Boom boom, geld weg?

Kort geleden verschenen er berichten in de media dat de voormalige ster-tennisser en drievoudig Wimbledon-winnaar Boris Becker een veiling van zijn trofeeën en bezittingen heeft georganiseerd om aan geld te komen. Dat roept wel wat vragen op, want het kapitaal dat de vanwege zijn grote slagkracht ’boom-boom Becker” genoemde tennisser vergaarde, bedroeg rond de 170 miljoen. Met de beste wil van de wereld, hoe kun je nu in relatief korte tijd 170 miljoen spenderen en failliet gaan.. Ik kan me daar niet zo heel erg veel bij voorstellen, maar hoge alimentaties en dure auto’s en huizen hebben het nodige gekost. Het meest verbazende was wel dat bekend werd dat de failliete Becker net een nieuw “boom-boom” penthouse in centraal-Londen heeft betrokken…

BORIS BECKER

In zijn radix mogen we wel wat opvallende standen rond geld en bezittingen verwachten en we worden niet teleurgesteld, klik op de bovenstaande link om de geboortehoroscoop van Becker te kunnen bekijken. Het eerste wat in het oog springt, is de zeer krachtige koninklijke Antares die op de Ascendant staat, het meest persoonlijk punt in de radix en die een zuiver martiale natuur heeft. Er zijn niet veel sterren die beschreven worden door maar één planeetenergie en dat dit bij Antares Mars is, is natuurlijk niet zo gek voor een sportman. Antares is het Hart van de Schorpioen, het giftige beest dat de arrogante Jager Orion  genadeloos dood steekt, de grote koninklijke “killer-ster op de meest prominente plaats van de horoscoop spreekt boekdelen.

Razendsnelle  Mars

Via antiscion (posities gespiegeld in de as 0 ° Kreeft – 0° Steenbok) valt bovendien Mars zelf op de Ascendant en deze Mars is sterk in zijn verhoging – hele harde slagen,  boom-boom, verhoging is overdrijven  –  en heeft een hele hoge snelheid, een hele mooie combinatie. De rode planeet van de strijd staat in het tweede huis van geld en bezit en geeft aan waar hij zijn geld mee verdient, de cusp van het tweede huis valt op de krachtige ster van de eerste magnitude Wega. Het valt op dat Mars de dispositor is van Mercurius (het denken) en een aspect maakt op de Maan (emoties) en dus ook zijn gedrag sterk stuurt. Er is al met al aardig wat te verdienen met de sport, wat nog eens bevestigd wordt door Venus die zeer krachtig in het tiende huis van beroep staat en Heer 5 is van spel en ontspanning is.

BORIS BECKER

Het grote probleem is echter te vinden op een andere hoek, op het IC, waar Saturnus staat retrograde en in zijn val, uitermate zwak dus. Saturnus is de heerser van het tweede huis van bezittingen en zal  door gebrek aan discipline en beheersing kunnen leiden tot grote verliezen. Saturnus staat in het teken van Mars en Mars in het teken van Saturnus, een sterke wederzijdse receptie, ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Mars brengt het geld binnen maar die ongedisciplineerde  Saturnus geeft het nog harder weer uit. Meer psychologisch gezien wijst Saturnus als algemene significator van de vader op het IC, de cusp van  het huis van de vader, op een probleem in die relatie, Saturnus laat zich in val van  zijn minst prettige kant zien. Jaagt hij zijn fortuin erdoor om zijn vader te overvleugelen?

Punt van wanhoop

Dat alles wordt nog eens versterkt door het Planeetpunt van Mercurius ( Asc + Pars Fortunae- Pars Solis), ook wel het Punt van Wanhoop genoemd, dat conjunct Saturnus op het IC staat. Dit punt symboliseert de intense pure energie van Mercurius, de planeet van de aardse details en dus moet er hier een keuze worden gemaakt, of het een of het ander en niet allebei. Ziedaar het probleem, het nieuwe Londense penthouse. De Firdaria, de heersers over langere levensfasen laten Becker’s financiële afglijden duidelijk zien, die zo zwakke Saturnus / Heer 2  heerste van 2007 tot 2018 en nu is de heerser Jupiter, de planeet van de rijkdom die vernietigd staat!

 

La Marmite, sauce Mercure

Sa biographe, Sonia Purnell, compare le tout nouveau Premier Ministre de GB, Boris Johnson, à la sauce typiquement britannique, la Marmite. C’est à la fois sale et délicieux, on voit bien que Johnson est un opportuniste qui retourne sa veste, qui a peu de respect pour les faits, mais qui sait quand même se faire aimer. Son ton humoristique et sa coiffure en pétard sont des atouts importants en ce domaine. Cette coiffure est d’ailleurs toujours soigneusement ébouriffée avant une apparition en public, elle suggère une simplicité et une sincérité qui en réalité n’existe pas. En outre, un thème récurrent, la mutabilité : Johnson est un caméléon qui dit, par exemple : “ Si le climat peut changer, alors je ne vois pas pourquoi mon opinion là-dessus ne pourrait pas changer ”.

BORIS JOHNSON

Très spirituel, mais oui, pourquoi s’en faire ? quand on entend des choses de ce genre, en général, on peut s’attendre à ce que  Mercure joue un grand rôle dans le thème natal. En effet, il semble bien que ce soit le cas, cliquez sur le lien ci-dessus pour afficher le thème de Boris – son véritable prénom étant d’ailleurs Alexander ou Al, encore un truc mercurien – Johnson. La Maison 9 du savoir et des opinions est fortement occupée avec trois planètes et Mercure est le dispositeur de ces trois planètes et en sus, d’une quatrième planète. Ce qui fait de Mercure et de loin, la planète la plus influente de tout l’horoscope : il est Maître de 9 et il se trouve en Maison 9. Johnson a commencé sa carrière comme journaliste, en tant que correspondant pour l’UE à Bruxelles (Maison 9 !) où il s’est surtout distingué dans des articles à demi-trafiqués et qui ont fait grand bruit.

