Maarten, de held

Vorige jaar moest hij opgeven, maar dit jaar was lange-afstandszwemmer Maarten van der Weijden beter voorbereid en zwom hij de hele Friese Elfstedentocht van 200 kilometer uit om geld voor kankeronderzoek in te zamelen. Van der Weijden, Olympisch kampioen en wereldkampioen zwemmen in open water, overleefde zelf een ernstige vorm van kanker en sindsdien probeert hij zoveel mogelijk fondsen bijeen te brengen voor onderzoek naar de ziekte. Schuldgevoel dat hij het overleefd heeft en vele anderen niet, is daarbij een belangrijk motief en dat raakt velen, langs de Elfsteden- zwemroute die hij afgelopen weekend aflegde, had zich een grote menigte verzameld om de zwemmer toe te juichen en soms ook een stukje mee zwemmen.

MAARTEN VD WEIJDEN

Helaas zijn de geboortegegeven van Van der Weijden niet bekend, maar de tijdstippen dat hij dit jaar en vorig jaar aan zijn monstertocht begon zijn wel te achterhalen. Nu is het altijd slim om dat soort horoscopen te bekijken vanuit het perspectief van een electie omdat je dan een duidelijk beeld krijgt van de sterke en de zwakke kanten van de horoscoop. Je vraagt je dan af wat je zelf, als je een gunstig tijdstip voor het begin van de tocht zou hebben kunnen kiezen, sterk zou maken en wat je absoluut zou vermijden. Er zitten wel wat beperkingen aan zo’n duiding want we kennen de radix van Van der Weijden niet en dat is natuurlijk wel belangrijke informatie. Als je een electie maakt, zul je bijvoorbeeld altijd proberen om Heer 1 uit de radix ook  sterk te maken.

ELFSTEDENZWEMTOCHT

Met die beperkingen in het achterhoofd, is het toch interessant om de horoscoop van de start van zijn geslaagde zwemtocht van afgelopen weekend te bekijken, klik op de link hierboven om deze horoscoop te kunnen zien. Heer 1 in deze horoscoop van het begin van de tocht, is Mars die in het Waterteken Kreeft staat, wat natuurlijk een heldere weerspiegeling is van wat er gebeurde. Mars heeft met sport te maken, maar de planeet van de krijgers en de strijd staat niet sterk in Kreeft waar hij zijn val heeft.  Dat zou je in een electie proberen te vermijden, maar het laat wel zien wat het is, een behoorlijk onmogelijke en extreme tocht, dus heb je wel behoorlijk wat compensatie nodig om het tot een goed einde te brengen.

Mars staat in het negende huis van de verre reizen en ook dat weerspiegelt de lange tocht, maar de grote kracht komt van de vaste ster waar Heer 1 op staat, dat is de koninklijke Pollux , de onsterfelijke helft van de Tweelingen, een krachtpatser van jewelste die niet voor niets ook wel Hercules wordt genoemd, niet gek. Mars staat conjunct Mercurius, algemeen significator van bewegingen en Mercurius staat Procyon, de zeer heldere hoofdster van de Kleine Hond die veel succes schenkt en vaak tegen gevestigde autoriteiten of situaties in gaat. Een uitermate krachtige veelbelovende conjunctie, al zou je de oppositie met Pluto in een electie liever vermijden, dan wordt het al te snel een strijd op leven en dood.

De Geit-vis en de dood

Voor wateractiviteiten is natuurlijk ook de Maan belangrijk en via antiscion (positie gespiegeld in de as 0° Kreeft- 0° Steenbok) staat de Maan precies op de ascendant, heel fijn. De Maan heeft een lage snelheid en staat in een vast teken, en ook dat is precies wat we nodig hebben. De ster die met de Maan verbonden is, al moeten we de gebruikelijk orb daarvoor ietsje oprekken is Castra, een ster uit de Steenbok of wel de Geit-vis. Het verhaal van de Steenbok is dat dat van de bosgod Pan die plots oog in oog komt met de dood Typhon en zich in een vis verandert om te ontsnappen. Dat geeft wel heel helder het motief van de hele zwemtocht weer!! Heer 10 tenslotte, ook altijd belangrijk voor zo’n publieke activiteit, staat op zeer heldere  Betelgeuze, de hoofdster van Orion de machtige Jager. Al met al, is er dus voldoende compensatie voor de zwakke punten om het succesvol af te ronden, volgende week zullen we kijken naar de horoscoop van de mislukte zwemtocht van vorig jaar want uit vergelijkingen valt nog altijd veel te leren.

