De Algol-ingress

Met Pasen gebeurde waar men al veel langer bang voor was, moslim-terroristen sloegen toe op Sri Lanka in kerken op het belangrijkste christelijke feest van het jaar en maakten talloze slachtoffers. Het zou natuurlijk heel zinvol zijn als je dit soort gebeurtenissen astrologisch zou kunnen voorzien, en dan kom je al snel bij de ingress-horoscoop. Al eerder werd op deze blog de ingresshoroscoop van 2019  heel kort besproken, de horoscoop van het exacte moment dat de Zon weer de Ram binnen gaat. De ingress is een van de belangrijkste instrumenten in de mundane astrologie, je kunt de ingress zien als de solaar voor de wereld, al moet hij natuurlijk wel altijd voor een specifieke locatie berekend worden. Zo laat de ingress zien wat er op die locatie dat jaar zal gebeuren.

COLOMBO INGRESS 2019

Om te bekijken wat er in een land zal gebeuren, maak je de ingresshoroscoop voor de hoofdstad van dat land en we kunnen verwachten dat er in die horoscoop gemaakt voor Colombo, de hoofdstad van Sri Lanka, de nodige spanningen te zien zullen zijn (klik op de link hierboven om deze ingress te kunnen bekijken). De ingress 2019 heeft  sowieso een bijzonder kwaadaardige stand, en dat is de malefic Mars die in zijn vernietiging in Stier staat en zich dus van zijn meest gewelddadige kant zal laten zien. De vernietiging is nog niet het enige, Mars staat ook nog eens in de beruchte crisis-zone aan het einde van de Stier op de meest kwaadaardige ster aan het uitspansel Algol. Algol speelt een hele grote rol in de mundane astrologie en heeft nadrukkelijk te maken met excessief geweld.

Hoekstand

Natuurlijk geldt deze stand van Algol voor de hele wereld en dat betekent dus nog niet zo veel de standen van boven moeten ook ergens beneden op aarde komen. De plaatsen die dus vooral onder deze kwaadaardige positie te lijden zullen krijgen, zijn de landen die deze Mars-op Algol op een hoek hebben. In de ingresshoroscoop van Colombo zie je inderdaad deze Mars op drie graden afstand van het IC staan en omdat de hoeken de sterkste lijnen van manifestatie in de wereld vormen, is dat een heel gevaarlijke positie. Een hoekstand is niet het enige, het is ook belangrijk hoe deze stand de voor die exacte locatie specifieke factoren beïnvloedt, en dan gaat het met name om de huisheren, hoewel ook de Arabische punten een rol kunnen spelen.

Mars is in de ingress voor Colombo de heerser van het tiende huis, een van de twee belangrijkste huizen en dat benadrukte de Algol-positie nog eens. Mars maakt verder nog eens vier aspecten met Saturnus, Mercurius, de Maan en Venus, maar dat doet hij overal ter wereld. In deze specifieke horoscoop is Saturnus echter Heer 1, het eerste huis is ook een van de belangrijkste huizen en Saturnus staat in het ellendige twaalfde huis. Mercurius, sextiel Mars, is Heer 8 van de dood en is in val en vernietiging in Vissen en de Maan, driehoek Mars, staat in Huis 8 op de noodlotsster Labrum, die je ook als de gifbeker kunt zien. Venus tenslotte die vierkant Mars staat, valt in het eerste huis waardoor de werking van dat aspect nog eens benadrukt wordt. Zo zie je hoe de aspecten die overal ter wereld gelden op deze plek specifiek worden gemaakt.

Eclips voor Julian Assange

Vorige week eindigde het asiel van de Australische WiKiLeaks-voorman Julian Assange in de ambassade van Ecuador in London, waar hij maar liefst bijna zeven jaar had doorgebracht. De VS zijn er op gebrand om Assange te berechten voor het lekken van staatsgeheimen en hem voor de rest van zijn leven op te sluiten. Om uitlevering aan de VS te voorkomen, had Assange zijn toevlucht gezocht in de ambassade van Ecuador dat hem asiel verleende, maar de politieke druk op Ecuador was waarschijnlijk te groot geworden om het nog verder te verlengen. In de horoscoop van Assange moet die dramatische ontwikkeling wel  goed te zien zijn, hij gaat een heel onzekere periode tegemoet, die voor hem wel eens slecht zou kunnen aflopen.

