Een menselijke Tenno

Twee weken geleden werd de horoscoop van keizer Hirohito besproken op deze blog, hij was de grootvader van de nieuwe Japanse keizer Naruhito, die op 1 mei de troon van zijn vader Akihito over nam. Het was een zeer bijzondere gebeurtenis omdat de nieuwe keizer zijn vader op volgde, nadat deze afstand van de troon had gedaan, keizers sterven (net als Engelse koninginnen) normaal in het harnas. Het paste heel goed bij de menselijke en vriendelijke atmosfeer die de afgetreden keizer Akihito altijd om zich heen probeerde te scheppen. Zo zei keizer Akihito “diep berouw”’ te hebben over de oorlogsmisdaden begaan door Japan in de Tweede Wereldoorlog, toen zijn traditionele vader nog op de troon zat. Je kunt dus wel zeggen dat Tenno (keizer ) Akihito een overgangsfase representeerde, zijn vader werd nog vereerd als goddelijk wezen en hij was vooral menselijk.

KEIZER AKIHITO

Die bijzondere positie is goed te zien in zijn horoscoop (klik op de link hierboven om de radix van Tenno Akihito te kunnen bekijken), waarin direct de stand van de Zon op valt. De Zon staat heel prominent in het eerste huis en hij was natuurlijk ook het grootste deel van zijn leven bezig met het uitvoeren van Zonne-activiteiten. Toch is er wel iets heel opvallends aan deze Zon, hij is namelijk net van teken gewisseld, van het eerste teken naar het het tweede teken op het eerste huis gegaan. Dat wil zeggen dat een belangrijk thema in zijn leven een verandering van de Zonne-rol is, hij neemt er deels afstand van. De Zon is opgeschoven van een positie heel dichtbij de Ascendant naar een positie gescheiden van de Ascendant door de “muur” die een tekengrens altijd aangeeft.

Schaduwkeizer

Deze beweging alleen al beschrijft een belangrijk thema in zijn leven (namelijk de manier waar hij hij zijn rol als keizer invulde) , maar het zijn de recepties die er nog meer betekenis aan toevoegen. Jupiter is Heer 1, bij uitstek de persoon en zijn positie in zijn leven, en bevindt zich vlakbij het MC, prima voor een hoge functie op de koninklijke ster Spica! Dat beschrijft natuurlijk de hele situatie op een glasheldere manier, maar in Weegschaal staat Jupiter / Heer 1 in het teken waar de Zon in val is. Dat wil zeggen dat deze menselijke Tenno niet zoveel moet hebben van het hele  Zonne-gebeuren, en omgekeerd staat de Zon in het teken Steenbok waar Jupiter zijn val heeft! Er is dus een wederzijdse negatieve receptie tussen Heer1 en de Zon, logisch dat Akihito de chrysantentroon zo vermenselijkte. De ruimhartige Jupiter is ook nog eens de aanduider van zijn  gedrag omdat de planeet dispositor is van zowel zijn denken (Mercurius) als van zijn emoties (Maan).

AKIHITO

Werpen we een blik op het Punt van de Zon ( Asc + Zon – Maan) toch niet onbelangrijk voor een keizer, het staat op Vindemiatrix in het negende huis. Dit herhaalt het thema, het Zonnepunt is de zuivere essentie van de energie van de Zon, het negende huis is religie en Vindemiatrix wijst op een val, het “ontgoddelijken” van de troon staat hier nog een keer geschreven. Oplettende lezers zullen ook nog eens gezien hebben dat de Zon via antiscion (planeetpositie gespiegeld in de as 0° Kreeft-0°Steenbok) conjunct de Ascendant staat. Een antiscion is geen directe plaatsing maar een soort schaduwpositie, het is er wel maar bedekter, wat een goed beschrijving is van hoe het was.