Vif-argent

Mercure a beaucoup de dignité en son propre signe, mais cela veut seulement dire qu’il est très bon en tout ce que peut faire Mercure, changer continuellement d’avis, faire des farces, prendre des libertés avec les faits et écrire. Car il a aussi écrit des livres sérieux, chez lui tout n’est pas que chicanes et provocations, et cela paraît juste, naturellement, avec aussi la puissante Maison 9 du savoir et des opinions. La Maison 9 donne la focalisation sur la politique : sur la cuspide de 9 se trouve la royale Aldébaran, qui apporte le succès, conjointe à la Pars du Soleil, la Pars d’Abondance.

BORIS JOHNSON HAAR

Mercure lui-même se trouve sous la puissante et énergique Capella et tombe par antisce (position planétaire en miroir le long de l’axe 0 Cancer -0 Capricorne) sur le MC, un antisce indiquant quelque chose d’indirect, de caché ou d’inhabituel. Pas vraiment une position pour un idéaliste de bon aloi. Ce qui est encore renforcé par la Pars de Mercure (Asc + Pars Fortunae – Pars Solis) qui accorde une pure mercurienne énergie et qui tombe aussi, par antisce sur le MC !!! Et si vous l’avez entendu parler, pas étonnant que Mercure possède une vélocité extrême. C’est bluffant de voir à quel point l’énergie de Mercure est encore une fois soulignée dans ce radix. Boris est Mr Mercure.

Ce n’est pas un Trump miniature

Ce n’est donc pas un second Donald Trump (Mr Mars) qui veut surtout dominer, se battre et conquérir (avec Mars sous Régulus sur l’Ascendant), mais un caméléon tout à fait opportuniste. La caractéristique qu’il partage bien avec Trump, provient de l’étoile sur son Ascendant, Vindémiatrix, en lien avec ”la récolte prématurée”, il croit beaucoup trop vite qu’il peut agir sans avoir pris toutes les précautions nécessaires. Vindémiatrix est dès lors aussi l’apprenti-sorcier qui libère des forces qu’il ne peut plus maîtriser.

Maître de 1 – celui qui exprime le plus Johnson lui-même – c’est Vénus, qui se trouve sous la puissante Bételgeuse, une étoile du très rustre mais très chanceux Chasseur qui par antisce se trouve sur le Nœud Nord expansif et en conjonction du Soleil : une très forte accentuation du thème de Bételgeuse. Le Soleil est naturellement le pouvoir qui vient si près de lui, qu’il va se frotter automatiquement à lui, et le voici finalement sur le trône à présent. Est-ce un bien, c’est encore à voir, vu la complexité de la situation, mais il est clair que nous pouvons encore nous attendre à des actes surprenants à la Houdini de la part de ce contorsionniste politique.

Mercuriaal Marmiet

Zijn biografe Sonia Purnell vergelijkt de kersverse premier van de UK Boris Johnson met het typische Engelse broodbeleg Marmite. Het is tegelijkertijd vies en lekker, men ziet wel dat Johnson een opportunistische draaikont is, die weinig respect heeft voor de feiten maar toch weet hij zich geliefd te maken. Zijn humoristische aanpak en zijn warrige haardos zijn daarbij belangrijke hulpmiddelen  Die haardos wordt overigens altijd voor een publiek optreden nauwgezet warrig gemaakt, het suggereert een eenvoudige oprechtheid die er in werkelijkheid natuurlijk niet is. Wat verder een terugkerend thema is, is de veranderlijkheid, Johnson is een kameleon die bijvoorbeeld zegt: “ Als het klimaat kan veranderen, dan zie ik niet in waarom mijn gedachten erover dat niet zouden kunnen veranderen”.

BORIS JOHNSON

Heel geestig, maar ja wat schiet je daar nu mee op?  Als je dat allemaal zo aan hoort, kun je verwachten dat Mercurius een grote rol speelt in zijn horoscoop. Inderdaad blijkt dat het geval te zijn, klik op de link hierboven om de radix van Boris – zijn eigenlijke naam is overigens  Alexander of Al, weer zoiets mercuriaals  – Johnson te kunnen bekijken. Het negende huis van kennis en denkbeelden is nadrukkelijk bezet met drie planeten en Mercurius is de dispositor van deze drie planeten plus nog van een vierde planeet. Dat maakt Mercurius verreweg de meest invloedrijke planeet in de horoscoop, hij is Heer 9 en staat in huis 9.  Johnson begon zijn loopbaan als journalist, als  EU-correspondent in Brussel (huis 9!) waar hij vooral uitblonk in half-verzonnen artikelen die wel veel ophef veroorzaakten.

Kwikzilver

Mercurius heeft veel waardigheid in eigen teken, maar dat wil alleen zeggen dat hij heel goed is in wat Mercurius kan, voortdurend van gedaante wisselen, spitse grappen maken, een loopje met de feiten nemen en schrijven. Want hij heeft ook serieuze boeken geschreven, het zijn bij hem niet alleen maar kwinkslagen en provocaties, en dat klopt natuurlijk ook goed met het sterke negende huis van kennis en denkbeelden. Het negende huis geeft de politieke focus, op de cusp van Huis 9 staat de koninklijke Aldebaran die succes schenkt conjunct het Pars van de Zon, het Pars van Overvloed.