 

Rode 007 ‘s

Kort geleden verscheen opmerkelijk biografie van de hand van Ruslandkenner Owen Matthews over de communistische “James Bond” Richard Sorge. Sorge was een kind van een Russische vader en een Duitse moeder en diende uit volledige overtuiging de Sovjet-Unie in de oorlogsjaren als spion in het Verre Oosten. Hij was zeer charmant, rokkenjager, alcoholist, spitsvondig, roekeloos en uitermate effectief en je kunt hem dus zien als een soort rode 007, Ian Fleming de schepper van James Bond was zelf in de oorlogsjaren actief in de geheime dienst, dus hij wist hoe het er daar toe ging. Helaas, helaas van Richard Sorge zijn geen betrouwbare geboortegegevens beschikbaar, maar wel van een vergelijkbare figuur in het Westen Kim Philby, als pro-Sovjet super-mol in de Engelse geheime dienst verantwoordelijk voor de dood van honderden westerse agenten.

KIM PHILBY

Klik op de link hierboven om de radix van Philby te kunnen bekijken. Philby behoorde tot een groep spionnen die de Cambridge Five werd genoemd omdat de leden van deze groep tijdens hun studie in Cambridge in de jaren’ 30  in de ban van het Marxisme kwamen. De Russische geheime dienst hield Cambridge, waar immers de Engelse fine fleure studeerde, goed in de gaten en het duurde niet lang  voor de marxistische studenten bij de Russen in beeld kwamen. Typisch genoeg waren ze afkomstige uit gegoede families maar ze zagen het marxisme als de enige kans om de wereld te redden van het kwaad van de fascistische dictators. De ene duisternis drijft mensen in de armen van de andere  duisternis, iets wat nu ook weer gaande door de wereldwijde polarisering. Verdeel en heers, weet de duivel al sinds de appel.

Algol in drievoud

In de horoscoop van Philby, de beroemdste en dodelijkste van de Cambridge Five, is direct te zien dat hem meer dan een doorsnee-leven gegeven zal worden. Er is een drievoudige Algol-stand te zien, de Ascendant, de Maan en Mars staan op de bloeddorstige koppensneller en massamoordenaar onder de sterren. Je kunt wel zeggen dat Algol zich heeft laten zien in dit leven, door zijn activiteiten vonden honderden agenten de dood en Philby paste daarmee natuurlijk ook heel  goed bij het stalinistische Rusland. Algol doet je je hoofd  verliezen, maar Medusa waarvan Algol de met slangen bezette kop van is, kan zich ook met en verleidelijke glamour laten zien. Ook dat was er natuurlijk ,de charmante uperclass Brit was in wezen een duivelse moordenaar bezeten van een totalitaire ideologie waardoor hij voor niets terug deinsde. Van iemand met een drievoudige Algol kun je maar beter afstand houden.

Rokkenjager

De uiterlijke schone schijn,  zie je ook duidelijk terug in de planeet op de descendant, Venus / Heer 1 in zijn vernietiging, die dus de slechtste kant van de benefic zal tonen, verleidelijke charme. Venus/ Heer 1 is Philby zelf en Venus is in sterke wederzijdse receptie met Mars / Heer 7 de ander. Venus en Mars symboliseren het liefdespaar en dan vooral  de erotische kant, dus ja rokkenjager dat klopt wel vooral omdat Venus en Mars allebei in vernietiging staan, zo gewonnen zo geronnen. Mars is ook de rode planeet wat zich onder meer in zijn sympathie voor de klassenstrijd uitte, maar ook Heer van het twaalfde huis van geheimen en zelfdestructie. Philby was niet alleen spion, wat nog eens benadrukt wordt door Heer 10 van het beroep in het twaalfde huis, maar ook alcoholist. Dat komt wel vaker voor en astrologisch is dat begrijpelijk, verslavingen en geheimen zijn beiden verbonden met het twaalfde huis.

Postzegel

De Maan  essentieel sterk in verhoging op de ascendant zal verder bijdragen aan het charmante imago, de Maan weet immers heel goed hoe soepel mee te vloeien met de ander. Maar ook hier wordt de kracht van de  gevoelige Maan direct weer ondermijnd door de alom aanwezig Algol (moorddadigheid) en Mars (agressie) in vernietiging zo dichtbij.