JULIAN ASSANGE

Klik op de bovenstaande link om de geboortehoroscoop van de Australische hacker en internetactivist te kunnen bekijken, het zal direct duidelijk zijn dat dit geen doorsnee-leven zal worden. Pal op de hoeken staan de factoren die de activiteiten aangeven waarmee hij zo bekend werd. Saturnus van grenzen valt op de descendant, Mars op het IC en Neptunus op de Ascendant, het activistisch (Mars) doorbreken van grenzen (Saturnus) dat chaos veroorzaakt (Neptunus ) wordt hier heel duidelijk weerspiegeld. Jupiter is Heer 1 en staat in Huis 12 van geheimen, de plaatsing van Heer1 in een huis geeft een sterke neiging om je met de onderwerpen van dat huis intensief bezig te houden. Heer 1 staat op de ster Bungula, een zeer heldere ster van de eerste magnitude, verbonden met het toepasselijke  thema “’curiosity killed the cat”.

Uiterst mercuriale Mercurius

Heer 1 maakt een driehoek met met Mercurius die in het negende huis van kennis en internationale activiteiten staat, via Mercurius kan Jupiter/Heer 1  uit zijn isolatie in het twaalfde huis ontsnappen. Mercurius, de planeet van computers en IT-technologie heeft geen essentiële waardigheid maar valt wel op de zeer krachtige en strijdbare koninklijke vaste ster Pollux. Daar komt nog eens bij dat Mercurius conjunct het planeetpunt van Mercurius  valt (Asc + Pars Fortunae- Pars Solis) dat de pure essentie van de Mercurius-energie symboliseert. Dat is dan wel een hele mercuriale Mercurius, een conjunctie of oppositie met een planeetpunt geeft altijd iets heel speciaals aan, een hele sterke focus op dat gebied, zowel psychologisch als concreet.

Scoren met punten

Dat geldt ook voor de oppositie die het Mars-punt ( Asc + PF-Mars) maakt met de Zon /Heer 10 dat een sterke strijdbaarheid in zijn werk en tegenover autoriteiten aangeeft. Het punt van de Maan, het Pars Fortunae, maakt bovendien een oppositie met het punt van Saturnus conjunct Pluto, dat het thema van het oplossen (Maan-energie) van grenzen (Saturnus-energie) benadrukt. Veel beroemdheden hebben niet alleen hoekplaneten en krachtige vaste sterren, maar ook een of meerdere  actieve planeetpunten, die een speciaal motief in het leven aangeven.

ASSANGE PROGRESSIES

Dat is zijn zo bijzondere radixpotentieel, maar hoe zien de ontwikkelingen er uit in de diverse voorspellingstechnieken? Toen in juni 2012 het asiel van Assange in de ambassade begon was net zijn Firdar (langjarige planeetperiode)  van Saturnus begonnen en dat lijkt wel heel toepasselijk. Saturnus staat in de radix op de descendant, dat heeft met beperkingen te maken die hem schaden (oppositie Asc), maar een echte gevangenis is het niet op descendant. Zijn Jupiter-Firdar begint in juli 2022 en Jupiter staat wel in het huis van de gevangenschap! Zou dat laten zien dat Assange na lang juridisch touwtrekkendan in de VS wordt opgesloten?

                ASSANGE ARRESTATIE

Uitdovende Zon

In de progressies van het moment worden de tegenslagen voor Assange duidelijk weerspiegeld (klik op de link hierboven). Het MC beweegt zich over Uranus, pijnlijke beperkingen, en over Vindemiatrix een kwaadaardige ster die te maken heeft met de gevolgen van flagrante zelfoverschatting. Het duidelijkste echter zie je het in de beweging van de Lichten. Er is een Nieuwe Maan op komst wat altijd wijst op een nieuw begin, dat vaak gepaard gaat met een crisis-situatie. Bij deze Nieuwe Maan is dat nog veel sterker want dit is een (partiële) Zonsverduistering in progressie (de Zuidknoop is in de buurt) zijn licht gaat dus uit.