BORIS JOHNSON HAAR

Merurius zelf staat op de krachtige, voortvarende Capella en valt via antiscion (planeetpositie gespiegeld in de as 0° Kreeft – 0° Steenbok) op het MC, een antiscion geeft iets aan dat indirect, verborgen of ongewoon is. Niet echt een stand  voor een goudeerlijke idealist. Dat wordt nog eens benadrukt door het Pars van Mercurius (Asc + Pars Fortunae – Pars Solis) dat de zuivere mercuriale energie aangeeft en dat ook via antiscion op het MC valt!! En als je hem hebt horen praten, zal het verder niet verbazend zijn dat Mercurius een extreem hoge snelheid heeft. Het is verbluffend hoe sterk de Mercurius-energie steeds maar wordt benadrukt in deze radix. Boris is Mr Mercury.

Geen Trumpje

Dit is dus geen tweede Donald Trump (Mr Mars) die vooral wil heersen, vechten en veroveren (met Mars op Regulus op zijn ascendant) maar een totaal opportunistische kameleon. Het snoeven wat hij wel met Trump gemeen heeft, komt voort uit de ster op zijn Ascendant Vindemiatrix, die verbonden is met de ”premature oogst”, en die al te snel meent dat hij iets kan zonder de nodige vaardigheden te hebben. Vindemiatrix is daarom ook de tovenaarsleerling die krachten losmaakt die hij dan niet meer beheersen kan.

Heer 1 – het meest uitgeproken Johnson zelf –  is Venus die op de zeer krachtige Betelgeuze staat, een ster uit de botte maar zeer succesvolle Jager die via antiscion op de expansieve Noordknoop staat en conjunct de Zon: een zeer sterk benadrukt Betelgeuze-thema. De Zon is natuurlijk de macht die zo heel dichtbij komt, hij schurkt er automatisch al snel tegenaan en nu zit hij dan zelf eindelijk op de troon. Of dat benijdenswaardig is, valt gezien de complexe situatie nog te bezien maar het is duidelijk dat we van dit politieke slangenmens nog heel wat verrassende Houdini-acts kunnen verwachten.

 

Des hommes sur la Lune

Cette semaine très exactement, il y a un demi-siècle, des hommes se sont posés sur la Lune pour la première fois. L’astronaute Neil Armstrong a fait son célèbre “pas de géant pour l’humanité” dans la poussière de notre satellite à une époque où l’Amérique était sans conteste le pays le plus riche et le plus puissant au monde (ça peut changer). Avec ce spectaculaire alunissage, qui était aussi en ce temps un grand événement médiatique, l’Amérique confirmait cette position de leader mondial. Après le premier atterrissage réussi d’Apollo-11, il y en eut encore six. Dans l’horoscope relatif à la première fois où ‘’les hommes sont allés sur la Lune”, on peut s’attendre à des positions bien explicites, toute la question, naturellement, étant de savoir quel thème il convient d’examiner.

MAANLANDING INGRESS

Il vaut toujours mieux choisir le thème annuel du pays, l’ingrès, qui est l’horoscope du moment exact où le Soleil pénètre à nouveau en Bélier (cliquez sur le lien ci-dessus pour afficher le thème). L’ingrès est calculé pour Washington, capitale américaine, et cela fait de l’horoscope, qui au niveau mondial naturellement, possède les mêmes positions des planètes dans les signes, un thème spécifique des USA. Et nous ne sommes pas déçus car au MC de l’ingrès, le thème annuel de l’Amérique pour 1969, la Lune figure en très bonne place !!! C’est un thème si époustouflant qu’on en reste bouche bée, c’est de l’astrologie dans toute sa beauté. Voici une fois encore la Lune en exaltation et on pourrait dire qu’elle atteint là une position tout à fait supérieure par rapport au monde. La Lune vient aussi tout juste d’entrer dans un nouveau signe, il est question de quelque chose de très nouveau et l’exaltation est aussi liée avec ce qui sort de l’ordinaire et oui, ici on dépasse bel et bien des limites.

La Terre est dépassée

En tant que Maître de 1, le Soleil est naturellement très important et le Soleil vient aussi d’entrer dans son exaltation ! En outre, non seulement le Soleil est-il exalté, mais par son ingrès en Bélier, il se trouve aussi pile sur le Nœud Nord, qui a un puissant effet amplificateur. Tout ceci se passe dans la Maison 9 des voyages lointains, grâce à quoi le Soleil se trouve en opposition de Jupiter/Maître de 9 et d’Uranus. Uranus est le dieu céleste qui a été contraint de rester sur terre, après sa castration par Saturne et c’est précisément là où on s’évade par ce voyage lointain, par opposition.

MAANLANDING

Ce qui est rappelé par Maître de 4 / Mars, qui se trouve sous Antarès, une étoile royale qui boucle les anciens cycles : Maître de 4 = on quitte la Terre. Et croyez-le ou non, sur ce Mars/Maître de 4 du lien avec la Terre, se trouve la part planétaire de Jupiter, la Part de Victoire (Asc + Jup – Part du Soleil). Ce qui est rappelé dans l’opposition que fait la Lune exaltée et dominant sur le MC avec la part planétaire de Saturne (Asc + Saturne – Pars Fortunae) au FC, qu’on peut considérer comme “la Terre tout en bas”. La part planétaire de Saturne s’appelle encore la Part d’Emprisonnement et d’Évasion.

