De avonturen van Kuifje, reporter

Het was vorige week precies 90 jaar geleden dat de eerste aflevering verscheen van een strip, die zou uitgroeien tot een mega-succes. In het conservatief-katholieke blad Le Petit Vingtième waren voor de eerste keer de avonturen van de reporter Kuifje, op zijn Frans Tintin, te lezen van de hand van George Remi, beter bekend als de tekenaar Hergé. Het was allemaal nogal primitief in het begin, de eerste avonturen speelden in de Sovjet-Unie, en de Russen werden op een niet al te subtiele manier belachelijk gemaakt. Ook de eerste echte albums, vooral Kuifje in Afrika, waren nogal recht voor zijn raap, later werd de toon wat subtieler en de strips groeiden in album-vorm uit tot het enorme succes dat ze nog steeds zijn. Wie kent Kuifje niet?

Het is natuurlijk uitermate interessant om dat succes eens astrologisch te bekijken en omdat we natuurlijk geen precieze tijd hebben van de verschijning van de eerste strip, moeten we een astrologische kunstgreep toepassen. In het geval van verhalen die uitgroeien tot een wereldsucces kun je dan kijken naar de horoscoop van de eclips die vooraf gaat aan de publicatie van het boek, de film of zoals in dit geval de eerste aflevering van een strip. Gezien het succes dat het verhaal heeft, raakt het een collectieve snaar en het zijn eclipsen ( en ook wel lunaties, horoscopen van Nieuwe Maan en Volle Maan) die bij uitstek die collectieve snaar symboliseren. Zo kun je dus heel wat wereldberoemde verhalen in hun essentie astrologisch duiden, zonder een gunstige horoscoop op de achtergrond wordt het niks.

KUIFJE

Klik op de link hierboven om de “voorgeboortelijke eclips” van Kuifje te kunnen bekijken, deze is gemaakt voor Brussel, de plaats waar de eerste strip verscheen. Het eerste wat op valt in deze horoscoop  is Venus die in het eerste huis staat en als Heer 10 een van de belangrijkste huisheren is. Dat is natuurlijk ook een goede weerspiegeling van het feit dat het om tekeningen gaat, Venus staat op de zeer positieve ster Ascella uit de dynamische Boogschutter. Via antiscion (de planeetpositie gespiegeld via de as 0° Kreeft-0° Steenbok) valt Saturnus op deze prominente Venus, terwijl deze Saturnus met de gebruikelijke orb van vijf graden ook nog net op de Ascendant valt. Deze Saturnus is dus belangrijk en geeft verschillende dingen aan, enerzijds is het de zeer sobere tekenstijl van Hergé, de  fameuze “klare lijn”, anderzijds is dit een indicatie van Kuifje zelf.

Ook Kuifje, wie kent hem niet, is bij uitstek een sobere getekende figuur met dat kleine gladde, kale ronde hoofd en natuurlijk als absoluut pièce de resistance en onvermijdelijk handelsmerk, ja de Kuif!  Nu is Saturnus de aanduider van soberheid en reductie tot de essentie, maar ook de algemene signifcator van haar. Er is ook nog iets heel speciaals aan deze Saturnus, zijn dagsnelheid is in deze horoscoop 7 minuten, dat is extreem snel en hoge snelheid is iets waarbij Saturnus niet goed bij functioneert. Wat we hier dus zien ( sterk benadrukte Saturnus op de Ascendant met vijf graden orb en via antiscion op Venus/Heer 10 in het prominente eerste huis) is haar (Saturnus) dat heel snel gaat en dus niet zit zoals het hoort te zitten, een kuif is de uitdrukking van een bijna aerodynamische snelheid!  Kuifje is kaal op die kuif na en beweegt typisch genoeg heel vaak snel.

