Uranus-Neptunus oppositie en over de koninklijke Aldebaran, een zeer krachtige ster met een zuiver martiaal karakter. Dat geeft de gebeurtenis wel heel duidelijk aan, overigens mag je van een snelle progressieve factor als de Maan niet helemaal een exacte timing verwachten. Op het moment van de aanslag is de climax van de Volle Maan strikt genomen voorbij, maar dat wil  nog niet zeggen dat de invloed van zo’n belangrijke stand direct ook weg is.

KONVOOI MH-17

Het beeld wordt nog verdere aangevuld door het Pars Fortunae dat over de krachtige Wega loopt, de hoofdster van de Dalende Gier, in deze context een  wel erg grimmig beeld. Wega wordt in de teksten meestal als een nogal positieve kunstenaarsster beschreven, maar blijkt in mundane context vaak ook nogal scherpe kantjes te hebben. Als we dan de progressies vooruit schuiven naar oktober 2018 zijn er een aantal andere standen die in het oog springen, klik op de link hieronder om de progressie van nu te kunnen bekijken.

PROGRESSIES NL NU

De progressieve Zon staat vier jaar later inmiddels vier graden verder en is over Antares, het vervaarlijke Schorpioenshart gelopen. Antares staat ook bekend als de Doodsster, de Schorpioen is het beest dat de jager Orion dood steekt en die invloed is nog niet voorbij. Het MC loopt over Pluto en die stand wordt benadrukt doordat het Pars Fortunae er nu overheen loopt, terwijl de Maan nog net in de zone rond Praesepe staat, een zeer kwaadaardige ster, de “tweede Algol. Het valt ook op dat het MC over de krachtige Achernar loopt, die net als Wega een goede pers heeft maar net zo goed te maken heeft met een Zonnewagen die neer stort en het land verbrandt. Achernar wordt sterk geassocieerd met arrogante zelfoverschatting.

LUNAAR NL DECEMBER

Dus zijn er op het moment wel spanningen te zien, met Pluto en Antares geactiveerd is dat ook wel iets meer dan normaal. Als we dan de lunaren van de komende maanden door kijken, springt die van december er uit! De MC/IC –as valt over Antares/Aldebaran, de zo martiale sterren-as en Mars in de lunaar Heer 8 valt op de descendant conjunct Neptunus en weer op Achernar. Via antiscion (planeetpositie gespiegeld in de as 0 °Kreeft- 0° Steenbok) valt Pluto op het IC.

Aan de andere kant, dit zegt wellicht niet zo heel veel als andere punten niet op scherp staan, dus misschien is het een goed idee volgende week de nieuwe solaar maar eens te bekijken.

Gas in Salisbury

Dit jaar werd het Engelse Salisbury geconfronteerd met sinistere praktijken, de Russische oud-dubbelspion Sergej Skripal en zijn dochter, die in de stad woonden, werden vergiftigd met het zenuwgas Novichok. Beiden overleefden de moordaanslag, maar dat geldt niet voor de vrouw die later een in een stadspark rond slingerend flesje met het zenuwgas vond. Zij dacht met een parfum van doen te hebben en spoot het op haar pols met fatale gevolgen. Het meestal zo rustige Salisbury was natuurlijk in rep en roer en inmiddels zijn er ook twee verdachten van de aanval op Skripal, twee agenten van de Russische geheime dienst. Het lijkt erop dat de Russen niet eens erg hun best hebben gedaan om hun betrokkenheid te verbergen, want waarom zou je een moord plegen met een gas waarvan iedereen weet dat het van Russische makelij is? Dat feit, de aard van de aanval en de bij toeval vergiftigde vrouw, maken het allemaal nogal sinister.

De vraag is of je deze gebeurtenis kunt zien in de horoscoop van de stad, want dit is natuurlijk niet iets triviaals wat iedere paar jaar gebeurt. Het is mogelijk om met de methode waarbij je gebruik maakt van de Grote Conjuncties van Saturnus  en Jupiter een horoscoop van Salisbury te maken. Hoe je dat doet, is vaak uitgelegd op deze blog maar dat was meestal voor landen, er is echter geen enkele reden waarom je de methode niet zou kunnen gebruiken voor steden. Je neemt daartoe als tijdstip voor de berekening van de horoscoop het exacte moment van de  Grote Conjunctie (GC) van Saturnus en Jupiter die vooraf ging aan de stichting van de stad. Wat ook kan is, is de GC te nemen die vooraf gaat aan een heel belangrijk moment in de geschiedenis van de stad en dat is wat we hier zullen doen.

SALIBURY GC

Het huidige Salisbury groeide uit het stadje New Sarum, dat in 1227 stadsrechten kreeg en de GC waarmee we de stadshoroscoop maken is die uit 1226 (klik op de link hierboven om de horoscoop van Salisbury te kunnen bekijken). Op de ascendant staat de ster Altair van de eerste magnitude , de hoofdster van de Adelaar die omhoog vliegt om te zien hoe het in de godenwereld is, Salisbury is beroemd om zijn prachtige kathedraal, wat nog een bevestigd wordt door de sterke Mars in eigen teken als Heer 9 in het negende huis op de koninklijke Lucida Lancis.

SALISBURY CATHEDRAL

Op het MC staat Uranus , de hemelgod in conjunctie via antiscion met de GC zelf en dat lijkt ook naar het vlakbij gelegen Stonehenge te verwijzen waar Salisbury bekend om is. In steen (Saturnus)  gegoten visie / religie (Jupiter) in combinatie en betrokken op de hemel (Uranus) lijkt heel passend voor zowel de beroemde kathedraal als de beroemde steencirkel.

SALISBURY PROGRESSIES

Het antiscion van het GC conjunct Uranus is in oppositie met de Maan op het IC die op de kwaadaardige hoofdster van de Hyaden, Prima Hyadum staat en is daarmee verreweg de meest gespannen stand in deze horoscoop. In de progressies(klik op de link hierboven) is het precies deze spanningsas die sterk wordt geactiveerd! Het Punt van de Zon staat conjunct het IC en de radix-Maan en de Zon zelf nadert de radix-Maan. De progressieve Maan staat op de progressieve Asc met het progressieve Pars Fortunae conjunct de progressieve Neptunus, de altijd zo slecht geluimde zeegod, die chaos veroorzaakt. Zowel het progressieve PF als de progressieve Maan staan sextiel de radix-Maan op Prima Hyadum, een van de trefwoorden voor de kwaadaardige Prima Hyadum is gif.

De spanningsas is dus zeer sterk geactiveerd! Dat is op zich al bewijs dat deze horoscoop voor Salisbury werkt, maar de meest uitgesproken proof of the pudding zoals de Engelsen zo mooi zeggen is de lunaar. Want ook de lunaar is glashelder, Saturnus algemeen significator van de dood, staat als Heer 8 van de dood  op de descendant van de vijanden op de zeer agressieve ster Facies (“gewelddadige dood”) . De Maan als Heer 1 en dus het meest uitgesproken de stad Salisbury deze maand, staat op cusp 12 van ellende en geheime diensten (!) en op Algol de grote kosmische koppensneller. Je gebruikt dus bij het duiden van de vaste sterren in progressie, solaar en lunaar de actuele standen en niet die uit de tijd dat de radix werd gemaakt.

LUNAAR GASAANVAL

Sta er eens even stil bij dat een horoscoop uit 1226, een gifmoord laat zien die bijna 800 jaar later zal plaats vinden! Is dat niet adembenemend?