Al Pherg

Vénus est Maître de 10 dans le thème, avec Maître de 1, ce sont toujours les maîtres de maison les plus importants, et celle-ci se tient aussi dans la Maison 9 des voyages lointains, conjointe à Saturne des limitations terrestres qui se trouve encore affaibli dans sa chute, la Terre qu’on a laissée, donc. L’étoile qui surplombe Maître de 10, c’est Al Pherg, l’unique étoile des Poissons qui ait un effet en astrologie, et en matière de Poissons, il y en a deux, un vertical qui représente le ciel et un horizontal qui représente la Terre. Al Pherg se trouve sur le lien qui unit les deux Poissons : oui, un bond de géant pour l’humanité.

Mannen op de Maan

Het is deze week precies een halve eeuw geleden dat er voor het eerst mannen op de Maan stonden. De astronaut Neil Armstrong maakte zijn fameuze “reusachtige sprong voor de mensheid” in het stof van onze satelliet in een tijd dat Amerika nog onbetwist het rijkste en machtigste land ter wereld was (het kan verkeren) . Met deze spectaculaire landing op de Maan, die ook toen al een groot media-gebeuren was, bevestigde Amerika die positie als leider van de wereld, na de eerste geslaagde landing van de Apollo-11, volgden er nog zes. In de horoscoop die betrekking heeft op de eerste maal “mannen op de Maan”, zijn dus wel wat uitgesproken standen verwachten, alleen is het natuurlijk de vraag welke horoscoop dan het beste bekeken kan worden.

MAANLANDING INGRESS

Een heel goede keuze is altijd de jaarhoroscoop van het land, de ingress, dat is de horoscoop van het exacte moment dat de Zon weer de Ram binnen gaat, klik op de link hierboven om deze ingresshoroscoop van 1969 te kunnen bekijken. De ingress is berekend voor Washington, de Amerikaanse hoofdstad en dat maakt de horoscoop, die wereldwijd natuurlijk dezelfde posities van de planeten in de tekens heeft, specifiek voor de VS. En we worden niet teleurgesteld want op het MC van de ingress, de jaarhoroscoop van Amerika voor 1969, prijkt jawel de Maan!!  Dat is zo’n adembenemende horoscoop waar je stil van wordt, dit is de schoonheid van de astrologie. Het is ook nog eens een Maan in verhoging en je zou dus kunnen zeggen dat daarmee een positie helemaal boven wordt bereikt. De Maan is ook net een nieuw teken binnen gegaan, het gaat om iets heel nieuws en verhoging heeft ook met overdrijven te maken en ja hiermee overschrijd je wel grenzen.

Overwonnen aarde

De Zon is als Heer 1 natuurlijk erg belangrijk en ook de Zon is net zijn verhoging binnen gegaan! Sterker nog, de Zon staat niet alleen verhoogd via zijn stand in Ram maar ook nog eens pal op de Noordknoop, die een sterke vergrotende werking heeft. Dat alles gebeurt in het negende huis van verre reizen, waarbij de Zon in oppositie met Jupiter/Heer 9 en Uranus staat. Uranus is de hemelgod die door de castratie door Saturnus naar de aarde wordt gedwongen en dat is precies waar deze verre reis via oppositie aan ontsnapt.

                      MAANLANDING

Dat wordt herhaald door Heer 4 / Mars die op Antares staat, een koninklijke ster die een oude cyclus afsluit, Heer 4 de aarde wordt achtergelaten. En geloof het of niet, op deze Mars/Heer4 van de binding aan de aarde, staat het planeetpunt van Jupiter, de Punt van  Overwinning (Asc + Jup – Zonnepars). Dat wordt herhaald in de oppositie die de dominante verhoogde Maan op het MC maakt met het planeetpunt van Saturnus (Asc + Saturnus – Pars Fortunae) op het IC, wat je als de “aarde daar beneden” kunt zien. Het planeetpunt van Saturnus heet nog eens het punt van gevangenschap en ontsnapping.

Al Pherg

Venus is in de horoscoop Heer 10, met Heer 1 altijd een van de belangrijkste huisheren en ook deze staat in het negende huis van verre reizen conjunct Saturnus van aardse beperkingen die weer verzwakt staat in zijn val, de achtergelaten aarde dus. De ster waarop Heer 10 staat is Al Pherg de enige ster uit de Vissen die in de astrologie een effect heeft en van de Vissen zijn er twee een verticale die het hemelse verbeeldt en horizontale die het aards verbeeldt. Al Pherg staat op het koord dat de twee Vissen verbindt: ja een reusachtige sprong voor de mensheid.

Il se représente – Le thème de la campagne de Trump

Voici trois semaines, le toujours pétulant Donald Trump, a eu 73 ans, et cela signifie aussi que commence pour lui un nouveau fridaire, une période de plusieurs années gouvernée par une planète ou par l’un des nœuds. Ces trois dernières années, c’était le Nœud Nord, jupitérien et expansif, qui gouvernait et c’est surtout une période qui est reconnue pour le succès et la croissance. Il est sûr que ce fut le cas chez Trump, car dans son radix, le Nœud Nord se trouve conjoint au Soleil / Maître de 1 situé en Maison 10 sous la puissante étoile de première magnitude, Capella. Mais les années de vaches grasses ne sont pas éternelles, avec son anniversaire, c’est le fridaire du Nœud Sud qui a commencé, et celui-ci est limitant, il doit donc surtout y avoir un sacrifice, il faut laisser quelque chose. C’est la Lune, significatrice du peuple, qui est conjointe au Nœud Sud dans le radix de Trump, et ce n’est pas du meilleur augure pour quelqu’un qui espère être réélu. C’en est fini de la protection accordée par le Nœud Nord, à présent.