Mars Heer 4 is de afkomst en de familiewortel en die staat verhoogd in het eerste huis op de noodlotsster Terebellum. Dit is zijn vader Hirohito in wiens naam een noodlottige(Terebellum)  oorlog (Mars) gevoerd. Mars staat wel in het eerste huis (prominent thema) , maar op grote afstand van de Ascendant. Ook tussen Heer 4 en Heer 1 is er een negatieve receptie (Heer 1 in de vernietiging van Mars, Heer 4 in de val Heer 1), deze schaduwkeizer moest niet veel hebben van het voorbeeld van zijn noodlottig martiale vader.

Lauda de rat

Afgelopen maandag overleed op 70-jarige leeftijd Nikki Lauda, de waarschijnlijk meest bekende Formule-1 coureur. Zijn gezicht was nog altijd gehavend van de brandwonden die hij opliep toen hij in 1976 op de Nürburgring verongelukte en door mede-coureurs uit zijn brandende auto werd gered. Lauda stond bekend als bikkelhard en maakte die reputatie ook toen waar, want in de race die volgde op zijn bijna dodelijke ongeluk kroop hij, gewikkeld in verband, gewoon weer achter het stuur. Snelheid is het eerste dat we in zijn horoscoop mogen verwachten, en we worden niet teleurgesteld,  maar liefst drie van de zeven echte planeten Venus, Mars en Jupiter bewegen aanzienlijk sneller dan gemiddeld (klik op de link hieronder om de radix van Lauda te kunnen bekijken).

NIKKI LAUDA

Snelle jongens

De snelle Venus en Mars staan in het tiende huis van het beroep en Mars staat in sterke wederzijdse receptie via teken en verhoging met de ook zo snelle Jupiter. Jupiter staat in zijn val en zal dus vooral zijn grenzeloze kant laten zien, Mars heeft in Vissen tripliciteitswaardigheid (passend element) en weet dus hoe te vechten. Mars is wel verbrand en dat is niet alleen letterlijk wat er is gebeurd tijdens zijn martiale activiteiten, het beschrijft ook waar het racen, zeker in Lauda’s hoogtijdagen in de jaren ’70  op neer kwam. Voortdurend was er er toen het gevaar voor de coureurs in de verbranding op te gaan, tegenwoordig zijn de veiligheidsmaatregelen stukken beter geworden. De Zon staat ook nog op de ster Fomalhout, de zeer heldere Vissenmond, verbonden met de winterzonnewende, een symbool voor de grens dichtbij duisternis en dood, waaruit je wel weer geboren wordt.

De Computer-Rat

Als bikkelhard werd Lauda gezien, hij had een genadeloze perfectiedrang wat hem zijn bijnamen de Rat en de Computer opleverde. Weinig vlijend, maar het denken Mercurius en de emoties de Maan staan onder dispositie van Saturnus, die zonder waardigheid en retrograde in Maagd staat. Zonder waardigheid laat Saturnus zich van vooral van zijn harde kant zien en retrogradegang duidt erop dat hij daarmee tegen de normale gang van zaken zaken in gaat. Saturnus is de dispositor van nog vier andere planeten en Heer 10 van het beroep, en weer is er die dreiging van de verbranding via de oppositie die Saturnus maakt met de Zon. Even verderop op het IC staat Pluto, wat het hele thema  van de plots opduikende god van het dodenrijk wel heel expliciet maakt, men zei dat in de wilde jaren ‘ 70 in de Formule-1 “de dood altijd mee reed”.

De planeetpunten duiden op sterk geconcentreerde planeetenergie, contactpunten van de geboortehoroscoop die “dit leven” aangeeft met de pure, archetypische planeetkrachten op de achtergrond. Een conjunctie of een oppositie met zo’n punt geeft een speciaal, zeer sterk motief aan, dat zich ook concreet zal manifesteren. Bij Lauda staat het Mercurius-punt (Asc + Pars Fortunae- Pars Solis) pal op het MC, de pure energie van verfijnde beweging en techniek verbindt zich met zijn beroep, de Computer inderdaad. Tegenover de snelle Venus vlakbij het MC staat het Zonnepunt van overvloed, roem ja maar met veel spanning, het herhaalt de Zonne-verbranding die we eerder zagen. Op cusp 3 van het rondjes rijden, valt het Punt van Mars (Asc +PF – Mars) , de pure strijd zonder aan enig aards belang te denken, zelfs niet aan gevaar.