                                        KIM PHILBY

De Firdaria, de heerser van langere periodes in het leven,  zijn zoals vaak glashelder. Als hij in de loop van WO-2 hoofd van de Britse contra-spionage wordt, is de Firdar van die sterke Maan conjunct Heer 12 op Algol net begonnen. De Maan is zijn sterkste planeet. Philby zet zijn duistere, moorddadige werk voort onder de Firdar van Saturnus (Heer 10 in het twaalfde huis ), eind jaren’ 50 verlaat hij gedecoreerd de dienst en wordt journalist in het Midden-Oosten. Als zijn Jupiter-Firdar in 1963  begint, komt zijn rol uit en vlucht hij naar de Sovjet-Unie. Hij krijgt een riant apartement in Moskou en een ruime uitkering, maar het is een gouden kooi (Jupiter is Heer 8 ) , hij is eenzaam en zijn verslaving krijgt meer dan ooit vat op hem. De diepe Algol-treurnis in dit leven wordt wel het beste uitgedrukt door zijn beeltenis op de postzegel waarmee de Sovjets hun super-mol eerden.

De grootste invasie ooit

 

De groots opgezette herdenkingen van de invasie in Normandië in 1944 waren prominent in het nieuws de afgelopen week. Het is 75 jaar geleden dat de aanval op het Derde Rijk werd ingezet die uiteindelijk zou leiden tot de val van de demonische heerschappij van de Nazi’s. De horoscoop van nazi-Duitsland zou in dat verband het bekijken waard zijn, maar de aloude vraag doemt dan weer op, welke horoscoop nemen we? Er zijn diverse mogelijkheden, maar omdat het om een relatief recente gebeurtenis gaat, zijn er exacte tijden bekend en een heel symbolisch tijdstip is het moment dat Hitler werd beëdigd als kanselier, wat de volgende horoscoop op levert (klik op de link hieronder om de horoscoop te kunnen bekijken).

NAZI-DUITSLAND

Dit is de horoscoop van de officiële vestiging van zijn macht en het begin van de totale nazificatie van Duitsland. De horoscoop lijkt die realiteit ook goed te weerspiegelen, want op de ascendant komen we direct een oude bekende tegen: Algol! De meest kwaadaardige ster aan het uitspansel, die we zo vaak tegenkomen in de mundane astrologie, de koppensneller en de massamoordenaar. Zoals bekend is Algol de Kop van Medusa, die in plaats van haren slangen heeft, de slangen zijn het symbool van de begeertes die het denken dus volledig beheersen. Een goed beeld van een van de meest duistere regimes die de wereld ooit heeft gezien, de ascendant is de meest prominente plaats van de hele horoscoop, een ster die daar op staat is van eminent belang.

Het Noodlot

Maar er is meer op de hoeken te zien, op het MC bevindt zich Terebellum, een met het blote oog nauwelijks zichtbaar sterretjes dat toch een grote invloed kan hebben. Terebellum is aan van de drie noodlotssterren en dat behoeft denk ik geen uitleg, vaak brengt Terebellum gebeurtenissen waarvoor al een tijdlang werd gevreesd.  De heerser van het tiende huis is Saturnus die heel sterk staat in zijn eigen vaste teken, maar ook zeer sterk verbonden is met de Zon een paar graden verderop. De Zon, het symbool van de leider, is in Waterman in zijn vernietiging en laat zich dus van zijn slechtst mogelijk kant zien, dat is het Füherprincipe. Satunus /Heer 10 wordt niet verzwakt door de verbranding omdat Saturnus in eigen teken staat en dus via dispositie ook macht heeft over de Zon, zo krijg je eerder een soort wederzijdse versterking, wat de hele situatie goed beschrijft.

Venus is als Heer 1 ook erg belangrijk en met de gebruikelijke vijf graden ob voor een cusp staat Heer 1 nog op het MC wat de hele kracht van de machtsuitoefening groter maakt. Dat word versterkt door de oppositie van Heer 1 met Pluto die je als een mythisch thema kunt duiden. De Heer van het Dodenrijk die plots opduikt om zijn duistere werk te doen is immers ook heel toepasselijk, wat nog eens benadrukt wordt door het Pars Fortunae dat er vlak bij staat. Het PF geeft de grote honger aan, er dus een honger naar sinistere, overdonderende acties, dat kun je wel zeggen ja. Het is opvallend dat Heer 10 / Saturnus via antiscion (planeetpositie gespiegeld in  de as 0 ° Kreeft – 0° Steenbok ) op de descendant valt. Op een indirecte manier (antiscion) werkt de macht (Saturnus) tegen het land zelf (Ascendant) , wat ook zo was, het was vaak het onvoorspelbare grillige gedrag van Hitler zelf dat Duitsland grote verliezen bezorgde.

Kerende kansen

Deze horoscoop lijkt dus behoorlijk effectief te zijn, maar wat zien we op het moment dat de kansen keren en Duitsland zijn ondergang tegemoet gaat? Ook dat liegt er niet om, even voor de invasie is er een progressieve Volle Maan geweest, altijd een moment van grote verandering die met crisis gepaard gaat.