“Astrologue de la Cour”

Il y a d’autres indications dans le thème natal de Trump qu’il ne sera pas réélu, mais il n’en a pas connaissance, et quelques jours après son anniversaire, il a lancé officiellement sa campagne à la réélection. Ce qu’il fit en Floride, l’un des États-clés dont il a besoin pour demeurer quatre ans encore à la Maison-Blanche. Les sondages actuels ne sont pas aussi positifs pour Trump, mais bon il y a encore du chemin à faire, les élections n’auront lieu qu’en novembre 2020. Ce lancement de campagne est naturellement un moment très important et il est donc aussi très intéressant de voir un peu à quoi il ressemble. Il est toujours judicieux lors de l’analyse d’un thème de ce genre de se représenter comme un “astrologue de la Cour” : si on avait pu calculer une élection, quel facteur aurait-on aimé y voir renforcé ? Cliquez sur le lien ci-dessus pour afficher le thème du lancement de la campagne de Trump.

KICK-OFF HERVERKIEZING

La première chose à laquelle il faudrait faire attention, c’est l’essence d’une élection : le peuple doit vous aimer. La position de la Lune, significateur général du peuple, est donc de première importance, et ainsi donc veut-on naturellement voir surtout des réceptions positives avec Maître de 1, le candidat. Ce Maître de 1, c’est Jupiter, qui est fort en son propre signe, mais qui progressivement s’écarte de l’Ascendant pour disparaître dans la Maison 12 de l’invisibilité. La Maison 12 représente aussi les choses stupides qui peuvent nous causer du tort et ce n’est pas trop bon pour un Trump si impulsif. Mais que veut la Lune – le peuple, qui pour une fois a son mot à dire ? Cette Lune est étonnamment mauvaise, vu son détriment en Capricorne, est conjointe au limitant Nœud Sud conjoint à Saturne. Elle n’est donc pas trop satisfaite. Mais le plus important, c’est que la Lune en Capricorne se trouve dans le signe où Jupiter a sa chute, ce qui veut dire que le peuple n’aime pas Jupiter/ Maître de 1, et Maître de 1, dans ce contexte, c’est Donald Trump.

HERVERKIEZING TRUMP

Coucher de Soleil

Les maîtres des maisons du radix de Trump sont aussi importants dans l’interprétation du thème. Son Maître de 1 radical, c’est le Soleil, le significateur général de la royauté, et celui-ci ne s’y trouve pas très bien. L’entrée en campagne a commencé de fait à huit heures du soir, au moment où le Soleil se trouvait encore tout juste au-dessus de l’horizon. Cela veut dire que le Grand Luminaire se trouve sur le point de disparaître sous l’horizon et voilà bien une chose dont on ne voudrait pas si on était Trump, naturellement ! En outre, le Soleil se trouve dans la maison de l’autre, à la merci de cet autre, et ce ne serait pas tellement le but, pour ainsi dire.

Aussi bien dans l’élection que dans le radix, Vénus est Maître de 10, dans ce contexte, le maître de maison le plus important après Maître de 1. Vénus se trouve sous la royale Aldébaran, et par antisce (position planétaire en miroir le long de l’axe 0 Cancer- 0 Capricorne) sur le puissant Nœud Nord. Finalement, c’est une position de force, mais Maître de 10 est bel et bien à l’opposition de la conjonction Lune-Saturne-Nœud Sud (encore toujours ce peuple insatisfait) qui enlève à coup sûr une partie de la puissance de Maître de 10. Ce thème de lancement ne semble pas très chanceux du tout et on dirait qu’il reflète le sentiment que Trump ne sera pas réélu.

Hij gaat er weer voor – De horoscoop van Trump’s campagne

Drie weken geleden werd de immer vitale Donald Trump 73 en dat betekent ook dat er voor hem een nieuwe Firdar, een fase van meerdere jaren beheerst door een planeet of een van de knopen, begonnen is. De afgelopen drie jaar hadden als heerser van de Firdar de expansieve, Jupiter-achtige Noordknoop en dat is meestal een periode die gekenmerkt wordt door succes en groei. Dat is zeker bij Trump het geval, want de Noordknoop staat in zijn radix conjunct de Zon / Heer 1 in het tiende huis op de sterke ster van de eerste magnitude Capella.  Maar vette jaren kunnen niet altijd voortduren, op zijn verjaardag is de Firdar van de Zuidknoop begonnen, en die perkt in, er moet dan meestal een offer worden gebracht, er wordt iets weg genomen. Het is de Maan, de significator van het volk, die conjunct de Zuidknoop staat in de radix van Trump, en dat is niet al te best voor iemand die hoopt herkozen te worden. Zijn Noordknoop –bescherming is nu weg gevallen.

“Hofastroloog”

Er zijn meer indicaties in de geboortehoroscoop van Trump dat hij niet herkozen zal worden, maar hij heeft daar geen weet van en een paar dagen na zijn verjaardag, begon hij vol vuur officieel aan zijn herverkiezingscampagne. Dat deed hij in Florida, een van de cruciale staten die hij nodig heeft om weer vier jaar in het Witte Huis te komen. De peilingen zijn nu niet zo positief voor Trump, maar goed de weg is nog lang, de verkiezingen vinden pas plaats in november 2020. Zo’n aftrap van de campagne is natuurlijk een belangrijk moment en het is dan ook heel interessant om eens te kijken hoe die er uit ziet. Het is altijd slim om je bij het duiden van zo’n horoscoop voor te stellen dat je als “hofastroloog” een electie had kunnen maken, wat had je dan graag sterk gezien? Klik op de link hieronder om de horoscoop van het begin van de Trump-campagne te kunnen bekijken.