KUIFJE

Wat ons onbewust in de tekening van Kuifje fascineert is een Saturnus-kracht die toch razendsnel gaat. Het beeld van de Kuifje-verhalen wordt gecompleteerd door een ander antiscion, dat van Mars dat op de ascendant valt. Dit is een Mars in val in Kreeft en retrograde, die dus zijn minst aangename kanten nadrukkelijk laat zien, er wordt heel wat gemept, geschoten en afgeknokt in de strips. Mars staat op Alhena een ster in Tweelingen, de broers Castor en Pollux, die de wereld in gaan om strijd te leveren. Alhena is een ster met Mercurius /Venus-natuur, wat bij striptekenen past en Mars wordt sterk benadrukt door de conjunctie met het Pars Fortunae en het Pars Solis.  Zo laat de astrologie met klare lijn zien hoe de essentie uitwerkt,  Saturnus en Mars, een bijna kale, supersnelle held met raar haar die voortdurend in strijd verwikkeld is.

Freddy Mercure

Le film Bohemian Rhapsody sur le groupe Queen et sa figure de proue, Freddy Mercury, fut le grand vainqueur lors de la cérémonie des Golden Globes, le prix le plus important de l’industrie du cinéma, après les Oscars. Le nom de Mercury, nom de scène de Farrokh Bolsaro né à Zanzibar, éveille naturellement la curiosité d’un astrologue et oui, le radix de Freddy Vif-Argent ne nous déçoit pas. De très loin la planète la plus forte du radix de Freddy, Mercure, se tient en Vierge, le signe propre de la planète sans cesse en mouvement, et là où elle se trouve aussi en exaltation. Non seulement Mercure est-il essentiellement et exceptionnellement puissant, mais il se trouve aussi en Maison 1 et il possède une vitesse très élevée (cliquez sur le lien ci-dessous pour afficher le radix de Freddy Mercury).

FREDDY MERCURY

Pas étonnant donc que son nom de scène soit Mercure et que cet excellent Mercure décrive aussi directement la qualité pour laquelle il est le plus connu, sa voix peu commune. Farrokh Bolsaro était l’homme aux quatre octaves, avec une voix dont même les chanteurs d’opéra classiques auraient pu être envieux. Mercure est naturellement le significateur général de la voix et le signe de la Vierge est, selon la tradition, l’un des signes, avec les Gémeaux et la Balance, de « forte voix ». Mercure est aussi Maître de 2 des finances et Maître de 11 des récompenses et de la reconnaissance, chanter ne lui fera donc pas de mal.

Bien sûr, beaucoup de gens ont aussi le même Mercure en position de force, mais c’est toujours la constellation individuelle précise qui rend une position aussi personnelle, au travers des maisons, des aspects et aussi des parts planétaires, qui sont si sensibles à l’heure et donc très personnelles. Par antisce (position planétaire en miroir le long de l’axe 0 Cancer- 0 Capricorne), Mercure fait une opposition à la conjonction Jupiter-Vénus en Maison 3 de l’expression orale. Jupiter est Maître de 5 de la créativité et Vénus est bien sûr le significateur général de l’art, qui est très forte essentiellement en Balance. Cette conjonction se trouve en plus sous la royale Spica, l’étoile alpha de la Vierge qui peut apporter beaucoup de succès, et la voilà, la Reine (Queen).

Mercure fait bel et bien une opposition à ce point très puissant, mais cela ne veut pas dire que ceci produise un effet négatif, tout aspect est un lien. Il montre que ce n’est pas sans tension qu’un lien s’est mis en place entre la voix (Mercure) et l’esthétique (Vénus) : en concert, Mercury n’était pas un suave chanteur classique, mais bien un rocker. Les lecteurs attentifs auront vu tout de suite que la Part du Soleil (Asc + Soleil– Lune, diurne et nocturne), qui symbolise l’essence du Soleil, se trouve aussi par antisce sur le grand talent-Mercure, la Pars Solis, c’est la Part d’Abondance : l’homme aux quatre octaves. C’est ce genre de parts qui rendent l’horoscope très personnalisé, quelques minutes de plus et la Pars Solis était déjà à l’écart de Mercure !

BOHEMIAN RHAPSODY

Sur l’Ascendant se trouve Pluton, qui peut toujours faire très forte impression, on peut dire que Mercury avait une présence unique sur scène. Sur le Descendant, se trouve en outre la Part de Jupiter (Asc + Jup – Pars Solis), qui en tant qu’essence de Jupiter, renforce l’exagération dans le contact avec autrui. La Part de Vénus (Asc + PS –PF) se trouve en sus par antisce sur la cuspide de 5 de la créativité. Ce qui est aussi frappant, c’est que Maître de 6 de la maladie, Saturne du système immunitaire, est en détriment en Lion en Maison 12 des désirs incontrôlables.  Avec une position pareille, on est super sensible à des maladies comme le Sida, surtout que le Grand Maléfique, Saturne, se trouve sous Praesepe, la seconde Algol et “les effluves des cadavres empilés”.