De Zonnewagen

Op het moment dat Lauda op de Nürburgring, ook bekend als de “groene hel”, bijna verbrandde op 1 augustus 1976 laat zijn horoscoop  verbluffende progressies zien Het MC beweegt zich over Achernar, de ster verbonden met het verhaal van Phaeton de zoon van de Zonnegod, die in grote zelfoverschatting besluit de Zonnenwagen door de hemel te sturen om vervolgens de controle te verliezen en neer te storten in vlammen! Klik op de link hieronder om de progressies te kunnen zien.

LAUDA CRAH

Het thema verbranding, zo prominent aanwezig in de radix, wordt dreigend actueel gemaakt door de oppositie van de progressieve Zon en de progressieve Mars via spiegelpunt (planeetpositie gespiegeld in de as 0 ° Kreeft-0° Steenbok), terwijl het progressieve Zonnepunt over Vindemiatrix beweegt, de ster die zo sterk verbonden is met schadelijke zelfoverschatting, net als Achernar.

 

phaeton_farnese

LAUDA CRASH

De Val van Phaeton

 

De kleinzoon van …

Kort geleden werd er niet alleen een nieuwe koning in Thailand gekroond, ook trad de Japanse keizer Akihito af, die door zijn zoon Naruhito werd opgevolgd. Een unieke gebeurtenis, een keizer sterft  normalerwijs in het harnas, maar zelfs hier dringt de moderne tijd door. In de blog van vorige week werd al opgemerkt dat de Thaise troon nog steeds een sacraal karakter heeft en dat is in Japan helemaal uitgesproken. De Japanse keizer had ook in het verleden zeker niet altijd werkelijke macht, de Chrysantentroon had vaak meer een symbolisch en religieus karakter. Dat wordt wel heel duidelijk in het keizerlijke zegel, dat bij uitstek een symbool van de Zon is en de Zon is astrologisch de presentie van het goddelijke in de schepping. Dit is wel iets anders dan de in het Westen gebruikelijke krijgshaftige adelaars, leeuwen, beren en draken.

ZEGEL JAPANSE KEIZER

De zojuist aangetreden Naruhito is de kleinzoon van een keizer met een beruchte naam, van keizer Hirohito, die “heerste”’ over Japan in de Tweede Wereldoorlog. Cynisch genoeg was keizer Hirohito  nogal pacifistisch ingesteld en een tegenstander van de oorlog, maar veel werkelijke macht had hij niet. Hij werd vaak in een adem genoemd met Hitler en Mussolini, terwijl hij veel meer interesse had voor het bestuderen van de mariene biologie en het gedrag van kwallen. Een bizarre situatie waarbij hij ook nog moest aanzien dat twee steden in zijn land met atoombommen werden vernietigd als gevolg van een oorlog waar hij zelf tegen was, maar waar hij toch het symbool van was. Het is daarom interessant eens een blik te werpen op de horoscoop van de honderdenvierentwintigste Japanse  keizer in directe lijn van afstamming (klik op de link hieronder om de horoscoop van keizer Hirohito te kunnen zien).