KICK-OFF HERVERKIEZING

Het eerste waar je op zou letten is de essentie van een verkiezing, het volk moet van je houden. De positie van de Maan, de algemene significator van het volk, is dus heel erg belangrijk, en dan wil je natuurlijk vooral positieve recepties zien met Heer 1, de kandidaat. Die Heer 1 is Jupiter die in eigen teken wel sterk staat, maar geleidelijk bij de ascendant weg loopt en in het twaalfde huis van de onzichtbaarheid verdwijnt. Het twaalfde huis staat ook voor de domme dingen waarmee je jezelf kunt schaden en dat is bij de toch al zo impulsieve Trump niet zo goed. Maar wat wil de Maan het volk, dat het nu een keer voor het zeggen heeft? Die Maan staat er opvallend slecht bij in zijn vernietiging in Steenbok conjunct de remmende Zuidknoop en conjunct Saturnus. Tevreden is het dus niet. Maar het belangrijkste is dat de Maan in Steenbok in het teken staat waar Jupiter in val staat, wat wil zeggen dat het volk niet van Jupiter/ Heer 1 houdt en Heer 1 dat is in deze context Donald Trump.

HERVERKIEZING TRUMP

Zonsondergang

Ook de huisheren uit de radix van Trump zijn van belang bij het duiden van deze horoscoop. Zijn radixheer 1 is de Zon, de algemene signficator van het koningschap, en die staat er niet zo goed bij. De eerste campagne-bijeenkomst begon namelijk om acht uur ’s avonds op het moment dat de Zon nog net boven de horizon stond. Dat wil zeggen dat het grote licht op het punt staat onder de horizon te verdwijnen en dat wil je als Trump natuurlijk niet! Bovendien staat de Zon zo in het huis van de ander, in de macht van de ander, en dat is ook niet echt de bedoeling zou je zeggen.

Zowel in de electie als in de radix is Venus Heer 10, naast Heer 1 in deze context de belangrijkste huisheer, Venus staat op de koninklijke Aldebaran en via antiscion (planeetpositie gespiegeld in de as 0 ° Kreeft- ° Steenbok) op de krachtige Noordknoop. Eindelijk een sterke positie, maar Heer 10 is wel in oppositie met de Maan-Saturnus-Zuidknoop conjunctie (weer dat ontevreden volk) die zeker een deel van de kracht van Heer 10 weg neemt. Deze beginhoroscoop ziet er niet zo heel kansrijk uit en dat lijkt het idee te weerspiegelen dat Trump niet herkozen kan worden.

’épreuve nautique avortée

La semaine dernière, on a évoqué sur ce blog le thème du parcours en eau libre du nageur Maarten van der Weijden, le long de onze villes frisonnes. Le weekend précédent, Van der Weijden a bouclé ce circuit qui paraissait impossible, une grande performance qui a attiré beaucoup d’attention, aussi du fait qu’il voulait ainsi collecter des fonds pour la recherche contre le cancer. Champion olympique, Van der Weijden a eu jadis un cancer lui-même et depuis sa guérison, il s’est consacré à la levée de fonds, aussi parce qu’il se sent coupable d’avoir pu y survivre alors que d’autres n’ont pas eu cette chance. L’épreuve qu’il a réussie cette année était une seconde tentative ; l’an dernier, Van der Weijden a dû abandonner et il est bien sûr extrêmement intéressant de comparer le thème de cet essai avorté avec celui dont on a parlé la semaine dernière, qui avait été concluant.

ELFSTEDENZWEMTOCHT 2018

Cliquez sur le lien ci-dessus pour afficher le thème du départ de l’épreuve nautique 2018. Ce qui frappe tout de suite dans ce thème, c’est l’axe des nœuds qui tombe sur l’axe Asc/Desc, avec le Nœud Nord sur l’Ascendant. Cela semble extrêmement favorable parce qu’on peut voir le Nœud Nord comme un genre d’expansif super-Jupiter, qui donne beaucoup de force et de succès. C’est en tout cas un indice positif, mais il y quand même quelques subtilités, comme nous allons le voir. Ce qui l’est moins, c’est l’étoile sous laquelle tombent le Nœud Nord et l’Ascendant, et c’est Praesepe, la seconde Algol, une étoile très maléfique qui provoque malchance et séparation. Praesepe symbolise les restes du Crabe piétiné par Hercule, et ce n’est pas si positif. On ne voudrait pas voir ici qu’un animal aquatique se fasse tuer (après son abandon suite à l’épuisement, Van Der Weijden avait bien un peu l’air d’un crabe écrasé).

Attention à l’emplacement

En ce qui concerne les étoiles, c’est un peu plus contrariant : dans le thème de l’épreuve réussie du weekend dernier, c’étaient les très puissantes étoiles Pollux et Procyon qui se trouvaient sur d’importantes positions, alors que dans ce thème, il n’y a pas d’étoiles à voir, avec une force similaire. Mars, qui est significateur général des compétitions sportives, est aussi important, et il n’a pas grand-chose à offrir. Mars se trouve bel et bien fort essentiellement, dans son exaltation, mais cette force n’arrive pas du tout à s’exprimer à l’extérieur. Car la planète rouge des combattants vient tout juste de faire demi-tour, et à présent elle est rétrograde tout en étant encore quasiment au point-mort ! Voici qui ne fait guère avancer les choses au sens propre, et à cela, il faut encore ajouter que Mars se trouve dans l’aliénante Maison 6 des revers et de la maladie (il a dû abandonner à cause d’un dangereux état de faiblesse).