Sa bisexualité se voit bien de l’opposition que Mercure, si fort à échanger les rôles, fait à Jupiter, Maître de 5 de la sexualité. Maître de 1, le Soleil, se trouve en plus en réception mutuelle négative avec Vénus, significateur général des femmes. Par antisce, la Part de Vénus, l’essence du féminin, se trouve sur la cuspide de 5 de la sexualité, conjointe au très limitant Nœud Sud, ce qui donne bien quelques doutes sur le pouvoir d’attraction des femmes.

Freddy Mercurius

De film Bohemian Rhapsody over de band Queen en voorman Freddy Mercury was de grote winnaar bij de uitreiking van de Golden Globes, na de Oscars de belangrijkste filmprijs. De naam Mercury, artiestennaam van de op Zanzibar geboren Farrokh Bolsaro, maakt een astroloog natuurlijk wel nieuwsgierig en ja hoor de radix van Freddy Kwikzilver stelt ons niet teleur. Verreweg de sterkste planeet in de radix van Freddy is Mercurius die in Maagd staat , het eigen teken van de immer bewegelijke planeet, waar hij ook nog eens verhoogd is. Niet alleen is Mercurius essentieel uitermate sterk, hij staat nog in het eerste huis én hij heeft een hele hoge snelheid (klik op de onderstaande link om de radix van Freddy Mercury te kunnen zien).

FREDDY MERCURY

Geen wonder dus dat Mercurius zijn artiestennaam werd en deze extreem goede Mercurius beschrijft ook direct de kwaliteit waar hij het meeste om geroemd werd, zijn buitengewone stem. Farrokh Bolsaro was de man van de vier octaven, met een stem waar ook klassieke opera-zangers jaloers op konden zijn. Mercurius is natuurlijk de algemene significator voor de stem en het teken Maagd is traditioneel een van de tekens, met Tweelingen en Weegschaal, die”een luide stem” hebben. Mercurius is ook nog  eens Heer 2 van de financiën en Heer 11 van verdiensten en erkenning, zingen zal hem dus geen windeieren leggen.

Natuurlijk zijn er velen die deze sterke Mercurius-positie met hem delen, maar het is altijd de precieze individuele constellatie die zo’n specifieke positie benadrukt voor een individu, door de huizen, de aspecten en ook door de planeetpunten, die zo tijdgevoelig zijn en dus heel individueel. Mercurius maakt via antiscion (planeetpositie gespiegeld in de as 0° Kreeft- 0° Steenbok) een oppositie met de Jupiter-Venus conjunctie in het derde huis van het verwoorden. Jupiter is Heer 5 van creativiteit en Venus is natuurlijk de algemene significator van de kunst die in Weegshaal  essentieel heel sterk is. Deze conjunctie staat ook nog eens op de koninklijke Spica, de hoofdster van de Maagd die veel succes kan schenken, daar heb je de Queen.

Mercurius maakt weliswaar een oppositie met deze zeer krachtige stand maar dat wil niet zeggen dat dit negatief uitpakt, elk apect is een verbinding. Het laat zien dat er niet zonder spanning een verbinding tot stand komt tussen de stem (Mercurius) en de esthetiek (Venus) , Mercury was geen  zoete klassieke zanger in het concertgebouw maar een rockster. Oplettende lezers zullen inmiddels gezien hebben dat het Punt van de Zon ( Asc + Zon – Maan bij dag en nacht), dat de Zonne-essentie symboliseert ook via antiscion op het grote Mercurius-talent valt, het Pars Solis, is het Punt van de Overvloed: de man van de vier octaven. Het zijn dit soort soort standen die de horoscoop heel individueel maken, een paar minuten later is het Pars Solis al weer van Mercurius af!