Pegasus Advies wenst U een zalig Pasen!!

                                    opstanding

 

NAVO in zwaar weer?

Een week geleden werd gevierd dat de NAVO, de militaire alliantie van de westerse landen zeventig jaar bestaat. Dat was niet alleen maar een feest,want Donald Trump zet al een tijdlang de samenwerking onder druk, hij vindt dat Amerika teveel bijdraagt en dat andere landen veel te weinig investeren in hun strijdkrachten. In de horoscoop van de NAVO mogen we dus wel wat gespannen standen verwachten, het precieze tijdstip van de oprichting van de alliantie is bekend, klik op de onderstaande link om de radix van de NAVO te kunnen zien.

NATO

Wat onmiddellijk in het oog springt, zijn de standen rond het MC, binnen de  gebruikelijke twee graden orb voor krachtige vaste sterren van de eerste magnitude, staat het MC op Capella. Capella is de hoofdster van de Wagenmenner en heeft volgens de boeken een Mars/Mercurius natuur, wat niet gek is voor een militaire alliantie. Een van de trefwoorden is ook militair succes, naast kennis en innovatie, het gaat niet te ver om de Wagen daadwerkelijk als een strijdwagen te zien, een heel passende constellatie dus. Even verderop is een wat minder krijgshaftige factor te zien, de  Maan staat hele dicht bij het MC en heeft dus veel invloed in de horoscoop. Nu is de Maan de planeet van de openheid, meegaandheid en de emoties en dat lijkt dus wat mysterieus, maar het zijn weer de vaste sterren die cruciaal blijken.

De Hoorn van de Stier

                   Aldebaran

De Maan staat namelijk op Al Hecka, de Zuidelijke Hoorn van de Stier, een uitgesproken gewelddadige ster, de Hoorn van de Stier) die ook wel de Drijver wordt genoemd dat heeft invloed op  de uitwerking van de Maan. Daar komt ook nog eens bij dat de Maan de heerser van het elfde huis is, wat te maken heeft met vriendschap en middelen en mensen die je maatschappelijke positie ondersteunen. Behalve de Maan is in deze horoscoop ook Mercurius heel belangrijk, hij heerst over zowel het eerste als het tiende huis, en heeft dus veel invloed. Mercurius heeft niet alleen een hele hoge snelheid wat niet gek is, maar hij staat ook conjunct de planeet waar het allemaal om draait en die we zeker sterk zouden willen hebben als  we een electie zouden maken: Mars.

De strijdplaneet Mars staat in zijn eigen teken Ram, dat kan nauwelijks beter en het zevende huis is  natuurlijk ook de plaats is waar je hem nodig hebt. Daar komt nog bij dat het planeetpunt van Jupiter (Asc + Jup – Pars Solis) op Mars staat, het Jupiter-punt is ook het Punt van Overwinning! Vlak naast Mars staat Venus, de planeet van de vrede maar veel in te brengen heeft deze Venus in vernietiging  niet, het is Mars die als tekenheer van Ram deze Venus volledig domineert. Ook de Zon, verhoogd in Ram, staat vlakbij de Mars/Venus-conjunctie die daardoor combust is. Maar een planeet in eigen teken kan nooit geschaad worden door verbranding, de Zon en Mars zijn in sterke wederzijde receptie waardoor Mars ook nog eens de volle dominerende kracht van die verhoogde Zon achter zich krijgt!

Een Saturnale bruut

Dit is een hele sterke horoscoop, het lijkt zelfs wel een electie (wat het niet is) . In de progressies wordt echter op het moment een zwak punt in deze radix geactiveerd, Saturnus die vernietigd staat op de machtige Regulus. Het MC van de NAVO loopt tussen de radix-Saturnus en de progressieve Saturnus, dit is Donald Trump die heibel in de NAVO schopt en het duurt nog een jaar of twee voor dat voorbij is. De volgende Amerikaanse president zal het dus allemaal wat minder hoekig aanpakken, maar dat duurt nog even.