Comparaison entre les deux lunes

Dans le thème du parcours réussi, Mars se trouve bel et bien dans sa chute (mais effectivement en signe d’Eau et à la bonne place, compte tenu du contexte), mais il est aussi dans la Maison 9 des longs parcours et sous la très puissante et royale Pollux, en conjonction de Mercure lui aussi sous la très puissante Procyon. C’est une tout autre histoire. En ce qui concerne la Lune, qui doit bien jouer un grand rôle pour des activités aquatiques, il y a une remarquable comparaison à faire entre les deux horoscopes. Dans le thème du parcours réussi de cette année, la Lune se trouve par antisce (position en miroir le long de l’axe 0 Cancer- 0 Capricorne) sur l’Ascendant et donc “l’eau” est profitable au parcours. Dans le thème du parcours avorté de l’an dernier, la Lune se trouve, encore une fois par antisce, sur le Descendant. Ce qui veut dire que “l’eau” œuvre contre lui ! Et puis la Lune se trouve aussi sur le Nœud Sud, signifiant frein et inhibition, ce qui n’arrange pas les choses.

MAARTEN VD WEIJDEN

Le Nœud Sud, c’est aussi le point où les Luminaires (Lune et Soleil) peuvent disparaître à la vue (lors d’une éclipse) et c’est aussi un point qu’il faut voir comme défavorable. À cela s’ajoute encore le fait que la Lune – “l’eau ” à laquelle il a continuellement affaire – se montre sous son jour le moins favorable, la Lune se trouvant dans sa chute en Scorpion. La différence entre les deux lunes est un très beau symbole de la différence entre les deux parcours : ce qu’il n’a pu réussir l’année passée (la Lune jouant contre lui, au Descendant), est arrivé à sa portée cette année (Lune à l’Ascendant).

De mislukte zwemtocht

Vorige week werd op deze blog de horoscoop van de tocht van openwaterzwemmer Maarten van der Weijden langs de Friese elf steden bekeken. Van der Weijden voltooide vorig weekend deze onmogelijk lijkende tocht, een grote prestatie die veel aandacht kreeg, ook omdat hij hiermee geld voor onderzoek naar kanker wilde inzamelen. Olympisch kampioen Van der Weijden kreeg zelf ooit kanker en sinds zijn genezing heeft hij zich op de fondsenwerving gestort, ook omdat hij zich schuldig voelt dat hij het mocht overleven maar anderen niet. De geslaagde tocht dit jaar was een tweede poging, vorig jaar moest Van der Weijden opgeven en het is natuurlijk uitermate interessant om de horoscoop van deze mislukte poging te vergelijken met die van de vorige week besproken geslaagde tocht.

ELFSTEDENZWEMTOCHT 2018

Klik op de link hierboven om de horoscoop van het begin van de zwemtocht in 2018 te kunnen zien. Wat meteen op valt in deze horoscoop, is de knopenas die op de Asc/Desc –as ligt met de Noordknoop op de Ascendant. Dat lijkt uitermate gunstig omdat de Noordknoop kan worden gezien als een soort expansieve super-Jupiter, die veel kracht en succes geeft. Dat is in ieder geval een positieve indicatie waar, zoals we zullen zien toch wel wat haken en ogen aan zitten. Minder is de ster waar de Noordknoop én de Ascendant op vallen, dat is Praesepe, de tweede Algol, een zeer kwaadaardige ster die zorgt voor mislukking en versplintering. Praesepe symboliseert de resten van de door Hercules verpletterde Kreeft en dat is niet zo positief. Je zou hier niet een waterdier willen zien dat gedood wordt (na het opgeven  vanwege uitputting zag Van Der Weijden er wel een beetje uit als een verpletterde kreeft).

Pas op de plaats

Wat de sterren betreft, valt het verder een beetje tegen, in de horoscoop van de geslaagde tocht van vorig weekend, stonden de zeer sterke Pollux en Procyon op belangrijke posities, in deze horoscoop zijn geen vergelijkbaar krachtige sterren te zien. Ook Mars die als algemene significator voor sportieve inspanningen van belang is, heeft niet al te veel te bieden. Mars staat weliswaar essentieel sterk in zijn verhoging, maar die kracht kan helemaal niet naar buiten komen. Want de rode planeet van de strijders is net omgekeerd, loopt nu retrograde maar staat nog bijna stil! Dar schiet je letterlijk weinig mee op waar nog bij komt dat Mars in het verzwakkende zesde huis van tegenslag en ziekte staat (hij moest opgeven wegens zijn gevaarlijk verzwakte fysieke toestand).

Maanspiegelingen

In de horoscoop van de geslaagde tocht staat Mars weliswaar in zijn val (maar wel in een waterteken en op de juiste plaats dus in deze context) , maar ook in het negende huis van lange tochten en op de zeer sterke koninklijke Pollux conjunct Mercurius op de ook zeer sterke Procyon. Dat is toch wel een heel ander verhaal. Wat de Maan betreft, die wel een grote rol moet spelen bij activititeiten in  het water is er een zeer opmerkelijke tegenstelling tussen de twee horoscopen. In de horoscoop van de geslaagde zwemtocht van dit jaar staat de Maan via antiscion (posities gespiegeld in de as 0 ° Kreeft – 0 ° Steenbok) op de ascendant  en dus werkt “het water” in het voordeel van de tocht. In de horoscoop van de mislukte tocht van vorig jaar staat de Maan, ook weer via antiscion, op de descendant. Dat wil zeggen dat “het water” tegen hem werkt! Ook staat de Maan op de remmende, vertragende Zuidknoop  wat het er niet beter op maakt.