PROGRESSIES INVASIE

De Asc/Desc –as laat een vergelijkbaar beeld zien, deze as loopt over de zeer martiale as van de koninklijke vaste sterren Aldebaran en Antares, allebei intens rood van kleur. Dat geeft de intensievere strijd aan die vanaf dat moment steeds dichter bij Berlijn zal komen en uiteindelijk tot de ondergang van het sinistere nazi-rijk zal leiden.

 

                               INVASIE NORMANDIE

Keizer Uranus

De afgelopen weken zijn in deze blog de horoscopen van twee Japanse keizers besproken, die van “oorlogskeizer” Hirohito en die van zijn vriendelijke zoon Akihito, die op 1 mei is afgetreden ten gunste van zijn zoon Naruhito. Er zit een duidelijke lijn in deze opvolging, Hirohito werd nog traditioneel als half-goddelijk wezen vereerd, zijn zoon gaf een veel menselijker vorm aan het keizerschap.  Dat is ook in hun horoscopen te zien en het is dus een interessante vraag wat de horoscoop van de nieuwe keizer toont, is de voortzetting van de ontwikkelingslijn door de generaties heen ook hier te volgen? Het Japan van vandaag verschilt nogal van het land van zijn grootvader, wat nog eens duidelijk maakt hoe razendsnel de ontwikkelingen gaan.

NARUHITO

In de geboortehoroscoop van Naruhito springt direct Uranus in het oog die bijna op de ascendant staat. De buitenplaneten kunnen in een traditionele horoscoopanalyse als aparte factoren mee geduid worden, niet als planeten maar als mythische thema’s. Uranus is de hemelgod die het onbegrensde  potentieel symboliseert, maar de hemelgod wordt zoals bekend door de aardse Saturnus gecastreerd. Dat duidt op een pijnlijke beperking die wordt opgelegd, het onbegrensd vrije potentieel wordt in een aardse vorm gedwongen, de hemelgod moet gaan leven in de aardse beperkingen hier beneden. Dat is een een heel herkenbaar thema, de keizer was immers ooit een goddelijk wezen, Naruhito is nog steeds keizer en draagt dus dat goddelijk aura, maar tegelijkertijd kan hij dat niet meer op een traditionele manier vorm geven.

Niet van deze wereld

De heerser van het eerste huis is de Zon en deze staat in het zevende huis van de anderen, hij zal zich dus in zijn Zonne-rol veel aan de mensen laten zien. De plaats van Heer 1 in de horoscoop geeft aan waar automatisch veel energie naar toe gaat, het huis waar Heer 1 staat is een gebied waar we veel mee bezig zullen zijn. De Zon is natuurlijk ook de rol van keizer en deze staat op de ster Fomalhout, een heel heldere ster, die ondanks zijn helderheid niet noodzakelijkerwijs veel succes in de wereld geeft. Het is meer de ster van de geestelijke geboorte, van de verstilde winterzonnewende en ook dat lijkt goed te passen. Want wat moet de nieuwe keizer aan met het keizerschap, dat steeds meer een lege huls lijkt te zijn geworden?

NARUHITO

De indicaties van beperkingen stapelen zich op want ook het Punt van de Zon  (Asc + Zon – Maan) dat de essentie van de Zonne-functie aangeeft en dus niet onbelangrijk is voor een keizer, staat via antiscion  (posities gespiegeld in de as 0 ° Kreeft- 0° Steenbok) op de Zuidknoop die een Saturnus-achtige werking heeft. De Zuidknoop is verbonden met offeren, datgene wat er op staat moet opgegeven worden. Op het IC, uitermate belangrijk bij een erfopvolging, staat het Punt van Jupiter (Asc + Jupiter- Pars Solis) en ja hij heeft natuurlijk ook heel veel gekregen via zijn familie.

Verslechteringen

De heerser van het vierde huis staat op een heel opvallend punt, hij is net naar het nieuwe teken Waterman overgegaan. Dat duidt op een “tegenvaller” in verband met de familie/ zijn vader omdat Mars zijn verhoogde positie in Steenbok achter zich laat, wat ook letterlijk zo is. Het  is opvallend dat een andere planeet Jupiter dat thema herhaalt, de Grote Benefic staat op het punt zijn ijzersterke positie in eigen teken te verlaten en naar zijn val te gaan, een grotere verslechtering is bijna niet denkbaar. Jupiter is Heer 5, en het vijfde huis is de bezittingen die je meekrijgt van je familie, ook al weer een tegenvaller, al zou dit ook op een kind kunnen slaan, het vijfde huis symboliseert immers ook kinderen. Waar we ook kijken in deze radix, steeds zien we het thema beperking, tegenvaller en opgeven terug komen, wat ook de realiteit van zijn keizerschap in deze moderne tijd is.