HIROHITO

Het vierde huis geeft de familie weer waarin je op groeit en Heer 4 van de afstamming is hier Mars die heel toepasselijk op de koninklijke Regulus valt, het Leeuwenhart en de meest koninklijke van alle vaste sterren. In het vierde huis staat Mercurius Heer 9 van religie en ceremonies in driehoek met Mars / Heer 4, wat geen uitleg behoeft, de plaatsing van Heer 9 op het planeetpunt van de traditionele Saturnus (Asc+PF – Sat), het punt van gevangenschap, spreekt ook boekdelen. Heer 1 is Jupiter die in val in het eerste huis staat nauw conjunct een retrograde Saturnus de planeet van de traditie, dat zal dus, zo sterk benadrukt een belangrijk thema in zijn leven zal zijn. Als dispositor beheerst Saturnus Jupiter, die als Heer 1 zeer uitgesproken de persoon van Hirohito weergeeft, zijn relatie met de invloeden, personen en factoren in zijn leven. De Grote Malefic schaadt Heer 1 omdat Saturnus in negatieve receptie is met Jupiter, de traditie is er altijd, maar erg fijn is dat niet voor hem.

Buitenspel

Op de descendant staat de buitenplaneet Neptunus die we mogen opvatten als het mythische thema van Poseidon, die dus chaotische situaties brengt en dat kun je wel zeggen (oorlog). Ook opvallend is de conjunctie van de Zon, Venus en en het Pars Fortunae (het Maan-pars), Venus is Heer 10 van het “werk”. Zo vlakbij de Zon geeft het heel toepasselijk Zonne-werk aan, maar Venus is ook combust, al lijdt hij daar vanwege de plaatsing in het eigen teken van Venus niet erg onder. Dit weerspiegelt de hele situatie, hij heeft natuurlijk een zeer hoge positie (Heer 10 essentieel sterk) die een Zonne-karakter heeft (conjunctie met de Zon) maar echte macht heeft hij weer niet (verbranding) juist door de nabijheid van de Zon. Het Pars Fortunae vlakbij dat de honger laat zien omdat de Maan altijd iets mist, wijst er ook op dat hij gedeeltelijk althans, in zijn functie buiten spel staat.

Een astrologische kroning

In Thailand werd vorige week, na een rouwperiode van twee jaar voor de vorige koning Bhumibol, een nieuwe koning gekroond.  Dat werd met veel ritueel en symboliek omgeven, het Thaise koningschap heeft ook in onze tijd nog een duidelijk traditioneel sacraal karakter, de koning wordt gezien als een kanaal waardoor de goddelijke orde zich op aarde manifesteert. De vorige zeer geliefde koning Bhumibol, die zeventig jaar op de troon zat, vervulde die rol met verve en was een sterke harmoniserende en stabiliserende factor in de Thaise politieke verhoudingen. Astrologisch gezien is de koning de Zon en de Zon symboliseert de oorspronkelijke goddelijke eenheid waaruit de hele kosmos ontstaat, daarom brengt een goede koning ook eenheid en staat hij boven de partijen.

Zonnewater

In een land als Thailand waarin tradities nog een grote rol spelen, kwam er bij de voorbereidingen en de rituelen rond de kroning ook astrologie kijken. Dat is volstrekt logisch, dat was in Europa ook altijd zo, pas de laatste drie eeuwen, sinds de wetenschap de samenleving in haar ijzige greep kreeg, is daar verandering in gekomen. Niet-westerse landen kunnen zich nog altijd tot op zekere hoogte aan deze wurggreep onttrekken en dat zie je zeker terug in de traditionele symboliek rond een kroning. Een van de rituelen rond de kroning was het verzamelen van water dat werd gebracht uit alle verschillende delen van het land. Enigszins spottend werd in de media vermeld dat dat water geput moest worden op een door astrologen bepaald tijdstip, namelijk tussen 11:52 en 12:38. Een astroloog begrijpt de logica hiervan direct, dan staat de Zon rond het MC en dus heerst de Zonnekracht van de koning over het water dat vanwege de Maan-symboliek het volk representeert.