MAARTEN VD WEIJDEN

De Zuidknoop is ook nog eens het punt waar de Lichten (Maan en Zon) kunnen doven (in een eclips) en dat is hoe je het ook wilt bekijken ongunstig. Daar komt nog bij dat de Maan – “het water” waar hij voortdurend mee te maken heeft – zich van zijn minst plezierige kant laat zien, de Maan staat in zijn val in Schorpioen. Het verschil tussen de twee Manen is een heel mooi symbool van het verschil tussen de tochten: waar hij vorig jaar nog niet bij kon (Maan tegenover hem op de descendant), lag dit jaar wel voor het grijpen (Maan naar de Ascendant).

Maarten, le héros

L’an dernier, il a dû abandonner, mais cette année le nageur longue-distance Maarten van der Weijden était mieux préparé et il a accompli tout le parcours (200 km) du Friese Elfstedentocht, destiné à récolter de l’argent pour la lutte contre le cancer. Van der Weijden, champion olympique et champion du monde de nage en eau libre, a survécu lui-même à une forme sévère de cancer et depuis lors, il essaie d’apporter le plus de fonds possible à la recherche contre la maladie. Un sentiment de culpabilité, il a survécu mais beaucoup d’autres non, en est le motif important et qui touché de nombreuses personnes, ce qui a rassemblé une foule nombreuse le long du parcours de Elfsteden, qu’il a accompli le weekend dernier, pour applaudir le nageur et parfois aussi pour faire un petit bout de chemin avec lui.

MAARTEN VD WEIJDEN

Hélas, on ne connaît pas les coordonnées de naissance de Van der Weijden, mais le timing donné par son parcours exceptionnel, celui de cette année et de l’an dernier, vient bien à point. Il est toujours judicieux bien sûr de regarder ce genre d’horoscopes comme si c’était une élection, parce qu’on a une image bien claire des points forts et des faiblesses du thème natal. On se demande donc ce que soi-même, si on avait pu choisir un timing favorable pour le parcours, on aurait fait pour le renforcer et ce qu’on aurait absolument évité. Il y a bien quelques limitations à ce genre d’interprétation, car on ne connaît pas le radix de Van der Weijden, et c’est naturellement une information importante. Quand on fait une élection, on essaie par exemple de renforcer aussi le Maître de 1 radical le plus possible.

ELFSTEDENZWEMTOCHT

En gardant ces limitations en tête, il est quand même intéressant de regarder le thème du départ de son parcours réussi du weekend dernier (cliquez sur le lien ci-dessus pour afficher le thème). Dans cet horoscope dressé pour le moment du départ, Maître de 1 est Mars, qui se trouve dans le signe d’Eau du Cancer, ce qui naturellement reflète clairement ce qui est arrivé. Mars est lié au sport, mais la planète des guerriers et de la lutte n’est pas forte en Cancer où elle est en chute. Voilà bien une chose qu’on essayerait d’éviter dans une élection, mais cela montre bien ce que c’est, un parcours plutôt impossible et extrême, donc on a bien besoin d’une compensation de taille pour mener la chose à bonne fin.

Mars se trouve en Maison 9 des voyages lointains et ceci aussi reflète le long parcours, mais la grande force provient de l’étoile fixe sous laquelle se tient Maître de 1, et c’est la royale Pollux, le jumeau immortel des Gémeaux, une centrale électrique de première puissance qui n’a pas été appelée Hercule pour rien, ça tombe bien. Mars est conjoint à Mercure, significateur général du mouvement et Mercure se trouve sous Procyon, la très brillante étoile alpha du Petit Chien, qui apporte beaucoup de succès et qui amène souvent à défier les autorités ou le système en place. Une conjonction bénéfique extrêmement puissante, et même si elle doit équilibrer une opposition à Pluton dans une élection, cela devient quand même très vite une lutte entre la vie et la mort.

La Chèvre-Poisson et la mort

Pour des activités nautiques, c’est évidemment la Lune qui est importante aussi et par antisce (position en miroir le long de l’axe 0 Cancer- 0 Capricorne), la Lune se trouve précisément sur l’Ascendant, parfait. La Lune a un pas lent et se trouve en signe fixe, et ceci aussi est justement ce qu’il nous faut. L’étoile qui est liée à la Lune, mais pour cela il nous faut élargir un peu l’orbe habituel, c’est Castra, une étoile du Capricorne ou bien de la Chèvre-Poisson. L’histoire du Capricorne raconte que le dieu des Forêts, Pan, s’est retrouvé soudainement face-à-face avec le mortel Typhon, et qu’il s’est changé en poisson pour lui échapper. Voici qui donne bien plus clairement le motif de toute cette expédition nautique, encore une fois !!! Maître de 10 enfin, qui est toujours important lui aussi pour ce genre d’activité publique, se trouve sous la très brillante Bételgeuse, l’étoile alpha d’Orion, le puissant Chasseur. Tout bien considéré, il y a donc une compensation suffisante aux points faibles pour atteindre le succès. La semaine prochaine, nous verrons le thème de l’épreuve de natation de l’an dernier, où il a échoué, car il y a encore beaucoup de choses à apprendre de cette comparaison.