BOHEMIAN RHAPSODY

Op de ascendant staat Pluto, die altijd een overweldigende indruk maken kan, je kunt wel zeggen dat Mercury enige presentie had op de bühne. Op de descendant staat bovendien het Punt van Jupiter ( Asc + Jup – Zonnepars), wat als Jupiter-essentie de overdadigheid in het contact met anderen versterkt. Het Punt van Venus  (Asc + PS –PF) bevindt zich bovendien via antiscion op cusp vijf van creativiteit. Wat ook opvalt is Heer 6 van ziekte, Saturnus van het immuunsyteem  in vernietiging in Leeuw in het twaalfde huis van oncontroleerbare begeerte. Met zo’n stand ben je extra gevoelig voor een ziekte als AIDS, zeker omdat de Grote Malefic Saturnus op Praesepe staat, de tweede Algol en “de uitwaseming van opeengestapelde lijken”.

Zijn biseksualiteit is goed te zien in de oppositie die Mercurius, die zo sterk van rol wisselt, maakt met Jupiter Heer 5 van seksualiteit. Heer 1 de Zon is bovendien in wederzijdse negatieve receptie met Venus de algemene significator van vrouwen. Via ansticion staat het Venus-pars, de essentie van het vrouwelijke bovendien op cusp 5 van seksualiteit conjunct de sterk remmende Zuidknoop, wat wel enige twijfels geeft over de aantrekkingskracht van vrouwen.

L’enfant du Krakatoa

En Indonésie, le volcan Anak Krakatau a explosé, provoquant un tsunami dévastateur. Anak Krakatau signifie “l’enfant du Krakatoa” et ce volcan est apparu en 1928 à l’endroit où, jadis, en 1883, son père le Krakatoa a fait son éruption, l’une des plus grandes éruptions volcaniques au monde. Le Krakatoa n’a pas seulement fait une éruption mais il a véritablement explosé, la montagne tout entière a plongé dans la mer, et l’île-volcan a disparu dans les flots. Avec l’enfant, on dirait qu’il s’est passé à peu près la même chose, il ne reste pas grand-chose de la montagne, pourtant l’éruption ne fut pas aussi énorme que celle du père-volcan en 1883. Bien sûr, il est intéressant et aussi bien utile de regarder avec soin si, avec l’aide des horoscopes, nous pouvons apercevoir des indices de ces événements.

La première question qui se pose, c’est de savoir quels thèmes de naissance employer pour cette enquête. Une possibilité, c’est naturellement de partir de l’horoscope de l’Indonésie, où la catastrophe a eu lieu, mais ce pays est vaste et il serait bien venu d’être un peu plus précis. Maintenant, il existe un genre d’horoscope mondial qui est très local, et c’est celui de l’ingrès, l’horoscope du moment précis où le Soleil est entré dans un signe. C’est surtout celui de l’ingrès en Bélier et pour l’endroit, la capitale, qui peut servir d’horoscope annuel du pays en question. Naturellement, ce genre d’ingrès devient un thème national annuel parce qu’il est calculé pour la capitale du pays, mais on ne doit pas forcément prendre la capitale.

ANAK KRAKATAU

Un thème d’ingrès se base bien sûr sur un événement astrologique, l’entrée du Soleil dans un signe, et il n’est pas corrélé à un événement de l’histoire humaine, comme par exemple la proclamation de l’indépendance d’un pays. Tout ce que montre l’ingrès, c’est ce qui va se produire cette saison ou ce mois à l’endroit pour lequel on l’a calculé. Ce qui veut donc dire aussi que nous pouvons suivre et bel et bien prédire les événements qui entourent le  Krakatoa à l’aide des ingrès. Comme lieu du calcul pour les ingrès, nous ne prenons donc pas la capitale de l’Indonésie mais bien le lieu du  Krakatoa lui-même, et cela nous donne le thème suivant pour l’éruption ou mieux l’explosion de 1883 (cliquez sur le lien ci-dessous).