KRONING RAMA

Het is een eenvoudige vorm van electie-astrologie en dat komt terug in het tijdstip van de kroning. Dat was 12:03 in plaatselijke Thaise tijd en zo’n tijdstip rond de middag is ook heel traditioneel om vergelijkbare redenen. De kroning op 15 januari 1559 van de Engelse koningin Elisabeth de Eerste, ”Good Queen Bess”, bijvoorbeeld, die een electie was van niemand minder dan hofastroloog John Dee, vond plaats rond het middaguur, met de Zon vrijwel op het MC. Dat is natuurlijk niet alles waar je bij een electie op let, maar het is een eerste goede stap.  In de horoscoop van de kroning van de nieuwe Thaise koning Rama de Tiende (klik op de link hieronder om de kroningshoroscoop te kunnen bekijken) staat de Zon dus ook op een hele sterke plek in het tiende huis, vlakbij het MC. Natuurlijk zou je het liefste een essentieel sterke Zon in Leeuw hebben maar je kunt niet altijd op het sterkste tijdstip wachten, er zijn bij het maken van electies vaak externe omstandigheden die de keuzevrijheid in perken.

KRONING RAMA

Met die konings-Zon zit het dus wel snor, maar hoe ziet de rest van de horoscoop er uit? Hoewel ik het niet zeker weet, lijkt het waarschijnlijk dat ook (hof)astrologen zich over deze horoscoop hebben gebogen. Een van de dingen die opvallen is de Asc die dichtbij de rampzalige Praesepe staat maar gelukkig net ver genoeg er vandaan. Een ingreep van een Thaise (hof)astroloog die zijn vak kent? Want even vroeger valt de Ascendant gevaarlijk dichtbij deze “tweede Algol” die je nooit op een belangrijk punt in een electie kunt accepteren. Ook de Maan, het volk staat er niet slecht bij, in verhoging in Stier is een gelukkige positie en de Maan staat onder de stralen van de Zon op het randje van verbranding. Dat verzekert dat het volk de koning zal eren maar niet totaal door de Zonnekracht zal worden weg gebrand.

Het leger in de strijdwagen

Venus / Heer 10 van autoriteit en macht is zwak in vernietiging, Mars als de dispositor van Heer 10 is de reden dat Venus zo zwak is en hier zie je de grote rol van het leger dat behoorlijk sterk staat in het elfde huis op  de krachtige Capella uit de constellatie Wagennmenner, een ster van de elite van de eerste magnitude. Wel weer goed voor de koning is de positie van het Arabische Punt van de Zon (Asc + Zon-Maan) dat via spiegelpunt (planeetpositie gespiegeld in de as 0 ° Kreeft-0° Steenbok) op de Zon staat. De Zonne-essentie van het Zonnepunt verbindt zich met de concrete konigs-Zon, wat hem veel  sterker maakt.  De ster tenslotte waar de Zon op staat is Almach uit Andromeda, die te maken heeft met het beschermen van iets mooi en waardevols in moeilijke omstandigehden wat voor een koning in deze tijd behoorlijk toepasselijk lijkt.

 

Extreem temperament

De afgelopen maanden lijkt het aantal terreur-aanslagen op diverse plaatsen in de wereld te intensiveren, dat zou iets te maken kunnen hebben met de stand van Mars in de ingresshoroscoop van het jaar 2019. Zoals op de blog van vorige week werd besproken, staat Mars in de ingresshoroscoop van dit jaar in vernietiging in Stier en op de zeer kwaadaardige Algol, een ster die wordt geassocieerd met extreem geweld.  Dat zal dan vooral naar buiten komen op plaatsen waar die vernietigde Mars op een hoek in de horoscoop staat, in Sri Lanka is dat bijvoorbeeld het geval. Maar natuurlijk zijn het altijd uiteindelijk mensen die deze gruwelijke wandaden plegen en je vraagt je af of er iets in de horoscopen van terroristen te zien is dat ze hiertoe neigen.