NATO PROGRESSIES

Gibraltar – ook dat nog!

In de zijlijn speelt bij de Brexit-perikelen ook Gibraltar een rol. Kort geleden werden zelfs de onderhandelingen over een visa-regeling na de Brexit stil gelegd omdat Spanje de Rots een Britse kolonie wil noemen. Natuurlijk is het in wezen ook zo dat de Britse veroveringen uit het verleden nu problemen veroorzaken, ook in Noord-Ierland maar zo schiet het allemaal niet op. Eigenlijk hoor je zelden iets over Gibraltar, de tijd dat de grens met het Spaanse vasteland was geblokkeerd is al heel lang verleden tijd, er is een levendig grensverkeer tussen Spanje en de Rots. De grote vraag is nu echter of dat zo blijft als Engeland de EU verlaten heeft, de oplopende spanningen moeten in de horoscoop van Gibraltar toch goed te zien zijn.

De radix van de Rots

Met de techniek van de Grote Conjuncties van Saturnus en Jupiter is het mogelijk om een geboortehoroscoop van Gibraltar te maken. Zoals de vaste lezers van deze blog zullen weten, nemen we dan de conjunctie van Saturnus en Jupiter (“GC”) die vooraf gaat aan het ontstaan van een land als radix van dat land en dat kan natuurlijk ook op Gibraltar worden toegepast. Dat is dan de GC van 21 mei 1702, de Grote Conjunctie die vooraf ging aan de verovering van de Rots door de Engelsen. Dat leidt tot de volgende horoscoop, klik op de link hieronder om deze horoscoop te kunnen zien.

GIBRALTAR

Het springt direct in het oog dat dit een hele bijzondere horoscoop is! Maar liefst vier planeten concentreren zich in het vierde huis, waarvan de Maan met de Grote Conjunctie zelf pal op het IC staat. Dat legt een hele sterke nadruk op het vierde huis van het land en tsja dit is de unieke Rots waarvan er maar een is in de wereld, het draait allemaal om dat ene hele speciale stukje land.  De betrokken planeten zijn ook beeldend, de Maan heeft met de zee te maken, Saturnus verwijst naar rotsen en isolatie en Jupiter, als heerser van het eerste huis extra belangrijk, laat zien dat Gibraltar wel heel fijn strategisch in zee uitsteekt.

De Prinses op de Rots  – Andromeda

De vaste sterren zijn natuurlijk zoals altijd ook van groot belang. Op de Ascendant staat Lesath een ster uit de Schorpioen, het giftige beest dat grote Jager Orion dood stak, in dit geval speelt Spanje de rol van Orion en was Engeland de Schorpioen. Nog duidelijker zijn de sterren rond de standen op het IC, de Maan staat op Algenib de Vleugel van Pegasus, het Vliegende Paard dat op eigen initiatief en onuitgenodigd koers zette naar de Olympus, de berg van de goden! De graad van de Grote Conjunctie zelf valt op een ster in de staart van het Zeemonster, het ondier dat de prinses Andromeda dreigt op te slokken, Andromeda is vast geketend aan jawel,een eiland! Het zijn precies die standen van de sterren die iedere keer weer zo adembenemend zijn , dit zijn de mythische verhalen die de wereld vorm geven, dat is wat mythes doen.

GIBRALTAR PROGRESSIONS

Hoe ziet er uit in de progressies van Gibraltar nu zelfs een blokkade van de grens weer een mogelijkheid is? De spanningen zijn duidelijk te zien, het eerste wat op valt is Mars de heerser van het zo belangrijke vierde huis die door de crisiszone van Algol en de Pleiaden aan het einde van de Stier beweegt. Het progressieve Pars Fortunae bevindt zich ook nog in deze zone die pas rond tien graden Tweelingen eindigt en de Maan ploegt door de Verbrande Weg(die doorloopt tot 15 ° Schorpioen)  wat altijd op grote instabiliteit betekent. Voorlopig ligt de Rots dus nog in ongekend woelige wateren.