KRAKATAU 1883

Il y a, dans cet horoscope, une position qui attire tout de suite l’attention, et c’est celle de Jupiter, qui se trouve près du FC. Les maisons angulaires sont celles où la manifestation dans le monde a le plus de force, et parce que les cuspides sont les lignes de plus haute énergie d’une maison, les positions au voisinage des angles sont toujours de très grande importance. Ce n’est pas uniquement le cas en astrologie mondiale, mais aussi dans les autres types de thèmes. Jupiter est la planète de l’expansion, et il se trouve en détriment grâce à quoi il montre ses plus mauvais côtés de l’expansion, une éruption ou une explosion, Jupiter se trouvant aussi dans le signe d’Air des Gémeaux. On dirait que dans l’ensemble, tout ceci sonne bien, la position près du FC cadre bien, le FC étant en relation avec la terre et le sol.

Le Maître de 4 des racines, c’est Mercure, qui est extrêmement faible en Poissons, en détriment et en chute et en forte réception mutuelle avec Jupiter ! Le sol extrêmement faible, qui se trouve dans le signe d’Eau très approprié des Poissons, (l’île-volcan a disparu dans les flots) est donc très fortement lié avec ce Jupiter puissamment expansif. Pour parfaire le tout, ce Maître de 4/ Mercure est encore conjoint à un Mars igné ! Et l’étoile fixe sous laquelle se tient Mercure semble aussi bien convenir, c’est Skat, une étoile de la constellation du Verseau en relation avec l’épanchement de l’eau : en 1883 aussi, il y eut un tsunami après l’éruption volcanique. Il est important de garder à l’esprit la position cruciale de ce Jupiter détrimenté au IC, sinon cet ingrès ne serait pas frappant.

KRAKATAU 2018

En 2018 l’ingrès en Bélier pour le  Krakatoa occupe aussi une position ô combien frappante, Neptune qui essaie toujours d’inonder le pays, se trouve au FC ! Par antisce (position en miroir le long de l’axe 0 Cancer- 0 Capricorne) ce Neptune au FC se trouve en opposition de Mercure, la planète des séismes, au MC. Voici encore une position-clé sur les angles qui se montre un peu plus précisément. Sur le FC, se trouve l’étoile Achernar, et l’une des significations d’Achernar, c’est une pluie de feu qui s’abat sur le pays, ce qui s’accorde très bien avec les volcans. Si en tant qu’ astrologue local, on tenait à l’œil le  Krakatoa, cet ingrès aurait de quoi inquiéter.

KRAKATAU DECEMBER

Pour affiner le timing, on peut regarder les ingrès saisonniers, quand le Soleil entre en signes cardinaux, et ceci nous donne pour l’hiver un thème avec Mars en Poissons au FC ! Et aussi Jupiter, Maître de 1 et de 4, sous l’étoile de Mort Antares, l’étoile royale à la très forte énergie de Mars. En conclusion, il semble bien fondé qu’on puisse parfaitement monitorer un dangereux volcan avec des thèmes d’ingrès.

Het kind van Krakatau

In Indonesië is de vulkaan Anak Krakatau uitgebarsten met een rampzalige tsunami als gevolg. Anak Krakatau betekent het “kind van Krakatau” en deze vulkaan verscheen dan ook in 1928 op de plaats waar ooit in 1883 vader Krakatau ontplofte, een van de grootste vulkaanuitbarstingen ooit. De Krakatau barstte niet alleen uit maar ontplofte echt, de hele berg stortte in zee en het vulkaaneiland verdween in de golven. Met het kind lijkt nu ongeveer hetzelfde te zijn gebeurd, van de berg is niet veel meer over, al was de uitbarsting niet zo enorm als die van de vader-vulkaan in 1883. Nu is het natuurlijk interessant en ook wellicht praktisch nuttig om te kijken of we met behulp van horoscopen iets van deze gebeurtenissen kunnen zien.

De eerste vraag die op komt, is welke horoscopen we zouden moeten gebruiken om dit te onderzoeken. Een mogelijkheid is natuurlijk om uit te gaan van de horoscoop van Indonesië, waar de ramp zich voltrok , maar dat land is groot en het zou handig zijn om wat specifieker te zijn. Nu is er een soort mundane horoscoop dat heel sterk lokaal is en dat is de ingress, de horoscoop van het precieze moment dat de Zon een teken binnen gaat. Meestal is dat de Zon die de Ram in gaat en met als plaats de hoofdstad van een land, kan deze Ram-ingress dienen als een jaarhoroscoop van het betreffende land. Natuurlijk wordt zo’n ingress een nationale jaarhoroscoop omdat deze voor de hoofdstad wordt berekend, maar je hoeft niet per se de hoofdstad te kiezen.