Zoals altijd bouwt een duiding van een horoscoop zich geleidelijk op uit de diverse posities van planeten, sterren en punten die kunnen samenvallen tot een beeld van een persoon. Er is  dus niet een stand die kan wijzen op een sterke neiging tot gewelddadig extremisme, er kunnen hele diverse factoren zijn die daarop  wijzen. De kosmos heeft onuitputtelijk veel manieren om een bepaald gedrag te laten zien, wat een van de redenen is waarom het gebruik van statistiek in de astrologie nooit iets van enige waarde kan opleveren.  Sterker nog het zal juist weg leiden van een echt begrip en echte duiding, die altijd gebaseerd is op het begrip van betekenis, die niet in cijfers te vangen is.

Vijf maal flegma

Als voorbeeld van een horoscoop van iemand die een gruwelijke slachtpartij aanrichtte, kan die van de Noor Anders Breivik dienen, die in 2011 in Oslo 77 mensen ombracht. Hij had uitgesproken politieke motieven voor zijn gruweldaad,  die bedoeld was om de regering en  de sociaal-democratische partij te treffen. Deze lieten volgens Breivik de Europese cultuur verloren gaan in een stroom van islamisering en linkse politieke correctheid, het zijn uitspraken die je inmiddels dagelijks hoort in de politiek, maar wat leidde er toe dat deze persoon tot zo’n gruweldaad kwam? Er moeten in zijn horoscoop tekenen van extreme disbalans te zien zijn, zonder dat kom je niet tot dit soort gewetenloze, uitzinnige daden.

BREIVIK

In zijn horoscoop (klik op de link hierboven om zijn radix te kunnen bekijken) springt inderdaad direct een extreme trek in het oog. Zijn temperament is zwaar uit balans, de vijf factoren die het temperament bepalen, zijn allemaal flegmatisch, dat wil zeggen verbonden met het Water-element. Dat kan zich op zeer diverse manieren uiten, maar het wijst er op dat we te maken hebben met iemand die  volledig wordt geleid door zijn emoties en begeertes. De basislijn in zijn karakter is dus zwaar uit balans en hij neigt er sterk toe zijn emotionele impulsen te volgen. In de klassiek-psychologische duiding, kijk je naast het temperament ook nog naar de “gedragsaanduider” de planeet die een sterke invloed heeft op  het denken (Mercurius)  en de emoties (Maan).

Rigiditeit en provocatie

Bij Breivik is dat Saturnus (conjunct de Maan en dispositor van Mercurius), die geen waardigheid heeft en zich dus van zijn slechtste kant zal laten zien, geslotenheid en rigiditeit. Saturnus is retrograde, gaat dus tegen de stroom in en staat op Denebola, een ster uit de zeer ambitieuze constellatie Leeuw die sterk neigt tot provocatie van de autoriteiten. Saturnus staat in het vierde huis van het gezin en is Heer 10 van de moeder, vaak werd het gebroken gezin waarin hij opgroeide als een van de factoren genoemd die leidden tot zijn gebrek aan een gezonde moraal.  Ook Heer 4 van de vader is de zwakke  Zon in vernietiging in Waterman Breivik werd groot zonder vader, geen fijne combinatie. Daar komt nog bij dat het Pars van de en het Pars van Mars in oppositie staan in zijn horoscoop, dat herhaalt het motief van verzet (Mars) tegen autoriteit (Zon).

BREIVIK

Duidelijke aanwijzingen van extremisme, maar geen feilloos profiel voor een  terrorist. Toch zou je mensen die in beeld zijn wegens extremistische uitingen wel astrologisch  kunnen “volgen”. In 2011 bewoog de progressieve Maan van Breivik door de Via Combusta (15° Weegschaal tot 15° Schorpioen) ,wat wijst op grote emotionele turbulentie, zeker voor een extreme flegmaticus. Tegelijkertijd ging zijn Asc door het Praesepe-cluster, door de Chinezen de uitwaseming van opeengestapelde lijken genoemd!