ANAK KRAKATAU

Een ingresshoroscoop wordt namelijk gemaakt op basis van een astrologische gebeurtenis, het binnengaan van een teken door de Zon, en is niet gebonden aan een gebeurtenis in de menselijke historie, zoals bijvoorbeeld het uitroepen van de onafhankelijkheid van een land. Alles wat de ingress toont, is wat er op de plaats waarvoor je berekent dat jaar, dat seizoen of die maand zal gebeuren. Dat wil dan ook zeggen dat we de gebeurtenissen rond de Krakatau met behulp van ingressen gevolgd en wellicht voorspeld kunnen worden. Als plaats om de ingressen te berekenen, nemen we daarom niet de hoofdstad van Indonesië maar de locatie van Krakatau zelf en dat levert voor de uitbarsting of beter de ontploffing van 1883 de volgende horoscoop op (klik op de link hieronder om deze te kunnen bekijken).

KRAKATAU 1883

Er is in deze horoscoop een stand die direct de aandacht trekt en dat is die van Jupiter, die vlakbij het IC staat. De hoekhuizen zijn de huizen van de sterkste manifestatie in de wereld en omdat de cuspen de lijnen van de hoogste energie zijn van een huis zijn, zijn posities vlakbij een hoek altijd van zeer groot belang. Dat is niet alleen zo in de mundane astrologie maar ook in de andere soorten horoscopen. Jupiter is  de planeet van de expansie en staat in vernietiging waardoor hij de slechtste kant van de expansie laat zien, een uitbarsting of een ontploffing, Jupiter staat ook in het luchtteken Tweelingen. Dat lijkt allemaal heel goed te kloppen, de positie bij het IC is toepasselijk, het IC heeft met de aarde en de grond te maken.

Heer 4 van de bodem is Mercurius die uitermate zwak staat in Vissen, in vernietiging en val en in sterke wederzijdse receptie met Jupiter! De uitermate zwakke grond, die heel toepasselijk in het Water-teken Vissen staat (het vulkaaneiland verdween in de golven), verbindt zich dus heel sterk met die heftig uitdijende Jupiter. Om het plaatje rond te maken, staat deze Heer 4/Mercurius ook nog eens conjunct de vurige Mars! Ook de vaste ster waar Mercurius op staat lijkt toepasselijk, het is Skat een ster uit de Waterman die te maken heeft met het uitgieten van het water, ook in 1883 was een tsunami het gevolg van de vulkaanuitbarsting. Het is belangrijk in het oog te houden dat de beslissende stand die vernietigde Jupiter op het IC is, zonder dat zou deze ingress niet opvallen.

KRAKATAU 2018

De Ramigress 2018 voor Krakatau heeft ook zo’n opvallende positie, Neptunus die er altijd op uit is het land te overstromen, staat op het IC! Via antiscion (positie gespiegeld in de as 0 ° Kreeft-0 ° Steenbok) is deze Neptunus op het IC in oppositie met Mercurius, de planeet van de aardschokken, op het MC. Dit is weer zo’n sleutelstand op de hoeken die wat bijzonders aan duidt. Op het IC staat de ster Achernar ,en een van de betekenissen van Achernar is een vuur-regen die op het land neer stort, wat heel goed met vulkanen te maken kan hebben. Als je als lokaal astroloog de Krakatau in de gaten zou houden, zou deze ingress je wel erg ongerust moeten maken.

KRAKATAU DECEMBER

Om verder te timen, kun je de ingressen van de seizoenen bekijken, die van het binnengaan van de Zon in de cardinale tekens en dat levert voor de winter een horoscoop op met Mars in Vissen op het IC! Ook staat Jupiter Heer 1 en Heer 4 op Doodsster Antares, de koninklijke ster die een zeer sterke Mars-energie heeft. De conclusie lijkt dus gerechtvaardigd dat je met ingresshorscopen een gevaarlijke vulkaan heel goed kunt monitoren.